Posta kutularını Office 365'e geçirmek için Exchange izinlerini atama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Şirket içi Exchange posta kutularını Office 365'e geçirirken, söz konusu posta kutularına erişmek ve bazı durumlarda bunları değiştirmek için çeşitli izinler gerekir. Geçiş sırasında şirket içi Exchange kuruluşunuza bağlanırken kullanılan kullanıcı hesabı bu izinlere sahip olmalıdır. Şirket içi kuruluşunuza bir geçiş uç noktası oluşturmak için, geçiş yöneticisi olarak bilinen kullanıcı hesabı kullanılır.

Geçiş yöneticisinin geçiş uç noktasını başarıyla oluşturabilmesi için, şirket içi Exchange kuruluşunuzda gerekli yönetim ayrıcalıklarına sahip olması gerekir. Kuruluşunuzun geçiş uç noktaları yoksa ve geçiş yöneticisi bir geçiş toplu işlemi oluşturmak istiyorsa, yine aynı yönetim ayrıcalıkları gereklidir. Aşağıdaki listede, farklı geçiş türleri kullanarak posta kutularını Office 365'e geçirebilmesi için geçiş yöneticisi hesabına gereken yönetim ayrıcalıkları gösterilir:

 • Aşamalı Exchange geçişi   

  Aşamalı bir geçiş için, geçiş yöneticisi hesabı:

  • Şirket içi kuruluştaki Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) Domain Admins grubuna üye olmalıdır.

   veya

  • Kendisine şirket içi posta kutularından her biri üzerinde FullAccess izni atanmalı VE şirket içi kullanıcı hesabında TargetAddress özelliğini değiştirebilmesi için WriteProperty izni olmalıdır.

   veya

  • Kendisine kullanıcı posta kutularının depolandığı şirket içi posta kutusu veribanında Receive As izni atanmalı VE şirket içi kullanıcı hesabının TargetAddress özelliğini değiştirebilmesi için WriteProperty izni olmalıdır.

 • Tam Exchange geçişi   

  Tam geçiş için, geçiş yöneticisi hesabı:

  • Şirket içi kuruluştaki Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) Domain Admins grubuna üye olmalıdır.

   veya

  • Kendisine şirket içi posta kutularından her biri için FullAccess izni atanmalıdır.

   veya

  • Kendisine kullanıcı posta kutularının depolandığı şirket içi posta kutusu veritabanı üzerinde Receive As izni atanmalıdır.

 • İnternet İleti Erişim Protokolü 4 (IMAP4) geçişi   

  IMAP4 geçişi için, geçiş toplu işleminin virgülle ayrılmış değerler (.csv) dosyası şunları içermelidir:

  • Geçirmek istediğiniz her posta kutusu için kullanıcı adı ve parola.

   veya

  • IMAP4 mesajlaşma sisteminizde bulunan ve tüm kullanıcı posta kutularına erişim için gerekli iyönetim ayrıcalıklarına sahip olan bir hesabın kullanıcı adı ve parolası. IMAP4 sunucunuzun bu yaklaşımı destekleyip desteklemediğini ve bunun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için, IMAP4 sunucunuzun belgelerine bakın.

Posta kutularını Office 365'e geçirirken gereken izinleri hızla atamak için, şirket içi kuruluşunuzda Exchange Yönetim Kabuğu'nu kullanabilirsiniz.

Not: Exchange Server 2003 Exchange Yönetim Kabuğu desteklemediğinden FullAccess izni ve Exchange Server Yöneticisi Receive As izni atamak atamak için Active Directory kullanıcıları ve bilgisayarları kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: atamak için hizmet hesabı erişim nasıl tüm posta kutuları için Exchange Server 2003.

Farklı geçiş türlerini kullanarak posta kutularını Office 365'e geçirme hakkında bilgi için bkz. Birden çok e-posta hesabını Office 365’e geçirmenin yolları

Başlamadan önce bilmeniz gerekenler

 • Her yordam için tahmini tamamlama süresi: 2 dakika.

