OneDrive, OneDrive İş ve SharePoint’te geçersiz dosya adı ve dosya türleri

OneDrive, OneDrive İş ve SharePoint’te geçersiz dosya adı ve dosya türleri

Bu makale OneDrive ( OneDrive simgesi ), OneDrive İş ( OneDrive İş simgesi ) veya SharePoint Online ile eşitleme yaparken dosya adları ve dosya türlerine uygulanan sınırlamalar ve kısıtlamalar hakkında bilgi içerir.

Not: Önceki OneDrive İş sürümü (groove.exe) için geçerli kısıtlama ve sınırlamaları arıyorsanız KB 2933738 bölümünü okuyun.

Yenilikler

21 Kasım 2019: dosya yükleme boyutu ve fark eşitlediğigüncelleştirilmiş bilgiler.

28 Ocak 2019: İsteğe Bağlı Dosyalar ve Office tümleştirmesi, macOS 10.14.2 ve üzerini çalıştıran Mac kullanıcıları için artık desteklenir. İsteğe Bağlı Dosyalar’ı tercih menüsünde etkinleştirebilirsiniz.

Bu makalede

Kısıtlamalar

Sınırlamalar

Sorun giderme ipuçları

Geçersiz Karakterler

Karşıya yüklenebilecek dosyaların boyutu

OneDrive sistem gereksinimleri

Geçersiz dosya veya klasör adları

Dosya adı ve yolu uzunlukları

Destek ve Kurtarma Yardımcısı

Geçersiz veya engellenen dosya türleri

Küçük resimler ve önizlemeler

Yalnızca ihtiyacınız olanı eşitleyin

Ağ veya eşlenmiş sürücüler

Eşitlenecek veya kopyalanacak öğe sayısı

Çok sayıda dosya eşitleme

Yükseltilmiş ayrıcalıklar

Bilgi Hakları Yönetimi

Yinelenen dosya adları

Benimle paylaşılan

Farklılık eşitleme

Kaç OneDrive hesabı

Belirli sütunlara sahip kitaplıklar

Onaylanmış proxy'ler

Windows'a özgü sınırlamalar

OneNote not defterleri 

macOS'a özgü sınırlamalar

Kısıtlamalar

Geçersiz karakterler

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

Bazı karakterler OneDrive, SharePoint, Windows ve macOS’ta dosya adlarında kullanıldığında özel anlamlar taşır. Örneğin, "*" joker karakterdir ve "\" dosya adı yollarında kullanılır. OneDrive’a yüklemeyi denediğiniz dosya veya klasörün aşağıda listelenen karakterlerden birini içermesi, dosya veya klasörlerin eşitlenmesini engelleyebilir. Karşıya yüklemeden önce dosya veya klasörü yeniden adlandırarak bu karakterleri kaldırın.

OneDrive, Office 365 için OneDrive İş ve SharePoint Online uygulamasındaki dosya ve klasör adlarındaki izin verilmeyen karakterler

SharePoint Server 2013’teki OneDrive İş üzerinde dosya ve klasör adlarında izin verilmeyen karakterler

" * : < > ? / \ |

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Notlar: 

 • Windows’da yeniden adlandırmak istediğiniz dosya veya klasörü seçin ve F2 tuşuna basın. Mac’te yeniden adlandırmak istediğiniz dosya veya klasörü seçin ve 'return' tuşuna basın. 

 • Bazı kuruluşlar henüz adlarda # ve % karakterlerini desteklememektedir. Office 365'te genel yönetici veya SharePoint yöneticisiyseniz, bu karakterlere nasıl izin verileceğini öğrenmek için SharePoint blogunda # ve % Desteğini Etkinleştirme konusuna bakın.

 • Office 2010 kullanıyorsanız, dosya ve klasör adlarında "&" kullanamazsınız.

