Outlook Gelişmiş Düzenleme Seçenekleri

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Outlook e-posta iletilerini gönderme ve alma içeriğini etkilemeyecek şekilde denetleyebileceğiniz birkaç seçenek içerir. Örneğin, kopyalama ve içeriği e-posta iletisi, siz yazarken otomatik tamamlama olup Outlook kullanır, tablo biçimlendirme, alan gölgelendirme yapıştırın ve nasıl denetleyebilirsiniz. Bu seçeneklerden çoğu Dosya seçerek Bul > seçenekleri.

İçin Görünüm e-posta iletisinde, bu seçenekler Microsoft Outlook'ta, Dosya > Seçenekler > posta > Düzenleyici Seçenekleri > Gelişmiş.

Seçili metnin yazı yazma değiştirir     Yazmaya başladığınızda, seçili metni silmek için bu seçeneği belirleyin. Bu onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, Microsoft Office Outlook yeni metin seçili metnin önüne ekler ve seçili metni silmez.

Seçerken tüm sözcüğü otomatik olarak Seç     Bir sözcük parçası ve sonraki sözcüğe parçası seçtiğinizde tüm sözcükleri seçmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği etkinleştirmek Ayrıca, bir sözcüğe çift tıklattığınızda, kendisini izleyen boşluk bir sözcüğü seçmek Outlook neden olur.

Sürüklenen ve bırakılan metin izin ver     Sürükleyerek seçili metni kopyalama veya taşıma görebilmek için bu seçeneği belirleyin. Metni taşımak için metni seçin ve sonra yeni bir konuma sürükleyin. Metni kopyalamak için metni seçin ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak seçimi yeni konumuna sürükleyin.

CTRL + tıklatma Köprü izlemek için kullan     Köprü metnini düzenlemek kolaylaştırmak için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği açık olduğunda bağlantısını izleyebilmek için bağlantıyı tıklatırken CTRL tuşunu basılı gerekir. Bu seçenek kapalı olduğunda, bağlantı tıklatıldığında Outlook bağlantı metnini düzenlemek zorlaştıran bağlantı hedefine gitmek neden olur.

Çizim tuvali Şekil eklerken otomatik olarak oluşturma     Çizim nesnelerini veya mürekkep çizimlerini ve e-postanıza eklediğinizde yazma çevresinde bir çizim tuvali yerleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Çizim Tuvali çizim nesneleri ve resimleri düzenleme ve bunları bir birim olarak taşımak için yardımcı olur.

Akıllı paragraf seçimini kullan     Bir paragrafın tamamını seçtiğinizde paragraf işaretini seçmek için bu seçeneği belirleyin. Paragraf işaretlerini kesme ve yapıştırma paragrafı, boş bir paragraf kalmaz ve paragraf biçimlendirmesini otomatik olarak kalır eklerseniz.

Akıllı işaretleme kullan     Yukarı veya aşağı kaydırırken imleci hareket etmesini belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Geçerli görünümde, önceki konumuna değil en sayfasında, sol ok, kaydırdığınız sonra sağ ok, Yukarı Ok veya aşağı ok tuşuna bastığınızda imlecin yanıt verir.

Üzerine yazma modunu denetlemek için INS tuşunu kullan     INSERT tuşuna basarak üzerine yazma modunu açmak veya kapatmak için bu seçeneği belirleyin.

 • Üzerine yazma modunu kullan     Siz yazarken, bir kerede bir karakter varolan metni değiştirmek için bu seçeneği belirleyin. Üzerine yazma modunu denetlemek için INS tuşunu kullan seçiliyse, INSERT tuşuna basarak bu seçeneği açıp kapatabilirsiniz.

İbranice alfabe numaralandırması için çift tırnak ekle     Numaralandırmaya çift tırnak işaretleri (") eklemek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca İbranice metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Stili güncelleştirmek komut istemi     Doğrudan bir stil uygulandığı metni değiştirin ve ardından değiştirilmiş metne stili yeniden açtığınızda sorulmasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Sorulduğunda, son değişiklikleri temel alarak stili güncelleştirmek veya stil biçimlendirmesini yeniden uygulayın.

Kullanım Normal stili madde işaretli veya numaralandırılmış listeler     Liste stillerinde paragraf liste stili yerine Normal paragraf stilinin temel alınması için bu seçeneği belirleyin.

Biçimlendirme izleme     Siz yazarken, biçimlendirme izlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu aynı biçimlendirmeye başka bir yerde kolayca uygulamanıza yardımcı olur. Benzer biçimlendirmeye sahip metni Seç komutu seçili metni sağ tıklatın, görüntülenen kısayol menüsünde kullanabilmeniz için önce bu seçeneği açık gerekir. Kullandığınız biçimlendirmeyi listesini görüntülemek için Stil bölmesindeki Seçenekler komutu tıklatın ve sonra paragraf düzeyi biçimlendirmesini, yazı tipi biçimlendirmeve Madde işareti ve numaralandırma biçimlendirmesi onay kutularını seçin.

 • Biçimlendirme tutarsızlıkları işaretle     Diğer e-postalarınızın içinde biçimlendirmede, ancak tam olarak benzer şekilde, olduğunda dalgalı bir mavi çizgiyle biçimlendirme işaretlemek için bu seçeneği aynı seçin. Bu seçeneği kullanmak için Biçimlendirmeyi izle onay kutusunu seçmeniz gerekir.

Seçime uymak için stil güncelleştirme     Bir stil üzerine değişiklik yaparsanız, stili değişikliklerinizi eşleşecek şekilde güncelleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Sağ tıklayın ve türü etkinleştirme     Metni, grafikleri, tabloları veya diğer öğeleri boş alanını çift tıklatarak e-posta boş bir alana eklemek için bu seçeneği belirleyin. Tıklat ve Yaz özelliğini otomatik olarak paragrafları ekler ve öğeyi çift tıklattığınız yere yerleştirmek gerekli hizalama uygular. Bu özellik yalnızca yazdırma düzeni görünümünde ve Web düzeni görünümünde kullanılabilir.

 • Varsayılan paragraf stili Tıklat ve Yaz özelliğini kullandığınızda metne uygulanacak stili seçin.

Otomatik Tamamla önerilerini göster     Outlook'un siz yazarken word en sık kullanılan. önermek için bu seçeneği belirleyin. Ardından Enter tuşuna ve Outlook otomatik olarak word yazmaya biteceği.

Otomatik olarak köprü ekran görüntüsü yapın     Bu seçenek Outlook e-posta iletinize ekran yapıştırdığınızda köprü önlenir.

