ORM diyagramı oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Visio ORM diyagramı şablonda iş kuralları yakalamak ve veritabanları tasarlamak için Nesne Rolü Modellemesi (ORM) yöntemini kullanmak için gereken tüm şekilleri içerir. ORM nesneleri ve bunların rolleri terimleriyle dünya açıklayan bir anlam modelleme yaklaşımdır.

ORM diagram example

 1. Dosya menüsünde Yeni'ninüzerine gelin, yazılım ve veritabanıüzerine gelin ve sonra ORM diyagramı' na tıklayın.

  İpucu: ORM diyagramı oluşturmadan önce veritabanına eklemek istediğiniz bilgileri yazarak düşüncelerinizi düzenlemenize. Var olan nesneleri açıklamak için kullanım basit cümle, nasıl tanımlanan ve hangi rolleri bunlar çalın.

 2. Ekleme ve nesne türünü (varlık) adlandırın:

  1. Bir varlık şekli (nesne türünü simgeleştirmek için) ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Şekil seçili durumdayken, varlık türünün adı yazın.

  3. ENTER tuşuna basın ve sonra varlık başvuru modu köşeli ayraç içine yazın.

 3. Ekleme ve bir değer türü olarak adlandırın:

  1. Bir değeri şekil ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Şekil seçili durumdayken, değer türünün adını yazın.

 4. Bir alt türünü belirtmek için:

  1. Alt tür bağlayıcı şekli ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

  2. Alt tür varlık şekli bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için bitiş noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

   Bitiş noktası bağlayıcıyı şekle yapışır belirten kırmızı kapatır. Tutkallanmış şekilleri bağlantı bozmadan taşıyabilirsiniz.

  3. Başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare (ok ucu) için bir varlık türünü bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X tutkallayın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Bir ilişkiyi, rol veya nesne türleri arasında ÇARPINIM belirtmek için:

   1. Bir koşul şekli (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary) ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

    Tüm ilişkisi içinde bulunan nesne türleri (varlık şekilleri) ilişkilendirmek üzere yeterli rol kutuları içeren bir koşul şeklini kullanın. Örneğin, Üçlü şekil üç varlıklar arasındaki ilişkileri göstermek için kullanın.

   2. Bir Rol Bağlayıcı şekli ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

   3. İlişki tanımlamak istediğiniz nesne türünü (varlık Şekil) bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X Rol bağlayıcıyı şekle başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare tutkallayın.

    Başlangıç noktasını bağlayıcıyı şekle yapışır belirten kırmızı kapatır. Tutkallanmış şekilleri bağlantı bozmadan taşıyabilirsiniz.

   4. Rol Bağlayıcı şeklin uç noktayı Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi uygun rolü kutusunda koşul şekil üzerinde (adım 1'den) tutkallayın.

   5. Koşul şekli çift tıklatın. Ekleme noktasını üç nokta (veya yer tutucuları) arasına getirin ve varlık türünü çalan bir rol için bir ad yazın.

   6. İlişki tanımlamak istediğiniz her varlık için 2 ile 5 arasındaki adımları yineleyin.

  2. Bir ilişkiyi, rol veya bir varlık ve bir değer arasındaki başvuru belirtmek için:

   1. Rol Bağlayıcı şekli ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

   2. İlişki tanımlamak istediğiniz bir varlık türü (varlık Şekil) bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X Rol bağlayıcıyı şekle başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare tutkallayın.

    Başlangıç noktasını bağlayıcıyı şekle yapışır belirten kırmızı kapatır. Tutkallanmış şekilleri bağlantı bozmadan taşıyabilirsiniz.

   3. İkili veya Dikey ikili şekil ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

   4. İkili veya Dikey ikili şekli sonuna Rol Bağlayıcı şeklin uç noktayı Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

   5. Metni düzenlemek için ikili şekli çift tıklatın. Ekleme noktasını üç nokta veya yer tutucuları arasına getirin ve varlık çalan bir rol için bir ad yazın.

    İpucu: Üç noktayı ve adları şekli diğer tarafına Dikey ikili şekildeki taşımak için şekli sağ tıklatın, kısayol menüsünden Şekil gelin ve sonra Yatay Çevir'itıklatın.

 6. İç içe nesne objectified bir koşul oluşturarak göster:

  1. Çizim Araçları araç çubuğunu görüntülemek için Çizim Araçları düğmesi Düğme resmi tıklatın ve sonra da Dikdörtgen Düğme resmi aracını tıklatın. 

  2. Objectified bir koşulun olarak tanımlamak istediğiniz koşul şekli (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary) çevresinde bir dikdörtgen çizin.

