P & kimliği veya PFD oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İşlem mühendislik ekipmanı şekillerini, Çizim sayfanıza sürüklediğiniz sürükleyerek, bunları "Akıllı" ardışık ile bağlanmayı ve sonra bileşenler, vanalar ve aletleri, gibi ardışık sürükleyerek & kimlikleri ve PFD'ler hızla çizebilirsiniz. Diyagramınızda bileşenleri tanımlamak için akıllı etiketler oluşturabilirsiniz. Veri bileşenleri için diyagramlarınızda ekleyebilir ve donanım, ardışık, vanalar ve aletleri listeleri oluşturun. Diyagramları değiştirmek gibi kolayca yeni listeler oluşturabilirsiniz.

Oluşturabileceğiniz formlar: 

 • Boru Döşeme ve araçları diyagramları

  BDve Göster nasıl endüstriyel işlemi donanım bir ardışık sistemi tarafından birbirine. BD ve ad şemaları da aletleri ve izleyen ve malzemeleri ardışık aracılığıyla akışını denetlemek vanalar gösterir.

  A sample P&ID

 • İşlem akış diyagramları

  PFD'ler Göster nasıl endüstriyel işlemi donanım bir ardışık sistemi tarafından birbirine. Bir PFD BD ve ad daha fazla kavramsal ve genellikle verileri görüntüleyen daha fazla ek açıklamaları içerir.

  A sample PFD

Boru Döşeme ve araçları diyagramı oluşturma

 1. Visio'da, aşağıdaki şablonlarından birini açın:

  • Boru Döşeme ve Araçları Diyagramı

  • Süreç akışı diyagramı

 2. Herhangi bir kategoriden donanım , ekipmanı şekillerini çizim sayfasına sürükleyin.

  Her bileşeni için bir akıllı etiket numarası diyagramın üzerinde görünür.

 3. Ardışık ana donanım bağlanmak için kullanın.

  1. Potansiyel şekil ardışık , çizim sayfasına sürükleyin ve sonra uç noktalarını birinin üzerinde bir ekipman şekli getirin. Şekli hiçbir bağlantı noktası var. olsa bile, potansiyel bir ekipman şekli dışına üzerinde herhangi bir noktası bağlanabilirsiniz.

   Potansiyel Satışlar uç (tutkallanmış) donanım şekle bağlı olduğu ve aşağıdakilerden birini yok, bağlantı noktası oluşturulur göstermek için yeşil kapatır.

  2. Diğer uç noktaları için başka bir ekipman şekli sürükleyin.

  3. Bir potansiyel akış yönünü göstermek veya görünümünü değiştirmek için potansiyel seçin ve sonra Şeritte Çizgi seçeneği bir stil seçin ( Giriş sekmesinin Şekil Stilleri grubu bakın).

   Stilleri, çizgi, Açıklamalı okları ve kanal veya Aleti çizgi türünü gösteren diğer grafik simgeleri kalınlığını denetler.

   İpucu: Ardışık çizmek için ( Giriş sekmesinde, Araçlar grubunda yer alan) Bağlayıcı Düğme resmi de kullanabilirsiniz. Çok sayıda bağlantısı olan büyük diyagramlarında çalışırken bu oldukça yararlı bir yöntemdir. Bağlayıcı tıklatın ve sonra ardışık, kullanmak istediğiniz potansiyel şekli tıklatın. Sonra potansiyel diyagramınızda çizin. Potansiyel türünü değiştirmek için ardışık farklı potansiyel şekle tıklayın ve diyagramınızda çalışmaya devam edin.

 4. Vana şekil ekleme.

  1. Vanalar ve bağlantı parçaları, Vana şekilleri ardışık üstüne sürükleyin. Yeşil kare görüntülendiğinde ardışık Vana yapışır olduğunu belirten fare düğmesini bırakın.

   Ne zaman bir Vana ardışık eklenir:

   • Potansiyel olarak aynı yönde otomatik olarak döndürür.

   • Her biri için Vana yapışır iki özdeş ardışık içine potansiyel böler.

  2. Potansiyel satış bir Vana silmek için Vana seçin ve DELETE tuşuna basın.

   Bir Vana silindiğinde, tek bir potansiyel bölünmüş potansiyel değiştirir.

 5. Aletleri kategorisinden Aleti şekilleri potansiyel, Vana veya donanım bunlar izlemek yakınında çizim sayfasına sürükleyin.

 6. Diyagramdaki şekilleri sürükleyerek yeniden konumlandırın.

 7. Şimdi bileşenleri için veri eklemek ya da oluşturma ve özellik kümeleri uygulayın. Daha fazla bilgi için şu adımları izleyin:

  Veri eklemek için bileşenleri

  1. Veri sekmesinde, Şekil Verileri penceresi' ı tıklatın.

  2. Çizim sayfasında, veri eklemek istediğiniz şekli seçin.

  3. Her şekli veri alanını tıklatın ve yazın veya bir değer seçin.

  Oluşturma ve özellik kümeleri uygulama

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Çizim sayfasında şekillere özelliği eklemek için şekilleri seçin.

   • Bir şablondaki şekillere özelliği eklemek için şablonda şekilleri seçin.

  2. Veri sekmesinde, Şekil Verileri penceresi' ı tıklatın.

  3. Şekil Verileri penceresini sağ tıklatıp Şekil veri kümeleriseçin.

