Outlook Web App Light > Posta

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Son güncelleştirilen 2018-06-13

Outlook Web App , aşağıdaki resimde gibi görünüyorsa, Outlook Web Applight sürümünü kullanmakta olduğunuz. Bu basit sürümü kullanma seçeneğini belirlediyseniz, Outlook Web Appstandart sürümünü desteklemeyen bir web tarayıcısı kullanmakta olduğunuz çünkü veya olabilir.

Outlook Web App Light

Basit sürümü Outlook Web App görünümünü hem de işlevi Outlook Web Appstandart sürümünü basittir. Örneğin, standart sürümden posta oluşturma ve okuma için daha az özellik bulunur. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi için bkz: Outlook Web App'in standart ve light sürümlerini karşılaştırın.

İletilerinizi görüntülemek için gezinme bölmesinde Posta'yı seçin. İletileri sıralamak için herhangi bir sütun başlığını seçin.

Outlook Web App light sürümünü istemiyorum. Standart sürümünü nerede?

Outlook Web Appbasit sürümü seçmediyseniz, yalnızca oturumu kapatın ve sonra yeniden oturum desteklenen bir tarayıcı kullanın.

Bir seçeneği kullanarak basit sürümü seçtiyseniz, şöyle Outlook Web Appstandart sürümüne dönmek:

 1. Basit sürümde, Seçenekler ' e Git > görüntü ayarlarıOutlook Web App sürümü.

 2. Outlook Web App light sürümünü kullan onay kutusunu temizleyin.

 3. Tamam’ı seçin.

Basit sürümdeki oturumu kapatın, tarayıcınızı kapatın ve desteklenen bir tarayıcı kullanarak yeniden oturum açın. Yeniden oturum açmadan önce tüm açık tarayıcı pencerelerini kapatmanız gerekebilir.

Basit sürümü Outlook Web App oldukça basittir. Örneğin, basit sürümde aşağıdaki görevleri yerine getiremezsiniz:

 • Yazı tipini değiştirme. Outlook Web App’in light sürümü yalnızca düz metin kullanır. Bu da kalın, altı çizili veya italik, satır içi resimler ve etkin köprülerin olmaması anlamına gelir.

 • Outlook Web App’in light sürümünün kendi yazım denetleyicisi yoktur. Kullandığınız tarayıcının yazım denetleyicisi varsa onu kullanabilirsiniz.

 • İletinin önizlemesini görüntüleme. Okuma veya önizleme bölmesi yoktur.

 • Sütun genişliklerini değiştirme ya da liste görünümünde konunun daha fazlasını görüntüleme.

 • Birden çok e-posta imzası kullanma veya hangi iletilere imza ekleneceğini seçme.

 • İletileri iletmek için kuralları kullanma.

 • Diğer e-posta hesaplarına bağlanma veya bağlantıyı kesme.

 • Başka bir kişinin posta kutusunu açma.

 • Bir iletiyi yazdırma.

 • Bir iletiyi veya eki kopyalama. Bir iletinin içeriğini kopyalayıp yapıştırmak için CTRL+C ve CTRL+V tuş birleşimlerini kullanabilirsiniz.

 • İletiyi dosya olarak kaydetme.

 • İleti geldiğinde bildirim veya uyarı alma.

 • İletiyle ilgili bir okundu veya teslim bilgisi isteme.

 • Görevler, notlar veya gelen kutusu kurallarını yönetme.

 • Bir e-posta iletisini geri çekme.

 • Oluşturma veya kişi grubunu değiştirme. Neleri eşitleyebilir neleri kişileriyle gerçekleştiremezsiniz hakkında daha fazla bilgi için bkz: Outlook Web App Light > kişiler.

E-posta iletileri, posta kutunuzu barındıran bir sunucuya teslim edilir. İletiler varsayılan olarak posta kutunuzun Gelen Kutusu’nda saklanır. Posta klasörleri yeni iletileri kalın yazı tipi ile görüntüler. Açıldıktan sonra yeni iletiler normal yazı tipine döner.

