Paylaşılan çalışma kitabında değişiklikleri izleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli: Bu makalede, "Paylaşılan çalışma kitabı." kullanma değişiklikleri izlemek eski bir yöntem açıklar Paylaşılan çalışma kitabı özellik birçok sınırlamaları vardır ve birlikte yazmatarafından değiştirilmiştir. Birlikte yazma, değişiklikleri izle özelliği sağlamaz. Siz ve diğerleri aynı anda açık bir dosyanız varsa, olduğu ancak, diğer kişilerin seçimleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Ayrıca, dosyayı bulut üzerinde depolanıyorsa, her kişinin yaptığı değişikliklerin görebilmek için sürümleri görüntüleyemez mümkündür. Birlikte yazma hakkında daha fazla bilgi edinin.

 1. Devam etmeden önce bu yöntemi kullanmak istediğinizden emin olun. Paylaşılan çalışma kitaplarını sınırlandırmaları vardır ve Excel Online kullanarak düzenleme söz konusu özellikle biridir. Bu nedenle birlikte yazma, paylaşılan çalışma kitapları için bu değişiklik olduğu öneririz.

 2. Gözden Geçir > Çalışma Kitabını Paylaş'a tıklayın.

  Excel'in daha yeni sürümlerinde Çalışma Kitabını Paylaş düğmesinin gizlenmiş olduğuna dikkat edin. Şöyle gösterebilirsiniz.

 3. Çalışma Kitabını Paylaştır iletişim kutusunda, Düzenleme sekmesinde Aynı anda birden fazla kullanıcının değişiklik yapmasına izin ver onay kutusunu seçin.

 4. Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 5. Değişiklikleri İzlealtında değişiklik geçmişini tıklatın ve gün kutusuna değişiklik geçmişini saklamak istediğiniz gün sayısını yazın. Varsayılan olarak, Excel değişiklik geçmişini 30 gün süreyle tutar ve bu gün sayısından daha eski olan herhangi bir değişiklik geçmişi kalıcı olarak siler. Uzun bir değişiklik geçmişini saklamak için 30 günden bir sayı girin 30'dan büyük.

 6. Tamam'ı tıklatın; çalışma kitabını kaydedip etmeyeceğiniz sorulursa, kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzleve sonra da Değişiklikleri Benimse veya Reddet'ıtıklatın.

  Excel'in daha yeni sürümlerinde Değişiklikleri İzle düğmesinin gizlenmiş olduğuna dikkat edin. Şöyle gösterebilirsiniz.

 2. Çalışma kitabını kaydedip kaydetmeyeceğiniz sorulursa Tamam'ı tıklatın.

 3. Benimsenen veya Reddedilen Değişiklikleri Seç iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde ...tarihinden itibaren öğesini tıklatın ve ardından değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  • Başka bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Kim onay kutusunu seçin ve Kim listesinde değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  • Tüm kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Kim onay kutusunun işaretini kaldırın.

  • Belirli bir alanda yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Konum onay kutusunu seçin ve ardından çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

  • Tüm çalışma kitabındaki değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Nerede onay kutusunun işaretini kaldırın.

 4. Tamam'ı tıklatın, sonra Değişiklikleri Benimse veya Reddet iletişim kutusunda değişikliklerle ilgili bilgileri gözden geçirin.

 5. Bir değişikliği benimsemek veya reddetmek için Benimse veya Reddet düğmesini tıklatın.

 6. Bir hücre için değer seçmeniz istenirse, istediğiniz değeri tıklatın ve sonra da Benimse'yi tıklatın.

Notlar: 

 • Sonraki değişikliğe geçebilmek için önce bulunduğunuz değişikliği benimsemeniz veya reddetmeniz gerekir.

 • Tümünü Benimse veya Tümünü Reddet düğmesini tıklatarak kalan değişikliklerin tümünü benimseyebilir veya reddedebilirsiniz.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzleve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

  Excel'in daha yeni sürümlerinde Değişiklikleri İzle düğmesinin gizlenmiş olduğuna dikkat edin. Şöyle gösterebilirsiniz.

 2. Görmek istediğiniz değişiklikleri seçmek için aşağıdakileri yapın:

  • İzlenen tüm değişiklikleri görmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın, ardından da Kim ve Konum onay kutularının işaretini kaldırın.

  • Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikleri görmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde ...tarihinden itibaren öğesini tıklatın ve ardından değişikliklerini görmek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  • Belirli bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikleri görmek için Kim onay kutusunu seçin ve Kim listesinde değişikliklerini görmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  • Belirli bir hücre aralığında yapılan değişiklikleri görmek için Konum onay kutusunu seçin ve ardından çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

 3. Değişiklikleri nasıl görmek istediğinizi belirtmek için aşağıdakileri yapın:

  • Değişiklikleri çalışma sayfasında vurgulamak için Değişiklikleri ekranda vurgula onay kutusunu seçin.

  • Ayrı bir çalışma sayfasında değişikliklerin listesini oluşturmak için Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçip geçmiş çalışma sayfasını görüntüleyin.

   Not: Bu onay kutusunun kullanılabilmesi için, değişiklik izlemeyi açmış ve dosyayı en az bir izlenebilir değişiklik yaptıktan sonra kaydetmiş olmanız gerekir.

Değişiklik izlemenin kapatılması, değişiklik geçmişini siler. Bu bilginin bir kopyasını saklamak amacıyla, geçmiş çalışma sayfasını yazdırmak veya başka bir çalışma kitabına kopyalamak için aşağıdaki işlemleri yapın:

 1. Gözden Geçir > Değişiklikleri İzle > Değişiklikleri Vurgula'ya tıklayın.

  Excel'in daha yeni sürümlerinde Değişiklikleri İzle düğmesinin gizlenmiş olduğuna dikkat edin. Şöyle gösterebilirsiniz.

 2. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularını temizleyin.

 4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Şimdi, yazdırma veya geçmişi başka bir çalışma kitabına kopyalayın.

Çalışırken değişiklikleri vurguladığınızda, Excel tüm düzeltileri (değiştirilen, eklenen ve silinenler gibi) bir vurgu rengiyle işaretler.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzleve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

  Excel'in daha yeni sürümlerinde Değişiklikleri İzle düğmesinin gizlenmiş olduğuna dikkat edin. Şöyle gösterebilirsiniz.

 2. Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçerek çalışma kitabını paylaştırır ve sizin veya diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikler vurgular.

 3. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

 4. Hangi kullanıcıların değişikliklerini vurgulamak istediğinizi belirtmek için Kim onay kutusunu seçip Kim listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

 5. Çalışma sayfasının hangi alanındaki değişikliklerin vurgulanmasını istediğinizi belirtmek için Konum onay kutusunu seçin ve ardından Konum kutusuna çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

 6. Ekranda değişiklikleri vurgula onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

 7. Tamam' ı tıklatın. İstenirse, çalışma kitabını kaydedin.

 8. Çalışma sayfasında, istediğiniz değişiklikleri yapın. Biçimlendirme gibi bazı değişiklikler izlenmez ve bu nedenle Vurgu rengiyle işaretlenmez dikkat edin.

Artık değişikliklerin vurgulanmasını istemediğinizde değişiklik vurgulamayı kapatabilirsiniz.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzleve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

  Excel'in daha yeni sürümlerinde Değişiklikleri İzle düğmesinin gizlenmiş olduğuna dikkat edin. Şöyle gösterebilirsiniz.

 2. Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusunun işaretini kaldırın.

 1. Gözden Geçir > Değişiklikleri İzle > Değişiklikleri Vurgula'ya tıklayın.

  Excel'in daha yeni sürümlerinde Değişiklikleri İzle düğmesinin gizlenmiş olduğuna dikkat edin. Şöyle gösterebilirsiniz.

 2. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularının işaretini kaldırın.

 4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. İstediğiniz bilgileri bulmak için geçmiş çalışma sayfasında sütun etiketlerinin yanındaki filtre oklarını tıklatın.

Not: Çalışma kitabını kaydettiğinizde geçmiş çalışma sayfası gizlenir. Kaydetme işleminden sonra geçmiş çalışma sayfasını görmek için, Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçerek geçmiş çalışma sayfasını yeniden görüntülemeniz gerekir.

