OpenDocument Metni (.odt) biçimi ile Word Web App tarafından kullanılan Word (.docx) biçimi arasındaki farklılıklar

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

OpenDocument Metni (.odt) biçiminde bir dosyayı Word Onlinekullanarak düzenleme ve Word 2010'da yeniden açtığınızda, bazı biçimlendirme değişiklikler özgün ve düzenlenen sürümler arasındaki fark edebilirsiniz. Benzer şekilde, Word Online' da OpenDocument Metni dosyasını açtığınızda biçimlendirme farkları görebilirsiniz. Dosya desteği biçimleri farklı özellikler nedeniyle budur.

Not: İki dosya biçimleri ile çalışırken karşılaştığınız farklar biçimlendirme farkları sınırlıdır. Veri ve içerik dönüştürür, ancak nasıl biçimlendirmek ve veri ve içerikle etkileşimde biçimleri farklı olabilir.

Belgeyi OpenDocument Metni biçimindeki bir dosyayı düzenlediğimde ne olur?

Aşağıdaki tabloda hangi Word Online Özellik alanlarıyla desteklenen veya kısmen OpenDocument (.odt) biçiminde gösterir.

  • Desteklenir    Hem Word Online, hem de OpenDocument Metin biçimi bu özelliği destekler. İçerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı olmaz.

  • Kısmen Desteklenir    Hem Word Online, hem de OpenDocument Metin biçimi bu özelliği destekler, ancak kullanım ve biçimlendirme etkilenebilir. Metin veya veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve metin veya grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

Grafik özellikleri hakkında bilgi için tamamen desteklenen, kısmen veya bu makalenin devamındaki grafik özellikleri Tablo OpenDocument biçiminde desteklenmeyen bakın.

Alan

Alt Alan

Destek düzeyi

Açıklamaları

İşbirliği

Adres Mektup Birleştirme

Desteklenir

Belge başka bir ODF uygulamasıyla düzenlenirse, veri kaynağı bağlantısının yeniden kurulması gerekir.

İçerik

Çapraz Başvurular

Desteklenir

İçerik

Denklem Düzenleyicisi

Desteklenir

İçerik

Denklemler

Desteklenir

İçerik

Dipnotlar-Sonnotlar

Desteklenir

Özel ayırıcılar desteklenmez.

İçerik

Üstbilgi-Altbilgi

Desteklenir

İçerik

Dizin

Desteklenir

Çoklu sütun dizinleri desteklenmemektedir.

İçerik

Kesme Ekleme

Kısmen Desteklenir

Sürekli bölüm sonları, üst/alt kenar boşlukları, üstbilgiler/altbilgiler, kenarlıklar ve satır numaralandırma gibi bazı özellikleri kaybedebilir.

İçerik

Office Resmi

Desteklenir

Grafik özellikleri Tablo Ayrıntılar için bkz.

İçerik

Sayfa Numaralandırma

Desteklenir

İçerik

Resimler

Desteklenir

OpenOffice'te oluşturulan bir belgedeki resimler görüntülenmez.

İçerik

Tablolar

Kısmen Desteklenir

64 sütundan fazlasını içeren tablolar desteklenmez.

İçerik

Metin kutuları

Kısmen Desteklenir

Metin kutuları iç içe geçemez.

İçerik

İçindekiler Tablosu (İÇT)

Kısmen Desteklenir

İÇT'de, SEQ alanı etiketli öğeler kaybolur.

Düzenleme

Otomatik Düzeltme

Desteklenir

Düzenleme

Kesme-Kopyalama-Yapıştırma

Desteklenir

Düzenleme

Sürükleyip Bırakma

Desteklenir

Düzenleme

Zarflar ve Etiketler

Desteklenir

Düzenleme

Seçim

Desteklenir

Düzenleme

Geri Alma-Yineleme-Tekrarlama

Desteklenir

Dosya İşlemleri

WSS Tümleştirmesi

Desteklenir

Biçimlendirme

Kenarlıklar ve Gölgelendirme

Desteklenir

Gölgelendirmede desenler desteklenmez.

Resim kenarlığı stilleri desteklenmez. Bunlar düz bir çizgiye dönüştürülür.

Biçimlendirme

Madde İşaretleri ve Numaralandırma

Desteklenir

Numara/madde işareti ile metin arasındaki boşluk biraz farklı olabilir.

Liste öğeleri arasındaki boşluk, belgenin satır aralığına uyacak şekilde artırılmıştır.

.odt dosyası Word Online’da açıldığında OpenOffice’teki varsayılan madde işaretlerinin görünümü değişir.

Biçimlendirme

Başlangıcı Büyütme

Desteklenir

Kenar boşluğunun bazı bölgelerine uygulanan tutturucular desteklenmez.

Biçimlendirme

Vurgulayıcı

Desteklenir

Belgeyi kaydettiğinizde, vurgulama, karakter arka plan rengine dönüştürülür.

