PivotTable'da alt toplam ve toplam alanları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

PivotTable ile çalışırken, görüntülemek veya tek tek sütun ve satır alanları için alt toplamları gizlemek, görüntüleyebilir veya raporunun tamamı için sütun ve satır genel toplamları gizlemek ve alt toplamları ve genel toplamları filtrelenmiş öğeleri olan veya olmayan hesaplama.

Satır ve sütun alanlarının ara toplamını alma

 1. PivotTable'da, satır veya sütun alanının bir öğe seçin. Bir alanı ve bir değer olduğundan emin olun.

 2. Çözümle sekmesindeki Etkin alan grubunda Alan ayarları' nı tıklatın.

  Şeritte alan ayarları

  Bu Alan ayarları iletişim kutusunu görüntüler.

  Alt toplamları ve alan Ayarları iletişim kutusunda filtre sekmesi

 3. Alan Ayarları iletişim kutusunda, Ara Toplamlar’ın altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varsayılan özet işlevini kullanarak bir dış satır veya sütun etiketinin ara toplamını almak için, Otomatik seçeneğine tıklayın.

  • Ara toplamları kaldırmak için, Yok seçeneğini belirtin.

   Not: Bir alan hesaplanmış öğeiçeriyorsa, alt toplam özet işlevini değiştiremezsiniz.

  • Farklı bir işlev kullanmak için, birden fazla ara toplam türü görüntülemek için veya iç satır ya da sütun etiketinin ara toplamını almak için, (eğer bu seçenek mevcutsa) Özel’e tıklayıp bir işlev seçin.

   Ara toplam olarak kullanabileceğiniz işlevler

   İşlev

   Açıklama

   Topla

   Değerlerin toplamı. Bu, sayısal veriler için varsayılan işlevdir.

   Say

   Veri değerlerin sayısı. Say özet işlevi BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işleviyle aynı şekilde çalışır. Say işlevi, sayılar dışındaki veriler için varsayılan işlevdir.

   Ortalama

   Değerlerin ortalaması.

   Mak

   En büyük değer.

   Min

   En küçük değer.

   Çarpım

   Değerlerin çarpımı.

   Sayıları Say

   Sayılardan oluşan veri değerlerinin sayısı. Sayıları Say özet işlevi BAĞ_DEĞ_SAY işleviyle aynı şekilde çalışır.

   StdSapma

   Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

   StdSapmaS

   Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.

   Var

   Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

   VarS

   Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.

   Not: Bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) veri kaynağı kullanan özel bir işlev kullanamazsınız.

 4. Filtre menüsünde belirli öğeleri seçtiğiniz bir filtre uygularken yeni öğe eklemek veya dışarda bırakmak için, El ile oluşturulan filtreye yeni öğe ekle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

İpuçları: 

 • Mevcut ara toplamı hızlıca görüntülemek veya gizlemek için, alandaki öğeye sağ tıkladıktan sonra Ara toplam "<Etiket adı>" kutusunun yanındaki onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 • Sıkıştırılmış veya ana hat biçimindeki dış satır etiketleri için, aşağıdakileri yaparak ara toplamı öğelerin üzerinde veya altında görüntüleyebilir ya da ara toplamları gizleyebilirsiniz:

  1. Tasarım sekmesindeki Düzen grubunda Ara Toplamlar’a tıklayın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Ara Toplamları Gösterme’yi seçin.

   • Tüm Ara Toplamları Grubun Altında Göster’i seçin.

   • Tüm Ara Toplamları Grubun Üstünde Göster’i seçin.

Tüm rapor için genel toplamları görüntüleme veya gizleme

Mevcut PivotTable için genel toplamları görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz. Ayrıca genel toplamları görüntüleme ve gizleme için varsayılan ayarları da belirleyebilirsiniz.

Genel toplamları görüntüleme veya gizleme

 1. PivotTable’ın herhangi bir yerini tıklatın.

 2. Tasarım sekmesindeki Düzen grubunda Genel Toplamlar’a tıkladıktan sonra istediğiniz genel toplam görüntüleme seçeneğini belirtin.