  4. Ekle'yitıklatın ve sonra Şekil veri kümesi için bir ad yazın.

  5. Yeni bir şekil verisi kümesi oluşturmak için bir dizi şu anda seçili şeklin veya varolan bir şekil verisi kümesi üzerinde temelinde küme temel ve Tamam' ı olup olmadığını seçin.

  6. Şekil veri kümeleri iletişim kutusunda, Şekil veri eklemek veya değiştirmek için Şekil veri kümesi seçin ve Tanımla' yı tıklatın.

  7. Şekil verilerini tanımla iletişim kutusunda, gereken değişiklikleri yapın.

  8. Tamam'ı tıklatın.

 8. Bileşenleri yeniden numaralandır.

  1. Mühendislik işlemi menüsünde, Yeniden Numaralandır' ı tıklatın.

  2. Bileşenleri yeniden numaralandır iletişim kutusunda, Uygula, belge, geçerli sayfa veya Geçerli seçimdeki bileşenleri yeniden numaralandır gönderilmeyeceğini seçeneği belirtin.

  3. Etiket biçimlerini Ekle listesinde, yeniden numaralandırma'da dahil etmek istemediğiniz etiket biçimleri için onay kutularını temizleyin.

   Not: Varsayılan olarak, tüm etiket biçimlerini seçilir.

  4. Bir başlangıç ve yeniden numaralandırma için bir aralık değeri atayın. Her etiket biçimine farklı başlangıç değer ve aralık değeri atayabilirsiniz.

   1. Vurgulamak için Ekle etiket biçimlerini listedeki bir öğeyi tıklatın.

   2. Başlangıç değer kutusuna yazın veya yeniden numaralandırma için başlangıç değerini seçin.

   3. Aralık kutusuna yazın veya bileşenleri yeniden numaralandırmak için kullanılan artışı seçin.

   4. Her etiket biçimi için bu adımları yineleyin.

  5. Tamam ' ı tıklatın.

 9. Liste veya faturalar donanım, ardışık, vanalar ve aletleri malzemeleri oluşturun.

  1. Gözden geçir sekmesinde, Şekil raporlar' ı tıklatın.

  2. Özel rapor tanımı oluşturma veya varolan bir rapor tanımını kullanmak için adım c için atlamak için şu adımları izleyin.

   Aşağıdaki adımları şekilleri mühendislik yinelenen işlemi filtreler ve raporları bileşenleri mühendislik işlemi üzerinde bir rapor tanımı oluşturma.

   1. Rapor iletişim kutusunda Yeni'yitıklatın.

   2. Rapor tanımı sihirbazınıilgili rapor vermek istediğiniz bir seçenek belirleyin ve Gelişmiş' i tıklatın.

   3. Gelişmiş iletişim kutusunda, özellik listesinde, PEComponentTagseçin. Koşul listesinden EXISTSseçin. TRUEdeğeri listeden seçin.

   4. Tanımlı Ölçüt listesinde bu duruma getirmek için Ekle'ye tıklayın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   5. Rapor tanımı Sihirbazı' nda, İleri' yi tıklatın.

   6. Bileşen etiketinde bildirmek için < görüntülenen metin > onay kutusunu seçin. Ardından ilgili rapor vermek istediğiniz başka veriler için onay kutularını seçin ve İleri' yi tıklatın.

   7. Şekilleri mühendislik yinelenen işlemi filtre uygulama ve bileşenleri hakkında rapor için alt toplamlar' ı tıklatın.

   8. Alt toplamları iletişim kutusunda, Grupla listesinde, < görüntülenen metin >'ıtıklatın ve sonra Seçenekler' i tıklatın.

   9. Seçenekler iletişim kutusunda, özdeş değerleri Yinele yoksatıklatın ve sonra iki kez Tamam ' ı tıklatın.

   10. Rapor tanımı sihirbazını, İleri' yi tıklatın, raporunuzu kaydetmek için bilgileri girin ve sonra Son'utıklatın.

   11. Rapor iletişim kutusunda, raporu çalıştırabilir veya alanınızı tanımı kaydedip daha sonra çalıştırmak için Tamam ' ı tıklatın.

    İpucu: Varolan bir rapor tanımını temel alarak yenisini oluşturmak için, Rapor iletişim kutusunda, varolan tanımı seçin ve Yeni'yi tıklatın. Değiştirilen rapor tanımını yeni bir adla kaydedin.

  3. Rapor tanımı listesinde, kullanmak istediğiniz rapor tanımı adını tıklatın.

   Rapor tanımı hangi şekillere üzerinde raporlandığını ve hangi şekil verileri raporunuzda yer belirler.

  4. Çalıştır' ı ve ardından Raporu Çalıştır iletişim kutusunda, istediğiniz rapor biçimini tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   1. Raporunuzu çizimdeki bir şekil olarak kaydedecekseniz, şekille birlikte rapor tanımının bir kopyasını kaydetmeyi veya rapor tanımına bağlamayı seçin.

   2. Raporunuzu ( HTML veya XML rapor biçimini seçtiğinizde) dosyası olarak kaydediyorsanız, rapor için bir ad yazın.

  5. Raporu oluşturmak için Tamam'ı tıklatın.

  6. Raporu iletişim kutusuna döndüğünüzde, özel bir rapor dönüştürdüyseniz, sizin tanımını kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×