Power Pivot'ta Hesaplanan Sütunlar

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Hesaplanan sütun, Power Pivot veri modeli tabloda yeni veriler ekleme olanağı sağlar. Yapıştırma veya değerleri sütuna içe aktarma yerine sütun değerlerini tanımlayan bir Veri çözümleme ifadeleri (DAX)formülü oluşturun.

Örneğin, factSales tablodaki her satır için satış Kar değerleri toplamak gereksinim duyarsanız. Yeni bir hesaplanan sütun ekleyerek ve formül = [Satıştutarı]-[ToplamMaliyet]-[Dönüştutarı]kullanarak, yeni değerler Satıştutarı, her satırdaki değerleri ToplamMaliyet ve Dönüştutarı sütunlarından her satırındaki süresinden çıkarılarak değerlere göre hesaplanır sütun. Kar sütununu daha sonra bir PivotTable, PivotChart veya Power View raporunda kullanılabilir —, diğer herhangi bir sütun gibi.

Bu şekil Power PivotHesaplanan sütundaki gösteriyor.

Power Pivot'ta Hesaplanan Sütun

Not: Her bir formüle edeceğinden, hesaplanan sütunları ve ölçümleri benzer; ancak bunlar farklıdır. Ölçüler PivotTable veya PivotChart değerler alanında çoğunlukla kullanılır. Farklı bir PivotTable alanında hesaplanmış sonuçları yerleştirmek istediğiniz zaman hesaplanmış sütunları kullanalım — bir sütun veya satırdaki bir PivotTable veya PivotChart'te bir eksendeki gibi. Ölçüleri hakkında daha fazla bilgi için Power Pivot ölçüleribakın.

Hesaplanan Sütunları Anlama

Hesaplanan sütunlarda formülleri Excel'de oluşturduğunuz formülleri gibidir. Bununla birlikte, bir tabloda farklı satırlar için farklı formülü oluşturamazsınız. Bunun yerine, DAX formülü otomatik olarak sütunun tamamına uygulanır.

Sütun bir formül içeriyorsa değer her satır için hesaplanır. Sütun için sonuçlar formülü girdiğiniz anda hesaplanır. Sütun değerleri daha sonra gerektiği şekilde (temel alınan verilerin yenilenmesi gibi) yeniden hesaplanır.

Ölçüler göre hesaplanan sütunlar hem de diğer hesaplanan sütunlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir sayının metin çıkartmak için hesaplanan bir sütun oluşturun ve sonra başka bir hesaplanan sütununda bu numarayı kullanacak.

Örnek

Hesaplanan sütun varolan bir tabloya eklediğiniz verilerle destekleyebilir. Örneğin, değerlerini birleştirerek, eklenmesini gerçekleştirme, alt dizeler ayıklamak veya diğer alanlarındaki değerleri karşılaştırmak tercih edebilirsiniz. Hesaplanan bir sütun eklemek için sahip olduğunuz en az bir tablo içinde Power Pivot.

Bu formül göz vardır:

=EOMONTH([StartDate],0])

Formül Contoso örnek verilerinde, İlerleme tablosunun BaşlangıçTarihi sütunundan ay değerini çıkarır. Sonra, İlerleme tablosundaki her satır için ay sonu değerini hesaplar. İkinci parametre BaşlangıçTarihi'nden önceki veya sonraki ayların sayısını belirtir; bu örnekte 0 aynı ay anlamına gelmektedir. Örneğin, BaşlangıçTarihi sütunundaki değer 01.06.2001 ise, hesaplanan sütundaki değer 30.06.2001 olur.

Contoso örnek verileriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. DAX ve Veri Modeli öğreticileri için örnek veri alma.

Hesaplanan Sütunları Adlandırma

Varsayılan olarak, yeni hesaplanan sütunlar diğer sütunları sağına eklenir ve sütun calculatedcolumn1 öğesini, CalculatedColumn2ve benzeri varsayılan adını otomatik olarak atanır. Sütunları oluşturduktan sonra yeniden düzenleme ve gerektiği şekilde sütunları yeniden adlandırın.

Hesaplanan sütunlar için değişiklikleri bazı sınırlamalar vardır:

  • Her sütun adının tabloda benzersiz olması gerekir.

