Power View raporları için tablo davranışı özelliklerini ayarlama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Power View kullanıyorsanız ayrıntı satırlarının gruplandırma davranışını değiştirmek ve kimlik belirleyici bilgilerin (ad, fotoğraflı kimlik veya logo resimleri gibi) kutucuk kapsayıcılarına, kartlara ve grafiklere varsayılan olarak daha iyi yerleştirilmesini sağlamak için tablo davranış özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Not: Diğer özellikleri ayarlamadan önce Satır Tanımlayıcısı’nı ayarlamanız gerekir.

 1. Power Pivot’u açın. Ayrıntılar için bkz. Power Pivot in Microsoft Excel 2013eklentisini başlatma.

 2. Özelliklerini yapılandırmakta olduğunuz tabloyu seçmek için pencerenin alt kısmındaki tablo sekmesini tıklatın.

 3. Gelişmiş > Tablo Davranışı'nı tıklatın.

 4. Satır Tanımlayıcısı'nda, yalnızca benzersiz değerler içeren ve hiç boş değer içermeyen bir tablo sütunu seçin. Satır tanımlayıcısı ayarlamak, diğer özellikleri belirlemenin ilk adımıdır.

 5. Satırları Benzersiz Tut öğesinde, yinelenen değerler olsa da benzersiz olarak alınması gereken sütunlar seçin (örneğin iki veya daha fazla çalışanın adının aynı olduğu durumlar için çalışanın adı ve soyadı).

 6. Varsayılan Etiket öğesinde, sütun, satır verilerini temsil edecek bir görünen ad sağlar (örneğin bir çalışan kaydında çalışanın adı).

  Kartlar gibi bazı Power view görsellerinde varsayılan etiket daha büyük bir yazı tipiyle görüntülenir. Varsayılan bir resim de ayarladıysanız, varsayılan etiket bölme kapsayıcısının sekmelerindeki varsayılan resmi altında görünür.

 7. Varsayılan Görüntü öğesinde, satır verilerini temsil eden bir resim sağlayan bir sütun seçin (örneğin bir çalışan kaydında fotoğraflı bir kimlik).

Bu makalede

Tablo davranışı özellikleri neden ayarlanır?

Varsayılan alanlar

Satır Tanımlayıcısı özelliği

Satırları Benzersiz Tutma özelliği

Varsayılan etiketler

Varsayılan resimler

Belirli yerleşimler için en iyi duruma getirme

Resimler eksik

Bir sütunun resim URL'leri içerdiğini belirtmek için

Bir sütunun ikili resimler içerdiğini belirtmek için

Tablolardan bir veya birkaç satır eksik

Matris yerleşimi çok kalabalık

Grafik, eksende çok fazla sayıda öğe ve düzey gösteriyor

Sonraki adımlar

Ayrıca Bkz:

Tablo davranışı özellikleri neden ayarlanır?

Power View, alanları ve kullanmakta olduğunuz sunu biçimini temel alarak öğeleri otomatik olarak gruplandırır. Çoğu durumda varsayılan gruplama en iyi sonucu verir. Ancak, özellikle ayrıntı verileri içeren tablolar gibi bazı tablolar için varsayılan gruplama davranışı, bazen gruplanmaması gereken satırları gruplandırır (örneğin, özellikle iki veya daha fazla çalışanın ya da müşterinin adının ve soyadının aynı olduğu durumlarda tek tek listelenmesi gereken çalışan veya müşteri kayıtları). Bu tür tablolarda satırların birlikte gruplandırılması yerine tek tek listelenmesini sağlayan özellikleri ayarlayabilirsiniz.

