PerformancePoint panolarında gezinme ve verileri araştırma

Bir SharePoint sitesindeki PerformancePoint panosuna baktığınızda, üzerinde bir veya daha fazla öğe görebilirsiniz. Genellikle (ancak her zaman değil), pano bir karne ve birtakım filtreler, grafikler ve tablolar içerir. Her karne ve rapor panoya Web Bölümü olarak eklenir. Bir rapor içinde gezinebilirsiniz veya Web bölümünün kendisi üzerinde eylemler gerçekleştirebilirsiniz. Pano birden fazla sayfa içerebilir.

Aşağıdaki örnekteki panoda bir filtre, diğer sayfalara bağlantılar, bir karne, bir analitik çubuk grafiği, bir KPI ayrıntıları raporu ve bir pasta grafiği görülmektedir. Her karne ve rapor ayrı bir Web Bölümü olup kendi menüsüne sahiptir. Her bir Web Bölümünün denetimleri pano sayfasında bir açılan menü simgesiyle ( Pano Web denetimi için açılan menü simgesi ) gösterilir.

Bazı durumlarda, bir Web Bölümünde gerçekleştirdiğiniz eylemler başka bir Web Bölümünde gördüğünüz sonuçları etkileyebilir. Aşağıdaki örnekte, KPI Ayrıntıları raporunda gördüğünüz sonuçlar Satış Miktarları karnesinde vurgulanmış olan öğe (COMPUTERS – hedef miktar) ile ilgilidir.

Bir karne ve ilişkili KPI Ayrıntıları raporunu görüntüleyen PerformancePoint panosu

Panodaki karneleri ve raporları kullanarak verileri kolaylıkla görüntüleyebilir ve araştırabilirsiniz. Karnelerde ve analitik grafik ve tablolarda alt (veya üst) ayrıntı düzeylerini görmek ve raporlardaki veri görünümünü değiştirmek için detaya gidebilirsiniz (veya detaydan çıkabilirsiniz). Bu, o anda panoda görüntülenenden daha fazla bilgi görmek istediğinizde kullanışlıdır. Ayrıca her raporu ayrı bir pencerede görüntüleyebilir ya da PowerPoint'e veya Excel'e verebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Panoda gezinme

Panoda hareket etme

Karnelerle ve raporlarla etkileşimde bulunma

Pano sayfaları arasında gezinme

Karne veya rapor görünümünü denetleme

Yalnızca ihtiyacınız olan verileri görüntülemek için filtre kullanma

Web Bölümleri menüsünü kullanma

Panodaki verileri araştırma

Rapor kısayol menülerini kullanma

Yeni bir tarayıcı penceresinde açılan grafik için yapılan değişiklikleri geri alma

Rapor görünümünü sıfırlama

Video: PerformancePoint raporlarında ve karnelerinde veri bulma

Panoda gezinme

PerformancePoint panosunun asıl güçlü yanı etkileşimli olmasıdır. Panoda gezinerek ve her bir karneyi ve raporu inceleyerek kuruluşunuzun performansı konusunda son derece ayrıntılı bir görüntü elde edebilirsiniz.

Panoda hareket etme

Odaklanmak istediğiniz karneyi veya raporu seçmek için imleci kullanın. Pano sayfası tarayıcı pencerenizden daha büyükse, dikey ve yatay kaydırma çubuklarını kullanarak panoyu yukarı ve aşağı veya sola ve sağa kaydırın. Bir raporun kısayol menüsünü görmek için raporu sağ tıklatın. Aşağıdaki örnekte bir analitik grafiğin kısayol menüsü gösterilmiştir.

PerformancePoint çubuk grafiğinde sağ tıklatma menüsü

Karnelerle ve raporlarla etkileşimde bulunma

Çoğu raporda belirli bir düzeyde etkileşim vardır. Örneğin, bir pasta grafiğinin bir bölümünü tıklatırsanız, yalnızca tıklattığınız bölümle ilgili daha ayrıntılı veri görüntüleyen yeni bir pasta grafiği açılabilir. İlişkili KPI Ayrıntıları raporu olan bir karnedeki bir hücreyi tıklatırsanız,KPI Ayrıntılarıraporu güncelleştirilir ve yalnızca seçilen hücreye özel ayrıntıları görüntüler. Aşağıdaki örnekteki KPI Ayrıntılarıraporunda, ilişkili karnede seçili öğe olan COMPUTERS ile ilgili sonuçlar gösterilmiştir.