  Şeritteki Düzen grubu

Genel toplamları görüntüleme veya gizleme için varsayılan davranışı değiştirme

 1. PivotTable'a tıklayın.

 2. Çözümle sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler' i tıklatın.

  Şeritte PivotTable Seçenekleri

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusundaki Toplamlar ve Filtreler sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Genel toplamları görüntülemek için ya da sütunlar için genel toplamları göstermek veya satırlar için genel toplamları göstermeveya her ikisini de seçin.

  • Genel toplamları gizlemek için ya da sütunlar için genel toplamları göstermek veya satırlar için genel toplamları göstermeveya her ikisini de temizleyin.

Filtrelenmiş öğeleri kullanarak veya kullanmadan ara toplamları ve genel toplamları hesaplama

 1. PivotTable’ın herhangi bir yerini tıklatın.

 2. Çözümle sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler' i tıklatın.

  Şeritte PivotTable Seçenekleri

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusundaki Toplam ve Filtreler sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) kaynak verileri için, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Rapor filtreleme öğeleri eklemek veya dışarda bırakmak için, Filtrelenmiş sayfa öğeleri ara toplamı onay kutusunu seçin veya temizleyin.

    Not: OLAP veri kaynağına MDX ifade yazarak sözdizimi desteklemesi gerekir.

   • Toplamların yanındaki yıldız işaretini görüntülemek veya gizlemek için Toplamları * ile işaretle onay kutusunu seçin veya temizleyin. Yıldız işareti, görüntülenen değerlerle Excel toplamı hesaplarken kullanılan görünür değerlerin hesaplamada kullanılan tek değer olmadığını gösterir.

    Not: Bu seçenek yalnızca OLAP veri kaynağına MDX ifade yazarak sözdizimi desteklemiyorsa kullanılabilir.

  • OLAP olmayan kaynak verilerde, toplamlarda filtrelenmiş öğeleri eklemek veya dışarda bırakmak için Alan başına birden fazla filtreye izin ver onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Bir video izleyin

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Satır ve sütun alanlarının ara toplamını alma

 1. PivotTable'da, satır veya sütun alanının bir öğe seçin. Bir alanı ve bir değer olduğundan emin olun.

 2. Seçenekler sekmesindeki Etkin Alan grubunda Alan Ayarları’na tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

  Bu Alan ayarları iletişim kutusunu görüntüler.

  Alt toplamları ve alan Ayarları iletişim kutusunda filtre sekmesi

 3. Alan Ayarları iletişim kutusunda, Ara Toplamlar’ın altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varsayılan özet işlevini kullanarak bir dış satır veya sütun etiketinin ara toplamını almak için, Otomatik seçeneğine tıklayın.

  • Ara toplamları kaldırmak için, Yok seçeneğini belirtin.

   Not: Bir alan hesaplanmış öğeiçeriyorsa, alt toplam özet işlevini değiştiremezsiniz.

  • Farklı bir işlev kullanmak için, birden fazla ara toplam türü görüntülemek için veya iç satır ya da sütun etiketinin ara toplamını almak için, (eğer bu seçenek mevcutsa) Özel’e tıklayıp bir işlev seçin.

   Ara toplam olarak kullanabileceğiniz işlevler

   İşlev

   Açıklama

   Topla

   Değerlerin toplamı. Bu, sayısal veriler için varsayılan işlevdir.

   Say

   Veri değerlerin sayısı. Say özet işlevi BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işleviyle aynı şekilde çalışır. Say işlevi, sayılar dışındaki veriler için varsayılan işlevdir.

   Ortalama

   Değerlerin ortalaması.

   Mak

   En büyük değer.

   Min

   En küçük değer.

   Çarpım

   Değerlerin çarpımı.

   Sayıları Say

   Sayılardan oluşan veri değerlerinin sayısı. Sayıları Say özet işlevi BAĞ_DEĞ_SAY işleviyle aynı şekilde çalışır.

