Power Pivot’ta DAX Senaryoları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu bölümde aşağıdaki senaryolarda DAX formüllerinin kullanımını gösteren örneklere bağlantılar sağlanmıştır.

 • Karmaşık hesaplamalar gerçekleştirme

 • Metinlerle ve tarihlerle çalışma

 • Koşullu değerler ve hataları sınama

 • Akıllı zaman gösterimi kullanma

 • Değerleri derecelendirme ve karşılaştırma

Bu yazıda

Başlarken

Örnek veriler

Ek kaynaklar

Senaryolar: Karmaşık hesaplamalar gerçekleştirme

Bir PivotTable için özel hesaplamalar oluşturma

Formüle filtre uygulama

Dinamik oran oluşturmak için filtreleri seçerek kaldırma

Dış Döngüdeki bir değeri kullanma

Senaryolar: Metinlerle ve tarihlerle çalışma

Birleştirme ile anahtar sütunu oluşturma

Tarih metninden ayıklanan tarih bölümlerini temel alan bir tarih oluşturma

Özel bir tarih veya sayı biçimi tanımlama

Formül kullanarak veri türlerini değiştirme

Senaryo: Koşullu değerler ve hataları sınama

Bir koşulu temel alan değer oluşturma

Formül içinde hataları sınama

Senaryolar: Akıllı zaman gösterimi kullanma

Birikimli satışları hesaplama

Değerleri zaman içinde karşılaştırma

Bir değeri özel tarih aralığında hesaplama

Senaryolar: Değerleri derecelendirme ve karşılaştırma

PivotTable'da yalnızca ilk on öğeyi gösterme

Formül kullanarak öğeleri dinamik olarak sırası

Başlarken

Örnek Veriler

DAX formülleri yeniyseniz, Power Pivotiçin örnek veriler örneklerde inceleyerek başlayın isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: DAX ve veri modeli öğreticileri için örnek veri alma.

Ek Kaynaklar

Her türlü bloglar, örnekleri, teknik incelemeler ve endüstri öndeki uzmanlar ve Microsoft tarafından sağlanan video dahil DAX hakkında bilgi bulabileceğiniz DAX Kaynak Merkezi Wiki ziyaret isteyebilirsiniz.

Senaryolar: Karmaşık Hesaplamalar Gerçekleştirme

DAX formülleri karmaşık toplamalar, filtreleme ve koşullu değer kullanma içeren karmaşık hesaplamalar gerçekleştirebilir. Bu bölümde, özel hesaplamalara başlamayla ilgili örnekler sağlanmıştır.

PivotTable için özel hesaplamalar oluşturma

CALCULATE ve CALCULATETABLE hesaplanan alan tanımlamada kullanışlı olan güçlü, esnek işlevlerdir. Bu işlevler hesaplamanın gerçekleştirileceği bağlamı değiştirmenizi sağlar. Gerçekleştirilecek toplama veya matematik işleminin türünü özelleştirebilirsiniz. Örnekler için aşağıdaki konulara bakın.

Formüle filtre uygulama

DAX işlev bağımsız değişken olarak bir tablo nerede götürür çoğu yerlerde, genellikle filtre uygulanmış bir tabloda bunun yerine, FILTER işlevi yerine tablonun adını kullanarak veya işlev bağımsız değişkenlerden biri filtre ifadesi belirterek iletebilirsiniz. Aşağıdaki konular, filtreler oluşturma ve filtreler formüllerin sonuçlarını nasıl etkilediğini örnekler sağlar. Daha fazla bilgi için bkz: DAX formüllerindeki verileri filtreleme.

FILTER işlevi bir ifade kullanarak filtre ölçütlerini belirtmenizi sağlarken, diğer işlevler özel olarak boş değerleri filtreleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Dinamik oran oluşturmak için filtreleri seçerek kaldırma

Formüllerde dinamik filtreler oluşturarak aşağıdaki gibi soruları kolayca yanıtlayabilirsiniz:

 • Şu anki ürünün satışının yıllık toplam satışa katkısı ne oldu?

 • Diğer bölümlerle karşılaştırıldığında bu bölümün tüm faaliyet yılları için toplam karar katkısı ne oldu?

PivotTable'da kullanan formülleri PivotTable bağlam tarafından etkilenebilir, ancak ekleyip kaldırarak filtreleri bağlam seçerek değiştirebilirsiniz. Tüm konudaki örnek bunun nasıl yapılacağını gösterir. Satış oranı için belirli bir bayi satış için tüm Bayi bulmak için tüm bağlam için değer bölünen geçerli bağlamda değeri hesaplayan bir ölçü oluşturma.

