Power Query Bağlam Menüleri Kılavuzu

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Power Query, Excel 2016’da Al ve Dönüştür olarak adlandırılır. Burada sağlanan bilgiler ikisi için de geçerlidir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Excel 2016’da Al ve Dönüştür.

Bağlam menüleri, düzenleyici bölmesinde tablo hücresi gibi belirli bir öğeye özgüdür. Bağlam menüsü seçilen öğe veya öğeler üzerinde yapılacak eylemleri tanımlar.

Bu makalede

Hücre bağlam menüsü

Sayı veya Tarih/Saat türü

Sayı veya Tarih/Saat değerlerini değiştirme

Metin türü

Metin değerlerini değiştirme

Mantıksal tür

Mantıksal değerleri değiştirme

Tablo veya Bağlantı türü

Sütun bağlam menüsü

Tek sütun seçimi

Kültür içeren türü değiştirme

Birden çok sütun seçimi

Tablo bağlam menüsü

Sorgu adımı bağlam menüsü

Çevrimiçi Arama

Hücre bağlam menüsü

Hücreye bir eylem uygulamak için, herhangi bir hücreyi sağ tıklatın. Her hücre türünün bir bağlam menüsü vardır.

Sayı veya Tarih/Saat türü

Eylem

Açıklama

Sayı Filtreleri

Bir işleç temelinde tabloya filtre uygular:

 • Eşit

 • Eşit Değil

 • Büyüktür

 • Büyüktür veya Eşittir

 • Küçüktür

 • Küçüktür veya Eşittir

Değerleri Değiştir

Bir değeri seçili sütunlardaki başka bir değerle değiştirin. Sayı veya tarih/saat değerlerini değiştirmek için bkz: sayı veya tarih/saat değerlerini değiştirme.

Detaya Git

Hücrenin içeriğine gidin. Bu, geçerli sorguya gezinti gerçekleştirmek için yeni bir adım ekler; Adımlar bölmesinde bu adım kaldırılarak geri alınabilir.

Yeni Sorgu Olarak Ekle

Bu hücrenin içeriğini sorgu değerleri olarak kullanıp yeni bir sorgu oluşturun. Yeni sorgunun adı, seçili hücrenin sütun başlığıyla aynı olur.

Sayı veya Tarih/Saat değerlerini değiştirme

 1. Sayı veya Tarih/Saat hücresini sağ tıklatın.

 2. Değerleri Değiştir’i tıklatın.

 3. Değerleri Değiştir iletişim kutusunda, Bulunacak Değer’i ve Şununla Değiştir’i girin.

 4. Tamam’ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Metin türü

Eylem

Açıklama

Metin Filtreleri

Bir işleç temelinde tabloya filtre uygular:

 • Eşit

 • Eşit Değil

 • İle Başlar

 • İle Biter

 • İçerir

 • İçermez

Değerleri Değiştir

Seçili sütundaki bir değeri başka bir değerle değiştirir. Metin değerleri değiştirmek için bkz. Metin değerlerini değiştirme.

Detaya Git

Hücrenin içeriğine gidin. Bu, geçerli sorguya gezinti gerçekleştirmek için yeni bir adım ekler; Adımlar bölmesinde bu adım kaldırılarak geri alınabilir.

Yeni Sorgu Olarak Ekle

Bu hücrenin içeriğini sorgu değerleri olarak kullanıp yeni bir sorgu oluşturun. Yeni sorgunun adı, seçili hücrenin sütun başlığıyla aynı olur.

Metin değerlerini değiştirme

 1. Metin hücresini sağ tıklatın.

 2. Değerleri Değiştir’i tıklatın.

 3. Değerleri Değiştir iletişim kutusunda, Bulunacak Değer’i ve Şununla Değiştir’i girin.

 4. Hücrelerin tüm içeriğini değiştirmek için Tüm hücre içeriğini eşleştir seçeneğini tıklatın; bunu yapmazsanız, Değerleri Değiştir seçeneği Bulunacak Değer ile yapılan eşleşmeleri değiştirir.

 5. Tamam’ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Mantıksal tür

Eylem

Açıklama

Değerleri Değiştir

Seçili sütundaki bir değeri başka bir değerle değiştirir. Mantıksal değerleri değiştirmek için bkz. Mantıksal değerler değiştirme.

Detaya Git

Hücrenin içeriğine gidin. Bu, geçerli sorguya gezinti gerçekleştirmek için yeni bir adım ekler; Adımlar bölmesinde bu adım kaldırılarak geri alınabilir.

