Power Pivot'ta Veri Çözümleme İfadeleri (DAX)

Power Pivot'ta Veri Çözümleme İfadeleri (DAX)

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veri çözümleme ifadeleri (DAX) ilk başta biraz zor sesleri, ancak, sizi aldatmaya adı izin vermeyin. DAX'ın temellerini anlama gerçekten oldukça kolaydır. İlk şey ilk - DAX programlama dili değildir. DAX formül dili olur. Hesaplanan sütunları ve Ölçümleri (hesaplanan alanlar olarak da bilinir) için özel hesaplamalar tanımlamak için DAX kullanabilirsiniz. DAX Formüllerde kullanılan işlevler ve ilişkisel verilerle çalışmak ve dinamik toplama gerçekleştirmek için tasarlanmış ek işlevleri bazılarını içerir.

DAX Formüllerini Anlama

DAX formülleri Excel formüllerine çok benzer. Bir DAX formülü oluşturmak için, eşittir işareti, ardından işlev adı veya ifade ve sonra da gerekli değerleri veya bağımsız değişkenleri yazın. DAX'ta Excel gibi, dizelerle çalışmak, tarih ve saatleri kullanarak hesaplamalar gerçekleştirmek veya koşullu değerler oluşturmak için kullanabileceğiniz çeşitli işlevler sağlar.

Bununla birlikte, DAX formüllerinde aşağıdaki önemli farklar vardır:

 • Hesaplamaları satır düzeyinde özelleştirmek istiyorsanız, DAX bağlama göre değişen hesaplamaları gerçekleştirmek için geçerli satır değerini veya ilişkili bir değeri kullanmanıza olanak tanıyan işlevler içerir.

 • DAX, sonuç olarak tek bir değer yerine tablo döndüren bir işlev türü içerir. Bu işlevler başka işlevlere girdi sağlamak için kullanılabilir.

 • Akıllı zaman gösterimi işlevleriDAX izin, tarih aralıkları kullanan hesaplamalara ve sonuçları paralel dönemler genelinde karşılaştırmaya.

DAX Formülleri Nerede Kullanılır

Formüller Power Pivothesaplanan cütunları ya da hesaplanan flanlarıoluşturabilirsiniz.

Hesaplanan Sütunlar

Hesaplanan sütun, var olan bir Power Pivot tablosuna eklediğiniz sütundur. Sütuna değer yapıştırmak veya içeri aktarmak yerine, sütun değerlerini tanımlayan bir DAX formülü oluşturursunuz. Power Pivot tablosunu bir PivotTable'a (veya PivotChart'a) eklerseniz, hesaplanan sütunu herhangi bir veri sütununu kullandığınız gibi kullanabilirsiniz.

Hesaplanan sütunlardaki formüller Excel'de oluşturduğunuz formüllere çok benzer. Bununla birlikte, Excel'den farklı olarak, tablodaki farklı sütunlar için farklı formüller oluşturamazsınız; DAX formülü bir sütunun tamamına otomatik olarak uygulanır.

Sütun bir formül içeriyorsa değer her satır için hesaplanır. Sütun için sonuçlar formülü oluşturduğunuz anda hesaplanır. Sütun değerleri yalnızca temeldeki veriler yenilenirse veya el ile yeniden hesaplama kullanılırsa yeniden hesaplanır.

Önlemlere temel alan hesaplanan sütunlar hem de diğer hesaplanan sütunlar oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, bu sonuçları kafa için neden gibi hesaplanan sütun ve ölçü, için aynı adı kullanmaktan kaçının. Bir sütun için söz konusu olduğunda, yanlışlıkla bir ölçü çağırma kaçınmak için tam sütun başvurusu kullanma en iyisidir.

Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. Power Pivot’ta Hesaplanan Sütunlar.

Ölçüler

Power Pivot verileri kullanan özel olarak kullanmanız için PivotTable (veya PivotChart) oluşturulan bir formül ölçüsüdür. Ölçüler Say veya Topla, gibi standart toplama işlevleri temel alabilir veya DAX kullanarak kendi formülünüzü tanımlayabilirsiniz. PivotTable'nın değerler alanında bir ölçü kullanılır. Farklı bir PivotTable alanında hesaplanmış sonuçları yerleştirmek istiyorsanız, bunun yerine bir hesaplanan sütun kullanın.

Açık bir ölçü için bir formül tanımladığınızda, ölçü PivotTable uygulamasına eklediğiniz kadar hiçbir şey olmuyor. Ölçü eklediğinizde, bu formülü Özet değerler alanı içinde yer alan her hücre için değerlendirilir. Satır ve sütun başlıklarının her birleşimi için bir sonuç oluşturulduğu için sonuç ölçü için her hücreye farklı olabilir.