Not: Arama tablosu işlevi gören (tablonun göreceli olarak az sayıda satır ve sütun içerdiği, örneğin tarih tablosu, ürün kategorisi tablosu veya departman tablosu gibi tablolar) veya yalnızca özetlendiklerinde ilgi konusu olan satırlar içeren özetleme tabloları işlevi gören (örneğin cinsiyet, yaş veya coğrafyaya göre toplanan nüfus verileri) tablolardaki varsayılan davranışı değiştirmeyin. Arama ve özetleme tabloları için varsayılan gruplandırma davranışı en iyi sonucu verir.

Sayfanın Başı

Varsayılan alanlar

Power View alan listesindeki tablo adı tıklatılırsa Power View'a hangi alanların otomatik olarak ekleneceğini ayarlayabilirsiniz. Bir tabloda birçok alan olabilir, ancak bunlardan bazıları muhtemelen diğerlerine göre daha sık kullanılır.

 1. Power Pivot penceresinde > Gelişmiş sekmesi > Varsayılan Alan Kümesi öğelerini belirleyin.

 2. Tablodaki alanlar'dan bir alan seçip Ekle'yi tıklatın.

 3. Varsayılan alanlar, sıralı alanına taşınır.

 4. İstediğiniz tüm alanlar olunca, bunların görünme sırasını değiştirebilirsiniz. Bir alanı seçin ve Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı tıklatın.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Satır Tanımlayıcısı özelliği

Tablo içinde, satır tanımlayıcısı, yalnızca benzersiz değerler içeren ve hiç boş değer içermeyen tek bir sütun tanımlar. Satır Tanımlayıcısı özelliği, grubun satırın alan bileşimini değil satırı belirli bir rapor düzeninde kullanılan alanlardan bağımsız olarak benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılan sabit bir sütunu temel almasını sağlamak için gruplandırmayı değiştirmek için kullanılır.

Bu özelliği ayarlamak, varsayılan gruplandırma davranışını görünümde bulunan sütunlara bağlı dinamik gruplandırmadan, satır tanımlayıcısına bağlı olarak özetleyen sabit gruplandırmaya çevirir. Varsayılan gruplandırma davranışının değiştirilmesi, örneğin bir matris gibi, değişiklik yapılmazsa her sütunu satırlara göre gruplandıracak veya bunların alt toplamlarını verecek rapor yerleşimleri için önemlidir.

Satır tanımlayıcısı ayarlamak, her biri Power View'da alan davranışını etkileyen şu ek özellikleri etkinleştirir: Satırları Benzersiz Tut özelliği, Varsayılan Etiket özelliği ve Varsayılan Görüntü özelliği.

Ayrıca Satır Tanımlayıcısı'nı, aşağıdakileri etkinleştirmek için tek başına bir özellik olarak da kullanabilirsiniz:

 • Raporda ikili resim kullanılması. Power View, satırın benzersiz olma özelliğindeki belirsizliği gidererek belirli bir satıra nasıl varsayılan resim veya varsayılan etiket atanacağını belirleyebilir.

 • İstenmeyen alt toplamların bir matris raporundan kaldırılması. Varsayılan olarak alan düzeyinde gruplandırma, her alan için bir alt toplam oluşturur. Yalnızca satır düzeyinde hesaplanan tek bir alt toplam istiyorsanız, Satır Tanımlayıcısı'nın ayarlanması bu sonucu üretir.

Satır Tanımlayıcısı'nı tarih tablosu olarak işaretlenmiş tablolar için ayarlayamazsınız. Tarih tabloları için, satır tanımlayıcısı tabloyu işaretlediğinizde belirtilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Tarih Tablosu Olarak İşaretle İletişim Kutusu.

Sayfanın Başı

Satırları Benzersiz Tutma özelliği

Bu özellik, hangi sütunların kimlik bilgilerini (örneğin çalışan adı veya ürün kodu) taşıyacağını, satırları birbirinden ayırt edecek şekilde tanımlamanıza izin verir. Satırların birbiriyle aynı göründüğü durumlarda (örneğin aynı ada sahip iki müşteri) bu özellik için belirttiğiniz sütunlar rapor tablosunda yinelenir.