Biçimlendirme

Yatay Çizgiler

Desteklenir

Biçimlendirme

Paragraf

Desteklenir

Biçimlendirme

Biçimlendirmeyi Gösterme

Desteklenir

Biçimlendirme

Stiller

Desteklenir

Belgeyi .odt biçiminde kaydettikten sonra stil sayısında bir artış olur ve ODF'deki tüm biçimlendirme stil tabanlıdır.

Biçimlendirme

Sekmeler

Desteklenir

Konumsal sekmeler desteklenmez.

Biçimlendirme

Metin Sütunları

Desteklenir

Bölümle ilişkili bazı özellikler kaybolabilir (örneğin, üst/alt kenar boşlukları, üstbilgiler/altbilgiler, kenarlıklar veya satır numaralandırma).

Biçimlendirme

Metin Yönü

Kısmen Desteklenir

Aşağıdaki metin yönlendirme biçimleri desteklenir:

rltb: sağdan sola, yukarıdan aşağıya

lrtb: soldan sağa, yukarıdan aşağıya

tbrl: yukarıdan aşağıya, sağdan sola

Tablo hücresinde metin yönlendirmesi desteklenmez.

Biçimlendirme

Konumlandırma

Kısmen Desteklenir

Bazı metin kutuları, çerçeveler ve şekillerin konumları, kullanılan tutturucunun türüne göre değişebilir.

Altyapı

Yer İşaretleri

Desteklenir

Altyapı

Alanlar

Kısmen Desteklenir

Desteklenmeyen alanlar düz metne dönüştürülür.

Desteklenen alanlar, alan olarak korunmaya devam eder.

SEQ alanları desteklenmez ve içindekiler tablosuyla resim yazılarının davranışını etkiler.

Altyapı

Köprüler

Desteklenir

OpenOffice'teki belgelere köprü stili uygulanmaz, ancak işlevsellikleri devam eder.

Altyapı

OLE

Kısmen Desteklenir

OpenOffice'te oluşturulmuş belgeye katıştırılan nesneler görüntülenmez. Resim türü desteklenmez ve bağlantı görelidir.

Uluslararası

IME

Desteklenir

Uluslararası

İkisi Bir Satırda

Desteklenir

Yazdırma

Desteklenir

Sağlama

Dili Otomatik Algılama

Desteklenir

Sağlama

Dil Özellikleri

Desteklenir

Sağlama

Yazım Denetimi

Desteklenir

“Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma” işaretli metin alanları bu özelliği kaybeder. Yazım ve dilbilgisi artık bu metinler için de denetlenir.

Grafik Özellikleri

Aşağıdaki tabloda, desteklenen grafik özelliklerini OpenDocument biçiminde (.odt) kısmen desteklenen veya gösterir.

  • Desteklenir     Hem Word Online hem de OpenDocument Biçimi bu özelliği destekler. Bu özelliğin kullanıldığı grafikler genellikle iki dosya biçiminde de aynı görünür ve davranır.

  • Kısmen Desteklenir     Hem Word Online hem de OpenDocument Biçimi bu özelliği desteklemekle birlikte, biçimler arasında grafikler farklı görünebilir. Biçimler arasında genellikle veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve bu grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

Temel Şekiller

Destek düzeyi

Açıklamaları

Şekiller

Desteklenir

Metin kutuları

Desteklenir

Metin kutularının içinde yer alan ve Word 2010'da kısmen desteklenen nesneler dışında desteklenir. Metin kutusunun içindeki SmartArt grafikleri, şekiller veya metin kutuları desteklenmez ve dosyayı açtığınızda kaybolur.

WordArt

Desteklenir

3B şekil seçenekleri

Desteklenir

Resimler

Desteklenir

ODF tarafından desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

Grafiklerdeki nesneler

Desteklenir

Grafik veya nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür. Word 2010 grafik içeren grupları desteklemediğinden, dosyayı Word 2010'da açtığınızda nesnelerin grubu çözülür.

Mürekkep ek açıklaması

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, bir Geliştirilmiş Meta Dosyası (EMF) resmine dönüştürülür.

Nesneler grubu

Kısmen Desteklenir

Word 2010'da bazı nesneler birlikte gruplandırılamadığından, OpenDocument dosyasını açtığınızda nesnelerin grubu çözülür. Bu, bir grafikle gruplandırılan tüm nesneleri ve bir şekil, metin kutusu veya OLE nesnesiyle gruplandırılan resimleri kapsar.

Nesne görünülebilirliği

Kısmen Desteklenir

Görünmez nesneler, dosyayı kaydettikten sonra Word 2010 uygulamasında yeniden açtığınızda görünür hale gelir.

Nesne kenarlıkları

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen kenarlık stilleri varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Nesne dolguları

Desteklenir

Desteklenir ama ikiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Çizgi biçimlendirmesi

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Resmi yeniden renklendirme

Kısmen Desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Resim stilleri

Kısmen Desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünüme sahip olmayabilir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×