Sıra denetimi kullan     Yeni yazılan karakterin tonlama işareti, Aksan, kullanılacak doğru sırada oluşur ya da yukarıda, altına, önüne veya arkasına sessiz yerleştirilmesini ünlü gider yer aldığını doğrulamak için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca karmaşık bir komut dosyası dilini metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir. İki karakter aynı metin kümede bir arada yapamazsınız varsa yeni yazılan karakterin önüne önceden yazılan karakterin değiştirmek için bu seçeneği seçin.

Asya yazı tiplerini Latince metin için de geçerlidir.     Seçili metne Asya yazı tipi uyguladığınızda Latin karakterleri seçili Asya yazı tipine dönüştürmek için bu seçeneği belirleyin. Latin karakterleri e-posta kalanına Asya yazı tipi uygularken Latin yazı tipinde kalmasını istiyorsanız bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca Doğu Asya dili, metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Klavyeyi çevresindeki metnin diliyle eşleşecek şekilde otomatik olarak değiştirme     Klavye dilini ve imlecin bulunduğu yere metnin diline bağlı yazı tipini değiştirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, yalnızca yazı tipi değiştirilir.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

Üzerine yazma modunu etkinleştirmek için eski IME modu kullan     Microsoft Windows XP işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayarda bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) kullanırken varolan karakterleri (üzerine yaz) değiştirmek için yazdığınız karakterleri izin vermek için bu seçeneği belirleyin. Windows Vista çalıştıran bir bilgisayarda Outlook yüklüyse, üzerine yazma modunu otomatik olarak desteklenmediği için bu seçeneği görünmez.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

IME Etkin denetleme     Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) başlatmak için bu seçeneği belirleyin. IME durdurmak için bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

IME TrueInline     IME tabanlı bilgisayarlarda bir doğal dil arabirimi kullanmak için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

IME ayarları     Özelliklerini IME ad iletişim kutusunu açmak için tıklatın. Metin, klavye, karakter dönüşümü ve diğer seçenekleri etkin IME'nin değiştirmek veya ayarlamak için bu iletişim kutusunu kullanın.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

Aynı e-posta içinde     Bu seçenek, içeriği kopyaladığınız aynı e-postaları içerik yapıştırdığınızda oluşan varsayılan davranış görüntüler. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kaynak (varsayılan) biçimlendirmesini koru      Bu seçenek karakter stilleri korur ve doğrudan biçimlendirme kopyalanan metne uygulanmış. Doğrudan biçimlendirme yazı tipi boyutunu, italik veya paragraf stili bulunmayan diğer biçimlendirme gibi özellikleri içerir.

 • Biçimlendirmeyi Birleştir     Bu seçenek kopyalanan metnin hemen uygulanan biçimlendirmenin büyük atar, ancak yalnızca bir kısmını seçimi uygulandığında, Vurgu, kalın ve italik gibi kabul biçimlendirmesini korur. Metin paragraf stili özelliklerini nerede yapıştırılan alır. Metin de herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya karakter stili metni yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metni özelliklerini alır.

 • Yalnızca metni koru     Bu seçenek, resimler veya tablolar gibi tüm biçimlendirme ve metin olmayan öğeleri atar. Metin burada yapıştırılır ve herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metnin karakter stili özelliklerini sürer paragraf stili özelliklerini alır. Grafik öğeler atılır ve tabloları paragrafları bir dizi için dönüştürülür.

E-postalar arasında yapıştırma     Bu seçenek Outlook'ta başka bir e-posta kopyalandığı içerik yapıştırdığınızda oluşan varsayılan davranış görüntüler. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kaynak (varsayılan) biçimlendirmesini koru     Bu seçenek, kopyalanan metne uygulanmış olan biçimlendirmesini korur. Kopyalanan metni ile ilişkilendirilmiş herhangi bir stil tanımının hedef e-postayı kopyalanır.

 • Biçimlendirmeyi Birleştir     Bu seçenek çoğu doğrudan kopyalanan metne uygulanan biçimlendirme atar, ancak yalnızca bir kısmını seçimi uygulandığında, Vurgu, kalın ve italik gibi kabul biçimlendirmesini korur. Metin paragraf stili özelliklerini nerede yapıştırılan alır. Metin de herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya karakter stili metni yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metni özelliklerini alır.

 • Yalnızca metni koru     Bu seçenek, resimler veya tablolar gibi tüm biçimlendirme ve metin olmayan öğeleri atar. Metin burada yapıştırılır ve herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metnin karakter stili özelliklerini sürer paragraf stili özelliklerini alır. Grafik öğeler atılır ve tabloları paragrafları bir dizi için dönüştürülür.

Stil tanımları çakışan yapıştırma arasında e-postaları     Bu seçenek Outlook'ta başka bir e-posta kopyalandığı içerik yapıştırdığınızda oluşan varsayılan davranış görüntüler ve kopyalanan metni atanmış stili farklı metni alınıp yapıştırılan nerede e-postada tanımlanır. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kaynak Biçimlendirmesini Koru     Bu seçenek yapıştırılan metne Normal stili atama ve doğrudan biçimlendirme uygulamadan kopyalanan metni görünümünü korur. Doğrudan biçimlendirme, italik, yazı tipi boyutu gibi özelliklere veya kopyalanan metni stili tanımını taklit etmek için diğer biçimlendirme içerir.

 • (Varsayılan) hedef stillerini kullan     Bu seçenek, kopyalanan metni içeren ilişkili stili adını korur, ancak metni alınıp yapıştırılan nerede e-posta stil tanımını kullanır. Örneğin, Başlık 1 bir e-postadan diğerine metin kopyalama. Bir e-posta, Başlık 1, kalın, 14 punto Arial tanımlanır ve metni yapıştırdığınız e-postada, Başlık 1 Cambria kalın, 16 punto tanımlanır. Hedef stillerini kullan seçeneğini kullandığınızda, Başlık 1 stili, Cambria kalın, 16 punto yapıştırılan metin kullanır.

 • Biçimlendirmeyi Birleştir     Bu seçenek stil tanımının atar ve en biçimlendirme, doğrudan kopyalanan metne uygulanmış olan, ancak yalnızca bir kısmını seçimi uygulandığında, Vurgu, kalın ve italik gibi kabul biçimlendirmesini korur. E-postayı stil tanımının metni alınıp yapıştırılan nerede metin alır.

 • Yalnızca metni koru     Bu seçenek, resimler veya tablolar gibi tüm biçimlendirme ve metin olmayan öğeleri atar. Metin burada yapıştırılır ve herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metnin karakter stili özelliklerini sürer paragraf stili özelliklerini alır. Grafik öğeler atılır ve tabloları paragrafları bir dizi için dönüştürülür.

Başka programlardan yapıştırma     Bu seçenek, başka bir programdan kopyalanan içeriği yapıştırdığınızda oluşan varsayılan davranış görüntüler. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kaynak (varsayılan) biçimlendirmesini koru     Bu seçenek kopyalanan metnin biçimlendirmesini korur.

