Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini ayarlama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Otomatik Ad Düzeltme veritabanı tasarımını değiştirildiğinde bölünmesini Access Masaüstü veritabanınız tutmaya yardımcı olur. Otomatik ad düzeltme yapabilirsiniz:

 • Bir veritabanı nesnesinin adı değiştirildiğinde diğer nesnelerin bozulup bozulmayacağını algılar

 • Bu sorunu otomatik olarak düzeltir

 • Yaptığı düzeltmeleri günlüğe kaydeder

Varsayılan olarak, Otomatik Ad Düzeltme algılayıp ilgili sorunları gidermek için ancak düzeltmeler değil oturum açmak için ayarlanmıştır. Otomatik Ad Düzeltme biraz sistem performansına olumsuz yönde ve veritabanı tasarımınızı planlanmamış tasarım değişikliklerini tabi değilse kapatmak isteyebilirsiniz. Veya kolaylaştırır düzeltmeler izlemek için Access isteyebilirsiniz. Her bir masaüstü veritabanı için Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Not: Otomatik Ad Düzeltme, veritabanı nesnelerinin adlarının eşitlenmiş olmasına yardımcı olur. Silinmiş veritabanı nesneleri nedeniyle oluşan sorunlar gibi diğer olası tasarım değişikliği sorunları doğrudan Otomatik Ad Düzeltme tarafından işlenmez.

Bu makalede

Otomatik Ad Düzeltme'yi neden kullanmalıyım?

Otomatik Ad Düzeltme nasıl çalışıyor?

Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Otomatik Ad Düzeltme'yi neden kullanmalıyım?

Sık kullanıcılar tarafından değiştirilen bir tasarım içeren bir Access veritabanını çalışırken, veritabanı nesnelerini diğer veritabanı nesnelerinin tasarım değişirse çalışma durdurabilirsiniz. Bir nesnenin adını değiştiğinde, ancak bu değişikliği tarafından karşılık gelen değişiklikleri özgün nesneye bağlı nesnelere eşlik bu durum ortaya çıkabilir bir yoludur.

Örneğin, Müşteriler adlı bir tabloya dayalı olan bir sorgu oluşturursanız ve bu tablonun adı daha sonra Müşteri olarak değiştirilirse, oluşturduğunuz sorgu bu ad değişikliği nedeniyle çalışmamaya başlar. Sorguda bunun dışında hiçbir sorun bulunmamaktadır ve sorgu tasarımında tablo adını düzeltirseniz sorgu yeniden çalışmaya başlar.

Otomatik Ad Düzeltme özelliği ad değişikliklerini sizin adınıza izleyebilir ve formların, raporların, tabloların, sorguların, alanların veya metin kutusu gibi denetimlerin adlarını otomatik olarak düzeltebilir.

Otomatik Ad Düzeltme ve nesne bağımlılığı bilgileri

Otomatik Ad Düzeltme özelliği tablolar, sorgular, formlar ve raporlar için nesne bağımlılığı bilgilerinin ad eşlemelerini oluşturur. Bu eşlemeler, Nesne Bağımlılığı görev bölmesini kullanarak, seçili bir tabloya ya da forma dayalı olan nesne listesini ve tablonun ya da formun bağımlı olduğu nesneleri görüntülemenize olanak verir. Bir nesnenin ad eşlemesi, bu nesneyi her kaydedip kapatışınızda güncelleştirilir.

Not: Varsayılan olarak, ad değişiklik izlemeyi bile daha yeni bir veritabanı dosyası biçimine veritabanlarınızdaki dönüştürdükten sonra Access'ın eski sürümleri kullanılarak oluşturulan veritabanlarında etkin değildir. Bununla birlikte, bu tür veritabanları daha yeni bir biçime dönüştürdükten sonra izleme ad değişikliği etkinleştirebileceğiniz.

Otomatik Ad Düzeltme'yi ne zaman kullanmamalıyım?

