PivotTable raporunun düzenini ve biçimini tasarlama

Bir PivotTable oluşturup çözümlemek istediğiniz alanları ekledikten sonra, verileri okurken ve ayrıntıları bulmaya çalışırken size kolaylık sağlaması için rapor düzenini değiştirmek yararlı olabilir. PivotTable’ın düzenini değiştirmek için PivotTable biçimini veya alanların, sütunların, satırların, alt toplamların, boş hücrelerin ve çizgilerin görüntülenme şeklini değiştirebilirsiniz. PivotTable’ın biçimini değiştirmek için önceden tanımlı bir stil, şeritli satır ve koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

Önemli: Şeridin üzerindeki PivotTable Araçları sekmesinde iki sekme bulunur: Çözümle (Excel 2013 ve üzeri sürümlerde) veya Seçenekler (Excel 2010 ve Excel 2010) ve Tasarım. Bu konu başlığındaki yordamlar, gerektiğinde hem Çözümle hem de Seçenekler sekmesinde yapılacakları içerecek şekilde hazırlanmıştır.

PivotTable’ın düzen biçimini değiştirme

PivotTable’da veya raporun çeşitli alanlarında önemli düzen değişiklikleri yapmak için şu üç biçimden birini kullanabilirsiniz:

 • Sıkıştırılmış biçim    farklı satır bölgesi alanlarındaki öğeleri tek bir sütunda görüntüler ve farklı alanlardaki öğelerin ayırt edilebilmesi için girinti kullanır. Sıkıştırılmış biçimde satır etiketleri daha az yer kapladığı için sayısal verilere daha fazla yer kalır. Sıkıştırılmış biçimdeyken, ayrıntıları görüntülemek veya gizlemek için kullanabileceğiniz Genişlet ve Daralt düğmeleri bulunur. Sıkıştırılmış biçim, daha az yer kapladığı ve PivotTable’ların okunmasını kolaylaştırdığı için PivotTable’ların varsayılan biçimi olarak ayarlanmıştır.

  Sıkıştırılmış biçimdeki PivotTable

 • Sekmeler biçimi    her alan için bir sütun görüntüleyerek alan başlıklarına daha fazla yer bırakır.

  Sekmeler biçimindeki PivotTable

 • Anahat biçimi    tablolu biçime benzer. Fakat bir sonraki sütunda bulunan öğeler, mevcut öğenin bir satır altında görüntülendiği için, alt toplamları her bir grubun üzerinde gösterebilir.

  Alıştırma Resmi

PivotTable’ı sıkıştırılmış, ana hat veya sekmeler biçimine dönüştürme

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Tasarla sekmesinin Düzen grubunda Rapor Düzeni'ni tıklatarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • İlgili verilerin yatay olarak ekran dışına yayılmasını önlemek ve kaydırmayı en aza indirmek için, Sıkıştırılmış Biçimde Göster’e tıklayın.

   Sıkıştırılmış biçimde, alanlar bir sütun içerisinde bulunur ve iç içe sütun ilişkisini göstermesi amacıyla girintilidir.

  • Verilerin ana hattını Klasik PivotTable stilinde görüntülemek için Anahat Biçiminde Göster sekmesine tıklayın.

  • Tüm verileri geleneksel bir tablo biçiminde görmek ve hücreleri kolayca başka bir çalışma sayfasına kopyalamak için Sekmeler Halinde Göster sekmesine tıklayın.

   Excel Şerit resmi

Öğe etiketlerinin düzen biçiminde görüntülenme şeklini değiştirme

 1. PivotTable’da bir satır alanını seçin.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

  Ayrıca, ana hat veya sekmeler biçiminde, satır alanını çift tıklayıp ardından 3. adıma geçebilirsiniz.

 2. Çözümle veya Seçenekler sekmesinin Etkin Alan grubundaki Alan Ayarları'na tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Alan Ayarları iletişim kutusunda, Düzen ve Yazdırma sekmesine tıklayın ve ardından Düzen kısmında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alan öğelerini anahat formunda göstermek için Öğe etiketlerini anahat biçiminde göster'i tıklatın.

