Power Pivot eklentisini kullanarak veri alın.

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İlişkisel verileri Power Pivot eklentisi aracılığıyla içeri aktarmak Excel'deki içeri aktarmaya göre çoğu kez daha hızlı ve daha etkili bir alternatiftir.

 1. Veritabanı bağlantı bilgilerini almak ve verilere erişme izniniz olduğunu doğrulamak için veritabanı yöneticisine danışın.

 2. Power Pivot'da, veriler ilişkisel ya da boyutlu ise Giriş > Dış Veri Al > Veritabanından'ı tıklatın.

Alternatif olarak, diğer veri kaynaklarından verileri içeri aktarma:

 • Giriş ' i tıklatın > Veri hizmetinden veri Microsoft Azure Market ya da OData veri akışı varsa.

 • Desteklenen veri kaynaklarının tam listesi içinden seçim yapmak için Giriş > Dış Veri Al > Diğer Kaynaklardan öğesini tıklatın.

Verilerin Nasıl İçeri Aktarılacağını Seç sayfasında, bir listeden tablo ve görünümleri seçerek veya içeri aktarılacak verileri belirten bir sorgu yazarak veri kaynağındaki tüm verilerin alınmasını veya verilerin filtrelenmesini seçebilirsiniz.

Power Pivot aracılığıyla içeri aktarmak şunları yapabilmenizi sağlar:

 • Yalnızca bir alt kümeyi içeri aktarmak için gereksiz verileri filtreleyin.

 • Verileri içeri aktarırken tabloları ve sütunları yeniden adlandırın.

 • Döndürdüğü verileri seçmek için önceden tanımlanmış bir sorguya yapıştırın.

Veri kaynağı seçmek için ipuçları

 • OLE DB sağlayıcıları bazen büyük ölçekli veriler için daha hızlı performans sağlar. Aynı veri kaynağı için farklı sağlayıcılar arasından seçim yaparken, öncelikle OLE DB sağlayıcısını seçmelisiniz.

 • Yabancı anahtar ilişkileri Power Pivot penceresindeki çalışma sayfaları arasındaki ilişkiler oluşturmak için içeri aktarma işlemi sırasında kullanıldığından tabloları ilişkisel veritabanlarından adımları atlamanızı sağlar.

 • Birden çok tablo içeri aktarmak ve gerekmeyenleri silmek birkaç adımı atlamanızı sağlayabilir. Tabloları tek tek içeri aktarıyor olsanız bile, yine de tablolar arasındaki ilişkileri el ile tanımlamanız gerekebilir.

 • Farklı veri kaynaklarında benzer veriler içeren sütunlar, Power Pivot penceresinde ilişki oluşturmanın temelidir. Heterojen veri kaynakları kullanıyorsanız aynı veya benzer veriler içeren başka veri kaynaklarındaki tablolara eşlenebilen sütunları olan tablolar seçin.

 • SharePoint'e yayımladığınız çalışma kitabında veri yenilemeyi desteklemek için hem iş istasyonları hem de sunucular açısından eşit düzeyde erişilebilir olan veri kaynakları seçin. Çalışma kitabını yayımladıktan sonra, çalışma kitabındaki bilgileri otomatik olarak güncelleştirmek için bir veri yenileme zamanlaması ayarlayabilirsiniz. Ağ sunucularında bulunan veri kaynaklarını kullanmak veri yenileme işlemine olanak sağlar.

Başka kaynaklardan veri alma

Analysis Services’dan veri alma

Bir veri akışından veri alma

Power Pivot'tan düz dosyaya bağlanma

Bağlantılı tablo kullanarak çalışma sayfası verilerini bir Veri Modeline ekleme

Kopyalama ve Power Pivot veri modeli satırları yapıştırma

İlişkisel veri yenileme

Excel'de, bir veritabanına yeniden bağlanmak ve çalışma kitabınızdaki verileri yenilemek için Veri > Bağlantılar > Tümünü Yenile'yi tıklatın.

Yenileme işlemi tek tek hücreleri güncelleştirir ve son alma işleminden sonra dış veritabanına giren satırları ekler. Yalnızca satırlar ve var olan sütunlar yenilenir; modele yeni sütun eklemek isterseniz, bu makalede daha önce verilen adımları uygulayarak içeri aktarmanız gerekir.

Yenileme işlemi verileri içeri aktarmada kullanılan sorguyu yeniden çalıştırır. Veri kaynağı artık aynı konumda değilse ya da tablo veya sütunlar kaldırılmış veya yeniden adlandırılmışsa, yenileme başarısız olur, ancak daha önce aktarılan verileriniz yine kalır. Veri yenileme sırasında kullanılan sorguyu görüntülemek için, Power Pivot > Yönet'i tıklatarak Power Pivot penceresini açın. Sorguyu görüntülemek için Tasarım > Tablo Özellikleri'ni tıklatın.

Verileri yenilemek için genellikle izinler gerekir. Çalışma kitabını, verileri yedeklemek isteyen başkalarıyla paylaşırsanız, bu kişilerin de veritabanı üzerinde okuma izinleri olması gerekir.

Veri yenilemenin kullanılıp kullanılamayacağı, çalışma kitabınızı nasıl paylaştığınıza bağlıdır. Office 365'te, Office 365'e kaydedilen bir çalışma kitabındaki verileri yenileyemezsiniz. SharePoint Server 2013'te, sunucuda katılımsız veri yenileme işlemi zamanlayabilirsiniz; ancak bunun yapılabilmesi için, SharePoint ortamınızda SharePoint 2013 için Power Pivot'un yüklenmiş ve yapılandırılmış olması gerekir. Zamanlanmış veri yenilemenin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için SharePoint yöneticinizle görüşün.