 • Biçimlendirmeyi Birleştir     Bu seçenek çoğu doğrudan kopyalanan metne uygulanan biçimlendirme atar, ancak yalnızca bir kısmını seçimi uygulandığında, Vurgu, kalın ve italik gibi kabul biçimlendirmesini korur. Metin paragraf stili özelliklerini nerede yapıştırılan alır. Metin metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metin üzerinde herhangi bir doğrudan biçimlendirme özelliklerini de alır.

 • Yalnızca metni koru     Bu seçenek, resimler veya tablolar gibi tüm biçimlendirme ve metin olmayan öğeleri atar. Metin burada yapıştırılır ve herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metnin karakter stili özelliklerini sürer paragraf stili özelliklerini alır. Grafik öğeler atılır ve tabloları paragrafları bir dizi için dönüştürülür.

Resim olarak Ekle kopyalayıp yapıştırın     Bu seçenek nasıl Outlook e-postanızda resimleri metne göre ekler görüntüler. Resimleri metne satır içi ekleme, resimlerin metinle taşımak için izin vermek veya çevresinde, önüne veya arkasına bir görüntü metni kaydırma. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Aynı hizada metin     Bu seçenek metin kabul edildiğinde grafiği paragraftaki ekler. Bu seçeneği varsayılan olarak kullanılır. Grafiği eklediğinizde veya sildiğinizde metin olarak taşır. Metni sürükleyerek aynı şekilde yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz.

 • Kare     Bu seçenek metni resmin etrafında kare tüm kenarlarında kaydırılır. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Sıkı     Bu seçenek, fiili görüntünün çevresindeki düzensiz bir şekildeki metni resmin etrafında kaydırılır. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Metnin arkasında     Metnin arkasına kendi katmanında grafiği yerleşir sağlamak için bu seçeneği grafiği ekler. Grafiğin etrafına kenarlık yok olur. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Arkasında metin     Bu seçenek grafiği ekler, böylece grafiğin metnin önüne kendi katmanında yerleşir. Grafiğin etrafına kenarlık yok olur. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Aracılığıyla     Bu seçenek metin gibi yeni bir ay İçbükey bir şekil tarafından oluşturulan boşluk doldurma dahil olmak üzere grafiğin çevresinde kaydırılır. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Üst ve alt     Bu seçenek metin kaydırma grafiğin yandaki engeller. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

Madde işaretleri ve numaralar yalnızca metni koru seçeneğiyle metin yapıştırırken tutma     Bu seçenek numaralandırma dönüştürmek ve madde işaretlerini metin simgelerine seçin.

Yapıştırma için INS tuşunu kullan     Office Panosu'nun içeriğini e-posta iletisine eklemek için INS tuşunu kullan için bu seçeneği belirleyin.

İçerik yapıştırıldığında Yapıştırma Seçenekleri düğmesini göster     İçerik yapıştırdığınızda Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Düzenleyici Seçenekleri iletişim kutusunun bu bölümündeki olun ayarları değiştirin veya geçersiz kılmak için Yapıştırma Seçenekleri düğmesini kullanabilirsiniz.

Kullanım Akıllı kesme ve yapıştırma     Metni yapıştırma gibi biçimlendirme otomatik olarak ayarlamak için bu seçeneği belirleyin. Bu onay kutusunu seçtikten sonra ek yapıştırma seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar ' ı tıklatın.

 • Ayarları     Ayarlar iletişim kutusunu açmak için burayı tıklatın. Birleştirme, kesme ve yapıştırma metin olduğunda varsayılan davranışı belirtmek için bu iletişim kutusunu kullanın. E-postanıza Pano'dan içerik yapıştırdığınızda görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesini kullanarak varsayılan davranışı geçersiz kılabilirsiniz. Bu düğme Kullan Akıllı kesme ve yapıştırma seçeneği yalnızca açık olduğunda kullanılabilir.

  • Ayarla tümce ve sözcük aralıklarını otomatik olarak     Metni silerken fazla boşlukları kaldırmak veya panodan metin yapıştırırken gerekli boşlukları eklemek için bu seçeneği belirleyin.

  • Yapıştır üzerinde aralıklar Ayarla paragraf     Boş paragrafları oluşturma önlemek ve tutarsız paragraf aralığı önlemek için bu seçeneği belirleyin.

  • Ayarla tablo biçimlendirmesini ve hizalamayı yapıştırırken     Bu seçenek biçimlendirmeyi denetlemek için ve tabloları hizalamasını seçin. Bu seçeneği açık olduğunda, tek hücreler metin olarak yapıştırılır, tablo bölümlerine varolan bir tabloya satırlar (yerine iç içe tablo olarak) yapıştırılır ve varolan bir tabloya bir tablo eklediğinizde, yapıştırılan tabloyu varolan bir tablodan eşleşecek şekilde ayarlanır.

  • Akıllı stil davranışı     Bu seçeneğin belirlenmesi hiçbir etkisi yoktur. Stilleri davranışını içeriği yapıştırırken ince ayar yapmak için Gelişmiş Seçenekler Kes, Kopyala ve Yapıştır bölümünde yapıştırma seçenekleri kullanın.

  • Microsoft Office PowerPoint'ten yapıştırırken biçimlendirmeyi Birleştir     PowerPoint sunusunu yerden içerik yapıştırdığınızda sonuçları denetlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, çevreleyen metnin biçimlendirmesini devre ya da tablo yapıştırılan metne uygulanan en son kullanılan madde işareti, sayı veya liste stili yapıştırılan liste ve tablo, köprü, resimler ve OLE nesneleri gibi öğeleri görünümünü uygulanır , ve şekiller PowerPoint'te kaynaktan korunur.

  • Microsoft Office Excel'den yapıştırırken ayarla biçimlendirme     Excel'den veri yapıştırırken sonuçları denetlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği açık olduğunda, yapıştırılan veriler bir tabloda yerleştirilir ve grafikler yerine OLE nesneleri resim olarak yapıştırılır.

  • Yapıştırılan listeleri çevrelerindeki listelerle birleştir     Listeye öğe yapıştırırken çevresindeki listeye uygun olması için Biçim liste öğeleri için bu seçeneği belirleyin.

Belge penceresinde kaydırılan metni göster     Böylece daha kolay okunmasını ekranında, e-postayı içeren pencerede metni kaydırmak için bu seçeneği belirleyin.

Resim yer tutucuları göster     Her resmin yerine boş bir kutu içinde e-postalarınızın görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, çok sayıda resim içeren bir e-posta yoluyla kaydırma işlemini hızlandırır.

