Ortak site sorunlarıyla ilgili sorunları giderme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu konuda, Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasını kullandığınız sırada oluşabilecek ortak sorun ve hataları çözmeye yardımcı olacak sorun giderme bilgileri sunulmaktadır.

Yeni bir site oluşturmaya çalıştığınızda, site zaten kullanımda veya zaten var olan bir ileti alıyorum

Yeni liste veya kitaplık oluşturmaya çalıştığınızda, belirtilen adı zaten kullanımda olduğunu belirten bir ileti alıyorum

Bir dosya veya klasör oluşturmaya çalıştığınızda, dosya veya klasör adımı çok uzun olduğunu belirten bir ileti alıyorum

Bir site silemiyorum. ", Alt siteleri içeren site silemezsiniz" iletisi alıyorum

Bir dosya veya klasör oluşturmak çalıştığınızda my dosya veya klasör adı geçersiz karakterler içeren bir ileti alıyorum

Kendim site koleksiyonu sahibi olarak silemiyorum

Bir dosyayı silmek çalıştığınızda dosyanın şu anda kullanıma veya başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiş bir ileti alıyorum

Ben Sitem sitenin giriş sayfasını görüntülediğinizde, bir Web Bölümü hata iletisi alıyorum

Sitem veya site veya sunucu için Yönetim sayfalarını görüntülemeye çalıştığınızda "Hizmet kullanılamıyor" iletisi alıyorum

Site kullanım raporu sayfayı görüntülemeyi denediğinizde kullanım raporlarını kullanılamaz bir ileti alıyorum

Bir dosyayı karşıya yüklemeyi denediğinizde, dosyayı "izin verilen uzunluk sınırını aştığını belirten" iletisi alıyorum

Bir dosyayı karşıya yüklemeyi denediğinizde, dosya sunucu yöneticileri tarafından engellenmiş bir ileti alıyorum

E-posta kullanıcıya yeni izinler kullanıcı belirttikten sonra gönderemiyorum

Tüm diğer uyarıları oluşturamıyorum

Sitem depolama kotasını aştığını belirten bir ileti alıyorum

Yeni bir site oluşturmaya çalıştığımda, sitenin zaten kullanımda olduğuna veya böyle bir site bulunduğuna dair ileti alıyorum

Belirtiler

Yeni bir site koleksiyonu oluştururken aşağıdaki iletiyi görebilirsiniz:

En başka bir site zaten var h TTP://sitename/Sites/subsitename . Aynı URL ile yeni bir site oluşturmak yeni bir URL seçin denemeden önce bu siteyi Sil veya yeni bir ekleme özgün olarak belirttiğiniz yolda oluşturmak.

Yeni bir alt site oluştururken şu iletiyi görürsünüz:

Web sitesi adresi /Sites/subsitename/subsubsitename zaten kullanımda.

Çözüm

Oluşturmaya çalıştığınız Web sitesinin URL'si zaten aynı site konumunda bulunuyor. Tarayıcınızda Geri düğmesine basın ve siteniz için başka bir URL yazın.

Sayfanın Başı

Yeni bir site veya kitaplık oluşturmaya çalışırken, belirtilen adın zaten kullanımda olduğuna dair bir ileti alıyorum

Belirti

Yeni bir liste veya kitaplık oluştururken şu iletiyi görürsünüz:

Belirtilen adı zaten kullanımda. Yapamazsınız başka bir liste, anket, tartışma panosu, aynı ada sahip bir liste, anket, tartışma panosu veya belge kitaplığı veya belge kitaplığı Web sitesindeki. Yo kullanma tarayıcınızın geri düğmesini tıklatın ve yeni bir ad yazın.

Çözüm

Varolan bir liste veya kitaplıkla aynı adı taşıyan yeni bir liste veya kitaplık oluşturamazsınız. Yeni liste veya kitaplık için başka bir ad yazın veya yeni bir liste veya kitaplık oluşturmadan önce eski listeyi veya kitaplığı silin.

Not: Bu listeyi aldığınızda aynı adlı listeyi veya kitaplığı bulamıyorsanız, liste veya kitaplığı görüntülemek için yeterli izne sahip olmayabilirsiniz. Destek almak için yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Bir dosya veya klasör oluşturmaya çalışırken, dosya veya klasör adının çok uzun olduğuna dair bir ileti alıyorum

Belirti

Yeni bir dosya veya klasör oluşturmaya çalışırken, şu iletiyi görürsünüz:

Belirtilen dosya veya klasör adı çok uzun. Tüm dosyalar ve klasörler için URL yolu 260 karakter olmalıdır veya daha az (ve tek bir dosya veya klasör adı URL'de için en fazla 128 karakter). Lütfen daha kısa bir dosya veya klasör adı yazın.