PerformancePoint karnesi ve ilişkili KPI Ayrıntıları Raporu

Sayfanın Başı

Pano sayfaları arasında gezinme

Panonuzda birden fazla sayfa varsa, pano sayfasının en üstündeki sayfa bağlantılarını tıklatarak bir sayfadan diğerine geçebilirsiniz. Bu makalenin başındaki örnekte gösterilen panoda üç sayfa bulunmaktadır: Satış Miktarları, Satış Marjları ve En Çok Satış Yapan Mağazalar ve Ürünler. Bu sayfaların bağlantıları panonun en üstünde, pano adının yanında yer almaktadır. Geçerli sayfa her zaman düz metin ile gösterilirken diğer sayfalar köprü metni olarak gösterilir.

Sayfanın Başı

Karne veya rapor görünümünü denetleme

Panodaki her bir açılan menü simgesi Pano Web denetimi için açılan menü simgesi , kullanılabilecek bir menü veya filtre gibi başka bir denetim olduğunu gösterir.

Yalnızca ihtiyacınız olan verileri görüntülemek için filtre kullanma

Filtreler bulunan bir panoyu ilk açtığınızda, başlangıçtaki filtre seçimlerini temel alan bir görünüm görürsünüz, ancak filtre denetimlerini kullanarak görünümü değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte biri zaman, diğeri ise ürünler için olmak üzere iki filtre gösterilmiştir. Açılan menü simgesini Pano Web denetimi için açılan menü simgesi tıklatarak Zamanfiltresini değiştirebilirsiniz. Bu işlem, söz konusu filtre için kullanılabilecek tüm seçeneklerin listesini görüntüler. Başka bir zaman dönemi seçerseniz, panodaki tüm bağlantılı raporlar o yılla ilgili bilgileri görüntülemek için güncelleştirilir. Aşağıdaki örnekte seçim "Geçen Yıl"dır.

Görünümünüzü daha da daraltmak için, görünümü yalnızca ilgilendiğiniz ürünü gösterecek şekilde filtreleyebilir veya belirli bir ürünün performansını mevcut tüm ürünlerle karşılaştırabilirsiniz. Bu örnekte, hem Tümü hem de Computers veCameras & Camcorders seçilmiştir. Bu seçimleri yaparak kullanıcı geçen yıldaki bilgisayar satışları performansını fotoğraf makinesi ve video kamera satışlarıyla karşılaştırabilir.

"Tümü," "Computers," ve"Cameras & Camcorders" öğelerini seçili durumda gösteren iletişim kutusu

İpucu:  Tüm ürünlerin verilerini görmek istiyorsanız, Tümü'nü seçin. Yalnızca belirli ürünleri görmek istiyorsanız, Tümü onay kutusunu temizleyin ve yalnızca ilgilendiğiniz ürünü veya ürünleri seçin.

Sayfanın Başı

Web Bölümleri menüsünü kullanma

Her Web Bölümünün kendi menüsü vardır. Web Bölümüyle ilgili seçenekleri görmek için Web Bölümünün sol köşesindeki açılan menü simgesini Pano Web denetimi için açılan menü simgesi tıklatın. Aşağıdaki örnekte, bir karne için kullanılabilecek denetimler gösterilmiştir. Bu karneyi yeni bir pencerede açabilir, özgün görünümüne sıfırlayabilir ve rapor türüne bağlı olarak PowerPoint'e veya Excel'e verebilirsiniz. Uygun izinlere sahipseniz, bu denetimleri kullanarak karneyi silebilir, değiştirebilir veya bağlantılarını değiştirebilirsiniz. Rapor üzerinde yalıtılmış olarak çalışmanıza, özgün pano görünümünü değiştirmeden üzerinde değişiklik yapmanıza ve daha ayrıntılı olarak görmenize olanak tanıdığı için Yeni Pencerede Aç çok kullanışlı bir denetimdir.

Aşağıdaki örnekte bir karnenin Web Bölümü menüsü gösterilmiştir.