  • Sıkıştırılmış formda aynı sütunda bir sonraki alanda bulunan öğeleri görüntülemek veya gizlemek için Öğe etiketlerini anahat biçiminde göster'i tıklatın ve ardından Aynı sütunda bir sonraki alanda bulunan öğeleri görüntüle (sıkıştırılmış form) seçeneğini seçin.

  • Alan öğelerini tablo benzeri bir formda göstermek için Öğe etiketlerini sekmeler biçiminde göster'i tıklatın.

PivotTable’da alan düzenlemesini değiştirme

İstediğiniz düzen sonuçlarını almak için, PivotTable Alan Listesi’ni kullanarak alan ekleme, yeniden düzenleme ve kaldırma işlemlerini yapabilirsiniz.

PivotTable Alan Listesi görünmüyorsa PivotTable’ın seçildiğinden emin olun. PivotTable Alan Listesi hala görünmüyorsa Seçenekler sekmesinin Göster/Gizle grubundaki Alan Listesi’ne tıklayın.

Kullanmak istediğiniz alanları PivotTable Alan Listesi’nde göremiyorsanız son işlemden sonra eklediğiniz yeni alanları, hesaplanan alanları, ölçüleri, hesaplanan ölçüleri veya boyutları görüntülemek için PivotTable’ı yenilemeniz gerekebilir. Seçenekler sekmesinin Veri grubundaki Yenile’ye tıklayın.

PivotTable Alan Listesi'yle çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. PivotTable’da alanları düzenlemek için Alan Listesini kullanma.

PivotTable’a alan ekleme

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:

 • Alan bölümündeki her alan adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Alan, düzen bölümünün varsayılan bir alanına yerleştirilir, ancak isterseniz alanları yeniden düzenleyebilirsiniz.

  Varsayılan olarak, metin alanları Satır Etiketleri alanına, sayısal alanlar Değerler alanına ve Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) tarih ve zaman hiyerarşileri ise Sütun Etiketleri alanına eklenir.

 • Alanı, düzen bölümünün belirli bir bölgesine yerleştirmek için, alan adına sağ tıklayın ve ardından Rapor Filtresine Ekle, Sütun Etiketine Ekle, Satır Etiketine Ekle ve Değerlere Ekle komutlarından uygun olanı seçin.

 • Bir alan adına tıklayıp basılı tutun ve sonra bu alanı, alan bölümü ile düzen bölümündeki bir bölge arasına sürükleyin.

PivotTable’daki alanları kopyalama

Excel çalışma sayfasındaki verileri veya OLAP olmayan kaynak verileri üzerindeki dış verileri temel alan bir PivotTable’da, Değer Gösterimi özelliğini kullanarak farklı hesaplamaları görüntüleyebilmek için aynı alanı birden çok kez Değerler alanına ekleyebilirsiniz. Örneğin brüt ve net kar marjları, en düşük ve en yüksek satış veya müşteri sayıları ve toplam müşterilerin yüzdeleri gibi hesaplamaları yan yana karşılaştırmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. PivotTable değer alanında farklı hesaplamaları gösterme.

 1. Alan bölümünde bir alan adına tıklayıp basılı tutun ve alanı düzen bölümündeki Değerler alanına sürükleyin.

 2. Alanı kopyalamak istediğiniz her sefer için 1. adımı yineleyin.

 3. Kopyalanan her alanda, özel işlevini veya özel hesaplamayı istediğiniz gibi değiştirin.

  Notlar: 

  • Değerler bölgesine iki veya daha fazla alan eklediğinizde, bunların aynı alanın kopyaları veya farklı alanlar olması fark etmeksizin, Alan Listesi otomatik olarak Değerler bölgesine bir Değerler sütunu ekler. Bu alanı Değerler bölgesinde alan konumlarını yukarı veya aşağı taşımak için kullanabilirsiniz. Hatta Değerler Sütunu etiketini, Sütun Etiketleri bölgesine veya Satır Etiketleri bölgelerine taşıyabilirsiniz. Ancak, Değerler Sütunu etiketini Rapor Filtreleri bölgesine taşıyamazsınız.

