Outlook 2007'de çok dildeki veriler için Unicode desteği

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft OutlookUnicode destekler ve çok dilli veriler için tam destek sağlar. Diğer dillerde çalışan sistemlerinde Outlook kullanan kişilerle çok uluslu bir kuruluşta çalışıyorsanız veya iletileri ve öğeleri çalışıyorsanız, Unicode desteği Outlook'ta yararlanabilirsiniz.

Outlook, Exchange hesaplarıyla iki posta kutusu modundan birinde çalışabilir: Unicode veya Unicode olmayan. Unicode modu önerilir ve profilinizin yapılandırmaları, Exchange hesabı ve yönetici ayarları izin veriyorsa, varsayılan moddur. Outlook bu ayarlara dayanarak modu otomatik olarak belirler ve el ile değiştirilemez. 

Outlook'u Unicode modunda çalıştırmak, farklı dillerde oluşturulmuş iletilerle ve öğelerle çalışmanızı sağlar. Outlook, Exchange hesabınızla Unicode olmayan modda çalışıyorsa ve Unicode moduna geçmek istiyorsanız, yöneticinize başvurun.

Not: Outlook'un önceki sürümleri, Outlook öğelerinin gövdesinde birden çok dilde Unicode verileri için destek sağlamıştır. Ancak, iletilerin Kime ve Konu satırları ve kişi öğelerinin KişiAdı ve İşTelefonNumarası özellikleri gibi Outlook verileri, sistem kod sayfasının tanımladığı karakterlerle sınırlı kalmıştır. Microsoft Office Outlook 2003 ve Microsoft Office Outlook 2007 programlarında, Outlook'un Exchange hesabınızla Unicode modunda çalışması durumunda artık bu sınırlama yoktur.

Microsoft Office Outlook 2003 ve Office Outlook 2007 programlarında, öğelerin çok dilde Unicode verilerini destekleyebilen bir Kişisel Klasörler dosyası (.pst) teslim edilmesi koşuluyla POP3 hesapları da çok dilde Unicode verilerini destekleyebilir. Varsayılan olarak, Microsoft Office Outlook 2003 ve Office Outlook 2007 programlarında öğeleri yeni oluşturulan bir .pst dosyasına teslim eden yeni POP3 profilleri çok dilde Unicode verilerini destekler.

Not: IMAP ve HTTP gibi diğer hesaplara Unicode desteklemez.

Komut dosyası

Birden çok dildeki iletiler ve öğeler, farklı alfabeler gerektiren dillerde metin içerebilir. Birçok dili temsil edecek tek bir alfabe kullanılabilir.

Örneğin, Latin veya Roman alfabelerinde, İngiliz alfabesinin 26 harfi için (büyük ve küçük harfler) karakter şekillerinin (harf) yanı sıra, diğer Batı Avrupa dillerindeki sesleri göstermek için kullanılan aksanlı (genişletilmiş) karakterler bulunur.

Latin alfabesinde, Avrupa dillerinin çoğunda bulunan karakterlerin tümünü ve diğer birkaçını temsil eden harfler vardır. Yunanca ve Rusça gibi diğer Avrupa dillerinde ise, Latin alfabesinde olmayan harfler bulunur; bu dillerin kendi alfabeleri vardır.

Bazı Asya dilleri, Çince karakterlere dayalı harfleri olan ideografik alfabeler kullanır. Tay dili ve Arapça gibi diğer diller, çeşitli küçük karakterlerden veya bitişik karakterlere bağlı olarak farklı şekillendirilmeleri gereken karakterlerden oluşan alfabeler kullanır.

Düz metin depolamanın yaygın bir yolu, her karakteri tek bir bayt kullanarak göstermektir. Her baytın değeri, bir karakter tablosundaki bir sayısal dizindir (veya kod noktası); kod noktası, metin belgesinin oluşturulduğu bilgisayarın varsayılan kod sayfasındaki bir karaktere karşılık gelir. Örneğin, ondalık 189'un bayt değeri (189 ondalık değerinin kod noktası), farklı kod sayfalarında farklı karakterleri gösterir.

