Outlook'ta girintileme ve aralık seçeneklerini değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta girintileme ve aralık seçeneklerini değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Outlook’ta klavyenizi ve Windows’un yerleşik Ekran okuyucusunu kullanarak her paragrafın öncesinde ve sonrasında ne kadar aralık bırakılacağını ve paragraf girintilerinin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, paragrafın yalnızca ilk satırında girinti oluşturabilir veya paragrafın ilk satırına girinti uygulanmadan bunu izleyen satırlarının girintili yazıldığı bir asılı girinti oluşturabilirsiniz. Buna ek olarak, bir paragraftaki satır boşluklarını değiştirebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için, Outlook'ta klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu başlığı altında JAWS işlevselliği de yer almaktadır. Windows için JAWS hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Windows için JAWS Hızlı Başlangıç Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. İletiyi oluştururken, aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin. İletinin tamamında paragraf aralığını ayarlamak istiyorsanız, Ctrl+A tuşlarına basın.

 2. Metni Biçimlendir sekmesine gitmek için Alt+O tuşlarına basın. Ardından P ve sonra G tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur. Şunu duyarsınız: “Paragraf penceresi. Hizalama.” JAWS’ta şunları duyarsınız: “Paragraf iletişim kutusu. Girintiler ve Aralıklar sayfası.”

 3. Paragrafın öncesindeki aralığı ayarlamak için “Önce” sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ardından, istediğiniz nokta değerini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın veya istediğiniz nokta değerini (örneğin, 6 veya 18) yazın. (Daha küçük nokta değerleri daha küçük bir alanı temsil eder.)

 4. Paragrafın sonrasındaki aralığı ayarlamak için “Sonra” sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ardından, istediğiniz nokta seçimini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın veya istediğiniz nokta değerini (örneğin, 6 veya 18) yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Satır aralığı ayarlama

 1. Paragrafın satır aralığını değiştirmek için, biçimlendirmek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Metni Biçimlendir sekmesine gitmek için Alt+O tuşlarına basın. Ardından P ve sonra G tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Satır aralığı seçeneklerinden birini belirtmek için, "Satır aralığı" sözlerini ve ardından bir satır aralığı seçeneğini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 4. Seçenekler listesini açmak için Ara çubuğuna basın. Ardından istediğiniz satır boşluğu seçeneğini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basmaya devam edin. Seçmek için Enter tuşuna basın.

  Birden çok gibi özelleştirilebilir bir seçenek belirtirseniz, aralık boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. “Konum” sözünü ve geçerli aralık boyutunu duyarsınız. Ardından bir değer yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Paragraf girintilerini ayarlama

Paragrafın yalnızca ilk satırını girintili yapma

 1. İletiyi oluştururken, ilk satırını girintili yapmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Metni Biçimlendir sekmesini açmak için Alt+O tuşlarına basın. Ardından P ve sonra G tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur. Şunu duyarsınız: “Paragraf penceresi. Hizalama.” JAWS’ta şunları duyarsınız: “Paragraf iletişim kutusu. Girintiler ve Aralıklar sayfası.”

 3. Paragrafın ilk satırını girintili yapmak için, Girinti grubundaki seçenekleri kullanın. Şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Özel, <girinti seçeneği>, düzenlenebilir birleşik giriş kutusu." JAWS’ta şunları duyarsınız: "Özel sütun birleşik giriş kutusu, <girinti seçeneği>." İlk satırı girintili yapmak için Ara Çubuğu’na basın ve sonra şunu duyana kadar Aşağı veya Yukarı ok tuşlarına basın: "İlk satır." Seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. İlk satırın girinti boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. "Buna göre" sözünü ve geçerli girinti boyutunu duyarsınız. Ardından, inç cinsinden bir değer, örneğin 0,5 yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Not: Bunun ardından yazdığınız tüm paragraflar girintili yapılır.

Paragrafın ilk satırı dışındaki satırlarını girintili yapma

 1. İletiyi oluştururken, ilk satırı dışındaki satırlarını girintili yapmak istediğiniz paragrafları seçin (asılı girinti).

 2. Metni Biçimlendir sekmesini açmak için Alt+O tuşlarına basın. Ardından P ve sonra G tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur. Şunu duyarsınız: “Paragraf penceresi. Hizalama.” JAWS’ta şunları duyarsınız: “Paragraf iletişim kutusu. Girintiler ve Aralıklar sayfası.”

 3. Paragrafın ilk satırı dışındaki tüm satırlarını girintili yapmak için, Girinti grubundaki seçenekleri kullanın. Şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Özel, <girinti seçeneği>, düzenlenebilir birleşik giriş kutusu." JAWS’ta şunları duyarsınız: "Özel sütun birleşik giriş kutusu, <girinti seçeneği>."