Yeni Sorgu Olarak Ekle

Bu hücrenin içeriğini sorgu değerleri olarak kullanıp yeni bir sorgu oluşturun. Yeni sorgunun adı, seçili hücrenin sütun başlığıyla aynı olur.

Mantıksal değerleri değiştirme

 1. Mantıksal hücreyi sağ tıklatın.

 2. Değerleri Değiştir’i tıklatın.

 3. Değerleri Değiştir iletişim kutusunda, Bulunacak Değer’i ve Şununla Değiştir’i girin.

 4. Tamam’ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Tablo veya Bağlantı türü

Eylem

Açıklama

Detaya Git

Hücrenin içeriğine gidin. Bu, geçerli sorguya gezinti gerçekleştirmek için yeni bir adım ekler; Adımlar bölmesinde bu adım kaldırılarak geri alınabilir.

Yeni Sorgu Olarak Ekle

Bu hücrenin içeriğini sorgu değerleri olarak kullanıp yeni bir sorgu oluşturun. Yeni sorgunun adı, seçili hücrenin sütun başlığıyla aynı olur.

Sütun bağlam menüsü

Seçilen sütundaki hücrelerin tümüne bir eylem uygulamak için, o sütunun başlıklarını sağ tıklatın. Her sütun türünün bir bağlam menüsü vardır.

Tek sütun seçimi

Eylem

Uygulandığı tür

Açıklama

Kaldır

Tüm türler

Seçili sütunu görünümden ve bundan sonra kullanımdan kaldırır.

Diğer Sütunları Kaldır

Tüm türler

Seçili olmayan sütunları görünümden ve bundan sonra kullanımdan kaldırır.

İlk Satırı Başlık Olarak Kullan

Tüm türler

Tablo üstbilgi adlarının her biri, tablonun ilk satırındaki hücre değerleriyle değiştirilir.

Sütunu Çoğalt

Tüm türler

Tablonun sağ tarafında, seçili sütunun bir yinelemesini oluşturur. Yeni sütuna <sütun adı> Kopyası adı verilir.

Sütunu Böl

(Kullanılabilir içinde Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Metin türü

Metin sütunlarını birden çok sütuna bölmenin iki yolu vardır:

 • Sınırlayıcı ile

 • Karakter Sayısıyla

Metin sütununu bölme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Metin sütununu bölme.

Yinelenenleri Kaldır

(Kullanılabilir içinde Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte )

Metin, Sayı, Tarih/Saat,

Mantıksal türler

Seçili sütunlardaki değerleri daha önceki değerlerin yinelemesi olan tüm satırları tablodan kaldırır. Bir değer kümesinin ilk geçtiği satır kaldırılamaz. Yinelenenleri kaldırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yinelenenleri kaldırma.

Değerleri Değiştir

(Kullanılabilir içinde Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte )

Metin, Sayı, Tarih/Saat,

Mantıksal türler

Sütunda bir öğeyi başka bir değerle değiştirir. Değerleri değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hücre bağlam menüsü.

Türü Değiştir

(Kullanılabilir içinde Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte )

Metin, Sayı, Tarih/Saat,

Mantıksal türler

Tablo, Bağlantı ve Girdi türleri için devre dışı bırakılmıştır

Seçili sütunun türünü yeni bir türle değiştirir:

 • Mantıksal

 • sayı

 • Tarih

 • Tarih/Saat

 • Tarih/Saat/Saat Dilimi

 • Saat

 • Süre

 • İkili

 • Metin

 • Kültür İçeren Tür. Kaynak kültür bilgisi içeren türleri değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kültür bilgisi içeren türü değiştirme.

Dönüştür

Metin ve Tarih/Saat türleri

Diğer tüm türler için devre dışı bırakılmıştır

Metin değerlerinde sütundaki değerlerin işlenme yöntemini değiştirir:

 • Küçük Harf

 • BÜYÜK HARF

 • Her Sözcüğü Büyük Harfe Çevir

 • Kırp

 • Temizle

 • JSON

 • XML

Tarih/Saat değerleri için, sütundaki değerlerin işlenme yöntemini değiştirir:

 • Tarih

 • Saat

 • Gün

 • Ay

 • Yıl

 • Haftanın Günü

Sütun Ekle

Tüm türler

Tablonun son sütunundan sonra yeni bir sütun ekler. Yeni sütundaki değerler, eklenecek sütunun türü seçilerek belirlenir:

 • Özel (yeni değerleri hesaplayan bir formül tanımlarsınız)

 • Dizin

Sütun ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tabloya özel sütun ekleme.

