Outlook Web App Light > Takvim

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Outlook Web App , aşağıdaki resimde gibi görünüyorsa, Outlook Web Applight sürümünü kullanmakta olduğunuz. Bu basit sürümü kullanma seçeneğini belirlediyseniz, Outlook Web Appstandart sürümünü desteklemeyen bir web tarayıcısı kullanmakta olduğunuz çünkü veya olabilir.

Outlook Web App Light

Outlook Web App’in basit sürümü, hem görünüm hem de işlev olarak standart sürümden daha basittir. Basit sürüm HTML tabanlı olduğundan, ekran okuyucuları gibi bazı yardımcı teknolojilerle daha iyi çalışır.

Outlook Web App’in basit sürümünü kullanarak randevu veya toplantıları zamanlayabilirsiniz, ancak Outlook Web App’in standart sürümüne göre daha az özelliği vardır. Özelliklerin ayrıntılı listesi için bkz. Outlook Web App’in standart ve basit sürümlerini karşılaştırma.

Örneğin, basit sürümde aşağıdaki görevleri yerine getiremezsiniz:

 • Takviminizi haftaya veya aya göre görüntüleme.

 • Toplantılar ve randevular için anımsatıcılar ayarlama.

 • Takvimi başkalarıyla paylaşma veya başka birinin sizinle paylaştığı takvimi açma.

 • Takviminizin rengini veya düzenini değiştirme.

Outlook Web App light sürümünü istemiyorum. Standart sürümünü nerede?

Basit sürümü seçmediyseniz, oturumu kapatıp sonra yeniden desteklenen bir tarayıcıyla oturum açmanız yeterlidir.

Bir seçeneği kullanarak basit sürümü seçtiyseniz, şöyle için Outlook Web App'in standart sürümünü geri almak:

 1. Basit sürümde, Seçenekler > Outlook Web App sürümü öğelerine gidin.

 2. Outlook Web App’in basit sürümünü kullan onay kutusunu işaretleyin.

 3. Kaydet’i seçin.

 4. Basit sürümü oturumunu oturum, tarayıcınızı kapatın ve ardından desteklenen bir tarayıcı kullanarak yeniden oturum açın. Yeniden oturum açabilirsiniz önce tüm açık tarayıcı pencerelerini kapatın gerekebilir.

Bu makalede

Zamanlamamı nasıl görüntülerim?

Randevularla nasıl çalışırım?

Randevu oluşturma

Bir randevuyu görüntüleme veya değiştirme

Randevuyu veya toplantıyı silme

Toplantılarla nasıl çalışırım?

Toplantı isteme

Bir toplantıyı iptal etme veya değiştirme

Bir toplantı isteğini yanıtlama

Toplantı isteğini iletme

Yinelenen öğelerle nasıl çalışırım?

Bir öğeyi yinelenen yapma

Yineleme aralığını değiştirme

Bir yinelemeyi silme

Daha fazla bilgi edinmek istiyorsam ne yapmalıyım?

Zamanlamamı nasıl görüntülerim?

Takvim, geçerli gün için randevularınızı ve toplantılarınızı görüntüler.

 1. Gezinti bölmesinde Takvim'i tıklatın.

 2. Farklı bir günü görüntülemek için, zamanlamanızın yanındaki ay görünümünden bir tarih seçin.

 3. Bir öğenin ayrıntılarını görüntülemek veya değiştirmek için, öğeyi tıklatın.
  Haftalık bir toplantı gibi yinelenen bir öğeyi düzenlerseniz, toplantının o yinelemesini veya tüm yinelemelerini değiştirmeniz istenir.

Sayfanın Başı

Başka kişileri içeren toplantıların aksine, randevular, örneğin bir doktor ziyareti, bir çocuğu okuldan almak veya bir proje üzerinde çalışmak için ayırdığınız zaman gibi, sadece sizin katılmanız gereken sözlerdir. Takviminizde bir randevu oluşturduğunuzda, başkaları zamanlamanızı görüntülediğinde o zamanın nasıl görüneceğini (meşgul veya işyeri dışında gibi) ayarlayabilirsiniz.