 • Daha fazla bilgi için OneDrive 'ın geçersiz karakterle öğeleri yeniden adlandırma

Geçersiz dosya veya klasör adı

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

Bu adlara dosya veya klasörler için izin verilmemektedir: . Lock, con, PRN, AUX, NUL, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _vti_, Desktop. ini, ~ $ile başlayan tüm dosya adları.

Notlar: 

 • "_vti_", dosya adı içinde yer alamaz

 • "forms", klasör bir kitaplığın kök düzeyinde olduğunda desteklenmez.

 • SharePoint Online'da tilde (~) ile başlayan bir klasör adı oluşturamazsınız.

Geçersiz veya engellenen dosya türleri

Şunlar için geçerlidir:  OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

Temporary TMP dosyaları OneDrive ile eşitlenmeyecek. Daha fazla bilgi için OneDrive 'ın "eşitleme beklemede" durumunda kalmış durumunu görün.

Outlook PST dosyaları OneDrive tarafından etkin bir şekilde engellenmez, ancak hiçbir değişiklik yapılmasa da Outlook 'U her kapattığınızda eşitlenir. PST dosyası. Bu, yüksek/yavaş ağ trafiğine yol açabilir. Aşırı veya uzun bir yeniden eşitlemeyi önlemek için OneDrive 'dan bir Outlook. pst veri dosyasını nasıl kaldırabileceğiniziokuyun.

OneDrive İş kullanıcısıysanız, kuruluşunuzun SharePoint sitesinde bazı dosya türleri engellenmiş olabilir. Engellenen dosyalar listesi, yöneticinize bağlı olarak değişiklik gösterir.

Güvenlik nedenleriyle, çok sayıda dosya adı ve uzantı yürütülebilir olması, SharePoint Server tarafından kullanılması veya Windows tarafından kullanılması nedeniyle karşıya yüklenemez. Daha fazla bilgi için Liste veya kitaplığa eklenemeyen dosya türleri konusuna bakın.

Ağ veya eşlenmiş sürücüler

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

Ağ veya eşlenmiş sürücüyü OneDrive eşitleme konumu olarak ekleyemezsiniz. OneDrive sembolik bağlantıları veya birleşim noktalarını kullanarak eşitlemeyi desteklemez.

Yükseltilmiş ayrıcalıklar

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

OneDrive yükseltilmiş ayrıcalıklarla çalıştırılamaz ve dosya Gezgini 'nde OneDrive menü öğelerini göremezsiniz. Bununla birlikte, makine başına eşitleme uygulaması yüklemesi özellikle çok kullanıcılı bilgisayarlarda ve exe dosyalarının Kullanıcı profilinden çalıştırılmasını istemediğinizde yararlıdır. Ayrıca bkz .

Benimle paylaşılan

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

OneDrive İş sitesinden dosyaların paylaşılan görünüm listesini eşitleyemezsiniz.

OneDrive hesap sayısı nedir?

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

Hesap sayısı

Oturum açılabilir ve eşitlemeye yönelik hesap sayısının bir sınırı vardır: her cihazda yalnızca en fazla 1OneDrive kişisel hesap ve 9OneDrive İş iş veya okul hesabı olabilir.

Konuk hesapları

Bir dış veya konuk kullanıcı kullanarak içeriği eşitleme OneDrive tarafından şu anda desteklenmiyor.

Kimliği doğrulanmış proxy'ler

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

Kimliği doğrulanmış proxy'ler OneDrive içinde desteklenmez.

OneNote Not defterleri 

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

OneNote Not defterlerininOneDrive dışında kendi eşitleme mekanizması vardır. Bir OneNote Not defterini paylaşmayı, kendinizle veya başkalarıyla paylaşmayı planlıyorsanız, OneDrive bunu hemen başlangıç noktasından oluşturmak en iyisidir. Var olan bir OneNote Not defterini OneNote uygulamasına geçmedenOneDrive eşitlenen bir klasöre taşımak Şu anda desteklenmemektedir.

