Outlook.com'da ileti klasörleri ile çalışma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İletilerinizi Outlook.comdüzenlemek istiyorsanız, yeni klasör oluşturma veya yeniden adlandırma, taşıma veya var olan klasörleri silme. Böylece Outlook.com iletileri otomatik olarak belirttiğiniz koşullara bağlı olarak klasörler halinde taşır, kurallar ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan klasörler

Varsayılan olarak, hesabınızı bu klasörler ile başlar:

Sık Kullanılanlar altındaki varsayılan posta klasörleri
 • Gelen Kutusu Gelen iletiler, başka bir klasöre yeniden yönlendirmek üzere bir Gelen Kutusu kuralı oluşturulmadıkça veya önemsiz e-posta olarak tanımlanmadıkça Gelen Kutunuza ulaşır.

 • Karışık e-posta Gelen iletileri geçmişte nasıl ele dayalı posta filtreleme yardımcı olur. Açık olduğunda, e-posta sunucusu iletileri okuma veya okuma yoksa izler. İletileri okumadığınızı ikincil klasörüne taşınır.

 • Gönderilmiş Öğeler Varsayılan olarak, gönderdiğiniz her iletinin bir kopyası Gönderilmiş Öğeler klasörünüze eklenir.

 • Silinmiş Öğeler Bir iletiyi sildiğinizde, Silinmiş Öğeler klasörüne taşınır.

 • Taslaklar Bir ileti oluşturuyor veya bir iletiye yanıt veriyorsanız, ancak bu işlemi hemen bitiremiyorsanız, ileti otomatik olarak Taslaklar klasörünüze kaydedilir. Düzenlemeye devam etmek ve sonra göndermek üzere iletiye daha sonra geri dönebilirsiniz.

 • Önemsiz e-posta Önemsiz e-posta özelliklere sahip ancak kutunuzu ulaşmadan, istenmeyen posta Filtresi tarafından engellenen olmayan iletileri bu klasöre otomatik olarak taşınır. Önemsiz e-posta ve kimlik avı hakkında bilgi edinin makaleyi Önemsiz e-posta klasörünüzü hakkında daha fazla bilgi bulunur.

Klasörler için kısayol menüleri

Bir klasör seçin ve sağ tıklattığınızda görüntülenen (içerik) kısayol menüsünde klasör ile neler yapabileceğiniz çoğunu bulunabilir.

 • Yeni bir alt klasör oluşturma Tıklattığınız klasörde yeni bir alt klasör oluşturmak için kullanın.

 • Yeniden adlandırma Klasörü farklı bir ad verin. Gelen Kutusu klasöründe gibi varsayılan klasörleri yeniden adlandırılamaz.

 • Silme Klasörü ve tüm içeriğini Silinmiş Öğeler klasörüne taşır.

 • Tümünü Sil Seçili klasördeki tüm öğeleri Silinmiş Öğeler klasörüne taşır.

 • Taşıma Seçili klasörü klasör hiyerarşisi içinde yeni bir konuma taşıyabilmek bir pencere açılır. Ayrıca seçin ve bir klasör için yeni bir konuma sürükleyin.

  Not: Oturum açtığınızda, oluşturduğunuz klasörleri alfabetik düzende yerleştirilmiş.

 • Tümünü Okundu olarak işaretle Seçilen klasördeki tüm öğeleri işaretleri olarak okuyun.

Klasör oluşturma

İstediğiniz kadar iletilerinizi düzenlemek için yeni klasörler oluşturun. Örneğin, belirli bir proje, belirli bir kişiden gelen tüm iletileri veya üyesi olduğunuz bir dağıtım grubuna gönderilen tüm iletileri bir klasör oluşturabilirsiniz.

Yeni klasör oluşturma

 1. Klasörleriyanındaki oluştur yeni klasör Yeni klasör oluştur düğmesi ' ı tıklatın. Yeni klasör oluştur düğmesi .

  Outlook.com'da Yeni klasör oluştur düğmesinin ekran görüntüsü.

 2. Yeni klasör kutusuna, klasör için bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

Yeni alt klasör oluşturma

 1. Alt Klasörler, bir alt klasör eklemek istediğiniz klasörü sağ tıklatın.

  Outlook.com'da Gezinti Bölmesi'nde bir klasörü üzerine gelerek imlecin ekran görüntüsü.

 2. Yeni bir alt klasör oluştur'ıseçin.

 3. Yeni klasör kutusuna klasör için bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

Klasörü yeniden adlandırma

Not: Gelen kutusu, Taslaklar veya silinmiş öğeler gibi varsayılan klasörleri yeniden adlandıramazsınız.

 1. Klasörler' in altında yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü sağ tıklatın.

  Outlook.com'da Gezinti Bölmesi'nde bir klasörü üzerine gelerek imlecin ekran görüntüsü.

 2. Yeniden Adlandır'ı seçin.

 3. Klasör için bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

Bir klasöre taşıma

Bir klasör için yeni bir noktaya, klasör hiyerarşisi içinde sürükleyebilirsiniz veya kısayol menüsünde taşıma seçeneğini kullanabilirsiniz.

Not: Oturum açtığınızda, oluşturduğunuz klasörleri alfabetik düzende yerleştirilmiş.

 1. Klasörleraltında taşımak istediğiniz klasörü sağ tıklatın.

  Outlook.com'da Gezinti Bölmesi'nde bir klasörü üzerine gelerek imlecin ekran görüntüsü.