  3. Dikdörtgeni sağ tıklatın, kısayol menüsünden şekli seçin ve Alta Gönder'itıklatın.

  4. Dikdörtgen hala seçili, Biçim menüsünde, ile Köşe yuvarlamatıklatın, en üstündeki satırda üçüncü seçeneği tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Zorunlu rol kısıtlama belirtmek için:

   1. Zorunlu kısıtlama sürükleyin. Rol Bağlayıcı ORM diyagramı şekilden çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Bir nesne (varlık Şekil) bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için Siyah daire Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare ile başlama noktasının tutkallayın.

    Başlangıç noktasını bağlayıcıyı şekle yapışır belirten kırmızı kapatır. Tutkallanmış şekilleri bağlantı bozmadan taşıyabilirsiniz.

   3. Bitiş noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi zorunlu kısıtlama birini tutkallayın. Rol Bağlayıcı şekil koşul şekle (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary).

  2. Benzersizlik kısıtlaması belirtmek için:

   1. Benzersizlik kısıtlaması şekli ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Doğrudan yukarıdaki şekli yerleştirin veya kısıtlamak istediğiniz koşul şeklin altına (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary).

   3. Böylece genelinde koşul şekli uygun rolü kutuda oku genişletir ( Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare veya Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi ) uç noktalarından birini sürükleyin.

  3. Sıklık kısıtlaması belirtmek için:

   1. Sıklık kısıtlaması şekli ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Şeklin kısıtlamak istediğiniz koşul şekli (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary) yakınına getirin.

   3. Şekil seçili durumdayken, istediğiniz sıklığa yazın.

  4. Ayarlama karşılaştırma veya eşitlik kısıtlama belirtmek için:

   1. Alt küme kısıtlaması veya Eşitlik kısıtlaması şekli ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Şekli koşul şekiller arasındaki (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary) ile kısıtlamak istediğiniz rolleri getirin.

   3. Alt küme kısıtlaması veya Eşitlik kısıtlaması şeklin koşul şekli üzerindeki uygun rolü kutusunda bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare tutkallayın.

    Başlangıç noktasını bağlayıcıyı şekle yapışır belirten kırmızı kapatır. Tutkallanmış şekilleri bağlantı bozmadan taşıyabilirsiniz.

   4. Uygun rolü kutusuna koşul bir şeklin Alt küme kısıtlaması veya Eşitlik kısıtlaması şeklin uç noktayı Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

  5. Halka kısıtlaması belirtmek için:

   1. Halka kısıtlaması şekli ORM diyagramı diğerine çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Şeklin koşul şekli (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary) yanına yerleştirmek kısıtlamak istediğiniz iki rolleri içeren.

   3. Aşağıdakilerden birini yapın:

    • İki rolleri daha uzun bir koşulun parçasıysa, her bitiş noktası ( Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare ve Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi ) koşul şekil üzerinde rollerden birine Halka kısıtlaması şekle tutkallayın.

    • İki rolleri ikili iseniz, Halka kısıtlaması şekli seçin ve sonra Biçim menüsünde, çizgiyitıklatın. Desen listesinde, Hiçbiri' ni tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   4. Halka kısıtlaması şekli sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünden istediğiniz Halka kısıtlaması türünü tıklatın.

  6. Bir dış kısıtlama belirtmek için:

   1. Bir (Dış sıklık kısıtlaması, Dış P kısıtlaması, dış zorunlu kısıtlama. dış kısıtlama şeklini sürükleyin Sınırlama, veya Ext. Uniq. Sınırlama) ORM diyagramı çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Şeklin kısıtlamak istediğiniz rolleri temsil eden koşul şekilleri yakınına getirin.

   3. ORM diyagramıdiğerine Kısıtlama Bağlayıcısı Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

   4. Dış kısıtlama şekli bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X sınırlama bağlayıcıyı şekle başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare tutkallayın.

    Başlangıç noktasını bağlayıcıyı şekle yapışır belirten kırmızı kapatır. Tutkallanmış şekilleri bağlantı bozmadan taşıyabilirsiniz.

   5. Uygun rolü kutusunda koşul şekli (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary) kısıtlaması bağlayıcı şeklinin bitiş noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

   6. Dış kısıtlama şeklin (Dış sıklık kısıtlaması, Dış P kısıtlaması, dış zorunlu kısıtlama. frekansını değiştirmek için Sınırlama, veya Ext. Uniq. Sınırlama), şekli seçin ve sonra da istediğiniz sıklığa yazın.

 8. Diyagramı kaydetme.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×