Bir OneNote Not defteri OneDrive kaydedildiğinde, Not defterini içeren klasörü eşitlemekte, Web sitesinde not defterini açacak bir saplama. URL dosyası bulacaksınız.

OneDrive kaydedilmişOneNote Not defterleri 2 GB ile sınırlıdır.

OneNote not defterini OneDrive'a taşıma konusunu okuyun.

Sınırlamalar

Karşıya yüklenebilecek dosyaların boyutu

Bu sınırlamalar, toplam depolama alanınız değil, karşıya yüklenen veya eşitlenen tek bir dosyaya uygulanır. Birkaç GB 'dan büyük bir dosya için, Web sitesi karşıya yükleme özelliği yerine OneDrive eşitleme uygulaması kullanmanızı öneririz.

OneDrive
OneDrive simgesi

OneDrive İş
OneDrive İş

100GB

15 GB (yeni 100 GB sınırı şimdi kullanıma sunuldu ve önceki 2020 ile her yerde olacaktır)

Not: OneNote dosyalar 2GB ile sınırlıdır. Yardım için OneDrive web sitesinde dosyaları karşıya yükleme sorunlarını gidermekonusuna bakın.

Dosya adı ve yolu uzunlukları

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

Farklı uygulamaların ve Office sürümlerinin farklı sınırlamaları vardır ve sınırlamalar birleşimi kurulumunuz için benzersiz olabilir.

OneDrive, OneDrive İş ve SharePoint Online için dosya adı da dahil olmak üzere yolun tamamı 400 karakterden az olmalıdır.

SharePoint Server sürümler, dosya ve yol uzunlukları için 260 karakterlik en çok karakterden oluşabilir, Microsoft Excel ve daha eski Office sürümü daha düşük bir sınıra sahiptir ve Ayrıntılar için KB 326039 konusuna bakın.

Herhangi bir sınırı aşarsanız bir hata iletisi alırsınız.

Küçük resimler ve önizlemeler

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

100 MB'den büyük resimler için küçük resimler oluşturulmaz.

PDF önizlemeleri 100 MB'den büyük dosyalar için oluşturulmaz.

Eşitlenemeyen veya kopyalanabilecek öğelerin sayısı

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi

Onedrive.com kullanırken bir kerede yalnızca 2500 dosyaya kopyalayabilirsiniz.

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

SharePoint Online, kitaplık başına 30 milyon belge depolayabilse de, en iyi performansı elde etmek için tüm belge kitaplıklarında 300.000'den fazla dosyayı eşitlememenizi öneririz. Bu kitaplıklardaki tüm öğeleri eşitlemiyor olsanız bile, eşitlediğiniz tüm kitaplıklar arasında 300.000 öğeye veya daha fazlasına sahipseniz, performans sorunları oluşabilir.

Notlar: 

 • Bir kerede çok sayıda dosyayı karşıya yüklüyor, indiriyor veya taşıyorsanız, eşitleme işleminin tamamlanabilmesi için uzun bir süre beklemeniz gerekebilir. “eşitleniyor” simgesini ya da bu süreçte "değişiklikler işleniyor" ifadesini gösteren masaüstü uygulaması, mutlaka bir sorunun göstergesi değildir. Eşitleme sürecinde olan içeriğin durumunu görmek için OneDrive görev çubuğu simgesine her zaman tıklayabilirsiniz. Eşitleme sürelerini azaltmaya yardımcı olmak için, karşıya yükleme veya indirme işlemini başlatmadan önce bant genişliği ayarlarınızı gözden geçirmenizi ve değiştirmenizi öneririz. Ayrıca, hangi OneDrive klasörlerinin bilgisayarınıza eşitlenebileceğini de seçebilirsiniz.

 • Web'i kullanarak, dosyalarınızı OneDrive'da nasıl yapılandıracağınızı etkileyebilecek bir belge kitaplığını görüntülemeye ilişkin başka SharePoint Online sınırları vardır.

