Otomatik olarak metin ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Word'de, otomatik metin galerisinden ya da önceden biçimlendirilmiş metin blokları otomatik olarak metin ekleyebilir veya yalnızca birkaç karakterini yazdıktan sonra sözcükleri, tümcecikleri veya cümle ile Word otomatik olarak tamamlar.

Not: Otomatik Biçim ayarları hakkında bilgi arıyorsanız, tireler ve kesik çizgiler, kesir, köprüler, tırnak işaretleri ve otomatik madde işaretli veya numaralandırılmış listelerde biçimlendirmeyi gibi Yapılandır görmek veya Otomatik Metin biçimlendirmeyi (Otomatik Biçimlendir) kapatmak.

Otomatik Metin girdileri yapı taşları olarak depolanır. Yeni girdi oluşturmak için Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu kullanın.

 1. Belgenizde, Otomatik Metin girdileri galerinize eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Ekle sekmesindeki Metin grubunda Hızlı Bölümler'i tıklatın, Otomatik Metin'in üzerine gelin ve ardından Seçimi Otomatik Metin Galerisine Kaydet'i tıklatın.

 3. Bilgileri Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusuna girin. Varsayılan değerlerin çoğu uygundur, ancak benzersiz bir ad ve açıklama eklenmesi Otomatik Metin kullanmayı kolaylaştırır.

  Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusu

  • Ad    Otomatik Metin yapı taşı için benzersiz bir ad girin.

  • Galeri   Otomatik Metin galerisini seçin.

  • Kategori   Genel kategorisini seçin veya yeni kategori oluşturun.

  • Açıklama    Yapı taşının açıklamasını girin.

  • Kayıt Yeri    Açılır listede şablonun adını tıklatın. Örneğin, Normal'i tıklatın.

   Şablonun şablon adları açılan listesinde görüntülenmesi için açık olması gerekir.

  • Seçenekler    Aşağıdakilerden birini seçin:

   • Yapı taşını sayfa sonları ile içeriğinizden ayırarak ayrı bir sayfaya yerleştirmek için İçeriği kendi sayfasına ekle'yi seçin.

   • Kullanıcının imleci bir paragrafın ortasında olsa bile içeriğin kendi ayrı paragrafı olması için İçeriği kendi paragrafına ekle'yi tıklatın.

   • Diğer içeriklerin tümü için Yalnızca içerik ekle'yi seçin.

Sayfanın Başı

 1. Ekle sekmesinde Hızlı Bölümler'ı tıklatın ve ardından Otomatik Metin'in üzerine gelin.

 2. Eklemek istediğiniz girdiyi tıklatın.

Otomatik Düzelt iletişim kutusundaki metin girdilerini ekleyerek, yalnızca birkaç karakterini yazdıktan sonra otomatik olarak bir sözcük, tümcecik veya tümceyi tamamlamak için Word yapılandırabilirsiniz.

 1. Otomatik olarak eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Dosya sekmesine tıklayın.

 3. Seçenekler'e tıklayın.

 4. Yazım'a tıklayın.

 5. Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni ve Otomatik Düzelt sekmesini tıklatın.

  otomatik düzelt iletişim kutusu

 6. Seçili değilse Metni yazarken değiştir onay kutusunu seçin.

 7. Değiştir’in altına otomatik metin için kullanmak istediğiniz karakterleri girin. Belgenizde seçtiğiniz metin İle altında görünmelidir.

Otomatik Düzelt listesi bu özelliği destekleyen Office programlarında geneldir. Bir programda sözcük ekler veya silerseniz diğer Office programları da bundan etkilenir.

Not: Otomatik Düzelt listesini Word'de yaklaşık 64.000 girdileri toplam için sınırlıdır.

Sayfanın Başı

Belgenizde yazarken Değiştiraltında otomatik düzeltme listesinin sol sütundaki metni sağ sütunda,'in altındametni otomatik olarak değiştirilir.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Otomatik metin biçimlendirmeyi (Otomatik Biçim) yapılandırma veya devre dışı bırakma

Büyük harfe çevirme, yazım denetimi ve simgeler için Otomatik Düzeltme’yi seçme

 1. Ekle sekmesinde Hızlı Bölümler'ı tıklatın ve ardından Otomatik Metin'in üzerine gelin.

 2. Eklemek istediğiniz girdiyi tıklatın.

Word 2010'da, Otomatik Metin girdisi yapı taşları depolanır. Yeni bir girdi oluşturmak için Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu kullanın.

 1. Word belgenizde, otomatik metin Galerisi girdilerinizi eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Ekle sekmesindeki Metin grubunda Hızlı Bölümler'i tıklatın, Otomatik Metin'in üzerine gelin ve ardından Seçimi Otomatik Metin Galerisine Kaydet'i tıklatın.

