PivotTable'ları ve diğer iş zekası araçlarını kullanarak verilerinizi çözümleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

verileriniz için önerilen pivottable'lar

İster çalışma sayfanızda isterse başka bir konumda olsun, büyük miktarlardaki verilerinizden anlam çıkarmak istediğinizde, Excel 2013 size güçlü araçlar sağlar.

Bir veya birden çok tablodaki verileri çözümleyebilir ve iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz etkileşimli ve görsel raporlar oluşturabilirsiniz.

Başlamadan önce ipuçları

  • Excel'in bir PivotTable önermesine izin verme    Çözümlemek istediğiniz verileri Excel 2013'te hızla görüntülemek için, Excel'in verileriniz için önerdiği düzende bir PivotTable seçerek işe başlayın.

  • Birden çok tablodaki verileri çözümlemek   Power Pivotkullanmayın olsa bile, PivotTable raporunuzda Excel 2013, birden fazla tablodan veri çözümleyebilirsiniz. Veri modeli işlevi Excel 2013yerleşik olarak bulunur. Yalnızca Excel'de birden çok tablodaki verileri ekleme ve sonra bir PivotTable veya Power View sayfası sürümünde bunlar arasında ilişkiler oluşturun. Bastığınızda Karşınızda! Artık, veri çözümlemesi için daha fazla power eklemek için bir veri modeli vardır.

  • Verilerinizi doğrudan etkileşimli bir PivotChart'ta çizme   Excel 2013'te, tek başına (bağımsız) bir PivotChart oluşturabilir ve verilerinizle doğrudan grafiğin içinden etkileşim kurabilir ve bunlara filtre uygulayabilirsiniz.

  • Power Pivot ve Power View'un tüm gücüne ulaşma    Bilgisayarınızda Office Pro Plus yüklüyse, şu güçlü eklentilerden yararlanmayı deneyin:

    • Yerleşik bir veri modeli birden çok tablodaki verileri çözümlemek için gereken her şeyi olabilir, ancak Power Pivot gelişmiş veri modeli Power Pivot ayrı bir pencerede oluşturmanıza yardımcı olur. Başlamadan önce birkaç karşılaştırmak istediğiniz farklılıkları vardır.

    • Power View, Power Pivot verilerinizi (veya tablodaki başka Excel verilerini) profesyonel görünümlü güçlü bir etkileşimli rapora dönüştürmenize yardımcı olur. Başlamak için Ekle sekmesindeki Power View düğmesini tıklatmanız yeterlidir.

PivotTable veya PivotChart raporları oluşturma

Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma

PivotTable raporunda verilerinize farklı açılardan bakarak işlerinizde daha bilinçli kararlar alın. Excel verilerinize uygun bir PivotTable önererek işe başlamanıza yardımcı olur.

Dış verileri çözümlemek için PivotTable oluşturma

İncelemek istediğiniz veriler Excel'in dışında, Access veritabanı veya Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) küp dosyası gibi başka bir dosyada depolanıyorsa, içerdiği verileri PivotTable raporunda çözümlemek için bu dış veri kaynağına bağlanabilirsiniz.

Birden çok tablodaki verileri çözümlemek için PivotTable oluşturma

Birden çok tablodaki verileri çözümlemek istiyorsanız, Excel 2013'te bunu yapabilirsiniz. Güçlü bir veri çözümlemesi için PivotTable raporunda birden çok tablo arasında ilişki oluşturmanın farklı yollarını öğrenin. Sahre arkasında, Excel bir Veri Modeli oluşturur.

Excel 2013'te veri Modeli'ni kullanmayı öğrenin

Kendi başınıza çalışmaya başlamadan önce, bu öğreticideki yönergeleri izleyip Excel'de birden çok tablodaki verileri bir Veri Modeli'nde bir araya getiren örnek bir PivotTable oluşturmanız yararlı olabilir.

