Power Pivot'ta Ana Performans Göstergeleri (KPI)

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) performansının görsel ölçüler şunlardır. Belirli bir hesaplanan alanı temel alır, KPI geçerli değerini ve tanımlı bir hedefe göre bir metriğin durumunu hızlı değerlendirmede kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. KPI tarafından tanımlanan değeri performansını gauges bir karşı Bankası ölçü (olarak da bilinen bir hesaplanan alan Excel 2013'te Power Pivot'taki), bir hedef değeri de bir ölçü veya mutlak bir değer tarafından tanımlanır. Modelinizi ölçümleri varsa, bir ölçü oluşturmakonusuna bakın.

KPI içeren PivotTable
Satırlarda Tam Çalışan Adı ve KPI değerlerinde Satışlar bulunan PivotTable

KPI oluşturma

 1. Veri Görünümü'nde, temel ölçü birimi görecek ölçü içeren tabloyu tıklatın. Temel bir ölçü zaten oluşturmadıysanız, bir ölçü oluşturmakonusuna bakın.

 2. Hesaplama Alanı'nın görüntülendiğinden emin olun. Görüntülenmiyorsa, Power Pivot'ta, Giriş> Hesaplama Alanı'nı tıklatın.

  Hesaplama Alanı, o sırada içinde olduğunuz tablonun altında gösterilir.

 3. Hesaplama alanı'nda temel ölçü (değer) hizmet verme ve KPI Oluştur'ihesaplanan alanı sağ tıklatın.

 4. Hedef değeri tanımlayın alanında aşağıdakilerden birini seçin:

  Ölçü birimiseçin ve sonra bir hedef ölçü kutusunu seçin.

  Not: Kutuya alanı yoksa modelinde hesaplanan alan yok. Bir ölçü oluşturmakiçin gereksinim duyduğunuz.

  Mutlak değer'i seçin ve sayısal bir değer yazın.

 5. Durum eşiklerini tanımlayın alanında düşük ve yüksek eşik değerlerini tıklatıp kaydırın.

 6. Simge stilini seçin alanında bir görüntü türünü tıklatın.

 7. Açıklamalar'ı tıklatın ve KPI, Değer, Durum ve Hedef için açıklamalar yazın.

KPI’yı düzenleme

 • Hesaplama alanı, temel ölçü KPI'nin (değer) işlevi gören bir ölçü sağ tıklatın ve KPI ayarlarını düzenle'yitıklatın.

KPI’yı silme

 • Hesaplama alanı, temel ölçü KPI'nin (değer) işlevi gören bir ölçü sağ tıklatın ve KPI Sil'itıklatın.

  (Tanımlandığında) KPI silinmesi temel ölçü ya da hedef ölçü silmez.

KPI’lar hakkında daha fazla bilgi edinin.

İş terminolojisinde, KPI iş hedeflerini hesaplamaya yönelik, niceliği belirlenebilir bir ölçüdür. Örneğin, bir kuruluşun satış bölümü tahmini bir brüt kâra göre aylık brüt kârı ölçmek için KPI kullanabilir. Muhasebe bölümü, maliyetleri hesaplamak için gelire göre aylık harcamaları ölçebilir ve insan kaynakları bölümü de çalışanların üç aylık cirosunu ölçebilir. Bunlar birer KPI örneğidir. İş uzmanları, sık sık işletme başarısının hızlı ve doğru bir geçmiş özetini çıkarmak veya eğilimleri belirlemek için iş karnesinde birlikte gruplandırılmış KPI'ları kullanırlar.

KPI'nın içindekiler:

Temel Değer

Temel değer, değeri çözümleyen hesaplanan alan tarafından tanımlanır. Örneğin bu değer, satış toplamı olarak oluşturulabilir veya belirli bir dönemin kârını tanımlamak için oluşturulabilir.

Hedef değer

Hedef değer, değeri çözümleyen hesaplanan alan veya bir mutlak değer tarafından tanımlanır. Örneğin, bir kuruluştaki işletmecilerin satış bölümünün verilen kotayı nasıl izlediğini karşılaştırmak istediklerinde hesaplanan alan bir hedef değer olarak kullanılabilir; burada bütçe hesaplanan alanı hedef değeri temsil eder. Mutlak değerin hedef değer olarak kullanıldığı durumlara örnek olarak, İnsan Kaynakları müdürünün her çalışanın hastalık izni aldığı gün sayısını ortalama değerle karşılaştırmak istemesi verilebilir; burada, hastalık izni alınan ortalama gün sayısı mutlak değeri temsil eder.

