Power Pivot'ta Toplamalar

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Toplamaları daraltarak, özetleme veya verileri gruplandırma bir yoldur. Tabloları veya diğer veri kaynakları ham verilerle başladığınızda, verileri çoğunlukla düz, çok sayıda ayrıntı yoktur, ancak değil düzenli veya bırakıldığı herhangi bir şekilde gruplandırılmış anlamına gelir. Bu özetleri veya yapısını eksikliği verilerdeki desenleri keşfetmenize zorlaştıran. Veri modelleme önemli bir kısmını basitleştirmeye, Özet veya belirli iş soruya yanıt desenleri özetlemek toplamalar tanımlamaktır.

Ortalama, Say, DISTINCTCOUNT, Mak, MINveya Toplam kullanarak olanlar gibi en yaygın toplamalar otomatik toplam kullanarak içinde bir ölçüsü otomatik olarak oluşturulabilir. AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSveya SUMXgibi toplamalar başka tür bir tablo dönün ve Veri çözümleme ifadeleri (DAX)kullanılarak oluşturulan bir formül gerektirir.

Power Pivot'ta Toplamaları Anlama

Toplama İçin Grupları Seçme

Verileri toplarken, verileri ürün, fiyat, bölge veya tarih gibi özniteliklere göre gruplandırırsınız ve sonra gruptaki tüm veriler üzerinde çalışan bir formül tanımlarsınız. Örneğin, bir yıl için toplamı oluşturduğunuzda bir toplama oluşturmuş olursunuz. Ardından bu yılın önceki yıla göre oranını oluşturur ve bu yüzdeleri görüntülerseniz, bu farklı bir toplama türü olur.

Verilerin nasıl gruplandırılacağına dair kararı işle ilgili soru yönlendirir. Örneğin, toplamalar aşağıdaki soruların yanıtını verebilir:

Sayar   Bir ayda kaç işlem gerçekleşti?

Ortalamaları    Satış elemanına göre Bu ayki ortalama satış neydi?

En az ve en büyük değerler    Hangi satış bölgeleri göre ilk beşte yer satılan birimler hangileridir?

Bu soruları yanıtlayan bir hesaplama oluşturmak için, sayılacak veya toplanacak sayıları içeren ayrıntılı verilere sahip olmanız ve bu sayısal verilerin sonuçları düzenlemek için kullanacağınız gruplarla bir şekilde ilişkili olması gerekir.

Verileri gruplandırma için kullanabileceğiniz değerleri zaten içermiyorsa, ürün kategorisi veya mağaza bulunduğu coğrafi adı gibi kategoriler ekleyerek verilerinize grupları tanıtma isteyebilirsiniz. Excel'de gruplar oluşturduğunuzda, el ile yazın veya çalışma sayfanızdaki sütunlar arasından kullanmak istediğiniz grupları seçmeniz gerekir. Bununla birlikte, bir ilişkisel sistemindeki hiyerarşileri ürünleri için kategorileri gibi genellikle bir olgu farklı tablo veya değer tablosu depolanır. Kategori tabloyu genellikle anahtar bazı tür tarafından ÇARPINIM verilere bağlı. Örneğin, verilerinizi ürün kimlikleri, ancak değil ürünleri veya kendi kategorisi adlarını içeren bulma varsayalım. Kategori düz bir Excel çalışma sayfasına eklemek için kategori adlarını içeren sütunda kopyalama gerekir. Power Pivotile ürün kategorisi tablosundaki veri modelinizi içeri aktarma, sayı verileri içeren tabloyu ve ürün kategorisi listesi arasında bir ilişki oluşturun ve sonra verileri gruplandırmak için kategorileri kullanın. Daha fazla bilgi için tablolar arasında ilişki oluşturmakonusuna bakın.

Toplama İçin İşlev Seçme

Kullanılacak gruplandırmaları belirledikten ve ekledikten sonra, toplama için hangi matematiksel işlevleri kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Genellikle, toplama sözcüğü değer toplamı, ortalama, en küçük değer veya sayım gibi toplamalarda kullanılan matematiksel veya istatistiksel işlemler anlamında olarak kullanılır. Bununla birlikte Power Pivot, hem Power Pivot'ta hem de Excel'de bulunan standart toplamalara ek olarak, toplama için özel formüller oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, önceki örneklerde kullanılanlarla aynı değerler ve gruplandırmalar ele alındığında, aşağıdaki soruları yanıtlayan özel toplamalar oluşturabilirsiniz:

Filtre uygulanmış sayar   Kaç tane sayımlar ay sonu bakım aralığı hariç olmak üzere bir ayda gerçekleşti?

Zaman içindeki ortalamaları oranları kullanma    Yüzde artış veya düşüş geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında satışlardaki neydi?

Grouped küçük ve en büyük değerleri    Hangi satış bölgeleri her ürün kategorisi veya satış kampanyası için hangisiydi?