Çizimler ve metin kutularını ekranda göster     Yazdırma düzeni görünümünde veya Web düzeni görünümünde Outlook çizim araçlarıyla oluşturulan nesneler görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Çizimleri gizlemek ve büyük olasılıkla çok sayıda çizim içeren bir e-postalar görünümünü hızlandırmak için bu onay kutusunu temizleyin. Bu onay kutusunun işaretini bile çizimleri yazdırılır.

Denetim karakterlerini göster     Sağdan sola denetim karakterlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca Metin düzenlemesinde sağdan sola dil yalnızca etkin olduğunda kullanılabilir.

Yer işaretlerini gösterme     Ekranda yer işaretlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Yer işaretli öğenin bir öğe için bir yer işareti atamak, köşeli ayraç ([…]) görüntülenir. Bir konuma yer işareti atarsanız, yer işareti ı-çubuğu olarak görünür. Köşeli ayraçlar ve ışın yazdırılan e-postalarda görünmez.

Alan kodları yerine sayfaların değerlerini göster     E-postalarınızın içinde alan sonuçları yerine alan kodlarını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, olabilecek 4 Şubat 2008 yerine {zaman @\"MMMM, g, YYYY"} bakın. Alan sonuçlarını görüntülemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Bu ayardan bağımsız olarak, istediğiniz zaman ALT+F9 tuşlarına basarak alan kodlarıyla alan kodu sonuçlarını görüntüleme arasında geçiş yapabilirsiniz.

Alan gölgelendirme     Bu seçenek olup olmadığını ve alanları gölgeli olduğunda görüntüler. Listede, her zaman veya Seçili alanlarınızı gölgelendirmek için seçin. Hiçbir zaman seçerek alan gölgelendirme devre dışı bırakır. Alanları gölgelendirme bunları tanımlamak kolaylaştırır. Gölgelendirmeyi ekranında ancak yazdırılan e-posta de görüntülenir.

Rakamı     Bu seçenek, e-postalarda sayısal değerleri nasıl görüneceğini belirler. Listeden bir öğe seçin.

Not: Bu seçenek, yalnızca bir Arapça Dil metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

 • Arapça Sayısal değerleri İngilizce ve diğer Avrupa dillerini konuşanlara tanıdık gelecek bir biçimde görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

 • Hintçe Sayısal değerleri Arapça ve Hintçe konuşanlara tanıdık gelecek bir biçimde görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

 • Bağlam Sayısal değerleri çevresindeki metnin diline göre görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

 • Sistem Denetim Masası'ndaki bölgesel ayarlara göre sayısal değerleri görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Ay adları     Bu seçenek, Batı (Gregoryen) ay adlarını Arapça metinde nasıl görüneceğini belirler. Listeden bir öğe seçin.

Not: Bu seçenek, yalnızca bir Arapça Dil metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

 • Arapça Arapça yerel ay adlarını kullanmak için bu seçeneği belirleyin.

 • Başka alfabede yazılmış İngilizce Arapça metin kullanıp Batı (Gregoryen) ay adlarını İngilizce söylenişiyle yazmak için bu seçeneği belirleyin.

 • Başka alfabede yazılmış Fransızca Arapça metin kullanıp Fransızca söylenişiyle Batı (Gregoryen) ay adlarını yazmak için bu seçeneği belirleyin.

Aksan işaretleri     Bu seçenek, e-postada Aksan işareti görüntüler.

Not: Bu seçenek yalnızca aksanlar kullanan bir dilde metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

 • Aksanlar için bu rengi kullan Özgün e-postayı aksanlar rengini ne olursa olsun tüm aksanlar görüntülemek için bir renk belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Listeden bir renk seçin.

Belge görünümü     Bu seçenek yeni e-postalar metnin yönünü belirtir.

Not: Bu seçenek yalnızca Metin düzenlemesinde sağdan sola dil yalnızca etkin olduğunda kullanılabilir.

 • Sağdan sola Sağdan sola e-postaları düzenlemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, paragrafları sola doğru akan metin e-posta sağ tarafında başlayın.

 • Soldan sağa Soldan sağa e-postaları düzenlemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, paragrafı sağa akan metin e-posta sol tarafında başlayın.

Yazı tipi değişimi     Yazı tipi değişimi iletişim kutusunu açmak için bu seçeneği tıklatın. Etkin e-posta, bilgisayarınızda bulunan bulunmayan herhangi bir yazı tipleri kullanılıyor olup olmadığını belirlemek için bu seçeneği kullanın. E-postayı bilgisayarınızda bulunmayan yazı tipleri kullanıyorsa, bir yedek yazı tipini belirtmek için iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Bir belgeyi açarken tüm başlıkları genişletme     Daraltılmış başlıklarından herhangi bir belgeyi açtığınızda otomatik olarak genişletmek için bu seçeneği belirleyin.

Ölçümlerin gösterileceği birim gösterme     Yatay cetvelde ve iletişim kutularına yazdığınız ölçümlerde kullanmak istediğiniz ölçü birimini seçin.

Ölçümleri şu karakterleri genişliğini Göster     Karakter genişlik metin, gibi yatay ve dikey cetvellerin hizalamak için temel olarak kullanmak için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca Doğu Asya dili, metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

HTML özellikleri için pikselleri göster     HTML özellikleriyle ilgili iletişim kutularında varsayılan ölçü birimi olarak pikseli kullanmak için bu seçeneği belirleyin.

Ekran İpuçlarında kısayol tuşlarını göster     Ekran İpuçlarında klavye kısayollarını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Yazdırma düzeni görünümünde Dikey Cetveli gösterme     E-posta penceresinin tarafında dikey cetvel görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Cetvel onay kutusunu da Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimibir parçası olan Şeritte, Görünüm sekmesinin Göster/Gizle grubunda seçtiğinizden emin olun.

 • Sağ cetveli sayfa düzeni görünümünde göster E-posta penceresinin sağ tarafında dikey cetvel görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

  Not: Bu seçenek yalnızca Metin düzenlemesinde sağdan sola dil yalnızca etkin olduğunda kullanılabilir.

Konumlandırma okunabilirlik yerine düzen için En İyileştir karakter      Karakter metin bloklarına göre yazdırılan e-postayı nasıl görüneceğini konumlandırmasını doğru bir şekilde görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği açık olduğunda karakterler arasındaki boşluğu bozulmuş. Ekranın en iyi kolay okunabilmesi için bu seçeneği devre dışı.

Grafik donanım ivmesini devre dışı bırakma      Grafik donanım ivmesi kullanmasını sisteminizin engellemek için bu seçeneği belirleyin.

Belge içeriğini sürüklerken güncelleştirme      Sisteminizin metin kaydırma içeren bir nesneyi sürüklediğinizde, belge içeriğini değiştirmesini önlemek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Outlook 2010'da bu seçenek kullanılamaz.