  • Veri türünün sayısal olup olmamasına bakılmaksızın, bir alanı Rapor Filtresi, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgelerine yalnızca bir kez ekleyebilirsiniz. Aynı alanı, (örneğin, düzen bölümündeki Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgesine) birden çok kez eklemeye çalışırsanız, alan otomatik olarak özgün alandan kaldırılır ve yeni bölgeye eklenir.

  • Aynı alanı Değerler bölgesine eklemenin başka bir yolu, aynı alanı kullanan bir formül (hesaplanan sütun da denir) kullanmaktır.

  • OLAP veri kaynağını temel alan bir PivotTable’da aynı alanı birden çok kez ekleyemezsiniz.

PivotTable’daki alanları yeniden düzenleme

Düzen bölümünün altındaki dört alandan birini kullanarak, varolan alanları yeniden düzenleyebilir veya bu alanları yeniden konumlandırabilirsiniz:

Özet Tablo raporu

Açıklama

PivotChart

Açıklama

Değerler    

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Değerler    

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Satır Etiketleri    

Alanları raporun yan tarafında satır olarak görüntülemek için kullanın. Daha alçak konumdaki satır, hemen üzerindeki başka bir satırla iç içe geçirilir.

Eksen Alanı (Kategoriler)    

Alanları grafikteki bir eksen olarak görüntülemek için kullanın.

Sütun Etiketleri    

Alanları raporun üstünde sütun olarak görüntülemek için kullanın. Daha alçak konumdaki sütun, hemen üzerindeki başka bir sütun ile iç içe geçirilir.

Gösterge Alanları (Dizileri) Etiketleri    

Alanları grafiğin göstergesinde görüntülemek için kullanın.

Rapor Filtresi    

Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.

Rapor Filtresi    

Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.

Alanları yeniden düzenlemek için, bu alanlardan birindeki alan adını tıklatın ve ardından aşağıdaki komutlardan birini seçin:

Seçilecek öğe

Yapılacak işlem

Yukarı Taşı    

Alanı, bölgede bir üst konuma taşır.

Aşağı Taşı    

Alanı, bölgede bir alt konuma taşır.

Başlangıcı Taşı    

Alanı, bölgenin başlangıcına taşır.

Sona Taşı   

Alanı, bölgenin sonuna taşır.

Rapor Filtresine Taşı    

Alanı, Rapor Filtresi bölgesine taşır.

Satır Etiketlerine Taşı    

Alanı, Satır Etiketleri bölgesine taşır.

Sütun Etiketlerine Taşı    

Alanı, Sütun Etiketleri bölgesine taşır.

Değerlere Taşı    

Alanı, Değerler bölgesine taşır.

Değer Alanı Ayarları, Alan Ayarları    

Alan Ayarları veya Değer Alanı Ayarları iletişim kutularını görüntüler. Tüm ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, iletişim kutusunun üst kısmındaki Yardım düğmesine düğme resmi tıklayın.

Alan adını tıklatıp basılı tutabilir ve ardından alanı, alan ile düzen bölümleri arasında ve farklı alanlar arasında sürükleyebilirsiniz.

PivotTable’dan alan kaldırma

 1. PivotTable’a tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. PivotTable Alan Listesi’ni görüntülemeniz gerekirse, Çözümle veya Seçenekler sekmesinin Göster grubundaki Alan Listesi’ne tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Bir alanı kaldırmak için, PivotTable Alan Listesi'nde aşağıdakilerden birini yapın:

  • PivotTable Alan Listesi'nde, alan adının yanındaki onay kutusunu temizleyin.

   Not: Alan Listesindeki bir onay kutusunu temizlendiğinde o alanın tüm örnekleri rapordan kaldırır.

