Power Query Sözlüğü

Toplama

Topla, Say, Ortalama, En Büyük ve En Küçük gibi bir grup işleminin sonuçlarını ortaya çıkarmak için ilişkili tabloda yer alan herhangi bir sütundan verileri toplama.

Sonuna ekleme

İki tablo sorgusunu yatay olarak birleştirerek, sonuçta her iki sorgunun da tüm satırlarını içeren yeni bir sorgu elde etme.

Hücre

Tablodaki bir satırla sütun arasındaki kesişim noktasında yer alan tek değer.

Sütun

Tabloda yatay olarak hizalanmış olan belirli bir türdeki benzersiz veri değerleri listesi. Tablo sütunlarının benzersiz bir sütun adıyla belirli bir veri türü vardır ve veri satırlarının yapısını tanımlar.

Bir araya getirme

Şu iki yöntemden birini kullanarak birden çok veri kaynağından verileri bir araya getirme: Birleştirme ve Sonuna Ekleme.

Komut çubuğu

Power Query komut çubuğu Düzenleyici iletişim kutusunun alt kısmındaki yeşil alandır. Önizlemeyi Yenileme, temel Ayarları özelleştirme veya Bitti’yi tıklatarak Düzenleyici iletişim kutusunu Kaydetme ve Kapatma gibi sık kullanılan işlemleri yapmanızı sağlar.

Bağlanma

Veri tablosunu almak üzere çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanma.

Bağlam menüleri

Power Query’de, Düzenleyici Önizlemesi’yle etkileşim kurarak yeni sorgu adımları tanımlayabilirsiniz. Bu eylemlerin çoğu, sonucun türüne bağlı olarak önizlemedeki öğelerin her birinin bağlamına uygun bağlam menüleridir.

Genişletme

İlişkili verileri ortaya çıkarmak için, ilişkili tablo içeren bir sütunu genişletme. İlişkili tablodaki tüm sütun değerlerini veya seçilen sütun değerlerini ayıklayabilirsiniz.

Filtreleme

Satır veya sütunları boyut, değer veya koşul temelinde sorgu sonuçlarınızın dışında tutarak, sonuçların boyutunu küçültmek için tabloya filtre uygulama.

Formül

Power Query formülüyle, veri alma veya dönüştürme işlemleri gibi işlemler yapabilirsiniz. Her formül “=“ işaretiyle başlar ve Power Query Formül Dili kullanılarak yazılır.

Formül çubuğu

Power Query’yle, sorgu formüllerini yazmak veya değiştirmek için formül çubuğunu kullanabilirsiniz. Formül çubuğu varsayılan olarak gizlidir, ancak Düzenleyici Ayarları menüsündeki Formül Çubuğunu Göster/Gizle seçeneği kullanılarak görüntülenebilir.

Başlık Satırı

Tablodaki tüm sütunların sütun adlarını veya tanımlayıcılarını içeren tablo satırı.

Birleştirme

İki sorguyu (Tablolar) dikey olarak birleştirip, sonuçta ilk sorgunun tüm satırlarını ve bir de ikinci sorgunun eşleşen satırlarından oluşturulmuş ek bir sütunu içeren yeni bir sorgu elde etme. Birleştirme işleminde, bir veya birden çok kullanıcı tanımlı sütunun her iki tabloyla da eşleştiği, kullanıcı tanımlı eşleştirme ölçütleri temel alınır.

gezgin bölmesi

Sorgulamak istediğiniz veri kaynağını bulmak için yapılandırılmış veri kaynaklarına göz atın.

Önizleme

Power Query önizlemesi, her sorgu adımının sonuçlarını Düzenleyici’de görüntüler. Çeşitli menü eylemlerini kullanıp sorgu önizlemesiyle etkileşim kurarak yeni sorgu adımları oluşturabilirsiniz.

Sorgu

Sorgu, Power Query’nin veri çözümleme gereksinimlerinizi karşılamak üzere bir dizi veri alma, filtreleme ve dönüştürme adımı oluşturmanıza olanak tanıyan temel öğesidir. Sorgu bir dizi adımı çalıştırarak veri kaynağından birincil tabloya ve ilişkili verilerin var olduğu ve istendiği durumlarda ilişkili tabloya veri aktarır.

