Outlook'ta tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Outlook klavye Ekran okuyucusunu kullanarak e-posta iletinizde tablo oluşturup düzenleyin. Onu Narrator ve JAWS ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettikleri sürece diğer ekran okuyucularla çalışabilir.

Notlar: 

Bu konuda

Metni tabloya dönüştürme

Tutarlı ayırıcıların kullanıldığı bir metin bloğunuz varsa, bunu kolayca tabloya dönüştürebilirsiniz.

 1. Tabloya dönüştürmek istediğiniz metin parçasını seçin.

 2. Metni Tabloya Dönüştür iletişim kutusunu açmak için alt + N, T, V tuşlarına basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metninizde ayırıcı olarak paragraflar kullanılıyorsa, Alt+P tuşlarına basın.

  • Metninizde ayırıcı olarak virgüller kullanılıyorsa, Alt+M tuşlarına basın.

  • Metninizde ayırıcı olarak sekmeler kullanılıyorsa, Alt+T tuşlarına basın.

 4. "Tamam düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Tablo oluşturulur, odak iletiye döner ve tablo seçili durumda olur.

Tabloyu metne dönüştürme

 1. İmleci, metne dönüştürmek istediğiniz tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Tablo Araçları'nın Düzen sekmesini açmak için alt + J, L tuşlarına basın.

 3. Ardından V tuşuna basarak Tabloya Metne Dönüştür iletişim kutusunu açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metinde ayırıcı olarak paragrafların kullanılmasını istiyorsanız, P tuşuna basın.

  • Metinde ayırıcı olarak virgüllerin kullanılmasını istiyorsanız, M tuşuna basın.

  • Metinde ayırıcı olarak sekmelerin kullanılmasını istiyorsanız, T tuşuna basın.

 4. "Tamam düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Odak iletiye döner ve metin seçili durumda olur.

Tablo ekleme

Tablonun boyutlarını belirtebilir, örneğin sütun ve satır sayısıyla bunların yüksekliğini ve genişliğini seçebilirsiniz. Outlook kullanmanız için temel ızgara türünde bir tablo ekler.

Not: Tabloyu olabildiğince erişilebilir hale getirmek için, tabloya üst bilgi satırı eklemek önemlidir.

 1. İletiyi yazarken, imleci yeni tablonun eklenmesini istediğiniz yere getirin.

 2. Tablo Ekle iletişim kutusunu açmak için alt + N, T, ı tuşlarına basın.

 3. İstediğiniz sütun sayısını yazın.

 4. Sekme tuşuna basın ve ardından istediğiniz satır sayısını yazın.

 5. Bu boyutları gelecekte yeniden kullanabilmek istiyorsanız, Alt+S tuşlarına basarak Yeni tablolar için boyutları anımsa seçeneğini belirtin.

 6. Tablo Ekle iletişim kutusunu kapatmak için, "Tamam düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Outlook tabloyu iletinize ekler ve odak ilk satırın ilk sütununa taşınır.

 7. Tablonuzun üst bilgi satırının olduğunu denetlemek için alt + J, T tuşlarına basarak Tablo Araçları'nın Tasarım sekmesini açın.

 8. "Işaretli, üst bilgi satırı onay kutusu" ifadesini duyana kadar SEKME tuşuna basın. JAWS ile şunları duyarsınız: "tablo stili seçenekleri Grup kutusu, üst bilgi satırı onay kutusu, işaretli." "Işaretlenmemiş" sözlerini duyarsanız, üst bilgi satırını açmak için ara çubuğu 'Na basın, aksi halde, odaklanmayı tabloya döndürmek için ESC tuşuna basın.

 9. Tabloda gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve hücrelere bilgilerinizi yazın.

Yerleşik tablo stillerini kullanma

Tablo oluşturduktan sonra, Outlook'taki yerleşik stilleri kullanarak bu tablonun görünümünü hızla değiştirebilirsiniz.

 1. İmleci tabloda herhangi bir yere getirin.

 2. Tablo Araçları'nın Tasarım sekmesini açmak için alt + J, T tuşlarına basın.

 3. Tablo Stilleri menüsünü açmak için S tuşuna basın.

 4. İstediğiniz stili (örneğin, "Kılavuz tablo 1, açık") bulana kadar stil listesinde gezinmek için ok tuşlarını kullanın.

 5. İstediğiniz stili seçmek için Enter tuşuna basın. Seçili stil tablonuza uygulanır ve odak tabloya döner.