Herhangi bir sütuna göre sıralamak için sütun başlığını seçin. Örneğin en yeni iletiyi en önce görmek için Alınan sütun başlığını seçin.

İletileri düzenlemek için klasörleri de kullanabilirsiniz. Posta kutunuzda bir dizi varsayılan klasör bulunur. Bu klasörler Takvim, Kişiler, Silinmiş Öğeler, Taslaklar, Gelen Kutusu, Önemsiz E-posta ve Gönderilmiş Öğeler'i içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Varsayılan olarak size gönderilen iletiler Gelen Kutunuzda saklanır. Bununla birlikte iletilerinizi hiyerarşik bir klasör sistemi şeklinde düzenleyebilir ve ihtiyaçlarınız değiştikçe düzenlemeye devam edebilirsiniz. Örneğin ekibinizdeki her kişi için alt klasörler içeren Ekibim adlı bir klasörünüz olabilir. Ekibinizden biri ayrıldığında bu kişinin klasörünü silebilirsiniz. Birisi başka bir ekibe taşındığında klasörü o ekibin klasörüne taşıyabilirsiniz.

Her sayfada kaç ileti görüntüleneceğini denetlemek için ileti seçeneklerini kullanın.

Klasörlerinizi ve klasör içeriklerini görüntüleme

 1. Klasörleri Yönet öğesini seçin ve ardından gezinti sayfasında Tüm klasörleri görüntülemeyi seç öğesini seçin. Bu Outlook Web App’in light sürümünde veya Outlook ya da Outlook Web App gibi diğer e-posta programlarında oluşturulmuş tüm klasörleri gösterir.

 2. Açılır kutuda listeden istediğiniz klasörü ve yeşil oku seçin.

Yeni klasör oluşturma

 1. Sol gezinti bölmesinde, gelen kutusu gibi bir klasörü seçin ve sonra sağ tıklatın.

 2. Yeni klasör oluştur'u seçin.

 3. Yeni klasör için kullanmak istediğiniz adı Klasör adı kutusuna yazın.

Bir iletiyi başka bir klasöre taşıma

 1. İleti listesinde iletinin yanındaki onay kutusunu işaretleyerek taşınacak iletiyi seçin veya taşımak istediğiniz iletiyi açın.

 2. İletiye sağ tıklayın ve ardından Taşı' ı seçin.

 3. Taşıma konuşma penceresi açılır. İletiye taşımak istediğiniz klasörü seçin.

 4. İletiyi seçilen klasöre taşımak için Taşı'yı seçin.

  Not: İletiyi kopyalamak isterseniz, Kopyala Seçili klasörü bu konuşmaya onay kutusunu seçin ve ardından Taşıseçin.

İletiyi taşımamaya karar verirseniz, ekrandan çıkmak ve önceki ekrana dönmek için İptal ' i seçin.

Klasörlerle başka neler yapabilirim?

Bir klasörü sağ tıklattığınızda yeni klasörler oluşturmanın yanı sıra klasörleri yeniden adlandırma, taşımaveya silme seçenekleri görürsünüz.

Outlook veya Outlook Web App' te oluşturulan arşiv klasörlerine erişemezsiniz.

Gelen kutunuzdan bir öğeyi sildiğinizde, bu Silinmiş Öğeler klasörüne taşınır. Bu geri Silinmiş Öğeler klasöründe bularak bakabilir ve gelen kutunuza geri taşımak anlamına gelir.

Bir klasör seçerek ve klasörü sağ tıklatıp ardından klasörü Boşalt seçeneğini kullanarak tüm alt klasörler de dahil olmak üzere, tüm içeriğini silebilirsiniz.

Silinmiş Öğeler klasöründen öğeleri kalıcı olarak silme

 1. Posta'daki Silinmiş Öğeler klasörünü seçin.

 2. Silinmiş öğeler klasörünüzün tüm içeriğini kalıcı olarak silmek için boş klasörü sağ tıklatın.

 3. Yalnızca bazı, Silinmiş Öğeler klasöründeki öğeleri kalıcı olarak silmek için silme, öğeyi sağ tıklatın ve sonra da Sil'i seçin istediğiniz her öğenin yanındaki onay kutusunu seçin.