  • Aynı çalışma kitabının içinde ölçüler için zaten kullanılmış olan adları kaçının. Adları benzersiz değilse bir ölçü ve aynı ada sahip bir hesaplanan sütun için olası olmasına karşın hesaplama hataları kolayca ulaşabilirsiniz. Yanlışlıkla bir ölçü çağırma önlemek için her zaman tam sütun başvurusu sütunu başvururken kullanın.

  • Hesaplanan sütun adlandırırken varolan sütunu kullanan tüm formülleri de güncelleştirmeniz gerekir. El ile güncelleştirme modunda değilseniz, formüllerin sonuçlarını güncelleştirme otomatik olarak gerçekleşir. Bununla birlikte, bu işlem biraz zaman alabilir.

  • Sütunların veya diğer nesneleri Power Pivotadlarını adları içinde kullanılamaz bazı karakterleri vardır. Daha fazla bilgi için bkz: "Adlandırma gereksinimleri" " Power Pivot için DAX sözdizimi belirtimi.

Yeniden adlandırmak veya var olan bir hesaplanan sütun düzenlemek için:

  1. Power Pivot penceresinde, yeniden adlandırmak istediğiniz hesaplanan sütunun başlığını sağ tıklatın ve Sütunu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

  2. Yeni bir ad yazın ve yeni adı kabul etmek için ENTER tuşuna basın.

Veri Türünü Değiştirme

Diğer sütunlar için veri türünü değiştirebilirsiniz aynı şekilde hesaplanmış sütunun veri türünü değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki veri türü değişiklik yapamazsınız: ondalık metne, tamsayı metne, metin için para birimi ve tarih metne. Boole metinden değişiklik yapabilirsiniz.

Hesaplanan Sütunların Performansı

Hesaplanan sütun formülü daha yoğun kaynak için bir ölçü kullanılan formül daha olabilir. PivotTable veya PivotChart kullanılan hücreleri için yalnızca bir ölçü hesaplanır; oysa ki hesaplanmış bir sütun için sonucu, tablodaki her satır için her zaman hesaplanır bir neden olur.

Örneğin, bir milyon satırlı bir tablo her zaman bir milyon sonuçları ve buna karşılık gelen bir performans etkisi ile hesaplanan bir sütun olacaktır. Bununla birlikte, PivotTable genellikle satır ve sütun başlıklarını uygulayarak filtreler. Bu, PivotTable'nın her bir hücredeki veri alt kümesini için yalnızca bir ölçü hesaplanır anlamına gelir.

Formül, diğer sütunlar veya değerleri değerlendirmeleri ifadeler gibi formül nesne başvurularını bağımlılıkları vardır. Örneğin, başka bir sütun temelinde bir hesaplanan sütun — veya bir sütun başvurusu olan bir ifadeyi içeren bir hesaplama — diğer sütunun değerlendirilen kadar değerlendirilen yapamazsınız. Otomatik yenileme varsayılan olarak etkinleştirilir. Böylece, formül bağımlılıkları performansını etkileyebilir aklınızda bulundurun.

Hesaplanan sütunlar oluştururken performans sorunlarından kaçınmak için, aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

  • Çok sayıda karmaşık bağımlılıklar içeren tek bir formül oluşturmak yerine, formülleri adımda, böylece sonuçları doğrulamak ve performans değişiklikleri değerlendirmek için sütunlar, kaydedilmiş sonuçlarla oluşturun.

  • Veri yapılan değişiklikler çoğunlukla hesaplanan sütunlar güncelleştirmeleri anlamına. El ile yeniden hesaplama modu ayarlayarak engelleyebilirsiniz. Hesaplanan sütundaki herhangi bir değer hatalıysa, yenileme ve verileri yeniden hesaplama kadar sütun devre dışı bırakılacak, ancak unutmayın.

  • Tablolar arasındaki ilişkileri değiştirir veya silerseniz, söz konusu tablolardaki sütunları kullanan formüller geçersiz hale gelir.

  • Dairesel veya kendine başvuran bağımlılığı olan bir formül oluşturursanız, bir hata oluşacaktır.

Görevler

Hesaplanan sütunlar ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için hesaplanan sütun oluşturmakonusuna bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×