Randevu oluşturma

 1. Takvim araç çubuğunda Yeni Randevu'yu tıklatın.

 2. Konu kutusuna randevu için kısa bir açıklama yazın.

 3. Yer kutusuna, randevunun gerçekleşeceği yeri yazın.

 4. Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde uygun tarih ve saatleri seçin.

 5. Saat gösterme şekli listesinde, randevunun süresi için zamanlamanızda görünmesini istediğiniz açıklamayı seçin. Seçiminiz (Meşgul, Belirsiz, Serbest veya Dışarıda), diğerlerinin zamanlamanıza baktığında gördüğü şeydir.

 6. İleti gövdesine, randevuya getirilecek şeylerin listesi gibi ek bilgileri yazın. Randevuya ek eklemek için ataş simgesini tıklatabilirsiniz.

 7. Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.
  İptal'i tıklatarak randevuyu kaydetmeden kapatabilir ve takvim görünümüne geri dönebilirsiniz.

Bir randevuyu görüntüleme veya değiştirme

 1. Girişin görüntülemek veya değiştirmek istediğiniz tarihi tıklatın. İstediğiniz takvim varsayılan değilse, Gezinti Bölmesi'nde Takvimlerim bölümünden seçin. Geçerli ay içinde aradığınız tarih değilse, istediğiniz aya gider için Son ayı ve Gelecek ay ay adının yanındaki okları kullanın.

 2. Açmak istediğiniz girişin konusunu tıklatın. Yinelenen bir öğeyi açtığınızda, Outlook Web App yalnızca şu anda seçili olan tarihi açar, seriyi açmaz. Yinelenen bir seride değişiklik yapmak için, araç çubuğundaki Seriyi Düzenle'yi veya araç çubuğunun altındaki seriyi düzenle bağlantısını tıklatın.

 3. İstediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Kaydet ve Kapat öğesini tıklatın.

Randevuyu veya toplantıyı silme

 1. Silmek istediğiniz girişi bulun ve açın.

 2. Sil'i tıklatın.

 3. Bir toplantı isteğini siliyorsanız, katılımcılara bir iptal bildirimi göndermeniz istenir.

 4. Yinelenen bir öğeyi siliyorsanız, size sadece geçerli yinelemeyi silme, belirli bir tarihten sonraki tüm yinelemeleri silme veya tarihe bakılmaksızın tüm yinelemeleri silme seçeneği verilecektir.

Sayfanın Başı

Toplantılarla nasıl çalışırım?

Toplantı, başka bir kişiyle paylaştığınız bir randevudur. Bir toplantı istediğinizde, zamanı ve konuyu ayarlamaya ek olarak, davet edilecek bir katılımcılar listesi de eklersiniz. Konferans odası veya projektör gibi kaynaklar da ekleyebilirsiniz. Katılımcılar kuruluşunuzun adres defterinde ise, serbest/meşgul zamanlarını görebilirsiniz. Çoğu alıcı toplantı isteğini davetinizi kabul ederek, kesin olmayan biçimde kabul ederek veya reddederek yanıtlayabilir. Randevular gibi toplantı istekleri de tek bir toplantı için olabilir veya yinelenen toplantılar olarak planlanabilir.

Toplantı isteme

 1. Takvim araç çubuğunda Yeni Toplantı İsteği'ni tıklatın.

 2. Kime ve isteğe bağlı kutularına, toplantı isteğini almak istediğiniz kişilerin adlarını yazın. Ek seçenekler için araç çubuğunda Adları Denetle simgesini tıklatın. Bir toplantı isteğine katılımcıları ekleme hakkında daha fazla bilgi için "alıcılarını nasıl belirtirim bir toplantı request?" bakın Outlook Web App Light > adres defteri.

 3. Toplantı sırasında kullanmak istediğiniz konferans odasını veya ekipmanı belirtmek için, kaynağı veya konferans odasını Kaynaklar kutusuna yazın.