Yumuşak yazı tiplerini ekranında Konumlandırma Kullan piksel      Piksel konumlandırma Outlook'ta görüntülenen yazı tiplerini belirgin çözünürlüğünü geliştirebilirsiniz. Piksel konumlandırma etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Outlook 2010'da bu seçenek kullanılamaz.

Eklemeyi satırları ve sütunları tablolardaki açılır düğmelerini göster      Hızlı bir şekilde tablolarınızdaki satır ve sütun sayısını seçmek izin veren açılır düğmesi özelliğini etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Outlook 2010 veya Outlook 2013'te bu seçenek kullanılamaz.

Bu seçenekler, Outlook'ta e-posta iletisi görüntülemek için Office düğmesini ve sonra Düzenleyici Seçenekleri ' ni tıklatın > Gelişmiş.

Seçili metnin yazı yazma değiştirir     Yazmaya başladığınızda, seçili metni silmek için bu seçeneği belirleyin. Bu onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, Microsoft Office Outlook yeni metin seçili metnin önüne ekler ve seçili metni silmez.

Seçerken tüm sözcüğü otomatik olarak Seç     Bir sözcük parçası ve sonraki sözcüğe parçası seçtiğinizde tüm sözcükleri seçmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği etkinleştirmek Ayrıca, bir sözcüğe çift tıklattığınızda, kendisini izleyen boşluk bir sözcüğü seçmek Outlook neden olur.

Sürüklenen ve bırakılan metin izin ver     Sürükleyerek seçili metni kopyalama veya taşıma görebilmek için bu seçeneği belirleyin. Metni taşımak için metni seçin ve sonra yeni bir konuma sürükleyin. Metni kopyalamak için metni seçin ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak seçimi yeni konumuna sürükleyin.

CTRL + tıklatma Köprü izlemek için kullan     Köprü metnini düzenlemek kolaylaştırmak için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği açık olduğunda bağlantısını izleyebilmek için bağlantıyı tıklatırken CTRL tuşunu basılı gerekir. Bu seçenek kapalı olduğunda, bağlantı tıklatıldığında Outlook bağlantı metnini düzenlemek zorlaştıran bağlantı hedefine gitmek neden olur.

Çizim tuvali Şekil eklerken otomatik olarak oluşturma     Çizim nesnelerini veya mürekkep çizimlerini ve e-postanıza eklediğinizde yazma çevresinde bir çizim tuvali yerleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Çizim Tuvali çizim nesneleri ve resimleri düzenleme ve bunları bir birim olarak taşımak için yardımcı olur.

Akıllı paragraf seçimini kullan     Bir paragrafın tamamını seçtiğinizde paragraf işaretini seçmek için bu seçeneği belirleyin. Paragraf işaretlerini kesme ve yapıştırma paragrafı, boş bir paragraf kalmaz ve paragraf biçimlendirmesini otomatik olarak kalır eklerseniz.

Akıllı işaretleme kullan     Yukarı veya aşağı kaydırırken imleci hareket etmesini belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Geçerli görünümde, önceki konumuna değil en sayfasında, sol ok, kaydırdığınız sonra sağ ok, Yukarı Ok veya aşağı ok tuşuna bastığınızda imlecin yanıt verir.

Üzerine yazma modunu denetlemek için INS tuşunu kullan     INSERT tuşuna basarak üzerine yazma modunu açmak veya kapatmak için bu seçeneği belirleyin.

 • Üzerine yazma modunu kullan     Siz yazarken, bir kerede bir karakter varolan metni değiştirmek için bu seçeneği belirleyin. Üzerine yazma modunu denetlemek için INS tuşunu kullan seçiliyse, INSERT tuşuna basarak bu seçeneği açıp kapatabilirsiniz.

İbranice alfabe numaralandırması için çift tırnak ekle     Numaralandırmaya çift tırnak işaretleri (") eklemek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca İbranice metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Stili güncelleştirmek komut istemi     Doğrudan bir stil uygulandığı metni değiştirin ve ardından değiştirilmiş metne stili yeniden açtığınızda sorulmasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Sorulduğunda, son değişiklikleri temel alarak stili güncelleştirmek veya stil biçimlendirmesini yeniden uygulayın.

Kullanım Normal stili madde işaretli veya numaralandırılmış listeler     Liste stillerinde paragraf liste stili yerine Normal paragraf stilinin temel alınması için bu seçeneği belirleyin.

Biçimlendirme izleme     Siz yazarken, biçimlendirme izlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu aynı biçimlendirmeye başka bir yerde kolayca uygulamanıza yardımcı olur. Benzer biçimlendirmeye sahip metni Seç komutu seçili metni sağ tıklatın, görüntülenen kısayol menüsünde kullanabilmeniz için önce bu seçeneği açık gerekir. Kullandığınız biçimlendirmeyi listesini görüntülemek için Stil bölmesindeki Seçenekler komutu tıklatın ve sonra paragraf düzeyi biçimlendirmesini, yazı tipi biçimlendirmeve Madde işareti ve numaralandırma biçimlendirmesi onay kutularını seçin.

 • Biçimlendirme tutarsızlıkları işaretle     Diğer e-postalarınızın içinde biçimlendirmede, ancak tam olarak benzer şekilde, olduğunda dalgalı bir mavi çizgiyle biçimlendirme işaretlemek için bu seçeneği aynı seçin. Bu seçeneği kullanmak için Biçimlendirmeyi izle onay kutusunu seçmeniz gerekir.

Sağ tıklayın ve türü etkinleştirme     Metni, grafikleri, tabloları veya diğer öğeleri boş alanını çift tıklatarak e-posta boş bir alana eklemek için bu seçeneği belirleyin. Tıklat ve Yaz özelliğini otomatik olarak paragrafları ekler ve öğeyi çift tıklattığınız yere yerleştirmek gerekli hizalama uygular. Bu özellik yalnızca yazdırma düzeni görünümünde ve Web düzeni görünümünde kullanılabilir.

 • Varsayılan paragraf stili Tıklat ve Yaz özelliğini kullandığınızda metne uygulanacak stili seçin.

Sıra denetimi kullan     Yeni yazılan karakterin tonlama işareti, Aksan, kullanılacak doğru sırada oluşur ya da yukarıda, altına, önüne veya arkasına sessiz yerleştirilmesini ünlü gider yer aldığını doğrulamak için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca karmaşık bir komut dosyası dilini metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir. Türü ve Değiştir iki karakter aynı metin kümede bir arada yapamazsınız varsa yeni yazılan karakterin önüne önceden yazılan karakterin değiştirmek için bu seçeneği seçin.

