Outlook 2010 ve 2007 Gezinti Bölmesi'ni özelleştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Outlook 2010 Gezinti Bölmesi

Gezinti Bölmesi varsayılan olarak, tüm görünümlerde Outlook penceresinin sol tarafındaki görüntülenir ve Outlook, posta, Takvim, Kişiler, Görevlerve Notlargibi farklı alanları arasında nasıl geçiş yapabileceğiniz yerdir.

Outlook 2010 ve 2007 Gezinti Bölmesi'ni yeniden boyutlandırılmış, simge durumuna küçültülmüş veya gizlenebilir. Gezinti Bölmesi'nde görüntülenen içeriği, posta veya takvim görünümünde gibi çalıştığınız görünüm ile değişir.

Not : Outlook 2010 ve 2007 yalnızca bu yönergeleri içindir. Outlook 2016 ve 2013 gezinti panelinde değiştirmek için Gezinti çubuğunda görüntülenenleri değiştirmekonusuna bakın.

Outlook 2010 Gezinti bölmesinde yeniden boyutlandırma

 • Gezinti Bölmesisağ kenarlığının üzerine gelin ve işaretçi bir Dikey iki başlı ok görüntüsü çift başlı oka dönüştüğünde, kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

Outlook 2010'da Gezinti Bölmesi yazı tipini değiştirme

Herhangi bir görünümde Outlookgelen yazı tipini ve Gezinti bölmesinde, metnin boyutunu değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde, Düzen grubunda, Gezinti Bölmesi' ni tıklatın, Seçenekler' i tıklatın ve sonra Yazı Tipi'nitıklatın.

 2. Yazı Tipi, Yazı tipi stili ve Boyut kutularına istediğiniz ayarları girin.

 3. Açık iletişim kutularını kapatmak için iki kez Tamam'ı tıklatın.

Outlook 2010'da düğmeleri değiştirme

Gezinti Bölmesi'nin altında görünen büyük gezini düğmelerinin sayısını ve sırasını değiştirebilirsiniz.

Düğmelerin sırasını değiştirmek için şunu yapın:

 1. Gezinti Bölmesi' nin altındaki düğmeleri Yapılandır düğmeleri yapılandır simgesi tıklatın ve Gezinti Bölmesi Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Düğmeleri bu sırada göster listesinde değiştirmek istediğiniz düğmeyi tıklatın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı düğmesini tıklatın.

Not : Varsayılan düğme düzenlemesini geri yüklemek için Sıfırla öğesini tıklatın.

Düğmelerin sayısını değiştirmek için şunu yapın:

 • Alt kısmındaki Gezinti Bölmesi, düğmeleri yapılandır simgesi düğmeleri Yapılandır' ı tıklatın ve Daha fazla Göster düğme veya Daha az düğme Göster'itıklatın.

Düğme eklemek veya çıkarmak için şunları yapın:

 • Gezinti Bölmesi' nin altındaki düğmeleri yapılandır simgesi düğmeleri Yapılandır' ı tıklatın, Düğme Ekle veya Kaldır'ıtıklatın ve sonra da istediğiniz düğmesini tıklatın.

  Notlar : 

  • Daha fazla veya daha az düğmeleri veya klasörleri hızla görmek için klasörler ve düğmeleri arasında yatay bölme çubuğu üzerine gelin ve işaretçi çift başlı ok bir çift başlı oka dönüştüğünde çubuğu yukarı veya aşağı sürükleyin. Gezinti Bölmesi'nin altına yatay bölme çubuğu sürüklerseniz, tüm büyük düğmeler küçük düğmeler dönüşür ve gezinti bölmesinin alt kısmında simgelerinin tek bir satır olarak görünür.

  • Klasör bölmesi alanının ekranı kaplaması için, yatay ayırıcı çubuğu Gezinti Bölmesi'nin alt kısmına sürükleyin ve sonra klasör bölmelerine geçiş yapmak için küçük düğmeleri kullanın.

  • Yalnızca posta klasörlerinizi değil tüm klasörlerinizi görmek için, Klasör Listesi düğmesini değiştirerek büyük bir düğme yapın ve sonra Posta düğmesinin üstüne taşıyın veya Gezinti Bölmesi'nden Posta düğmesini kaldırın.