   StdSapma

   Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

   StdSapmaS

   Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.

   Var

   Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

   VarS

   Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.

   Not: Bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) veri kaynağı kullanan özel bir işlev kullanamazsınız.

 4. Filtre menüsünde belirli öğeleri seçtiğiniz bir filtre uygularken yeni öğe eklemek veya dışarda bırakmak için, El ile oluşturulan filtreye yeni öğe ekle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

İpuçları: 

 • Mevcut ara toplamı hızlıca görüntülemek veya gizlemek için, alandaki öğeye sağ tıkladıktan sonra Ara toplam "<Etiket adı>" kutusunun yanındaki onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 • Sıkıştırılmış veya ana hat biçimindeki dış satır etiketleri için, aşağıdakileri yaparak ara toplamı öğelerin üzerinde veya altında görüntüleyebilir ya da ara toplamları gizleyebilirsiniz:

  1. Tasarım sekmesindeki Düzen grubunda Ara Toplamlar’a tıklayın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Ara Toplamları Gösterme’yi seçin.

   • Tüm Ara Toplamları Grubun Altında Göster’i seçin.

   • Tüm Ara Toplamları Grubun Üstünde Göster’i seçin.

Tüm rapor için genel toplamları görüntüleme veya gizleme

Mevcut PivotTable için genel toplamları görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz. Ayrıca genel toplamları görüntüleme ve gizleme için varsayılan ayarları da belirleyebilirsiniz.

Genel toplamları görüntüleme veya gizleme

 1. PivotTable’ın herhangi bir yerini tıklatın.

 2. Tasarım sekmesindeki Düzen grubunda Genel Toplamlar’a tıkladıktan sonra istediğiniz genel toplam görüntüleme seçeneğini belirtin.

  Excel Şerit Resmi

Genel toplamları görüntüleme veya gizleme için varsayılan davranışı değiştirme

 1. PivotTable'a tıklayın.

 2. Seçenekler sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusundaki Toplamlar ve Filtreler sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Genel toplamları görüntülemek için ya da sütunlar için genel toplamları göstermek veya satırlar için genel toplamları göstermeveya her ikisini de seçin.

  • Genel toplamları gizlemek için ya da sütunlar için genel toplamları göstermek veya satırlar için genel toplamları göstermeveya her ikisini de temizleyin.

Filtrelenmiş öğeleri kullanarak veya kullanmadan ara toplamları ve genel toplamları hesaplama

 1. PivotTable’ın herhangi bir yerini tıklatın.

 2. Seçenekler sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusundaki Toplam ve Filtreler sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) kaynak verileri için, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Rapor filtreleme öğeleri eklemek veya dışarda bırakmak için, Filtrelenmiş sayfa öğeleri ara toplamı onay kutusunu seçin veya temizleyin.

    Not: OLAP veri kaynağına MDX ifade yazarak sözdizimi desteklemesi gerekir.

   • Toplamların yanındaki yıldız işaretini görüntülemek veya gizlemek için Toplamları * ile işaretle onay kutusunu seçin veya temizleyin. Yıldız işareti, görüntülenen değerlerle Excel toplamı hesaplarken kullanılan görünür değerlerin hesaplamada kullanılan tek değer olmadığını gösterir.

    Not: Bu seçenek yalnızca OLAP veri kaynağına MDX ifade yazarak sözdizimi desteklemiyorsa kullanılabilir.

  • OLAP olmayan kaynak verilerde, toplamlarda filtrelenmiş öğeleri eklemek veya dışarda bırakmak için Alan başına birden fazla filtreye izin ver onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Çalışma kitabınızı görünmelerini PivotTable'lar varsa Excel Onlineiçinde PivotTable alt toplamları ve toplamları görüntüleyebilirsiniz. Bununla birlikte, ALTTOPLAM veya toplam alanlarına mümkün olmayacaktır. Alt toplamları ve toplamları ile çalışabilmek için Masaüstü sürümünü kullanmanız gerekir. Bkz: alt toplam ve toplam PivotTable'da alanları.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×