 • Bu yordam veya yordamları gerçekleştirebilmeniz için önce izinleri atanması gerekir. Gereksinim duyduğunuz hangi izinleri görmek için Alıcı izinleri konu başlığı altında "Alıcı sağlama izinleri" bölümünde "İzinleri ve temsilci" girdisine bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

FullAccess iznini atama

Aşağıdaki örneklerde, Exchange PowerShell Add-MailboxPermission cmdlet'ini kullanarak geçiş yöneticisi hesabına şirket içi kuruluşunuzdaki posta kutuları üzerinde FullAccess izni atamanın farklı yolları gösterilir.

Örnek 1   
Geçiş yöneticisi hesabına (örneğin, migadmin) Terry Adams'ın posta kutusu üzerinde FullAccess izni atanır.

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Örnek 2   
Geçiş yöneticisi hesabına MigrationBatch1 dağıtım grubunun tüm üyeleri üzerinde FullAccess izni atanır.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Örnek 3   
Geçiş yöneticisine CustomAttribute10 için MigBatch2 değerine sahip tüm posta kutuları üzerinde FullAccess izni atanır.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Örnek 4   
Geçiş yöneticisi hesabına şirket içi kuruluşun tüm kullanıcı posta kutuları üzerinde FullAccess izni atanır.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Ayrıntılı söz dizimi ve parametre bilgileri için aşağıdaki konulara bakın:

İzin atamasının çalıştığını nasıl anlarsınız?

Her örnekte geçiş yöneticisi hesabına FullAccess iznini başarıyla atadığınızı doğrulamak için aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Receive As iznini atama

Aşağıdaki örneklerde, Exchange PowerShell Add-ADPermission cmdlet'ini kullanarak geçiş yöneticisi hesabına "Posta Kutusu Veritabanı 1900992314" üzerinde Receive As izni atamanın farklı yolları gösterilir.

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

Ayrıntılı sözdizimi ve parametre bilgi için Ekle ADPermissionbakın.

İzin atamasının çalıştığını nasıl anlarsınız?

ReceiveAs iznini örnekteki geçiş yöneticisi hesabına atamayı başardığınızı doğrulayın. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

WriteProperty iznini atama

Aşağıdaki örneklerde, Exchange PowerShell Add-ADPermission cmdlet'ini kullanarak şirket içi kullanıcı hesaplarında TargetAddress özelliğini değiştirebilmesi için geçiş yöneticisi hesabına WriteProperty iznini atamanın farklı yolları gösterilir. Geçiş yöneticisi Domain Admins grubunun üyesi değilse, aşamalı Exchange geçişi yapabilmek için bu gereklidir.

Örnek 1   
Geçiş yöneticisi hesabına (örneğin, migadmin) Rainer Witte'nin kullanıcı hesabında TargetAddress özelliğini değiştirmek için WriteProperty izni atanır.

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Örnek 2   
Geçiş yöneticisi hesabına StagedBatch1 dağıtım grubunun tüm üyelerinde TargetAddress özelliğini değiştirmek için WriteProperty izni atanır.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Örnek 3   
Geçiş yöneticisi hesabına CustomAttribute15 için StagedMigration değerine sahip tüm kullanıcı hesaplarında TargetAddress özelliğini değiştirmek için WriteProperty izni atanır.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Örnek 4   
Şirke içi kuruluştaki kullanıcı posta kutularında TargetAddress özelliğini değiştirmek için geçiş yöneticisi hesabına WriteProperty izni atanır.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Ayrıntılı söz dizimi ve parametre bilgileri için aşağıdaki konulara bakın:

İzin atamasının çalıştığını nasıl anlarsınız?

Yönetici hesabına WriteProperty iznini başarıyla atadığınızı doğrulayın, her örnekteki komutu kullanarak TargetAddress özelliğini değiştirme izninin verildiğini onaylamak için aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×