Bilgi Hakları Yönetimi etkin kitaplıklar

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

Kitaplıklar, eşitleme uygulaması ile Windows için 17.3.7294.0108 veya daha sonraki derlemelerde veya OneDrive ile Mac için 18.151.0729.0014 veya daha sonraki bir derlemede okuma/yazma olarak eşitlenebilir.

Not: Yöneticiler: Azure Hak Yönetimi hizmetini yapılandırma'yı öğrenin.

Farklılık eşitleme

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

Yeni dosya biçiminde,. docx,. pptx,. xlsx 'de Microsoft Office dosyaları için fark eşitlemesi mümkündür.

Bu, Office Tümleştirmesidir ve şunları yapmanızı gerektirir:

 • Office 2016 Tıkla-Çalıştır (sürüm 16.0.6741.2027 veya üstü). Ayrıca OneDrive(sürüm 17.3.6386.0412 veya üstü) olmalıdır.

 • Office 2016 MSI ve şu güncelleştirmeyi yükleyiniz: 4 Ekim 2016, Office 2016 güncelleştirmesi (KB3118262). Ayrıca OneDrive (sürüm 17.3.6386.0412 veya üstü) olmalıdır.

 • Office dosyalarını eşitlemek için Office uygulamalarını kullanın "ayarı, OneDrive ayarlar (PC) veya OneDrive tercihleri (Mac) Office sekmesinde açıktır.

Diğer dosya türlerinde, fark eşitlemesi şimdi kullanıma alınıyor ve 2019 sonuna her yerden

Not: OneNote dosyalar dahil değildir, aşağıya bakın.

Belirli sütunlara veya meta verilere sahip kitaplıklar

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

Düzenleme, gerekli veya doğrulama sütunları veya meta verileri Içerenkitaplıklarınız varsa veya taslak öğesi güvenliğiyalnızca düzenleyebilecek veya yalnızca kitaplığın sürüm ayarlarında öğeleri onaylayabilecek kullanıcılar olarak ayarlandığında:

 • SharePoint belge kitaplıkları için bu öğeler salt okunur olarak eşitlenir.

 • OneDrive kitaplıkları için OneDrive eşitleme durumu bilginizin yanında kilit simgesiyle ( OneDrive dosyası kilitli simgesi ) gösterilir ve kullanıcı sözü edilen ayarları kaldırana kadar kitaplığı eşitlemek mümkün olmayacaktır. 

Kullanıma Almayı Gerektir 

 1. Yapılandırmak istediğiniz belge kitaplığına göz atın.

 2. Araç çubuğunda, Ayarlar grubundaki Kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları'nı seçin.

 3. Genel Ayarlar'da Sürüm oluşturma ayarları'nı seçin.

 4. Kullanıma alma gerektir içinde Hayır (varsayılan) seçeneğini seçin.

Taslak Öğe Güvenliği 

 1. Yapılandırmak istediğiniz belge kitaplığına göz atın.

 2. Araç çubuğunda, Ayarlar grubundaki Kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları'nı seçin.

 3. Genel ayarlar'da sürüm oluşturma ayarları'nı seçin.

 4. Taslak Öğe Güvenliği bölümünde, Öğeleri okuyabilen herhangi bir kullanıcı (varsayılan) seçeneğini seçin.

İçerik Onayı 

 1. Yapılandırmak istediğiniz belge kitaplığına göz atın.

 2. Araç çubuğunda, Ayarlar grubundaki Kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları'nı seçin.

 3. Genel ayarlar'da sürüm oluşturma ayarları'nı seçin.

 4. İçerik Onayı içinde Gönderilen öğeler için içerik onayı istensin için Hayır (varsayılan) seçeneğini belirleyin.