Kod sayfaları

Bir arada gruplandırılmış bir karakterler tablosu, kod sayfası olarak adlandırılır. Tek baytlı kod sayfalarında, her kod sayfası en çok 256 bayt değeri içerir, kod sayfasındaki her karakter tek bir baytla gösterildiğinden, bir kod sayfası en çok 256 karakter içerebilir.

256 karakter sınırı olarak bir kod sayfası, tüm diller hep birlikte 256'dan çok daha fazla karakter kullandığından, tüm dilleri kapsayamaz. Bu nedenle, farklı alfabeler ayrı kod sayfaları kullanır. Yunanca için bir kod sayfası, Japonca için başka bir kod sayfası, vb. vardır.

Ayrıca, tek baytlı kod sayfaları, çoğunlukla Çince temelli 5.000'den fazla karakter kullanan birçok Asya dilini de kapsayamaz. Bu dilleri desteklemek için çift baytlı kod sayfaları geliştirilmiştir.

Unicode karakter kodlama standardı birden çok kod sayfalarını katılan dil kapsayan zaman iletileri ve diğer öğeleri çok dilli bir ortamda paylaşımı sağlar.

Unicode olmayan sistemler genelde, her alfabenin kendi karakterler tablosuna sahip olduğu kod sayfası tabanlı bir ortamı kullanır. Bir işletim sisteminin kod sayfasına dayanan öğeler nadiren başka bir işletim sisteminin kod sayfasıyla iyi bir şekilde eşleşir. Bazı durumlarda, öğeler, birden çok alfabenin karakterlerini kullanan metni içeremez.

Örneğin, biri Microsoft Windows XP işletim sisteminin İngilizce sürümünü Latin kod sayfası ile çalıştıran, diğeri de Microsoft Windows XP işletim sisteminin Japonca sürümünü Japon kod sayfasıyla çalıştıran iki kişi düşünün. İkinci kişi, Microsoft Outlook 2002'nin Japonca sürümünde, Konum alanında Japonca karakterler bulunan bir toplantı isteği oluşturarak birinci kişiye gönderiyor. Outlook 2002'nin İngilizce sürümünü kullanan kişi toplantı isteğini açtığında, Japon kod sayfasının kod noktaları, beklenmeyen veya Latin alfabesinde bulunmayan karakterlere eşlenir ve sonuçta okunamaz bir metin ortaya çıkar.

Not: Microsoft Outlook 2000'den itibaren Outlook öğelerinin gövdesi Unicode ve öğenin gövdesinin öğenin oluşturulduğu dile bakmaksızın okuyabilirsiniz. Bununla birlikte, iletileri ve toplantı öğeler içinkonumuve Konu satırlarını gibi tüm diğer öğe özellikleri ve kişi öğelerinin KişiAdı ve İşTelefonNumarası özellikleri olur Outlook 2003'ten önceki sürümlerde anlamsız.

Bu sorunu Unicode tarafından sağlanan evrensel karakter kümesi kaldırır. Unicode, en bilinen betikleri kabul edebilecek bir evrensel karakter kümesi oluşturmak için geliştirilmiştir. Unicode bir benzersiz, birden fazla baytlı her karakter için kodlama kullanır; kod sayfalarını tersine, her karakterin kendi benzersiz kod noktası vardır, böylece. Örneğin, Unicode kod noktası, küçük zeta ( zeta ) onaltılık değeri 03B6 ve Kiril Küçük Harf zhe ( zhe ) olduğunu Yunanca 0436'dır.

Microsoft Office Outlook 2003 ve Outlook 2007 Unicode'u tam kullanma becerisine sahiptir. Outlook'ta metni kod sayfası ile temsil etme sistemi de bulunur. Ancak, Unicode modu önerilmektedir ve profilinizin, Exchange hesabının ve yönetici ayarlarının yapılandırması izin verdiğinde varsayılan mod olarak kullanılır. Ayrıca, mod Outlook tarafından bu ayarlar temek alınarak otomatik olarak belirlenir ve el ile değiştirilemez.

Outlook ile bir Exchange hesabı varsayılan olarak, çevrimdışı klasör dosyalarını (.ost) ve kişisel klasör dosyalarını (.pst) profil için kullanılan sağlar Unicode modda çalışan birden çok dilde Unicode verilerini depolama yeteneği bulunur ve öğeler için daha fazla depolama kapasitesi sunar ve klasörler. Outlook, Exchange hesabı ile Unicode olmayan modda çalışıyor ve Unicode moduna geçmek istiyorsanız, yöneticinize başvurun.