Mac için Excel uygulamasında Değişiklikleri İzle özelliğini kullanarak, izlemek, korumak ve bir paylaşılan çalışma kitabıiçin yapılan değişiklikler hakkında bilgi görüntüleme.

Önemli: 

 • Değişiklikleri İzle düğmesi artık Mac için Excel daha yeni sürümleri Şeritte kullanılabilir Bu özelliği kullanmak için ilk olarak Şerit'Değişiklikleri İzle eklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Değişiklikleri İzle düğmesini Şeride eklemekonusuna bakın.

 • Değişiklik izleme yalnızca paylaşılan çalışma kitaplarında kullanılabilir. Aslında, değişiklik izlemeyi açtığınızda çalışma kitabı otomatik olarak paylaşılan bir çalışma kitabına dönüşür. Paylaşılan çalışma kitapları normalde diğer kullanıcıların da erişebileceği bir konumda depolanmasına karşın, paylaşılan çalışma kitaplarının yerel kopyasındaki değişiklikleri de izleyebilirsiniz.

Değişiklikleri İzle düğmesini Şerit'e ekleme

Değişiklikleri İzle düğmesini Şeritte eklemek için özel bir grup oluşturun ve sonra gruba Ekle düğmesi gerekir.

 1. Excel tıklatın > Tercihler > şeridi ve araç çubuğu.

  Mac için Office 2016 Şerit Araç Çubuğu Tercihleri
 2. Şeridi Özelleştir, ana sekmeleraltında gözden geçir' i seçin.

 3. Ana sekmeler listesinde, aşağıda Mac için Office2016 Şeridi Özelleştir Ekle Düğmesi tıklatın ve Yeni bir grupseçin.

 4. Şimdi bu özel grubu yeniden adlandırabilirsiniz. Yalnızca Yeni Grup (özel)seçin, Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings tıklatın > Yeniden Adlandır > görünen ad kutusuna bir ad yazın ve Kaydet'itıklatın.

 5. Komutları seçin' in altında Ana Sekmeler'iseçin ve sonra listesinde gözden seçin > değişiklikleri > Değişiklikleri İzle (eski)ve sonra öğeyi altında oluşturduğunuz özel gruba taşımak için > (Ekle okunu) tıklayın .

  Değişiklikleri İzle (eski) tıklatın ve sonra tıklatın > seçeneği Gözden Geçir sekmesi altında taşımak için

 6. Kaydet ' i tıklatın ve Excel Tercihler iletişim kutusunu kapatın.

  Şeritteki gözden geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle (eski) seçeneği görmelisiniz.

  Şerit'te (eski) değişiklikleri seçeneği izleme

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yi tıklatın ve ardından Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

 2. Seçin veya düzenlerken Değişiklikleri İzle temizleyin. Bu ayrıca, çalışma kitabını paylaştırır onay kutusu.

  Bu onay kutusunu seçerek çalışma kitabını paylaştırır ve sizin veya diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikler vurgular. Onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, bu eylem çalışma kitabını paylaşılan kullanımdan kaldırır belirten bir ileti alırsınız.

Çalışırken değişiklikleri vurguladığınızda, Excel tüm Düzeltileri (örneğin, değişiklikler, eklemeler ve silmeler) bir Vurgu rengiyle özetlenmektedir.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yi tıklatın ve ardından Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

 2. Düzenleme sırasında izle değişiklikleri seçin. Bu ayrıca, çalışma kitabını paylaştırır onay kutusu.

 3. Hangi değişiklikleri vurgula' nın altında ne zaman onay kutusunu seçin ve sonra açılan listede istediğiniz seçeneği tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Belirtmek için

  Yapılması gereken

  Kullanıcıların değişikliklerini vurgulamak istediğinizi

  Kim onay kutusunu seçin ve ardından kimin menüde, istediğiniz seçeneği tıklatın.

  Değişikliklerin vurgulanmasını istediğiniz sayfa alanı

  Nerede onay kutusunu seçin ve ardından yeri kutusunda sayfa aralığının hücre başvurusunu yazın.

  İpucu: Ayrıca nerede kutusunu sağ ucundaki İletişimi Daralt simgesini tıklatın ve sonra sayfada kullanmak istediğiniz aralığı seçin. Bitirdikten sonra tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt ' ı tıklatın.