Tablo silme

 1. İletiyi yazarken, imleci silmek istediğiniz tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Tablo Araçları'nın Düzen sekmesini açmak için alt + J, L tuşlarına basın.

 3. Tablonun tamamını silmek için, D, T tuşlarına basın. Tablo silinir ve odağın iletiye geri döner.

Tablo özelliklerini ayarlama

Tablonuza bir ad ve açıklama ekleyip daha erişilebilir olmasını sağlamak veya tablo hizalamasını değiştirmek için Tablo Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

 1. İleti yazarken, imleci düzenlemek istediğiniz tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Tablo özellikleri iletişim kutusunu açmak için alt + J, L, O tuşlarına basın.

 3. İletinin gövde metnine göre tablonun hizalamasını ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tabloyu metnin sol kenarına hizalamak için Alt+L tuşlarına basın.

  • Tabloyu metnin ortasına hizalamak için Alt+C tuşlarına basın.

  • Tabloyu metnin sağ kenarına hizalamak için Alt+H tuşlarına basın.

 4. Gövde metninin tablonun çevresinde nasıl kaydırılacağını seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metnin tablonun yanlarından kaydırılmasını sağlamak için Alt+A tuşlarına basın.

  • Tabloyu metinden ayırmak için Alt+N tuşlarına basın.

 5. Tabloya bir başlık ve açıklama vermek için alt + T tuşlarına basın ve ardından "seçili, alternatif metin sekmesi öğesi" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın. JAWS ile şunları duyarsınız: "alternatif metin sekmesi."

 6. Sekme tuşuna basın ve tablo başlığını yazın, ardından Sekme tuşuna basın ve açıklamayı yazın.

 7. "Tamam düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Odak iletiye döner.

Tabloya sütun veya satır ekleme

 1. İletiyi yazarken, imleci tabloda sütun veya satır eklemek istediğiniz noktaya getirin.

 2. Tablo Araçları'nın Düzen sekmesini açmak için alt + J, L tuşlarına basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçilen noktanın üstüne bir satır eklemek için A tuşuna basın.

  • Seçili noktanın altına satır eklemek için, B, E tuşlarına basın.

  • Seçilen noktanın soluna bir sütun eklemek için L tuşuna basın.

  • Seçilen noktanın sağına bir sütun eklemek için R tuşuna basın.

 4. Menü kapatılır ve odak tabloya döner.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook posta ile gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Klavyenizi ve VoiceOver 'ı kullanarak Mac için Outlook e-posta iletinizde bir tablo oluşturun ve düzenleyin.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

Bu konuda

Metni tabloya dönüştürme

Tutarlı ayırıcıların kullanıldığı bir metin bloğunuz varsa, bunu kolayca tabloya dönüştürebilirsiniz.

 1. E-postanızı oluştururken dönüştürmek istediğiniz metni seçin.

  Not: En iyi sonuçları elde etmek için, metin, sekme tuşuna ve satırlara, Return tuşuna basarak ayrılan sütunlara ayrılmalıdır.

 2. "Tablo, menü düğmesi" sözlerini duyana kadar Shift + Sekme tuşlarına basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Metni tabloya Dönüştür" sözlerini duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Metni Tabloya Dönüştür menüsü açılır.

 4. Menüdeki seçeneklere göz atmak için SEKME tuşuna veya Shift + Sekme tuşlarına basın. Varsayılan olarak, Outlook seçili metne en uygun sütun ve satır sayısını sunar, ancak değerleri ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. VoiceOver, her seçeneğe nasıl erişeceğinizi söyler.

 5. Metni Tabloya Dönüştür menüsünü kapatmak için "Tamam, varsayılan, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 6. Tablo oluşturulur ve odağın araç çubuğuna geri döner.

 7. İleti gövdesine dönmek için, şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "Tablo <sayı> satır, <sayı> sütunu."

Tablo ekleme

Tablonun boyutlarını belirtebilir, örneğin sütun ve satır sayısıyla bunların yüksekliğini ve genişliğini seçebilirsiniz. Mac için Outlook, kullanmanız için temel bir kılavuz türü tablo ekler. Biçimlendirme Mac için Outlook istiyorsanız, tablolar için yerleşik biçimlerden birini seçin.

Not: Tabloyu daha erişilebilir hale getirmek ve ekran okuyucuların tablo sütunlarını doğru tanımlamasına olanak tanımak için, bir üst bilgi satırı ayarlamalısınız.

