ORM diyagramı oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Visio'daki ORM Diyagramı şablonu, iş kurallarını ve tasarım veritabanlarını yakalamak amacıyla Nesne Rolü Modelleme (ORM) yöntemini kullanmak için gereken şekillerin tümünü içerir. ORM, dünyayı nesneler ve bunların oynadığı roller açısından açıklayan bir anlamsal modelleme yaklaşımıdır.

ORM diyagramı örneği

 1. Dosya menüsünde, Yeni öğesinin üzerine gelin, Yazılım ve Veritabanı'nın üzerine gelin ve ardından ORM Diyagramı komutunu tıklatın.

  İpucu: ORM diyagramı oluşturmadan önce veritabanının içermesini istediğiniz bilgileri not ederek düşüncelerinizi düzene sokun. Varolan nesneleri, bunların nasıl tanımlandığını ve oynadıkları rolleri açıklamak için kısa cümleler kullanın.

 2. Nesne türü (varlık) ekleme ve adlandırma:

  1. ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına bir Varlık şekli (nesne türü simgelemek için) sürükleyin.

  2. Şekil seçiliyken varlık türünün adını girin.

  3. ENTER'a basın ve ardından köşeli parantez içinde varlık başvuru modunu girin.

 3. Değer türü ekleme ve adlandırma:

  1. ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına bir Değer şekli sürükleyin.

  2. Şekil seçiliyken değer türünün adını girin.

 4. Bir alt tür belirtin:

  1. ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına bir Alt Tür Bağlayıcı şekli sürükleyin.

  2. Alt tür varlık şekli bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için bitiş noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

   Bitiş noktası, bağlayıcının şekle tutkallandığını gösterecek şekilde kırmızıya döner. Tutkallanmış şekilleri bağlantıyı kesmeden taşıyabilirsiniz.

  3. Başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare (ok ucu) için bir varlık türünü bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X tutkallayın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Nesne türleri arasında bir ilişki, rol veya olgu belirtin:

   1. ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına bir koşul şekli (Birli, İkili, Dikey İkili, Üçlü veya Dörtlü) sürükleyin.

    İlişkiye katılan nesne türlerinin (varlık şekillerinin) tümünü ilişkilendirmeye yetecek kadar çok rol kutusu içeren bir koşul şekli kullanın. Örneğin üç varlık arasındaki ilişkileri belirtmek için Üçlü şekli kullanın.

   2. ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına bir Rol Bağlayıcı şekli sürükleyin.

   3. İlişki tanımlamak istediğiniz nesne türünü (varlık Şekil) bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X Rol bağlayıcıyı şekle başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare tutkallayın.

    Başlangıç noktası bağlayıcının şekle tutkallandığını gösterecek şekilde kırmızıya döner. Tutkallanan şekilleri bağlantıyı kesmeden taşıyabilirsiniz.

   4. Rol Bağlayıcı şeklin uç noktayı Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi uygun rolü kutusunda koşul şekil üzerinde (adım 1'den) tutkallayın.

   5. Koşul şeklini çift tıklatın. Ekleme noktasını elipslerin (veya yer tutucuların) arasına yerleştirin ve ardından varlık türünün oynadığı rol için ad girin.

   6. İlişki tanımlamak istediğiniz her varlık için 2'den 5'e kadar olan adımları yineleyin.

  2. Bir varlık ile değer arasında ilişki, rol veya başvuru belirtin:

   1. Rol Bağlayıcı şeklini ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına sürükleyin.

   2. İlişki tanımlamak istediğiniz bir varlık türü (varlık Şekil) bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X Rol bağlayıcıyı şekle başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare tutkallayın.

    Başlangıç noktası, bağlayıcının şekle tutkallandığını gösterecek şekilde kırmızıya döner. Tutkallanmış şekilleri bağlantıyı kesmeden taşıyabilirsiniz.

   3. ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına bir İkili veya Dikey İkili şekli sürükleyin.

   4. İkili veya Dikey ikili şekli sonuna Rol Bağlayıcı şeklin uç noktayı Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

   5. Metni düzenlemek için İkili şeklini çift tıklatın. Ekleme noktasını elipslerin veya yer tutucuların arasına yerleştirin ve ardından varlığın oynadığı rol için ad girin.

    İpucu: Dikey İkili şeklinin üzerindeki elipsleri ve adları şeklin diğer tarafına taşımak için şekli sağ tıklatın, kısayol menüsünde Şekil'in üzerine gelin ve ardından Yatay Çevir'i tıklatın.

 6. Nesnelleştirilmiş koşul oluşturarak iç içe bir nesne gösterin:

  1. Çizim Araçları araç çubuğunu görüntülemek için Çizim Araçları düğmesi Düğme resmi tıklatın ve sonra da Dikdörtgen Düğme resmi aracını tıklatın. 

  2. Nesnelleştirilmiş koşul olarak tanımlamak istediğiniz koşul şeklinin (Birli, İkili, Dikey İkili, Üçlü veya Dörtlü) etrafına bir dikdörtgen çizin.