 2. Taşımaseçin.

 3. Klasörü taşıma penceresinde klasörü içine taşıyacağınız yeni bir klasör seçin ve Taşıseçin.

Ayrıca, istediğiniz üst klasörü sağ tıklatıp Yeni Klasör Oluştur'ıseçerek klasörü içine taşıyacağınız yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Otomatik olarak gelen iletilerin seçtiğiniz ölçütlere göre belirli klasörlere taşınması için Gelen kutusu kurallarını kullanın.

Klasör silme

Not: Gelen kutusu ve Gönderilmiş öğeler gibi varsayılan klasörleri silemezsiniz.

 1. Alt klasörleri, klasör veya silmek istediğiniz alt klasörü sağ tıklatın.

  Outlook.com'da Gezinti Bölmesi'nde bir klasörü üzerine gelerek imlecin ekran görüntüsü.

 2. Sil öğesini seçin.

 3. Onaylamak için Tamam ' ı seçin.

Bekletme ve arşiv ilkeleri atama

Arşiv ve bekletme ilkeleri otomatik olarak taşınması veya belirli bir süre, posta kutunuzdaki kaldınız sonra iletileri silme olanak sağlar. Bu ilkeler ve bunları atama hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Silinmiş Öğeler klasörü

Bir ileti sildiğinizde, bu Silinmiş Öğeler klasörüne taşınır. İletileri el ile klasöründen kaldırabilirsiniz veya oturumu kapattığınızda Silinmiş Öğeler klasörünü otomatik olarak boşaltılması için Outlook.com ayarlayabilirsiniz.

Oturumu kapattığınızda Silinmiş Öğeler klasörünüzü boşaltın.

 1. Ekranın üst kısmında, ayarları Etiketleri değiştirme adımları tıklatın > seçenekleri.

 2. Otomatik işleme Seç > İleti seçenekleri > oturumu kapattığımda Silinmiş Öğeler klasörünüzü boşaltın.

 3. Grup oluştur düğmesi Kaydet'itıklatın.

Silinmiş iletileri geri öğrenmek için e-posta iletilerini Outlook.com'da silinen geri yüklemekonusuna bakın.

İletileri işleme

Outlook.com menü çubuğunda komutlarını kullanın veya Outlook bunları alma gibi iletileri klasörlerde otomatik olarak taşımak için kurallarını ayarlama.

İletileri otomatik olarak işleneceği komutlar kullanın

Komutları Süpür ve taşıma gibi otomatik olarak silme veya belirli bir gönderenden gelen iletileri taşı sağlar. İletiyi gelen kutunuzda seçtiğinizde komutları Outlook.commenü çubuğunda görünür.

Menü çubuğunun ekran görüntüsü.

 • Süpür hızla istenmeyen e-postaları gelen kutunuzda silmenize olanak tanır. Bir ileti seçtiğinizde, otomatik olarak söz konusu gönderenden gelen tüm gelen e-postaları silme, yalnızca son e-postaları tutmak ve kalan silebilir veya 10 günden daha eski e-postaları silme.

 • Taşıma , ileti belirli bir iletiyi taşıma veya otomatik olarak söz konusu gönderenden gelen tüm iletileri başka bir klasöre taşıma sağlar.

İletileri otomatik olarak işleneceği kurallarını ayarlama

Otomatik olarak, klasörler halinde iletileri taşımak için kuralları kullanma bunları alırsınız.

 1. Gelen kutunuzda, Diğer komutlar simgesi. Outlook menü çubuğunda tıklatın ve bir kural atama istediğiniz iletiyi seçin.

  Outlook menü çubuğunda daha fazla komut düğmesinin Ekran görüntüsü.

 2. Kural Oluştur'utıklatın. Yeni gelen kutusu kuralı iletişim kutusu (form) açılır.

  • Adı Gönderen kişinin adı gösterilir.

  • İleti geldiğinde, ve bu koşulların tümüne uyan olduğunda Varsayılan olarak, üç koşuldan alınan ileti için ayarlanır. Diğer koşulları seçmek için okları seçin. Daha fazla koşul kullanmak istiyorsanız, Koşul Ekle'yiseçin.

  • Aşağıdakilerin tümünü yapın Varsayılan olarak, üç önceden tanımlı Eylemler biri ayarlanır. Diğer Eylemler seçmek için oku seçin. Başka bir eylem eklemek istiyorsanız, Ekle işlemiseçin.

  • Bu durumlardan herhangi biri eşleşiyorsa dışında Varsayılan olarak, hiçbir özel durum ayarlanır. Yukarıdaki koşullar için bir özel durum ayarlamak için oku seçin. Birden fazla gerekirse, özel durum Ekle'yi seçin.

  • Daha fazla kural işlemeyi durdur Varsayılan olarak, onay kutusu seçilidir. Seçildiğinde, iletiye uygularsanız bile bundan sonra gelen kuralları yoksayılır.

 3. Kuralı kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın. Hesabınızı yapısını bağlı olarak, kurallarınızın değiştirmeyle ilgili bir uyarı alabilirsiniz. Gerekirse, yöneticinize başvurun.

Not: Giden posta kutunuzun ancak istediğiniz iletileri bunları kaydetme, Outlook kullanabileceğiniz taşımak için ve iletilerinizin bir .pst dosyasına kaydetmek için gerek duyup. Yalnızca Outlook kullanıyorsanız ve .pst dosyasını erişebilir, iletileri kullanılabilir hale gelir. Daha fazla bilgi için bkz: Outlook veri dosyalarını (.pst ve .ost) girişve bir Outlook veri dosyası (.pst) bilgilerinizi kaydetmek için Oluştur.

Hala yardım gerekiyor mu?

Topluluk Forumu düğmesi Desteğe Başvurun düğmesi

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×