  • Düzen bölgesinde, önce alan adına ve sonra Alanı Kaldır'a tıklayın.

  • Düzen bölümünde alan adına tıklayıp basılı tutun ve PivotTable Alan Listesi dışına sürükleyin.

Sütunların, satırların ve alt toplamların düzenini değiştirin

PivotTable’ın düzenini daha da geliştirmek için sütunların, satırların ve alt toplamların düzenini etkileyen değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin, alt toplamları satırların üst kısmında görüntüleyebilir veya sütun başlıklarını kapatabilirsiniz. Ayrıca, satır veya sütunlardaki ayrı öğeleri de yeniden düzenleyebilirsiniz.

Sütun ve satır alanı başlıklarını açma ve kapama

 1. PivotTable’a tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Alan başlıklarını gösterip gizlemek için Çözümle veya Seçenekler sekmesinin Göster grubundaki Alan Başlıkları'na tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

Satırların altında veya üstünde alt toplamları görüntüleme

 1. PivotTable’da, alt toplamlarını görüntülemek istediğiniz satır alanını seçin.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

  İpucu: Ayrıca, ana hat veya sekmeler biçiminde, satır alanını çift tıklayıp ardından 3. adıma geçebilirsiniz.

 2. Çözümle veya Seçenekler sekmesinin Etkin Alan grubundaki Alan Ayarları'na tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Alan Ayarları iletişim kutusunun Alt Toplamlar ve Filtreler sekmesindeki Alt Toplamlar kısmında Otomatik veya Özel’e tıklayın.

  Not: Yok seçeneği işaretliyse, alt toplamlar devre dışı bırakılır.

 4. Düzen ve Yazdırma sekmesinin Düzen bölümünde Öğe etiketlerini ana hat biçiminde göster'e tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alt toplamları ilgili satırların üstünde görüntülemek için, Her grubun en üstünde alt toplamları görüntüle onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek varsayılan olarak işaretlidir.

  • Alt toplamları ilgili satırların altında görüntülemek için, Her grubun en üstünde alt toplamları görüntüle onay kutusunu temizleyin.

Satır veya sütun öğelerinin sırasını değiştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • PivotTable’da, satır veya sütun etiketine ya da etiket içerisindeki öğeye sağ tıklayıp Taşı seçeneğinin üzerine gelin. Sonra öğeyi başka bir yere taşımak için Taşı menüsündeki komutlardan birini kullanın.

 • Taşımak istediğiniz satır veya sütun etiketi öğesini seçip hücrenin alt kenarının üzerine gelin. İşaretçi, dört başlı biçime geçtiğinde öğeyi yeni bir konuma sürükleyin. Aşağıdaki çizimde, bir satır öğesini sürükleyerek nasıl taşıyabileceğiniz gösterilmektedir.

  Toplantıyı iptal etme

Yenilemede sütun genişliklerini ayarlama

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Çözümle veya Seçenekler sekmesinin PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunun Düzen ve Biçim sekmesindeki Biçim bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • PivotTable sütunlarını, en geniş metin veya sayı değerine otomatik olarak sığdırmak için Sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdır onay kutusunu işaretleyin.

  • PivotTable’ın geçerli sütun genişliklerini korumak için Sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdır onay kutusunun işaretini kaldırın.

Sütunu satır etiketleri alanına veya satırı sütun etiketleri alanına taşıma

PivotTable’ın okunabilirliğini ve düzenini en iyi duruma getirmek için bir sütun alanını satır etiketleri alanına veya bir satır alanını sütun etiketleri alanına taşıyabilirsiniz. Sütunu bir satıra veya satırı bir sütuna taşırken, alanın dikey veya yatay yönlendirmesini tersine değiştirmiş olursunuz. Bu işleme ayrıca, satır veya sütun “döndürme” adı verilir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Bir satır alanına sağ tıklayıp <alan adı> Öğesini Taşı seçeneğinin üzerine gelin ve ardından <alan adı> Öğesini Sütunlara Taşı’ya tıklayın

 • Bir sütun alanına sağ tıklayın ve ardından <alan adı> Öğesini Satırlara Taşı’ya tıklayın.