Rapora eklediğiniz sütunlara bağlı olarak, her satırdaki değerler aynı göründüğünden (örneğin Jon Yang adında iki müşteri) aynı satır olarak işlem göre satırlar bulabilirsiniz. Bu, satırların ayrışmasını sağlayan diğer sütunlar (örneğin ikinci ad, adres veya doğum tarihi) rapor görünümünde olmadığı için oluşabilir. Bu durumda, varsayılan davranış görünüşe göre aynı görünen satırları tek bir satırda daraltarak, varsa hesaplanan değerleri birleştirilen satırlardan elde edilen tek bir toplam sonuç olarak özetlemektir.

Satırları Benzersiz Tut özelliğini etkinleştirerek, söz konusu sütunu rapor görünümüne her eklediğinizde bir veya daha fazla sütunu, bunların çok sayıda örneği ortaya çıksa da her zaman yinelenmek üzere atayabilirsiniz. Satırla ilişkili hesaplanan değerler artık tek bir satırda birleştirilmek yerine her bir satır ayrı ayrı temel alınarak yerleştirilecektir.

Not: Son kullanıcının seçtiği sütunlar gruplandırmayı etkileyebileceğinden, bu da ifade hesaplamalarının filtreleme bağlamını değiştirdiğinden, model tasarlayıcıların doğru sonuçlar döndüren ölçüler oluşturmaya dikkat etmeleri gerekir.

Sayfanın Başı

Varsayılan etiketler

Bu özellik, bir kartta ya da grafikte öne çıkan veya bölmeli bir raporun gezinme şeridinde varsayılan resimle birlikte görünen bir etiketi tanımlar. Varsayılan resimle birlikte kullanıldığında, varsayılan etiket resmin altında belirir. Varsayılan bir etiket seçerken satır hakkında en çok bilgiyi taşıyan sütunu seçin (örneğin bir ad).

Gezinme şeridinin boydan boya üstte durduğu bir döşeme kapsayıcısının sekme şeridi yerleşiminde, varsayılan etiket, başlık alanında, Varsayılan Resim özelliğinde tanımlanan resmin altında görünür. Örneğin, bir çalışan listeniz varsa, çalışan bilgilerini, bu kişilerin resimli kimliklerini varsayılan resim ve Çalışan Adı'nı varsayılan etiket olarak kullanarak döşeyebilirsiniz. Varsayılan etiket sütunu, rapor alanı listesinde açıkça işaretlemeseniz bile, bir kutucuk kapsayıcısının sekme şeridi gezinme alanındaki resmin altında görünür.

Gezinme şeridinin boydan boya kutucukların altında durduğu bir kutucuk kapsayıcısının kapak akışı yerleşiminde, varsayılan resim, varsayılan etiket olmadan görünür.

Bir kart yerleşiminde, varsayılan etiket, her kartın tepesindeki başlık alanında daha büyük bir yazı tipiyle görünür. Örneğin, bir çalışan listeniz varsa, çalışan bilgilerini, bu kişilerin resimli kimliklerini varsayılan resim ve Çalışan Adı'nı varsayılan etiket olarak kullanarak kartlar hazırlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Varsayılan resimler

Bu özellik, varsayılan olarak kutucuklu bir raporun sekme şeridi gezinme alanında veya bir kartın solundaki varsayılan etiketin altında öne çıkacak şekilde görünen bir resmi tanımlar. Varsayılan resim görsel içerik olmalıdır. Örnekler arasında çalışanlar tablosundaki resimli kimlik, bir müşteri tablosundaki müşteri logosu veya bir coğrafya tablosundaki bir ülke haritası olabilir.

Not: Resimlerin kaynağı bir Web sunucusundaki bir resim dosyasının URL adresi veya çalışma kitabına katıştırılmış ikili veriler olabilir. Resmin kaynağı bir URL ise, Power View'un URL'yi raporda metin verisi olarak göstermek yerine resmi alması için, sütunu bir görüntü türü olarak ayarladığınızdan emin olun.