Asya yazı tiplerini Latince metin için de geçerlidir.     Seçili metne Asya yazı tipi uyguladığınızda Latin karakterleri seçili Asya yazı tipine dönüştürmek için bu seçeneği belirleyin. Latin karakterleri e-posta kalanına Asya yazı tipi uygularken Latin yazı tipinde kalmasını istiyorsanız bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca Doğu Asya dili, metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Klavyeyi çevresindeki metnin diliyle eşleşecek şekilde otomatik olarak değiştirme     Klavye dilini ve imlecin bulunduğu yere metnin diline bağlı yazı tipini değiştirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, yalnızca yazı tipi değiştirilir.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

Üzerine yazma modunu etkinleştirmek için eski IME modu kullan     Microsoft Windows XP işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayarda bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) kullanırken varolan karakterleri (üzerine yaz) değiştirmek için yazdığınız karakterleri izin vermek için bu seçeneği belirleyin. Windows Vista çalıştıran bir bilgisayarda Outlook yüklüyse, üzerine yazma modunu otomatik olarak desteklenmediği için bu seçeneği görünmez.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

IME Etkin denetleme     Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) başlatmak için bu seçeneği belirleyin. IME durdurmak için bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

IME TrueInline     IME tabanlı bilgisayarlarda bir doğal dil arabirimi kullanmak için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

IME ayarları     Özelliklerini IME ad iletişim kutusunu açmak için tıklatın. Metin, klavye, karakter dönüşümü ve diğer seçenekleri etkin IME'nin değiştirmek veya ayarlamak için bu iletişim kutusunu kullanın.

Not: Bu seçenek yalnızca metin düzenlemesi için Doğu Asya dili etkinleştirildiğinde ve Doğu Asya karakterlerini yazmak için bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi yüklendiğinde kullanılabilir.

Aynı e-posta içinde     Bu seçenek, içeriği kopyaladığınız aynı e-postaları içerik yapıştırdığınızda oluşan varsayılan davranış görüntüler. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kaynak (varsayılan) biçimlendirmesini koru      Bu seçenek karakter stilleri korur ve doğrudan biçimlendirme kopyalanan metne uygulanmış. Doğrudan biçimlendirme yazı tipi boyutunu, italik veya paragraf stili bulunmayan diğer biçimlendirme gibi özellikleri içerir.

 • Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir     Bu seçenek kopyalanan metnin hemen uygulanan biçimlendirmenin büyük atar, ancak yalnızca bir kısmını seçimi uygulandığında, Vurgu, kalın ve italik gibi kabul biçimlendirmesini korur. Metin paragraf stili özelliklerini nerede yapıştırılan alır. Metin de herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya karakter stili metni yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metni özelliklerini alır.

 • Yalnızca metni koru     Bu seçenek, resimler veya tablolar gibi tüm biçimlendirme ve metin olmayan öğeleri atar. Metin burada yapıştırılır ve herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metnin karakter stili özelliklerini sürer paragraf stili özelliklerini alır. Grafik öğeler atılır ve tabloları paragrafları bir dizi için dönüştürülür.

E-postalar arasında yapıştırma     Bu seçenek Outlook'ta başka bir e-posta kopyalandığı içerik yapıştırdığınızda oluşan varsayılan davranış görüntüler. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kaynak (varsayılan) biçimlendirmesini koru     Bu seçenek, kopyalanan metne uygulanmış olan biçimlendirmesini korur. Kopyalanan metni ile ilişkilendirilmiş herhangi bir stil tanımının hedef e-postayı kopyalanır.

 • Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir     Bu seçenek çoğu doğrudan kopyalanan metne uygulanan biçimlendirme atar, ancak yalnızca bir kısmını seçimi uygulandığında, Vurgu, kalın ve italik gibi kabul biçimlendirmesini korur. Metin paragraf stili özelliklerini nerede yapıştırılan alır. Metin de herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya karakter stili metni yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metni özelliklerini alır.

 • Yalnızca metni koru     Bu seçenek, resimler veya tablolar gibi tüm biçimlendirme ve metin olmayan öğeleri atar. Metin burada yapıştırılır ve herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metnin karakter stili özelliklerini sürer paragraf stili özelliklerini alır. Grafik öğeler atılır ve tabloları paragrafları bir dizi için dönüştürülür.

Stil tanımları çakışan yapıştırma arasında e-postaları     Bu seçenek Outlook'ta başka bir e-posta kopyalandığı içerik yapıştırdığınızda oluşan varsayılan davranış görüntüler ve kopyalanan metni atanmış stili farklı metni alınıp yapıştırılan nerede e-postada tanımlanır. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kaynak Biçimlendirmesini Koru     Bu seçenek yapıştırılan metne Normal stili atama ve doğrudan biçimlendirme uygulamadan kopyalanan metni görünümünü korur. Doğrudan biçimlendirme, italik, yazı tipi boyutu gibi özelliklere veya kopyalanan metni stili tanımını taklit etmek için diğer biçimlendirme içerir.

 • (Varsayılan) hedef stillerini kullan     Bu seçenek, kopyalanan metni içeren ilişkili stili adını korur, ancak metni alınıp yapıştırılan nerede e-posta stil tanımını kullanır. Örneğin, Başlık 1 bir e-postadan diğerine metin kopyalama. Bir e-posta, Başlık 1, kalın, 14 punto Arial tanımlanır ve metni yapıştırdığınız e-postada, Başlık 1 Cambria kalın, 16 punto tanımlanır. Hedef stillerini kullan seçeneğini kullandığınızda, Başlık 1 stili, Cambria kalın, 16 punto yapıştırılan metin kullanır.

 • Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir     Bu seçenek stil tanımının atar ve en biçimlendirme, doğrudan kopyalanan metne uygulanmış olan, ancak yalnızca bir kısmını seçimi uygulandığında, Vurgu, kalın ve italik gibi kabul biçimlendirmesini korur. E-postayı stil tanımının metni alınıp yapıştırılan nerede metin alır.

 • Yalnızca metni koru     Bu seçenek, resimler veya tablolar gibi tüm biçimlendirme ve metin olmayan öğeleri atar. Metin burada yapıştırılır ve herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metnin karakter stili özelliklerini sürer paragraf stili özelliklerini alır. Grafik öğeler atılır ve tabloları paragrafları bir dizi için dönüştürülür.

Başka programlardan yapıştırma     Bu seçenek, başka bir programdan kopyalanan içeriği yapıştırdığınızda oluşan varsayılan davranış görüntüler. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kaynak (varsayılan) biçimlendirmesini koru     Bu seçenek kopyalanan metnin biçimlendirmesini korur.

 • Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir     Bu seçenek çoğu doğrudan kopyalanan metne uygulanan biçimlendirme atar, ancak yalnızca bir kısmını seçimi uygulandığında, Vurgu, kalın ve italik gibi kabul biçimlendirmesini korur. Metin paragraf stili özelliklerini nerede yapıştırılan alır. Metin metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metin üzerinde herhangi bir doğrudan biçimlendirme özelliklerini de alır.

 • Yalnızca metni koru     Bu seçenek, resimler veya tablolar gibi tüm biçimlendirme ve metin olmayan öğeleri atar. Metin burada yapıştırılır ve herhangi bir doğrudan biçimlendirme veya metin yapıştırıldığında hemen imlecin önündeki metnin karakter stili özelliklerini sürer paragraf stili özelliklerini alır. Grafik öğeler atılır ve tabloları paragrafları bir dizi için dönüştürülür.

Resim olarak Ekle kopyalayıp yapıştırın     Bu seçenek nasıl Outlook e-postanızda resimleri metne göre ekler görüntüler. Resimleri metne satır içi ekleme, resimlerin metinle taşımak için izin vermek veya çevresinde, önüne veya arkasına bir görüntü metni kaydırma. Aşağı açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Aynı hizada metin     Bu seçenek metin kabul edildiğinde grafiği paragraftaki ekler. Bu seçeneği varsayılan olarak kullanılır. Grafiği eklediğinizde veya sildiğinizde metin olarak taşır. Metni sürükleyerek aynı şekilde yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz.

 • Kare     Bu seçenek metni resmin etrafında kare tüm kenarlarında kaydırılır. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Sıkı     Bu seçenek, fiili görüntünün çevresindeki düzensiz bir şekildeki metni resmin etrafında kaydırılır. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Metnin arkasında     Metnin arkasına kendi katmanında grafiği yerleşir sağlamak için bu seçeneği grafiği ekler. Grafiğin etrafına kenarlık yok olur. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Arkasında metin     Bu seçenek grafiği ekler, böylece grafiğin metnin önüne kendi katmanında yerleşir. Grafiğin etrafına kenarlık yok olur. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Aracılığıyla     Bu seçenek metin gibi yeni bir ay İçbükey bir şekil tarafından oluşturulan boşluk doldurma dahil olmak üzere grafiğin çevresinde kaydırılır. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

 • Üst ve alt     Bu seçenek metin kaydırma grafiğin yandaki engeller. Grafik ekleyin veya metni silin; ancak, yeniden konumlandırmak için grafiği sürükleyebilirsiniz olarak taşımaz.

Madde işaretleri ve numaralar yalnızca metni koru seçeneğiyle metin yapıştırırken tutma     Bu seçenek numaralandırma dönüştürmek ve madde işaretlerini metin simgelerine seçin.

Yapıştırma için INS tuşunu kullan     Office Panosu'nun içeriğini bir e-postaya eklemek için INS tuşunu kullan için bu seçeneği belirleyin.

Yapıştırma Seçenekleri düğmelerini göster     İçerik yapıştırdığınızda Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Düzenleyici Seçenekleri iletişim kutusunun bu bölümündeki olun ayarları değiştirin veya geçersiz kılmak için Yapıştırma Seçenekleri düğmesini kullanabilirsiniz.

Kullanım Akıllı kesme ve yapıştırma     Metni yapıştırma gibi biçimlendirme otomatik olarak ayarlamak için bu seçeneği belirleyin. Bu onay kutusunu seçtikten sonra ek yapıştırma seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar ' ı tıklatın.

 • Ayarları     Ayarlar iletişim kutusunu açmak için burayı tıklatın. Birleştirme, kesme ve yapıştırma metin olduğunda varsayılan davranışı belirtmek için bu iletişim kutusunu kullanın. E-postanıza Pano'dan içerik yapıştırdığınızda görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesini kullanarak varsayılan davranışı geçersiz kılabilirsiniz. Bu düğme Kullan Akıllı kesme ve yapıştırma seçeneği yalnızca açık olduğunda kullanılabilir.

  • Ayarla tümce ve sözcük aralıklarını otomatik olarak     Metni silerken fazla boşlukları kaldırmak veya panodan metin yapıştırırken gerekli boşlukları eklemek için bu seçeneği belirleyin.

  • Yapıştır üzerinde aralıklar Ayarla paragraf     Boş paragrafları oluşturma önlemek ve tutarsız paragraf aralığı önlemek için bu seçeneği belirleyin.

  • Ayarla tablo biçimlendirmesini ve hizalamayı yapıştırırken     Bu seçenek biçimlendirmeyi denetlemek için ve tabloları hizalamasını seçin. Bu seçeneği açık olduğunda, tek hücreler metin olarak yapıştırılır, tablo bölümlerine varolan bir tabloya satırlar (yerine iç içe tablo olarak) yapıştırılır ve varolan bir tabloya bir tablo eklediğinizde, yapıştırılan tabloyu varolan bir tablodan eşleşecek şekilde ayarlanır.

  • Akıllı stil davranışı     Bu seçeneğin belirlenmesi hiçbir etkisi yoktur. Stilleri davranışını içeriği yapıştırırken ince ayar yapmak için Gelişmiş Seçenekler Kes, Kopyala ve Yapıştır bölümünde yapıştırma seçenekleri kullanın.

  • Microsoft Office PowerPoint'ten yapıştırırken biçimlendirmeyi Birleştir     PowerPoint sunusunu yerden içerik yapıştırdığınızda sonuçları denetlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, çevreleyen metnin biçimlendirmesini devre ya da tablo yapıştırılan metne uygulanan en son kullanılan madde işareti, sayı veya liste stili yapıştırılan liste ve tablo, köprü, resimler ve OLE nesneleri gibi öğeleri görünümünü uygulanır , ve şekiller PowerPoint'te kaynaktan korunur.

  • Microsoft Office Excel'den yapıştırırken ayarla biçimlendirme     Excel'den veri yapıştırırken sonuçları denetlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği açık olduğunda, yapıştırılan veriler bir tabloda yerleştirilir ve grafikler yerine OLE nesneleri resim olarak yapıştırılır.

  • Yapıştırılan listeleri çevrelerindeki listelerle birleştir     Listeye öğe yapıştırırken çevresindeki listeye uygun olması için Biçim liste öğeleri için bu seçeneği belirleyin.

Belge penceresinde kaydırılan metni göster     Böylece daha kolay okunmasını ekranında, e-postayı içeren pencerede metni kaydırmak için bu seçeneği belirleyin.

Resim yer tutucuları göster     Her resmin yerine boş bir kutu içinde e-postalarınızın görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, çok sayıda resim içeren bir e-posta yoluyla kaydırma işlemini hızlandırır.