Otomatik Ad Düzeltme'yi aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

 • Veritabanı tasarımınız değişmiyorsa    Veritabanınızın tasarımı değişmiyorsa, Otomatik Ad Düzeltme'yi kapatarak sistem performansınızı artırabilirsiniz.

 • Veritabanı dosyanızın daha küçük boyutlu olmasını ve nesne adı değişikliklerini el ile yönetmeyi istiyorsanız    Bir veritabanı için Otomatik Ad Düzeltme etkinleştirildiğinde, veritabanı boyutunda bir artış fark edebilirsiniz. Bu artış, Otomatik Ad Düzeltme etkinleştirildiğinde yapılan ad eşlemeleri nedeniyle oluşur. Otomatik Ad Düzeltme'yi devre dışı bırakırsanız, ad eşlemeleri kaldırılır ve böylece veritabanının boyutu azalır.

Otomatik Ad Düzeltme ile düzeltilmeyen öğeler

Otomatik Ad Düzeltme aşağıdakileri düzeltmez:

 • Form, rapor veya denetim adlarındaki değişiklikler izlenmez.

 • Makrolardaki ya da kod içindeki tablo, sorgu veya alan adları düzeltilmez.

Otomatik Ad Düzeltme nasıl çalışıyor?

Otomatik Ad Düzeltme üç seçenek içerir: Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle, Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir ve Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz. Son iki seçenek, etkinleştirilmiş olan bir önceki seçeneğe bağımlıdır.

Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle

Otomatik Ad Düzeltme'yi bir veritabanındaki ad değişikliklerini izleyecek şekilde etkinleştirdiğinizde Access şunları yapar:

 1. Veritabanına özel erişim sağlamaya çalışır.

 2. Açık olan nesneleri arar.

 3. Açık nesneleri sorar ve kapatır.

 4. Tüm tabloları, sorguları, formları ve raporları açıp kaydettikten sonra kapatarak ad eşlemelerini güncelleştirir.

 5. Veritabanını Özel durumuna yükseltilmeden önceki durumuna döndürür.

Kesintiye uğrayan ad eşlemesi

Ad eşlemelerinin oluşturulması birkaç dakika sürebilir. ESC tuşuna basarak bu adımı iptal edebilirsiniz. Ancak bazı nesnelerin ad eşlemeleri güncelliğini kaybeder ve ad eşlemeleri güncelleştirilinceye kadar bu nesnelerin bağımlılık bilgilerini görüntüleyemezsiniz.

Not: Access'in ad eşlemelerini güncelleştirdiği sırada işlemi keserseniz (ESC tuşuna basarsanız), Access, Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneğini devre dışı bırakmaz. Ad eşlemeleri güncelleştirilmemiş olsa da Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneği işaretli kalır. Ad eşlemelerini güncelleştirme işlemini yeniden başlatmak için şu yordamı kullanın:

 1. Şeritte, Dosya ' yı > Access Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için Seçenekler .

 2. Access Seçenekleri iletişim kutusunun sol bölmesinde, Geçerli Veritabanı'nı tıklatın.

 3. Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle onay kutusunu temizleyin ve Tamam'ı tıklatın. Access değişikliklerin etkili olması için tüm açık veritabanı nesnelerinin kapatılması gerektiği konusunda sizi uyarır.

 4. Veritabanını kapatıp yeniden açın.

 5. Access Seçenekleri iletişim kutusunu yeniden açın ve Geçerli Veritabanı kategorisinin altında Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle onay kutusunu işaretleyip Tamam'ı tıklatın.

Veya, belirli bir nesnenin ad eşlemesini el ile güncelleştirmek için, nesneyi Tasarım görünümünde açıp kaydedin.

Otomatik Ad Düzeltme bilgisini izle devre dışı bırakırsanız ne olur?