Outlook 2010'da Gezinti Bölmesi simge durumuna küçültme

Simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'ni kullanarak, çalışma alanı Outlook pencerenizde artırabilirsiniz. Küçültülmüş Gezinti Bölmesi, bir dikey çubuk hala en çok kullanılan klasörlerinizi ve görünümleri erişim sağlayan düğmelerinin içine daraltır.

Simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'ni göstermek veya gizlemek için şunları yapın:

 • Gezinti Bölmesi'ni veya simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi üstbilgisi üst köşedeki Gezinti Bölmesini Küçült düğmesi Gezinti Bölmesi simge durumuna küçültveya Gezinti Bölmesini Genişlet Yapılacaklar Çubuğunu genişlet düğmesi ' ı tıklatın.

Küçültülmüş Gezinti Bölmesi'nde klasörlerinizi görmek için, Klasörler düğmesini tıklatın.

Not : Küçültülmüş Gezinti Bölmesi genişlettiğinizde, Gezinti Bölmesi önceden olduğu gibi aynı genişlikte sıfırlanır. Simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi ile Outlook çıkarsanız, Outlookyeniden başlattığınızda simge durumuna küçültülmüş görünür.

Outlook 2010'da Gezinti Bölmesi'nde klasör listesi görünümünü kullanma

Bu görünümde, Takvim veya kişiler gibi diğer görünümleri arasında geçiş yaptığınızda, gelen klasörlerinizi de dahil olmak üzere tüm klasörleri, Gezinti Bölmesi'nde görünür kalır. Klasör listesi Düğme resmi alt kısmındaki Gezinti Bölmesi'ni tıklatın.

Gezinti Bölmesi'nde düğmelerden birini tıklarsanız, aşağıdaki gibi posta, Takvim veya Kişiler, Gezinti Bölmesi'ni değiştirildiğinde bölmesi görünüm moda geri.

Klasör Listesi'ni ana görünüm olarak tutmak isterseniz, diğer görünümlere erişmek için bölmenin alt kısmındaki düğmeleri kullanmayın. Klasör Listesi'ndeki uygun klasör, simge veya adın kendisini tıklatın.

Klasör listesi görünümünü kullanıyorsanız, Outlookçıktığınızda Outlook yeniden başlattığınızda klasör listesini açın.

Outlook 2010'da Sık Kullanılanlar listesini değiştirme

En sık kullandığınız klasörleri Gezinti Bölmesi'nin en başında görünür durumda tutmak için Sık Kullanılanlar listesini kullanın. Eklenecek klasörleri seçebilirsiniz.

İpucu : Sık Kullanılanlar ' da listelenen klasörler simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'nde, bunları orada da kullanılabilmelerini dikey düğmeleri görünür. Dikey düğmeler görüntülenir Outlook penceresindeki ve Sık Kullanılanlar listesine klasörlerde düzenlemesini kullanılabilir dikey boşluk bağlıdır.

Sık Kullanılanlar'ın açılıp kapatılması listedeki klasörleri değiştirmez. Özelliği kapattığınızda Sık Kullanılanlar içinde listelenen klasörler, Sık Kullanılanlar yeniden açıldığında bu özellik kapalı olarak görünür.

 • Görünüm sekmesinde, Düzen grubunda, Gezinti Bölmesi'ni tıklatın ve sonra Sık Kullanılanlar'ı tıklatın.

  Sık Kullanılanlar'ın açık olup olmadığı bir onay işaretiyle belirtilir.

 • Sık Kullanılanlar'a klasör eklemek için klasörü Sık Kullanılanlar listesine sürükleyin. Klasör ve içerikleri taşınmaz ancak Sık Kullanılanlar içinde klasör için bir kısayol oluşturulur.

 • Sık Kullanılanlar'dan klasör kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz klasörü sağ tıklatın ve ardından Sık Kullanılanlardan Kaldır'ı tıklatın.

  Notlar : 

  • Sık Kullanılanlar'daki klasörler birer birer kaldırılmalıdır.

  • Klasörler Sık Kullanılanlar'dan kaldırılınca, klasör veya içerikleri Tüm Posta Klasörleri listesinden de kaldırılmaz.