Oluşturduğunuz bir ölçü tanımını kendi kaynak veri tablosu kaydedilir. PivotTable alanları listesinde görünür ve çalışma kitabının tüm kullanıcıları için kullanılabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için Power Pivot ölçüleribakın.

Formül Çubuğunu Kullanarak Formül Oluşturma

Power Pivot, tıpkı Excel gibi formül oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştıran bir formül çubuğu ve yazım ve sözdizimi hatalarını en aza indiren Otomatik Tamamlama işlevselliği  sağlar .

Bir tablonun adını girmek için   Tablonun adını yazmaya başlayın. Formül Otomatik Tamamlama bu harflerle başlayan geçerli adları içeren bir açılan liste görüntüler.

Bir sütun adını girmek için   Bir köşeli parantez yazın ve sonra geçerli tablodaki sütun listesinden bir sütun seçin. Başka bir tablodaki bir sütun için, tablo adının ilk harflerini yazmaya başlayın ve sonra Otomatik Tamamla açılan listesinden sütunu seçin.

Daha ayrıntılı bilgi ve formül oluşturmayla ilgili adım adım bir kılavuz için, bkz. Power Pivot'ta Hesaplamalar İçin Formül Oluşturma.

Otomatik Tamamlama'yı Kullanma İpuçları

İç içe yerleştirilen işlevleri olan mevcut bir formülün ortasında Formül Otomatik Tamamlama'yı kullanabilirsiniz. Açılan listede değerleri görüntülemek için ekleme noktasının hemen öncesindeki metin kullanılır ve ekleme noktasının sonrasındaki metnin tümü değişmeden kalır.

Sabitler için oluşturduğunuz tanımlı adlar Otomatik Tamamlama açılan listesinde görüntülenmez, ancak yine de bunları yazabilirsiniz.

Power Pivot, işlevlerin kapama parantezlerini eklemez veya parantezleri otomatik olarak eşleştirmez. Her işlevin sözdizimi açısından doğru olduğundan emin olmanız gerekir, aksi takdirde formül kaydedilemez veya kullanılamaz. 

Formülde Birden Fazla İşlev Kullanma

İşlevleri iç içe yerleştirebilirsiniz; bunun anlamı bir işlevin sonuçlarını başka bir işlevin bağımsız değişkeni olarak kullanmaktır. Hesaplanan sütunlarda, işlevleri 64 düzeye kadar iç içe yerleştirebilirsiniz. Ancak iç içe yerleştirme, formül oluşturmayı veya sorun gidermeyi zorlaştırabilir.

Birçok DAX işlevi yalnızca iç içe yerleştirilen işlevler olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu işlevler, sonuç olarak doğrudan kaydedilemeyen bir tablo döndürür; bunun tablo işlevine giriş olarak sağlanması gerekir. Örneğin, SUMX, AVERAGEX ve MINX işlevlerinin tümü birinci bağımsız değişken olarak tablo gerektirir.

Not: Ölçüler, sütunlar arasındaki bağımlılıkların gerektirdiği çok sayıda hesaplamadan performans etkilenmemesini sağlamak için işlevlerini iç içe bazı sınırlamalar vardır.

DAX İşlevlerinin Excel İşlevleriyle Karşılaştırılması

DAX işlev kitaplığı Excel işlev kitaplığını temel alır, ancak kitaplıklarda birçok farklılık vardır. Bu bölümde Excel işlevleriyle DAX işlevleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler özetlenir.

 • Birçok DAX işlevinin adı ve genel davranışı Excel işlevleriyle aynıdır, ancak farklı türlerde girdi almak için değiştirilmişlerdir ve bazı durumlarda farklı veri türü döndürebilirler. Genel olarak, Excel formülünde DAX işlevlerini kullanamazsınız veya bir takım değişiklikler yapmadan Power Pivot'ta Excel formülleri kullanamazsınız.

 • DAX işlevleri hiçbir zaman bir hücre başvurusu veya başvuru olarak bir aralık almaz; DAX işlevleri bunun yerine sütun veya tablo başvurusu alır.

 • DAX tarih ve saat işlevleri datetime veri türünü döndürür. Buna karşılık Excel tarih ve saat işlevleri tarihi seri numarası olarak gösteren bir tamsayı döndürür.