ALLEXCEPT konusunda formüldeki filtreleri seçerek temizleme ile ilgili bir örnek sağlanmıştır. İki örnek de PivotTable tasarımına bağlı olarak sonuçların nasıl değişmesini size adım adım gösterir.

Oranları ve yüzdeleri hesaplama hakkında başka örnek için, aşağıdaki konulara bakın:

Dış döngüdeki bir değeri kullanma

Geçerli bağlamdaki değerleri hesaplamalarda kullanmaya ek olarak, DAX ilişkili hesaplamaların bir kümesini oluştururken önceki bir döngüdeki bir değeri kullanabilir. Aşağıdaki konuda bir dış döngüdeki değere başvuran bir formül kullanma konusunda adım adım kılavuz sağlanmıştır. EARLIER işlevi en fazla iki iç içe döngü düzeyini destekler.

Satır bağlamı ve ilgili tabloları ve bu kavramını formüllerde kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: DAX formüllerinde bağlam.

Senaryolar: Metinlerle ve Tarihlerle Çalışma

Bu bölümde metinle çalışma, tarih ve saat değerlerini ayrıştırma ve birleştirme veya bir koşulu temel alan değerler oluşturma ile ilgili ortak senaryo örnekleri içeren DAX başvuru konularının bağlantıları sağlanmıştır.

Birleştirme ile anahtar sütunu oluşturma

Power Pivot bileşik anahtarlara izin vermez; bu nedenle, veri kaynağınızda bileşik anahtarlar varsa bunları tek bir anahtar sütunu olarak birleştirmeniz gerekebilir. Aşağıdaki örnekte, bir bileşik anahtarı temel alan bir hesaplanmış sütun oluşturmayla ilgili bir örnek verilmiştir:

Tarih metninden ayıklanan tarih bölümlerini temel alan bir tarih oluşturma

Power Pivot tarihlerle çalışmak için bir SQL Server tarih/saat veri türü kullanır; bu nedenle, dış verileriniz farklı biçimlendirilmiş tarihler (örneğin, tarihleriniz Power Pivot veri altyapısının tanımadığı bölgesel bir tarih biçiminde yazılmışsa veya verileriniz tamsayı yedek anahtarlar kullanıyorsa) içeriyorsa, bir DAX formülü kullanarak tarih bölümlerini ayıklamanız ve sonra bölümleri geçerli bir tarih/saat gösterimi olarak birleştirmeniz gerekir.

Örneğin, tamsayı olarak gösterilmiş ve sonra metin dizesi olarak alınmış bir tarih sütununuz varsa, aşağıdaki formülü kullanarak dizeyi bir tarih saat değerine dönüştürebilirsiniz.

=Date(RIGHT([value1],4),Left([value1],2),MID([value1],2))

Değer1

Sonuç

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Aşağıdaki konular tarihleri ayıklamak ve birleştirmek için kullanılan işlevler hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Özel bir tarih veya sayı biçimi tanımlama

Verileriniz standart Windows metin biçimlerinden birinde gösterilmeyen tarihler veya saatler içeriyorsa, değerlerin doğru şekilde işlenmesini sağlamak için özel bir biçim tanımlayabilirsiniz. Bu biçimler değerleri dizelere veya dizeleri değerlere dönüştürürken kullanılır. Aşağıdaki konularda da tarihlerle ve sayılarla çalışmak için kullanılabilen önceden tanımlanmış biçimlerin ayrıntılı bir listesi sağlanmıştır.

Formül kullanarak veri türlerini değiştirme

Power Pivot, çıktı veri türünü kaynağı sütunlara göre belirlenir ve en uygun veri türünü Power Pivottarafından belirlendiği için sonuç veri türünü açıkça belirleyemezsiniz. Bununla birlikte, Power Pivot tarafından gerçekleştirilen örtük veri türü dönüşümleri çıktı veri türünü değiştirmek için kullanabilirsiniz. Tür dönüştürmeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: DAX ve veri modeli öğreticileri için örnek veri alma.

 • Bir tarihi veya sayı dizesini sayıya dönüştürmek için 1,0 ile çarpın. Örneğin, aşağıdaki formül şu anki tarihten üç gün öncesini hesaplar ve sonra karşılık gelen tamsayı değerini verir.

