Outlook'ta klavye kısayolları

Outlook'ta klavye kısayolları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows'da Outlook ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows'da Outlook ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Notlar: 

  • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

  • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Kapatma

Escape veya Enter

Giriş sekmesine gitme

Alt+H

Yeni ileti

Ctrl+Shift+M

Gönderme

Alt+S

Dosya ekleme

Alt+N, A, F

Yeni görev

Ctrl+Shift+K

Silme

Silme (bir ileti, görev veya toplantı seçili olduğunda)

Arama

Ctrl+E Alt+H, R, P

Yanıtlama

Alt+H, R, P

İletme

Alt+H, F, W

Tümünü yanıtlama

Alt+H, R, A

Kopyalama

Ctrl+C veya Ctrl+Insert

Not: Ctrl+Insert Okuma bölmesinde kullanılamaz.

Gönderme/Alma

Alt+S, S

Takvime gitme

Ctrl+2

Randevu oluşturma

Ctrl+Shift+A

Klasöre gitme

Alt+H, M, V, listeden klasör seçin

Eki farklı kaydetme

Alt+JA, A, S

Sayfanın Başı

Temel gezinti

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Posta görünümüne geçme

Ctrl+1

Takvim görünümüne geçme

Ctrl+2

Kişiler görünümüne geçme

Ctrl+3

Görevler görünümüne geçme

Ctrl+4

Notlar’a geçme

Ctrl+5

Klasör bölmesindeki Klasör listesine geçme

Ctrl+6

Kısayollara geçme

Ctrl+7

Sonraki açık iletiye geçme

Ctrl+Nokta

Önceki açık iletiye geçme

Ctrl+Virgül

Klasör bölmesi, ana Outlook penceresi, Okuma bölmesi ve Yapılacaklar çubuğu arasında hareket etme

Ctrl+Shift+Sekme veya Shift+Sekme

Outlook penceresi, Klasör bölmesinin içindeki daha küçük bölmeler, Okuma bölmesi ve Yapılacaklar çubuğunun içindeki bölümler arasında hareket etme

Sekme tuşu

Outlook penceresi, Klasör bölmesinin içindeki daha küçük bölmeler, Okuma bölmesi ve Yapılacaklar çubuğunun içindeki bölümler arasında hareket etme ve Outlook şeridinde erişim tuşlarını gösterme

F6

Klasör bölmesinde veya açık iletide, iletinin üst bilgi satırları arasında hareket etme

Ctrl+Sekme

Klasör bölmesinin içinde hareket etme

Ok tuşları

Farklı bir klasöre gitme

Ctrl+Y

Arama kutusuna gitme

F3 veya Ctrl+E

Okuma bölmesinde önceki iletiye gitme

Alt+Yukarı veya Ctrl+Virgül veya Alt+Page Up

Okuma bölmesinde metin içinde aşağı doğru gitme

Ara Çubuğu

Okuma bölmesinde metin içinde yukarı doğru gitme

Shift+Ara Çubuğu

E-posta ileti listesindeki bir grubu daraltma veya genişletme

Sol Ok tuşu veya Sağ Ok tuşu, sırasıyla

Ana Outlook penceresinde geriye doğru önceki görünüme dönme

Alt+B veya Alt+Sol

Ana Outlook penceresinde ileriye doğru sonraki görünüme gitme

Alt+Sağ

Bilgi Çubuğu'nu seçme ve varsa, komut menüsünü gösterme

Ctrl+Shift+W

Sayfanın Başı

Arama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

İletiyi veya başka bir öğeyi bulma

Ctrl+E

Arama sonuçlarını temizleme

Esc

Bulunduğunuz modüle bağlı olarak, aramayı Tüm Posta Öğeleri'ni, Tüm Takvim Öğeleri'ni veya Tüm Kişi Öğeleri'ni içerecek şekilde genişletme

Ctrl+Alt+A

Gelişmiş Bul komutunu kullanma

Ctrl+Shift+F

Arama klasörü oluşturma

Ctrl+Shift+P

Açık öğenin içinde metin arama

F4

Okuma bölmesinde veya açık bir öğede, metni, simgeleri veya bazı biçimlendirme komutlarını bulma ve değiştirme

Ctrl+H

Geçerli klasördeki öğeleri içerecek şekilde aramayı genişletme

Ctrl+Alt+K

Aramayı alt klasörleri içerecek şekilde genişletme Ctrl+Alt+Z Bayraklar

Ctrl+Alt+Z

Sayfanın Başı

Bayraklar

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bayrak atamak için İzleme Bayrağı iletişim kutusunu açma

Ctrl+Shift+G

Sayfanın Başı

Renk kategorileri

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Renk kategorileri iletişim kutusundaki listeden seçili kategoriyi silme

Alt+D

Sayfanın Başı

Öğe veya dosya oluşturma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Randevu oluşturma

Ctrl+Shift+A

Kişi oluşturma

Ctrl+Shift+C

Kişi grubu oluşturma

Ctrl+Shift+L

Faks oluşturma

Ctrl+Shift+X

Klasör Oluşturma

Ctrl+Shift+E

Toplantı isteği oluşturma

Ctrl+Shift+Q

İleti oluşturma

Ctrl+Shift+M

Not oluşturma

Ctrl+Shift+N

Office belgesi oluşturma

Ctrl+Shift+H

Seçili klasöre gönderme

Ctrl+Shift+S

Seçili klasöre yanıt gönderme

Ctrl+T

Arama klasörü oluşturma

Ctrl+Shift+P

Görev oluşturma

Ctrl+Shift+K

Sayfanın Başı

Çoğu görünümde yer alan komutlar

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Kaydetme (Görevler görünümü dışında)

Ctrl+S veya Shift+F12

Kaydetme ve kapatma (Posta görünümü dışında)

Alt+S

Farklı kaydetme (yalnızca Posta görünümünde)

F12

Geri alma

Ctrl+Z veya Alt+Geri Al

Öğeyi silme

Ctrl+D

Yazdırma

Ctrl+P

Öğeyi kopyalama

Ctrl+Shift+Y

Öğeyi taşıma

Ctrl+Shift+V

Adları denetleme

Ctrl+K

Yazım denetimi

F7

İzleme bayrağı ekleme

Ctrl+Shift+G

İletme

Ctrl+F

Tümünü gönderme, postalama veya davet etme

Alt+S

Alanda düzenlemeyi etkinleştirme (Posta veya Simge dışında tüm görünümlerde)

F2

Metni sola hizalama

Ctrl+L

Metni ortalama

Ctrl+E

Metni sağa hizalama

Ctrl+R

Sayfanın Başı

Posta

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Gelen Kutusu’na geçiş yapma

Ctrl+Shift+I

Giden Kutusu’na geçiş yapma

Ctrl+Shift+O

Adları denetle

Ctrl+K

Gönderme

Alt+S

İletiyi yanıtlama

Ctrl+R

İletide tümünü yanıtlama

Ctrl+Shift+R

Toplantı isteğiyle yanıtlama

Ctrl+Alt+R

İletiyi iletme

Ctrl+F

İletiyi gereksiz posta olmadığını gösterecek şekilde işaretleme

Ctrl+Alt+J

Engellenmiş dış içeriği görüntüleme (iletide)

Ctrl+Shift+I

Klasöre gönderme

Ctrl+Shift+S

Normal stilini uygulama

Ctrl+Shift+N

Yeni iletileri denetleme

Ctrl+M veya F9

Önceki iletiye gitme

Yukarı Ok tuşu

Sonraki iletiye gitme

Aşağı Ok tuşu

İleti oluşturma (Posta görünümündeyken)

Ctrl+N

İleti oluşturma (herhangi bir Outlook görünümünde)

Ctrl+Shift+M

Alınan iletiyi açma

Ctrl+O

Konuşmayı silme ve yoksayma

Ctrl+Shift+D

Adres Defteri’ni açma

Ctrl+Shift+B

Açılmamış bir iletiye Hızlı bayrak ekleme

Insert

İzleme Bayrağı iletişim kutusunu görüntüleme

Ctrl+Shift+G

Okundu olarak işaretleme

Ctrl+Q

Okunmadı olarak işaretleme

Ctrl+U

Seçili iletide Posta İpucu'nu açma

Ctrl+Shift+W

Bulma ve değiştirme

F4

Sonrakini bulma

Shift+F4

Gönderme

Ctrl+Enter

Yazdırma

Ctrl+P

İletme

Ctrl+F

Ek olarak iletme

Ctrl+Alt+F

Seçili öğenin özelliklerini gösterme

Alt+Enter

İndirmek için işaretleme

Ctrl+Alt+M

İndirme için işaretle durumunu denetleme

Ctrl+Alt+U

Gönder/Al işlemi ilerleme durumunu görüntüleme

Ctrl+B (Gönder/Al işlemi devam ederken)

Sayfanın Başı

Takvim

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Randevu oluşturma (Takvim görünümündeyken)

Ctrl+N

Randevu oluşturma (herhangi bir Outlook görünümünde)

Ctrl+Shift+A

Toplantı isteği oluşturma

Ctrl+Shift+Q

Randevuyu veya toplantıyı iletme

Toplantı isteğini iletiyle yanıtlama

Tümünü Yanıtla seçeneğini kullanarak toplantı isteğini bir iletiyle yanıtlama

Takvimde bir gün gösterme

Alt+1

Takvimde iki gün gösterme

Alt+2

Takvimde üç gün gösterme

Alt+3

Takvimde dört gün gösterme

Alt+4

Takvimde beş gün gösterme

Alt+5

Takvimde altı gün gösterme

Alt+6

Takvimde yedi gün gösterme

Alt+7

Takvimde sekiz gün gösterme

Alt+8

Takvimde dokuz gün gösterme

Alt+9

Takvimde 10 gün gösterme

Alt+0

Tarihe gitme

Ctrl+G

Ay görünümüne geçme

Alt+Eşittir veya Ctrl+Alt+4

Sonraki güne gitme

Ctrl+Sağ Ok

Sonraki haftaya gitme

Alt+Aşağı Ok

Sonraki aya gitme

Alt+Page Down

Önceki güne gitme

Ctrl+Sol Ok

Önceki haftaya gitme

Alt+Yukarı Ok

Önceki aya gitme

Alt+Page Up

Haftanın başına gitme

Alt+Home

Haftanın sonuna gitme

Alt+End

Tam Hafta görünümüne geçme

Alt+Eksi İşareti veya Ctrl+Alt+3

Çalışma Haftası görünümüne geçme

Ctrl+Alt+2

Önceki randevuya gitme

Ctrl+Virgül veya Ctrl+Shift+Virgül

Sonraki randevuya gitme

Ctrl+Nokta veya Ctrl+Shift+Nokta

Açık bir randevu veya toplantı için yinelenmeyi ayarlama

Ctrl+G

Sayfanın Başı

Kişiler

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yeni bir numara çevirme

Ctrl+Shift+D

Kişi veya başka bir öğe bulma (Arama)