 • Yeni DAX işlevlerinin çoğu, ya değer tablosu döndürür ya da giriş olarak bir değer tablosunu temel alarak hesaplamalar yapar. Buna karşılık Excel'de tablo döndüren bir işlev yoktur, ancak bazı işlevler dizilerle çalışabilir. Tabloların ve sütunların tümüne kolaylıkla başvurabilme, Power Pivot'taki yeni bir özelliktir.

 • DAX, Excel'deki dizi ve vektör arama işlevlerine benzeyen yeni arama işlevleri sağlar. Bununla birlikte, DAX işlevleri tablolar arasında bir ilişki oluşturulmasını gerektirir.

 • Bir sütundaki verilerin her zaman aynı veri türünde olması beklenir. Veriler aynı türde değilse, DAX sütunun tamamını tüm değerleri en iyi şekilde temsil eden bir veri türü olarak değiştirir.

DAX Veri Türleri

Power Pivot veri modeline, farklı veri türlerini destekleyebilen birçok farklı veri kaynağından verileri içeri aktarabilirsiniz. Verileri içeri aktardıktan veya yükledikten sonra verileri hesaplamalarda veya PivotTable'larda kullandığınızda, veriler Power Pivot veri türlerinden birine dönüştürülür. Veri türlerinin listesi için, bkz. Veri Modellerindeki veri türleri.

DAX'taki tablo veri türü birçok yeni işlevde giriş veya çıkış için kullanılan yeni bir veri türüdür. Örneğin, FILTER işlevi, giriş olarak bir tablo alır ve yalnızca filtre koşuluna uyan satırları içeren başka bir tabloyu çıkış olarak verir. Tablo işlevlerini toplama işlevleriyle birleştirerek dinamik olarak tanımlanan veri kümeleri üzerinde karmaşık hesaplamalar gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Power Pivot'ta Toplamalar.

Formüller ve İlişkisel Model

Power Pivot pencere birden çok veri tablolarla çalışma ve ilişkisel model tablolarda bağlanma yeri alanıdır. Bu veri modeli tablolar daha ilginç hesaplamalar oluşturma ve diğer tablolardaki sütunlarla bağıntıları oluşturmanıza izin ilişkileriyle birbirine bağlısınız. Örneğin, ilişkili tablo için değerleri toplama formüller oluşturma ve bu değer tek bir hücrede kaydedin. Veya, ilişkili tablodaki satırları denetlemek için filtreler tablolara ve sütunlara uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için veri modelindeki tablolar arasındaki ilişkilerigörün.

Tabloları ilişkiler kullanarak bağlayabildiğinizden, PivotTable'larınız farklı tablolardaki birden çok sütunda bulunan verileri de içerebilir.

Buna karşılık, formüller tabloların ve sütunların tamamıyla çalışabildiğinden, hesaplamaları Excel'de yaptığınızdan farklı şekilde tasarlamanız gerekir.

 • Gene olarak, bir sütundaki DAX formülü, sütundaki değer kümesinin tamamına uygulanır (hiçbir zaman yalnızca birkaç satıra veya hücreye uygulanmaz).

 • Power Pivot'taki tabloların her satırda her zaman aynı sayıda sütun içermesi ve bir sütundaki tüm satırların aynı veri türünde olması gerekir.

 • Tablolar bir ilişki ile bağlandığında, anahtar olarak kullanılan iki sütunun çoğunlukla eşleşen değerler içerdiğinden emin olmanız gerekir. Power Pivot bilgi tutarlılığını zorlamadığından, anahtar sütununda eşleşmeyen değerler olduğu halde ilişki oluşturmak mümkündür. Bununla birlikte, boş veya eşleşmeyen değerlerin varlığı formüllerin sonuçlarını ve PivotTable'ların görünüşünü etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Power Pivot Formüllerinde Aramalar.

 • Tabloları İlişkiler kullanarak ilişkilendirdiğinizde, kapsamı veya içinde formüllerinizi değerlendirilir context büyütme. Örneğin, bir Özet Tablo formüllerinde tüm filtreleri veya PivotTable'da sütun ve satır başlıkları etkilenebilir. İçerik işleme formüller yazabilirsiniz, ancak bağlam de değil tahmin şekilde değiştirmek daraltarak sonuçlara neden olabilir. Daha fazla bilgi için bkz: DAX formüllerinde bağlam.

Formüllerin Sonuçlarını Güncelleştirme

Veri r karmaşık formülleri, büyük miktarlardaki verileri veya dış veri kaynaklarından alınan verileri içeren bir veri modeline tasarlarken anlamalısınız iki ayrı ancak ilgili işlemleri enile ve yeniden hesaplama şunlardır.

