Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini ayarlama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Otomatik Ad Düzeltme, veritabanı tasarımı değiştirildiğinde veritabanının bozulmasını önlemeye yardımcı olur. Otomatik Ad Düzeltme şunları yapabilir:

 • Bir veritabanı nesnesinin adı değiştirildiğinde diğer nesnelerin bozulup bozulmayacağını algılar

 • Bu sorunu otomatik olarak düzeltir

 • Yaptığı düzeltmeleri günlüğe kaydeder

Otomatik Ad Düzeltme varsayılan olarak sorunları algılayıp düzeltecek şekilde ayarlanmıştır, ancak düzeltmeleri günlüğe kaydetmez. Otomatik Ad Düzeltme sistem performansını biraz etkileyebilir ve veritabanı tasarımınızda planlanmamış değişiklikler yapılmayacaksa bu özelliği kapatmak isteyebilirsiniz. Veya, Access'in yaptığı düzeltmelerin kaydını tutmasını isteyebilirsiniz. Her bir veritabanı için Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Not: Otomatik Ad Düzeltme, veritabanı nesnelerinin adlarının eşitlenmiş olmasına yardımcı olur. Silinmiş veritabanı nesneleri nedeniyle oluşan sorunlar gibi diğer olası tasarım değişikliği sorunları doğrudan Otomatik Ad Düzeltme tarafından işlenmez.

Bu makalede

Otomatik Ad Düzeltme'yi neden kullanmalıyım?

Otomatik Ad Düzeltme nasıl çalışır?

Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini devre dışı bırakma veya etkinleştirme

Otomatik Ad Düzeltme'yi neden kullanmalıyım?

Tasarımı kullanıcılar tarafından sık sık değiştirilen bir veritabanında çalışıyorsanız, diğer veritabanı nesnelerinin tasarımı değişirse veritabanı nesneleri çalışmamaya başlayabilir. Bir nesnenin adı değiştiğinde özgün nesneye bağımlı olan nesnelerde karşılık gelen değişiklikler yapılmazsa bu durum oluşabilir.

Örneğin, Müşteriler adlı bir tabloya dayalı olan bir sorgu oluşturursanız ve bu tablonun adı daha sonra Müşteri olarak değiştirilirse, oluşturduğunuz sorgu bu ad değişikliği nedeniyle çalışmamaya başlar. Sorguda bunun dışında hiçbir sorun bulunmamaktadır ve sorgu tasarımında tablo adını düzeltirseniz sorgu yeniden çalışmaya başlar.

Otomatik Ad Düzeltme özelliği ad değişikliklerini sizin adınıza izleyebilir ve formların, raporların, tabloların, sorguların, alanların veya metin kutusu gibi denetimlerin adlarını otomatik olarak düzeltebilir.

Otomatik Ad Düzeltme ve nesne bağımlılığı bilgileri

Otomatik Ad Düzeltme özelliği tablolar, sorgular, formlar ve raporlar için nesne bağımlılığı bilgilerinin ad eşlemelerini oluşturur. Bu eşlemeler, Nesne Bağımlılığı görev bölmesini kullanarak, seçili bir tabloya ya da forma dayalı olan nesne listesini ve tablonun ya da formun bağımlı olduğu nesneleri görüntülemenize olanak verir. Bir nesnenin ad eşlemesi, bu nesneyi her kaydedip kapatışınızda güncelleştirilir.

Not: Ad değişikliği izleme varsayılan olarak Access 97 veya önceki Access sürümlerinde oluşturulan veritabanları daha yeni bir veritabanı dosyası biçimine dönüştürüldükten sonra bile bu veritabanlarında etkin değildir. Ancak bu veritabanlarını daha yeni bir biçime dönüştürdükten sonra ad değişikliği izlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Access 2000, Access 2002, Access 2003, Access 2007 veya Access 2010 kullanarak bir veritabanı oluşturduğunuzda, ad değişikliği izleme varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumdadır.

