OneDrive Iş sorun gidericisi

Not: Bu makale yalnızca önceki OneDrive İşeşitleme uygulaması (groove.exe) için geçerlidir. Çoğu durumda, daha yeni olan OneDrive eşitleme uygulamasını kullanmanızı (onedrive.exe) öneririz. Hangi OneDrive uygulaması?

Sorun


OneDrive for Business (Sünedriveforbusiness) tanılaması bazı sorunlu koşulları algılar ve Microsoft OneDrive Iş sorunlarını gidermek için bilgi toplar. Bu tanı hem OneDrive Iş 2013 hem de OneDrive Iş 2015.

Çözüm

Bu makalede, OneDrive Iş 'e bağlanmayı deneyen bir bilgisayardan toplanan bilgiler açıklanmaktadır.

Gerekli izinler

Tanılama paketindeki kurallar, istemci bilgisayarın yerel yönetici hesabını kullanır.

Bildirim sonuçları

Aşağıdaki tabloda, Sünedriveforbusiness 'ı çalıştırdığınızda toplanan dosyaların listesi ve her dosyanın içerdiği bilgiler açıklanmaktadır.

Açıklama

Dosya adı

Algılanan tüm sorunlu koşullar dahil olmak üzere, yürütülen her kuralın durumunu içerir.

ResultReport. xml

Bu, ResultReport. xml dosyasındaki sonuçları biçimlendiren bir XLST Transform. Müşteri verileri içermez.

Results. Xsl

Bildirimin yürütülmesi sırasında oluşturulan hata ayıklama bilgilerini içerir. Çalıştırılan her kural için zamanlamalar da içerir. Müşteri verilerini içerebilir. Ancak, her girişimde bu miktar azaltılmıştır.

Sünedriveforbusiness. 0. debugreport. xml

Bildirim yürütme için ek hata ayıklama bilgileri içerir. Müşteri verilerini içerebilir. Ancak, her girişimde bu miktar azaltılmıştır.

StdOut. log

Yüklü Office uygulamalarının envanterini çıkarın.

<ComputerName>_ROIScan. log ve

<ComputerName>_ROIScan. xml

OneDrive Iş Izleme cab dosyası.

<ComputerName>_SPO_<locale>_OneDriveTrace. cab

OneDrive Iş olay Izleme günlük dosyaları (halka günlükleri).

<ComputerName>_SPO_<locale>_OneDriveSpwLogs. cab

Uygulama olay günlüklerini içerir

<ComputerName>_evtx_<locale>_EventLogs. cab

OneDrive Iş WER AppCrash raporu

<ComputerName>_cab_<locale>_OneDriveWerReport. cab

Groove. exe. log dosyasını içerir

<ComputerName>_log_<locale>_OneDriveGrooveExeLog. cab

MSOSYNC. exe. log dosyasını içerir

<ComputerName>_log_<locale>_OneDriveMsosyncExeLog. cab

MSO günlüklerini içerir

<ComputerName>_log_<locale>_OneDriveMsoLogs. cab

Windows Gezgini WER AppCrash raporunu içerir

<ComputerName>_cab_<locale>_ExplorerWerReport. cab

MSOSync WER AppCrash raporunu içerir

<ComputerName>_cab_<locale>_MSOSyncWerReport. cab

Yinelenen belge hatasını giderme hakkında bilgi içerir

<ComputerName>_cfg_<>_OneDriveDuplicateDocumentError . txt

Her biri için ürün ve dosya sürümü içerir

çalıştırma süreci

<ComputerName>_cfg_<>_ProcessListReport . txt

OneDrive Iş kuralları

Önkoşullar

Bu paketi yüklemek için bilgisayarda Windows PowerShell 2,0 yüklü olmalıdır. Daha fazla bilgi için Windows Yönetim çerçevesi 'ne (Windows PowerShell 2,0, WinRM 2,0 ve bıts 4,0)gidin.

Aşağıdaki denetimler OneDrive Iş sorun giderici paketi tarafından gerçekleştirilir.

Kural KIMLIĞI

Başlık

Açıklama

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

OneDrive Iş (eski adı SkyDrive Pro) klasöründe dosya adı uzantıları engellendiğinde SharePoint Online ile ilgili sorunları Eşitle

SharePoint kitaplıklarını bilgisayarınızda OneDrive işhttps://support.office.com/article/14fdf1b3-61e5-49cd-a9e1-a66588505b4eile eşitlediğinizde kısıtlamalar ve sınırlamalar

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

OneDrive Iş klasörü dosya karakterlerini engellediği zaman SharePoint Online ile ilgili sorunları Eşitle

OneDrive, OneDrive iş ve SharePointhttps://support.office.com/article/64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa'de geçersiz dosya adları ve dosya türleri

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

İstemci makinesine OneDrive Iş yüklenmemiş

Yeni OneDrive eşitleme uygulamasının Windows sürümünü yükleme

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Dosya adlarında SharePoint Online 'a yüklenmek üzere eşitlenen bir kitaplık klasörüne eklenmesi için 128 karakterden uzun olamaz

