Outlook'ta girintileme ve aralık seçeneklerini değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta girintileme ve aralık seçeneklerini değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Outlook önce ve her paragraftan ve onun girintiler boyutunu sonra boşluk miktarını ayarlamak için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanın. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Ayrıca, paragrafın yalnızca ilk satırında girinti oluşturabilir veya paragrafın ilk satırına girinti uygulanmadan bunu izleyen satırlarının girintili yazıldığı bir asılı girinti oluşturabilirsiniz. Buna ek olarak, bir paragraftaki satır boşluklarını değiştirebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. İletiyi oluştururken, aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin. İletinin tamamında paragraf aralığını ayarlamak istiyorsanız, Ctrl+A tuşlarına basın.

 2. Metni Biçimlendir sekmesine gitmek için Alt + O, P, G'ye basın. Odak Girintiler ve aralıklar sekmesinde Paragraf iletişim kutusu açılır. Duyduğunuz: "paragraf penceresini açın. Hizalama." JAWS içinde sizin duymak: "paragraf iletişim kutusu. Girintileri ve sayfa aralığı."

 3. Paragrafın öncesindeki aralığı ayarlamak için “Önce” sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ardından, istediğiniz nokta değerini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın veya istediğiniz nokta değerini (örneğin, 6 veya 18) yazın. (Daha küçük nokta değerleri daha küçük bir alanı temsil eder.)

 4. Paragrafın sonrasındaki aralığı ayarlamak için “Sonra” sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ardından, istediğiniz nokta seçimini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın veya istediğiniz nokta değerini (örneğin, 6 veya 18) yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Satır aralığı ayarlama

 1. Paragrafın satır aralığını değiştirmek için, biçimlendirmek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Metni Biçimlendir sekmesine gitmek için Alt + O, P, G'ye basın. Odak Girintiler ve aralıklar sekmesinde Paragraf iletişim kutusu açılır.

 3. Satır aralığı seçeneklerinden birini belirtmek için, "Satır aralığı" sözlerini ve ardından bir satır aralığı seçeneğini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 4. Seçenekler listesini açmak için Ara çubuğuna basın. Ardından istediğiniz satır boşluğu seçeneğini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basmaya devam edin. Seçmek için Enter tuşuna basın.

  Birden çok gibi özelleştirilebilir bir seçenek belirtirseniz, aralık boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. “Konum” sözünü ve geçerli aralık boyutunu duyarsınız. Ardından bir değer yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Paragraf girintilerini ayarlama

Paragrafın yalnızca ilk satırını girintili yapma

 1. İletiyi oluştururken, ilk satırını girintili yapmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Metni Biçimlendir sekmesini açmak için Alt + O, P, G'ye basın. Odak Girintiler ve aralıklar sekmesinde Paragraf iletişim kutusu açılır. Duyduğunuz: "paragraf penceresini açın. Hizalama." JAWS içinde sizin duymak: "paragraf iletişim kutusu. Girintileri ve sayfa aralığı."

 3. Paragrafın ilk satırını girintili yapmak için, Girinti grubundaki seçenekleri kullanın. Şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Özel, <girinti seçeneği>, düzenlenebilir birleşik giriş kutusu." JAWS’ta şunları duyarsınız: "Özel sütun birleşik giriş kutusu, <girinti seçeneği>." İlk satırı girintili yapmak için Ara Çubuğu’na basın ve sonra şunu duyana kadar Aşağı veya Yukarı ok tuşlarına basın: "İlk satır." Seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. İlk satırın girinti boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. "Buna göre" sözünü ve geçerli girinti boyutunu duyarsınız. Ardından, inç cinsinden bir değer, örneğin 0,5 yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Not: Bunun ardından yazdığınız tüm paragraflar girintili yapılır.

Paragrafın ilk satırı dışındaki satırlarını girintili yapma

 1. İletiyi oluştururken, ilk satırı dışındaki satırlarını girintili yapmak istediğiniz paragrafları seçin (asılı girinti).

 2. Metni Biçimlendir sekmesini açmak için Alt + O, P, G'ye basın. Odak Girintiler ve aralıklar sekmesinde Paragraf iletişim kutusu açılır. Duyduğunuz: "paragraf penceresini açın. Hizalama." JAWS içinde sizin duymak: "paragraf iletişim kutusu. Girintileri ve sayfa aralığı."