Gruplandır

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte )

Metin, Sayı, Tarih/Saat,

Mantıksal türler

Verileri satır değerlerine göre özetler. Örneğin, bir tabloda Eyalet, Şehir ve Nüfus sütunları olduğunu varsayarsak:

 • Şehirleri Eyalete göre gruplandırabilir ve her eyaletteki şehirlerin sayısını sayabilir veya şehirlerin nüfusunu toplayarak eyaletlerin nüfuslarını elde edebilirsiniz

 • Şehre göre gruplandırabilir ve şehir adlarının kaç kez geçtiğini sayabilirsiniz.

Satırları gruplandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tablodaki satırları gruplandırma.

Sütunları Özet Durumundan Çıkar

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte )

Tüm türler

Seçili sütunları öznitelik-değer çiftlerine dönüştürür. Sütunları özet durumundan çıkarma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sütunları özet durumundan çıkarma.

Taşı

Tüm türler

Seçili sütunu tabloda farklı bir konuma taşır. Seçili sütunu şu konumlara taşıyabilirsiniz:

 • Sola

 • Sağa

 • Başlangıca

 • Sona

Alternatif olarak, sütunları tıklatıp sürükleyerek seçili sütunun soluna veya sağına bırakabilirsiniz.

Yeniden Adlandır

Tüm türler

Seçili sütunu yeniden adlandırır.

Detaya Git

Tüm türler

Sütunun içeriğine gider. Bu, geçerli sorguya bu gezintiyi gerçekleştirmek için yeni bir adım ekler; Adımlar bölmesinde bu adım kaldırılarak geri alınabilir.

Yeni Sorgu Ekle

Tüm türler

Bu sütunun içeriğini sorgu değerleri olarak kullanıp yeni bir sorgu oluşturun. Bu, yeni sorguda özgün sorguya başvuruda bulunarak yapılır. Yeni sorgunun adı, seçili sütunun başlığıyla aynı olur.

Kültür içeren türü değiştirme

 1. Seçili sütunu sağ tıklatın.

 2. Türü Değiştir > Kültür İçeren Tür’ü tıklatın.

 3. Kültür İçeren Türü Değiştir iletişim kutusunda, değiştirilecek Veri Türü’nü seçin ve Kültür’ü seçin.

 4. Tamam’ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Birden çok sütun seçimi

İki veya daha çok sütunu seçin (Ctrl+Tıklatma veya Shift+Tıklatma), sonra seçili sütunlara birden çok sütun bağlam menüsünden bir eylem uygulamak için bu sütunlardan herhangi birini sağ tıklatın.

Not :  Birden çok sütun seçimlerinin bazılarında, bağlam menüsü öğelerinin bir bölümü devre dışı bırakılır.

Eylem

Açıklama

Sütunları Kaldır

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte )

Seçili sütunları görünümden ve bundan sonra kullanımdan kaldırır.

Diğer Sütunları Kaldır

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Seçili olmayan sütunları görünümden ve bundan sonra kullanımdan kaldırır.

Yinelenenleri Kaldır

Seçili sütunlardaki değerleri daha önceki değerlerin yinelemesi olan tüm satırları tablodan kaldırır. Bir değer kümesinin ilk geçtiği satır kaldırılamaz. Yinelenenleri kaldırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yinelenenleri kaldırma.

Değerleri Değiştir

Sütunda bir öğeyi başka bir değerle değiştirir. Değerleri değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hücre bağlam menüsü.

Türü Değiştir

Seçili sütunun türünü yeni bir türle değiştirir:

 • Mantıksal

 • sayı

 • Tarih

 • Tarih/Saat

 • Tarih/Saat/Saat Dilimi

 • Saat

 • Süre

 • İkili

 • Metin

 • Kültür İçeren Tür. Kaynak kültür bilgisi içeren türleri değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kültür bilgisi içeren türü değiştirme.

Dönüştür

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Metin değerlerinde sütundaki değerlerin işlenme yöntemini değiştirir:

 • Küçük Harf

 • BÜYÜK HARF

 • Her Sözcüğü Büyük Harfe Çevir

 • Kırp

 • Temizle

 • JSON

 • XML

Tarih/Saat değerleri için, sütundaki değerlerin işlenme yöntemini değiştirir:

 • Tarih

 • Saat

 • Gün

 • Ay

 • Yıl

 • Haftanın Günü

Sütunları Birleştir

Gruplandır

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Verileri satır değerlerine göre özetler. Örneğin, bir tabloda Eyalet, Şehir ve Nüfus sütunları olduğunu varsayarsak:

 • Şehirleri Eyalete göre gruplandırabilir ve her eyaletteki şehirlerin sayısını sayabilir veya şehirlerin nüfusunu toplayarak eyaletlerin nüfuslarını elde edebilirsiniz

 • Şehre göre gruplandırabilir ve şehir adlarının kaç kez geçtiğini sayabilirsiniz.