Not: BT yöneticiniz silinmiş öğeler klasörünüzdeki öğeleri belirlenen bir süre boyunca klasörde kaldınız sonra kalıcı olarak silinmesi, neden olacak bir ilke ayarlamış olabilir.

Yeni bir ileti oluştururken, yeni ileti formunu kullanırsınız. Bu, bir iletiyi yanıtlarken veya iletirken kullandığınız formun aynısıdır. İletileri yanıtlarken, başlık bilgileri (Kime, Kimden ve Konu) sizin için otomatik olarak doldurulur.

E-posta imzası kullanmak istiyorsanız, imzanızı oluşturmak veya değiştirmek için ileti seçenekleri öğesine gidin.

 1. Posta'da, Yeni posta' yı seçin.

 2. İletiyi gönderin:

  • Kime, bilgive Gizli kutularına uygun adları veya e-posta diğer adlarını hedeflenen alıcılara yazın. Birden çok adlarını noktalı virgülle ayırın. Adları çözmek için araç çubuğunda Adları Denetle simgesini kullanın. Birden fazla olası eşleşme varsa, çözülmedi adları kırmızı olarak görüntülenir ve liste Gezinti Bölmesi'nde görünür. Adı veya adları istediğiniz listeden seçmek için seçin.

  • Diğer seçenekler için bkz. Outlook Web App Light > Adres Defteri.

 3. Konu kutusuna kısa bir konu satırı yazın.

 4. İleti gövdesine iletinizi yazın.

 5. İletinizi alıcılara göndermek için ileti araç çubuğunda Gönder'i seçin.

 6. İletiyi hemen göndermek istemiyorsanız, araç çubuğunda kaydetme seçebilirsiniz. İletinizi açın ve göndermek kadar Taslaklar klasörüne kaydedilir.

İleti araç çubuğundaki diğer seçenekler

 • Bir iletinin önemini yüksek, Normal veya düşük için ayarlamak için önem ayarlama seçin.

 • Ek eklemek için ataş simgesini seçin.

Sayfa ve bir öğe taşındıktan veya silindikten sonra veya iletiyi okundu bilgisi olduğunda yapmanız gerekenler görüntülenecek öğe sayısını belirlemek için İleti seçenekleri kullanın. E-posta sunucunuz tarafından alındığı hemen sonra e-posta kullanılabilir olmadığı için hangi sıklıkta yeni iletiler için denetleneceğine değiştirmek için seçeneği yoktur. Yeni iletiler ulaşan görmek için tarayıcı sayfanızı yenileyebilirsiniz.

 1. Gezinme bölmesinde Posta'yı seçin.

 2. Okumak istediğiniz iletinin bulunduğu klasörü seçin. Yeni e-posta iletileri her zaman gelen kutunuza ulaşır ve kalın yazı tipinde görüntülenir.

 3. Açmak için, okumak istediğiniz iletinin konusunu seçin.

Bir e-posta iletisini açtığınızda başlıkta şu bilgiler görüntülenir:

 • Konu: İletinin konusunu.

 • Kimden: Ad veya e-posta adresi gönderenin veya kuruluşun.

 • Gönderilen: Tarih ve saat ileti gönderildi.

 • Kime: Ad veya e-posta adresi birincil alıcıların.

 • Bilgi: Ad veya e-posta adresi-(bilgi) alıcıları.

Gönderen veya alıcı hakkında kişinin açık adresi veya telefon numarası gibi daha fazla bilgi için Kimden, Kime veya Bilgi satırlarında adını seçin.

Dikkat: Aldığınız bazı e-posta iletileri başlıkta şu bağlantıyı içerebilir: Web sayfası olarak Aç ' ı (veya Tarayıcıda Aç). Bu bağlantıyı gördüğünüzde, çünkü bunlar bir güvenlik riski teşkil engellendi özgün ileti yer alan öğeler anlamına gelir. Bunlar, Java uygulamaları ve ActiveX denetimleri içerir. İletiyi ayrı bir tarayıcı penceresinde filtre uygulanmamış biçimde görüntülemek için bağlantıyı seçin. İleti açılmadan önce bu gibi içerikleri görüntülemenin ile ilişkilendirilmiş olası güvenlik riski ilgili bir uyarı iletisi görürsünüz.