SharePoint kitaplıklarını bilgisayarınızda OneDrive işhttps://support.office.com/article/14fdf1b3-61e5-49cd-a9e1-a66588505b4eile eşitlediğinizde kısıtlamalar ve sınırlamalar

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Klasör adları, SharePoint Online 'a yüklenecek şekilde eşitlenen bir kitaplık klasörüne eklenebileceğinden 250 karakterden uzun olamaz

SharePoint kitaplıklarını bilgisayarınızda OneDrive işhttps://support.office.com/article/14fdf1b3-61e5-49cd-a9e1-a66588505b4eile eşitlediğinizde kısıtlamalar ve sınırlamalar

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Office ve OneDrive yükleme türleri arasında eşleşmeyen bir yol.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F6,

Office ve OneDrive yükleme türleri arasındaki eşleşmeyen sürüm.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Kitaplıkta bilgi hakları yönetimi 'ni (ıRM) yapılandırdıktan sonra OneDrive eşitleme hataları

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

Dosyalar SharePoint Online 'a yüklenirken dosya adını değiştirmeye yönelik OneDrive eşitleme hataları.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

Belge kitaplığını eşitlemeye çalışırken OneDrive beyaz alanı eşitleme hataları.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

Kullanıcı bilgi hakları yönetimi (ıRM) içeren bir belge kitaplığını eşitlemeyi denediğinde OneDrive ilk eşitleme hataları.

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Dosya adının başındaki tilde (~) nedeniyle dosyayı SharePoint Online ile eşitleyemezsiniz.

SharePoint kitaplıklarını bilgisayarınızda OneDrive işhttps://support.office.com/article/14fdf1b3-61e5-49cd-a9e1-a66588505b4eile eşitlediğinizde kısıtlamalar ve sınırlamalar

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

OneDrive Iş sürüm numarasını verir

63A7735F-A47R-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Desteklenmeyen klasörler için OneDrive Iş dizinini denetleme

SharePoint kitaplıklarını bilgisayarınızda OneDrive işhttps://support.office.com/article/14fdf1b3-61e5-49cd-a9e1-a66588505b4eile eşitlediğinizde kısıtlamalar ve sınırlamalar

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Dosya boyutu sınırı için OneDrive Iş dizinini denetleme

SharePoint kitaplıklarını bilgisayarınızda OneDrive işhttps://support.office.com/article/14fdf1b3-61e5-49cd-a9e1-a66588505b4eile eşitlediğinizde kısıtlamalar ve sınırlamalar

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

En fazla öğe sınırı için OneDrive Iş dizinini denetleme

SharePoint kitaplıklarını bilgisayarınızda OneDrive işhttps://support.office.com/article/14fdf1b3-61e5-49cd-a9e1-a66588505b4eile eşitlediğinizde kısıtlamalar ve sınırlamalar

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

En fazla öğe sınırının eşitlenmiş SharePoint listelerini ve kitaplıklarını denetleme

SharePoint kitaplıklarını bilgisayarınızda OneDrive işhttps://support.office.com/article/14fdf1b3-61e5-49cd-a9e1-a66588505b4eile eşitlediğinizde kısıtlamalar ve sınırlamalar

17C9VSEÇ0C9-96FA-4014-986E-1C4B04486

SignInOptions 'ın varsayılan olarak ayarlandığını denetleme

OneDrive iş eşitleme "belirtilen SharePoint sitesine bağlanamıyoruz" hatasını döndürüyor

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Use, Content 'in varsayılan olarak ayarlandığını denetleme

Office 2013 vehttps://support.microsoft.com/kb/30390002016 'te "Bu özellik yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı" hatası

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-VSEÇ30D6C3EEFDC

Yerel makinede boş disk alanı ve toplam kapasite denetleme

CD4D025-549F-4528-A682-31BBVSEÇ246VSEÇ472

MSI 'ın karma yüklemesini denetleyin ve tıklama

OneDrive iş (eski adıyla SkyDrive Pro) tek BAŞıNA MSI yüklemesinden nasıl geçiş yapılır? tek başına OneDrive iş (eski adıyla SkyDrive Pro) tek başına

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-3042

Geçersiz Unicode karakter hatasını denetleme

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

OneDrive klasörünün dizin istatistikleri

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Excel dosyalarının dosya adı karakter sınırını denetleme

Microsoft Excel 'de dosya açtığınızda veya kaydettiğinizde hata iletisi: "dosya adı geçerli değil"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Merkezi tablo dosya boyutunun 2 GB 'yi aştığını denetleme

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Kabuk simgesi yer paylaşımı tanımlayıcıları sıralamasını denetleme

OneDrive ve OneDrive işhttps://support.microsoft.com/help/3079213/sync-icon-overlays-are-missing-from-onedrive-and-onedrive-for-business'de eşitleme simgesi kaplamaları kayboluyor

Daha fazla bilgi

Hangi işletim sistemlerinin Microsoft Destek Tanı paketlerini çalıştırabildiği hakkında daha fazla bilgi için Microsoft otomatik sorun giderme hizmetleri ve Destek Tanı platformu hakkında bilgibölümüne bakın.


Hala yardıma mı ihtiyacınız var? Microsoft Topluluğu'na gidin.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×