 • Sık Kullanılanlaren aza indirmek için Sık Kullanılanlar başlık yanındaki Genişletilmiş simgesi tıklatın.

 • Sık Kullanılanlargenişletmek için Sık Kullanılanlar başlık yanındaki Daraltılmış simgesi tıklatın.

Outlook 2010'da Gezinti Bölmesi'nde klasör düzenini değiştirme

Gezinti Bölmesi'nde her klasörde alfabetik sırada oluşturduğunuz posta alt klasörler görünür. Klasörleri el ile yeniden düzenlenemez.

Klasör listesinde Taslaklar, Gönderilmiş öğeler, Silinmiş öğeler, Konuşma geçmişi, InfoPath formları, Önemsiz e-posta, Giden kutusu, RSS akışlarıve gibi sonunda varsayılan klasörler görüntülenir Arama Klasörleri. Bu klasörleri yeniden adlandırılmış veya düzenlenmeyecek.

Geçici çözüm olarak, sık kullanılan klasör Gezinti bölmesinin üst kısmında Sık Kullanılanlar listenize eklemeyi düşünün. Bu bölümdeki klasörler herhangi bir düzende yerleştirilebilir.

Klasörleri yeniden adlandırmak için başka geçici çözümü yoktur. Bir sayı veya bir alt çizginin (_) veya bir ünlem işareti (!) gibi özel karakterleri girmek, A-Z karakterlerle başlayan klasörler önce klasörü taşır. Bir klasörü yeniden adlandırmak için klasörü tıklatın ve sonra Klasör sekmesinde, Eylemler grubunda, Klasörü yeniden adlandır'ıtıklatın.

Not : Yazı tipi boyutunu, rengini veya Gezinti Bölmesi'nde türü değiştiremezsiniz. Windows Büyüteç, bilgisayar ekranınızda yazı tipi boyutunu büyütür bir seçenektir. Daha fazla bilgi için Ekrandaki öğeleri görmek için Büyüteç kullanmakonusuna bakın.

Düğmeleri ekleme veya Outlook 2007'de Gezinti Bölmesi'nde kaldırma

 • Gezinti Bölmesi' nin altındaki Düğme resmi düğmeleri Yapılandır' ı tıklatın, Düğme Ekle veya Kaldır'ıtıklatın ve sonra da istediğiniz düğmesini tıklatın.

Not : Gezinti Bölmesi'nden tüm düğmeleri kaldırabilirsiniz ve yatay ayırıcı çubuğu Gezinti Bölmesi'nin alt kısmına doğru sürükleyerek klasör bölmesi alanını en geniş haline getirebilirsiniz ancak ancak en alttaki küçük düğme sırasını kaldıramazsınız.

Outlook 2007'de Gezinti Bölmesi

 • Gezinti Bölmesisağ kenarlığının üzerine gelin ve işaretçi bir Dikey iki başlı ok görüntüsü çift başlı oka dönüştüğünde, kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

Outlook 2007'deki düğmeler görüntülenme sırasını değiştirme

 1. Gezinti Bölmesi' nin altındaki düğmeleri Yapılandır Düğme resmi tıklatın ve Gezinti Bölmesi Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Düğmelerin sırasını yeniden düzenlemek için, Düğmeleri bu sırada göster listesinde, değiştirmek istediğiniz düğmeyi tıklatın ve sonra Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı öğesini tıklatın.

Not : Varsayılan düğme düzenlemesini geri yüklemek için Sıfırla öğesini tıklatın.

Outlook 2007'de Gezinti Bölmesi'nde büyük ve küçük düğmelerin sayısını değiştirme

 • Alt kısmındaki Gezinti Bölmesi, Düğme resmi düğmeleri Yapılandır' ı tıklatın ve Daha fazla Göster düğme veya Daha az düğme Göster'itıklatın.

Not : 

 • Daha fazla düğmeleri veya klasörleri hızla görmek için klasörler ve düğmeleri arasında yatay bölme çubuğu üzerine gelin ve işaretçi çift başlı ok bir çift başlı oka dönüştüğünde çubuğu yukarı veya aşağı sürükleyin. Gezinti Bölmesi'nin altına yatay bölme çubuğu sürüklerseniz, tüm büyük düğmeler küçük düğmelere dönüştürülür ve gezinti bölmesinin alt kısmında simgelerinin tek bir satır olarak görünür.