 • Satır veya sütun alanını farklı bir bölgeye sürükleyin. Aşağıdaki çizimde, sütun alanının satır etiketleri alanına nasıl taşındığı gösterilmektedir.

  Power BI grafiği

  1. Sütun alanını tıklatın

  2. Satır alanına sürükleyin

  3. Spor, Bölge gibi bir satır alanı haline gelir

Dış satır veya sütun öğelerini birleştirme veya çözme

Öğeleri yatay veya dikey olarak ortalayabilmek için satır ve sütun öğelerinin hücrelerini birleştirebilir veya öğe grubunun en üstünde yer alan dış satır ve sütun alanlarındaki öğeleri sola yaslamak için hücreleri çözebilirsiniz.

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Seçenekler sekmesindeki Özet Tablo grubunda Seçenekler'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda Düzen ve Biçim sekmesine tıkladıktan sonra Düzen bölümündeki Hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Not: PivotTable’da, Hizalama sekmesinin altındaki Hücreleri Birleştir onay kutusunu kullanamazsınız.

Boş hücrelerin, boş satırların ve hataların görüntülenme biçimini değiştirme

Bazen PivotTable verilerinizin arasında boş hücreler, boş satırlar veya hatalar bulunabilir. Bunların görüntülenme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.

Hataların ve boş hücrelerin görüntülenme biçimini değiştirme

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Çözümle veya Seçenekler sekmesinin PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda Düzen ve Biçim sekmesine tıklayın ve Biçim bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Hataların görünümünü değiştirmek için, Hata değerleri için göster onay kutusunu işaretleyin. Hataların yerine görüntülenmesini istediğiniz değeri kutuya yazın. Hataları boş hücreler olarak görüntülemek için kutudaki tüm karakterleri silin.

  • Boş hücrelerin görünümünü değiştirmek için, Boş hücreler için göster onay kutusunu işaretleyin ve boş hücrelerde görüntülenmesini istediğiniz değeri metin kutusuna girin.

   İpucu:  Hücrelerin boş olarak görüntülenmesini istiyorsanız kutudaki tüm karakterleri silin. Sıfırları görüntülemek için, onay kutusunu temizleyin.

Satır veya öğelerden sonra gelen boş satırları görüntüleme veya gizleme

Boş satır, satırlardan sonra geliyorsa aşağıdakileri yapın:

 • PivotTable’da bir satır alanını seçin.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

  İpucu: Ayrıca, ana hat veya sekmeler biçiminde, satır alanını çift tıklayıp ardından 3. adıma geçebilirsiniz.

 • Çözümle veya Seçenekler sekmesinin Etkin Alan grubundaki Alan Ayarları'na tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 • Alan Ayarları iletişim kutusunun Düzen ve Yazdırma sekmesindeki Düzen bölümünde Her öğe etiketinden sonra boş satır ekle onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

Boş satır, öğelerden sonra geliyorsa aşağıdakileri yapın:

 • PivotTable’da istediğiniz öğeyi seçin.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 • Tasarım sekmesinin Düzen grubundaki Boş Satırlar'a tıklayın ve ardından Her Öğe Etiketinden Sonra Boş Satır Ekle'yi veya Her Öğe Etiketinden Sonraki Boş Satırı Kaldır iletişim kutusunu seçin.

  Excel Şerit resmi

  Not: Boş satırlara karakter veya hücre biçimlendirmesi uygulayabilirsiniz, fakat bu satırlara veri giremezsiniz.

Veri içermeyen öğelerin ve etiketlerin görüntülenme biçimini değiştirme

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Çözümle veya Seçenekler sekmesinin PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Görüntüle sekmesindeki Görüntüle bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Satırlarında veri olmayan ve herhangi bir değere sahip olmayan öğeleri görüntülemek veya gizlemek için, Satırlarında veri olmayan öğeleri göster onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

   Not: Bu ayar yalnızca Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) veri kaynaklarında kullanılabilir.