F3 veya Ctrl+E

Adres Defterlerinde Ara kutusuna ad girme

F11

Kişilerin Tablo veya Liste görünümünde, adı belirli bir harfle başlayan ilk kişiye gitme

Shift+harf

Tüm kişileri seçme

Ctrl+A

Konu olarak seçilen kişinin kullanıldığı bir ileti oluşturma

Ctrl+F

Kişi oluşturma (Kişiler’deyken)

Ctrl+N

Kişi oluşturma (herhangi bir Outlook görünümünde)

Ctrl+Shift+C

Seçili kişi için bir kişi formu açma

Ctrl+O

Kişi grubu oluşturma

Ctrl+Shift+L

Yazdırma

Ctrl+P

Kişi grubu üye listesini güncelleştirme

F5

Farklı bir klasöre gitme

Ctrl+Y

Adres Defteri’ni açma

Ctrl+Shift+B

Gelişmiş Bul komutunu kullanma

Ctrl+Shift+F

Açık bir kişide, listelenen sonraki kişiyi açma

Ctrl+Shift+Nokta

Kişi bulma

F11

Kişiyi kapatma

ESC

Seçili kişiye faks gönderme

Ctrl+Shift+X

Adresi Denetle iletişim kutusunu açma

Alt+D

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-Posta 1 bilgilerini görüntüleme

Alt+Shift+1

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-Posta 2 bilgilerini görüntüleme

Alt+Shift+2

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-Posta 3 bilgilerini görüntüleme

Alt+Shift+3

Sayfanın Başı

Kişiler: Elektronik Kartvizitler iletişim kutusunda

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Ekle listesini açma

Alt+A

Atanmış etiketi olan bir alan seçildiğinde Etiket kutusundaki metni seçme

Alt+B

Kart Resmi Ekle iletişim kutusunu açma

Alt+C

İmleci Düzenle kutusunun başına yerleştirme

Alt+E

Alanlar kutusunu seçme

Alt+F

Resim Hizalama açılan listesini seçme

Alt+G

Arka planın renk paletini seçme

Alt+K, Enter

Düzen açılan kutusunu seçme

Alt+L

Seçili alanı Alanlar kutusundan kaldırma

Alt+R

Sayfanın Başı

Görevler

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Görev isteğini kabul etme

Ctrl+C

Görev isteğini reddetme

Ctrl+D

Görevi veya başka bir öğeyi bulma

Ctrl+E

Klasöre Git iletişim kutusunu açma

Ctrl+Y

Görevler görünümündeyken görev oluşturma

Ctrl+N

Herhangi bir Outlook görünümünde görev oluşturma

Ctrl+Shift+K

Seçili öğeyi açma

Ctrl+O

Seçili öğeyi yazdırma

Ctrl+P

Tüm öğeleri seçme

Ctrl+A

Seçili öğeyi silme

Ctrl+D

Görevi ek olarak iletme

Ctrl+F

Görev isteği oluşturma

Ctrl+Shift+Alt+U

Klasör bölmesi, Görevler listesi ve Yapılacaklar çubuğu arasında geçiş yapma

Sekme veya Shift+Sekme

Son eylemi geri alma

Ctrl+Z

Öğeye bayrak ekleme veya tamamlandı olarak işaretleme

Ekleme

Sayfanın Başı

Metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Biçimlendir menüsünü görüntüleme

Alt+O

Yazı Tipi iletişim kutusunu görüntüleme

Ctrl+Shift+P

Büyük/küçük harf geçişi yapma (metin seçiliyken)

Shift+F3

Harfleri küçük büyük harf olarak biçimlendirme

Ctrl+Shift+K

Harfleri kalın yapma

Ctrl+B

Madde işareti ekleme

Ctrl+Shift+L

Harfleri italik yapma

Ctrl+I

Girintiyi artırma

Ctrl+T

Girintiyi azaltma

Ctrl+Shift+T

Sola hizalama

Ctrl+L

Ortaya hizalama

Ctrl+E

Altını çizme

Ctrl+U

Yazı tipi boyutunu büyütme

Ctrl+Sağ köşeli ayraç veya Ctrl+Shift+Büyüktür işareti

Yazı tipi boyutunu küçültme

Ctrl+Sol köşeli ayraç veya Ctrl+Shift+Küçüktür işareti

Kesme

Ctrl+X veya Shift+Delete

Kopyalama

Ctrl+C veya Ctrl+Insert

Not: Ctrl+Insert, Okuma bölmesinde kullanılamaz

Yapıştırma

Ctrl+V veya Shift+Insert

Biçimlendirmeyi temizleme

Ctrl+Shift+Z veya Ctrl+Ara Çubuğu

Sonraki sözcüğü silme

Ctrl+Shift+H

Metni iki yana yaslama (Paragrafı kenar boşlukları arasını dolduracak şekilde yayma)

Ctrl+Shift+J

Stilleri uygulama

Ctrl+Shift+S

Asılı girinti oluşturma

Ctrl+T

Köprü ekleme

Ctrl+K

Paragrafı sola yaslama

Ctrl+L

Paragrafı sağa hizalama

Ctrl+R

Asılı girintiyi azaltma

Ctrl+Shift+T

Paragraf biçimlendirmesini kaldırma

Ctrl+Q

Sayfanın Başı

Öğelere web bilgileri ekleme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Öğenin gövdesinde köprü ekleme veya köprüyü düzenleme

Ctrl+K

Sayfanın Başı

Yazdırma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Backstage görünümünde Yazdır sekmesini açma

Alt+F, P

Açık pencereden öğe yazdırma

Alt+F, P, F ve sonra da 1

Yazdır görünümünden Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma

Alt+S veya Alt+U

Yazdır görünümünden yazıcı seçme

Alt+F, P ve sonra da I

Yazdırma Seçenekleri iletişim kutusunu açma

Alt+F, P ve sonra da R

Sayfanın Başı

Gönderme/Alma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Tüm tanımlı Gönderme/Alma grupları için Bu grubu gönderme/almaya ekle (F9) seçeneği seçili olarak gönderme/alma işlemini başlatma. Bunlar üst bilgileri, tam öğeleri, belirtilen klasörleri, belirli bir boyuttan küçük olan öğeleri veya sizin tanımladığınız herhangi bir bileşimi içerebilir.

F9

Tam öğeleri (üst bilgi, öğe ve varsa ekleri) alan geçerli klasör için bir gönderme/alma başlatma

Shift+F9

Gönderme/almayı başlatma

Ctrl+M

Gönderme/Alma gruplarını tanımlama

Ctrl+Alt+S

Sayfanın Başı

Visual Basic Düzenleyicisi

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Visual Basic Düzenleyicisi’ni açma

Alt+F11

Sayfanın Başı

Makrolar

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Makro yürütme

Alt+F8

Sayfanın Başı

Formlar

Yapılacak işlem

Basılan tuş

InfoPath formu oluşturma

Odağı bir InfoPath klasöre yerleştirin ve sonra Ctrl+N tuşlarına basın

InfoPath formunu kapatma

Ctrl+Shift+Alt+T

Sayfanın Başı

Görünümler: Tablo görünümü

Yapılacak işlem

Basılan tuş

para

para

para

para

Ekranın en altındaki öğeye gitme

Page Down

Ekranın en üstündeki öğeye gitme

Page Up

Seçili öğeleri birer birer genişletme veya daraltma

Shift+Yukarı Ok veya Shift+Aşağı Ok

Seçimi genişletmeden sonraki veya önceki öğeye gitme

Ctrl+Yukarı Ok veya Ctrl+Aşağı Ok

Etkin öğeyi seçme veya seçimini iptal etme

Ctrl+Ara Çubuğu

Sayfanın Başı

Görünümler: Bir grup seçili olarak

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Tek bir seçili grubu genişletme

Sağ Ok tuşu

Tek bir seçili grubu daraltma

Sol Ok tuşu

Önceki grubu seçme

Yukarı Ok tuşu

Sonraki grubu seçme

Aşağı Ok tuşu

İlk grubu seçme

Home

Son grubu seçme

End

Ekranda genişletilmiş bir grupta ilk öğeyi veya ekran dışında sağdaki ilk öğeyi seçme

Sağ Ok tuşu

Sayfanın Başı

Görünümler: Takvim gün/hafta/ay görünümü

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir ile dokuz gün arasını görüntüleme

Alt+gün sayısı için sayı tuşu

10 gün görüntüleme

Alt+0 (sıfır)

Hafta görünümüne geçme

Alt+Eksi işareti

Ay görünümüne geçme

Alt+Eşittir işareti

Takvim görünümü, Görev Defteri ve Klasör listesi arasında geçiş yapma

Ctrl+Sekme veya F6

Önceki randevuyu seçme

Shift+Sekme

Önceki güne gitme

Sol Ok tuşu

Sonraki güne gitme

Sağ Ok tuşu

Sonraki haftada aynı güne gitme

Alt+Aşağı

Önceki haftada aynı güne gitme

Alt+Yukarı

Sayfanın Başı

Görünümler: Tek gün görünümü

Yapılacak işlem

Basılan tuş

İş gününüzün başladığı saati seçme

Home

İş gününüzün sona erdiği saati seçme

End

Önceki zaman bloğunu seçme

Yukarı Ok tuşu

Sonraki zaman bloğunu seçme

Aşağı Ok tuşu

Ekranın en üstündeki zaman bloğunu seçme

Page Up

Ekranın en altındaki zaman bloğunu seçme

Page Down

Seçili süreyi genişletme veya daraltma

Sırasıyla Shift+Yukarı veya Shift+Aşağı

Randevuyu yukarı veya aşağı taşıma

İmleç randevu üzerindeyken, sırasıyla Alt+Yukarı Ok veya Alt+Aşağı Ok tuşuna basın

Randevunun başlangıç veya bitiş saatini değiştirme

İmleç randevu üzerindeyken, sırasıyla Alt+Shift+Yukarı Ok veya Alt+Shift+Aşağı Ok tuşuna basın

