Outlook 'ta grup üyelerini ekleme ve kaldırma

Projeler geldikçe ve gittiğinizden, Grup üyelerinizden da fazla olacaktır. Kuşkusuz, Grup ömrü boyunca üye eklemeniz ve kaldırmanız gerekir; Grup sahiplerini eklemeniz veya kaldırmanız da gerekebilir.

Grubun herhangi bir üyesi diğerlerini gruba davet edebilir ancak yalnızca grubun sahibi bunları kaldırabilir. Grup sahibi genellikle grubu oluşturan kişidir ancak diğer kişilere bu rol atanabilir.

Konuk üyeleri dahil olmak üzere üye ekleme ve çıkarma yönergeleri için Outlook sürümünüze karşılık gelen sekmeyi seçin.

Grubunuza üye ekleme

 1. Windows için Outlook açın.

 2. Sol klasör bölmesindeki gruplar 'ın altında grubunuzu seçin.

  Soldaki Gezinti bölmesinden grup seçin

 3. Gruplar şeridinde üye Ekle'yi seçin.

 4. Üye Ekle kutusunda, kuruluşunuzun içindeki kullanıcıları tam adına veya e-posta adresine göre arayın ve eklenecek adları seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

Not: Adres defteri 'ni kullanarak Grup üyeliğini düzenleyemezsiniz.  Adres defteri 'ni kullanarak üye eklemeye veya kaldırmaya çalışırsanız hata görebilirsiniz.

Gruba Konuk ekleme

Dış Kullanıcı olarak da bilinen konukları bir gruba eklediğinizde, onlara gruptaki tüm bilgilere erişim izni verebilirsiniz. E-postalar, takvim, proje notları, proje dosyaları ve proje planları içerir. Konuklar, Outlook 'ta gezinti bölmesi 'nde Gruplar düğümünü görmüyor, ancak Grup e-postalarını alma ve gelen kutusu aracılığıyla dosya bağlantıları alma.

Groups üstbilgisi, bu örnekte gösterildiği gibi konuk kullanıcıların gruba ne zaman dahil olduğunu belirtir.

Grup üst bilgisinde Konuk üyeliği gösterilir

Bir konuğu gruba katılmaya davet ettiğinizde, bu kişiler eklenmiş olduğu e-posta tarafından bilgilendirilmez. Gelen kutusu 'nda grup konuşmaları ve takvim olaylarını almaya başlıyorum. Ancak Konuk üyelerinin bir grupta gördükleriniz ve yapabilecekleri sınırlamaları vardır. Örneğin, konuklar:

 • Grup sahipleri olun

 • Genel adres listesini görüntüleme

 • Grup üyesi kişi kartlarındaki tüm bilgileri görüntüleme

 • Grubun üyeliğini görüntüleme

Grup sahibi konuk erişimini herhangi bir zamanda iptal edebilir.

Gruba Konuk eklemek için

 1. Windows için Outlook açın.

 2. Sol klasör bölmesindeki gruplar 'ın altında grubunuzu seçin.

  Soldaki Gezinti bölmesinden grup seçin

 3. Gruplar şeridinde üye Ekle'yi seçin.

 4. Üye Ekle kutusuna konuğun e-posta adresini girin ve ENTERtuşuna basın.

 5. Tamam’ı seçin.

Gruptan üye kaldırma

Üyeleri yalnızca Grup sahipleri kaldırabilir.

 1. Sol klasör bölmesindeki gruplar 'ın altında grubunuzu seçin.

  Soldaki Gezinti bölmesinden grup seçin

 2. Şeritte grubu Düzenle'yi seçin.

 3. Grubu Düzenle kutusunda, kaldırmak istediğiniz üyenin adının üzerine gelin ve Xişaretine tıklayın.

  Remove a member

Not: Bu özellik, Office 365 aboneliği olan Office Insider katılımcılarına sağlanır. Office 365 abonesiyseniz Office'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Grubunuza üye ekleme

 1. Mac için Outlook 'U açma

 2. Üye ekleyeceğiniz grubun grup kartını açın.

 3. Üyeler'i seçin.

  Üye Ekle 'yi gösterme

 4. Bir veya daha fazla ad veya e-posta adresi yazın veya listeden üye seçin. Gruba, okulunuzun veya kuruluşunuzun dışından kişileri konuk olarak ekleyebilirsiniz. Grup içinde üye Ekle 'yi gösterme

 5. Üye Ekle'yi seçin.

Gruptan üye kaldırma

 1. Mac için Outlook 'U açma

 2. Üye kaldırmak istediğiniz grubun grup kartını açın. Üyeleri yalnızca Grup sahipleri kaldırabilir.

 3. Üyeler'i seçin.