Çözüm

Dosya ve klasör adları 128 karakterden fazla olamaz. Bun ek olarak, dosya URL'sinin tamamı 260 karakterden fazla olamaz. Tarayıcınızda Geri düğmesini tıklatın ve yeni bir ad yazın.

Sayfanın Başı

Siteyi silemiyorum. "Alt siteleri olan bir siteyi silemezsiniz" iletisini alıyorum

Belirti

Bir siteyi silmeye çalışırken şu iletiyi görürsünüz:

Web sitesini silme hatası " /sitename/subsitename ". Alt siteleri içeren site silemezsiniz.

Çözüm

Bir siteyi silmek için, önce söz konusu sitenin altında bulunan alt siteleri silmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Bir dosya veya klasör oluşturmaya çalışırken, dosyamda veya klasörümde geçersiz karakterler bulunduğuna dair bir ileti alıyorum

Belirti

Yeni bir dosya veya klasör oluşturmaya çalışırken, şu iletiyi görürsünüz:

Dosya veya klasör adı " Dosya/klasör adı "geçersiz karakterler içeriyordur. Lütfen farklı bir ad kullanın. Geçersiz karakterler şunlardır: # % & *: < >? / \ { | } .

Çözüm

Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında dosya veya karakter adlarında belirli karakterlerin kullanılması yasaklanmıştır. Dosya veya klasör için geçersiz karakterlerden herhangi birini içermeyen bir ad yazın.

Sayfanın Başı

Site sahibi olduğumdan kendimi silemiyorum

Belirti

Bir Web sitesi koleksiyonunun sahiplerini silmeye çalıştığınızda, aşağıdaki iletilerden birini alırsınız:

  • Web sitesi koleksiyonunun sahiplerini silemezsiniz.

  • Biz listesinden sahipleri kaldıramazsınız. b site koleksiyonu yöneticileri.

Çözüm

Hesabınızı Site Koleksiyonu Yöneticiler grubundan çıkaramazsınız. Başka bir site koleksiyonu yöneticisine veya sunucu yöneticisine başvurun ve adınızın Site Koleksiyonu Yöneticiler grubundan çıkarılmasını talep edin.

Sayfanın Başı

Bir dosyayı silmeye çalışırken, dosyanın şu anda kullanıma alındığına veya düzenleme amacıyla başka bir kullanıcı tarafından kilitlendiğine dair ileti alıyorum

Belirti

Bir dosyayı silmeye çalışırken şu iletiyi görürsünüz:

Dosya şu anda kullanıma alınıyor veya başka bir kullanıcı tarafından düzenlenmek üzere kilitleniyor.

Çözüm

Şu anda, başka bir kullanıcı tarafından kullanıma alınmakta olan bir dosyayı silemezsiniz. Dosyayı kullanıma alan kullanıcıya başvurun ve kendisinden dosyayı iade etmesini isteyin veya destek almak için site sahibine başvurun.

Sayfanın Başı

Sitemin giriş sayfasını görüntülediğimde, Web Bölümü hata iletisi alıyorum

Belirti

Sitenizin giriş sayfasını görüntülediğinizde, aşağıdaki iletilerden birini alırsınız:

  • Web Bölümü Hatası: Web Bölümüne ait özelliklerden biri hatalı biçime sahip. Windows SharePoint Services Web Bölümünü dizi haline getiremiyor. Özelliklerin biçimini kontrol edip yeniden deneyin.

  • Web bölümü hatası: kaldırılamıyor (bir XML akışı geri dönüştürme nesneye) sunucudaki Web bölümünü.

Çözüm

Bu iletilerden birini gördüğünüzde, sunucu yöneticinize bildirin.

Sayfanın Başı

Siteme veya sunucuma ait yönetim sayfalarını görüntülemeye çalışırken, "hizmet kullanım dışı" iletisini alıyorum

Belirti

Bir siteyi görüntülemeye çalışırken şu iletiyi görürsünüz:

Hizmet kullanım dışı

Çözüm

"Hizmet kullanım dışı" iletisini görmeniz, Web uygulamasıyla ilgili uygulama havuzunda bir sorun olduğunu gösterir. Sunucu yöneticinize bildirin.

Sayfanın Başı

Site Kullanım Raporu sayfasını görüntülemeye çalışırken, raporların kullanılamayacağına dair bir ileti alıyorum

Belirti

Site Kullanım Raporu sayfasını görüntülemeye çalışırken, şu iletiyi görürsünüz:

Bu sitede bir kullanım raporu kullanılabilir durumda değildir. Bu sunucuda kullanım işleme devre dışı bırakılmış olabilir veya bu siteye ait kullanım verileri henüz işlenmemiştir.