 5. Değişiklikleri ekranda Vurgula onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Çalışma kitabını kaydedip kaydetmeyeceğiniz sorulursa, Tamam' ı tıklatın.

 7. Sayfada istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not: Biçimlendirme değişiklikleri gibi bazı değişiklikler izlenmez ve bu nedenle vurgu rengiyle işaretlenmez.

Artık değişikliklerin vurgulanmasını istemediğinizde, onları vurgulama durdurabilirsiniz.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yi tıklatın ve ardından Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

 2. Değişiklikleri ekranda Vurgula onay kutusunu temizleyin.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yi tıklatın ve ardından Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

  Not: Düzenlerken Değişiklikleri İzle . Bu ayrıca, çalışma kitabını paylaştırır olan seçili değilse, Excel çalışma kitabını herhangi bir değişiklik geçmişini kaydetmez.

 2. Görmek istediğiniz değişiklikleri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Görüntülenen

  Yapılması gereken

  İzlenen tüm değişiklikleri

  Ne zaman onay kutusunu seçin, tümzaman açılır menüden seçin ve ardından da kim ve nerede onay kutularını temizleyin.

  Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikler

  Ne zaman onay kutusunu seçin, zaman listede .tarihinden itibaren öğesine tıklayın ve sonra değişiklikleri görüntülemek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  Belirli bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler

  Kim onay kutusunu seçin ve ardından kim listesinde değişikliklerini görmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  Belirli bir hücre aralığına değişiklikleri

  Nerede onay kutusunu seçin ve sonra sayfa aralığının hücre başvurusunu yazın.

 3. Ayrıca nerede kutusunu sağ ucundaki İletişimi Daralt'ı tıklatın ve sonra sayfada kullanmak istediğiniz aralığı seçin. Bitirdikten sonra tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt ' ı tıklatın.

 4. Nasıl değişiklikleri görüntülemek istediğinizi belirtmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Amaç

  Yapılması gereken

  Sayfadaki değişiklikleri vurgula

  Değişiklikleri ekranda Vurgula onay kutusunu seçin.

  Bu seçim, işaretçiyi vurgulanan hücrenin üzerinde bekleterek değişiklik hakkındaki ayrıntıları görüntülemenize olanak tanır.

  Ayrı bir sayfaya değişikliklerin listesini oluşturma

  Geçmiş sayfasını görüntülemek için Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

  Bu onay kutusunun kullanılabilmesi için, değişiklik izlemeyi açmış ve dosyayı en az bir izlenebilir değişiklik yaptıktan sonra kaydetmiş olmanız gerekir.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yitıklatın ve sonra da Değişiklikleri Benimse veya Reddet'ıtıklatın. .

  Çalışma kitabını kaydedip kaydetmeyeceğiniz sorulursa, Tamam' ı tıklatın.

 2. Değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  Benimsemek veya reddetmek için

  Yapılması gereken

  Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikler

  Ne zaman onay kutusunu seçin, zaman listede .tarihinden itibaren öğesine tıklayın ve sonra sonra değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  Başka bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler

  Kim onay kutusunu seçin ve ardından kim listesinde değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  Tüm kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler

  Kim onay kutusunu temizleyin.

  Belirli bir alanda yapılan değişiklikler

  Nerede onay kutusunu seçin ve sonra sayfa aralığının hücre başvurusunu yazın.

  Ayrıca nerede kutusunu sağ ucundaki İletişimi Daralt'ı tıklatın ve sonra sayfada kullanmak istediğiniz aralığı seçin. Bitirdikten sonra tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt ' ı tıklatın.

  Tüm çalışma kitabındaki değişiklikleri

  Nerede onay kutusunu temizleyin.

 3. Tamam'ı tıklatın, sonra Değişiklikleri Benimse veya Reddet iletişim kutusunda değişikliklerle ilgili bilgileri gözden geçirin.

  Bilgileri yaptığınız değişikliklerden etkilenen diğer değişiklikleri içerir. Gerektiği gibi tüm bilgileri görmek için kaydırabilirsiniz.

 4. Her bir değişiklik için kabul et veya Reddet' i tıklatın.

  Notlar: 

  • Bir hücre için değer seçmeniz istenirse, istediğiniz değeri tıklatın ve ardından Kabul Et'itıklatın.