Otomatik Ad Düzeltme'yi ne zaman kullanmamalıyım?

Otomatik Ad Düzeltme'yi aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

 • Veritabanı tasarımınız değişmiyorsa    Veritabanınızın tasarımı değişmiyorsa, Otomatik Ad Düzeltme'yi kapatarak sistem performansınızı artırabilirsiniz.

 • Veritabanı dosyanızın daha küçük boyutlu olmasını ve nesne adı değişikliklerini el ile yönetmeyi istiyorsanız    Bir veritabanı için Otomatik Ad Düzeltme etkinleştirildiğinde, veritabanı boyutunda bir artış fark edebilirsiniz. Bu artış, Otomatik Ad Düzeltme etkinleştirildiğinde yapılan ad eşlemeleri nedeniyle oluşur. Otomatik Ad Düzeltme'yi devre dışı bırakırsanız, ad eşlemeleri kaldırılır ve böylece veritabanının boyutu azalır.

Otomatik Ad Düzeltme ile düzeltilmeyen öğeler

Otomatik Ad Düzeltme aşağıdakileri düzeltmez:

 • Form, rapor veya denetim adlarındaki değişiklikler izlenmez.

 • Makrolardaki ya da kod içindeki tablo, sorgu veya alan adları düzeltilmez.

Sayfanın Başı

Otomatik Ad Düzeltme nasıl çalışıyor?

Otomatik Ad Düzeltme üç seçenek içerir: Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle, Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir ve Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz. Son iki seçenek, etkinleştirilmiş olan bir önceki seçeneğe bağımlıdır.

Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle

Otomatik Ad Düzeltme'yi bir veritabanındaki ad değişikliklerini izleyecek şekilde etkinleştirdiğinizde Access şunları yapar:

 1. Veritabanına özel erişim sağlamaya çalışır.

 2. Açık olan nesneleri arar.

 3. Açık nesneleri sorar ve kapatır.

 4. Tüm tabloları, sorguları, formları ve raporları açıp kaydettikten sonra kapatarak ad eşlemelerini güncelleştirir.

 5. Veritabanını Özel durumuna yükseltilmeden önceki durumuna döndürür.

Kesintiye uğrayan ad eşlemesi

Ad eşlemelerinin oluşturulması birkaç dakika sürebilir. ESC tuşuna basarak bu adımı iptal edebilirsiniz. Ancak bazı nesnelerin ad eşlemeleri güncelliğini kaybeder ve ad eşlemeleri güncelleştirilinceye kadar bu nesnelerin bağımlılık bilgilerini görüntüleyemezsiniz.

Önemli: Access'in ad eşlemelerini güncelleştirdiği sırada işlemi keserseniz (ESC tuşuna basarsanız), Access, Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneğini devre dışı bırakmaz. Ad eşlemeleri güncelleştirilmemiş olsa da Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneği işaretli kalır. Ad eşlemelerini güncelleştirme işlemini yeniden başlatmak için şu yordamı kullanın:

 1. Şerit üzerindeki Dosya sekmesini tıklatın. Backstage görünümü açılır.

 2. Sol tarafta, Seçenekler'i tıklatın. Access Seçenekleri iletişim kutusu açılır.

 3. Access Seçenekleri iletişim kutusunun sol bölmesinde, Geçerli Veritabanı'nı tıklatın.

 4. Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle onay kutusunu temizleyin ve Tamam'ı tıklatın. Access değişikliklerin etkili olması için tüm açık veritabanı nesnelerinin kapatılması gerektiği konusunda sizi uyarır.

 5. Veritabanını kapatıp yeniden açın.

 6. Access Seçenekleri iletişim kutusunu yeniden açın ve Geçerli Veritabanı kategorisinin altında Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle onay kutusunu işaretleyip Tamam'ı tıklatın.

Veya, belirli bir nesnenin ad eşlemesini el ile güncelleştirmek için, nesneyi Tasarım görünümünde açıp kaydedin.

Otomatik Ad Düzeltme bilgisini izle devre dışı bırakırsanız ne olur?