  • Sütunlarında veri olmayan ve herhangi bir değere sahip olmayan öğeleri görüntülemek veya gizlemek için, Sütunlarında veri olmayan öğeleri göster onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

   Not: Bu ayar yalnızca OLAP veri kaynaklarında kullanılabilir.

  • Değerler bölgesinde herhangi bir alan olmadığında öğe etiketlerini görüntülemek veya gizlemek için, Değerler alanında alanlar olmadığında, öğe etiketlerini göster iletişim kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

   Not: Bu onay kutusu, yalnızca Excel’in Office Excel 2007’den önceki sürümleri kullanılarak oluşturulmuş PivotTable’lar için geçerlidir.

Biçimlendirmeyi değiştirme veya kaldırma

Galeride, çeşitli PivotTable stilleri arasından seçim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, raporların şeritli görünümünü de denetleyebilirsiniz. Tüm rapora hızla tutarlı bir biçim uygulamak için alanların sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Ayrıca satır veya sütunlara, koyu ve açık renkli arka planların sırayla kullanıldığı şeritli görünüm ekleyip kaldırabilirsiniz. Şeritli görünüm, verilerin okunmasını ve taranmasını kolaylaştırır.

PivotTable’ı biçimlendirmek için stil uygulama

Önceden tanımlanmış birçok PivotTable stili veya hızlı stil arasından birini kullanarak PivotTable’ın görünümünü ve biçimini değiştirebilirsiniz.

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Tasarım sekmesinin PivotTable Stilleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Daha fazla stil görmek için görünen PivotTable stillerinden birine tıklayın veya galeride gezinin.

  • Kullanılabilir stillerin tümünü görmek için kaydırma çubuğunun altındaki Diğer düğmesine tıklayın.

   Excel Şerit resmi

   Kendi özel PivotTable stilinizi oluşturmak istiyorsanız Yeni PivotTable Stili iletişim kutusunu görüntülemek için galerinin altındaki Yeni PivotTable Stili’ne tıklayın.

PivotTable biçimini değiştirmek için şerit uygulama

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Tasarım sekmesinde, Özet Tablo Stilleri Seçenekleri grubunda şunlardan birini yapın:

  • Her satırı açık ve koyu bir renk biçimiyle ayırmak için Bantlı Satırlar seçeneğini tıklatın.

  • Her sütunu açık ve koyu bir renk biçimiyle ayırmak için Bantlı Sütunlar seçeneğini tıklatın.

  • Bant stiline satır başlıklarını eklemek için Satır Başlıkları'nı tıklatın.

  • Bant stiline sütun başlıklarını eklemek için Sütun Başlıkları'nı tıklatın.

   Excel Şerit resmi

PivotTable’dan stil veya şerit biçimi kaldırma

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Kullanılabilir tüm stilleri görmek için Tasarım sekmesinde, Özet Tablo Stilleri grubunda, kaydırma çubuğunun altında bulunan Daha düğmesini tıklatın ve ardından galerinin altındaki Temizle'yi tıklatın

  Excel Şerit resmi

PivotTable’daki verileri koşullu biçimlendirme

Verileri görsel olarak inceleyip çözümlemek, kritik sorunları belirlemek, düzenleri ve eğilimleri tanımlamak üzere size yardımcı olacak bir koşullu biçimden yararlanın. Koşullu biçimlendirme, verileriniz hakkındaki belirli soruları görsel olarak yanıtlamanıza yardımcı olur. PivotTable’da koşullu biçimlendirme kullanırken anlamanız gereken önemli farklılıklar vardır:

 • Filtre uygulayarak, düzeyleri gizleyerek, düzeyleri daraltarak ve genişleterek veya alanları taşıyarak PivotTable’ın düzenini değiştirirseniz, biçimlendirmenin temelini oluşturan verilerdeki alanlar kaldırılmadığı sürece koşullu biçim korunur.