Gerekli Sütun 

 1. Yapılandırmak istediğiniz belge kitaplığına göz atın.

 2. Araç çubuğunda, Ayarlar grubundaki Kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları'nı seçin.

 3. Sayfanın Sütunlar bölümünde, Gerekli bölümünde sütun bulunmadığından emin olun.

Not: İçerik türlerinin yönetimi etkinleştirildiğinde, sütun gerektiren bilgiler sunulmayacak ve bazı durumlarda gerekli ayarların açılmasıyla da görünmeyecektir. Bu işlemi daha hızlı hale getirmek için içerik türlerinin yönetiminin devre dışı bırakıldığından emin olun ve gerektiğinde yeniden etkinleştirin.

Çevrimdışı İstemci - Kitaplık düzeyinden çıkar

 1. Yapılandırmak istediğiniz belge kitaplığına göz atın.

 2. Araç çubuğunda, ayarlar grubundaki Kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları'nı seçin.

 3. Genel ayarlar'da Gelişmiş ayarlar'ı seçin.

 4. Çevrimdışı İstemci Kullanılabilirliği'nde Evet (varsayılan) seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı İstemci - Site koleksiyonu düzeyinden çıkar

 1. Yapılandırmak istediğiniz site koleksiyonuna göz atın.

 2. Araç çubuğunda, Site sekmesinin ayarlar grubunda, Site Ayarları'nı seçin.

 3. Arama'nın altında, Arama ve çevrimdışı kullanılabilirlik seçeneğini seçin.

 4. Çevrimdışı İstemci Kullanılabilirliği'nde Evet (varsayılan) seçeneğini belirleyin.

Sınırlı erişimli kullanıcı izni kilitleme modu

 1. Yapılandırmak istediğiniz Site Ayarları'na göz atın.

 2. Ayarlar'da, Site Koleksiyonu Yönetimi başlığı altında Site koleksiyonu özellikleri'ni seçin. ​

 3. Sınırlı erişimli kullanıcı izni kilitleme modu'nu bulun ve eğer etkinse, devre dışı bırakın ve davranışı doğrulayın.

İzinler

 1. Yapılandırmak istediğiniz belge kitaplığına göz atın.

 2. Araç çubuğunda, ayarlar grubundaki Kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları'nı seçin.

 3. Kullanıcı için Bu belge kitaplığının izinleri'ni ve ardından İzinleri denetleyin'i bulun

 4. Kullanıcının salt okunur mod dışındaki dosyaları da eşitleyebilmesi için yeterli izinlere sahip olduğundan emin olmak için, seviye Katkıda Bulunma veya daha yüksek olmalıdır.

Doğrulama

 1. Yapılandırmak istediğiniz belge kitaplığına göz atın.

 2. Araç çubuğunda, ayarlar grubundaki Kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları'nı seçin.

 3. Genel ayarlar'ın altında doğrulama ayarları 'nı seçin.

 4. Tüm sütun doğrulamayı kaldırıp Kaydet'i seçin.

SharePoint'teki verileri ve listeleri yönetme ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Windows'a özgü kısıtlamalar ve sınırlamalar

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

Dosya Gezgini, eşitlediğiniz bir kitaplık için site kitaplığının ad ve site adı kombinasyonunun ilk 35 karakterini görüntüler. Bu, bu öğeleri bu makalede açıklanan sınırlar dahilinde eşitleme yeteneğini etkilemez.

Dolaşım, Zorunlu ve Geçici Windows profilleri desteklenmez. OneDrive eşitleme uygulaması yalnızca OneDrive uygulama dizinlerine yazabilirim kullanıcıları destekler.

Ayrıca, OneDrive eşitleme uygulaması yalnızca sanal masaüstü altyapısı (VDı) ortamlarında desteklenir:

 • Oturumlar arasında kalan sanal masaüstleri.

 • Windows sanal masaüstü önizlemesikullanan kalıcı olmayan ortamlar.