Otomatik Ad Düzeltme'yi devre dışı bırakarak ad değişikliklerinin izlenmesini durdurduğunuzda Access şunları yapar:

 1. Veritabanına özel erişim sağlamaya çalışır.

 2. Açık olan nesneleri arar.

 3. Açık nesneleri sorar ve kapatır.

 4. Tüm tablolardan, sorgulardan, formlardan ve raporlardan ad eşlemelerini kaldırır.

 5. Veritabanını Özel durumuna yükseltilmeden önceki durumuna döndürür.

Access değişiklikleri izleme veya ad eşlemelerini kaldırma işlemini tamamlamazsa, Otomatik Düzeltme Kayıt Hatalarını Adlandır tablosuna bu hatayı kaydeder.

Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir

Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir seçeneğini etkinleştirebilmeniz için önce Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneğini etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir seçeneği etkinleştirildiğinde, Access ad eşlemelerini kullanarak bir ad değişikliğinin diğer veritabanı nesnelerini etkileyip etkilemeyeceğini belirler ve daha sonra diğer nesnelerde bu ad değişikliğinin gerçekleştiği yerleri düzeltir.

Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz

Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz seçeneğini etkinleştirebilmeniz için önce Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle ve Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir seçeneklerini etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz seçeneği etkinleştirildiğinde, Access nesne adı değişiklikleri nedeniyle yaptığı düzeltmeleri izler. Her düzeltme, Otomatik Ad Düzeltme Günlüğü tablosunda bir kayıt olarak görünür.

Sayfanın Başı

Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerinin üçü de Access Seçenekleri iletişim kutusundan etkinleştirilebilir. Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini yalnızca geçerli veritabanı için etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Şerit üzerindeki Dosya sekmesini tıklatın. Backstage görünümü açılır.

 2. Sol tarafta, Seçenekler'i tıklatın. Access Seçenekleri iletişim kutusu açılır.

 3. Access Seçenekleri iletişim kutusunun sol bölmesinde, Geçerli Veritabanı'nı tıklatın.

 4. Otomatik Ad Düzeltme Seçenekleri altında, istediğiniz seçenekleri işaretleyin veya temizleyin:

  • Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle    Bu seçenek işaretlendiğinde, Access veritabanındaki nesne adı değişikliklerini izler. İzleme bilgileri ad eşlemelerinde saklanır. Bu seçeneği ilk kez etkinleştirdiğinizde, Access varolan her bir veritabanı nesnesi için bir ad eşlemesi oluşturur. Ad eşlemesi, bu seçenek işaretli kaldığı sürece güncel kalır. Ad eşlemeleri, yeniden adlandırma nedeniyle oluşan hataları düzeltmek ve nesne bağımlılığı bilgilerini oluşturmak için kullanılır. Ad eşlemelerine doğrudan erişilemez.

   Diğer Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini işaretleyebilmeniz için önce bu seçeneği işaretlemeniz gerekir.

   Not: Bu seçeneği etkinleştirmek, ad değişikliklerinin otomatik olarak düzeltilmesini sağlamaz. Bu seçenek etkinleştirildiğinde yalnızca gelecekteki düzeltmeler için kullanılacak eşlemeler oluşturulur.

  • Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir    Bu seçenek işaretlendiğinde, Access oluşan ad değişikliklerini otomatik olarak düzeltir. Bu seçeneği işaretleyebilmeniz için önce Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir. Otomatik Ad Düzeltme'yi gerçekleştirmek için, Access, Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneği etkinleştirildiğinde oluşturulan ad eşlemelerini kullanır.

   Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz seçeneğini işaretleyebilmeniz için önce bu seçeneği işaretlemeniz gerekir.

  • Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz    Access, Otomatik Ad Düzeltme tarafından yapılan düzeltmeleri günlüğe kaydeder. Her düzeltme, Otomatik Ad Düzeltme Günlüğü tablosunda bir kayıt olarak görünür.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×