Portal sitesine erişim hakkı verme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Site sahibi, bir Microsoft Office SharePoint Server 2007 site ve denetime hangi kullanıcıların orada yapabileceğiniz kullanıcılara erişim verebilirsiniz. Bu makalede, site izinleri temelleri ve bunları bir siteye kullanıcıları eklemek için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Grupları ve izin düzeyleri hakkında bilgi edinme

Oluşturma ve grupları yapılandırma

Gruba kullanıcı ekleme

Çevrimiçi ile Test sürücü deneyin

Grupları ve izin düzeyleri hakkında bilgi edinme

Site sahibi temel sorumluluklarını kimlerin site içeriğiyle çalışmak ve kimlerin sayfaları ve işlevsellik sitesinde değişiklik yapabilir site kimin erişimi denetlemek için biridir. Site sahibi, bazı okuyun ve site içeriği değiştirmek için izin çalışanlar ve ardından verin verebilir site içeriğini okumak için diğer çalışanların yalnızca izin.

Örneğin, çalışan avantajlarını açıklar bir sitede, site sahibi eklemek veya site bilgileri güncelleştirmek için yalnızca Kişiler'de çalışan ilişkileri bölümü istemektedir. Bununla birlikte, daha büyük kuruluşunuzdaki herkesin bilgileri görüntülemek yapıştırabilmeniz gerekir. Kişi grupları için belirli izin verilmesiyle kim ekleyebilir veya bilgileri değiştirin ve kimin site içeriğini yönetme veri görüntüleyebilen site sahibi denetlemek için etkinleştirir.

Kullanıcılara bir siteye erişim vermenin aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Site ve içeriğini erişimi gerek duyan ve bunların kendisiyle yapabilmek için gerekenler belirleme.

 2. Oluşturma veya site için SharePoint gruplarını özelleştirme ve bunlara izin düzeyleri atamak veya varsayılan SharePoint grupları kullanarak.

 3. Site için SharePoint grupları için Windows Güvenlik grupları ve kullanıcı hesaplarını ekleme.

Etkili bir şekilde site erişimi denetlemek için site sahiplerinin site, hangi düzeyde erişime gereksinim duydukları ve ne erişim gerek duyan belirlemeniz gerekir kendi izinleri içerecek şekilde sitenin bazı bölümlerine. Üç temel varsayılan SharePoint grupları ve bunlarla varsayılan izin düzeyleri aşağıdaki gibidir:

 • Sahipleri     Bu grup site içeriğini, sayfalar ve işlevsellik değişiklik yapmak Grup üyelerinin etkinleştirir Tam Denetim izin düzeyine sahiptir. Tam Denetim erişim, site sahipleri için sınırlı olmalıdır.

 • Üyeleri     Bu grup, sayfaları görüntüleme, öğeleri düzenleme, değişiklikleri onay için gönderme ve listeden öğeleri silme Grup üyelerinin sağlayan Katkıda bulunma izin düzeyine sahiptir.

 • Ziyaretçiler     Bu grubun sayfaları, liste öğelerini ve belgeleri görüntülemek Grup üyelerinin etkinleştirir Okuma izin düzeyi vardır.

Not: Varsayılan SharePoint grupları ve izin düzeyleri hakkında daha fazla bilgi için izin düzeylerini yönetmekonusuna bakın.

Üç çekirdek varsayılan SharePoint grupları yanı sıra, site sahibi yeni grup oluşturma, gruplardan birine izin düzeyini değiştirmek veya kendi siteleri için daha hassas erişim düzeyleri oluşturmak için aşağıdaki gruplar herhangi bir bileşimini kullanın:

 • Onaylayanlar     Bu grup üyeleri, taslaktan son sürümüne dek bir liste öğesinin (bir sayfa gibi) birincil bir sürümünü yayımlama ve anonim ile sınırlı kullanıcılara bu sürüme erişim olanağı sağlama iznine sahiptir.

 • Tasarımcıları     Bu grup bu site sahipleri için benzer erişim izinlerine sahiptir. Tasarımcıları performans değiştirme, sitenin genel görünümünü değiştirme ve ana sayfa Galerisi'ne kodu ekleyin. Tasarımcı düzeyi erişimi küçük bir Web geliştiriciler, Web tasarımcılar veya her ikisini de kümesine genellikle sınırlıdır.

