Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Ekran okuyucu kullanmayan kişiler için, Mac için Outlook 'ta metin boyutunu veya biçimlendirmesini değiştirme veya metin ve uygulamaları daha büyük yapma veya e-posta iletilerini biçimlendirme.

E-posta iletinize metin eklemek veya düzenlemek için Outlook kullanın. Onu Narrator ve JAWS ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettikleri sürece diğer ekran okuyucularla çalışabilir. Yazı tipini değiştirebilir, farklı biçimlendirme seçenekleri uygulayabilir ve iletinizin daha kolay okunabilmesini sağlamak içi başlıklar kullanabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Metni ekleme veya düzenleme

 1. E-posta oluşturmaya başlamak için gelen kutunuzda Ctrl+N tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Adsız, ileti, <ileti biçimi>, pencere, Kime, düzenleniyor."

  Not: Outlook uygulamasında e-posta oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için e-posta oluşturma ve göndermebölümüne bakın.

 2. E-posta iletisi oluştururken, iletinin gövdesine gitmek için gerekirse art arda Sekme tuşuna basın. Odak iletinin gövdesine taşındığında, Ekran Okuyucusu şunu duyurur: "<İleti başlığı> iletisi, düzenleniyor." JAWS 'ta şunları duyarsınız: "Ileti, Düzenle."

 3. Yeni ileti oluşturuyorsanız, yazmaya başlayın.

  Metni değiştirmek veya oluşturmaya devam etmek istiyorsanız, ok tuşlarını kullanarak ileti metnine gidin ve Shift+ok tuşlarını kullanarak metni seçin. Metni eklemek veya değiştirmek için, yazın.

Yazı tipini değiştirme

 1. E-posta iletisi oluştururken, değiştirmek istediğiniz metin parçasını seçin veya henüz hiç metin eklemediyseniz odağı ileti gövdesine getirin. Metni seçmek üzere ileti metninde gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve seçmek için Shift+ok tuşlarını kullanın.

 2. Alt + H, F, F tuşlarına basın. Odağın yazı tipi alanına gitme. Şunu duyarsınız: "Yazı tipi". JAWS 'ta seçili durumdaki yazı tipini duyarsınız.

 3. Yazı tipi seçeneklerinde gezinmek için Aşağı ok tuşuna basın. Siz ilerledikçe ekran okuyucu, yazı tiplerinin adlarını söyler. Kullanmak istediğiniz yazı tipine geldiğinizde Enter tuşuna basın. Seçilen yazı tipi uygulanır.

E-posta iletilerinin varsayılan yazı tipini değiştirme

Varsayılan yazı tipini değiştirdiğinizde, Outlook’u her kullandığınızda seçili yazı tipi uygulanır. Oluşturduğunuz yeni iletilerde, yanıtlarınızda ve iletilenlerde kullanılacak varsayılan yazı tipini değiştirebilirsiniz.

 1. Outlook uygulamasında Dosya sekmesindeki Outlook Seçenekleri penceresini açmak için Alt+F, T tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Outlook seçenekleri."

 2. Posta seçeneklerine gitmek için M tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Posta."

 3. Alt + F tuşlarına basarak Ileti örneği ve yazı tipleri düğmesine gidin ve ENTER tuşuna basın. İmza ve Ileti örneği Iletişim kutusu Kişisel ileti örneği sekmesi seçili olarak açılır ve şunu duyarsınız: "imzalar ve ileti örneği."

 4. Değiştirmek istediğiniz seçeneğe gitmek için aşağıdakilerden birini belirleyin:

  • Oluşturduğunuz yeni e-posta iletilerinin varsayılan yazı tipini değiştirmek için Alt+F tuşlarına basın.

  • Yanıtlar ve iletilenlerdeki varsayılan yazı tipini değiştirmek için Alt+O tuşlarına basın.