Sorgu Düzenleyicisi

Power Query Düzenleyicisi’yle, veri dönüştürme işlemlerine gidebilir, veri dönüştürme işlemleri tanımlayabilir ve veri kaynağı üzerinde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Düzenleyici bir veri kaynağı gezinti bölmesi, formül çubuğu, sorgu önizlemesi ve adımlar bölmesinden oluşur. Düzenleyici’de sağlanan işlemlerden çoğuna Bağlam Menüleriyle erişilebilir.

Kayıt

Kayıt, sütun olarak adlandırılan bir adlandırılmış değer dizisidir.

Yenile

Sorguyu yeniden oluşturmak zorunda kalmadan en son verileri tabloya aktarmak için sorguyu yenileyin. Sorgunun yenilenmesi, sorguyu tanımlayan adım kümesini çalıştırır.

Satır

Tabloda yer alan tek, yapılandırılmış veri değeri. Tablodaki tüm satırlar, her sütun tarafından tanımlanan aynı veri yapısına sahiptir.

Arama kutusu

Bir tablo listesi almak amacıyla arama terimlerinin girildiği metin kutusu.

Arama ilerleme göstergesi

Arama isteği işlenirken Arama kutusunun altında gösterilen bir dizi dönen nokta işareti.

Arama sonucu önizlemesi

Tablo verilerinden elde edilen arama sonuçlarının üst satırlarının önizlemesi.

Arama sonuçları

Arama terimlerinizle eşleyen tabloların listesi. Sonuçlarda tablo hakkında ad, yazar, tarih ve açıklama gibi bilgiler yer alır.

Arama sonuçları sayfaları

Tablo öğelerinin sayısı 10’dan fazla olduğunda birden çok sayfa görüntülenir. Kullanıcı önceki veya sonraki sayfaya gidebilir ve geçerli sayfa +/- 5 dizin aralığı içindeki sayfalara erişebilir.

Arama önerileri

Siz Arama kutusuna yazarken görüntülenen arama terimi önerileri.

Arama görev bölmesi

Wikipedia’daki genel verileri aramaya yönelik bir bölme.

Sıralama

Sorgu sonuçlarınızdaki tablo satırlarını, bir veya birden çok sütunun alfabetik veya sayısal değerleri gibi ölçütler temelinde ve artan veya azalan düzende sıralayın.

Adım

Adım, verili bir sorguda gerçekleştirilen veri alma veya veri dönüştürme görevlerinin her birine verilen addır. Adımlar, Düzenleyici kullanılarak eklenebilir, silinebilir veya değiştirilebilir.

Adımlar Bölmesi

Power Query adımları, kendileriyle ilişkilendirilmiş Ayarlar görünümleri olduğunda düzenlenebilir. Ayarlar görünümü, Satırları Grupla veya Özel Sütun Ekle gibi bir iletişim deneyimi başlattığınızda oluşturulur. Her sorgu adımını, adımda Dişli Simgesiyle gösterilen Ayarları Düzenle seçeneğini kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Tablo

Veri kaynağından içeri aktarılan ve yatay olarak adlandırılmış sütunlarla dikey satırlardan oluşan bir model kullanılarak düzenlenen salt okunur veri değerleri koleksiyonu. Bir satırla bir sütunun kesişim noktasındaki birim hücredir. Tablo çeşitli veri kaynaklarından, örneğin web sayfası tablolarından, Excel çalışma sayfalarından, SQL Server veritabanından, SharePoint listesinden ve Microsoft Azure Marketi verilerinden gelen yapılandırılmış veriler içerebilir.

Dönüştürme

Veri çözümleme gereksinimlerinize uygun şekilde sorgu adımlarını ekleyerek, kaldırarak ve düzenleyerek, birden çok veri kaynağından gelen verileri dönüştürün.

Tür

Belirli bir veri türünü sınıflandıran sütun türü. Her değerin Sayı, Metin, Mantıksal veya TarihSaat gibi belirli bir değer türünü yansıtan ya da işlev, liste veya kayıt gibi daha karmaşık bir veri yapısını temsil eden bir veri türü vardır. Biçim Değiştir bağlam menüsü öğesini kullanarak Tablo sütununun veri türünü değiştirebilirsiniz. Ayrıca, Formülleri Göster bağlam menüsü öğesini kullanarak karmaşık bir tür de tanımlayabilirsiniz. Bir veri türü veya veri türleri dizisi, belirli bir işlem için kullanabileceğiniz formülleri sınırlandırır. Örneğin, çarpma işlemini yalnızca Sayı türündeki satırlarda yapabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×