  3. Dikdörtgeni sağ tıklatın, kısayol menüsünde Şekil seçeneğine gelin ve En Geri Gönder'i tıklatın.

  4. Dikdörtgen hala seçiliyken Biçim menüsünde Köşe Yuvarlama'yı, üst satırdaki üçüncü seçeneği ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Zorunlu rol kısıtlaması belirtin:

   1. Zorunlu Rol Bağlayıcı şeklini ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Bir nesne (varlık Şekil) bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için Siyah daire Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare ile başlama noktasının tutkallayın.

    Başlangıç noktası bağlayıcının şekle tutkallandığını gösterecek şekilde kırmızıya döner. Tutkallanan şekilleri bağlantıyı kesmeden taşıyabilirsiniz.

   3. Bitiş noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi zorunlu kısıtlama birini tutkallayın. Rol Bağlayıcı şekil koşul şekle (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary).

  2. Benzersizlik kısıtlaması belirtin:

   1. Benzersizlik Kısıtlaması şeklini ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Şekli, doğrudan kısıtlamak istediğiniz koşul şeklinin (Birli, İkili, Dikey İkili, Üçlü veya Dörtlü) üzerine veya altına yerleştirin.

   3. Böylece genelinde koşul şekli uygun rolü kutuda oku genişletir ( Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare veya Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi ) uç noktalarından birini sürükleyin.

  3. Sıklık kısıtlaması belirtin:

   1. Sıklık Kısıtlaması şeklini ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Şekli, kısıtlamak istediğiniz koşul şeklinin (Birli, İkili, Dikey İkili, Üçlü veya Dörtlü) yanına yerleştirin.

   3. Şekil seçili durumdayken, istediğiniz sıklığı girin.

  4. Bir küme karşılaştırması veya eşitlik kısıtlaması belirtin:

   1. Alt Küme Kısıtlaması veya Eşitlik Kısıtlaması şeklini ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Şekli, kısıtlamak istediğiniz rollere sahip koşul şekillerinin (Birli, İkili, Dikey İkili, Üçlü veya Dörtlü) arasına yerleştirin.

   3. Alt küme kısıtlaması veya Eşitlik kısıtlaması şeklin koşul şekli üzerindeki uygun rolü kutusunda bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare tutkallayın.

    Başlangıç noktası bağlayıcının şekle tutkallandığını gösterecek şekilde kırmızıya döner. Tutkallanan şekilleri bağlantıyı kesmeden taşıyabilirsiniz.

   4. Uygun rolü kutusuna koşul bir şeklin Alt küme kısıtlaması veya Eşitlik kısıtlaması şeklin uç noktayı Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

  5. Halka kısıtlaması belirtin:

   1. Halka Kısıtlaması şeklini ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına sürükleyin.

   2. Şekli, kısıtlamak istediğiniz iki rolü içeren koşul şeklinin (Birli, İkili, Dikey İkili, Üçlü veya Dörtlü) yanına yerleştirin.

   3. Aşağıdakilerden birini yapın:

    • İki rolleri daha uzun bir koşulun parçasıysa, her bitiş noktası ( Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare ve Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi ) koşul şekil üzerinde rollerden birine Halka kısıtlaması şekle tutkallayın.

    • İki rol, ikili koşul ise, Halka Kısıtlaması şeklini seçin ve ardından Biçim menüsünde Çizgi'yi tıklatın. Desen listesinde Yok'u ve ardından Tamam'ı tıklatın.

   4. Halka Kısıtlaması şeklini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde istediğiniz halka kısıtlaması türünü tıklatın.

  6. Dış kısıtlama belirtin:

   1. ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına bir dış kısıtlama şekli (Dış Sıklık Kısıtlaması, Dış P Kısıtlaması, Dış Zorunlu Kısıtlama veya Dış Benzersizlik Kısıtlaması) sürükleyin.

   2. Kısıtlamak istediğiniz rolleri simgeleyen şekli koşul şekillerinin yanına yerleştirin.

   3. ORM Diyagramı'ndan çizim sayfasına bir Kısıtlama Bağlayıcısı şekli sürükleyin.

   4. Dış kısıtlama şekli bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X sınırlama bağlayıcıyı şekle başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare tutkallayın.

    Başlangıç noktası bağlayıcının şekle tutkallandığını gösterecek şekilde kırmızıya döner. Tutkallanan şekilleri bağlantıyı kesmeden taşıyabilirsiniz.

   5. Uygun rolü kutusunda koşul şekli (birli, ikili, Dikey ikili, Üçlüveya Quaternary) kısıtlaması bağlayıcı şeklinin bitiş noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi tutkallayın.

   6. Dış kısıtlama şeklinin (Dış Sıklık Kısıtlaması, Dış P Kısıtlaması, Dış Zorunlu Kısıtlama veya Dış Benzersizlik Kısıtlaması) sıklığını değiştirmek için şekli seçin ve ardından istediğiniz sıklığı girin.

 8. Diyagramı kaydedin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×