 4. Gruptan kaldırmak istediğiniz kişinin adının yanındaki X işaretini tıklatın. Grup üyelerini kaldır 'ı gösterme

 5. Kaldır’ı seçin.

Not: Yönergeler gördüklerinizle uyuşmuyorsa Web’de Outlook’un eski bir versiyonunu kullanıyor olabilirsiniz. Klasik Web üzerinde Outlook yönergelerini deneyin.

Sahip olarak, grubunuza ait olmayan kişilerden grubunuza katılma istekleri alırsınız, ancak grubun üyesi olmak isteyebilirsiniz. 

 1. Biri gruplarınıza iki yoldan katılma talebinde bulunabilir: özel bir grupsa katılma isteğiniseçin ve bu bir ortak grupsa, katıl'ı seçin.

 2. Grup sahibi/sahipleri, katılma isteğine sahip bir e-posta alır. Sahip, e-postadaki katılma isteğini onaylayabilir veya reddedebilir .

Diğer tüm sahipler de isteğin onaylanıp onaylanmadığını ve üzerinde işlem yapması gerekmez. Kullanıcı bir grubu bulabilir ve buna katılmak isteyebilir. Grup özelse, sahibi isteği içeren bir e-posta alın. Sahip, isteği onaylayabilir veya reddedebilir.

Grup üyesi Ayrıca grubunuza diğer kullanıcıları ekleme isteği de gönderebilir

Sahip olarak, Grup üyesinden, grubunuza başka kullanıcılar eklemek isteyen bir e-posta alacaksınız. Aynı e-posta, varsa diğer sahiplerine gidecek. Yapılan eyleme bağlı olarak e-posta, isteklerin durumunu güncelleştirecek ve size gösterecektir. 

Kişileri grubunuza katılmaya davet edebilirsiniz. Bu bir özel gruptur, Grup sahibi davetten gruba katılmak üzere bir istek alır. Ayrıca konukları gruba katılmaya davet edebilirsiniz. Grup konuşmaları ve takvim olaylarını gelen kutularına alırlar. Ancak konuklar Grup sahipleri olamaz, genel adres listesini görüntüleyebilir, grup üyesi kişi kartlarındaki tüm bilgileri görüntüleyebilir veya grubun üyeliğini görüntüleyebilir.

 1. Web’de Outlook'u açın.

 2. Klasör bölmesinde, gruplar'ın altında grubunuzu seçin.

  Gezinti bölmesindeki bir grubun ekran görüntüsü

 3. Grup üst bilgisinde SPO Geçiş aracının ayarları yanındaki üye sayısını seçin.

  Grup üyeleri düğmesinin ekran görüntüsü

 4. Grup fotoğrafının yanında, başkalarını davet et> Diğer seçenekler 'i seçin.

  Grup kartındaki diğerlerini davet et seçeneğinin ekran görüntüsü

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bağlantıyı yapıştırmak için Kopyala öğesini seçerek, daha önce oluşturmayı başlattığınız bir e-postada gruba katılın.

  • İletideki gruba katılmak üzere bağlantı içeren yeni bir posta başlatmak için e-posta ' yı seçin. Alıcının gruba katılmak için bu bağlantıya tıklamış olması gerekir.

   Grup özelse, iletideki bağlantı gruba sahibine bir istek gönderir.

 6. Posta oluşturmayı bitirip Gönder'e tıklayın.

Üyeleri kaldırmak için Grup sahibi olmanız gerekir. Grup sahibiyseniz, aşağıdaki "Grup sahiplerini görüntüle" başlığına bakın.

 1. Grup üst bilgisinde SPO Geçiş aracının ayarları yanındaki üye sayısını seçin.

  Grup üyeleri düğmesinin ekran görüntüsü

 2. Kaldırmak istediğiniz üyenin adının yanındaki grup Gruptan Kaldır kaldır 'ı seçin.

 1. Grup üst bilgisinde SPO Geçiş aracının ayarları yanındaki üye sayısını seçin.

  Grup üyeleri düğmesinin ekran görüntüsü

 2. Rol sütunu altında, gruptaki bir kişinin sahip veya üye olduğunu görebilirsiniz.

Grup üyelerinizden birini yükseltmek için Grup sahibi olmanız gerekir.

 1. Grup üst bilgisinde SPO Geçiş aracının ayarları yanındaki üye sayısını seçin.

  Grup üyeleri düğmesinin ekran görüntüsü

 2. Sahibe yükseltmek istediğiniz kişiyi bulun.

 3. Rol sütununun altında, Sahibe yükseltmek> üye 'i seçin.

Bir sahibi üye durumuna indirgedikten sonra, grubun en az bir sahibi olması gerektiğini unutmayın. Yalnızca Grup sahipleri indirgenir.