 • FSLogix Apps 2,8 veya üstü, FSLogix Office 365 kapsayıcı ve Microsoft 365 veya Office 365 aboneliği olan kalıcı olmayan ortamlar.

Sanal masaüstlerinde eşitleme uygulamasınıkullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

eşitleme uygulaması’ın tasarlandığı şekilde çalışması için şu gereksinimlerin karşılanması gerekir:

 • Uygulama yerel bilgisayara yüklenmelidir.

 • Kullanıcı kullanıcı profiline yazabilmelidir.

 • Kullanıcı profiline yazılan veriler yerel sabit diske kaydedilmeli ve ağ bağlantısı olmadan erişilebilir olmalıdır.

OneDrive Isteğe bağlı dosyalar Windows 10 2017 Fall Creators Update ve sonraki sürümlerinde veya Windows Server 2019 ve sonraki sürümlerinde veya Mac OS X Mojave (10,14) veya daha yeni sürümlerde desteklenir.

macOS'a özgü kısıtlamalar ve sınırlamalar

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

Büyük küçük harf duyarlı biçimlendirilmiş disk birimi desteklenmez.

Not: Geçersiz karakter kısıtlamalarının macOS için de geçerli olduğunu unutmayın.

Sorun giderme önerileri ve ipuçları

OneDrive’ınızdan en iyi şekilde yararlanmak ve eşitlemeyi mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek için bu önerileri ve ipuçlarını izleyin.

OneDrive sistem gereksinimleri

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

OneDrive etkin bir Microsoft hesabı veya iş veya okul hesabı gerektirir. Bilgisayarınız da ayrıca belirli işletim sistemleri ve dosya sistem gereksinimlerini karşılamalıdır. OneDrive sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Destek ve Kurtarma Yardımcısı

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

Destek ve Kurtarma Yardımcısı, OneDrive İş‘i eşitlemeyle ilgili çeşitli sorunları tanımlayıp düzeltmenize yardımcı olabilir. Office 365 Destek ve Kurtarma Yardımcısı’nı nasıl kullanacağınızı okuyun.

Hesabınız veya ortamınız Destek ve Kurtarma Yardımcısı tarafından desteklenmiyorsa, OneDrive İş eşitleme sorunlarını çözme konusunu okuyun.

Yalnızca ihtiyacınız olanı eşitleyin

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

OneDriveİsteğe Bağlı Dosyalar özelliği sayesinde OneDrive’ınızdaki tüm dosyalarınıza cihazınıza indirip depolama alanı harcamak zorunda kalmadan ulaşabilirsiniz. OneDrive İsteğe Bağlı Dosyalar özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıca, hangi OneDrive klasörlerinin bilgisayarınızla eşitleneceğini seçerek daha az dosya indirebilirsiniz.

Not: OneDrive’ı bilgisayarınızda devre dışı bıraktığınızda veya kaldırdığınızda dosyalarınız ya da verileriniz kaybolmaz.

Çok fazla sayıda dosya eşitlemediğinizden emin olun

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

OneDrive uzun süre takılı kaldıysa veya durumu "0 KB/x MB işleniyor" olarak görünüyorsa OneDrive’ınızda çok fazla dosya olabilir ya da karşıya yüklenecek çok fazla yeni dosya olabilir. 100.000’den fazla dosyanız varsa, eşitleme zaman alabilir.

Not: Büyük dosyaları veya çok sayıda dosyayı aktarmak için web sitesindeki Karşıya Yükleme düğmesini kullanmak yerine dosyaları OneDrive masaüstü uygulamasına eklemenizi öneririz.

OneDrive’ınızda kaç dosya olduğunu görmek için:

 1. Dosya Gezgini'ni açın.

 2. OneDrive klasörüne sağ tıklayıp Özellikler’i seçin.

  OneDrive özellikleri

 3. İçeriyor sayısı 100.000’in üzerindeyse hangi OneDrive klasörlerinin bilgisayarınızla eşitleneceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Eşitleme zaten başladıysa, Duraklatıp ardından Sürdürerek işlemin yeniden devam etmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında, beyaz veya mavi OneDrive bulut simgesini seçin.