  • Düz metin iletilerini oluştururken ve okurken kullanılan varsayılan yazı tipini değiştirmek için Alt + N tuşlarına basın.

 5. Yazı tipi iletişim kutusu , odaktaki yazı tipi alanına açılır. Odak, Yazı Tipi alanındadır. Yazı tipi seçeneklerinde gezinmek için Aşağı ok tuşuna basın. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın. İmzalar ve İleti Örneği iletişim kutusu kapatılır ve Yazı Tipi penceresine dönersiniz.

 6. Yapılan değişiklikleri onaylamak ve yeni yazı tipini uygulamak için “Tamam, düğme” ifadesini duyana dek art arda Sekme tuşuna basın. Bunu duyduktan sonra Enter tuşuna basın.

 7. Outlook Seçenekleri penceresini kapatmak ve Outlook ana görünümüne dönmek için Esc tuşuna basın.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

 1. E-posta iletisi oluştururken, yeniden boyutlandırılacak metni seçin veya henüz hiç metin eklemediyseniz odağı ileti gövdesine getirin.

 2. Alt + H, F, S tuşlarına basın. Odağın yazı tipi boyutu alanına gitme. "Yazı tipi boyutu" ve seçili durumdaki yazı tipi boyutu duyarsınız.

 3. Kullanmak istediğiniz yeni yazı tipi boyutunu yazın ve Enter tuşuna basın. Yeni boyut uygulanır.

E-posta iletilerinin varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirme

Varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirdiğinizde, Outlook’u her kullandığınızda seçili boyut uygulanır. Oluşturduğunuz yeni iletilerde, yanıtlarınızda ve iletilenlerde kullanılacak varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.

 1. Outlook uygulamasında Dosya sekmesindeki Outlook Seçenekleri penceresini açmak için Alt+F, T tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Outlook seçenekleri."

 2. Posta seçeneklerine gitmek için M tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Posta."

 3. Alt + F tuşlarına basarak Ileti örneği ve yazı tipleri düğmesine gidin ve ENTER tuşuna basın. İmza ve Ileti örneği Iletişim kutusu Kişisel ileti örneği sekmesi seçili olarak açılır ve şunu duyarsınız: "imzalar ve ileti örneği."

 4. Değiştirmek istediğiniz seçeneğe gitmek için aşağıdakilerden birini belirleyin:

  • Oluşturduğunuz yeni e-posta iletilerinin varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirmek için Alt+F tuşlarına basın.

  • Yanıtlar ve iletilenlerdeki varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirmek için Alt+O tuşlarına basın.

  • Düz metin iletilerini oluştururken ve okurken kullanılan varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirmek için Alt+N tuşlarına basın.

 5. Yazı tipi iletişim kutusu , odaktaki yazı tipi alanına açılır. Boyut alanına gitmek için alt + S tuşlarına basın. "Size" ve geçerli yazı tipi boyutunu duyarsınız. Değiştirmek için, kullanmak istediğiniz boyutu (örneğin 16) yazın ve ENTER tuşuna basın. İmzalar ve İleti Örneği iletişim kutusu kapatılır ve Yazı Tipi penceresine dönersiniz.

 6. Yapılan değişiklikleri onaylamak ve yeni yazı tipi boyutunu uygulamak için “Tamam, düğme” ifadesini duyana dek art arda Sekme tuşuna basın. Bunu duyduktan sonra Enter tuşuna basın.

 7. Outlook Seçenekleri penceresini kapatmak ve Outlook ana görünümüne dönmek için Esc tuşuna basın.

Gelen kutunuzdaki öğelerin yazı tipi boyutunu değiştirme

Gelen kutunuzun düzeni, “görünüm” olarak adlandırılır. Bu görünümü özelleştirebilir veya Outlook’unuzdaki Görünüm sekmesini kullanarak yeni görünümler oluşturabilirsiniz.