Seçili öğeyi sonraki haftanın aynı gününe taşıma

Alt+Aşağı

Seçili öğeyi önceki haftanın aynı gününe taşıma

Alt+Yukarı

Sayfanın Başı

Görünümler: Hafta görünümü

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili günün iş saati başlangıcına gitme

Home

Seçili günün iş saati bitişine gitme

End

Seçili günde bir üst sayfa görünümüne gitme

Page Up

Seçili günde bir alt sayfa görünümüne gitme

Page Down

Seçili zaman bloğunun süresini değiştirme

Shift+Sol, Shift+Sağ, Shift+Yukarı veya Shift+Aşağı; veya Shift+Home veya Shift+End

Sayfanın Başı

Görünümler: Ay görünümü

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Haftanın ilk gününe gitme

Home

Önceki sayfada haftanın aynı gününe gitme

Page Up

Sonraki sayfada haftanın aynı gününe gitme

Page Down

Sayfanın Başı

Tarih Gezgini

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Geçerli haftanın ilk gününe gitme

Alt+Home

Geçerli haftanın son gününe gitme

Alt+End

Önceki haftada aynı güne gitme

Alt+Yukarı

Sonraki haftada aynı güne gitme

Alt+Aşağı

Sayfanın Başı

Kartvizitler veya Adres görünümü

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Listede belirli bir kartı seçme

Kartın dosyalandığı adın veya sıralama için kullandığınız alan adının bir veya birkaç harfini yazın

Önceki kartı seçme

Yukarı Ok tuşu

Sonraki kartı seçme

Aşağı Ok tuşu

Listedeki ilk kartı seçme

Home

Listedeki son kartı seçme

End

Geçerli sayfadaki ilk kartı seçme

Page Up

Sonraki sayfadaki ilk kartı seçme

Page Down

Sonraki sütundaki en yakın kartı seçme

Sağ Ok tuşu

Önceki sütundaki en yakın kartı seçme

Sol Ok tuşu

Etkin kartı seçme veya seçimini iptal etme

Ctrl+Ara Çubuğu

Seçimi önceki kartı içerecek şekilde genişletme ve başlangıç noktasından sonra kartların seçimini iptal etme

Shift+Yukarı Ok

Seçimi sonraki kartı içerecek şekilde genişletme ve başlangıç noktasından sonra kartların seçimini iptal etme

Shift+Aşağı Ok

Başlangıç noktasına bakılmaksızın, seçimi önceki kartı içerecek şekilde genişletme

Ctrl+Shift+Yukarı Ok

Başlangıç noktasına bakılmaksızın, seçimi sonraki kartı içerecek şekilde genişletme

Ctrl+Shift+Aşağı Ok

Seçimi listedeki ilk kartı içerecek şekilde genişletme

Shift+Home

Seçimi listedeki son kartı içerecek şekilde genişletme

Shift+End

Seçimi önceki sayfanın ilk kartını içerecek şekilde genişletme

Shift+Page Up

Seçimi son sayfanın son kartını içerecek şekilde genişletme

Shift+Page Down

Sayfanın Başı

Kartvizitler: Açık karttaki alanlar arasında hareket etme

Aşağıdaki tuşları kullanmak için, kartta bir alanın seçili olduğundan emin olun.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir sonraki alana ve denetime gitme

Sekme tuşu

Bir önceki alana ve denetime gitme

Shift+Sekme

Etkin kartı kapatma

Enter veya Escape

Sayfanın Başı

Kartvizitler: Bir alanda karakterler arasında hareket etme

Aşağıdaki tuşları kullanmak için, kartta bir alanın seçili olduğundan veya odağın alanda bulunduğundan emin olun.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Çok satırlı bir alana satır ekleme

Enter

Satır başına gitme

Home

Satırın sonuna gitme

End

Çok satırlı alanın başına gitme

Page Up

Çok satırlı alanın sonuna gitme

Page Down

Çok satırlı alanda bir önceki satıra gitme

Yukarı Ok tuşu

Çok satırlı alanda bir sonraki satıra gitme

Aşağı Ok tuşu

Alanda bir önceki karaktere gitme

Sol Ok tuşu

Alanda bir sonraki karaktere gitme

Sağ Ok tuşu

Sayfanın Başı

Zaman Çizelgesi görünümü (Görevler): Bir öğe seçiliyken

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Önceki öğeyi seçme

Sol Ok tuşu

Sonraki öğeyi seçme

Sağ Ok tuşu

Birden çok bitişik öğeyi seçme

Shift+Sol Ok veya Shift+Sağ Ok

Bitişik olmayan birden çok öğeyi seçme

Ctrl+Sol Ok+Ara Çubuğu veya Ctrl+Sağ Ok+Ara Çubuğu

Seçili öğeleri açma

Enter

Zaman çizelgesindeki ilk öğeyi seçme (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki ilk öğeyi seçme

Home

Zaman çizelgesindeki son öğeyi seçme (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki son öğeyi seçme

End

Zaman çizelgesindeki ilk öğeyi (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki ilk öğeyi (seçmeden) görüntüleme

Ctrl+Home

Zaman çizelgesindeki son öğeyi (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki son öğeyi (seçmeden) görüntüleme

Ctrl+End

Sayfanın Başı

Zaman Çizelgesi görünümü (Görevler): Bir grup seçiliyken

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Grubu genişletme

Enter veya Sağ

Grubu daraltma

Enter veya Sol

Önceki grubu seçme

Yukarı Ok tuşu

Sonraki grubu seçme

Aşağı Ok tuşu

Zaman çizelgesindeki ilk grubu seçme

Home

Zaman çizelgesindeki son grubu seçme

End

Ekranda genişletilmiş bir grupta ilk öğeyi veya ekran dışında sağdaki ilk öğeyi seçme

Sağ Ok tuşu

Sayfanın Başı

Zaman Çizelgesi görünümü (Görevler): Günler için zaman ölçeğinde bir zaman birimi seçili olduğunda

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Zaman ölçeğinde gösterilenlerle aynı zaman artırımlarıyla geri gitme

Sol Ok tuşu

Zaman ölçeğinde gösterilenlerle aynı zaman artırımlarıyla ileri gitme

Sağ Ok tuşu

Etkin görünüm, Yapılacaklar çubuğu, Arama ve etkin görünüme dönüş arasında geçiş yapma

Sekme tuşu ve Shift+Sekme

Sayfanın Başı

Bu konuda

Temel gezinti

İşlem

Tuş

Posta'ya geçiş yapar.

CTRL+1

Takvim'e geçiş yapar.

CTRL+2

Kişiler'e geçiş yapar.

CTRL+3

Görevler'e geçiş yapar.

CTRL+4

Notlar'a geçiş yapar.

CTRL+5

Gezinti Bölmesi'nde Klasör Listesi'ne geçiş yapar.

CTRL+6

Kısayollara geçiş yapar.

CTRL+7

Sonraki iletiye (ileti açık olarak) geçiş yapar.

CTRL+NOKTA

Önceki iletiye (ileti açık olarak) geçiş yapar.

CTRL+VİRGÜL

Gezinti Bölmesi, ana Outlook penceresi, Okuma Bölmesi ve Yapılacaklar Çubuğu arasında hareket eder.

CTRL+SHIFT+SEKME veya SHIFT+SEKME

Outlook penceresi, Gezinti Bölmesi'ndeki daha küçük bölmeler, Okuma Bölmesi ve Yapılacaklar Çubuğu içindeki kısımlarda hareket eder.

SEKME

Outlook penceresi, Gezinti Bölmesi’nin içindeki daha küçük bölmeler, Okuma Bölmesi ve Yapılacaklar Çubuğu’nun içindeki bölümler arasında hareket eder ve Outlook şeridinde erişim tuşlarını gösterir.

F6

Gezinti Bölmesi’nde veya açık iletide, iletinin üst bilgi satırları arasında hareket eder.

CTRL+SEKME

Gezinti Bölmesi içinde hareket eder.

Ok tuşları

Farklı bir klasöre gider.

CTRL+Y

Arakutusuna gider.

F3 veya CTRL+E

Okuma Bölmesi'nde, önceki iletiye gider.

ALT+YUKARI veya CTRL+VİRGÜL ya da ALT+PAGE UP

Okuma Bölmesi'nde, metin içinde aşağı doğru gider.

ARA ÇUBUĞU

Okuma Bölmesi'nde, metin içinde yukarı doğru gider.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU

E-posta ileti listesindeki bir grubu daraltır veya genişletir.

SOL veya SAĞ

Ana Outlook penceresinde önceki görünüme geri döner.

ALT+B veya ALT+SOL OK

Ana Outlook penceresinde sonraki görünüme doğru gider.

ALT+SAĞ

Bilgi Çubuğu'nu seçer ve kullanılabiliyorsa, menü komutlarını gösterir.

CTRL+SHIFT+W

Sayfanın Başı

Arama

Yapılacak işlem

Tuş

Bir ileti veya başka bir öğeyi bulur.

CTRL+E

Arama sonuçlarını temizler.

ESC

Bulunduğunuz görünüme bağlı olarak, aramayı Tüm Posta Öğeleri'ni, Tüm Takvim Öğeleri'ni veya Tüm Kişi Öğeleri'ni içerecek şekilde genişletir.

CTRL+ALT+A

Gelişmiş Bul komutunu kullanır.

CTRL+SHIFT+F

Arama Klasörü oluşturur.

CTRL+SHIFT+P

Açık öğenin içinde metin arar.

F4

Metin simgelerini veya bazı biçimlendirme komutlarını bulur ve değiştirir. Açık bir öğe üzerindeki Okuma Bölmesi içinde çalışır.

CTRL+H

Geçerli klasörden öğeleri eklemek için aramayı genişletir.

CTRL+ALT+K

Aramayı alt klasörleri içerecek şekilde genişletir.

CTRL+ALT+Z

Sayfanın Başı

Bayraklar

Yapılacak işlem

Tuş

Bayrak atamak için İzleme Bayrağı iletişim kutusunu açar.

CTRL+SHIFT+G

Sayfanın Başı

Renk kategorileri

Bunu yapmak için

Tuş

Renk Kategorileri iletişim kutusundaki listeden seçili kategoriyi siler.

ALT+D

Sayfanın Başı

Öğe veya dosya oluşturma

Yapılacak işlem

Tuş

Randevu oluşturur.

