PaperBin Özelliği

Uygulandığı öğe

Yazıcı Nesnesi

Belirtilen yazıcının kullanacağı kağıt bölmesini gösteren AcPrintPaperBin sabitini döndürür veya ayarlar. Okuma/yazma.

AcPrintPaperBin, şu AcPrintPaperBin sabitlerinden biri olabilir.

acPRBNAuto

acPRBNCassette

acPRBNEnvelope

acPRBNEnvManual

acPRBNFormSource

acPRBNLargeCapacity

acPRBNLargeFmt

acPRBNLower

acPRBNManual

acPRBNMiddle

acPRBNSmallFmt

acPRBNTractor

acPRBNUpper

ifade. PaperBin

ifade Gerekli. Uygulandığı Öğe listesindeki nesnelerden birini döndüren ifade.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, yordamın strFormname bağımsız değişkeninde belirtilen form için çeşitli yazıcı ayarları yapılır.

Sub SetPrinter(strFormname As String)
DoCmd.OpenForm FormName:=strFormname, _
view:=acDesign, _
datamode:=acFormEdit, _
windowmode:=acHidden
With Forms(form1).Printer
.TopMargin = 1440
.BottomMargin = 1440
.LeftMargin = 1440
.RightMargin = 1440
.ColumnSpacing = 360
.RowSpacing = 360
.ColorMode = acPRCMColor
.DataOnly = False
.DefaultSize = False
.ItemSizeHeight = 2880
.ItemSizeWidth = 2880
.ItemLayout = acPRVerticalColumnLayout
.ItemsAcross = 6
.Copies = 1
.Orientation = acPRORLandscape
.Duplex = acPRDPVertical
.PaperBin = acPRBNAuto
.PaperSize = acPRPSLetter
.PrintQuality = acPRPQMedium
End With
DoCmd.Close objecttype:=acForm, _
objectname:=strFormname, _
Save:=acSaveYes
End Sub
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×