Portföy Çözümleyicisi için OLAP küpleri kurma ve yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Portföy Çözümleyicisi Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) küpleri, Microsoft Office Project Web Access programında proje verileri üzerinde karmaşık çözümlemeler yapabilmenizi sağlayan güçlü bir rapor oluşturma ve çözümleme özelliğidir. OLAP küpleri, ekip üyelerinin Portföy Çözümleyicisi sayfasında Özet Tablo ve Özet Grafik görünümlerini kullanarak kolayca göz atabilecekleri görev, kaynak, proje, atama, konu, risk ve taahhüt bilgilerini içerir.

Microsoft Office Project Server, kaynak ve görev bilgilerini araştırmak üzere kullanabileceğiniz önceden yapılandırılmış bir çok OLAP küpü sağlar. Oluşturmayı planlama, alanları belirtme ve OLAP küplerini özelleştirme işlemi Project Web Access'te gerçekleşir ve Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services'in seçilmesini, OLAP küpünün üretileceği zamanlamanın oluşturulmasını ve isteğe bağlı olarak her küpe özel alanlar eklenmesini içerir. Bu özel alanların eklenmesi örneğin, kaynak küpü dil boyutu gibi eklemeler yapılarak Proje Sunucusu OLAP küpünü genişletmenize olanak sağlar. Veya OLAP küpüne, proje dışı maliyet ölçüm alanları ekleyerek daha fazla şirket verisi göstermek isteyebilirsiniz.

Not: OLAP küpünün kurulması ve yönetilmesi, önce Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services'ın kurulmasını ve izinlerinin ayarlanmasını gerektirir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

OLAP küpleri oluşturmak için bir zamanlama oluşturun

Veri çözümleme görünümleri kullanırken OLAP küpleri için kullanmak üzere (boyutlar) alanları belirtme

Önceden tanımlanmış OLAP küpleri özelleştirme

OLAP küpleri üretmek için zamanlama oluşturma

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında Üret'i tıklatın.

 3. Çözümleme Hizmetleri Ayarları bölümünde, Sunucu kutusuna Analysis Services sunucusunun adını yazın.

 4. Veritabanı kutusuna Analysis Services tarafından kullanılan veritabanının adını yazın. Veritabanı o anda mevcut değilse, otomatik olarak bir veritabanı oluşturulur.

  İsteğe bağlı olarak, Extranet URL'si kutusuna Analysis Services tarafından kullanılan extranet adresini yazın. Ayrıca, diğer Analysis Services sunucularından ayırmak üzere Açıklama kutusuna Analysis Services sunucusunun extranet URL konumu hakkında bir açıklama yazabilirsiniz.

 5. Veritabanı Veri Aralığı bölümünde, OLAP küpüne eklemek istediğiniz verilerin tarih aralığını seçin:

  • En erken proje başlangıç tarihini ve en geç proje bitiş tarihini kullan öğesini seçtiğinizde, küp projede bulunan görevlerin en erken ve en son tarihlerini içerecek şekilde oluşturulur.

  • Küpün oluşturulduğu sırada veri aralığını hesaplamak için aşağıdaki son ve sonraki zaman birimlerini kullan öğesini seçtiğinizde, En son ve Sonraki kutularında, OLAP küpünde kullanmak istediğiniz bugünün tarihinden önce ve sonra gelen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

  • Aşağıda belirtilen sabit tarih aralığını kullan öğesini seçtiğinizde, Başlangıç ve Bitiş alanlarında bir tarih belirtin.

 6. Küp Güncelleştirme Frekansı altında, küp içerisinde bulunan verilerin ne sıklıkla yenileneceğini seçin.

 7. OLAP küpünü oluşturmaya başlamak için Şimdi Kaydet ve Oluştur seçeneğini tıklatın. Aksi takdirde, Kaydet seçeneğini tıklattığınızda küp, Küp Güncelleştirme Frekansı bölümünde seçtiğiniz zamanlamaya bağlı olarak güncelleştirilir.

İpucu: OLAP küplerinin oluşturulma durumunu denetlemek için Sunucu Ayarları öğesini tıklatın ve sonra Project Server Yönetimi sayfasında Küp Oluşturma Durumu seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Veri Çözümlemesi görünümleri kullanılırken OLAP küpleri için kullanılacak alanları (boyutlar) belirtme

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Project Server Yönetimi sayfasında, Görünümleri Yönet seçeneğini tıklatın.

 3. Yeni Görünüm seçeneğini tıklatın ve sonra Görünüm Türü bölümünde Veri Çözümlemesi seçeneğini tıklatın.

 4. Ad kutusuna ve Açıklama kutusuna ekip üyelerinin Portföy Çözümleyicisi sayfasında görecekleri görünüm adını ve açıklamasını yazın.

 5. Çözümleme Hizmetleri Ayarları bölümüne, kuruluşunuzun küp oluşturmak için kullandığı varsayılan Analysis Services sunucunu veya başka bir Analysis Services sunucusu girin. Başka bir sunucu seçtiyseniz, sunucunun adını ve isteğe bağlı olarak extranet adresini girin.

 6. Çözümleme Hizmetleri Veritabanı listesinde, kullanmak istediğiniz veritabanını seçin.