CTRL+SHIFT+A

Kişi oluşturur.

CTRL+SHIFT+C

Kişi Listesi oluşturur.

CTRL+SHIFT+L

Faks oluşturur.

CTRL+SHIFT+X

Klasör oluşturma.

CTRL+SHIFT+E

Günlük girdisi oluşturur.

CTRL+SHIFT+J

Toplantı isteği oluşturur.

CTRL+SHIFT+Q

İleti oluşturur.

CTRL+SHIFT+M

Not oluşturur.

CTRL+SHIFT+N

Microsoft Office belgesi oluşturur.

CTRL+SHIFT+H

Bu klasöre gönderir.

CTRL+SHIFT+S

Bu klasöre yanıt gönderir.

CTRL+T

Arama Klasörü oluşturur.

CTRL+SHIFT+P

Görev oluşturur.

CTRL+SHIFT+K

Görev isteği oluşturur.

CTRL+SHIFT+U

Sayfanın Başı

Tüm öğelerdeki yordamlar

Bunu yapmak için

Tuş

Kaydeder (Görevler dışında).

CTRL+S veya SHIFT+F12

Kaydeder ve kapatır (Posta dışında).

ALT+S

Farklı kaydeder (yalnızca Posta'da).

F12

Geri alır.

CTRL+Z veya ALT+GERİ AL TUŞU

Öğeyi siler.

CTRL+D

Yazdırır.

CTRL+P

Öğeyi kopyalar.

CTRL+SHIFT+Y

Öğeyi taşır.

CTRL+SHIFT+V

Adları denetler.

CTRL+K

Yazım denetimi başlatma.

F7

İzleme bayrağı ekler.

CTRL+SHIFT+G

İletir.

CTRL+F

Tümünü gönderir veya davet eder.

ALT+S

Alanda düzenlemeyi etkinleştirir (Posta veya Simge görünümü dışında).

F2

Metni sola hizalar.

CTRL+L

Metni ortaya hizalar.

CTRL+E

Metni sağa hizalar.

CTRL+R

Sayfanın Başı

E-posta

Bunu yapmak için

Tuş

Gelen Kutusu'na geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+I

Giden Kutusu'na geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+O

İleti göndermek için kullanılacak hesabı seçer.

CTRL+SEKME tuşlarına (odak Kime kutusundayken) ve ardından SEKME tuşuna basarak Hesaplar düğmesine gidin.

Adları denetler.

CTRL+K

Gönderir.

ALT+S

İletiyi yanıtlar.

CTRL+R

Tüm iletileri yanıtlar.

CTRL+SHIFT+R

Toplantı isteğiyle yanıtlar.

CTRL+ALT+R

İletiyi iletir.

CTRL+F

İletiyi gereksiz posta olmadığını gösterecek şekilde işaretler.

CTRL+ ALT+J

Engellenmiş dış içeriği görüntüler (iletide).

CTRL+SHIFT+I

Klasöre postalar.

CTRL+ SHIFT+S

Normal stili uygular.

CTRL+SHIFT+N

Yeni iletilerin denetimini yapar.

CTRL+M veya F9

Bir önceki iletiye gider.

YUKARI OK

Bir sonraki iletiye gider.

AŞAĞI OK

İleti oluşturur (Posta'dayken).

CTRL+N

İleti oluşturur (herhangi bir Outlook görünümünde).

CTRL+SHIFT+M

Alınan iletiyi açar.

CTRL+O

Görüşme'yi siler ve yoksayar.

CTRL+DELETE

Adres Defteri'ni açar.

CTRL+SHIFT+B

Açılmamış bir iletiye Hızlı Bayrak ekler.

INSERT

İzleme Bayrağı iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+G

Okundu olarak işaretler.

CTRL+Q

Okunmamış olarak işaretler.

CTRL+U

Seçili iletide Posta İpucu'nu açar.

CTRL+SHIFT+W

Bulur veya değiştirir.

F4

Sonrakini bulur.

SHIFT+F4

Gönderir.

CTRL+ENTER

Yazdırır.

CTRL+P

İletir.

CTRL+F

Ek olarak iletir.

CTRL+ALT+F

Seçili öğenin özelliklerini gösterir.

ALT+ENTER

Multimedya iletisi oluşturur.

CTRL+SHIFT+U

Metin kutusu oluşturur.

CTRL+SHIFT+T

Yükleme işareti koyar.

CTRL+ALT+M

Yükleme işaretini kaldırır.

CTRL+ALT+U

Gönderme/Alma durumunu görüntüler.

CTRL+B (Gönder/Al işlemdeyken)

Sayfanın Başı

Takvim

Yapılacak işlem

Tuş

Randevu oluşturur (Takvim'deyken).

CTRL+N

Randevu oluşturur (herhangi bir Outlook görünümünde).

CTRL+SHIFT+A

Toplantı isteği oluşturur.

CTRL+SHIFT+Q

Randevu veya toplantıyı iletir.

CTRL+F

Toplantı isteğini bir iletiyle yanıtlar.

CTRL+R

Toplantı isteğini bir iletiyle herkese yanıtlar.

CTRL+SHIFT+R

Takvimde 10 gün gösterir.

ALT+0

Takvimde 1 gün gösterir.

ALT+1

Takvimde 2 gün gösterir.

ALT+2

Takvimde 3 gün gösterir.

ALT+3

Takvimde 4 gün gösterir.

ALT+4

Takvimde 5 gün gösterir.

ALT+5

Takvimde 6 gün gösterir.

ALT+6

Takvimde 7 gün gösterir.

ALT+7

Takvimde 8 gün gösterir.

ALT+8

Takvimde 9 gün gösterir.

ALT+9

Tarihe gider.

CTRL+G

Ay görünümüne geçer.

ALT+= veya CTRL+ALT+4

Sonraki güne gider.

CTRL+SAĞ

Sonraki haftaya gider.

ALT+AŞAĞI

Sonraki aya gider.

ALT+PAGE DOWN

Önceki güne gider.

CTRL+SOL

Önceki haftaya gider.

ALT+YUKARI OK

Önceki aya gider.

ALT+PAGE UP

Haftanın başına gider.

ALT+HOME

Haftanın sonuna gider.

ALT+END

Tam Hafta görünümüne geçer.

ALT+EKSİ İŞARETİ veya CTRL+ALT+3

Hafta İçi görünümüne geçer.

CTRL+ALT+2

Önceki randevuya gider.

CTRL+VİRGÜL veya CTRL+SHIFT+VİRGÜL

Sonraki randevuya gider.

CTRL+NOKTA veya CTRL+SHIFT+NOKTA

Açık bir randevu veya toplantı için yinelenmeyi ayarlar.

CTRL+G

Sayfanın Başı

Kişiler

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni arama yapar.

CTRL+SHIFT+D

Kişi veya başka bir öğe bulur (Arama).

F3 veya CTRL+E

Adres Defterlerinde Ara kutusuna ad girer.

F11

Kart veya Kartvizit görünümünde, adı belirli bir harfle başlayan ilk kişiye gider.

SHIFT+harf

Tüm kişileri seçer.

CTRL+A

Konu olarak seçilen kişinin kullanıldığı bir ileti oluşturur.

CTRL+F

Seçili kişi için bir Günlük girdisi oluşturur.

CTRL+J

Kişi oluşturur (Kişiler'de).

CTRL+N

Kişi oluşturur (herhangi bir Outlook görünümünde).

CTRL+SHIFT+C

Seçili kişiyi kullanan bir kişi formu açar.

CTRL+O

Kişi Listesi oluşturur.

CTRL+SHIFT+L

Yazdırır.

CTRL+P

Kişi Listesi üyelerinin listesini güncelleştirir.

F5

Farklı bir klasöre gider.

CTRL+Y

Adres Defteri'ni açar.

CTRL+SHIFT+B

Gelişmiş Bul komutunu kullanır.

CTRL+SHIFT+F

Açık bir kişide, listelenen sonraki kişiyi açar.

CTRL+SHIFT+NOKTA

Kişi bulur.

F11

Kişiyi kapatır.

ESC

Seçili kişiye faks gönderir.

CTRL+SHIFT+X

Adresi Denetle iletişim kutusunu açar.

ALT+D

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-posta 1 bilgilerini görüntüler.

ALT+SHIFT+1

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-posta 2 bilgilerini görüntüler.

ALT+SHIFT+2

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-posta 3 bilgilerini görüntüler.

ALT+SHIFT+3

Sayfanın Başı

Elektronik Kartvizitler iletişim kutusunda

Yapılacak işlem

Tuş

Ekle listesini açar.

ALT+A

Kendisine atanmış etiketi olan bir alan seçildiğinde Etiket kutusundaki metni seçer.

ALT+B

Kart Resmi Ekle iletişim kutusunu açar.

ALT+C

İmleci Düzenle kutusunun başına yerleştirir.

ALT+E

Alanlar kutusunu seçer.

ALT+F

Resim Hizalama açılan listesini seçer.

ALT+G

Arka planın renk paletini seçer.

ALT+K, ardından ENTER

Düzen açılan listesini seçer.

ALT+L

Seçili bir alanı Alanlar kutusundan kaldırır.

ALT+R

Sayfanın Başı

Görevler

Yapılacak işlem

Tuş

Yapılacaklar Çubuğu'nu gösterir veya gizler.

ALT+F2

Görev isteğini kabul eder.

ALT+C

Görev isteğini reddeder.

ALT+D

Görev veya başka bir öğe bulur.

CTRL+E

Klasöre Git iletişim kutusunu açar.

CTRL+Y

Görev oluşturur (Görevler'deyken).

CTRL+N

Görev oluşturur (herhangi bir Outlook görünümünde).

CTRL+SHIFT+K

Seçili öğeyi açar.

CTRL+O

Seçili öğeyi yazdırır.

CTRL+P

Tüm öğeleri seçme.

CTRL+A

Seçili öğeyi siler.

CTRL+D

Görevi ek olarak iletir.

CTRL+F

Görev isteği oluşturur.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Gezinti Bölmesi, Görevler listesi ve Yapılacaklar Çubuğu arasında geçiş yapar.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Seçili öğeyi bir Günlük öğesi olarak açar.

CTRL+J

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Bir öğeye bayrak ekler veya tamamlanmış olarak işaretler.

INSERT

Sayfanın Başı

Metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Tuş

Biçim menüsünü görüntüler.