  = (BUGÜN ()-3) * 1.0

 • Bir tarih, sayı veya para birimi değerini dizeye dönüştürmek için, değeri boş bir dizeyle birleştirin. Örneğin, aşağıdaki formül bugünün tarihini dize olarak döndürür.

  = "" & Bugün()

Belirli bir veri türünün döndürüleceğinden emin olmak için aşağıdaki işlevler de kullanılabilir:

Gerçek sayıları tamsayıya dönüştürme

Senaryo: Koşullu Değerler ve Hataları Sınama

DAX Excel gibi bir koşula göre farklı bir değer veri değerlerini sınayabilir ve göndermenizi işlevlerine sahiptir. Örneğin, etiketleri Yıllık satış tutarının bağlı olarak satıcılar tercih edilen veya değer olarak hesaplanan bir sütun oluşturabilirsiniz. Test değerleri işlevleri, aralık veya beklenmeyen veri hataları hesaplamalar kesilmesini önlemek için değerlerin türü denetlemek için kullanışlıdır.

Bir koşulu temel alan değer oluşturma

Değerleri sınamak ve koşullu olarak yeni değerler üretmek için iç içe IF koşulları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki konularda bazı basit koşullu işleme ve koşullu değer örnekleri bulunmaktadır.

Formül içinde hataları sınama

Excel'den farklı olarak, hesaplanmış sütunun bir satırında geçerli bir değer ve başka bir satırında geçersiz bir değer olamaz. Yani, bir Power Pivot sütununun herhangi bir yerinde bir hata varsa sütunun tamamı hatalı olarak işaretlenir; bu nedenle geçersiz değerle sonuçlanan formül hatalarını her zaman düzeltmeniz gerekir.

Örneğin, böleni sıfır olan bir formül oluşturursanız, sonsuz sonucunu veya bir hata alabilirsiniz. Bazı formüller işlev sayısal bir değer beklerken boş bir değerle karşılaştığında da başarısız olur. Veri modelinizi oluştururken hataların oluşmasına izin vermek en iyisidir; böylece iletiyi tıklatabilir ve sorunu giderebilirsiniz. Ancak, çalışma kitaplarını yayımladığınızda, beklenmeyen değerlerin hesaplamaların başarısız olmasına neden olmaması için hata işleme eklemelisiniz.

Hesaplanmış sütunda hata döndürülmesini engellemek için, hataları sınayan mantıksal ve bilgi işlevlerin bir karışımını kullanırsınız ve her zaman geçerli değerler döndürürsünüz. Aşağıdaki konularda DAX'ta bunun nasıl yapılacağına dair bazı basit sağlanmıştır:

Senaryolar: Akıllı Zaman Gösterimi Kullanma

DAX akıllı zaman gösterimi işlevleri verilerinizden tarihleri veya tarih aralıklarını almanıza yardımcı olan işlevler içerir. Sonra bu tarihleri veya tarih aralıklarını benzer dönemlerdeki değerleri hesaplamak için kullanabilirsiniz. Akıllı zaman gösterimi işlevleri, değerleri aylar, yıllar veya çeyrekler arasında karşılaştırmanızı sağlamak için standart tarih aralıklarıyla çalışan işlevler de içerir. Belirtilen dönemin ilk ve son tarihlerindeki değerleri karşılaştıran bir formül de oluşturabilirsiniz.

Tüm Akıllı zaman gösterimi işlevleri listesi için bkz: Akıllı zaman gösterimi işlevleri (DAX). Tarihler ve saatler bir Power Pivot çözümlemeyi verimli bir şekilde kullanma hakkında ipuçları için bkz: Power pivot'ta tarihler.

Birikimli satışları hesaplama

Aşağıdaki konular açılış ve kapanış bakiyelerini hesaplamayla ilgili örnekler içermektedir. Örnekler gün, ay, çeyrek ve yıl gibi aralıklarda yürüyen bakiyeleri oluşturmanıza olanak tanır.

Değerleri zaman içinde karşılaştırma

Aşağıdaki konular farklı zaman dönemlerinde toplamları karşılaştırmayla ilgili örnekler içermektedir. DAX tarafından desteklenen varsayılan zaman dönemleri ay, çeyrek ve yıldır.

Bir değeri özel tarih aralığında hesaplama

Özel tarih aralıklarını (örneğin, bir satış promosyonunun başlamasından sonraki ilk 15 gün) almayla ilgili örnekler için aşağıdaki konulara bakın.