Tablo boyutlarını belirtme

 1. E-postanızı oluştururken imleci yeni tabloyu eklemek istediğiniz yere getirin.

 2. "Tablo, menü düğmesi" sözlerini duyana kadar Shift + Sekme tuşlarına basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 3. Tablodaki sütunların sayısını belirtmek için Control + Option + Shift + aşağı ok tuşlarına basın ve ardından istediğiniz sayıyı duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın.

 4. Satır sayısını belirtmek için, istediğiniz sayıyı duyana kadar Control + Option + aşağı ok tuşlarına basın.

 5. Seçili durumdaki boyutla bir tablo eklemek için, Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Tablo ileti gövdesine eklenir ve araç çubuğunda tablo tasarımı sekmesi kullanılabilir duruma gelir.

 6. Üst bilgi satırının ayarlandığını denetlemek için, "Ileti, seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve "tablo tasarımı, sekme" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın. "Üst bilgi satırı, işaretli, onay kutusu" ifadesini duyana kadar SEKME tuşuna basın. Üst bilgi satırı işaretli değilse, Control + Option + ara çubuğu tuşlarına basın.

 7. İleti gövdesine dönmek için, şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "Metni Düzenle." Gerekirse, yukarı veya aşağı ok tuşunu kullanarak tabloya gidin.

 8. Taşımak istediğiniz yöndeki ok tuşuna basarak istediğiniz hücreye gidin. Hücrelere bilgilerinizi yazın. Sonraki hücreye gitmek için SEKME tuşuna, önceki hücreye geçmek için SHIFT + SEKME tuşlarına basın. Son hücrede sekme tuşuna basarsanız yeni bir tablo satırı oluşturulur.

Yerleşik bir biçim kullanarak tabloyu biçimlendirme

 1. Tablo boyutlarını belirtme konusunda açıklandığı gibi bir tablo oluşturun ve odağın tablonun içindeki bir konumda olduğundan emin olun.

 2. Tabloyu ekledikten sonra, <"geçerli sekme>, seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve şunu duyana kadar sağ ok tuşuna basın: "tablo tasarımı, sekmesi." Seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Not: F6 tuşuna basarak şerit sekmesine erişemiyorsanız, tabloya dönmek için SEKME tuşuna art arda basın ve yeniden deneyin.

 3. Şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "Tablo Kılavuzu, seçili, düğme."

 4. Yerleşik tablo biçimleri arasından seçim yapmak için, istediğiniz biçimi duyana kadar Sağ ok tuşuna basın ve ardından uygulamak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. İleti gövdesine dönmek için, şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "Metni Düzenle."

Tablo silme

 1. Odağın, silmek istediğiniz tablonun içindeki bir konumda olmasına dikkat edin.

 2. <"geçerli sekme>, seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve şunu duyana kadar sağ ok tuşuna basın: "düzen, sekme." Düzen sekmesini açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Not: F6 tuşuna basarak şerit sekmesine erişemiyorsanız, tabloya dönmek için SEKME tuşuna art arda basın ve yeniden deneyin.

 3. Düzen sekmesinde, "Sil, menü düğmesi" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve sonra alt menüyü açmak için Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. "Tabloyu Sil" sözlerini duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Tablo silinir.

Tablo özelliklerini ayarlama

Yerleşik biçimleri kullanabildiğiniz gibi, tablo özelliklerini tek tek de değiştirebilirsiniz. Örneğin metin hizalamasını, satır yüksekliğini, sütun genişliğini belirtebilir veya tablonun ekran okuyucular açısından daha erişilebilir olmasını sağlamak için alternatif metin yazabilirsiniz.

 1. Odağın, düzenlemek istediğiniz tablonun içindeki bir konumda olmasına dikkat edin.

 2. <"geçerli sekme>, seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve şunu duyana kadar sağ ok tuşuna basın: "düzen, sekme." Düzen sekmesini açmak için Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  Not: F6 tuşuna basarak şerit sekmesine erişemiyorsanız, tabloya dönmek için SEKME tuşuna art arda basın ve yeniden deneyin.

 3. Düzen sekmesinde, "özellikler, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. Tablo Özellikleri menüsünün beş sekmesi vardır:

  • Tablo

  • Satır

  • Sütun

  • Hücre

  • Alternatif Metin

  İstediğiniz sekmeyi bulmak için Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanın, ardından sekmeyi açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. Seçili sekmedeki seçeneklere göz atmak için SEKME tuşuna basın. VoiceOver, her seçeneğe nasıl erişeceğinizi söyler. Örneğin, Tablo sekmesinde tablonun tamamı için metin hizalamasını tanımlayabilirsiniz.

