Power View'de Tablolar

Oluşturmak istediğiniz her görsel öğe için, Power View'da bir tablo oluşturmakla başlar ve sonra tabloyu kolayca görsel öğelere dönüştürürsünüz.

Tablo oluşturma

Power View sayfasında veya görünümünde tablo oluşturmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Alan listesinin alanlar bölümünde tablo adını seçin

Power View otomatik olarak görünüme o tablo için varsayılan alanlarla birlikte bir tablo ekler. Ardından sütunları ekleyebilir, kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilirsiniz.

Alan listesinin alanlar bölümünde bir tablo genişletin ve tek tek alanları seçin. Görünümde otomatik olarak bir Tek sütunlu tablo oluşturulur.

Alanlar bölümündeki alanın yanındaki oku tıklatın ve sonra Tabloya Ekle veya Sayım Olarak Tabloya Ekle'yi tıklatın.

Alan listesinin düzen bölümüne alanlar bölümünden bir alan sürükleyin.

Görünüme doğrudan alanlar bölümünden bir alan sürükleyin. Yeni bir tablo başlatmak için boş bir yere sürükleyebilirsiniz veya mevcut bir görselleştirmeye sürükleyebilirsiniz.

Not: Excel'deki veriler aynı zamanda bir Word veya PowerPoint grafiğinin de veri kaynağıysa, Excel'de bu verilere dayalı olarak Power View sayfası ekleyemezsiniz. Bilgi için bkz. Power View'daki veri kaynakları.

Power View Tablosu oluşturma
Power View görüntü alanıyla birlikte tablo.

Görünüme bir alan eklediğinizde, bu alandaki gerçek değerleri hemen görürsünüz. Raporun temel aldığı veri modelinde tanımlandığı gibi, sütunlar veri türüne göre biçimlendirilir. Siz görünüme alan ekledikçe bunlar, alan listesinin aşağı yarısındaki düzen bölümünde yer alan Alanlar kutusunda görünür.

Görünümde bir tablo seçiliyken seçtiğiniz tüm alanlar o tabloya eklenir. Bu alanlar alan listesinin düzen bölümüne eklenir ve tablo bunları içine almak için kendini yeniden boyutlandırır.

Alan listesindeki tablolar raporun oluşturulduğu model ilişkisi ile birleştirilmişse, bir tabloya görünümde, alan listesinin alanlar bölümünden aynı tablo ya da farklı bir tablodan alanlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, Görünümdeki bir alan ve alan listesinin alanlar bölümündeki bir alan arasında tanımlanmış bir ilişki yoksa Olay ve Uzmanlık Alanı tabloları DisciplineID alanında birleştirilebilir.

Excel'de, Power View'daki tablolar arasındaki ilişkileri tanımlayabilirsiniz.

Not: SharePoint'te, Power View'daki ilişkileri tanımlayamazsınız ve alanlar bölümündeki alan kullanılamayabilir. SharePoint'te Power View için ilişkilerin raporunuzun temel aldığı model olan Excel Veri Modeli ya da Analysis Services sekmeli modelinde tanımlanması gerekir.

Yeni bir görselleştirme başlatmak için, alan listesinde alanları seçmeden önce herhangi bir yeri tıklatın veya bir alanı boş görünüme sürükleyin.

Not: En iyi performans için, Power View tek seferde tüm verileri bir tabloya almaz. Siz gezindikçe daha fazla veriyi alır.

Bir tabloyu grafiğe ya da diğer bir görselleştirmeye dönüştürme

Tabloyu oluşturduktan sonra, bunu diğer bir çok görselleştirmeye dönüştürebilirsiniz.

Tablo seçili durumdayken, Tasarım sekmesi > Görselleştirme Değiştir'deki bir grafiği ya da diğer bir görselleştirmeyi tıklatın.

Şerit, tabloda en uygun tabanlı verileri veren Tasarım sekmesindeki öğeleri etkinleştirir ve çalışmayacak olanları devre dışı bırakır. Örneğin:

Tabloda sayısal alan yoksa, grafiğe dönüştüremezsiniz. Grafiği dönüştürmeden önce bir tablonun en az bir sayısal alanı olmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Power View'de bir toplamı ortalamaya veya başka bir toplama dönüştürme.

Tabloda birden fazla sütun varsa, dilimleyiciye dönüştüremezsiniz. Sadece tek sütunu olan tablolar dilimleyiciye dönüştürülebilir. Dilimleyiciler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Power View'da Filtreleme, Vurgulama ve Dilimleyiciler konusunu okuyun.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Power View'da grafikler ve diğer görselleştirmeler

Power View ve Power Pivot videoları

Power Pivot: Excel'de güçlü veri çözümlemesi ve veri modelleme

Power View: Verilerinizi inceleme, görselleştirme ve sunma

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×