 1. Grup üst bilgisinde SPO Geçiş aracının ayarları yanındaki üye sayısını seçin.

  Grup üyeleri düğmesinin ekran görüntüsü

 2. Bir üyeye indirgemek istediğiniz kişiyi bulun.

 3. Rol sütunu altında sahip >sahip durumunu kaldır'ı seçin.

Klasik Web’de Outlook yönergeleri

Kişileri grubunuza katılmaya davet edebilirsiniz. Bu bir özel gruptur, Grup sahibi davetten gruba katılmak üzere bir istek alır. Ayrıca konukları gruba katılmaya davet edebilirsiniz. Grup konuşmaları ve takvim olaylarını gelen kutularına alırlar. Ancak konuklar Grup sahipleri olamaz, genel adres listesini görüntüleyebilir, grup üyesi kişi kartlarındaki tüm bilgileri görüntüleyebilir veya grubun üyeliğini görüntüleyebilir.

 1. Web’de Outlook'u açın.

 2. Gezinti bölmesinde, Gruplar'ın altında grubunuzu seçin.

 3. Grup üst bilgisinde üye sayısını seçin.

  Üyeler sayfasına gitmek için üye sayısını seçin
 4. Üye ekle’yi seçin.

 5. Eklemek istediğiniz kişinin e-posta adresini girin.

 6. Kaydet'i seçin.

Üyeleri kaldırmak için Grup sahibi olmanız gerekir. Grup sahibi olduğumu nasıl anlarım?

 1. Grup üst bilgisinde üye sayısını seçin.

  Üyeler sayfasına gitmek için üye sayısını seçin
 2. Grubun tüm üyelerini görmek için Tümünü seçin.

  Bu grubun üyelerini görmek için tümünü seçin
 3. Kaldırmak istediğiniz üyenin adının yanındaki Diğer Eylemler simgesi gruptan kaldır> öğesini tıklatın.

 1. Grup üst bilgisinde üye sayısını seçin.

  Üyeler sayfasına gitmek için üye sayısını seçin
 2. Tüm Grup sahiplerini görmek için sahipler 'i seçin.

  Sahipler bağlantısının vurgulandığı gruplar başlığı

Grup üyelerinizden birini yükseltmek için Grup sahibi olmanız gerekir.

 1. Grup üst bilgisinde üye sayısını seçin.

  Üyeler sayfasına gitmek için üye sayısını seçin
 2. Grubun tüm üyelerini görmek için Tümünü seçin.

  Bu grubun üyelerini görmek için tümünü seçin
 3. Yükseltmek istediğiniz üyenin adının üzerine gelin ve Diğer Eylemler simgesi >öğesiniseçin.

Bir sahibi üye durumuna indirgedikten sonra, grubun en az bir sahibi olması gerektiğini unutmayın. Yalnızca Grup sahipleri indirgenir.

 1. Grup üst bilgisinde üye sayısını seçin.

  Üyeler sayfasına gitmek için üye sayısını seçin
 2. Sahipler'i seçin.

  Sahipler bağlantısının vurgulandığı gruplar başlığı

 3. Yükseltmek istediğiniz üyenin adının üzerine gelin ve Diğer Eylemler simgesi >

Grubunuza üye ekleme

 1. Outlook mobil uygulamasını açın.

 2. Klasör bölmesinde Gruplar’ı seçin.

  Gezinti bölmesinde Gruplar klasörü

 3. Üye ekleyeceğiniz grubun adına dokunun.

  Gruplar mobil uygulamasının giriş ekranı
 4. Grup ayrıntıları sayfasına gitmek için Grup adına dokunun.

  Üyeler sayfasını görmek için üye düğmesine dokunun
 5. Üye listesinin altında, Tümünü görüntüle bağlantısına dokunun.

  Grup üyelerini görmek için tüm üyeleri görüntüle bağlantısını seçin
 6. Üyeler sayfasında Ekle'ye dokunun.

 7. Bir veya daha fazla ad veya e-posta adresi yazın veya listeden üye seçin. Okulunuzun veya kuruluşunuzun dışından üyelerin adlarının altında "Konuk" olur.

 8. Onay işareti simgesi öğesine dokunun. Güncelleştirilmiş üye listesini görürsünüz.

Gruptan üye kaldırma

Üyeleri yalnızca Grup sahipleri kaldırabilir.

 1. Outlook mobil uygulamasını açın.

 2. Klasör bölmesinde Gruplar’ı seçin.

  Gezinti bölmesinde Gruplar klasörü

 3. Üye kaldırmak istediğiniz grubun adına dokunun.

  Gruplar mobil uygulamasının giriş ekranı
 4. Grup ayrıntıları sayfasına gitmek için Grup adına dokunun.

  Üyeler sayfasını görmek için üye düğmesine dokunun
 5. Grup ayrıntıları sayfasında, .. . Gruptan kaldırmak istediğiniz kişinin adının yanında.

 6. Gruptan Kaldır 'adokunun.

Ayrıca Bkz

Outlook.com grubu oluşturma ve üye ekleme

Office 365 Gruplarında konuk erişimi

Grup oluşturun

Gruba katılma

Grubu silme

Gruptan ayrılma

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×