 3. Bilgileri Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusuna girin:

  • Ad    Otomatik Metin yapı taşı için benzersiz bir ad girin.

  • Galeri   Otomatik Metin galerisini seçin.

  • Kategori   Genel kategorisini seçin veya yeni kategori oluşturun.

  • Açıklama    Yapı taşının açıklamasını girin.

  • Kayıt Yeri    Açılır listede şablonun adını tıklatın. Örneğin, Normal'i tıklatın.

   Şablonun şablon adları açılan listesinde görüntülenmesi için açık olması gerekir.

  • Seçenekler    Aşağıdakilerden birini seçin:

   • Önüne ve arkasına sayfa sonları ekleyip yapı taşını ayrı bir sayfaya yerleştirmek için İçeriği kendi sayfasına ekle'yi seçin.

   • Kullanıcının imleci bir paragrafın ortasında olsa bile içeriğin kendi ayrı paragrafı olması için İçeriği kendi paragrafına ekle'yi tıklatın.

   • Diğer içeriklerin tümü için Yalnızca içerik ekle'yi seçin.

Sayfanın Başı

Microsoft Office Word 2003'te Otomatik Metin girdileri kullandıysanız, bunları el ile Word 2010 taşıyabilirsiniz. Word 2007'de oluşturulan otomatik metin girdileri otomatik olarak geçirilir.

 1. Aşağıdakilerden birini aşağıdakileri yaparak Normal11.dot dosyaya göz atın:

 2. Bilgisayarınız Windows 7 çalıştırıyorsanız    Windows Gezgini'ni açın ve C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates için göz atın.

  Not: Windows Gezgini'nde AppData klasörü görmüyorsanız, Düzenle' yi, Klasör ve arama seçeneklerinitıklatın, Görünüm sekmesine tıklayın ve Gizli dosya, klasör ve sürücüleri göster' i tıklatın. Ardından kapatın ve Windows Gezgini'ni açın.

 3. Bilgisayarınız Windows Vista çalışıyorsa    Windows Gezgini'ni açın ve C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates için göz atın.

  Not: Windows Gezgini'nde AppData klasörü görmüyorsanız, Düzenle' yi, Klasör ve arama seçeneklerinitıklatın, Görünüm sekmesine tıklayın ve Gizli dosya, klasör ve sürücüleri göster' i tıklatın. Ardından kapatın ve Windows Gezgini'ni açın.

 4. Bilgisayarınız Windows XP çalışıyorsa    Windows Gezgini'ni açın ve ardından C:\Documents and Settings\kullanıcı de Data\Microsoft\Templates için göz atın.

  Not: Windows Gezgini'nde Application Data klasörünü görmüyorsanız, Araçlar menüsünde, Klasör Seçenekleri' ni tıklatın, Görünüm sekmesine tıklayın ve Gizli dosya ve klasörleri göster' i tıklatın. Ardından kapatın ve Windows Gezgini'ni açın.

 5. Normal11.dot sağ tıklatın ve sonra da ' ı tıklatın.

 6. Dosya sekmesine tıklayın.

 7. Farklı Kaydet'e tıklayın.

 8. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, doğru konuma göz atın:

 9. Bilgisayarınız Windows 7 çalıştırıyorsanız    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. Bilgisayarınız Windows Vista çalışıyorsa    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. Bilgisayarınız Windows XP çalışıyorsa    C:\Documents and Settings\kullanıcı de Data\Microsoft\Word\Startup

  Not: Yeni Klasör'ü tıklatarak başlangıç klasörü oluşturmanız gerekebilir.

 12. Dosya adı kutusuna, Otomatik Metinyazın.

 13. Kayıt türü listesinde, Word makro etkinleştirilmiş şablonu' nu tıklatın.

 14. Kaydet 'i tıklatın.

  İstenirse, Tamam' ı tıklatın.

 15. Word'den çıkma.

Sayfanın Başı

Belirli bir dizi karakteri yazdığınızda otomatik olarak eklenen metin girdilerini eklemek için Otomatik Düzelt iletişim kutusunu kullanmanız gerekir.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler'e tıklayın.

 3. Yazım'a tıklayın.

 4. Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni ve Otomatik Düzelt sekmesini tıklatın.

 5. Seçili değilse Metni yazarken değiştir onay kutusunu seçin.

 6. Değiştir altında, otomatik metniniz için kullanmak istediğiniz karakterleri yazın.

Belgenizde seçtiğiniz metnin Yerine altında görüntülenmesi gerekir.

Not: Otomatik Düzelt listesini Word'de yaklaşık 64.000 girdileri toplam için sınırlıdır.

Sayfanın Başı

Microsoft Office Word 2007içinde otomatik metin girdileri otomatik metin galerisinde ekleyebilirsiniz.

Veya, birkaç karakter yazdığınızda otomatik olarak metin eklemek isterseniz, Otomatik Düzelt iletişim kutusundaki metin girişlerini ekleyin.