 4. Olası katılımcıların ve kaynakların uygunluğunu kontrol etmek için, Zamanlama Yardımcısı'nı tıklatın. Olası saatlerin listesi ve olası katılımcıların uygunluğu görüntülenir. Seçmek istediğiniz saati tıklatın.
  Olası saatler her bir katılımcının çalışma saatlerine göre ayarlanır. Katılımcılardan biri veya birden fazlası bir uzak saat dilimindeyse, uygun saatleri görmeyebilirsiniz.

 5. Varsayılan olarak, Bu davete bir yanıt iste onay kutusu seçilidir. Toplantı isteği alıcılarınızın yanıtlarını göndermesini istemiyorsanız, bu onay kutusunu temizleyin.

 6. Konu kutusuna toplantı konusunu yazın.

 7. Yer kutusuna, toplantının düzenleneceği yeri yazın. Bir Kaynak seçtiyseniz, yer alanına otomatik olarak girilir.

 8. Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde uygun tarih ve saatleri seçin.

 9. Saat gösterme şekli listesinde, toplantının süresi için zamanlamanızda görünmesini istediğiniz açıklamayı seçin. Seçiminiz (Meşgul, Belirsiz, Serbest veya Dışarıda), diğer kişilerin zamanlamanıza ve tüm katılımcıların zamanlamalarına baktığında gördüğü şeydir.

 10. İleti gövdesine, toplantı isteğinize eşlik etmesini istediğiniz bir ileti yazın. Toplantı isteğine ek eklemek için ataş simgesine tıklayabilirsiniz.

 11. Gönder'e tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir toplantıyı iptal etme veya değiştirme

Toplantıyı değiştirmek için:

 1. Takviminizde özgün toplantı isteğini bulun ve açın.

 2. Gerekli değişiklikleri yapın.

 3. Katılımcılardan biri veya daha fazlasıyla zamanlama çakışması varsa, olası saatleri ve uygunluğunu görmek için Zamanlama Yardımcısı'nı tıklatın. Bu, daha elverişli bir zaman bulmanıza yardım eder.

 4. Güncelleştirmeyi tüm katılımcılara göndermek için, Güncelleştirme Gönder'i tıklatın.

Bir toplantıyı iptal etmek için:

 1. İptal etmek istediğiniz toplantıyı bulun ve açın.

 2. Toplantıyı iptal etmenizin nedeni gibi bir ileti eklemek istiyorsanız, iletinizi toplantı formunun gövdesine yazın.

 3. Sil'i tıklatın.

 4. Tüm katılımcılara bir iptal bildirimi göndermeniz istenir.

 5. Yinelenen bir toplantıyı iptal ediyorsanız, sadece geçerli yinelemeyi silmeyi, belirli bir tarihten sonraki tüm yinelemeleri silmeyi veya tarihe bakılmaksızın tüm yinelemeleri silmeyi seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra, değişikliği yapmak ve katılımcılara bildirmek için İptal bilgisi gönder'i tıklatmanız gerekir.

Bir toplantı isteğini yanıtlama

Diğer kullanıcılar Outlook Web App'teki Takvim'i kullanarak sizi toplantılara davet edebilir. Bu toplantı istekleri Gelen Kutunuzda ileti olarak görüntülenir.

 1. Toplantı isteğini açmak için, Gelen Kutunuzda isteği tıklatın.

 2. Kabul Et'i tıklatarak toplantıyı takviminize ekleyin ve düzenleyicinin katılacağınızı bilmesini sağlayın. Belirsiz'i tıklatarak toplantıyı takviminize ekleyin ve toplantı düzenleyicisinin katılabileceğinizi bilmesini sağlayın. Reddet'i tıklayarak toplantı düzenleyicisinin katılmayacağınızı bilmesini sağlayın.