  • Sonraki değişikliğe geçebilmek için önce bulunduğunuz değişikliği benimsemeniz veya reddetmeniz gerekir.

  • Tümünü Benimse veya Tümünü Reddet düğmesini tıklatarak kalan değişikliklerin tümünü benimseyebilir veya reddedebilirsiniz.

  • Geçmiş sayfasında listelenen önce tüm değişikliklerin kaydedilmesi gerekir.

  • Ne zaman bir değişiklik geçmişi sayfası kayıtları Eylem türü sütununda "Geri alma" veya "Reddedilen eylemin sonucu" reddettiğiniz reddedebilirsiniz. Geçmiş sayfası görüntülemek için Geçmiş sayfası görünümü daha fazla bilgi için bkz.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yi tıklatın ve ardından Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

  Not: Düzenlerken Değişiklikleri İzle . Bu ayrıca, çalışma kitabını paylaştırır onay kutusu seçili değilse, Excel çalışma kitabını herhangi bir değişiklik geçmişini değil kayıtlı.

 2. Hangi değişiklikleri vurgula' nın altında ne zaman onay kutusunu seçin ve sonra zaman açılır menüsünde tümtıklayın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularını temizleyin.

 4. Yeni sayfadaki değişiklikleri vurgula onay kutusunu seçin, daha sonra Tamam'ı tıklatın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

  Geçmiş sayfası görüntülenir.

 6. Geçmişi sayfada istediğiniz bilgileri bulmak için sütun etiketlerinin yanındaki filtre oklarına tıklayın.

  Not: Çalışma kitabını kaydetmeye geçmiş sayfası gizler. Geçmiş sayfası kaydedildikten sonra görüntülemek için bunu yeniden Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçerek görüntülemeniz gerekir.

Değişiklik izlemeyi devre dışı bıraktığınızda değişiklik geçmişini silindiği için geçmiş bir kopyasını kaydetmek isteyebilirsiniz. Geçmiş sayfası yazdırın veya başka bir çalışma kitabına kopyalayın.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yi tıklatın ve ardından Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

 2. Hangi değişiklikleri vurgula' nın altında ne zaman onay kutusunu seçin ve zaman listesinde tüm' ı tıklatın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularını temizleyin.

 4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

  İpuçları: 

  • Geçmiş sayfası yazdırmak için Dosya menüsünde Yazdır ' ı tıklatın, istediğiniz yazdırma seçeneğini belirleyin ve Yazdır' ı tıklatın.

  • Geçmiş sayfası başka bir çalışma kitabına kopyalamak için şu adımları izleyin:

  • CONTROL tuşunu basılı tutun ve geçmiş sayfası altındaki Geçmiş sekmesine tıklayın ve taşıma veya kopyalama'ıtıklatın.

  • Defterine alanında, sayfayı taşımak istediğiniz çalışma kitabının adını tıklatın veya (yeni kitap)öğesine tıklayın.

  • Kopya oluştur onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  • Kopyalanan geçmiş sayfası içeren çalışma kitabını kaydedin.

Değişiklik izlemeyi çalışma kitabını değişikliklerle ilgili ayrıntılar, çalışma kitabını her kaydedişinizde oturum açmak için kullanabilirsiniz. Bu değişiklik geçmişini, çalışma kitabındaki verilere yapılan değişiklikleri tanımlamanıza yardımcı olabilir ve kabul etme veya değişiklikleri reddetmek.

Bir çalışma kitabı birkaç kullanıcı düzenlediğinizde, değişiklik izlemeyi kullanışlıdır. Ayrıca, çalışma kitabını gözden geçirenlere açıklamaların gönderme ve sonra bu çalışma kitabının bir kopyasını aldığınız giriş birleştirme değişiklikleri ve açıklamaları tutmak istediğiniz bir araya getiren istediğinizde yararlıdır.

Paylaşılan çalışma kitabında değişiklik yapıldığında, doğrudan sayfaya veya ayrı geçmişi sayfasına değişiklik geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Her iki durumda da, hemen her değişikliği ayrıntılarını gözden geçirebilirsiniz. Örneğin, kimin yaptığını, ne tür değişikliklerin yapıldığı, zaman yapıldığını, hangi hücrelerin etkilenen ve hangi verilerin eklendiğinde veya silindiğinde görebilirsiniz.