ALT+O

Yazı Tipi iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+P

Büyük/küçük harf geçişi yapar (metin seçiliyken).

SHIFT+F3

Harfleri küçük harf olarak biçimlendirme.

CTRL+SHIFT+K

Harfleri kalın yapma.

CTRL+B

Madde işareti ekler.

CTRL+SHIFT+L

Harfleri italik yapma.

CTRL+I

Girintiyi artırır.

CTRL+T

Girintiyi azaltır.

CTRL+SHIFT+T

Sola hizalar.

CTRL+L

Ortaya hizalar.

CTRL+E

Altını çizer.

CTRL+U

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+] veya CTRL+SHIFT+>

Yazı tipi boyutunu küçültür.

CTRL+[ veya CTRL+SHIFT+<

Keser.

CTRL+X veya SHIFT+DELETE

Kopyalar.

CTRL+C veya CTRL+INSERT

Not: CTRL+INSERT Okuma Bölmesi’nde kullanılamaz.

Yapıştırır.

CTRL+V veya SHIFT+INSERT

Biçimlendirmeyi temizler.

CTRL+SHIFT+Z veya CTRL+ARA ÇUBUĞU

Sonraki sözcüğü siler.

CTRL+SHIFT+H

Paragrafı kenar boşlukları arasına sığacak şekilde yayar.

CTRL+SHIFT+J

Stilleri uygular.

CTRL+SHIFT+S

Asılı girinti oluşturma.

CTRL+T

Köprü ekleme.

CTRL+K

Paragrafı sola yaslama.

CTRL+L

Paragrafı sağa yaslama.

CTRL+R

Asılı girintiyi azaltma.

CTRL+SHIFT+U

Paragraf biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+Q

Sayfanın Başı

Öğelere web bilgileri ekleme

Yapılacak işlem

Tuş

Öğenin gövde metninde URL düzenler.

CTRL tuşuna basılı tutun ve ardından tıklayın.

Köprü ekleme.

CTRL+K

Sayfanın Başı

Yazdırma

Yapılacak işlem

Tuş

Backstage görünümünde Yazdır sekmesini açar.

ALT+F ve ardından P tuşuna basın

Açık pencereden öğe yazdırmak için.

ALT+F, P tuşlarına basın, ardından F tuşuna basın ve 1'e basın

Baskı Önizleme'den Sayfa Yapısı'nı açar.

ALT+S veya ALT+U

Baskı Önizleme'den yazıcı seçmek için.

ALT+F, P tuşlarına basın ve ardından I tuşuna basın

Yazdırma Stili Tanımla seçeneğini kullanmak için.

ALT+F, P tuşlarına basın ve ardından L tuşuna basın

Yazdırma Seçenekleri'ni açmak için.

ALT+F, P tuşlarına basın ve ardından R tuşuna basın

Sayfanın Başı

Gönderme/Alma

Yapılacak işlem

Tuş

Tüm tanımlı Gönderme/Alma grupları için Bu grubu gönderme/almaya ekle (F9) seçeneği seçili olarak gönderme/almayı başlatır. Bunlar başlıkları, tam öğeleri, belirtilen klasörleri, belirli bir boyuttan az olan öğeleri veya sizin tanımladığınız herhangi bir bileşimi içerebilir.

F9

Tam öğeleri (başlık, öğe ve varsa ekleri) alan geçerli klasör için bir gönderme/alma başlatır.

SHIFT+F9

Gönderme/almayı başlatır.

CTRL+M

Gönderme/Alma gruplarını tanımlar.

CTRL+ALT+S

Sayfanın Başı

Visual Basic Düzenleyicisi

Yapılacak işlem

Tuş

Visual Basic Düzenleyicisini açar.

ALT+F11

Sayfanın Başı

Makrolar

Yapılacak işlem

Tuş

Makro yürütür.

ALT+F8

Sayfanın Başı

Formlar

Yapılacak işlem

Tuş

Office InfoPath formu oluşturur.

Bir InfoPath klasörüne tıklayın ve sonra CTRL+N tuşlarına basın.

Microsoft InfoPath formu seçin.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Sayfanın Başı

Görünümler

Tablo görünümü

Genel kullanım

Bunu yapmak için

Tuş

Öğeyi açar.

ENTER

Tüm öğeleri seçme.

CTRL+A

Ekranın en altındaki öğeye gider.

PAGE DOWN

Ekranın en üstündeki öğeye gider.

PAGE UP

Seçili öğeleri birer birer genişletir veya daraltır.

Sırasıyla, SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Seçimi genişletmeden sonraki veya önceki öğeye gider.

Sırasıyla CTRL+YUKARI OK veya CTRL+AŞAĞI OK

Etkin öğeyi seçer veya seçimi iptal eder.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Bir grup seçili olarak

Bunu yapmak için

Tuş

Tek bir seçili grubu genişletir.

SAĞ OK

Tek bir seçili grubu daraltır.

SOL OK

Önceki grubu seçer.

YUKARI OK

Sonraki grubu seçer.

AŞAĞI OK

İlk grubu seçer.

HOME

Son grubu seçer.

END

Ekranda genişletilmiş bir grupta ilk öğeyi veya ekran dışında sağdaki ilk öğeyi seçer.

SAĞ OK

Takvim Gün/Hafta/Ay görünümü

Üçü birlikte

Bunu yapmak için

Tuş

1 - 9 gün arasını gösterir.

ALT+gün sayısı için sayı tuşu

10 gün görünümü.

ALT+0 (SIFIR)

Haftalara geçer.

ALT+EKSİ İŞARETİ

Aylara geçer.

ALT+=

Takvim, Görev Defteri ve Klasör Listesi arasında hareket eder.

CTRL+SEKME veya F6

Önceki randevuyu seçer.

SHIFT+SEKME

Önceki güne gider.

SOL OK

Sonraki güne gider.

SAĞ OK

Sonraki haftada aynı güne gider.

ALT+AŞAĞI

Önceki haftada aynı güne gider.

ALT+YUKARI OK

Gün görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

İş gününüzün başladığı saati seçer.

HOME

İş gününüzün sona erdiği saati seçer.

END

Önceki saatleri seçer.

YUKARI OK

Sonraki saatleri seçer.

AŞAĞI OK

Ekranın en üstündeki saatleri seçer.

PAGE UP

Ekranın en altındaki saatleri seçer.

PAGE DOWN

Seçili öğeyi genişletir veya daraltır.

SHIFT+YUKARI veya SHIFT+AŞAĞI

Randevuyu yukarı veya aşağı taşır.

İmleç randevu üzerindeyken, ALT+YUKARI OK veya ALT+AŞAĞI OK

Randevu başlangıç veya bitiş zamanını değiştirir.

İmleç randevu üzerindeyken, ALT+SHIFT+YUKARI OK veya ALT+SHIFT+AŞAĞI OK

Seçili öğeyi sonraki haftanın aynı gününe taşır.

ALT+AŞAĞI

Seçili öğeyi önceki haftanın aynı gününe taşır.

ALT+YUKARI OK

Hafta görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

Seçili günün iş saati başlangıcına gider.

HOME

Seçili günün iş saati bitişine gider.

END

Seçili günün bir sayfa üstüne gider.

PAGE UP

Seçili günün bir sayfa aşağısına gider.

PAGE DOWN

Seçili zaman bloğunun süresini değiştirir.

SHIFT+SOL OK, SHIFT+SAĞ OK, SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK ya da SHIFT+HOME veya SHIFT+END

Ay görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

Haftanın ilk gününe gider.

HOME

Önceki sayfada haftanın aynı gününe gider.

PAGE UP

Sonraki sayfada haftanın aynı gününe gider.

PAGE DOWN

Tarih Gezgini

Bunu yapmak için

Tuş

Geçerli haftanın ilk gününe gider.

ALT+HOME

Geçerli haftanın son gününe gider.

ALT+END

Önceki haftada aynı güne gider.

ALT+YUKARI OK

Sonraki haftada aynı güne gider.

ALT+AŞAĞI

Kartvizitler görünümü veya Adres Kartları görünümü

Genel kullanım

Bunu yapmak için

Tuş

Listede belirli bir kartı seçer.

Kartın dosyalandığı adın veya sıralama için kullandığınız alan adının bir veya birkaç harfi

Önceki kartı seçer.

YUKARI OK

Sonraki kartı seçer.

AŞAĞI OK

Listede ilk kartı seçer.

HOME

Listede son kartı seçer.

END

Geçerli sayfadaki ilk kartı seçer.

PAGE UP

Sonraki sayfada ilk kartı seçer.

PAGE DOWN

Sonraki sütunda en yakın kartı seçer.

SAĞ OK

Önceki sütunda en yakın kartı seçer.

SOL OK

Etkin kart seçimini belirler veya iptal eder.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçimi önceki karta genişletir ve başlangıç noktasından sonra kartların seçimini iptal eder.

SHIFT+YUKARI

Seçimi sonraki karta genişletir ve başlangıç noktasından önce kartların seçimini iptal eder.

SHIFT+AŞAĞI

Başlangıç noktasına bakmaksızın seçimi önceki karta genişletir.

CTRL+SHIFT+YUKARI

Başlangıç noktasına bakmaksızın seçimi sonraki karta genişletir.

CTRL+SHIFT+ AŞAĞI

Seçimi listede ilk karta genişletir.

SHIFT+HOME

Seçimi listede son karta genişletir.

SHIFT+END

Seçimi önceki sayfada ilk karta genişletir.

SHIFT+PAGE UP

Seçimi son sayfada son karta genişletir.

SHIFT+PAGE DOWN

Açık karttaki alanlar arasında hareket etme

Aşağıdaki tuşları kullanmak için kartta bir alanın seçili olmasına dikkat edin. Bir kart seçiliyken alan seçmek için alanı tıklatın.

İşlem

Tuş

Bir sonraki alana ve denetime gider.

SEKME

Bir önceki alana ve denetime gider.

SHIFT+SEKME

Etkin kartı kapatır.

ENTER

Bir alanda karakterler arasında hareket etme

Aşağıdaki tuşları kullanmak için kartta bir alanın seçili olmasına dikkat edin. Bir kart seçiliyken alan seçmek için alanı tıklatın.

İşlem

Tuş

Çok satırlı bir alana satır ekler.

ENTER

Satırın başına gitme.

HOME

Satırın sonuna gitme.

END

Çık satırlı alanın başına gider.

PAGE UP

Çık satırlı alanın sonuna gider.