Çözüm

Site Kullanım Raporu sayfasında veri bulunması için, oturum açma ve kullanım işleme etkin durumda olmalı, kullanıcılar sitenizde bir sayfayı ziyaret etmiş olmalıdır. Oturum açmanın ve kullanım işlemenin Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında etkinleştirildiğini doğrulamak üzere site yöneticisine başvurun. Ayrıca, site yeniyse (bugün oluşturulmuşsa) veya bugüne kadar kullanılmamışsa, kullanım günlüğü işlemi yapılana kadar (genellikle 24 saat içinde olur) hiçbir veri görünmez. Buna ilaveten, sitede son 31 gündür herhangi bir etkinlik olmadığında da "veri yok" iletisini görürsünüz.

Sayfanın Başı

Bir dosyayı yüklemeye çalışırken, bu dosyanın "izin verilen maksimum uzunluğu aştığına" dair ileti alıyorum

Belirti

Bir dosyayı yüklemeyi çalıştığınızda şu iletiyi görürsünüz:

Form gönderme işlemi, formun Web yöneticisi tarafından izin verilen maksimum uzunluğu aşması nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Lütfen, verilerinin azaltıldığı formu yeniden gönderin.

Çözüm

Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasına yüklenmekte olan dosyanın varsayılan maksimum dosya boyutu 50 megabayttır (MB). Dosya boyutu, gerekirse sunucu yöneticileri tarafından artırılabilir veya azaltılabilir. Yüklenen dosya boyutunun artırılmasını istemek için sunucu yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Bir dosyayı yüklemeye çalışırken, dosyanın sunucu yöneticileri tarafından engellendiğine dair ileti alıyorum

Belirti

Bir dosyayı yüklemeyi çalışırken şu iletiyi görürsünüz:

İçin çalıştığınız dosya Kaydet'i veya Al engelledi bu Web sitesinden sunucu yöneticileri tarafından.

Çözüm

Varsayılan olarak, Windows SharePoint Services 3.0 belirli dosya türlerinin sunucuya yüklenmesini engeller. Sunucu yöneticileri, gerekiyorsa bu listeye dosya türlerini ekleyebilir veya çıkarabilir. Dosya türü engellemesinin kaldırılmasını istemek için sunucu yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Kullanıcıya yeni izinler verdikten sonra kendisine e-posta iletisi gönderemiyorum

Belirti

Bir kullanıcıya kullanıcı iznini verdikten sonra e-posta iletisi atmaya çalıştığınızda, şu iletiyi görürsünüz:

Kullanıcıyı veya kullanıcıları başarıyla eklendi, ancak e-posta iletisi gönderirken bir hata oluştu. Sunucu ayarlanabilir değil doğru e-posta göndermek için. E-posta doğru yapılandırıldığını doğrulamak için sunucu yöneticinize başvurun.

Çözüm

Bu ileti, SMTP sunucusu geçerli olmadığında veya yeni bir site, kitaplık veya liste eklerken Yeni kullanıcılara hoş geldiniz e-postası gönderin onay kutusunu işaretleyip herhangi bir karşılık almadığınızda görüntülenir. Sunucu yöneticinize SMTP ile ilgili bir sorun olduğunu bildirin.

Sayfanın Başı

Daha fazla uyarı oluşturamıyorum

Belirti

Bir liste veya kitaplıkla ilgili uyarı oluştururken şu iletiyi görürsünüz:

Bu site için izin verilen maksimum sayıda uyarı oluşturdunuz. Uyarılarınızı 'Bu Sitedeki Uyarılarım' sayfasından yönetebilirsiniz.

Çözüm

Windows SharePoint Services 3.0 bir kullanıcının oluşturabileceği uyarı sayısı için bir sınır belirler. Bu sayı varsayılan olarak otomatik olarak ayarlanmakla birlikte sunucu yöneticiniz tarafından artırılabilir veya azaltılabilir. Uyarı kotasının artırılması talebinde bulunmak için sunucu yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Sitemin depolama kotasını aştığına dair bir ileti alıyorum

Belirti

Sitenize veri eklemeye çalışırken şu iletiyi görürsünüz:

Bu SharePoint Web sitesi depolama quo aştığından değişikliklerinizi kaydedilemiyor veri sınırlayın. Çalışmanızı başka bir konuma kaydetmeniz gerekir. Web sitesi kota sınırlarını değiştirmek için yöneticinize başvurun.

Çözüm

Sunucu yöneticileri sitenin sunucu üzerinde kullanacağı depolama alanının miktarıyla ilgili sınırları ayarlayabilirler. Web sitesinin depolama kotasının artırılmasıyla ilgili talepte bulunmak için sunucu yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×