Durum eşikleri

Durum eşiği, alt ve üst eşik arasındaki aralıkla tanımlanır. Durum eşiği, Temel değerin Hedef değere göre durumunu kolayca saptama yönünde kullanıcılara yardımcı olmak için bir grafikle gösterilir.

Örnek

Adventure Works şirketinin satış müdürü, satış elemanlarının verilen döneme (bir yıl) ilişkin satış kotasını doldurup doldurmadıklarını hızla görüntülemek için kullanabileceği bir PivotTable oluşturmak istiyor. PivotTable'ın her satış elemanı için dolar cinsinden gerçek satış tutarını ve dolar cinsinden satış kotası tutarını görüntülemesini ve her satış elemanının satış kotasının altında mı, üstünde mi kaldığını yoksa tam olarak kotayı doldurduğunu mu görmek için basit bir grafik göstermesini istiyor. Ayrıca verileri yıla göre dilimlere ayırmak da istiyor.

Bunu yapmak için, satış müdürü AdventureWorks çalışma kitabına bir Satış KPI'sı eklemeyi seçer. Bundan sonra, satış müdürü satış gücünün kotalarını doldurup doldurmadıklarını çözümlemek için alanlar (hesaplanan alanlar ve KPI) ve dilimleyiciler içeren bir PivotTable oluşturacaktır.

Power Pivot'ta, GerçekSatıcıSatışları tablosunda her satış elemanı için Türk lirası cinsinden gerçek satış tutarını veren SatışMiktarı sütununda bir hesaplanan alan oluşturulur. Bu hesaplanan alan, KPI'nın Temel değerini tanımlar. Satış müdürü bir sütun seçip Giriş sekmesinde OtomatikToplam öğesini tıklatabilir veya formül çubuğuna bir formül yazabilir.

Satış hesaplanan alanı aşağıdaki formülle oluşturulur:

Sales:=SUM(FactResellerSales[SalesAmount])

GerçekSatışKotası tablosundaki SatışMiktarıKotası sütununda her çalışan için tanımlanmış bir satış tutarı kotası vardır. Bu sütundaki değer KPI'da Hedef hesaplanan alan (değer) işlevi görür.

SatışMiktarıKotası hesaplanan alanı aşağıdaki formülle oluşturulur:

Hedef SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Not: GerçekSatışKotası tablosundaki ÇalışanAnahtarı sütunuyla SolukÇalışanlar tablosundaki ÇalışanAnahtarı sütunu arasında bir ilişki vardır. SolukÇalışanlar tablosundaki her satış elemanının GerçekSatışKotası tablosunda temsil edilmesi için bu ilişki gereklidir.

Artık KPI'nın Temel değeri ve Hedef değeri işlevi görecek olan hesaplanan alanlar oluşturulduğu için Satış hesaplanan alanı, yeni Satış KPI'sına genişletilir. Satış KPI'sında Hedef SatışMiktarıKotası hesaplanan alanı Hedef değer olarak tanımlanır. Durum eşiği yüzdeye göre aralık olarak tanımlanır; bunun hedefi %100'dür ve Satış hesaplanan alanıyla tanımlanan gerçek satışın Hedef SatışMiktarıKotası hesaplanan alanında tanımlanan kota tutarını karşıladığı anlamına gelir. Düşük ve Yüksek yüzdeler, durum çubuğunda tanımlanmış ve grafik türü seçilmiştir.

PowerPivot'ta KPI

Power Pivot’ta Ana Performans Göstergeleri

Satış müdürü şimdi Değerler alanına KPI'nın Temel değerini, Hedef değerini ve Durumu ekleyerek bir PivotTable oluşturabilir. SatırEtiketi alanına Çalışanlar sütunu eklenir ve Dilimleyici olarak da TakvimYılı sütunu eklenir.

Satış müdürü artık satış departmanının durumunu hızlı şekilde görüntüleyebilir, her satış elemanı için gerçek satış tutarını, satış kotası tutarını ve durumu yıla göre dilimleyebilir. Bir satış elemanının satış kotasını ayarlaması gerekip gerekmediğini saptamak için yıllara göre satış eğilimlerini çözümleyebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×