PAGE DOWN

Çok satırlı bir alanda önceki satıra gider.

YUKARI OK

Çok satırlı bir alanda sonraki satıra gider.

AŞAĞI OK

Bir alanda önceki karaktere gider.

SOL OK

Bir alanda sonraki karaktere gider.

SAĞ OK

Zaman Çizelgesi görünümü (Görevler veya Günlük)

Bir öğe seçili olarak

Bunu yapmak için

Tuş

Önceki öğeyi seçer.

SOL OK

Sonraki öğeyi seçer.

SAĞ OK

Birden fazla bitişik öğeyi seçer.

SHIFT+SOL OK veya SHIFT+SAĞ OK

Bitişik olmayan birden fazla öğeyi seçer.

CTRL+SOL OK+ARA ÇUBUĞU veya CTRL+SAĞ OK+ARA ÇUBUĞU

Seçili öğeleri açar.

ENTER

Zaman çizelgesindeki ilk öğeyi seçer (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki ilk öğeyi seçer.

HOME

Zaman çizelgesindeki son öğeyi seçer (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki son öğeyi seçer.

END

Zaman çizelgesindeki ilk öğeyi (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki ilk öğeyi (seçmeden) görüntüler.

CTRL+HOME

Zaman çizelgesindeki son öğeyi (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki son öğeyi (seçmeden) görüntüler.

CTRL+END

Bir grup seçili olduğunda

Bunu yapmak için

Tuş

Grubu genişletir.

ENTER veya SAĞ OK

Grubu daraltır.

ENTER veya SOL OK

Önceki grubu seçer.

YUKARI OK

Sonraki grubu seçer.

AŞAĞI OK

Tarih çizelgesinde ilk grubu seçer.

HOME

Tarih çizelgesinde son grubu seçer.

END

Ekranda genişletilmiş bir grupta ilk öğeyi veya ekran dışında sağdaki ilk öğeyi seçer.

SAĞ OK

Günler için zaman ölçeğinde bir zaman birimi seçili olarak

Bunu yapmak için

Tuş

Zaman ölçeğinde gösterilenlerle aynı zaman artırımlarıyla geri gider.

SOL OK

Zaman ölçeğinde gösterilenlerle aynı zaman artırımlarıyla ileri gider.

SAĞ OK

Etkin görünüm, Yapılacaklar Çubuğu, Arama, Günlük klasörleri arasında geçiş yapar ve etkin görünüme döner.

SEKME ve SHIFT+SEKME

Sayfanın Başı

Bu konuda

Temel gezinti

İşlem

Tuş

Posta'ya geçiş yapar.

CTRL+1

Takvim'e geçiş yapar.

CTRL+2

Kişiler'e geçiş yapar.

CTRL+3

Görevler'e geçiş yapar.

CTRL+4

Notlar'a geçiş yapar.

CTRL+5

Gezinti Bölmesi'nde Klasör Listesi'ne geçiş yapar.

CTRL+6

Kısayollara geçiş yapar.

CTRL+7

Sonraki iletiye (ileti açık olarak) geçiş yapar.

CTRL+NOKTA

Önceki iletiye (ileti açık olarak) geçiş yapar.

CTRL+VİRGÜL

Gezinti Bölmesi, ana Outlook penceresi, Okuma Bölmesi ve Yapılacaklar Çubuğu arasında hareket eder.

F6 veya CTRL+SHIFT+SEKME

Outlook penceresi, Gezinti Bölmesi'ndeki daha küçük bölmeler, Okuma Bölmesi ve Yapılacaklar Çubuğu içindeki kısımlarda hareket eder.

SEKME

Gezinti Bölmesi içinde hareket eder.

Ok tuşları

Farklı bir klasöre gider.

CTRL+Y

Arakutusuna gider.

F3 veya CTRL+E

Okuma Bölmesi'nde, önceki iletiye gider.

ALT+YUKARI veya CTRL+VİRGÜL ya da ALT+PAGE UP

Okuma Bölmesi'nde, metin içinde aşağı doğru gider.

ARA ÇUBUĞU

Okuma Bölmesi'nde, metin içinde yukarı doğru gider.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU

Bir grubu Gezinti Bölmesi'nde genişletir veya daraltır (grup seçili olarak).

Sırasıyla SHIFT+ARTI veya EKSİ

E-posta ileti listesindeki bir grubu daraltır veya genişletir.

Sırasıyla SOL OK veya SAĞ OK

Okuma Bölmesi'nde sonraki alana gider.

SHIFT+SEKME

Okuma Bölmesi'nde önceki alana gider.

CTRL+SEKME

Ana Outlook penceresinde önceki görünüme geri döner.

ALT+B, ALT+SOL OK veya ALT+GERİ TUŞU

Ana Outlook penceresinde sonraki görünüme doğru gider.

ALT+SAĞ

Bilgi Çubuğu'nu seçer ve kullanılabiliyorsa, menü komutlarını gösterir.

CTRL+SHIFT+W

Sayfanın Başı

Arama

Yapılacak işlem

Tuş

Bir ileti veya başka bir öğeyi bulur.

CTRL+E

Arama sonuçlarını temizler.

ESC

Aramayı bulunduğunuz modüle bağlı olarak, Tüm Posta Öğeleri'ni, Tüm Takvim Öğeleri'ni veya Tüm Kişi Öğeleri'ni içerecek şekilde genişletir.

CTRL+ALT+A

Arama Sorgu Oluşturucu'yu genişletir.

CTRL+ALT+W

Gelişmiş Bul komutunu kullanır.

CTRL+SHIFT+F

Yeni bir Arama Klasörü oluşturur.

CTRL+SHIFT+P

İletide veya başka bir öğede metin arar.

F4

İletide veya başka bir öğede metin araması sırasında sonrakini bulur.

SHIFT+F4

Açık öğeler içindeki metin simgelerini veya bazı biçimlendirme komutlarını bulur ve değiştirir. Açık bir öğe üzerindeki Okuma Bölmesi içinde çalışır.

CTRL+H

Aramayı masaüstünü içerecek şekilde genişletir.

CTRL+ALT+K

Sayfanın Başı

Bayraklar

Yapılacak işlem

Tuş

Bayrak atamak için İzleme Bayrağı iletişim kutusunu açar.

CTRL+SHIFT+G

Sayfanın Başı

Renk kategorileri

Bunu yapmak için

Tuş

Renk Kategorileri iletişim kutusundaki listeden seçili kategoriyi siler.

ALT+D

Sayfanın Başı

Öğe veya dosya oluşturma

Yapılacak işlem

Tuş

Randevu oluşturur.

CTRL+SHIFT+A

Kişi oluşturur.

CTRL+SHIFT+C

Dağıtım listesi oluşturur.

CTRL+SHIFT+L

Faks oluşturur.

CTRL+SHIFT+X

Klasör oluşturma.

CTRL+SHIFT+E

Günlük girdisi oluşturur.

CTRL+SHIFT+J

Toplantı isteği oluşturur.

CTRL+SHIFT+Q

İleti oluşturur.

CTRL+SHIFT+M

Not oluşturur.

CTRL+SHIFT+N

Yeni bir Microsoft Office belgesi oluşturur.

CTRL+SHIFT+H

Bu klasöre gönderir.

CTRL+SHIFT+S

Bu klasöre yanıt gönderir.

CTRL+T

Arama Klasörü oluşturur.

CTRL+SHIFT+P

Görev oluşturur.

CTRL+SHIFT+K

Görev isteği oluşturur.

CTRL+SHIFT+U

Sayfanın Başı

Tüm öğeler

Bunu yapmak için

Tuş

Kaydeder.

CTRL+S veya SHIFT+F12

Kaydeder ve kapatır.

ALT+S

Farklı kaydeder.

F12

Geri alır.

CTRL+Z veya ALT+GERİ AL TUŞU

Öğeyi siler.

CTRL+D

Yazdırır.

CTRL+P

Öğeyi kopyalar.

CTRL+SHIFT+Y

Öğeyi taşır.

CTRL+SHIFT+V

Adları denetler.

CTRL+K

Yazım denetimi başlatma.

F7

İzleme bayrağı ekler.

CTRL+SHIFT+G

İletir.

CTRL+F

Tümünü gönderir veya davet eder.

ALT+S

Bir alanda düzenlemeyi açar (Simge görünümü dışında).

F2

Metni sola hizalar.

CTRL+L

Metni ortaya hizalar.

CTRL+E

Metni sağa hizalar.

CTRL+R

Sayfanın Başı

E-posta

Bunu yapmak için

Tuş

Gelen Kutusu'na geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+I

Giden Kutusu'na geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+O

İleti göndermek için kullanılacak hesabı seçer.

CTRL+SEKME (odak Kime kutusundayken) ve ardından SEKME Hesaplar düğmesi

Adları denetler.

CTRL+K

Gönderir.

ALT+S

İletiyi yanıtlar.

CTRL+R

Tüm iletileri yanıtlar.

CTRL+SHIFT+R

İletiyi iletir.

CTRL+F

İletiyi gereksiz posta olmadığını gösterecek şekilde işaretler.

CTRL+ ALT+J

Engellenmiş dış içeriği görüntüler (iletide).

CTRL+SHIFT+I

Klasöre postalar.

CTRL+ SHIFT+S

Normal stili uygular.

CTRL+SHIFT+N

Yeni iletilerin denetimini yapar.

CTRL+M veya F9

Bir önceki iletiye gider.

YUKARI OK

Bir sonraki iletiye gider.

AŞAĞI OK

Yeni ileti oluşturur (Posta içindeyken).

CTRL+N

Yeni ileti oluşturur (herhangi bir Outlook görünümünde).

CTRL+SHIFT+M

Alınan iletiyi açar.

CTRL+O

Adres Defteri'ni açar.

CTRL+SHIFT+B

HTML veya RTF iletisini düz metne dönüştürür.

CTRL+SHIFT+O

Açılmamış bir iletiye Hızlı Bayrak ekler.

INSERT

İzleme Bayrağı iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+G

Okundu olarak işaretler.

CTRL+Q

Okunmamış olarak işaretler.

CTRL+U

Resimleri yüklemek, otomatik yükleme ayarlarını değiştirmek veya bir göndereni Güvenli Gönderenler Listesi'ne eklemek için menüyü gösterir.

CTRL+SHIFT+W

Bulur veya değiştirir.

F4

Sonrakini bulur.