İletileri ve öğeleri diğer dillerde çalışan sistemlerinde Outlook kullanan kişilerle paylaştığınız değil varsa, Exchange hesabı Unicode veya Unicode olmayan modda Outlook çalıştırabilirsiniz.

Çokuluslu bir kuruluşta çalışıyorsanız veya iletileri ve öğeleri Outlook'u diğer dillerde çalışan sistemlerde kullanan kişilerle paylaşıyorsanız, Outlook'un Exchange hesabıyla Unicode modda çalışması gerekir. Unicode moduna geçmek için yöneticinize başvurun.

Outlook, Exchange hesabı ile Unicode olmayan modda çalıştığında, kod sayfası tabanlı sistem karakter eşleme için kullanılır. Kod sayfası tabanlı sistemde, bir dilde girilen karakter başka bir dilde aynı karakter eşleme değil. Bu nedenle, soru işaretleri gibi hatalı karakterler görmeniz olasıdır.

Örneğin, biri Microsoft Windows XP işletim sisteminin İngilizce sürümünü Latin kod sayfası ile çalıştıran, diğeri de Microsoft Windows XP işletim sisteminin Japonca sürümünü Japon kod sayfasıyla çalıştıran iki kişi düşünün. İkinci kişi, Outlook 2002'nin Japonca sürümünde bir toplantı isteği oluşturarak birinci kişiye gönderiyor. Outlook 2002'nin İngilizce sürümünü kullanan kişi toplantı isteğini açtığında, Japon kod sayfasının kod noktaları, beklenmeyen veya Latin alfabesinde bulunmayan karakterlere eşlenir ve sonuçta okunamaz bir metin ortaya çıkar.

Not: Outlook 2000'den itibaren, Outlook öğelerinin gövdesi Unicode'dur ve öğenin oluşturulduğu dil ne olursa olsun gövdesi okunabilir. Ancak, Outlook 2003'ten önceki sürümlerinde, iletilerin ve toplantı öğelerinin Kime, Konum ve Konu satırları ve kişi öğelerinin KişiAdı ve İşTelefonNumarası özellikleri gibi tüm diğer öğe özellikleri anlamsız olacaktır.

Arial Unicode MS yazı tipi tam bir Unicode yazı tipidir. Unicode 2.1 standardında tanımlanan tüm karakterleri, ideogramları ve simgeleri içerir. Windows Vista veya Microsoft Windows XP kullanıyorsanız bu evrensel yazı tipi varsayılan olarak yüklenmiştir.

Oldukça büyük boyutu ve böyle bir yazı tipi oluşturmak için gereken şartlar nedeniyle, Arial Unicode MS yalnızca farklı yazı sistemleri için ayarlanmış birden çok yazı tipi kullanılamadığında kullanılmalıdır. Örneğin, Microsoft Office Access'de birçok farklı yazı sistemine ait çok dilde verileriniz varsa, veri tablolarını görüntülemek için Arial Unicode MS yazı tipini kullanabilirsiniz, çünkü Access çok fazla sayıda farklı yazı tipi kabul etmez.

 1. Dosya menüsünde, Yeni'nin üzerine gidin ve sonra Outlook Veri Dosyası'nı tıklatın.

 2. Öğeler ve klasörler için daha büyük depolama kapasitesi sunan ve çok dilde Unicode verileri destekleyen bir Kişisel Klasörler Dosyası (.pst) oluşturmak için, Outlook sürümünüze ait Kişisel Klasörler Dosyası'nı tıklatın ve Tamam'ı.

 3. Dosya adı kutusunda, dosya için bir ad yazıp Tamamöğesini tıklatın.

 4. Adı kutusunda, .pst klasörü için bir görüntüleme adı yazın.

 5. İstediğiniz diğer seçenekleri seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Veri dosyasıyla ilişkilendirilmiş klasörün adı Klasör listesigörüntülenir. Git menüsünde Klasör listesinigörüntülemek için Klasör Listesi'nitıklatın. Varsayılan olarak, klasör kişisel klasörler adlı.