 3. Araç çubuğundaki Takvim'i tıklatarak toplantıyı kabul etmeden önce zamanlamanızı kontrol edebilirsiniz.

 4. Göndermeden önce yanıtı düzenle'yi seçerseniz, Kabul Et, Belirsiz veya Reddet'i tıklattığınızda, toplantının gönderenine gidecek olan bir ileti penceresi açılır. Toplantı yanıtınıza alıcılar eklemek istiyorsanız, bu kişileri Kime ve Bilgi kutularına girin.

 5. Yanıtınızla birlikte bir ileti göndermek istiyorsanız, metin kutusuna bir ileti yazın. Örneğin, toplantıya neden katılmayabileceğinizi açıklayabilirsiniz.

 6. Bitirdiğinizde, Gönder'i tıklatın.

Toplantı isteğini iletme

 1. Toplantı isteğini açın.

 2. Araç çubuğunda İlet'i tıklatın.

 3. Kime kutusuna, isteği iletmek istediğiniz e-posta adresini yazın.

 4. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne eklemek istediğiniz şeyleri yazın.

 5. Gönder'e tıklayın.

Sayfanın Başı

Yinelenen öğelerle nasıl çalışırım?

Birçok toplantı, randevu, hatta etkinlik belirli bir süre içinde düzenli olarak gerçekleşir. Her bir yineleme için yeni takvim öğeleri oluşturmak yerine, öğeyi yinelenen olarak ayarlayabilirsiniz.

Bir öğeyi yinelenen yapma

 1. Yeni bir randevu veya toplantı isteği oluşturun veya zamanlamanızda zaten görünen bir öğeyi açın.

 2. Araç çubuğunda Çoğalt'ı tıklatın.

 3. Randevu Saati'nin altında, Başlangıç ve Süre listelerini kullanarak yinelenen öğenin başlangıç saatini ve bitiş saatini seçin. Tarihi bu yineleme düzeninin başlamasını istediğiniz gün olarak ayarlayın.

 4. Randevunun veya toplantının ne sıklıkta gerçekleşeceğini belirtmek için, Günlük, Haftalık, Aylık veya Yıllık seçeneğini tıklatın. Varsayılan olarak, randevular haftalık olarak yinelenecek şekilde ayarlanır.

 5. Tekrarlama Düzeni'nin altında ek seçenekleri ayarlayın. Yineleme düzeni seçenekleri, Günlük, Haftalık, Aylık veya Yıllık seçeneklerinden hangisini seçtiğinize bağlı olarak değişir.

 6. Tekrarlama Aralığı'nın altında, yineleme düzeninin ne zaman başlamasını ve bitmesini istediğinizi seçin. Yineleme aralığını, bitiş tarihi olmayacak, belirli sayıda yinelemenin ardından bitecek veya belirli bir tarihe kadar bitecek şeklinde ayarlayabilirsiniz.

 7. Değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.

Yineleme aralığını değiştirme

 1. Takvimde, değiştirmek istediğiniz randevuyu veya toplantıyı açın. Serileri Düzenle' yi seçin.

 2. Randevu veya toplantı araç çubuğunu açın, Çoğalt'ı tıklatın.

 3. Tekrar iletişim kutusunda, yineleme düzeninde istediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.

Bir yinelemeyi silme

Bir toplantı isteğinin veya bir randevunun yinelemelerini silebilirsiniz.

 1. Takviminizde, silmek istediğiniz randevuyu veya toplantıyı açmak için tıklatın.

 2. Sil'i tıklatın.

 3. Tek bir yinelemeyi, belirli bir tarihten sonraki tüm yinelemeleri veya tarihe bakılmaksızın tüm yinelemeleri silebilirsiniz.

 4. İstediğiniz seçeneği belirtin ve sonra bir randevu veya İptal bilgisi gönder bir toplantı için Kaydet ve Kapat tıklatın.

Sayfanın Başı

Daha fazla bilgi edinmek istiyorsam ne yapmalıyım?

Çalışma haftanızı tanımlama gibi takvim seçeneklerini ayarlama hakkında bilgi edinmek için bkz. Seçenekler > Takvim.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×