Formüllere ve PivotTable'lara Toplama Ekleme

Verilerinizin nasıl anlamlı şekilde gruplandırılacağına ve çalışmak istediğiniz verilere dair genel bir fikriniz oluştuğunda, bir PivotTable mı oluşturacağınıza yoksa bir sütun içinde hesaplamalar mı oluşturacağınıza karar verebilirsiniz. Power Pivot, Excel'in toplama, sayım veya ortalama gibi toplamalar oluşturmaya yönelik yerel yeteneğini genişletir ve geliştirir. Power Pivot uygulamasında, Power Pivot penceresinde ya da Excel PivotTable alanında özel toplamalar oluşturabilirsiniz.

  • Bir hesaplanan sütun, başka bir tablodan ilişkili satırları almak ve sonra toplamak, saymak veya ilişkili satırların bu değerleri ortalama için geçerli satır bağlamında dikkate toplamalar oluşturabilirsiniz.

  • Bir Ölçüiçinde hem formül içinde tanımlanan filtreler ve PivotTable tasarımını ve dilimleyiciler, sütun başlıkları ve satır başlıkları seçimini tarafından uygulanan filtreler kullanan dinamik toplamalar oluşturabilirsiniz. Otomatik Toplam'ı kullanarak veya formül oluşturarak standart toplamalar kullanarak ölçüler Power Pivot içinde oluşturulabilir. Örtük ölçüler Excel'de PivotTable'da standart toplamalar kullanarak da oluşturabilirsiniz.

PivotTable'a Gruplandırmalar Ekleme

PivotTable tasarlarken, verileri gruplandırmak için gruplandırmaları, kategorileri veya hiyerarşileri temsil eden alanları PivotTable'ın sütunlar ve satılar bölümlerine sürüklerseniz. Ardından sayma, ortalama alma veya toplama işlemleri uygulanabilmesi için sayısal değer içeren alanları değerler alanına sürüklersiniz.

PivotTable'a Kategori ekleme, ancak kategori verilerini ÇARPINIM veri ilişkili değil, bir hata veya özgü sonuçları alabilirsiniz. Genellikle Power Pivot otomatik olarak algılama ve ilişkiler önerme, sorunu düzeltmek çalışır. Daha fazla bilgi için bkz: PivotTable'larda ilişkilerle çalışma.

Görüntüleme amacıyla belirli grupları seçmek için alanları Dilimleyicilere de sürükleyebilirsiniz. Dilimleyiciler, PivotTable'daki sonuçları etkileşimli olarak gruplandırmanızı, sıralamanızı ve filtrelemenizi sağlar.

Formülde Gruplandırmalarla Çalışma

Tablolar arasında ilişkiler oluşturarak ve sonra ilişkili değerleri aramak için bu ilişkilerden yararlanan formüller oluşturarak tablolarda depolanan verileri toplamak için gruplandırmaları ve kategorileri de kullanabilirsiniz.

Başka bir deyişle, değerleri kategoriye göre gruplandıran bir formül oluşturmak istiyorsanız, önce ayrıntı verilerini içeren tabloyu ve kategorileri içeren tabloları bağlamak için bir ilişki kullanırsınız, sonra formülü oluşturursunuz.

Power Pivot formüllerinde aramalararamaları kullanan formüller oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Toplamalarda Filtre Kullanma

Yeni Power Pivot içinde özelliği, yalnızca kullanıcı arabiriminde ve Özet Tablo veya grafik içinde aynı zamanda toplamalar hesaplamak için kullandığınız çok formüllerde veri tabloları ve sütunları filtre uygulamak için bir özelliktir. Hesaplanan sütunlar hem de s formüllerinde filtreler kullanılabilir.

Örneğin, yeni DAX toplama işlevlerinde, toplamı veya sayımı hesaplanacak değerleri belirtmek yerine bağımsız değişken olarak bir tablonun tamamını belirtebilirsiniz. Söz konusu tabloya herhangi bir filtre uygulamadıysanız, toplama işlemi tablonun belirtilen sütunundaki tüm değerler üzerinde çalışır. Ancak, DAX'ta tablo üzerinde dinamik ya da statik bir filtre oluşturabilirsiniz, böylece toplama işlemi filtre koşuluna ve o anki bağlama göre verilerin farklı bir alt kümesi üzerinde çalışır.

Formüllerde koşulları ve filtreleri birleştirerek formüllerde sağlanan değerlere bağlı olarak değişen veya PivotTable'daki sütun başlıkları ve satır başlıkları seçimlerine göre değişen toplamalar oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Formüller verilere filtrebakın.

Excel Toplama İşlevleri ile DAX Toplama İşlevlerinin Karşılaştırılması

Aşağıdaki tabloda Excel tarafından sağlanan standart toplama işlevlerinden bazıları listelenmiş ve bu işlevlerin Power Pivot'a uyarlamalarının bağlantıları sağlanmıştır. Bu işlevlerin DAX sürümü Excel sürümleriyle hemen hemen aynı davranır, ancak sözdizimlerinde ve belirli veri türlerinin işlenmesinde ufak farklar vardır.

Standart Toplama İşlevleri

İşlev

Kullanım

ORTALAMA

Sütundaki tüm sayıların ortalamasını (aritmetik ortalamasını) verir.