 • Klasör bölmesi alanının ekranı kaplaması için, yatay ayırıcı çubuğu Gezinti Bölmesi'nin alt kısmına sürükleyin ve sonra klasör bölmelerine geçiş yapmak için küçük düğmeleri kullanın.

 • Yalnızca posta klasörlerinizi değil tüm klasörlerinizi görmek için, Klasör Listesi düğmesini değiştirerek büyük bir düğme yapın ve sonra Posta düğmesinin üstüne taşıyın veya Gezinti Bölmesi'nden Posta düğmesini kaldırın.

Outlook 2007'de simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'ni gösterme veya gizleme

Simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'ni kullanarak Outlook pencerenizde boşluk kaydedebilirsiniz. Bu bölmesi hala en çok kullanılan klasörlerinizi ve görünümleri erişim sağlayan düğmeler dikey çubuğu içine daraltır Gezinti Bölmesi, bir sürümüdür. Kolaylık olması için simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'ni göstermek veya gizlemek için çeşitli yolları vardır.

İpucu : Sık Kullanılan Klasörler'de klasörleriniz varsa, simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'ni kullanırken bu klasörlere tek tıklatmayla erişebilirsiniz. simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'nde düğme olarak görünen klasörlerin sayısı, Gezinti Bölmesi'nde ne kadar dikey alanınız olduğuna bağlıdır. Klasör düğmeleri Sık Kullanılan Klasörler'de, listelendikleri sırayla yukarıdan aşağıya doğru görünür.

 • Gezinti Bölmesi'ni veya simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi başlığının sağ üst köşede Düğme resmi oku tıklatın.

Simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi içindeki klasörlerinizi Gezinti Bölmesi içinde görmek için, Gezinti Bölmesi düğmesini tıklatın.

Not : Gezinti Bölmesi simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'ni genişlettiğinizde, Gezinti Bölmesi önceden olduğu gibi aynı genişlikte sıfırlanır. Gezinti Bölmesi simge durumuna küçültülmüş Gezinti bölmesine daraltılmış ile Outlook çıkarsanız, Outlookyeniden başlattığınızda bu şekilde görüntülenir.

Ekleme veya Outlook 2007'de simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'nde görünüm düğmeleri kaldırma

Simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'nde görünen Posta, Takvim ve Kişiler gibi görünüm düğmeleri, tam Gezinti Bölmesi görünümünde görünen görünüm düğmeleriyle aynıdır.

Düğme resmi
Küçültülmüş Gezinti Bölmesi'nde küçük görünümü düğmesi olarak büyük görünümü düğmesi görünür.
Düğme görüntüsü

Not : Görünüm düğmelerini dikey klasör düğmeleri de simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'nde görünen sık kullanılan klasörler'deki farklıdır. Klasör düğmeleri Outlook pencerenizi ve klasörleri sık kullanılan klasörler görünme sırasını kullanılabilir dikey boşluk miktarını belirler. Sık kullanılan klasörler klasörlerden kaldırmagöre bu düğmelerin kaldırılabilir.

 • Alt simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi, Düğme resmi düğmeleri Yapılandır' ı tıklatın, Düğme Ekle veya Kaldır'ıtıklatın ve sonra da istediğiniz düğmesini tıklatın.

Outlook 2007'de klasör listesini gösterme veya gizleme

Posta bölmesinin daha kolay bir görünümü için Klasör Listesi görünümünü kullanmayı deneyin.

 • Gezinti bölmesininalt kısmında, Düğme resmi Klasör Listesi'nitıklatın.

 • Gezinti bölmesininalt kısmında, posta düğmesi Düğme resmi veya posta Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Outlook 2007'de Gezinti Bölmesi'nde klasör listesi görünümünü kullanma

Bu görünümde, Takvim veya kişiler gibi diğer görünümleri arasında geçiş yaptığınızda, gelen klasörlerinizi de dahil olmak üzere tüm klasörleri, Gezinti Bölmesi'nde görünür kalır. Gezinti bölmesinin alt Klasör listesi Düğme resmi tıklatmanız yeterlidir. Posta bölmesi görünüme dönmek için posta düğmesi Düğme resmi veya posta Düğme görüntüsü alt kısmındaki Gezinti Bölmesi' ni tıklatın.