Galeriden otomatik metin eklemek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na galeri eklemeniz gerekir. Siz ekledikten sonra yeni girişler oluşturabilirsiniz ve, girdileri Galerisine Word 2003'ten geçirebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Özelleştir’e tıklayın.

 3. Listeden komutları seçinöğesinin altında Tüm komutlar' ı tıklatın.

 4. Otomatik Metingörünceye kadar komutlar listesini kaydırın.

 5. Otomatik Metin'etıklayın ve ardından Ekle'yitıklatın.

Otomatik Metin düğmesi artık Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda görünür. Otomatik Metin Galerisi girişlerinin seçmek için otomatik Metin'e tıklayın.

Sayfanın Başı

 1. Word belgenizde, otomatik metin Galerisi girdilerinizi eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Hızlı Erişim Araç çubuğu Otomatik Metin'etıklayın ve sonra Seçimi otomatik metin Galerisine Kaydet'itıklatın.

 3. Bilgileri Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusuna girin:

  • Ad     Yapı taşı için benzersiz bir ad girin.

  • Galeri     Yapı taşının gösterilmesini istediğiniz galeriyi seçin.

  • Kategori     Genel veya Yerleşik gibi bir kategori seçin ya da yeni kategori oluşturun.

  • Açıklama     Yapı taşının açıklamasını girin.

  • Kayıt Yeri     Açılır listede şablonun adına tıklayın.

  • Şablonun şablon adları açılan listesinde görüntülenmesi için açık olması gerekir.

  • Seçenekler     Aşağıdakilerden birini seçin:

   • Önüne ve arkasına sayfa sonları ekleyip yapı taşını ayrı bir sayfaya yerleştirmek için İçeriği kendi sayfasına ekle'yi seçin.

   • Kullanıcının imleci bir paragrafın ortasında olsa bile içeriğin kendi ayrı paragrafı olması için İçeriği kendi paragrafına ekle'yi tıklatın.

   • Diğer içeriklerin tümü için Yalnızca içerik ekle'yi seçin.

Yapı taşları Düzenleyicisi oluşturmak ve Otomatik Metin girdileri yönetmek için kullanma hakkında daha fazla bilgi için Hızlı bölümler kullanın ve Word'e otomatik metinbakın.

Microsoft Office Word 2003'te Otomatik Metin girdileri kullandıysanız, bunları el ile Word 2007'ye taşıyabilirsiniz.

 1. Normal11.dot dosyayı aşağıdakilerden aşağıdakileri yaparak belge yapı taşları klasörüne kopyalayın:

  • Bilgisayarınız Windows Vista çalışıyorsa     Windows Gezgini'ni açın ve sonra Normal11.dot şablonu C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Document yapı taşları için kopyalayın.

  • Bilgisayarınız Windows XP çalışıyorsa     Windows Gezgini'ni açın ve ardından Normal11.dot şablonu C:\Documents and Settings\kullanıcı de Data\Microsoft\Document yapı taşları için C:\Documents and Settings\kullanıcı de Data\Microsoft\Templates kopyalayın.

 2. Office Word 2007'de Normal11.dot şablonu açın.

 3. Dosyayı AutoText.dotx kaydedin.

  İstendiğinde, devam' ı tıklatın.

  1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra Dönüştür' ü tıklatın.

Sorulduğunda Tamam'ı tıklatın.

Yeni dosya biçimine dosya yükseltir.

 1. Ekle sekmesinde, metin grubunda Hızlı parçalar' ı ve sonra Yapı taşları Düzenleyicisi' ı tıklatın.

 2. Yapı taşları Düzenleyicisi, Otomatik Metin girdisini seçin, Özellikleri Düzenle'yitıklatın ve sonra uygun Galerisi Galeri listesinde seçin.

 3. Kayıt yeri listesinde, Normal.dotmtıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Office Word 2007'de kullanmak istediğiniz her Otomatik Metin girdisi için bu işlemi yineleyin.

Belirli bir dizi karakteri yazdığınızda otomatik olarak eklenen metin girdilerini eklemek için Otomatik Düzelt iletişim kutusunu kullanmanız gerekir.

 1. Word 2007'de belge, otomatik olarak eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ’ne ve sonra Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 3. Yazım'a tıklayın.

 4. Otomatik Düzeltme Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra da Otomatik Düzelt sekmesinitıklatın.

 5. Seçili değilse Metni yazarken değiştir onay kutusunu seçin.

 6. Değiştir altında, otomatik metniniz için kullanmak istediğiniz karakterleri yazın.

  Belgenizde seçtiğiniz metnin Yerine altında görüntülenmesi gerekir.

Not: Otomatik Düzelt listesini Word'de yaklaşık 64.000 girdileri toplam için sınırlıdır.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×