PivotTable'da verileri göstermek için alan listesini kullanma

Çalışma sayfası verilerini, dış verileri veya birden çok tabloyu temel alan bir PivotTable oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman Alan Listesi'ne erişip PivotTable raporunuzda alanları ekleyebilir, düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

PivotChart oluşturun

Görsel bir sunum elde etmek için, etkileşimli filtre denetimleri içeren bir PivotChart oluşturabilir ve böylelikle verilerinizin bir alt kümesini çözümleyebilirsiniz. Hatta Excel verileriniz için bir PivotChart da önerebilir. Yalnızca etkileşimli bir grafik istiyorsanız, önce PivotTable oluşturmanız gerekmez.

PivotTable'ı silme

PivotTable'ı silmek istediğinizde, işin püf noktası çok fazla veri içerse bile Delete tuşuna basmadan önce PivotTable'ın tamamını seçmektir. Bu makalede PivotTable'ın tamamını seçmenin hızlı bir yolunu bulabilirsiniz.

PivotTable raporunuzun biçimini değiştirme

PivotTable'nın veri düzenini değiştirme

PivotTable'ı oluşturduktan ve istediğiniz alanları ekledikten sonra, PivotTable'ın okunmasını ve taranmasını kolaylaştırmak için verilerin düzenini değiştirebilirsiniz. Anında düzen değişiklikleri için farklı bir rapor düzeni seçmeniz yeterlidir.

PivotTable'ınızın stilini değiştirme

PivotTable'ınızın görünümünü beğenmiyorsanız, tabloyu oluşturduktan sonra farklı bir stil seçebilirsiniz. Örneğin, PivotTable'ınızda çok fazla veri olduğunda, kolay tarama için şeritli satırları veya sütunları göstermenin veya göze çarpması için önemli verileri vurgulamanın yararı olabilir.

PivotTable ayrıntılarını görüntüleme

PivotTable'da verileri sıralama

Sıralama işlemi çok büyük miktarlardaki PivotTable verilerini düzenlemenize yardımcı olduğundan, çözümlemek istediğiniz öğeleri bulmak daha kolaydır. Verileri alfabetik düzende veya en büyük değerden en küçüğe doğru (veya tersi) sıralayabilirsiniz.

PivotTable'da verilere filtre uygulama

Derinlemesine çözümleme yapabilmek için büyük miktarlardaki PivotTable verilerinizin küçük bir kısmına odaklanmak isterseniz verilere filtre uygulayabilirsiniz. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Örneğin, bir veya birden çok dilimleyici eklemek size verilerinize filtre uygulamak için hızlı ve etkili bir yol sağlar.

PivotTable raporunda verileri gruplandırma veya grubu çözme

PivotTable'da verileri gruplandırma, çözümlemek istediğiniz bir veri alt kümesini görmenize yardımcı olabilir.

PivotTable verilerinde detaya gitme

PivotTable hiyerarşisinde büyük miktarlardaki verilerin detayına gitmek, her zaman birçok genişletme, daraltma ve filtreleme işlemi içeren ve zaman alan bir görevdi.

Excel 2013'te yeni Hızlı Araştırma özelliği, farklı düzeylerdeki veri ayrıntılarını çözümlemek için OLAP küpünüzde veya Veri Modeli tabanlı PivotTable hiyerarşinizde detaya gitmenize olanak tanır. Hızlı Araştırma, görmek istediğiniz verilere gitmenize yardımcı olur ve detaya gittiğinizde bir filtre gibi işlev görür. Bir alanda her öğe seçişinizde, düğme gösterilir.

Tarihleri filtrelemek için PivotTable zaman çizelgesini kullanma

Tarihleri göstermek için filtrelerle uğraşmak yerine, artık PivotTable zaman çizelgesini kullanabilirsiniz. PivotTable'ınıza bir zaman çizelgesi ekleyin, saate göre filtre uygulayın ve istediğiniz zaman aralığını yakınlaştırın.

PivotTable değerlerini hesaplama

PivotTable'da alt toplamları göster

PivotTable'da, alt toplamlar otomatik olarak hesaplanır ve varsayılan olarak gösterilir. Ancak alt toplamları göremiyorsanız, kendiniz ekleyebilirsiniz.