Veri yenileme, çalışma kitabınızdaki verileri dış veri kaynağındaki yeni verilerle güncelleştirme işlemidir. Verileri belirteceğiniz aralıklarla el ile yenileyebilirsiniz. Çalışma kitabını bir SharePoint sitesinde yayımladıysanız, dış kaynaklardan otomatik olarak veri yenilemeyi zamanlayabilirsiniz.

Yeniden hesaplama, formüllerin kendi içindeki ve temeldeki verilerdeki değişiklikleri yansıtmak için formüllerin sonuçlarını güncelleştirme işlemidir. Yeniden hesaplama aşağıdaki şekilde performansı etkileyebilir:

 • Hesaplanan bir sütundaki formülü değiştirdiğinizde, formülün sonucunun sütunun tamamı için her zaman yeniden hesaplanması gerekir.

 • PivotTable veya PivotChart bağlamında ölçü yere gelene kadar bir ölçü için bir formül sonuçlarını hesaplanmaz. Formül, herhangi bir satır veya veri filtreleri etkiler sütun başlığının değiştirdiğinizde veya el ile PivotTable yenilediğinizde hesaplanacak.

Formüllerle İlgili Sorunları Giderme

Formül yazarken yapılan hatalar

Bir formül tanımlarken hata iletisi alırsanız, formül bir sözdizimi hatası, anlam hatası ya da bir hesaplama hatası içeriyor olabilir.

Sözdizimi hataları çözülmesi en kolay hatalardır. Genelde eksik bir parantez veya noktalı virgül ile ilgilidirler. Tek tek işlevlerin sözdizimleriyle ilgili yardım için Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) İşlev Başvurusu'na bakın.

Diğer bir tür hata sözdizimi doğru olduğunda, ancak başvuru yapılan değer veya sütun formül bağlamında bir anlam ifade etmediğinde görülür. Bu tür anlam veya hesaplama hatalarının nedeni aşağıdaki sorunlardan birisi olabilir:

 • Formül, var olmayan bir sütuna, tabloya veya işleve başvuruda bulunuyor olabilir.

 • Formül doğru görünüyor olabilir, ancak veri altyapısı verileri getirirken bir tür uyuşmazlığı bulabilir ve hata verebilir.

 • Formül, işleve yanlış sayıda veya türde parametreler aktarıyor olabilir.

 • Formül hata içeren farklı bir sütuna başvuruda bulunuyor olabilir ve dolayısıyla değerleri geçersiz olabilir.

 • Formül henüz işlem yapılmamış bir sütuna başvuruda bulunuyor olabilir; yani meta verileri vardır, ancak hesaplamalar için kullanılacak gerçek verileri yoktur.

İlk dört durumda, DAX geçersiz formülü içeren tüm sütunu bayrakla işaretler. Son durumda, DAX ilgili sütunu gri yaparak işlenmemiş bir durumda olduğunu belirtir.

Sütun değerlerini derecelendirirken veya sıralarken yanlış veya alışılmadık sonuçlar

NaN (Sayı Değil) değeri içeren bir sütunu derecelendirirken veya sıralarken, yanlış veya beklenmedik sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin, bir hesaplamada 0 ile 0 bölünürse, NaN sonucu verilir.

Bunun nedeni formül altyapısının sıralamayı ve derecelendirmeyi yaparken sayısal değerleri karşılaştırmasıdır; ancak NaN sütundaki diğer sayılarla karşılaştırılamaz.

Doğru sonuçları garanti etmek için, EĞER işlevinin kullanıldığı koşullu ifadelerden yararlanarak NAN değerlerini sınayabilir ve sayısal 0 değerini döndürebilirsiniz.

Analysis Services Tablolu Modelleri ve DirectQuery Modu ile uyumluluk

Genelde, Power Pivot'ta oluşturduğunuz DAX formülleri Analysis Services tablo modelleri ile tamamen uyumludur. Ancak, Power Pivot modelinizi bir Analysis Services örneğine taşıdıktan sonra modeli DirectQuery modunda dağıtırsanız, bazı sınırlamalar söz konusudur.

 • Bazı DAX formülleri, DirectQuery modundaki modele dağıtmanız halinde farklı sonuçlar döndürebilir.

 • Formül ilişkisel veri kaynağına yönelik olarak desteklenmeyen bir DAX işlevi içeriyorsa, modeli DirectQuery moduna dağıttığınızda bazı formüller doğrulama hatalarına sebep olabilir.

Daha fazla bilgi için, SQL Server 2012 BooksOnline'daki Analysis Services tablolu modelleme belgelerine bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×