 1. Outlook, gelen kutunuza gidin ve alt + V, V tuşlarına basın. Gelişmiş Görünüm ayarları: sıkıştırma iletişim kutusu açılır. Şunu duyarsınız: "Gelişmiş Görünüm ayarları."

  İpucu: Gelen kutunuza hızla gitmek için Ctrl+Shift+I tuşlarına basın.

 2. Yazı tipi ayarlarına gitmek için Alt+O tuşlarına basın. Diğer Ayarlar iletişim kutusu açılır. Ekran okuyucusunda şunu duyarsınız: "Diğer ayarlar, Sütun yazı tipi." JAWS’ta şunu duyarsınız "Diğer ayarlar, iletişim kutusu."

 3. Değiştirmek istediğiniz seçeneğe gitmek için aşağıdakilerden birini belirleyin:

  • Gelen kutunuzdaki sütun başlıklarının yazı tipi boyutunu değiştirmek için Alt+C tuşlarına basın.

  • Gelen kutunuzdaki ileti başlıklarının yazı tipi boyutunu değiştirmek için Alt+W tuşlarına basın.

  • Gelen kutunuzdaki ileti önizlemesinin yazı tipi boyutunu değiştirmek için Alt+T tuşlarına basın.

 4. Yazı tipi iletişim kutusu, odaktaki yazı tipi alanına açılır ve şunu duyarsınız: "yazı tipi." Boyut alanına gitmek için alt + S tuşlarına basın. "Size" ve geçerli yazı tipi boyutunu duyarsınız. Değiştirmek için, kullanmak istediğiniz boyutu (örneğin 16) yazın ve ENTER tuşuna basın. Yazı tipi iletişim kutusu kapanır ve diğer ayarlar iletişim kutusuna geri dönersiniz.

 5. "Tamam, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna art arda basın ve ENTER tuşuna basın. Diğer ayarlar iletişim kutusu kapatılır.

 6. Gelişmiş görünüm ayarlarını kapatmak için: Düzenle iletişim kutusu ve yeni yazı tipi boyutunu uygulamak için, "Tamam, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın. Outlook ana görünümüne dönersiniz.

Tema yazı tiplerini kullanma

 1. E-posta iletisi oluştururken Alt + P, T, F tuşlarına basın. Tema yazı tipleri listesi açılır ve şunu duyarsınız: "Office." "Office düğmesi seçili" ifadesini duyarsınız.

 2. Yazı tipi seçeneklerinde gezinmek için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın. Siz ilerledikçe ekran okuyucu bunların adını söyler.

 3. İstediğiniz seçeneğe geldiğinizde Enter tuşuna basın.

Kalın, italik ve alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

 1. E-posta iletisi oluştururken, biçimlendirmek istediğiniz metin parçasını seçin.

 2. Biçimlendirme seçeneğini belirtin:

  Yapılacak işlem

  Basılan tuş

  Kalın biçimlendirme uygulama.

  Ctrl+B

  İtalik biçimlendirme uygulama.

  Ctrl+I

  Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

  Ctrl+U

Başlık ekleme

 1. E-posta iletisi oluştururken, başlığa dönüştürmek istediğiniz metin parçasını seçin veya odağı başlık eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Alt + O, L tuşlarına basın. Stiller seçimi açılır ve şunu duyarsınız: "stiller." JAWS 'ta şunları duyarsınız: "stiller Grup kutusu."

 3. Stil seçenekleri arasında ok tuşlarını kullanarak hareket edin. Siz ilerledikçe ekran okuyucu bunları duyurur.

 4. Kullanmak istediğiniz başlık stiline geldiğinizde Enter tuşuna basın. Seçili bir metin parçası varsa, başlık stili ona uygulanır. Yeni başlık ekliyorsanız, şimdi başlığı yazabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook posta ile gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

E-posta iletinize metin eklemek veya düzenlemek için klavyeyle ve VoiceOver yerleşik Mac OS Screen Reader ile Mac için Outlook kullanın. Yazı tipini ve yazı tipi boyutunu veya metin görüntüleme boyutunu değiştirebilirsiniz. Kalın, italik ve altı çizili gibi diğer biçimlendirme seçeneklerini de uygulayabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

Bu konuda

Metni ekleme veya düzenleme

 1. Yeni e-posta oluşturmak için gelen kutunuzda Command+N tuşlarına basın. Yeni ileti penceresi açılır ve odak Kime alanında olur. Şunu duyarsınız: "metni düzenlemek Için."