Unicode kullanmada herhangi bir sorunla karşılaşıyorsanız, bazı çözümler için aşağıdaki listeye bakın.

Outlook 2003 veya Outlook 2007için yükseltme yaptım, ancak Outlook Unicode Modu'nda Exchange hesabıyla çalışmıyor

Microsoft Outlook'un hala Unicode modunda çalışmamasının birkaç nedeni olabilir.

 • Profiliniz için Microsoft Office Outlook 2003 veya Outlook 2007yükseltme yapmadan önce çevrimdışı modunda çalışacak şekilde yapılandırıldıysa, Unicode desteklemeyen eski çevrimdışı klasör dosyası (.ost) hala kullanıyorsunuz. Outlook Exchange hesabıyla Unicode olmayan modda çalışan oluşur. Unicode moduna geçmek için çevrimdışı klasörlerin kullanımını devre dışı bırakma yeni bir çevrimdışı klasör dosyası (.ost) oluşturma ve verilerinizi eşitleyin.

 • Microsoft Office Outlook 2003 veya Outlook 2007 programına yükseltme yapmadan önce profiliniz bir Kişisel Klasörler dosyası (.pst) teslim edecek şekilde yapılandırıldıysa, hala Unicode'u desteklemeyen eski Kişisel Klasörler dosyasını (.pst) kullanıyorsunuzdur. Bu da Outlook'un Exchange hesabıyla Unicode olmayan modda çalışmasına yol açar. Unicode moduna geçmek için, teslim konumunu çok dilde Unicode verilerini destekleyen bir Kişisel Klasörler dosyası olarak değiştirmeniz veya varsayılan teslim konumunu Exchange hesabı olarak değiştirmeniz gerekir.

 • Microsoft Office Outlook 2003 veya Outlook 2007 programına yükseltme yapmadan önce profiliniz bir Otomatik Arşiv Kişisel Klasörler dosyası (.pst) kullanacak şekilde yapılandırıldıysa, hala Unicode'u desteklemeyen eski Otomatik Arşiv Kişisel Klasörler dosyasını (.pst) kullanıyorsunuzdur. Çok dilde Unicode verilerini destekleyen yeni bir Otomatik Arşiv Kişisel Klasörler dosyası oluşturmanızı öneririz.

 • Exchange sürümü veya yöneticinizin ayarladığı ilkeler, Outlook'un Unicode modunda çalışmasını engelliyor olabilir.

Yukarıdakilerin hiçbiri Unicode moduna geçmenize yardımcı olamadıysa, Exchange yöneticinize başvurun.

Outlook 2003 veya Outlook 2007için yükseltme yaptım, ancak POP3 hesabım hala birden çok dilde Unicode verilerini desteklemiyor

Microsoft Office Outlook 2003 veya Outlook 2007 programına yükseltme yapmadan önce profiliniz bir Kişisel Klasörler dosyasına (.pst) teslim edecek şekilde yapılandırıldıysa, POP3 hesabından teslim edilen öğeleri depolamak için, hala Unicode'u desteklemeyen eski Kişisel Klasörler dosyasını (.pst) kullanıyorsunuzdur. Bunu çözmek için, teslim konumunu çok dilde Unicode verileri destekleyen bir Kişisel Klasörler dosyası (.pst) olarak değiştirmeniz gerekir.

Seçtiğim Çevrimdışı Klasörler dosyası Unicode olmayan moda geçmek Outlook neden ve şimdi bazı öğeler '?' karakterleri görüntülemek ve okunamayan

Outlook, Exchange hesabı ile Unicode olmayan modda çalıştığında, kod sayfası tabanlı sistem karakter eşleme için kullanılır. Kod sayfası tabanlı sistemde, bir dilde girilen karakter başka bir dilde aynı karakter eşleme değil. Bu nedenle, soru işaretleri gibi hatalı karakterler görmeniz olasıdır.

Örneğin, biri Microsoft Windows XP işletim sisteminin İngilizce sürümünü Latin kod sayfası ile çalıştıran, diğeri de Microsoft Windows XP işletim sisteminin Japonca sürümünü Japon kod sayfasıyla çalıştıran iki kişi düşünün. İkinci kişi, Outlook 2002'nin Japonca sürümünde bir toplantı isteği oluşturarak birinci kişiye gönderiyor. Outlook 2002'nin İngilizce sürümünü kullanan kişi toplantı isteğini açtığında, Japon kod sayfasının kod noktaları, beklenmeyen veya Latin alfabesinde bulunmayan karakterlere eşlenir ve sonuçta okunamaz bir metin ortaya çıkar. Bu nedenle, çok dilli ortamlarda Outlook'un Exchange hesabıyla Unicode modunda çalıştırılmasını öneririz.