 • Değerler alanı içinde yer alan alanlar için koşullu biçimin kapsamı veri hiyerarşisine dayandırılabilir ve bir veya birden çok sütunun satırlarındaki veya bir veya birden çok satırın sütunlarındaki üst öğenin (hiyerarşide bir üstteki düzeyi) tüm görünür alt öğeleri (hiyerarşide bir alttaki düzey) tarafından belirlenir.

  Not: Veri hiyerarşisinde, alt öğeler üst öğenin koşullu biçimlendirmesini devralmaz ve üst öğe de alt öğelerin koşullu biçimlendirmesini devralmaz.

 • Değerler bölgesinde bulunan alanlarda koşullu biçimlendirmenin kapsamını belirlemenin üç yöntemi vardır: Seçime göre, karşılık gelen alana göre veya değer alanına göre.

Daha fazla bilgi için bkz. Koşullu biçimlendirme uygulama.

Alanın sayı biçimini değiştirme

 1. PivotTable’da ilgilendiğiniz alanı seçin.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Çözümle veya Seçenekler sekmesinin Etkin Alan grubundaki Alan Ayarları'na tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Alan Ayarları iletişim kutusunda etiketler ve rapor filtreleri; Değerler Alanı Ayarları iletişim kutusunda da değerler görüntülenir.

 3. İletişim kutusunun altındaki Sayı Biçimi'ni tıklatın.

 4. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Kategori listesinde kullanmak istediğiniz sayı biçimine tıklayın.

 5. Tercih ettiğiniz seçeneklerini belirtin, sonra Tamam'ı iki kez tıklatın.

  Ayrıca, değer alanına sağ tıkladıktan sonra Sayı Biçimi'ne tıklayabilirsiniz.

OLAP sunucu biçimlendirmesi ekleme

Microsoft SQL Server Analysis Services Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) veritabanına bağlıysanız, verilerle birlikte hangi OLAP sunucu biçimlerinin alınacağını ve görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Çözümle veya Seçenekler sekmesinin Veri grubunda, önce Veri Kaynağını Değiştir'e ve sonra Bağlantı Özellikleri'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Kullanım sekmesine tıklayın ve ardından OLAP Sunucu Biçimlendirmesi bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Para birimi, tarih ve saat gibi sayı biçimlendirmelerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Sayı Biçimi onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

  • Kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili gibi yazı tipi stillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Yazı Tipi Stili onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

  • Dolgu renklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Dolgu Rengi onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

  • Metin renklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Metin Rengi onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

Biçimlendirmeyi koruma veya atma

 1. PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın.

  Bunu yaptığınızda PivotTable Araçları sekmesi şeritte görüntülenir.

 2. Çözümle veya Seçenekler sekmesinin PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Düzen ve Biçim sekmesinin Biçim bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • PivotTable düzen ve biçimini PivotTable’da gerçekleştirdiğiniz her işlemde kullanmak üzere kaydetmek için Güncelleştirmede hücre biçimlendirmesini koru onay kutusunu işaretleyin.

  • PivotTable düzen ve biçimini atıp PivotTable üzerinde gerçekleştirdiğiniz her işlemde varsayılan düzen ve biçime dönmek için Güncelleştirmede hücre biçimlendirmesini koru onay kutusunu temizleyin.

  Not: Bu seçenek PivotChart biçimlendirmesini de etkiler ve eğilim çizgileri, veri etiketleri, hata çubukları ve belirli veri serilerinde yapılan diğer değişiklikler korunmaz.

Excel Online’da sıralama ve filtrelemeyi bir PivotTable’a uygulayabilir, bu PivotTable’ın alanlarını taşıyabilir ve Alan Listesi’nde değer alanı ayarlarını değiştirebilirsiniz, ancak veri düzenini değiştiremezsiniz. Düzeni değiştirebilmek için masaüstü sürümünü kullanmanız gerekir. Bkz. PivotTable raporunun düzenini ve biçimini tasarlama

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×