Power Pivot'ta Hesaplanan Sütunlar

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hesaplanan sütunlarla, Power Pivot ' te veri modeli tabloya yeni veri ekleyebilirsiniz. Ancak yapıştırarak veya değerleri sütuna içe aktarma yerine sütun değerlerini tanımlayan bir Veri çözümleme ifadeleri (DAX)formülünü oluşturun. Örneğin, factSales tablodaki her satır için satış Kar değerleri eklemek istediğiniz. Yeni bir hesaplanan sütun ekleyerek ve = [Satıştutarı]-[ToplamMaliyet]-[Dönüştutarı] formülü kullanarak değerleri Satıştutarı sütununun her satırdaki değerleri ToplamMaliyet ve Dönüştutarı sütunlarından her satırda değerlerden çıkararak hesaplanır. Herhangi bir sütun olduğu gibi bir PivotTable, PivotChart veya Power View raporunda kar sütununu sonra kullanılabilir.

Hesaplanan sütununda Power Pivot

Power Pivot'ta Hesaplanan Sütun

Not : Hesaplanan bir formüle dayalı sütunları ve ölçümleri benzer, ancak bunlar nasıl kullanıldıkları içinde farklılık gösterir. Ölçüler PivotTable veya PivotChart değerler alanında çoğunlukla kullanılır. Hesaplanan sütunlar (örneğin, sütun veya satırı bir PivotTable veya PivotChart'te bir eksendeki) PivotTable'nın farklı bir alanı hesaplanmış sonuçları yerleştirmek istediğiniz zaman kullanılır. Ölçüleri hakkında daha fazla bilgi için Power Pivot ölçüleribakın.

Hesaplanan Sütunları Anlama

Hesaplanan sütunlardaki formüller Excel'de oluşturduğunuz formüllere çok benzer. Bununla birlikte, Excel'in aksine, tablodaki farklı sütunlar için farklı formüller oluşturamazsınız; DAX formülü bir sütunun tamamına otomatik olarak uygulanır.

Sütun bir formül içeriyorsa değer her satır için hesaplanır. Sütun için sonuçlar formülü girdiğiniz anda hesaplanır. Sütun değerleri daha sonra gerektiği şekilde (temel alınan verilerin yenilenmesi gibi) yeniden hesaplanır.

Ölçüler ve hesaplanan diğer sütunları temel alan hesaplanan sütunlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir sayının metin çıkartmak için hesaplanan bir sütun oluşturun ve sonra başka bir hesaplanan sütununda bu numarayı kullanacak.

Sayfanın Başı

Örnek

Hesaplanan sütun var olan bir tabloya eklediğiniz verileri temel alabilir. Örneğin, değerleri birleştirmek, ekleme yapmak, alt dizeleri ayıklamak veya diğer alanlardaki değerleri karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Hesaplanan sütun eklemek için, Power Pivot'a daha önceden eklenmiş en az bir tablonuz olmalıdır.

Aşağıdaki formüle bakalım;

=EOMONTH([BaşlangıçTarihi],0])

Formül Contoso örnek verilerinde, İlerleme tablosunun BaşlangıçTarihi sütunundan ay değerini çıkarır. Sonra, İlerleme tablosundaki her satır için ay sonu değerini hesaplar. İkinci parametre BaşlangıçTarihi'nden önceki veya sonraki ayların sayısını belirtir; bu örnekte 0 aynı ay anlamına gelmektedir. Örneğin, BaşlangıçTarihi sütunundaki değer 01.06.2001 ise, hesaplanan sütundaki değer 30.06.2001 olur.

Contoso örnek verileriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. DAX ve Veri Modeli öğreticileri için örnek veri alma.

Sayfanın Başı

Hesaplanan Sütunları Adlandırma

Varsayılan olarak, yeni hesaplanan sütunlar diğer sütunları sağına eklenir ve sütun calculatedcolumn1 öğesini, CalculatedColumn2ve diğerleri varsayılan adını otomatik olarak atanır. Yeniden düzenleme ve oluşturulduktan sonra sütunları yeniden adlandırın. Bununla birlikte, hesaplanan sütunlar için değişiklikleri bazı sınırlamalar vardır:

  • Her sütun adının tabloda benzersiz olması gerekir.