  Not: Mac için Outlook uygulamasında e-posta oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. E-posta oluşturma ve gönderme.

  İpucu: Gelen kutunuza hızla gitmek için Command+1 tuşlarına basın.

 2. E-posta iletisi oluştururken, iletinin gövdesine gitmek için gerekirse art arda Sekme tuşuna basın. Odağı ileti gövdesine taşıdığında, "Metni Düzenle" sözlerini ve ardından geçerli metin ekleme noktasını duyarsınız.

 3. Yeni ileti oluşturuyorsanız, yazmaya başlayın.

  Değiştirmek veya oluşturmaya devam etmek istediğiniz metin varsa, ileti metninde gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Gerekirse, metin parçasını seçin. Metni eklemek veya değiştirmek için, yazın.

  Not: Metin parçasını seçmek için Shift + ok tuşlarına basın.

Yazı tipini değiştirme

 1. E-posta iletisi oluştururken, değiştirmek istediğiniz metin parçasını seçin veya henüz hiç metin eklemediyseniz odağı ileti gövdesine getirin. Odağı ileti gövdesine taşıdığında, "Metni Düzenle" sözlerini ve ardından geçerli metin ekleme noktasını duyarsınız.

 2. Command+D tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yazı tipi".

 3. Yazı tipi seçenekleri listesine gitmek için, geçerli yazı tipini ve "yazı tipi açılan kutusu" ifadesini duyana kadar SEKME tuşuna basın. Yazı tipi seçeneklerinde gezinmek için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın. Kullanmak istediğiniz yazı tipini duyduğunuzda Enter tuşuna basın. Yeni yazı tipi uygulanır.

E-posta iletilerinin varsayılan yazı tipini değiştirme

Varsayılan yazı tipini değiştirdiğinizde, Mac için Outlook’u her kullandığınızda seçili yazı tipi uygulanır. Oluşturduğunuz yeni iletilerde, yanıtlarınızda ve iletilenlerde kullanılacak varsayılan yazı tipini değiştirebilirsiniz.

 1. Mac için Outlook, Command + virgül (,) tuşlarına basın. Outlook Tercihleri iletişim kutusu açılır.

 2. Şunu duyana kadar art arda Sekme tuşuna basın: “Yazı tipleri, düğme.” Seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Yazı Tipleri iletişim kutusu açılır.

 3. Değiştirmek istediğiniz seçeneğe gitmek için aşağıdakilerden birini belirleyin:

  • Oluşturduğunuz yeni e-posta iletilerinin varsayılan yazı tipini değiştirmek için, "yeni posta" sözlerini duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve sonra Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  • Yanıtlanan ve iletilen iletilerin varsayılan yazı tipini değiştirmek için "Yanıtla veya İlet" sözlerini duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve sonra Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  • Düz metin iletilerini oluşturma ve okumaya yönelik varsayılan yazı tipini değiştirmek için, "düz metin" sözlerini duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. Yazı tipi iletişim kutusu , odaktaki yazı tipi sekmesinde açılır. Sekme tuşuna bir kez basın. Geçerli yazı tipini ve "yazı tipi açılan kutusu" ifadesini duyarsınız.

 5. Odak, Yazı Tipi alanındadır. Bir seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 6. Odağın yazı tipleri iletişim kutusu İletişim kutusunu kapatmak ve Outlook ana görünümüne dönmek için Command + W tuşlarına basın.