Sağ tıklatma menüsü görünen PerformancePoint karnesi

Sayfanın Başı

Panodaki verileri araştırma

Pano bir veya daha fazla karne ve başka raporlar içerebilir. Her raporda neler yapabileceğiniz raporun türüne bağlıdır. Rapor türleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. PerformancePoint rapor türleri hakkında.

Rapor kısayol menülerini kullanma

Bir panodaki her raporun kendi denetim kümesi vardır ve sağ tıklatarak bu denetim kümelerinin çoğuna erişebilirsiniz. Örneğin, herhangi bir analitik grafiği veya tabloyu sağ tıklatabilir, Rapor Türü'nü seçebilir ve sonra rapor türünü değiştirebilirsiniz. İsterseniz, bazı biçimlendirme değişiklikleri yapabilir veya gördüğünüz verilere filtre uygulayabilirsiniz. Verilerin detayına gitmek için aşağıdaki çizgi grafiğindeki gibi belirli veri noktalarını veya bir analitik grafikteki tek tek çubukları tıklatabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı veya farklı ayrıntılar görmek için pasta grafiğinin bir bölümünü de seçebilirsiniz. Fare işaretçinizi rapor üzerinde gezdirerek hangi öğelerin etkileşimli olduğunu bulabilirsiniz. İşaretçi değiştiğinde bu söz konusu öğeyi tıklatabileceğiniz anlamına gelir.

Özet bilgileri görünen Çizgi Grafik

Grafikteki bir değeri sağ tıklatın ve Detaya Git'i tıklatın. Araştırabileceğiniz mevcut boyutların listesi yüklenir.

PerformancePoint çizgi grafiğinde Detaya Git menüsü

Karneler de büyük ölçüde etkileşimlidir. Örneğin, karnedeki çeşitli yerleri sağ tıklatabilir ve karnenin oluşturulma biçimine göre aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Daha yüksek veya düşük ayrıntı düzeylerini görmek için detaya gitme veya detaydan çıkma

  • Verilere filtre uygulama

  • Bir kategoride ilk onda olan öğeleri bulma (örneğin, kanala göre satışlar gibi)

  • Bir Ayrıştırma Ağacı'nda veri değeri çözümleme

Aşağıdaki örnekte, bir karneyi sağ tıklatarak ulaşabileceğiniz kısayol menüsünü gösterilmektedir.

Sağ tıklatma menüsü görünen PerformancePoint karnesi

Not:  Zaman zaman bir karnedeki birden çok satırı genişletip ardından daralttığınızda, genişlet/daralt işlevselliği beklendiği gibi çalışmayabilir. Bu durumda, karneyi özgün görünümünü geri yüklemek üzere yenilemek için Web Bölümleri Menüsü'nü kullanın.

Sayfanın Başı

Yeni bir tarayıcı penceresinde açılan grafik için yapılan değişiklikleri geri alma

Tarayıcı penceresinde Geri düğmesini tıklatın. Bu, görünümde yaptığınız son değişikliği geri alır. İstediğiniz görünüme ulaşıncaya kadar tekrarlayın. Bu, raporda birkaç değişiklik yaptıysanız ve grafiği varsayılan görünüme sıfırlamak istemiyorsanız kullanışlıdır.

İpucu: Geri düğmesi etkin değilse, rapor varsayılan rapor görünümünde görüntülenmektedir.

Sayfanın Başı

Rapor görünümünü sıfırlama

Aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak raporu özgün görünümüne sıfırlayabilirsiniz:

  • Rapor panodaki özgün konumunda görüntülüyorsanız   , Web Bölümü menüsünü açın ve sonra Görünümü Sıfırla'yı seçin.

  • Raporu yeni bir tarayıcı penceresinde görüntülüyorsanız   , yeni tarayıcı penceresinde Yenile düğmesini tıklatın (veya F5 tuşuna basın). Bu analitik grafiği panoda gösterilen varsayılan görünümüne sıfırlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni tarayıcı penceresine sığacak şekilde yeniden boyutlandırır.

Sayfanın Başı

Video: PerformancePoint raporlarında ve karnelerinde veri bulma

Bu videoyu izleyerek, PerformancePoint raporlarında ve karnelerinde verileri nasıl inceleyeceğinizi, verilerin detayına nasıl gideceğinizi ve nasıl filtreleyeceğinizi öğreneceksiniz. Video, bu makalede bulunan bilgileri destekler niteliktedir.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×