SHIFT+F4

Gönderir.

CTRL+ENTER

Yazdırır.

CTRL+P

İletir.

CTRL+F

Ek olarak iletir.

CTRL+ALT+F

Seçili öğenin özelliklerini gösterir.

ALT+ENTER

Yükleme işareti koyar.

CTRL+ALT+M

Yükleme işaretini kaldırır.

CTRL+ALT+U

Gönderme/Alma durumunu görüntüler.

CTRL+B (Gönder/Al işlemdeyken)

Sayfanın Başı

Takvim

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni randevu oluşturur (Takvimdeyken).

CTRL+N

Yeni randevu oluşturur (herhangi bir Outlook görünümünde).

CTRL+SHIFT+A

Yeni toplantı isteği oluşturur.

CTRL+SHIFT+Q

Randevu veya toplantıyı iletir.

CTRL+F

Toplantı isteğini bir iletiyle yanıtlar.

CTRL+R

Toplantı isteğini bir iletiyle herkese yanıtlar.

CTRL+SHIFT+R

Takvimde 10 gün gösterir.

ALT+0

Takvimde 1 gün gösterir.

ALT+1

Takvimde 2 gün gösterir.

ALT+2

Takvimde 3 gün gösterir.

ALT+3

Takvimde 4 gün gösterir.

ALT+4

Takvimde 5 gün gösterir.

ALT+5

Takvimde 6 gün gösterir.

ALT+6

Takvimde 7 gün gösterir.

ALT+7

Takvimde 8 gün gösterir.

ALT+8

Takvimde 9 gün gösterir.

ALT+9

Tarihe gider.

CTRL+G

Ay görünümüne geçer.

ALT+= veya CTRL+ALT+4

Sonraki güne gider.

CTRL+SAĞ

Sonraki haftaya gider.

ALT+AŞAĞI

Sonraki aya gider.

ALT+PAGE DOWN

Önceki güne gider.

CTRL+SOL

Önceki haftaya gider.

ALT+YUKARI OK

Önceki aya gider.

ALT+PAGE UP

Haftanın başına gider.

ALT+HOME

Haftanın sonuna gider.

ALT+END

Tam Hafta görünümüne geçer.

ALT+EKSİ İŞARETİ veya CTRL+ALT+3

Hafta İçi görünümüne geçer.

CTRL+ALT+2

Önceki randevuya gider.

CTRL+VİRGÜL veya CTRL+SHIFT+VİRGÜL

Sonraki randevuya gider.

CTRL+NOKTA veya CTRL+SHIFT+NOKTA

Randevu veya görev için yinelenmeyi ayarlar.

CTRL+G

Sayfanın Başı

Kişiler

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni arama yapar.

CTRL+SHIFT+D

Kişiyi veya başka bir öğeyi bulur.

F3 veya CTRL+E

Adres Defterlerinde Ara kutusuna ad girer.

F11

Kişiler görünümü listesi veya tablosunda, belirli bir harfle başlayan ilk kişiye gider.

SHIFT+harf

Tüm kişileri seçer.

CTRL+A

Seçili kişiye adreslenmiş yeni bir ileti oluşturur.

CTRL+F

Seçili kişi için bir Günlük girdisi oluşturur.

CTRL+J

Yeni kişi oluşturur (Kişilerdeyken).

CTRL+N

Yeni kişi oluşturur (herhangi bir Outlook görünümünde).

CTRL+SHIFT+C

Seçili kişi için bir kişi formu oluşturur.

CTRL+O veya CTRL+SHIFT+ENTER

Yeni dağıtım listesi oluşturur.

CTRL+SHIFT+L

Yazdırır.

CTRL+P

Dağıtım listesi üyelerinin listesini yeniler.

F5

Farklı bir klasöre gider.

CTRL+Y

Adres Defteri'ni açar.

CTRL+SHIFT+B

Gelişmiş Bul komutunu kullanır.

CTRL+SHIFT+F

Açık bir kişide, listelenen sonraki kişiyi açar.

CTRL+SHIFT+NOKTA

Kişiyi kapatır.

ESC

Seçili kişinin Web sayfasını açar (varsa).

CTRL+SHIFT+X

Adresi Denetle iletişim kutusunu açar.

ALT+D

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-posta 1 bilgilerini görüntüler.

ALT+SHIFT+1

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-posta 2 bilgilerini görüntüler.

ALT+SHIFT+2

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-posta 3 bilgilerini görüntüler.

ALT+SHIFT+3

Sayfanın Başı

Elektronik Kartvizitler iletişim kutusunda

Yapılacak işlem

Tuş

Ekle listesini açar.

ALT+A

Atanmış etiketli bir alan seçildiğinde Etiket kutusundaki metni seçer.

ALT+B

Kart Resmi Ekle iletişim kutusunu açar.

ALT+C

İmleci Düzenle kutusunun başına yerleştirir.

ALT+E

Alanlar kutusunu seçer.

ALT+F

Resim Hizalama açılan listesini seçer.

ALT+G

Arka planın renk paletini seçer.

ALT+K, ardından ENTER

Düzen açılan listesini seçer.

ALT+L

Seçili bir alanı Alanlar kutusundan kaldırır.

ALT+R

Sayfanın Başı

Görevler

Yapılacak işlem

Tuş

Yapılacaklar Çubuğu'nu gösterir veya gizler.

ALT+F2

Görev isteğini kabul eder.

ALT+C

Görev isteğini reddeder.

ALT+D

Görev veya başka bir öğe bulur.

CTRL+E

Klasöre Git iletişim kutusunu açar.

CTRL+Y

Yeni bir görev oluşturur (Görevlerdeyken).

CTRL+N

Yeni bir görev oluşturur (herhangi bir Outlook görünümünde).

CTRL+SHIFT+K

Yeni bir görev isteği oluşturur.

CTRL+SHIFT+U

Seçili öğeyi açar.

CTRL+O

Seçili öğeyi yazdırır.

CTRL+P

Tüm öğeleri seçme.

CTRL+A

Seçili öğeyi siler.

CTRL+D

Görevi ek olarak iletir.

CTRL+F

Gezinti Bölmesi, Görevler listesi ve Yapılacaklar Çubuğu arasında geçiş yapar.

SHIFT+SEKME

Seçili öğeyi bir Günlük öğesi olarak açar.

CTRL+J

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Bir öğeye bayrak ekler veya tamamlanmış olarak işaretler.

INSERT

Sayfanın Başı

Metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Tuş

Biçim menüsünü görüntüler.

ALT+O

Yazı Tipi iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+P

Büyük/küçük harf geçişi yapar (metin seçiliyken).

SHIFT+F3

Harfleri küçük harf olarak biçimlendirme.

CTRL+SHIFT+K

Harfleri kalın yapma.

CTRL+B

Madde işareti ekler.

CTRL+SHIFT+L

Harfleri italik yapma.

CTRL+I

Girintiyi artırır.

CTRL+T

Girintiyi azaltır.

CTRL+SHIFT+T

Sola hizalar.

CTRL+L

Ortaya hizalar.

CTRL+E

Altını çizer.

CTRL+U

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+] veya CTRL+SHIFT+>

Yazı tipi boyutunu küçültür.

CTRL+[ veya CTRL+SHIFT+<

Keser.

CTRL+X veya SHIFT+DELETE

Kopyalar.

CTRL+C veya CTRL+INSERT

Not: CTRL+INSERT Okuma Bölmesi'nde kullanılamaz.

Yapıştırır.

CTRL+V veya SHIFT+INSERT

Biçimlendirmeyi temizler.

CTRL+SHIFT+Z veya CTRL+ARA ÇUBUĞU

Sonraki sözcüğü siler.

CTRL+SHIFT+H

Paragrafı kenar boşlukları arasına sığacak şekilde yayar.

CTRL+SHIFT+J

Stilleri uygular.

CTRL+SHIFT+S

Asılı girinti oluşturma.

CTRL+T

Köprü ekleme.

CTRL+K

Paragrafı sola yaslama.

CTRL+L

Paragrafı sağa yaslama.

CTRL+R

Asılı girintiyi azaltma.

CTRL+SHIFT+U

Paragraf biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+Q

Sayfanın Başı

Öğelere web bilgileri ekleme

Yapılacak işlem

Tuş

Öğenin gövde metninde URL düzenler.

CTRL tuşunu basılı tutarak farenin düğmesine tıklayın.

Bir Web tarayıcısını belirtir.

SHIFT tuşunu basılı tutarak farenin düğmesine tıklayın.

Köprü ekleme.

CTRL+K

Sayfanın Başı

kırtasiyeci grafiği

Bunu yapmak için

Tuş

Baskı Önizleme’yi açar.

ALT+F tuşlarına ve sonra V'ye basın

Açık penceredeki bir öğeyi yazdırmak için ALT+F, ardından W ve V tuşlarına basın

Baskı önizlemeyi yazdırır.

ALT+P

Baskı Önizleme'den Sayfa Yapısı'nı açar.

ALT+S veya ALT+U

Yakınlaştırır.

ALT+Z

Baskı Önizleme’yi kapatır.

ALT+C

Sayfanın Başı

Gönderme/alma

Bunu yapmak için

Tuş

Tüm tanımlı Gönderme/Alma grupları için Bu grubu gönderme/almaya ekle (F9) seçeneği seçili olarak gönderme/almayı başlatır. Bunlar başlıkları, tam öğeleri, belirtilen klasörleri, belirli bir boyuttan az olan öğeleri veya sizin tanımladığınız herhangi bir bileşimi içerebilir.

F9

Tam öğeleri (başlık, öğe ve varsa ekleri) alan geçerli klasör için bir gönderme/alma başlatır.

SHIFT+F9

Gönderme/almayı başlatır.

CTRL+M

Gönderme/Alma gruplarını tanımlar.

CTRL+ALT+S

Sayfanın Başı

Visual Basic Düzenleyicisi

Yapılacak işlem

Tuş

Visual Basic Düzenleyicisini açar.

ALT+F11

Sayfanın Başı

Makrolar

Yapılacak işlem

Tuş

Makro yürütür.

ALT+F8

Sayfanın Başı

Formlar

Yapılacak işlem

Tuş

Form Tasarımını kaydeder.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Form Verilerini kaydeder.

CTRL+SHIFT+F11

Yeni bir Microsoft Office InfoPath formu oluşturur.