Sayfanın Başı

Desteklenen veri kaynakları

Veri kaynaklarından aşağıdaki tabloya veri aktarın. Excel'deki Microsoft Excel 2013'te Power Pivot, veri kaynaklarının tümü için listelenen sağlayıcıları yüklemez. Bazı sağlayıcılar diğer uygulamalarla birlikte bilgisayarınıza yüklenmiş olabilir; yüklenmemişse sağlayıcıyı karşıdan yükleyip kurmanız gerekebilir.

Excel ve Kopyala tablolarda bağlantısı ve Excel ve Word gibi bir Pano için HTML biçiminde kullanan uygulamalar verileri yapıştırma. Daha fazla bilgi için Verileri kullanarak Excel bağlantılı tabloları göre ekleme ve Kopyala ve Yapıştır verilere Power Pivotbakın.

Kaynak

Sürümler

Dosya türü

Sağlayıcıları (1)

Access veritabanları

Microsoft Access 2003 veya sonraki bir sürümü.

.accdb veya .mdb

ACE 14 OLE DB sağlayıcısı

SQL Server ilişkisel veritabanları

Microsoft SQL Server 2005 veya sonrasını; Microsoft Azure SQL veritabanı

(uygulanamıyor)

SQL Server için OLE DB Sağlayıcısı

SQL Server Native Client OLE DB Sağlayıcısı

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB Sağlayıcısı

SQL Client için .NET Framework Veri Sağlayıcısı

SQL Server Paralel Veri Ambarı (PDW)

SQL Server 2008 veya üstü

(uygulanamıyor)

SQL Server PDW için OLE DB sağlayıcısı

Oracle ilişkisel veritabanları

Oracle 9i, 10g, 11g.

(uygulanamıyor)

Oracle OLE DB Sağlayıcısı

Oracle Client için .NET Framework Veri Sağlayıcısı

SQL Server için .NET Framework Veri Sağlayıcısı

MSDAORA OLE DB (sağlayıcısı 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Teradata ilişkisel veritabanları

Teradata V2R6, V12

(uygulanamıyor)

TDOLEDB OLE DB sağlayıcısı

Teradata için .Net Veri Sağlayıcısı

Informix ilişkisel veritabanları

(uygulanamıyor)

Informix OLE DB sağlayıcısı

IBM DB2 ilişkisel veritabanları

8.1

(uygulanamıyor)

DB2OLEDB

Sybase ilişkisel veritabanları

(uygulanamıyor)

Sybase OLE DB sağlayıcısı

Diğer ilişkisel veritabanları

(uygulanamıyor)

(uygulanamıyor)

OLE DB sağlayıcısı veya ODBC sürücüsü

Metin dosyaları
düz dosyaya bağlanma

(uygulanamıyor)

.txt, .tab, .csv

Microsoft Access için ACE 14 OLE DB sağlayıcısı

Microsoft Excel dosyaları

Excel 97-2003 veya sonraki bir sürümü

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ACE 14 OLE DB sağlayıcısı

çalışma kitabını Power Pivot
Analysis Services veya Power Pivot'tan veri içeri aktarma

Microsoft SQL Server 2008 R2 veya üstü

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(yalnızca SharePoint için Power Pivot yüklenmiş olan SharePoint gruplarına yayımlanan Power Pivot çalışma kitaplarıyla kullanılır)

Analysis Services küpüne
Analysis Services veya Power Pivot'tan veri içeri aktarma

Microsoft SQL Server 2005 veya üstü

(uygulanamıyor)

ASOLEDB 10

Veri akışları
Veri akışı veri içe aktarma

(Reporting Services raporları, Atom hizmet belgelerinden ve tek veri akışından veri veri içeri aktarmak için kullanılır)

Atom 1.0 biçimi

Bir Windows Communication Foundation (WCF) Veri Hizmeti (eski adı ADO.NET Data Services) olarak kullanıma sunulan herhangi bir veritabanı veya belge.

bir veya daha fazla akış tanımlayan hizmet belgesine yönelik .atomsvc

Bir Atom web akışı belgesi için .atom

Power Pivot için Microsoft Veri Akışı Sağlayıcısı

Power Pivot için .NET Framework veri akışı veri sağlayıcısı

Raporlama Hizmetleri raporları
Raporlama Hizmetleri raporundan verileri içeri aktar

Microsoft SQL Server 2005 veya üstü

.rdl

Office Veritabanı Bağlantısı dosyaları

.odc

1 - sağlayıcısı ODBC için OLE DB sağlayıcısı de kullanabilirsiniz.

MSDAORA OLE DB sağlayıcısını kullanarak sağlayıcısı 2 - bazı durumlarda, özellikle Oracle daha yeni sürümleri ile bağlantı hatalarını neden olabilir. Herhangi bir hatalarıyla karşılaşırsanız, için Oracle listelenen diğer sağlayıcılarından birini kullanmanızı öneririz.

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen kaynaklar

Aşağıdaki veri kaynağı şu anda desteklenmiyor:

 • Access veritabanları gibi SharePoint'e zaten yayımlanmış olan sunucu belgeleri içeri aktarılamaz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×