Bilmek isteyebilirsiniz nasıl alt toplamlar için yüzde hesaplamaveya bunları kaldırmak için alt toplamları ve toplamları gizleme .

PivotTable'da değerleri toplama

PivotTable'daki verileri özetlemek için, Topla, Say ve Ortalama gibi işlevleri kullanın. OLAP veri kaynağına dayalı PivotTable'larda özetleme işlevleri kullanılamaz.

PivotTable verilerini değiştirme veya güncelleştirme

PivotTable'ın kaynak verilerini değiştirme

PivotTable'ı oluşturduktan sonra, çözümlediği kaynak verileri değiştirmek, örneğin daha fazla veya daha az veri içermesini sağlamak isteyebilirsiniz.

PivotTable'da verileri güncelleştirme (yenileme)

PivotTable dış verilere bağlı olduğunda, PivotTable verilerinizin güncel kalması için PivotTable'ı arada sırada yenileyin.

Power Pivot'un gücünü kullanmaPower Pivot

Güçlü veri çözümlemesi ve Excel'de veri modelleme

Artık aldığınıza Office Professional Plus yüklüyse, Power Pivot eklentisini başlatın , Excel 2013 ile güçlü veri çözümlemesi yapmak için gelir. Ardından Gelişmiş bir veri modeli oluşturmak için Power Pivot penceresini kullanın.

Excel 2013'te veri Modeli'ni kullanmayı öğrenin

Bu öğreticide birden çok örnek veri tablosunu aynı anda içeri aktarın. Bu öğreticinin ikinci yarısında, Power Pivot penceresinde Veri Modeli'yle çalışacaksınız.

Power Pivot eklentisini kullanarak veri alma

Power Pivot penceresinde ilişkisel verileri, Excel'de içeri aktarma veya bağlanma işlemlerine alternatif olabilecek kadar hızlı içeri aktarmayı deneyin.

İki tablo arasında ilişki oluşturma

Benzer Kimlik alanı gibi eşleşen verileri bulunan farklı tablolar arasında ilişkiler oluşturarak veri çözümlemenizi güçlendirin. Tablo ilişkileri, tablolar farklı kaynaklardan geldiğinde bile, her tablodaki alanları kullanan PivotTable raporları oluşturmanıza olanak tanır.

Power Pivot'ta hesaplamaları kullanma

Power Pivot’ta Otomatik Toplam, hesaplanmış sütun ve hesaplanmış alan formülleri veya özel Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) formülleri gibi hesaplamaları kullanarak veri çözümleme ve modelleme sorunlarını çözün.

PivotTable'ınıza KPI'ler ekleme

Power Pivot'u kullanarak, PivotTable'larınıza ekleyebileceğiniz ana performans göstergeleri (KPI) oluşturun.

Veri modeli Power View için en iyi duruma getirme

Bu öğretici, Power View raporlarını geliştirmek için Veri Modelinizde nasıl değişiklik yapabileceğinizi gösterir.

Power View ile verilerinizi inceleme

İnceleme, Görselleştirme ve Power View ile verilerinizi sunma

Office Professional Plus ile birlikte yüklenmiş olarak gelen Power View'u kullanarak, iş arkadaşlarınıza sunabileceğiniz ayrı, pano benzeri Power View sayfalarında etkileşimli grafikler veya başka görsel malzemeler oluşturun.

Excel 2013'te veri Modeli'ni kullanmayı öğreninsonunda, Power Pivot verilerinizi Power View için en iyi duruma getirmek için bazı yararlı yönergeler bulacaksınız.

Microsoft Azure Marketi verileriyle Power View raporu oluşturma

Bu öğreticide, Microsoft Azure Marketi'nden ücretsiz veriler indirecek ve bunları Web'deki başka verilerle birleştirerek ilginç, etkileşimli Power View raporları oluşturacaksınız. Aralık 2011'de hangi havalimanı ve hava yollarının en iyi performansı sergilediğini bulun!

Power View ve Power Pivot pratikte görün

Bu videoları izleyin ve yardımcı rolde Power Pivot'la Power View'un sizin için neler yapabileceğini öğrenin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×