Sayfanın Başı

Belirli yerleşimler için en iyi duruma getirme

Bu bölüm, tablo davranışı özelliklerini ayarlamanın, belirli bir sunum biçimi ve verinin karakteristik özellikleri açısından etkilerini anlatmaktadır. Örneğin matris biçimli bir raporun yerleşim ayrıntılarını düzenlemeye çalışıyorsanız, burada bilgileri, modeldeki tablo davranışı özelliklerini kullanarak matris gösterimini nasıl iyileştirebileceğinizi anlamak için kullanabilirsiniz.

Resimler eksik

Modelde ayarladığınız özellikler, resimlerin bir raporda görsel olarak mı sunulduğunu, yoksa metin değerleri olarak mı gösterildiğini belirler. Aşağıdaki örnekte raporda resimler eksiktir. Resim görünmesi yerde resim dosyasının URL olarak konumu gösterilmektedir. Bu davranış, modeldeki metin raporda metin olarak yorumlandığından ortaya çıkar. Bu davranışı, bir resmin URL'sini içeren bir sütunun özelliklerini ayarlayarak değiştirebilirsiniz. Özellik, Power View'un sütun değerini metin olarak görüntülemek yerine URL olarak kullanmasını belirtir.

Rapor özelliği

Bir sütunun resim URL'leri içerdiğini belirtmek için

 • PowerPivot penceresinde > Gelişmiş sekmesi > Raporlama Özellikleri bölümünde, Veri Kategorisi'nin Resim URL'si (Önerilen) olarak ayarlanmış olup olmadığına bakın.

 • Ayarlanmamışsa, Veri Kategorisi > Diğer Kategoriler> Resim URL'si açılan okunu tıklatın.

Bir sütunun ikili resimler içerdiğini belirtmek için

 • PowerPivot penceresinde > Gelişmiş sekmesi > Raporlama Özellikleri bölümü > Tablo Davranışı'nı tıklatın.

 • Satır Tanımlayıcısı için, benzersiz değerler içeren bir sütun seçin.

Tablolardan bir veya birkaç satır eksik

Bazen varsayılan gruplandırma davranışı, amaçladığınızın aksi bir sonuç ortaya çıkarır; özellikle modelde var olan ayrıntı satırları raporda görünmez. Power View, varsayılan olarak görünüme eklediğiniz sütunlara göre gruplandırma yapar. Rapora Ülke Adı eklerseniz, alttaki tabloda her ülke adının birden çok örneğini içeren binlerce satır olsa bile, her ülke görünümde bir kez görünür. Bu durumda varsayılan gruplandırma davranışı doğru sonucu verir.

Bununla birlikte, aslında temel alınan satırları farklı varlıkları hakkındaki veriler içerdiğinden nerede görünmesini, satır birden çok örneğini isteyebilirsiniz farklı bir örnek göz önünde bulundurun. Bu örnekte, her iki adlandırılmış Gül Yangiki müşteriler olduğu varsayılır. Varsayılan davranışı gruplandırma kullanarak, rapora Gül Yang yalnızca bir örneği görünür. Listede yalnızca tek bir örneği görünür olduğundan, ayrıca, Yıllık gelir ölçüsü hem müşteriler için bu değeri toplamıdır. Aynı adı paylaşan müşterilerin gerçekten farklı kişilerin nerede, bu durumda, varsayılan davranışı gruplandırma hatalı bir sonuç üretir.

Benzersiz değerler gösteren rapor örneği

Varsayılan davranışı gruplandırma değiştirmek için Satır tanımlayıcısı ve Benzersiz satırları tut özelliklerini ayarlayın. Satır eklemek için bu değeri yinelenir şekilde zaten farklı bir satırda göründüğü bile Satırları benzersiz tutma, Soyadı sütun seçin. Özelliklerini değiştirmek ve çalışma kitabını yeniden yayımlamanız sonra yalnızca bu süre Gül Yang, her biri için doğru ayrılan Yıllık gelir ile adlı iki müşteriler görürsünüz aynı rapor oluşturabilirsiniz.