ORTALAMAA

Sütundaki tüm değerlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. Metne ve sayısal olmayan değerlere işlem yapar.

SAY

Bir sütundaki sayısal değerlerin sayısını sayar.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

Bir sütundaki boş olmayan değerlerin sayısını sayar.

MAK

Sütundaki en büyük sayısal değeri döndürür.

MAXX

Bir tablo üzerinde hesaplanan ifade kümesinden en büyük değeri döndürür.

MIN

Sütundaki en küçük sayısal değeri döndürür.

MINX

Bir tablo üzerinde hesaplanan ifade kümesinden en küçük değeri döndürür.

TOPLA

Sütundaki tüm sayıları toplar.

DAX Toplama İşlevleri

DAX, üzerinde toplamanın gerçekleştirilebileceği tabloyu belirtmenizi sağlayan toplama işlevleri içerir. Bu nedenle, bu işlevler, bir sütundaki değerleri sadece toplamak veya ortalamasını almak yerine, toplanacak verileri dinamik olarak tanımlayan bir ifade oluşturulmasına olanak tanır.

Aşağıdaki tabloda, DAX'ta bulunan toplama işlevleri listelenmiştir.

İşlev

Kullanım

AVERAGEX

Bir tablo üzerinden değerlendirilen ifade kümesinin ortalamasını alır.

COUNTAX

Bir tablo üzerinden değerlendirilen ifade kümesini sayar.

BOŞLUKSAY

Bir sütundaki boş değerlerin sayısını sayar.

COUNTX

Tablodaki toplam satır sayısını sayar.

COUNTROWS

Filtre işlevi gibi bir iç içe tablo işlevinden döndürülen satırların sayısını sayar.

SUMX

Bir tablo üzerinden hesaplanan ifade kümesinin toplamını döndürür.

DAX ve Excel Toplama İşlevleri Arasındaki Farklar

Bu işlevler, Excel'deki araçlara aynı adları sahip olsalar da Power Pivotalanınızın bellek içi analitik altyapısı yararlanan ve tablolarla ve sütunlarla çalışacak şekilde taşınması. Bir DAX formülü kullanamazsınız Excel çalışma kitabındaki ve tersi. Bunlar yalnızca Power Pivot penceresinde ve Power Pivot verilerini temel alan PivotTable'larda kullanılabilir. Ayrıca, işlevleri benzer adlara sahip olsalar da, davranışı biraz farklı olabilir. Daha fazla bilgi için tek tek işlevi başvuru konularına bakın.

Bir toplamada sütunların değerlendirilmesi de Excel'in toplamaları işleme yönteminden farklıdır. Bir örnek bunu anlamanıza yardımcı olabilir.

Sales tablosundaki Amount sütununda bulunan değerlerin toplamını almak istediğinizi ve bunun için aşağıdaki formülü oluşturduğunuzu varsayalım:

=SUM('Sales'[Amount])

En basit durumda, işlev tek bir filtre uygulanmamış sütunundan değerleri alır ve sonuç her zaman yalnızca tutarı sütunundaki değerleri toplar Excel ile aynı olur. Bununla birlikte, Power Pivotiçinde formül "değeri tutarındaki satış tablonun her satırı için Al ve sonra bu tek tek değerleri ekleme gibi. yorumlanır Power Pivot her satırı hangi üzerinden toplama gerçekleştirilir ve her satır için tek bir skaler değer hesaplayan ve sonra bu değerlere göre bir toplama gerçekleştirir değerlendirir. Bu nedenle, bir formülün sonucu tabloya filtre uygulanmış veya filtre uygulanmış olabilir diğer toplamalar üzerinde dayalı değerleri hesaplanan farklı olabilir. Daha fazla bilgi için bkz: DAX formüllerinde bağlam.

DAX Akıllı Zaman Gösterimi İşlevleri

Ek olarak önceki bölümde açıklanan tablo toplama işlevleri DAX, tarihlerle çalışacak toplama işlevleri bulunur ve saatler, yerleşik saat gösterimi sağlamak için belirttiğiniz. Bu işlevler, tarih aralıkları ilişkili değerler almak ve değerleri toplamak için kullanın. Tarih aralıkları değerleri de karşılaştırabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda toplama için kullanılabilecek akıllı zaman gösterimi işlevleri listelenmiştir.

İşlev

Kullanım

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Verilen dönemin son takvim gününde bir değer hesaplar.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Verilen dönemden önceki dönemin son takvim gününde bir değer hesaplar.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Bir değeri dönemin ilk günü başlayan ve belirtilen tarih sütunundaki son tarihte sona eren aralıkta hesaplar.

Akıllı zaman gösterimi işlevi bölümünde (Akıllı zaman gösterimi işlevleri) diğer işlevler tarihleri veya tarihleri toplama olarak kullanmak üzere özel hücre aralıkları almak için kullanılan işlevler verilmektedir. Örneğin, bir tarih aralığı dönmek için DATESINPERIOD işlevini kullanın ve yalnızca bu tarihler için özel bir toplama hesaplamak için başka bir işlevine bağımsız değişken olarak o tarih kümesini kullanın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×