Metin görünümünü veya yazı tipi boyutunu değiştirme

Varsayılan veya geçici yazı tipi boyutunu veya klasör bölmesi, ileti listesi ve okuma bölmesi 'ndeki metin boyutunu değiştirebilirsiniz.

Yazı tipi boyutunu geçici olarak değiştirme

Geçici yazı tipi boyutu değişiklikleri seçili klasördeki veya alt klasördeki tüm postalara uygulanacaktır. Bununla birlikte, başka bir klasörde veya alt klasörde bulunan bir postaya gittiğinizde değişikliklerinizi kaybedersiniz.

Mac için Outlook her açışınızda yeni yazı tipi boyutunu ayarlama ve kullanma yönergeleri için, e-posta iletilerinin varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirme veya metin görüntüleme boyutunu büyütmebölümüne gidin.

 1. E-posta iletisi oluştururken, değiştirmek istediğiniz metin parçasını seçin veya henüz hiç metin eklemediyseniz odağı ileti gövdesine getirin.

 2. Yazı tipi boyutu iki nokta kadar değiştirmek için:

  • Boyutu büyütmek için Command+Artı işareti (+) tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yazı tipi boyutunu büyütün."

  • Boyutu küçültmek için Command+Eksi işareti (+) tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yazı tipi boyutunu küçültün."

E-posta iletilerinin varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirme

Varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirdiğinizde, Mac için Outlook’u her kullandığınızda seçili boyut uygulanır. Oluşturduğunuz yeni iletilerde, yanıtlarınızda ve iletilenlerde kullanılacak varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.

 1. Mac için Outlook, Command + virgül (,) tuşlarına basın. Outlook Tercihleri iletişim kutusu açılır.

 2. Şunu duyana kadar art arda Sekme tuşuna basın: “Yazı tipleri, düğme.” Seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Yazı tipleri iletişim kutusu açılır.

 3. Değiştirmek istediğiniz seçeneğe gitmek için aşağıdakilerden birini belirleyin:

  • Oluşturduğunuz yeni e-posta iletilerinin varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirmek için, "yeni posta" sözlerini duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve sonra Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  • Yanıtlanan ve iletilen iletilerin varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirmek için, "Yanıtla veya İlet" sözlerini duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve sonra Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  • Düz metin iletilerini oluşturma ve okumaya yönelik varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirmek için, "düz metin" sözlerini duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. Yazı Tipi iletişim kutusu açılır. Boyut alanına gitmek için, geçerli yazı tipi boyutunu ve "boyut, Birleşik giriş kutusu" ifadesini duyana kadar SEKME tuşuna basın. Yeni yazı tipi boyutunu yazın ve Return tuşuna basın. Yazı Tipi iletişim kutusu kapatılır ve Yazı Tipleri iletişim kutusuna dönersiniz.

 5. Yazı tipleri iletişim kutusunu kapatmak ve Outlook ana görünümüne dönmek için Command + W tuşlarına basın.

Metin görüntüleme boyutunu büyütme

Klasör bölmesi, ileti listesi ve okuma bölmesi 'nde kullanılan metin boyutunu aynı anda değiştirebilirsiniz.

Not: Bu özellik için macOS 10,11 ve üzeri gereklidir.

 1. Mac için Outlook, Command + virgül (,) tuşlarına basın. Outlook Tercihleri iletişim kutusu açılır.

 2. Şunu duyana kadar art arda Sekme tuşuna basın: “Yazı tipleri, düğme.” Seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Yazı tipleri iletişim kutusu açılır.

 3. Geçerli metnin görüntü boyutunu duyana kadar SEKME tuşuna basın; Örneğin, "varsayılan", ardından "kaydırıcı".

 4. Kaydırıcıyı sağa taşımak ve metin boyutunu büyütmek için, istediğiniz değeri duyana kadar sağ ok tuşuna basın. Değişiklik hemen uygulanır.