Bir iletiyi yanıtladığınızda, yeni ileti formu açılır ve Kime ve bilgi satırlarındaki ilgili adlarını içerir. Ekleyebilir veya gerekirse adları kaldırma. Bir iletiyi ilettiğinizde, tüm alıcılar kendiniz doldurun.

Siz dışarıdayken size ileti gönderen kişilere gönderilecek otomatik yanıt (işyeri dışında) iletisi ayarlama kaldırabilirsiniz.

İletinin gönderenini yanıtlama

 1. Okunmuş İleti formu araç çubuğunda, Yanıtla' yı seçin. Yanıtla' yı seçtiğinizde, Kime satırına zaten özgün iletinin gönderenini ele.

 2. Konu otomatik olarak doldurulur.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Yanıtınızı gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

İletinin gönderenini ve tüm diğer alıcılarını yanıtlama

 1. Okunmuş İleti formu araç çubuğunda, Tümünü Yanıtla'yıseçin. Tümünü Yanıtla'yıseçtiğinizde, Kime ve bilgi satırları zaten gönderen ve özgün ileti diğer her alıcı için ele alınmıştır.

 2. Konu otomatik olarak doldurulur.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Yanıtınızı gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

İletiyi iletme

 1. Okunmuş ileti formu araç çubuğunda bulunan İlet öğesini seçin.

 2. Kime satırında, iletiyi iletmek istediğiniz e-posta adresini yazın.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Eklemek istediğiniz tüm bilgileri gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

Yanıtınız hazır olduğunda ileti araç çubuğunda Gönder'i seçin.

Ek, herhangi bir programda oluşturulmuş bir dosya (örneğin bir Word belgesi, bir Excel elektronik tablosu, bir .wav dosyası ya da bir bit eşlem) olabilir. Bilgisayarınızdan veya ağınız yoluyla erişilebilen herhangi bir türde dosyayı Outlook Web App uygulamasında oluşturulmuş herhangi bir öğeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir öğeden ekleri kaldırabilirsiniz.

Bir ileti bir ek içerdiğinde ileti listesinde bu iletinin yanında bir ataş simgesi görüntülenir. Takvim öğeleri, takvim görünümünün bir köşesinde ataş simgesi görüntüler ve öğe açıldığında eklerin listesini gösterir. Kişiler ise kişi açıldığında eklerin listesini gösterir.

Eki olan bir öğe açıldığında ekli dosyanın adı ek listesinde görünür. .txt ve .gif dosyaları gibi bazı ekler web tarayıcısı ile açılabilir.

Bir e-posta iletisine ya da başka bir öğeye dosya ekleme

 1. İleti, randevu veya kişi oluşturduğunuzda, Ekle seçin > ileti formu araç çubuğunda ekler . İletileri Ekleri bağlantıyı iletinin üstbilgisinde olmayacaktır. Takvim öğelerini bağlama araç çubuğunda veya Giriş bir toplantıysa, az önce Ekleri sahip olacak ileti gövdesi yukarıda. Kişiler kişi sayfasının altındaki Ekleri bağlantısını olmayacaktır.

 2. Karşıya yüklenecek dosyayı seç, dosyanın adını yazın veya dosyayı bulmak için Ara ' yı seçin.

 3. Eklemek istediğiniz dosyayı bulduktan sonra ekler listesine eklemek için 'ı seçin.

 4. Öğeye eklemek istediğiniz her dosya için 1-3 arası adımları yineleyin.

Ekli dosyaları önce uzun dosya adlarını kesilmiş olabilir. Bu dosya içeriğini etkilemez.

Bir öğeden bir veya daha fazla eki kaldırma

 1. İletiyi açın.