Özel bir tarih kümesini almak için akıllı zaman gösterimi işlevleri kullanırsanız, bu tarih kümesini hesaplamaları gerçekleştiren işlevin girdisi olarak kullanarak zaman dönemlerinde özel toplamalar oluşturabilirsiniz. Bunu yapmayla ilgili bir örnek için, aşağıdaki konuya bakın:

 • PARALLELPERIOD işlevi

  Not: Özel bir tarih aralığı belirmeniz gerekmiyor ancak ay, çeyrek veya yıl gibi standart muhasebe birimleriyle çalışıyorsanız, hesaplamaları gerçekleştirmek için bu amaçla tasarlanmış TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD gibi akıllı zaman gösterimi işlevlerini kullanmanızı öneririz.

Senaryolar: Değerleri Derecelendirme ve Karşılaştırma

Bir sütunda veya PivotTable'da yalnızca ilk n öğeyi göstermek için birkaç seçeneğiniz vardır:

 • Bir İlk filtresi oluşturmak için Excel 2010 özelliklerini kullanabilirsiniz. PivotTable'da belirli sayıda ilk ve son değeri de seçebilirsiniz. Bu bölümün ilk kısmında, PivotTable'da ilk 10 öğe için nasıl filtre uygulanacağı anlatılmaktadır. Daha fazla bilgi için Excel belgelerine bakın.

 • Değerleri dinamik olarak derecelendiren bir formül oluşturabilir ve sonra derecelendirme değerlerine göre filtre uygulayabilir veya derecelendirmeyi Dilimleyici olarak kullanabilirsiniz. Bu bölümün ikinci kısmında bu formülün nasıl oluşturulacağı ve bu derecelendirmenin Dilimleyicide nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Her yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır.

 • Excel İlk filtresini kullanmak kolaydır, ancak filtre yalnızca görüntüleme amaçlıdır. PivotTable'ın temelindeki veriler değişirse, değişiklikleri görmek için PivotTable'ı el ile yenilemeniz gerekir. Derecelendirmelerle dinamik olarak çalışmanız gerekiyorsa, DAX'ı kullanarak değerleri bir sütundaki diğer verilerle karşılaştıran bir formül oluşturabilirsiniz.

 • DAX formülü daha güçlüdür; hatta, derecelendirme değerini bir Dilimleyiciye eklediğinizde, görüntülenen ilk değerleri değiştirmek için Dilimleyiciyi tıklatmanız yeterlidir. Bununla birlikte, hesaplamalar yoğun bilgi işlem gerektirir ve bu yöntem çok sayıda satır içeren tablolar için uygun olmayabilir.

PivotTable'da yalnızca ilk on öğeyi gösterme

PivotTable'da üst veya alt değerleri göstermek için

 1. PivotTable'da, Satır Etiketleri başlığındaki aşağı oku tıklatın.

 2. Değer Filtreleri> En üst 10'u seçin.

 3. < Sütun adı > ilk 10 filtresi iletişim kutusunda, sütunu ve değer sayısını aşağıdaki şekilde seçin:

  1. En yüksek değere sahip hücreleri görmek için Üst'ü, en düşük değerlere sahip hücreleri görmek için Son'u seçin.

  2. Görmek istediğiniz ilk ve son değer sayısını girin. Varsayılan 10'dur.

  3. Değerlerin nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçin:

Ad

Açıklama

Öğeler

PivotTable'ı yalnızca ilk ve son öğelerin değerlerinin listesini görüntüleyecek şekilde filtrelemek için bu seçeneği seçin.

Yüzde

PivotTable'ı yalnızca toplamı belirtilen yüzdeyi oluşturan öğeleri görüntüleyecek şekilde filtrelemek için bu seçeneği seçin.

Toplam

İlk ve son öğelerin değerlerinin toplamını görüntülemek için bu seçeneği seçin.

 1. Derecelendirmek istediğiniz değerleri içeren sütunu seçin.

 2. Tamam'ı tıklatın.

Formül kullanarak öğeleri dinamik olarak sıralama

Aşağıdaki konuda hesaplanmış bir sütunda depolanan bir derecelendirme oluşturmak için DAX kullanma örneği bulunmaktadır. DAX formülleri dinamik olarak hesaplandığından, temel oluşturan veriler değişse bile derecelendirmenin her zaman doğru olduğundan emin olabilirsiniz. Ayrıca, formül hesaplanmış sütunda kullanıldığından, derecelendirmeyi bir Dilimleyicide kullanabilirsiniz ve sonra ilk 5, ilk 10 veya hatta ilk 100 değeri seçebilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×