 6. Başka bir sekmeye geçmek için, geçerli sekmenin adını yeniden duyana kadar SEKME tuşuna basın, ardından istediğiniz sekmeyi bulmak için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın ve Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 7. Tablo özellikleri menüsünü kapatmak için, "Tamam, varsayılan, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  Odak Özellikler düğmesine döner.

Tabloya sütun veya satır ekleme

Başka satırlar ve sütunlar ekleyerek tablonuzu hızla genişletebilirsiniz.

 1. Odağın tablonun içinde olduğundan emin olun, sonra ok tuşlarını kullanarak yeni satır veya sütun eklemek istediğiniz yeri bulun.

 2. <"geçerli sekme>, seçili, sekme" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve şunu duyana kadar sağ ok tuşuna basın: "düzen, sekme." Düzen sekmesini açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Not: F6 tuşuna basarak şerit sekmesine erişemiyorsanız, tabloya dönmek için SEKME tuşuna art arda basın ve yeniden deneyin.

 3. Düzen sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli satırın üstüne satır eklemek için, şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "yukarıya Ekle, düğme."

  • Geçerli satırın altına satır eklemek için, şunu duyana kadar SEKME tuşuna basın: "aşağı Ekle, düğme."

  • Geçerli sütunun soluna sütun eklemek için, şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "sola Ekle, düğme."

  • Geçerli sütunun sağına sütun eklemek için, şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "sağa Ekle, düğme."

  Seçiminizi onaylamak için Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. İleti gövdesine dönmek için, "Metni Düzenle" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook posta ile gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Postaile ileti oluştururken tablo oluşturmak için klavyeyle ve ekran okuyucunuzla Outlook Web App kullanın. Bu uygulamayı ekran okuyucusu 'yla sınıyoruz, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini izledikleri sürece diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Şu anda Outlook.office.com (Web üzerinde Outlook) sayfasını güncelleştiriyoruz. Yeni Outlook deneyimini kullanan bazı kullanıcılarımız dışındaki diğer kullanıcılarımız güncelleştirme tamamlanana kadar klasik sürümden yararlanmaya devam edecek. Daha fazla bilgi için Yeni Web üzerinde Outlook ile ilgili yardım alın sayfasına gidin. Bu konudaki yönergeler yeni deneyim için geçerli olduğundan, klasik deneyimden yeni Outlook’a geçmenizi öneririz. Yeni Outlook geçmek için “Komut, yeni Outlook’u dene” sözlerini duyana kadar Ctrl + F6 tuşlarını basılı tutun ve sonra Enter’a basın. “Komut, yeni Outlook’u dene” yerine “Komut araç çubuğu” sözlerini duyarsanız zaten yeni Outlook’u kullanıyorsunuz demektir.

 • Bu konuda, Okuma bölmesinin kapalı olduğu varsayılır.

 • Outlook Web App kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Outlook Web App web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü sürümündekinden farklıdır. Örneğin, komutlar arasında geçiş yapmak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi sık kullanılan kısayollar Outlook Web App uygulamasında değil, web tarayıcısında kullanılabilir.

Tablo ekleme

İletinize bir tablo eklediğinizde, sütun ve satır sayısını belirtebilirsiniz. Outlook Web App, kullanmanız için temel bir kılavuz türü tablo ekler.

 1. İleti oluştururken, imleci yeni tabloyu eklemek istediğiniz yere getirin.

 2. Sekme tuşuna bir kez basın. Şunu duyarsınız: "biçimlendirme seçenekleri, Biçim Boyacısı." Ardından, "Tablo Ekle" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın. Tablo boyutu seçimi iletişim kutusu açılır.

  Not: ENTER tuşuna basarsanız iletişim kutusu açılmazsa, tarama modunu açmak için SR tuşu + ara çubuğu tuşlarına basın ve yeniden deneyin.

 3. Tablodaki sütun sayısını seçmek için, sağ ve sol ok tuşlarını kullanın. Ekran okuyucunuzun seçili durumdaki sütunları ve satırları duyurur; Örneğin, "3 x 1 tablo."

 4. Tablodaki satır sayısını seçmek için aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanın. Ekran okuyucunuzun seçili durumdaki sütunları ve satırları duyurur; Örneğin, "3 x 3 tablo."

 5. İşiniz bittiğinde tabloyu eklemek için ENTER tuşuna basın. İletişim kutusu kapanır ve odaklama, e-posta iletisi gövdesinde tablonun ilk hücresine taşınır.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook posta ile gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×