 5. İletişim kutusundan çıkmak için Command + W tuşlarına basın. Odaklanma gelen kutunuza geri döner.

Kalın, italik ve alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

 1. E-posta iletisi oluştururken, biçimlendirilecek metin parçasını seçin veya odağı ileti gövdesine getirin.

 2. Biçimlendirme seçeneğini belirtin:

  Yapılacak işlem

  Basılan tuş

  Kalın biçimlendirme uygulama.

  Command+B

  İtalik biçimlendirme uygulama.

  Command+I

  Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

  Command+U

Ayrıca bkz.

Outlook'ta yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook posta ile gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

E-posta iletinize metin eklemek veya iletideki metni düzenlemek için iOS için Outlook uygulamasını iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Yeni e-posta iletisine metin ekleme

 1. Yeni e-posta iletisi oluşturmaya başladığınızda, odak Kime alanına getirilir. Şunu duyarsınız: "Kime, metin alanı." İleti gövdesine gitmek için, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Çok satırlı metin alanı."

  Not: iOS için Outlook uygulamasında e-posta oluşturmaya başlamayı öğrenmek için bkz. E-posta oluşturma ve gönderme.

 2. Ekrana iki kez dokunun ve ekran klavyesini kullanarak yazmaya başlayın. Klavyeye gitmek için bir klavye öğesini duyana kadar sağa doğru çekin:

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek de klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça VoiceOver öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

Yeni e-posta iletisinde metni düzenleme

 1. E-posta iletisi oluştururken, gerekirse ileti gövdesine gitmek için sağa veya sola doğru çekin. Odak iletinin gövdesine taşındığında şunu duyarsınız: "Çok satırlı metin alanı."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Metni ekleme veya düzenleme noktasına ulaşana kadar metnin tek tek harflerinde ilerlemek için yukarı veya aşağı doğru çekin.

 3. Ekran klavyesine gitmek için sağa doğru çekin ve klavyeyi kullanarak metni düzenleyin.

Ayrıca bkz:

Outlook’ta yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook posta ile gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

E-posta iletinize metin eklemek veya iletideki metni düzenlemek için Android için Outlook uygulamasını Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Yeni e-posta iletisine metin ekleme

 1. E-posta iletisi oluştururken, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "İleti gövdesi."

  Not: Android için Outlook uygulamasında e-posta oluşturmaya başlamayı öğrenmek için bkz. E-posta oluşturma ve gönderme.

 2. Odağı ileti gövdesine getirmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Ekran klavyesini kullanarak yazmaya başlayın.

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça TalkBack öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için öğenin üstündeyken parmağınızı kaldırın. Cihazınızın ayarlarına bağlı olarak, karakter eklemek için ekrana iki kez dokunmanız gerekebilir.

Yeni e-posta iletisinde metni düzenleme

 1. E-posta iletisi oluştururken, önce düzenlemek istediğiniz metin parçasını bulun. Örneğin, amacınıza en uygun gezinti modunu ("Sözcükler" veya "Satırlar" gibi) duyana kadar yukarı doğru çekin.

 2. Düzenlemek veya oluşturmaya devam etmek istediğiniz metin parçasını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin. Odak, duyurulan sözcüğün veya metin satırının hemen başına getirilir.

 3. Metni düzenlemek için ekran klavyesini kullanın.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook posta ile gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

E-posta iletinize metin eklemek veya düzenlemek için klavyeyle ve ekran okuyucunuzla Web’de Outlook kullanın. Bu uygulamayı ekran okuyucusu 'yla sınıyoruz, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini izledikleri sürece diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir. Yazı tipini, yazı tipi boyutunu değiştirmeyi ve kalın, italik ve alt çizgi gibi farklı biçimlendirme seçenekleri uygulamanızı öğreneceksiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Bu konuda, Okuma bölmesinin kapalı olduğu varsayılır.