Birleşik değerler gösteren rapor örneği

Matris yerleşimi çok kalabalık

Bir ayrıntı tablosunu bir matris içinde sunduğunuzda, varsayılan gruplandırma her sütun için özet bir değer sağlar. Hedeflerinize bağlı olarak bu, istediğinizden daha fazla sayıda özet değer ortaya çıkarabilir. Bu davranışı değiştirmek için Satır Tanımlayıcısı'nı ayarlayabilirsiniz. Başka hiçbir özelliğin ayarlanması gerekmez; satır tanımlayıcısını ayarlamak, gruplandırmayı değiştirmek için yeterlidir; her satır için özet değerler, benzersiz satır tanımlayıcısı temel alınarak hesaplanır.

Bir matris yerleşiminde bu ayarın yapılmasının etkisini gösteren aşağıdaki önceki ve sonraki görüntüleri karşılaştırın.

Önce: Matristeki alanları temel alan varsayılan gruplandırma

Rapor özelliği
Sonra: Satır tanımlayıcısını temel alan gruplandırma

Rapor özelliği

Grafik, eksende çok fazla sayıda öğe ve düzey gösteriyor

Ayrıntı verilerini gösteren grafik raporlar, satır tanımlayıcısını eksen olarak kullanmalıdır. Satır tanımlayıcısı olmadan eksen belirsizdir, pek anlamlı olmayabilecek, tahmini en uygun yerleşimle sonuçlanabilir. Bu davranışı değiştirmek için Satır Tanımlayıcısı'nı ayarlayabilirsiniz. Başka hiçbir özelliğin ayarlanması gerekmez; satır tanımlayıcısını ayarlamak, gruplandırmayı değiştirmek için yeterlidir; her satır için özet değerler, benzersiz satır tanımlayıcısı temel alınarak hesaplanır.

Bir grafik yerleşiminde bu ayarın yapılmasının etkisini gösteren aşağıdaki önceki ve sonraki görüntüleri karşılaştırın. Rapor, alanlar ve sunum açısından aynı rapordur. Tek fark, alttaki resmin raporu Öğeler tablosunda Satır Tanımlayıcısı ayarlandıktan sonraki haliyle göstermesidir.

Rapor özelliği
Önce: Grafikteki alanları temel alan varsayılan gruplandırma

Rapor özelliği

Sonra: Satır tanımlayıcısını temel alan gruplandırma (satır tanımlayıcısı eksen olur)

Sayfanın Başı

Sonraki Adımlar

Modelinizdeki tabloları değerlendirdikten ve her zaman ayrı ayrı görünmesi gereken ayrıntı satırlarını içeren tabloların davranış özelliklerini ayarladıktan sonra, modeli başka özellikler veya ayarlarla daha da iyileştirebilirsiniz. Power View hakkında daha fazla bilgi için bkz. Öğretici: Veri Modelinizi Power View raporları için en iyi duruma getirme.

Notlar:  Video telif hakları:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri için izin veren CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verilerini sağlayan: UNData (data.un.org) üzerinde Microsoft Azure Marketi

 • Thadius856 ve Parutakupiu'dan alınan Olimpik Spor Piktogramları, Wikimedia Commons'daki lisansa göre (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) dağıtılmaktadır

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Power View için PowerPivot raporlama özellikleri

PowerPivot: Excel'de güçlü veri çözümlemesi ve veri modelleme

Öğretici: Excel 2013'te Veri Modeli kullanarak PivotTable veri çözümlemesi yapma

Power View ve PowerPivot videoları

Power View: Verilerinizi inceleme, görselleştirme ve sunma

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×