Otomatik Ad Düzeltme'yi devre dışı bırakarak ad değişikliklerinin izlenmesini durdurduğunuzda Access şunları yapar:

 1. Veritabanına özel erişim sağlamaya çalışır.

 2. Açık olan nesneleri arar.

 3. Açık nesneleri sorar ve kapatır.

 4. Tüm tablolardan, sorgulardan, formlardan ve raporlardan ad eşlemelerini kaldırır.

 5. Veritabanını Özel durumuna yükseltilmeden önceki durumuna döndürür.

Access değişiklikleri izleme veya ad eşlemelerini kaldırma işlemini tamamlamazsa, Otomatik Düzeltme Kayıt Hatalarını Adlandır tablosuna bu hatayı kaydeder.

Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir

Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir seçeneğini etkinleştirebilmeniz için önce Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneğini etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir seçeneği etkinleştirildiğinde, Access ad eşlemelerini kullanarak bir ad değişikliğinin diğer veritabanı nesnelerini etkileyip etkilemeyeceğini belirler ve daha sonra diğer nesnelerde bu ad değişikliğinin gerçekleştiği yerleri düzeltir.

Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz

Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz seçeneğini etkinleştirebilmeniz için önce Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle ve Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir seçeneklerini etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz seçeneği etkinleştirildiğinde, Access nesne adı değişiklikleri nedeniyle yaptığı düzeltmeleri izler. Her düzeltme, Otomatik Ad Düzeltme Günlüğü tablosunda bir kayıt olarak görünür.

Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerinin üçü de Access Seçenekleri iletişim kutusundan etkinleştirilebilir. Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini yalnızca geçerli veritabanı için etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Şeritte, Dosya ' yı > Access Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için Seçenekler .

 2. Access Seçenekleri iletişim kutusunun sol bölmesinde, Geçerli Veritabanı'nı tıklatın.

 3. Otomatik Ad Düzeltme Seçenekleri altında, istediğiniz seçenekleri işaretleyin veya temizleyin:

  • Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle    Bu seçenek işaretlendiğinde, Access veritabanındaki nesne adı değişikliklerini izler. İzleme bilgileri ad eşlemelerinde saklanır. Bu seçeneği ilk kez etkinleştirdiğinizde, Access varolan her bir veritabanı nesnesi için bir ad eşlemesi oluşturur. Ad eşlemesi, bu seçenek işaretli kaldığı sürece güncel kalır. Ad eşlemeleri, yeniden adlandırma nedeniyle oluşan hataları düzeltmek ve nesne bağımlılığı bilgilerini oluşturmak için kullanılır. Ad eşlemelerine doğrudan erişilemez.

   Diğer Otomatik Ad Düzeltme seçeneklerini işaretleyebilmeniz için önce bu seçeneği işaretlemeniz gerekir.

   Not: Bu seçeneği etkinleştirmek, ad değişikliklerinin otomatik olarak düzeltilmesini sağlamaz. Bu seçenek etkinleştirildiğinde yalnızca gelecekteki düzeltmeler için kullanılacak eşlemeler oluşturulur.

  • Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir    Bu seçenek işaretlendiğinde, Access oluşan ad değişikliklerini otomatik olarak düzeltir. Bu seçeneği işaretleyebilmeniz için önce Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir. Otomatik Ad Düzeltme'yi gerçekleştirmek için, Access, Otomatik Ad Düzeltme Bilgisini İzle seçeneği etkinleştirildiğinde oluşturulan ad eşlemelerini kullanır.

   Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz seçeneğini işaretleyebilmeniz için önce bu seçeneği işaretlemeniz gerekir.

  • Otomatik Ad Düzeltme Değişikliklerini Günlüğe Yaz    Access, Otomatik Ad Düzeltme tarafından yapılan düzeltmeleri günlüğe kaydeder. Her düzeltme, Otomatik Ad Düzeltme Günlüğü tablosunda bir kayıt olarak görünür.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Nesne bağımlılıkları bölmesi nesneleri nasıl ilişkili olduğunu görmek için kullanın

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×