 3. Paragrafın ilk satırı dışındaki tüm satırlarını girintili yapmak için, Girinti grubundaki seçenekleri kullanın. Şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Özel, <girinti seçeneği>, düzenlenebilir birleşik giriş kutusu." JAWS’ta şunları duyarsınız: "Özel sütun birleşik giriş kutusu, <girinti seçeneği>."

  Asılı girinti oluşturmak için Ara Çubuğu’na basın ve sonra şunları duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın: "Asılı." Seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. Girinti boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. "Buna göre" sözünü ve geçerli girinti boyutunu duyarsınız. Ardından, inç cinsinden bir değer, örneğin 0,5 yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Paragrafın tamamının girintisini artırma veya azaltma

 1. İletiyi oluştururken, sol veya sağ girintisini artırmak veya azaltmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Metni Biçimlendir sekmesini açmak için Alt + O, P, G'ye basın. Odak Girintiler ve aralıklar sekmesinde Paragraf iletişim kutusu açılır. Duyduğunuz: "paragraf penceresini açın. Hizalama." JAWS içinde sizin duymak: "paragraf iletişim kutusu. Girintileri ve sayfa aralığı."

 3. Girinti grubundaki seçenekleri kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sol kenar boşluğundan girintiyi değiştirmek için, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Sol.”

  • Sağ kenar boşluğundan girintiyi değiştirmek için, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Sağ.”

  Girinti boyutunu ayarlamak için, inç cinsinden bir sayı yazın. Girinti boyutu duyurulur.

 4. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook'ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Outlook posta gezinme için ekran okuyucu kullanın

Outlook Web App her paragrafın girintiler boyutunu ayarlamak için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanma. Bu ekran okuyucusu ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Şu anda Outlook.office.com (Web üzerinde Outlook) sayfasını güncelleştiriyoruz. Yeni Outlook deneyimini kullanan bazı kullanıcılarımız dışındaki diğer kullanıcılarımız güncelleştirme tamamlanana kadar klasik sürümden yararlanmaya devam edecek. Daha fazla bilgi için Yeni Web üzerinde Outlook ile ilgili yardım alın sayfasına gidin. Bu konudaki yönergeler yeni deneyim için geçerli olduğundan, klasik deneyimden yeni Outlook’a geçmenizi öneririz. Yeni Outlook geçmek için “Komut, yeni Outlook’u dene” sözlerini duyana kadar Ctrl + F6 tuşlarını basılı tutun ve sonra Enter’a basın. “Komut, yeni Outlook’u dene” yerine “Komut araç çubuğu” sözlerini duyarsanız zaten yeni Outlook’u kullanıyorsunuz demektir.

 • Outlook Web App kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Outlook Web App web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü sürümündekinden farklıdır. Örneğin, komutlar arasında geçiş yapmak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi sık kullanılan kısayollar Outlook Web App uygulamasında değil, web tarayıcısında kullanılabilir.

Bir paragrafın girintisini arttırmak veya azaltmak

 1. Bir ileti oluştururken, imlecinizi bir yerde girintileme değiştirmek istediğiniz paragrafa getirin. İletinin tamamı için paragraf girintilerini değiştirmek isterseniz, tüm metni seçmek için Ctrl + A tuşlarına basın.

 2. Sekme tuşuna bir kez basın. Duyduğunuz: "biçimlendirme seçeneklerini." Daha sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sol kenar boşluğundan girintisini artırmak için duyduğunuz kadar sağa veya sola ok tuşuna basın "Girintiyi Artır, düğmesi," ve sonra Ara çubuğu tuşlarına basın. Odağı paragrafa verir.

  • Sol kenar boşluğundan Girintiyi azaltmak için duyduğunuz kadar sağa veya sola ok tuşuna basın "Girintiyi Azalt, düğmesi," ve sonra Ara çubuğu tuşlarına basın. Odağı paragrafa verir.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Web üzerinde Outlook ve Outlook.com klavye kısayolları

Outlook’ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Outlook posta gezinme için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×