Satırları gruplandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tablodaki satırları gruplandırma.

Sütunları Özet Durumundan Çıkar

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Seçili sütunları öznitelik-değer çiftlerine dönüştürür. Sütunları özet durumundan çıkarma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sütunları özet durumundan çıkarma.

Taşı

Seçili sütunu tabloda farklı bir konuma taşır. Seçili sütunu şu konumlara taşıyabilirsiniz:

 • Sola

 • Sağa

 • Başlangıca

 • Sona

Alternatif olarak, sütunları tıklatıp sürükleyerek seçili sütunun soluna veya sağına bırakabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Tablo bağlam menüsü

Tablo simgesiyle ( Tablo simgesi ) gösterilen tablo bağlam menüsü, tablo genelinde eylemler gerçekleştirir.

Eylem

Açıklama

İlk Satırı Başlık Olarak Kullan

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Tablonun ilk satırındaki değerleri sütun başlıkları düzeyine yükseltir.

Yinelenenleri Kaldır

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Seçili sütunlardaki değerleri daha önceki değerlerin yinelemesi olan tüm satırları Power Query tablosundan kaldırır. Bir değer kümesinin ilk geçtiği satır kaldırılamaz.

Hataları Kaldır

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Geçerli seçili sütunlardaki hata içeren satırları kaldırır.

Sütun Ekle

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Tablonun son sütunundan sonra yeni bir sütun ekler. Yeni sütundaki değerler, eklenecek sütunun türü seçilerek belirlenir:

 • Özel (yeni değerleri hesaplayan bir formül tanımlarsınız)

 • Dizin

Sütun ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tabloya özel sütun ekleme.

İlk Satırları Sakla

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Tabloda saklanacak ilk satırların sayısını belirtin.

İlk 100 Satırı Sakla

Tablonun ilk 100 satırını saklar.

Satır Aralığını Sakla

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

İlk satır ile başlayıp Satır sayısı kadar satırı kapsayan bir satır aralığının tabloda tutulmasını sağlar.

İlk Satırları Kaldır

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Tablodan ilk satırları kaldırır.

Diğer Satırları Kaldır

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Kaldırılacak ilk satır değerinden başlayarak Kaldırılacak satır sayısı ve Saklanacak satır sayısı değerlerini göre diğer satırları tablodan kaldırır.

Birleştir

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Önizleme kılavuzunda, var olan iki sorgudan yeni bir sorgu oluşturur. Bir sorgu sonucunda birincil tablonun tüm sütunları vardır; her sütun ilişkili bir tabloya yönlendiren bir bağlantı içerir. Sorguları birleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sorguları birleştirme.

Ekle

(Kullanılabilir ben n Sorgu Düzenleyicisi r Şeritte)

Önizleme kılavuzunda, ilk sorgudaki tüm satırları ve bunların arkasında da ikinci sorgudaki tüm satırları içeren yeni bir sorgu oluşturur. Sorguları ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sorguları ekleme.

Sayfanın Başı

Sorgu adımı bağlam menüsü

Sorgu adımını değiştirmek ve sorgu adımının konumunu değiştirmek için, söz konusu sorgu adımını sağ tıklatın.

Eylem

Açıklama

Ayarları Düzenle

Seçili adımı tanımlayan işlevdeki değerleri düzenleyin.

Yeniden Adlandır

Bu adıma yeni bir ad verin. Bu eylem, adımların anlamlı adları olmasını veya aynı işlemin (örneğin sütun ekleme işleminin) birden çok kullanımı arasında ayrım yapılmasını istiyorsanız yararlı olur.

Sil

Bu adımı akıştan kaldırın. Not: İzleyen adımların bu adıma bağımlılığı olması durumunda, adımın silinmesi hatalara neden olabilir.

Sona Kadar Sil

Bu adımı ve bunu izleyen tüm adımları akıştan kaldırın.

Yukarı Taşı

Seçili adımı, akışın başlangıcına doğru bir konum yaklaştırır.

Aşağı Taşı

Seçili adımı, akışın başlangıcından bir konum uzaklaştırır.

Sayfanın Başı

Çevrimiçi Arama

Çevrimiçi Arama bölmesinde, bir veri kaynağı özet öğesini sağ tıklatın.

Eylem

Açıklama

Kaynağa Git

Seçili veri kaynağı öğesinin kaynak web sayfasına gidin.

Kullanım Koşulları

Seçili veri kaynağı öğesinin Kullanım Koşulları sayfasına gidin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×