 7. Küp listesinde, kullanmak istediğiniz küpü seçin.

  Not: Özel bir Analysis Services sunucusu seçtiyseniz, sunucu üzerindeki veritabanı ve küp listesini görmek için Uygula seçeneğini tıklatın.

 8. Görünüm Seçenekleri bölümünde, küpteki bilgilerin nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçin:

  • Bilgileri grafik şeklinde görüntülemek için Özet Grafik seçeneğini tıklatın.

  • Bilgileri tablo şeklinde görüntülemek için ÖzetTablo seçeneğini tıklatın.

   Not: Ayrıca, ÖzetGrafik ve ÖzetTablo öğesini seçerek Özet Tablo görünümünün üstünde Özet Grafik görünümünü görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleme Tanımlama altında, sonuçları önizleyebilirsiniz.

 9. Bilgileri hem tablo, hem de grafik şeklinde görüntülemek için ÖzetGrafik ve ÖzetTablo seçeneğini tıklatın.

 10. Özet Grafik verilerine veya Özet Tablo görünümlerine ekleyebileceğiniz alanların listesini görüntülemek için Alan Listesini Göster onay kutusunu seçin.

  ÖzetTablo Alanı Listesi iletişim kutusu görünür. Toplamlar seçeneğinin altında listelenen alanlar, Özet Grafik görünümü veya Özet Tablo görünümü merkez alanına eklenebilen boyut alanlarıdır. Diğer türdeki bütün alanlar, ekip üyelerinin verileri nasıl görmesini ve nasıl kategorilere ayırmasını istediğinize bağlı olarak Özet Grafik görünümü veya Özet Tablo görünümünün Sütun, Satır ve Filtre alanlarına ekleyebileceğiniz boyut alanlarıdır.

 11. Özet Grafik görünümü veya Özet Tablo görünümünün üstünde bir biçimlendirme araç çubuğu göstermek için Araç Çubuğunu Göster onay kutusunu seçin.

 12. İçinde PivotChart görünümü veya PivotTable görünümü, Güvenlik kategoriler bölümünde, ait olduğu güvenlik kategorileri belirtmek için Kullanılabilir kategoriler listesinde bir kategori seçin ve ardından Ekle'yitıklatın.

 13. Görünümü oluşturmak için Kaydet seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Önceden tanımlanmış OLAP küplerini özelleştirme

Ekip üyelerinizin, verileri daha ayrıntılı bir şekilde çözümlemek üzere ihtiyaç duyduğu bilgileri görüntülemesi için kuruluşunuzun özel alanlarını, önceden tanımlanmış OLAP küplerine uygulayabilirsiniz.

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında Yapılandırma'yı tıklatın.

 3. Küp Boyutları bölümünde, özelleştirmek istediğiniz küpü seçin. Kullanılabilir Alanlar listesinde küpe, boyut olarak eklemek istediğiniz özel alanları seçin ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın.

  Küpün boyutuna eklediğiniz alanlar Seçilen Boyutlar listesine eklenir.

  Not: Alan listesi yalnızca kuruluşunuz için özelleştirilen alanları içerir.

 4. Küp ölçüleri bölümünde, özelleştirmek istediğiniz küpü tıklatın. Kullanılabilir Alanlar listesinde küpe, ölçü olarak eklemek istediğiniz özel alanları seçin ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın. Küpe ölçü olarak eklemek istediğiniz alanlar Seçili Ölçüler listesine eklenir.

  Not: Alan listesi yalnızca kuruluşunuz için özelleştirilen alanları içerir.

 5. OLAP küpünü yeni alan bilgisiyle güncelleştirmek için Kaydetme seçeneğini tıklatın. OLAP küpü, küpü bir sonraki sefer oluşturduğunuzda bu yeni bilgiyi içerecektir.

Not: Küple ilişkili veri içermeyen özel bir alan eklediğinizde, bu özel alan küp içerisinde görüntülenmez.

Küpün alanları içerisindeki bilgiyi kullanmak için Birden Çok Boyut İfadesi (MDX) dosya komutu oluşturarak küpün alanlarını daha fazla özelleştirebilirsiniz.

 1. Hesaplanan Üyeler seçeneğinin altında, hesaplanmış MDX dosya komutunu oluşturmak istediğiniz OLAP küpünü seçin.

 2. MDX ifadesini seçmek için Bölüm Ekle seçeneğini tıklatın.

  Bunun yanı sıra, sütunu seçerek ve Satır Sil öğesini seçerek ifadeyi silebilirsiniz.

 3. Üye Adı altında, hesaplanmış üye için bir ad yazın.

 4. MDX İfadesi altında, üyeyi tanımlayan MDX dosya komutunu yazın.

 5. MDX dosya komutunu OLAP küpüne uygulamak için Kaydet seçeneğini tıklatın. OLAP küpü, küpü bir sonraki sefer oluşturduğunuzda bu bilgiyi içerir .

Neden Microsoft Office Project Web Accessiçinde bazı işlemleri musunuz?

Project Web Access'te oturum açmak için kullandığınız izin ayarlarına bağlı olarak, bazı özellikleri göremeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Ayrıca, sunucu yöneticiniz Project Web Access'i özelleştirmiş ancak Yardım'ı ona uygun olarak özelleştirmemişse, bazı sayfalarda gördükleriniz belgelerdeki bilgilerden farklı olabilir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×