Bir InfoPath klasörüne tıklayın ve sonra CTRL+N tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Görünümler

Tablo görünümü

Genel kullanım

Bunu yapmak için

Tuş

Öğeyi açar.

ENTER

Tüm öğeleri seçme.

CTRL+A

Ekranın en altındaki öğeye gider.

PAGE DOWN

Ekranın en üstündeki öğeye gider.

PAGE UP

Seçili öğeleri birer birer genişletir veya daraltır.

Sırasıyla, SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Seçimi genişletmeden sonraki veya önceki öğeye gider.

Sırasıyla CTRL+YUKARI OK veya CTRL+AŞAĞI OK

Etkin öğeyi seçer veya seçimi iptal eder.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Görünümü yeniler.

F5

Bir grup seçili olarak

Bunu yapmak için

Tuş

Tüm grupları genişletme.

CTRL+SHIFT+ARTI

Grubu daraltır.

CTRL+EKSİ İŞARETİ

Tek bir seçili grubu genişletir.

SHIFT+ARTI İŞARETİ

Tek bir seçili grubu daraltır.

EKSİ İŞARETİ

Önceki grubu seçer.

YUKARI OK

Sonraki grubu seçer.

AŞAĞI OK

İlk grubu seçer.

HOME

Son grubu seçer.

END

Ekranda genişletilmiş bir grupta ilk öğeyi veya ekran dışında sağdaki ilk öğeyi seçer.

SAĞ OK

Tüm gruplar

Bunu yapmak için

Tuş

Tüm grupları daraltma.

CTRL+EKSİ İŞARETİ

Tüm grupları genişletme.

CTRL+SHIFT+ARTI

Takvim Gün/Hafta/Ay görünümü

Üçü birlikte

Bunu yapmak için

Tuş

1 - 9 gün arasını gösterir.

ALT+gün sayısı için sayı tuşu

10 gün görünümü.

ALT+0 (SIFIR)

Haftalara geçer.

ALT+EKSİ İŞARETİ

Aylara geçer.

ALT+=

Takvim, Görev Defteri ve Klasör Listesi arasında hareket eder.

CTRL+SEKME veya F6

Önceki randevuyu seçer.

SHIFT+SEKME

Önceki güne gider.

SOL OK

Sonraki güne gider.

SAĞ OK

Sonraki haftada aynı güne gider.

ALT+AŞAĞI

Önceki haftada aynı güne gider.

ALT+YUKARI OK

Gün görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

İş gününüzün başladığı saati seçer.

HOME

İş gününüzün sona erdiği saati seçer.

END

Önceki saatleri seçer.

YUKARI OK

Sonraki saatleri seçer.

AŞAĞI OK

Ekranın en üstündeki saatleri seçer.

PAGE UP

Ekranın en altındaki saatleri seçer.

PAGE DOWN

Seçili öğeyi genişletir veya daraltır.

Sırasıyla, SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Randevuyu yukarı veya aşağı taşır.

İmleç randevu üzerindeyken, sırasıyla ALT+YUKARI OK veya ALT+AŞAĞI OK

Randevu başlangıç veya bitiş zamanını değiştirir.

İmleç randevu üzerindeyken, sırasıyla ALT+SHIFT+YUKARI OK veya ALT+SHIFT+AŞAĞI OK

Seçili öğeyi sonraki haftanın aynı gününe taşır.

ALT+AŞAĞI

Seçili öğeyi önceki haftanın aynı gününe taşır.

ALT+YUKARI OK

Hafta görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

Seçili günün iş saati başlangıcına gider.

HOME

Seçili günün iş saati bitişine gider.

END

Seçili günün bir sayfa üstüne gider.

PAGE UP

Seçili günün bir sayfa aşağısına gider.

PAGE DOWN

Randevuyu yukarı, aşağı, sola veya sağa taşır.

Sırasıyla ALT+YUKARI OK, ALT+AŞAĞI OK, ALT+ SOL OK veya ALT+SAĞ OK

Seçili zaman bloğunun süresini değiştirir.

SHIFT+SOL OK, SHIFT+SAĞ OK, SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK ya da SHIFT+HOME veya SHIFT+END

Ay görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

Haftanın ilk gününe gider.

HOME

Önceki sayfada haftanın aynı gününe gider.

PAGE UP

Sonraki sayfada haftanın aynı gününe gider.

PAGE DOWN

Tarih Gezgini

Bunu yapmak için

Tuş

Geçerli haftanın ilk gününe gider.

ALT+HOME

Geçerli haftanın son gününe gider.

ALT+END

Önceki haftada aynı güne gider.

ALT+YUKARI OK

Sonraki haftada aynı güne gider.

ALT+AŞAĞI

Kartvizitler görünümü veya Adres Kartları görünümü

Genel kullanım

Bunu yapmak için

Tuş

Listede belirli bir kartı seçer.

Kartın dosyalandığı adın veya sıralama için kullandığınız alan adının bir veya birkaç harfi

Önceki kartı seçer.

YUKARI OK

Sonraki kartı seçer.

AŞAĞI OK

Listede ilk kartı seçer.

HOME

Listede son kartı seçer.

END

Geçerli sayfadaki ilk kartı seçer.

PAGE UP

Sonraki sayfada ilk kartı seçer.

PAGE DOWN

Sonraki sütunda en yakın kartı seçer.

SAĞ OK

Önceki sütunda en yakın kartı seçer.

SOL OK

Etkin kart seçimini belirler veya iptal eder.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçimi önceki karta genişletir ve başlangıç noktasından sonra kartların seçimini iptal eder.

SHIFT+YUKARI

Seçimi sonraki karta genişletir ve başlangıç noktasından önce kartların seçimini iptal eder.

SHIFT+AŞAĞI

Başlangıç noktasına bakmaksızın seçimi önceki karta genişletir.

CTRL+SHIFT+YUKARI

Başlangıç noktasına bakmaksızın seçimi sonraki karta genişletir.

CTRL+SHIFT+ AŞAĞI

Seçimi listede ilk karta genişletir.

SHIFT+HOME

Seçimi listede son karta genişletir.

SHIFT+END

Seçimi önceki sayfada ilk karta genişletir.

SHIFT+PAGE UP

Seçimi son sayfada son karta genişletir.

SHIFT+PAGE DOWN

Açık karttaki alanlar arasında hareket etme

Aşağıdaki tuşları kullanmak için, kartta bir alanın seçili olmasına dikkat edin. Bir kart seçiliyken alan seçmek için, alana tıklayın veya F2 tuşuna basın.

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki alana gider ve bir kartın son alanından bir sonraki kartın ilk alanına gider.

SEKME

Önceki alana gider ve bir kartın ilk alanından bir önceki kartın son alanına gider.

SHIFT+SEKME

Sonraki alana gider veya çok satırlı bir alana satır ekler.

ENTER

Etkin karttan ayrılmadan, önceki alana gider.

SHIFT+ENTER

Etkin alanda metin düzenlemek için ekleme noktasını görüntüler.

F2

Bir alanda karakterler arasında hareket etme

Aşağıdaki tuşları kullanmak için, kartta bir alanın seçili olmasına dikkat edin. Bir kart seçiliyken alan seçmek için, alana tıklayın veya F2 tuşuna basın.

Bunu yapmak için

Tuş

Çok satırlı bir alana satır ekler.

ENTER

Satırın başına gitme.

HOME

Satırın sonuna gitme.

END

Çık satırlı alanın başına gider.

PAGE UP

Çık satırlı alanın sonuna gider.

PAGE DOWN

Çok satırlı bir alanda önceki satıra gider.

YUKARI OK

Çok satırlı bir alanda sonraki satıra gider.

AŞAĞI OK

Bir alanda önceki karaktere gider.

SOL OK

Bir alanda sonraki karaktere gider.

SAĞ OK

Zaman Çizelgesi görünümü (Görevler veya Günlük)

Bir öğe seçili olarak

Bunu yapmak için

Tuş

Önceki öğeyi seçer.

SOL OK

Sonraki öğeyi seçer.

SAĞ OK

Birden fazla bitişik öğeyi seçer.

SHIFT+SOL OK veya SHIFT+SAĞ OK

Bitişik olmayan birden fazla öğeyi seçer.

CTRL+SOL OK+ARA ÇUBUĞU veya CTRL+SAĞ OK+ARA ÇUBUĞU

Seçili öğeleri açar.

ENTER

Ekrandaki öğelerin bir ekran yukarısındaki öğeleri görüntüler.

PAGE UP

Ekrandaki öğelerin bir ekran aşağısındaki öğeleri görüntüler.

PAGE DOWN

Tarih çizelgesinde ilk öğeyi seçer (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki ilk öğeyi seçer.

HOME

Tarih çizelgesinde son öğeyi seçer (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki son öğeyi seçer.

END

Tarih çizelgesinde ilk öğeyi (seçmeden) görüntüler (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki ilk öğeyi görüntüler.

CTRL+HOME

Tarih çizelgesinde son öğeyi (seçmeden) görüntüler (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki son öğeyi görüntüler.

CTRL+END

Bir grup seçili olduğunda

Bunu yapmak için

Tuş

Grubu genişletir.

ENTER veya SAĞ OK

Grubu daraltır.

ENTER veya SOL OK

Önceki grubu seçer.

YUKARI OK

Sonraki grubu seçer.

AŞAĞI OK

Tarih çizelgesinde ilk grubu seçer.

HOME

Tarih çizelgesinde son grubu seçer.

END

Ekranda genişletilmiş bir grupta ilk öğeyi veya ekran dışında sağdaki ilk öğeyi seçer.

SAĞ OK

Günler için zaman ölçeğinde bir zaman birimi seçili olarak

Bunu yapmak için

Tuş

Zaman ölçeğinde gösterilenlerle aynı zaman artırımlarıyla geri gider.

SOL OK

Zaman ölçeğinde gösterilenlerle aynı zaman artırımlarıyla ileri gider.

SAĞ OK

Alt zaman ölçeği seçiliyken, üst zaman ölçeğini seçer.

SHIFT+SEKME

Üst zaman ölçeği seçiliyken, alt zaman ölçeğini seçer.

SEKME

Alt zaman ölçeği seçiliyken, ekrandaki ilk öğeyi seçer veya öğeler gruplandırılmışsa, ekrandaki ilk grubu seçer.

SEKME

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz:

Araştırma ve Outlook posta gezinme için ekran okuyucu kullanın

Araştırma ve Outlook Takvim gezinme için ekran okuyucu kullanın

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook'ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×