Değişiklik izlemeyi kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Değişiklik izlemeyi geri alma işlemi farklılık gösterir ve yedek kopyasını oluşturmak değil   

  Değişiklik izlemeyi değişiklik yapmadan önce çalışma kitabının yedek kopyasını oluşturur veya bu değişiklikleri geri bekleyebilirsiniz. Ne yazık ki, bunları geri alma veya çalışma kitabını önceki bir sürümünü geri yükleme tarafından değişiklikleri geri döndürmek için değişiklik geçmişini kullanamazsınız. Bununla birlikte, böylece verileri özgün hücrelere paylaşılan çalışma kitabındaki geri kopyalayabilirsiniz geçmiş sayfası tüm silinmiş veri kaydını içerir.

  Değişiklik izlemeyi çalışma kitabının önceki sürümlerine dönme yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır değil çünkü değişiklik izlemenin etkin olan çalışma kitaplarını yedeklemeyi devam.

 • Bazı değişiklik türleri izlenmez   

  Hücre içeriğini yaptığınız değişiklikler izlenir, ancak biçimlendirme değişiklikleri, gibi diğer değişiklikler izlenmez. Bazı Excel özellikleri paylaşılan çalışma kitaplarında ve bu nedenle izlenir.

 • Yalnızca belirli bir zaman aralığı için değişiklik geçmişi tutulur   

  Değişiklik izlemeyi açtığınızda varsayılan olarak, çalışma kitabının boyutunu yönetilebilir tutmayı 30 gün için değişiklik geçmişi tutulur. Bununla birlikte, artırın veya değişiklik geçmişini saklamak istediğiniz gün sayısını azaltın. Süresiz, değişiklik geçmişini saklamak için büyük bir gün sayısını belirtebilirsiniz. Dönemsel kopyalarını geçmişi bilgilerini de yapabilirsiniz.

 • En eski bölümü değişiklik geçmişi düzenli olarak silinir   

  Excel sayılarak geçerli tarihten geri tutulur değişiklik geçmişini belirler. Excel çalışma kitabını her kapattığınızda geçerli çalışma kitabında kaydedilmiş olan son kez olan gün sayısından daha eski değişiklik geçmişini herhangi bir bölümünü siler.

  Örneğin, değişiklik geçmişini 30 gün tutuyor ve ilk kez iki ay içindeki bir çalışma kitabını açtığınızda, siz iki aydan beri geçmişini görüntülemek edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu çalışma kitabını kapattığınızda, önceki 30 gün (31-60 gün önce) Geçmişten silinir.

Önemli: Değişiklik izlemeyi kapatır ya da çalışma kitabının paylaşımını durdurursanız, tüm değişiklik geçmişi kalıcı olarak silinir.

Excel, depolanan değişiklik geçmişine erişmek ve bunu kullanmak için aşağıdaki yöntemleri sağlar.

 • Ekranda vurgulama   

  Excel, her kullanıcı için farklı bir renkte değiştirilen alanlar anahat ve işaretçi değiştirilen her hücrenin üzerine getirdiğinizde, yorum olarak temel ayrıntılarını görüntüleyin. Ekranda vurgulama çalışma kitabını birçok değişiklik yok veya nelerin değiştiğini bir bakışta görmek istediğiniz durumlarda yararlıdır.

 • Geçmiş izleme   

  Excel, ilgilendiğiniz değişiklikleri bulmak için filtreleyebilirsiniz ayrıntılarını Değiştir yazdırılabilir listesini sağlayan bir ayrı geçmiş sayfası görüntüleyebilirsiniz. Geçmiş sayfası, bir çalışma kitabı birçok değişiklikler vardır veya bir dizi değişikliği oluştu ne incelemek istediğiniz durumlarda yararlıdır.

 • Gözden geçirme değiştirme   

  Excel böylece kabul etmek veya her değişikliği reddetmeye karar sırayla değişikliklerin üzerinden geçebilirsiniz. Bu yöntem, diğer kullanıcıların açıklamalardan değerlendirirken kullanışlıdır.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×