 • Web’de Outlook kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web’de Outlook web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutlar arasında geçiş yapmak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi sık kullanılan kısayollar Web’de Outlook uygulamasında değil, web tarayıcısında kullanılabilir.

 • Şu anda Outlook.office.com (Web üzerinde Outlook) sayfasını güncelleştiriyoruz. Yeni Outlook deneyimini kullanan bazı kullanıcılarımız dışındaki diğer kullanıcılarımız güncelleştirme tamamlanana kadar klasik sürümden yararlanmaya devam edecek. Daha fazla bilgi için Yeni Web üzerinde Outlook ile ilgili yardım alın sayfasına gidin. Bu konudaki yönergeler yeni deneyim için geçerli olduğundan, klasik deneyimden yeni Outlook’a geçmenizi öneririz. Yeni Outlook geçmek için “Komut, yeni Outlook’u dene” sözlerini duyana kadar Ctrl + F6 tuşlarını basılı tutun ve sonra Enter’a basın. “Komut, yeni Outlook’u dene” yerine “Komut araç çubuğu” sözlerini duyarsanız zaten yeni Outlook’u kullanıyorsunuz demektir.

Bu konuda

Yeni e-posta iletisine metin ekleme

 1. Yeni e-posta oluşturmaya başladığınızda, odak Kime alanına getirilir. İletinin gövdesine gitmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "İleti gövdesi, düzenleme."

  Not: Web’de Outlook 'da e-posta oluşturmaya nasıl başlayacağınızı öğrenmek için e-posta oluşturma ve göndermebölümüne bakın.

 2. İletinizi yazın.

E-posta iletisinde var olan metni düzenleme

 1. Var olan e-posta iletisini düzenlemek veya oluşturmaya devam etmek için, Sekme tuşunu veya Shift+Sekme tuşlarını kullanarak iletinin gövdesine gidin.

 2. Örneğin ok tuşlarını kullanarak, istediğiniz metin parçasını duyana kadar ileti metninde ilerleyin.

 3. Metin parçasını seçmek için, Shift+ok tuşlarına basın.

 4. Metni eklemek veya değiştirmek için, yazın.

Yazı tipini değiştirme

 1. E-posta iletisi oluştururken, değiştirilecek metni seçin veya henüz hiç metin eklemediyseniz odağı ileti gövdesine getirin.

 2. Sekme tuşuna bir kez basın. "Biçimlendirme seçenekleri" sözlerini ve ardından şu anda seçili olan seçeneği duyarsınız.

 3. Şunları duyana kadar sol veya sağ ok tuşuna basın: "yazı tipi, düğme daraltıldı."

 4. Enter tuşuna basın. Yazı tipi menüsü açılır.

 5. Yazı tipi seçeneklerinde gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

 1. E-posta iletisi oluştururken, değiştirilecek metni seçin veya henüz hiç metin eklemediyseniz odağı ileti gövdesine getirin.

 2. Sekme tuşuna bir kez basın. "Biçimlendirme seçenekleri" sözlerini ve ardından şu anda seçili olan seçeneği duyarsınız.

 3. Şunları duyana kadar sol veya sağ ok tuşuna basın: "yazı tipi boyutu, düğme daraltılmış."

 4. Enter tuşuna basın. Yazı tipi boyutu menüsü açılır.

 5. Yazı tipi boyutu seçeneklerinde gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

Kalın, italik ve alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

 1. E-posta iletisi oluştururken, değiştirilecek metni seçin veya henüz hiç metin eklemediyseniz odağı ileti gövdesine getirin.

 2. Aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  • Kalın biçimlendirme uygulamak için Ctrl+B tuşlarına basın.

  • İtalik biçimlendirme uygulamak için Ctrl+I tuşlarına basın.

  • Metnin altını çizmek için CTRL + U tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Outlook’ta yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook posta ile gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×