Bunu çözümlemek için, çevrimdışı klasörleri devre dışı bırakın, Outlook'u kapatıp yeniden başlatın ve sonra yeni bir Çevrimdışı Klasör oluşturun ve verileri eşitleyin.

Unicode olmayan bir veri dosyası kullanarak veya Outlook ile Exchange hesabı Unicode olmayan modda çalışan beni nasıl etkileyeceğini?

Outlook'u diğer dillerde çalışan bilgisayarlarda kullanan kişilerle iletileri ve öğeleri paylaşmıyorsanız, Outlook'u bir Exchange hesabıyla Unicode modunda veya Unicode olmayan modda kullanabilirsiniz. Unicode olmayan modda çalışmanın olumsuz bir yönü, profil için kullanılan Çevrimdışı Klasör dosyasının, öğeler ve klasörler için daha büyük depolama kapasitesi sağlamayan biçimde oluşturulmasıdır. Dolayısıyla, Çevrimdışı Klasör dosyasının boyut sınırı sizi endişelendiriyorsa, Outlook'u Exchange hesabıyla Unicode modunda çalıştırmanız gerekir.

Ancak, çokuluslu bir kuruluşta çalışıyorsanız veya iletileri ve öğeleri Outlook'u diğer dillerde çalışan sistemlerde kullanan kişilerle paylaşıyorsanız, Outlook'un Exchange hesabıyla Unicode modda çalışması gerekir. Bu, profil için çok dilde Unicode verilerini depolama becerisine sahip olan .pst dosyalarının kullanılmasını da sağlar. Unicode moduna geçmek için, yukarıdaki "Outlook 2003 veya Outlook 2007 sürümüne yükselttim, ancak Outlook programı Exchange hesabıyla Unicode modunda çalışmıyor" bölümüne bakın.

Outlook, Exchange hesabı ile Unicode olmayan modda çalıştığında, kod sayfası tabanlı sistem karakter eşleme için kullanılır. Kod sayfası tabanlı sistemde, bir dilde girilen karakter başka bir dilde aynı karaktere eşleştirilir değil ve Outlook, Exchange hesabı ile Unicode olmayan modda çalışıyorsa, bu nedenle, soru işaretleri gibi hatalı karakterler görmeniz olasıdır.

Örneğin, biri Microsoft Windows XP işletim sisteminin İngilizce sürümünü Latin kod sayfası ile çalıştıran, diğeri de Microsoft Windows XP işletim sisteminin Japonca sürümünü Japon kod sayfasıyla çalıştıran iki kişi düşünün. İkinci kişi, Outlook 2002'nin Japonca sürümünde bir toplantı isteği oluşturarak birinci kişiye gönderiyor. Outlook 2002'nin İngilizce sürümünü kullanan kişi toplantı isteğini açtığında, Japon kod sayfasının kod noktaları, beklenmeyen veya Latin alfabesinde bulunmayan karakterlere eşlenir ve sonuçta okunamaz bir metin ortaya çıkar. Bu nedenle, çok dilli ortamlarda Outlook'un Exchange hesabıyla Unicode modunda çalıştırılmasını öneririz.

Not: Outlook 2000'den itibaren Outlook öğelerinin gövdesi Unicode olmuştur ve gövde öğenin oluşturulduğu dile bakmaksızın okuyabilirsiniz. Bununla birlikte, iletiler için ve Konu satırlarını ve kişi öğelerinin KişiAdı ve İşTelefonNumarası özellikleri gibi Outlook verileri, Outlook çalışıyorsa kod sayfanız tarafından tanımlanan karakterlerle sınırlı olacaktır Unicode olmayan bir Exchange hesabıyla.

Ayrıca bkz.

Offce'te dil ekleme veya dil tercihlerini ayarlama

Yazım ve dil bilgisini farklı dillerde denetleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×