Çizimler ve metin kutularını ekranda göster     Yazdırma düzeni görünümünde veya Web düzeni görünümünde Outlook çizim araçlarıyla oluşturulan nesneler görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Çizimleri gizlemek ve büyük olasılıkla çok sayıda çizim içeren bir e-postalar görünümünü hızlandırmak için bu onay kutusunu temizleyin. Bu onay kutusunun işaretini bile çizimleri yazdırılır.

Metin animasyon gösterme     Metin animasyonları ekranınızda görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Metni yazdırıldığında nasıl görüneceğini görmek için bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Outlook Outlook 2007' den önceki bir sürümünde oluşturulan postalarda animasyonlu metin görüntülendiğinde, bu seçeneği kullanın. Outlook geçerli sürümünü artık animasyonlu metin oluşturmanıza olanak sağlar.

Denetim karakterlerini göster     Sağdan sola denetim karakterlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca Metin düzenlemesinde sağdan sola dil yalnızca etkin olduğunda kullanılabilir.

Yer işaretlerini gösterme     Ekranda yer işaretlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Yer işaretli öğenin bir öğe için bir yer işareti atamak, köşeli ayraç ([…]) görüntülenir. Bir konuma yer işareti atarsanız, yer işareti ı-çubuğu olarak görünür. Köşeli ayraçlar ve ışın yazdırılan e-postalarda görünmez.

Akıllı etiketleri Göster     Akıllı etiket tanınan metnin altında mor noktalı alt çizgi görüntülenmesi için bu seçeneği belirleyin.

Alan kodları yerine sayfaların değerlerini göster     E-postalarınızın içinde alan sonuçları yerine alan kodlarını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, olabilecek 4 Şubat 2008 yerine {zaman @\"MMMM, g, YYYY"} bakın. Alan sonuçlarını görüntülemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Bu ayardan bağımsız olarak, istediğiniz zaman ALT+F9 tuşlarına basarak alan kodlarıyla alan kodu sonuçlarını görüntüleme arasında geçiş yapabilirsiniz.

Alan gölgelendirme     Bu seçenek olup olmadığını ve alanları gölgeli olduğunda görüntüler. Listede, her zaman veya Seçili alanlarınızı gölgelendirmek için seçin. Hiçbir zaman seçerek alan gölgelendirme devre dışı bırakır. Alanları gölgelendirme bunları tanımlamak kolaylaştırır. Gölgelendirmeyi ekranında ancak yazdırılan e-posta de görüntülenir.

Rakamı     Bu seçenek, e-postalarda sayısal değerleri nasıl görüneceğini belirler. Listeden bir öğe seçin.

Not: Bu seçenek, yalnızca bir Arapça Dil metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

 • Arapça Sayısal değerleri İngilizce ve diğer Avrupa dillerini konuşanlara tanıdık gelecek bir biçimde görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

 • Hintçe Sayısal değerleri Arapça ve Hintçe konuşanlara tanıdık gelecek bir biçimde görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

 • Bağlam Sayısal değerleri çevresindeki metnin diline göre görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

 • Sistem Denetim Masası'ndaki bölgesel ayarlara göre sayısal değerleri görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Ay adları     Bu seçenek, Batı (Gregoryen) ay adlarını Arapça metinde nasıl görüneceğini belirler. Listeden bir öğe seçin.

Not: Bu seçenek, yalnızca bir Arapça Dil metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

 • Arapça Arapça yerel ay adlarını kullanmak için bu seçeneği belirleyin.

 • Başka alfabede yazılmış İngilizce Arapça metin kullanıp Batı (Gregoryen) ay adlarını İngilizce söylenişiyle yazmak için bu seçeneği belirleyin.

 • Başka alfabede yazılmış Fransızca Arapça metin kullanıp Fransızca söylenişiyle Batı (Gregoryen) ay adlarını yazmak için bu seçeneği belirleyin.

Aksan işaretleri     Bu seçenek, e-postada Aksan işareti görüntüler.

Not: Bu seçenek yalnızca aksanlar kullanan bir dilde metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

 • Aksanlar için bu rengi kullan Özgün e-postayı aksanlar rengini ne olursa olsun tüm aksanlar görüntülemek için bir renk belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Listeden bir renk seçin.

Belge görünümü     Bu seçenek yeni e-postalar metnin yönünü belirtir.

Not: Bu seçenek yalnızca Metin düzenlemesinde sağdan sola dil yalnızca etkin olduğunda kullanılabilir.

 • Sağdan sola Sağdan sola e-postaları düzenlemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, paragrafları sola doğru akan metin e-posta sağ tarafında başlayın.

 • Soldan sağa Soldan sağa e-postaları düzenlemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, paragrafı sağa akan metin e-posta sol tarafında başlayın.

Yazı tipi değişimi     Yazı tipi değişimi iletişim kutusunu açmak için bu seçeneği tıklatın. Etkin e-posta, bilgisayarınızda bulunan bulunmayan herhangi bir yazı tipleri kullanılıyor olup olmadığını belirlemek için bu seçeneği kullanın. E-postayı bilgisayarınızda bulunmayan yazı tipleri kullanıyorsa, bir yedek yazı tipini belirtmek için iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Ölçümlerin gösterileceği birim gösterme     Yatay cetvelde ve iletişim kutularına yazdığınız ölçümlerde kullanmak istediğiniz ölçü birimini seçin.

Ölçümleri şu karakterleri genişliğini Göster     Karakter genişlik metin, gibi yatay ve dikey cetvellerin hizalamak için temel olarak kullanmak için bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnızca Doğu Asya dili, metin düzenleme için etkinleştirilmişse kullanılabilir.

HTML özellikleri için pikselleri göster     HTML özellikleriyle ilgili iletişim kutularında varsayılan ölçü birimi olarak pikseli kullanmak için bu seçeneği belirleyin.

Ekran İpuçlarında kısayol tuşlarını göster     Ekran İpuçlarında klavye kısayollarını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Yazdırma düzeni görünümünde Dikey Cetveli gösterme     E-posta penceresinin tarafında dikey cetvel görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Cetvel onay kutusunu da Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimibir parçası olan Şeritte, Görünüm sekmesinin Göster/Gizle grubunda seçtiğinizden emin olun.

 • Sağ cetveli sayfa düzeni görünümünde göster E-posta penceresinin sağ tarafında dikey cetvel görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

  Not: Bu seçenek yalnızca Metin düzenlemesinde sağdan sola dil yalnızca etkin olduğunda kullanılabilir.

Konumlandırma okunabilirlik yerine düzen için En İyileştir karakter      Karakter metin bloklarına göre yazdırılan e-postayı nasıl görüneceğini konumlandırmasını doğru bir şekilde görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği açık olduğunda karakterler arasındaki boşluğu bozulmuş. Ekranın en iyi kolay okunabilmesi için bu seçeneği devre dışı.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×