  Asılı girinti oluşturmak için Ara Çubuğu’na basın ve sonra şunları duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın: "Asılı." Seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. Girinti boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. "Buna göre" sözünü ve geçerli girinti boyutunu duyarsınız. Ardından, inç cinsinden bir değer, örneğin 0,5 yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Paragrafın tamamının girintisini artırma veya azaltma

 1. İletiyi oluştururken, sol veya sağ girintisini artırmak veya azaltmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Metni Biçimlendir sekmesini açmak için Alt+O tuşlarına basın. Ardından P ve sonra G tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur. Şunu duyarsınız: “Paragraf penceresi. Hizalama.” JAWS’ta şunları duyarsınız: “Paragraf iletişim kutusu. Girintiler ve Aralıklar sayfası.”

 3. Girinti grubundaki seçenekleri kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sol kenar boşluğundan girintiyi değiştirmek için, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Sol.”

  • Sağ kenar boşluğundan girintiyi değiştirmek için, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Sağ.”

  Girinti boyutunu ayarlamak için, inç cinsinden bir sayı yazın. Girinti boyutu duyurulur.

 4. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basın. Odak ileti pencerenize döner.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook'ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Outlook posta gezinme için ekran okuyucu kullanın

Outlook ekran okuyucusu ile yerleşik Windows Ekran Okuyucusu, önce ve her Paragraftan sonraki boşluk ekleyin ve girinti oluşturmak için kullanın. Yalnızca bir paragrafın ilk satırında bir girinti oluşturmak veya asılı girinti, paragrafın ilk satırını girintili ancak sonraki satırlar oluşturun. Ayrıca, bir paragrafın satır aralığını değiştirebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

Bu konuda

Paragraf aralığı ekleme

 1. E-posta oluştururken, boşluk eklemek istediğiniz paragrafları seçin.

  İpucu: İleti gövdesinde, ekranında "Paragrafları," duymak kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekerek bir paragrafı seçmek için paragrafa gözatma için sola veya sağa çekin istediğiniz seçin ve sonra üç kez ekrana dokunun. Duyduğunuz kadar paragrafın seçtikten sonra Yukarı veya aşağı ekranında tek Parmakla çekin: "Öğeler."

 2. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "Diğer Seçenekler düğmesini, daraltılmış düğmesi, genişletmek için çift dokunun." Ekran çift dokunun. Diğer seçenekler menüsü genişletir. Duyduğunuz: "At, düğme."

 3. Siz "Format" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Biçim menüsünde açılır.

 4. İçin "Satır ve paragraf, daraltılmış, düğme aralıklar" duymak kadar satır ve paragraf aralığı alt menüsü, sağa doğru çekin açın ve ekrana iki kez dokunun.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir paragraftan önce boşluk eklemek için sağ duyduğunuz kadar çekin ", paragraftan önce boşluk Ekle düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

  • Paragraftan sonraki boşluk eklemek için size kadar sağa doğru çekin duyulmasını sağlayın "Paragraftan sonraki boşluk ekle" ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 6. Bir seçenek seçtikten sonra Paragraftan önceki veya sonraki boşluğu eklenir ve e-posta ileti gövdesi odağı taşır.

Satır aralığı ayarlama

 1. Satır aralığını değiştirmek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Satır ve paragraf aralığı alt menüyü açın. Sonra kadar sağa doğru çekin duymanızı "satır aralığı, düğmesi, etkinleştirmek için çift dokunun" ve ekrana iki kez dokunun. Satır aralığı alt menüyü açar.

 3. İstediğiniz satır aralığı seçeneği duymak kadar sağa doğru çekin. Seçmek için ekranın çift dokunun.

Paragraf girintileri oluşturma

Özel Paragraf girintisi oluşturma

 1. Bir ileti oluştururken, girinti oluşturmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "Diğer Seçenekler düğmesini, daraltılmış düğmesi, genişletmek için çift dokunun." Ekran çift dokunun. Diğer seçenekler menüsü genişletir. Duyduğunuz: "At, düğme."

 3. Siz "Format" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Biçim menüsünde açılır.

 4. Siz "Özel girinti" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin. Özel girinti alt menüyü açar.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • , Bir paragrafın tüm ilk satırını girintili yapmak için kadar sağa doğru çekin "Asılı" duymak ve ekrana iki kez dokunun.

  • Yalnızca paragrafın ilk satırını girintili yapmak için size kadar sağa doğru çekin "İlk satırı" duymak ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Bir seçenek seçtikten sonra Girintiyi oluşturulur ve e-posta ileti gövdesi odağı taşır.

Not: Bunun ardından yazdığınız tüm paragraflar girintili yapılır.

Paragrafın tamamının girintisini artırma veya azaltma

 1. İleti oluştururken, girinti eklemek istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "Diğer Seçenekler düğmesini, daraltılmış düğmesi, genişletmek için çift dokunun." Ekran çift dokunun. Diğer seçenekler menüsü genişletir. Duyduğunuz: "At, düğme."

 3. Siz "Format" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Biçim menüsünde açılır.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Siz kadar sağa doğru çekin soldan girinti eklemek için "Girintiyi Azalt düğmesi" ve çift dokunma ekran duyarsınız.

  • Sağa doğru çekin, kadar sağa girinti eklemek için "Girintiyi Artır düğmesi" ve ekrana iki kez dokunun duymak.

 5. Bir seçenek seçtikten sonra Girintiyi oluşturulur ve e-posta ileti gövdesi odağı taşır.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Outlook posta gezinme için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×