Klasör Listesi görünümüne geçin ve sonra da Outlookçıkın, Outlook yeniden başlattığınızda klasör listesine bakın.

Önemli : Klasör listesinde ana görünüm olarak tutmak istiyorsanız, Gezinti Bölmesi'nde çalışıyorsanız, düğmeleri bölmesinin alt kısmında diğer görünümler için gezinme için kullanamazsınız. Outlookiçinde hareket etme sırada klasör listesi görünümünü korumak için uygun klasör, simge veya klasör listesinde adı kendisini tıklatın.

Takvim düğmesini tıklarsanız, Takvim görünümünü ana Outlook pencerenizde görüntülenir, ancak Gezinti Bölmesi'ni bölmesi görünüm moda geri değiştirilir. Bu farklı görünümlerde Bölmesi'nde görüntülemek için Gezinti Bölmesi'ni sıfırlar.

Outlook 2007'de sık kullanılan klasörler simge durumuna küçültme veya kaldırma

En sık kullandığınız klasörleri Gezinti Bölmesi'nin en başında görünür durumda tutmak için Sık Kullanılan Klasörler'i kullanın. Sık Kullanılan Klasörler listesinin içeriğini, eklenecek klasörleri seçerek siz belirlersiniz. Sık Kullanılan Klasörler bölmesini kullanmak istemiyorsanız veya ana Gezinti Bölmesi'nde daha fazla yer açmak istiyorsanız aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.

 • Listeden tek tek klasörleri kaldırarak Sık Kullanılan Klasörler listesinin uzunluğunu azaltın.

 • Başlığın altındaki Sık Kullanılan Klasörler bölmesini simge durumuna küçültün.

 • Sık Kullanılan Klasörler bölmesini kapatma

İpucu : Sık kullanılan klasörler listelenen klasörler simge durumuna küçültülmüş Gezinti Bölmesi'nde, bunları orada da kullanılabilmelerini dikey düğmeleri görünür. Dikey boşluk kullanılabilir Outlook pencerenizi ve düzenlemeyi klasörlerin sık kullanılan klasörler listesinde görüntülenen dikey düğmeleri bağlıdır.

Listenin uzunluğunu ve bölmenin boyutunu azaltmak için Sık Kullanılan Klasörler listesinden klasörleri tek tek veya tümüyle kaldırabilirsiniz.

 1. Sık Kullanılan Klasörler içinde, kaldırmak istediğiniz klasörü sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Sık Kullanılanlar Klasöründen Kaldır seçeneğini tıklatın.

 2. Kaldırmak istediğiniz her klasör için 1. adımı yineleyin.

 • Sık Kullanılan Klasörler'deki klasörler birer birer kaldırılmalıdır.

 • Klasörler Sık Kullanılan Klasörler'den kaldırılınca Tüm Posta Klasörleri listesinden de kaldırılmaz.

 • Sık kullanılan klasörler üstbilgide Düğme resmi oku tıklatın.

  Sık Kullanılan Klasörler'i açmak veya kapatmak için okları kullanın

  Bölmeyi genişletmek için ok Düğme resmi yeniden tıklatın.

Gerektiğinde Sık Kullanılan Klasörler'i simge durumuna küçültüp genişleterek, istediğiniz zaman klasörlerinizi kullanabilir, istemediğiniz zaman karşınıza çıkmamasını sağlayabilirsiniz.

Sık Kullanılan Klasörler'in açılıp kapatılması listedeki klasörleri etkilemez. Özelliği kapattığınızda Sık Kullanılan Klasörler içinde listelenen klasörleriniz varsa, özelliği yeniden açtığınızda bu klasörler yine aynı yerde olacaktır.

 • Görünüm menüsünde Gezinti Bölmesi'nin üzerine gelip, onay işaretini kaldırmak üzere Sık Kullanılan Klasörler'i kaldırın.

  Özelliği yeniden açmak için Sık Kullanılan Klasörler'i bir kez daha açın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×