  • Aynı çalışma kitabının içinde ölçüler için zaten kullanılmış olan adları kaçının. Adları benzersiz değilse bir ölçü ve aynı ada sahip bir hesaplanan sütun için olası olmasına karşın hesaplama hataları kolayca ulaşabilirsiniz. Önlemek için bir sütun için her zaman başvururken yanlışlıkla bir ölçü çağırma kullanın tam sütun başvurusu.

  • Bir hesaplanan sütunu yeniden adlandırdığınızda, var olan sütunu temel alan tüm formüllerin güncelleştirilmesi gerekir. El ile güncelleştirme modunda değilseniz, formül sonuçlarının güncelleştirilmesi otomatik olarak gerçekleşir. Bununla birlikte bu işlem biraz zaman alabilir.

  • Sütun adlarında veya Power Pivot'taki diğer nesnelerin adlarında kullanılamayan bazı karakterler vardır. Daha ayrıntılı bilgi için Power Pivot için DAX Sözdizimi Belirtimi bölümündeki "Adlandırma Gereksinimleri" konusuna bakın.

Var olan bir hesaplanan sütunu yeniden adlandırmak veya düzenlemek için

  1. Power Pivot penceresinde, yeniden adlandırmak istediğiniz hesaplanan sütunun başlığını sağ tıklatın ve Sütunu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

  2. Yeni bir ad yazın ve yeni adı kabul etmek için ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Veri Türünü Değiştirme

Hesaplanan bir sütunun veri türünü, hesaplanmayan sütunların veri türünü değiştirdiğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şu veri türü değişikliklerini yapamazsınız: metinden ondalığa, metinden tamsayıya, metinden para birimine ve metinden tarihe. Metinden Boole'a değiştirme yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Hesaplanan Sütunların Performansı

Hesaplanan sütun formülü daha yoğun kaynak için bir ölçü kullanılan formül daha olabilir. PivotTable veya PivotChart kullanılan hücreleri için yalnızca bir ölçü hesaplanır; oysa ki hesaplanmış bir sütun için sonucu, tablodaki her satır için her zaman hesaplanır bir neden olur.

Örneğin, bir milyon satırlı bir tablo her zaman bir milyon sonuçları ve buna karşılık gelen bir performans etkisi ile hesaplanan bir sütun olacaktır. Bununla birlikte, PivotTable genellikle satır ve sütun başlıklarını uygulayarak filtreler; Bu nedenle, ölçü yalnızca PivotTable'nın her bir hücredeki veri alt kümesini hesaplanır.

Bir formülün, diğer sütunlar veya değer hesaplayan ifadeler gibi formül içinde başvurulan nesnelere bağımlılıkları vardır. Örneğin, başka bir sütunu temel alan hesaplanan bir sütun veya sütun başvurusu içeren bir ifadenin bulunduğu bir hesaplama, diğer sütun hesaplanmadan hesaplanamaz. Varsayılan olarak otomatik yenileme etkindir; bu nedenle bu gibi tüm bağımlılıklar, değerler güncelleştirilip formüller yenilenirken performansı etkileyebilir.

Hesaplanan sütunlar oluştururken performans sorunlarından kaçınmak için, aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

  • Birçok karmaşık bağımlılık içeren tek bir formül oluşturmak yerine, sonuçları sütunlara kaydedilen adım adım formüller oluşturun; böylece sonuçları doğrulayabilir ve performans değerlendirmesi yapabilirsiniz.

  • Verilerin değiştirilmesi, genelde hesaplanan sütunların yeniden hesaplanmasını gerektirir. Yeniden hesaplama modunu el ile olacak şekilde ayarlayarak buna engel olabilirsiniz; ancak, hesaplanan sütundaki herhangi bir değer yanlışsa, siz verileri yenileyip yeniden hesaplanıncaya kadar sütun gri olur.

  • Tablolar arasındaki ilişkileri değiştirir veya silerseniz, söz konusu tablolardaki sütunları kullanan formüller geçersiz hale gelir.

  • Dairesel veya kendine başvuran bağımlılığı olan bir formül oluşturursanız, bir hata oluşacaktır.

Görevler

Aşağıdaki yazılar, hesaplanan sütunlarla çalışma hakkında ek bilgi içermektedir.

Hesaplanan Sütun Oluşturma.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×