 2. Kaldırmak istediğiniz dosyaların yanındaki x simgesini seçin.

Bir iletiyi yanıtlarken ekler kopyalanmaz, dosya yerine yer tutucu simgesi görünür. Ekleri eklemek için, yanıtlamak yerine iletiyi iletin. Eklenen dosyaları düzenlemeden önce, bilgisayarınıza indirmeniz gerekir.

Bir eki okuma veya kaydetme

 • Ek dosya adını seçin. Eki uygun uygulamayı kullanarak açma ya da diske kaydetme seçeneğiniz vardır.

 • Bazı ek türleri için Web sayfası olarak açın (veya tarayıcıda açın) ek olarak, web tarayıcınızı kullanarak görüntülenebilir web sayfasını açmak için kullanabilirsiniz. Web sayfası olarak açılabilen dosya türleri şunları içerir:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat .pdf dosyaları

Dikkat: İçerik ve size gönderilen kişi güvendiğiniz sürece eki açmayın. Ekleri, bilgisayar virüslerinin yaymak için ortak bir yöntemdir. Bu nedenle ek güvenli olduğundan emin değilseniz, Web sayfası olarak Aç ' ı (veya Tarayıcıda Aç) bu seçeneği kullanmak en iyisidir. Daha fazla bilgi için bkz: Outlook Web App Light > web sayfası olarak Aç.

Bir eki gönderme

Düzenlenen bir eki göndermek için, eki oluşturmak için kullanılan uygulama bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. Örneğin, Word dosyası olan bir eki düzenlemek istiyorsanız bilgisayarınızda Word’ün yüklü olması gerekir.

 1. Özgün eki içeren iletiyi açın.

 2. Eki bilgisayarınıza kaydetmek için önce eki, sonra da Kaydet öğesini seçin.

 3. Kaydettiğiniz konumdan eki açık ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedip belgeyi kapatın.

 5. Outlook Web Appiçin dönün ve özgün iletiyi açın.

 6. İletiden özgün eki kaldırıp değiştirdiğiniz halini eklemek istiyorsanız Yanıtla'yı seçin.

 7. Özgün eke değiştirdiğiniz halini eklemek istiyorsanız İlet'i seçin.

Ekler hakkında bilmem gereken başka ne?

 • Bazı ekler, kuruluşunuz veya e-postanızın alıcılarının kuruluşlarının kullandığı virüsten koruma yazılımı tarafından kaldırılabilir veya engellenebilir. Ekler için destek hakkında sorularınız varsa teknik destek grubunuzla iletişim kurun.

 • Outlook Web App’te tek bir dosyanın varsayılan boyut sınırı 10 MB'dir. Posta kutunuzu barındıran hizmete bağlı olarak, ekleriniz dahil tüm iletinin varsayılan boyut sınırı 25 MB veya 35 MB olabilir. Posta kutunuzun ek veya ileti boyutu sınırı e-postanızı yöneten kişi tarafından belirlenir ve varsayılan sınırlardan farklı olabilir.

 • Tek bir iletiye ekleyebileceğiniz varsayılan en fazla ek sayısı 125'tir. Ek sayısı sınırı sistem yöneticiniz tarafından belirlenir ve varsayılan sınırdan farklı olabilir.

Beklediğiniz e-posta Gelen Kutunuzda değilse aşağıdaki sorun giderme önerilerini inceleyebilirsiniz:

 • Önemsiz e-posta klasörünüzü denetleyin.

 • E-posta iletisi içinde bağlı hesabın ise, saatte bir Outlook Web App light sürümüne çekilir.

 • İletinin doğru e-posta adresine gönderildiğinden emin olmak için göndereni denetleyin.

 • Tarayıcı sayfanızı yenileyin. İletiler sunucu tarafından alınır alınmaz kullanılabilir.

Okuma ve posta gönderme nasıl etkileyen seçenekleri hakkında bilgi edinmek için Seçenekler > Mesajlaşma.

Parolanızın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bkz. Seçenekler > Parolayı Değiştir.

Outlook Web App Basit Sürüm > E-posta güvenliği

Outlook Web App Light > Adres defteri

Outlook Web App Light > Kişiler

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×