 • Hiyerarşi Yöneticisi     Bu grubun üyeleri siteler yeniden adlandırma veya site koleksiyonunun hiyerarşiyi değiştirmek için bir site koleksiyonundaki siteleri taşıma iznine sahip. Bu hiyerarşi sitenin gezinme yapısını etkiler ve site gezintisi kullanan herhangi bir sitesindeki sayfaları değişiklikleri yansıtır. Bu grup içinde Microsoft Content Management Server (CMS) 2000 kanal Yöneticisi grubu değiştirmek için hazırlanmıştır. CMS 2000'den yükseltme yapıyorsanız, kanal yöneticileri için hiyerarşi yöneticileri geçirilir.

 • Hızlı Dağıtım Kullanıcıları     Bu grup, ayrı yazar ve dağıtım katmanlarına sahip siteler için hızlı içerik güncelleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu, grup üyelerinin yazar katmanındaki verileri üretim katmanına kolayca zamanlamasına ve yaymasına olanak sağlar.

 • Kısıtlanmış Okuyucular     Bu grubun üyeleri, siteye ve sitenin tüm içeriğine her listenin veya öğenin birincil sürümlerinde salt okunur izinleriyle erişir. Bu erişim düzeyi genellikle yalnızca sitedeki bilgileri görüntüleme ve okuma gereksinimi duyan, fakat hiçbir zaman siteye doğrudan katkıda bulunmayan kişilere verilir.

Tek tek kullanıcılar ve SharePoint grupları farklı güvenliği sağlanabilir nesneler için farklı izin düzeylerine sahip olabilir. Örneğin, bir kullanıcının sitede görüntülenen bilgileri yalnızca okuma izni verebilirsiniz. Sonra bir kitaplık veya sitedeki kitaplık içindeki bir klasöre tüm dosyaları düzenlemek için bu aynı kullanıcı izni verebilirsiniz.

Not: Güvenliği sağlanabilir nesneler içerir: siteler, sayfalar, listeler, kitaplıklar, klasörleri listelerde ve kitaplıklarda, liste öğelerini ve kitaplık dosyaları.

Sayfanın Başı

Oluşturma ve grupları yapılandırma

Yalnızca varsayılan SharePoint grupları için kullanılacak sınırlı değildir. Varsayılan Grup karşılamıyorsa belirli bir gereksinim varsa, bir grup oluşturun veya varolan bir grubu değiştirme.

Not: Varsayılan SharePoint grupları sitenizin gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, gruplara kullanıcı ekleme'agidin.

Grup oluşturma

 1. Sitenin giriş sayfasında, SiteEylemleri'ni, Site Ayarlarıüzerine gelin ve sonra Kişiler ve gruplar'ıtıklatın.

  Not: Bu adım adım, site ve siteye yapılan özelleştirmeler oluşturmak için kullanılan şablona bağlı olarak değişir.

 2. Yeni menüsünde Yeni Grup'u tıklatın.

 3. Grup için bir ad yazın ve ardından grup özniteliklerinin kısa bir açıklamasını yazın.

 4. Grup Sahibi değiştirmek için yeni bir hesap adı yazın veya bir bireyin hesap adını bulmak için Gözat ' ı tıklatın.

 5. Grup ayarları bölümünde bu grubun üyelerini kimlerin görebileceğini ve kimlerin eklemek veya kaldırmak belirtmek için Seçenekler'i tıklatın.

 6. Üyelik istekleri bölümünde size isteklerini eklenemez veya bu gruptan kaldırılamaz ve kullanıcılara isteklerine gönderebilirsiniz e-posta adresi eklemek için kabul edip etmeyeceğini belirtmek için Seçenekler'i tıklatın. İsteklerini otomatik olarak kabul etseçerseniz, kullanıcılar otomatik olarak eklenen veya bir istek yaptığınızda kaldırıldı.

  Önemli: Giden e-postanın site koleksiyonu için bir SharePoint Yöneticisi tarafından etkinleştirilmesi gerekir.

 7. Gruba bu Site için İzin Ver bölümünde, bu grup için vermek istediğiniz izin düzeyini seçin.

  Sitenize erişimi engellenmiş bir grup oluşturmak için, izin düzeylerinin tüm onay kutularını temizleyin.

 8. Oluştur'u tıklatın.

  Not: Yeni oluşturduğunuz gruba kullanıcı eklemek için gruplarına kullanıcı eklemekonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Grubun izin düzeyini değiştirme

 1. Sitenin giriş sayfasında, Site eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarlarıüzerine gelin ve Kişiler ve gruplar'ıtıklatın. Bu adımı, site ve siteye yapılan özelleştirmeler oluşturmak için kullanılan şablona bağlı olarak değişir.