  Mavi bulut ve beyaz bulut simgeleriyle OneDrive Eşitleme İstemcisi

  Not: OneDrive simgesini görebilmek için bildirim alanının yanındaki Gizli simgeleri göster okuna tıklamanız gerekebilir. Bildirim alanının ayar seçeneklerini görmek için Windows tuşuna basın tuşuna tıklayıp "görüntülenecek simgeleri seç" yazmaya başlayarak MicrosoftOneDrive’u görüntüleyebilirsiniz. Simge hâlâ bildirim alanında görünmüyorsa OneDrive çalışmıyor olabilir. Windows tuşuna basın tıklatın, arama kutusuna OneDrive yazın ve arama sonuçlarında eski bir sürüm olduğundan OneDrive ("OneDrive İş " değil) öğesine tıklayın.

 2. DiğerEşitlemeyi duraklat...  öğesini seçin ve ardından 2, 8 veya 24 saati seçin.

 3. Yeniden Diğer’i seçin ve Eşitlemeye devam et’i seçin

Dosya adlarının yinelenmediğinden emin olun

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi OneDrive İş simgesi

OneDrive web sitesine aynı anda birden fazla dosya yüklemeye çalışıyorsanız veya başka bir bilgisayar üzerinden OneDrive klasörünüzde değişiklik yaptıysanız ve o bilgisayar da aynı zamanda eşitleniyorsa eşitleme çakışmaları yaşayabilirsiniz.

Dosyaları çevrimdışı düzenlerseniz de eşitleme sorunları oluşabilir.

Eşitleme çakışmalarını azaltmak için dosya veya klasörlere yeni ve benzersiz bir isim vererek bunları tekrar kaydedin.

Daha fazla bilgi

Şunlar için geçerlidir: OneDrive simgesi

Yakın zamanda karşılaşılan OneDrive sorunları için diğer düzeltmeler

Kişisel OneDrive hesabındaki eşitleme sorunlarını düzeltme

OneDrive İsteğe Bağlı Dosyalar özelliği hakkında bilgi edinin

Şunlar için geçerlidir: OneDrive İş simgesi

OneDrive İş eşitleme sorunlarını düzeltme

OneDrive İsteğe Bağlı Dosyalar özelliği hakkında bilgi edinin

SharePoint Online'daki eşitleme sorunlarını düzeltme

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Çevrimiçi

Çevrimiçi yardım alma
Diğer OneDrive ve OneDrive İş destek sayfalarına bakın.
OneDrive mobil uygulaması için OneDrive mobil uygulamasındaki sorunları giderme konusuna bakın.

E-posta Desteği simgesi

E-posta desteği
Hala yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, OneDrive uygulamasındayken mobil cihazınızı sallayın veya OneDrive destek ekibine e-posta gönderin. PC veya Mac bilgisayarınızdan OneDrive İş desteğine başvurmak için bildirim alanında veya menü çubuğunda OneDrive simgesini seçin ve sonra Diğer > Geri bildirim gönder > Bir şeyi beğenmedim seçeneğini belirleyin.

OneDrive İş Yöneticiler OneDrive İş Teknoloji Topluluğu, OneDrive İş Yöneticileri için Yardım bölümüne bakabilir veya Office 365 İş desteğine başvurabilir.

Office 365 topluluk forumları

Geri bildirim mi göndermek istiyorsunuz?
OneDrive UserVoice, OneDrive'a eklememizi istediğiniz özellikleri önerebileceğiniz yerdir. Belirli bir özelliği veya zaman çizelgesini garanti edemesek de, en az 500 oy olan tüm önerileri yanıtlayacağız.

OneDrive UserVoice'e gidin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×