 2. Kişiler ve Gruplar sayfasında, Hızlı Başlat'taki Gruplar'ı tıklatın.

 3. Kişiler ve Gruplar'da: Tüm Gruplar sayfasında, izin düzeyini değiştirmek istediğiniz grubun adını tıklatın.

 4. Kişiler ve gruplar: Grup adı sayfasında, Ayarlar menüsünü tıklatın ve ardından Grup ayarları' nı tıklatın.

 5. Grup Ayarlarını Değiştir sayfasında, Gruba bu Site için İzin Ver bölümünde, gruba vermek istediğiniz izin düzeyinin yanındaki onay kutusunu seçin ve artık grup için geçerli olmayan izin düzeyinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Gruplara kullanıcı ekleme

SharePoint sitenizdeki ve şablon içeriği için kullanıcılara erişim vermenin siteniz için SharePoint grupları için Windows Güvenlik grupları ve kullanıcı hesaplarını eklenmesini içerir. Kullanıcıların sitenize erişimine izin vermek için Windows Güvenlik grupları kullanmanızı öneririz. Ekleme ve bir SharePoint grubu için birkaç Windows Güvenlik grupları ekleyebilir ve bir SharePoint grubu için pek çok bireysel kullanıcı hesaplarını yönetme çok daha yönetme daha kolay olur.

Örneğin, pazarlama Windows etki alanı güvenlik grubuna varsayılan üyeleri SharePoint grubuna eklendiğinde, Pazarlama'deki tüm kullanıcılar okuyun ve site içeriğine değişiklik yapabilirsiniz. Çalışanlar pazarlama ekibinizin, kuruluş bırakın katıldıklarında BT departmanınıza ekler ve çalışanların kullanıcı hesapları pazarlama Windows etki alanı güvenlik gruptan kaldırır. Site sahibi eklemek ve tek tek kullanıcı hesapları için kendi site üyeleri gruptan kaldırmak gerekmez.

Kuruluşunuzun Windows Güvenlik grupları sitenizi gereksinimlerini karşılamak değil ve siteniz için SharePoint grupları için tek tek Windows etki alanı kullanıcı hesapları eklemeniz gerekebilir. Grupları ve kullanıcıları aynı SharePoint grubuna ekleyebilirsiniz.

Windows, etki alanı güvenlik grupları ve kullanıcı hesaplarını SharePoint grupları eklemek için:

 1. Sitenin giriş sayfasında, SiteEylemleri'ni, Site Ayarlarıüzerine gelin ve sonra Kişiler ve gruplar'ıtıklatın.

 2. Kişiler ve Gruplar sayfasındaki Hızlı Başlat bölümünde Gruplar'ı tıklatın.

 3. Grupları ve kullanıcıları eklemek istediğiniz SharePoint grubunun adını tıklatın.

 4. Not: Tüm etki alanı kullanıcı hesapları gruba eklemek için tüm kimliği doğrulanmış kullanıcıları Ekleseçeneğini tıklatın. Örneğin, sitenizin içeriğini okumak için tüm etki alanı kullanıcı hesapları izin vermek varsayılan ziyaretçiler SharePoint grubu için bunu yapabilirsiniz.

 5. Bir SharePoint grubuna kullanıcı ekleme seçili olduğundan ve doğru grubu seçilir ve Tamam' ı doğrulayın. SharePoint gruplarına kullanıcıları sitenize erişimine izin vermek mümkün olduğunca kullanmanızı öneririz. Nadiren, doğrudan kullanıcılara izin ver' i tıklatarak bir kullanıcıya tek tek izni verin gerekebilir. Bununla birlikte, çok sayıda kullanıcı için ayrı izin düzeyleri atamak hızla zor ve yönetmek zaman alıcı olabilir.

 6. Yeni kullanıcılara e-posta iletisi göndermek istiyorsanız, Yeni kullanıcılara Hoş Geldiniz e-posta Gönder' i tıklatın.

  Not: Giden e-postanın site koleksiyonu için bir SharePoint Yöneticisi tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Yeni kullanıcılara Hoş Geldiniz e-posta Gönder seçili ve giden e-posta etkin değil, kullanıcılar ve gruplar SharePoint grubuna eklenmesi ve e-posta gönderilemedi belirten bir hata iletisi görüntülenir.

 7. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Çevrimiçi ile Test sürücü deneyin

Test sürücü gibi SharePoint Server 2007 Microsoft Office programlarının ücretsiz çevrimiçi değerlendirme ortamı sağlar.

Önemli: Office SharePoint Server ile Kurumsal içerik yönetimi Test sürücü sitesinde tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×