OneDrive eşitleme istemcisi ayarlarını denetlemek için Grup İlkesi kullanma 

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS)kullanan Windows Server Kurumsal ortamında yeni OneDrive eşitleme istemcisi yönetme BT yöneticileri için hazırlanmıştır.

Not: BT Yönetici değilseniz, OneDrive eşitleme istemcisini Windows dosyalarını eşitlemeOneDrive eşitleme ayarları hakkında bilgi için bkz.

Grup İlkesi kullanarak Onedrive'dan yönetme

 1. Son OneDrive eşitleme istemcisi Windows 10 çalıştıran bir Bilgisayara yükleyebilir. Bu .adml ve .admx dosyalarını yükler.

 2. %Localappdata%\Microsoft\OneDrive\YapıNumarası\adm\, dilinizi ihtiyaca için bir alt klasöre göz atın.

  ( YapıNumarası sayı görüntülenen eşitlenmiş istemci ayarları hakkında sekmesindeki burada.)

  OneDrive yükleme dizininde yön klasörü

 3. .Adml ve .admx dosyaları kopyalayabilir ve etki alanınızın merkezi deposundaki yapıştırabilirsiniz \\etki\sysvol\domain\Policies\PolicyDefinition ( etki alanı olduğu etki alanı adınızı corp.contoso.com gibi), ilgili dil klasöründe.

 4. Uzak Sunucu Yönetim Araçları' nı çalıştırarak etki alanı denetleyicisinden veya bir Windows bilgisayarda ayarlarını yapılandırın.

 5. Grup İlkesi nesneleri bir Active Directory kapsayıcısına (site, etki alanı veya kuruluş birimi) bağlantısı. Bilgi için Active Directory kapsayıcılar bağlantı Grup İlkesi nesnelerikonusuna bakın.

 6. Bir ilke kapsamını daraltmak için filtreleme güvenlik kullanın. Varsayılan olarak, bir ilke hangi bağlantılı olduğu, ancak güvenlik filtrelemesi bir alt ilkenin uygulamaya kullanıcı veya bilgisayarları kapsamını daraltmak için kullanabileceğiniz kapsayıcı içindeki tüm kullanıcı ve bilgisayar nesnelere uygulanır. Bilgi için bir GPO kapsamını filtrelemekonusuna bakın.

Etki alanınızdaki bilgisayarlarda kayıt defteri anahtarını ayarlayarak OneDrive Grup İlkesi nesneleri çalışın.

 • Etkinleştirme ya da bir ilke devre dışı karşılık gelen kayıt defteri anahtarını etki alanınızdaki bilgisayarlarda güncelleştirilir. Daha sonra geri Yapılandırılmadıiçin ilkesini ayarlama, karşılık gelen kayıt defteri anahtarını değiştirilemez ve etkin ilke ayarı değişmez. Bu nedenle bir ilke yapılandırdıktan sonra o ilke ileriye dönük Etkin ve devre dışı ayarları kullanın.

 • Kayıt defteri anahtarlarını yazılacağı konumu güncelleştirildi. En son dosyaları kullandığınızda, daha önce ayarladığınız kayıt defteri anahtarlarını silin.

Bilgisayar Yapılandırması ilkeleri

Bilgisayar Yapılandırması ilkeleri Bilgisayar Yapılandırması\İlkeler\Yönetim Şablonları\OneDrive altında bulunabilir.

Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi'nde Bilgisayar Yapılandırması ilkeleri

Aşağıdaki bilgisayar yapılandırması ilkeleri vardır:

Aşağıdaki bilinen klasörü Taşı ilkeleri alıyor olduğunuz. Henüz görmüyorsanız, en kısa olmalıdır.

Not: "SharePoint sunucusunun URL'sini şirket içi" ve "SharePoint önceliği belirlemesi ayarını kullanın (SPO) SharePoint Online ve SharePoint karma müşteriler için sunucu şirket içi" .adml dosyasına eklenir ve Önizleme'de yakında olacaktır.

Yalnızca belirli kuruluşlar için OneDrive hesapları eşitlemeyi izin ver   

Bu ilke, izin verilen Kiracı kimlikleri listesini belirterek OneDrive hesapları yalnızca bazı kuruluşlar için eşitlemek kullanıcılara izin ver sağlar. Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar bir kuruluşun listede olmayan bir hesap eklemek çalışırsanız bir hata iletisi alır. Bir kullanıcı hesabı varsa, dosyaları eşitlemeyi durdurun.

Seçenekler kutusunda, Kiracı kimliği girmek için Göster ' i tıklatın.

Bu ilke, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444'ü"

("1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliğinerede)

Bunun yerine belirli kuruluşlar engellemek için "OneDrive hesapları belirli kuruluşlar için eşitlemeyi bloğu." kullanın.

Bu ayar öncelik "OneDrive hesapları belirli kuruluşlar için eşitlemeyi bloğu." ilkesi olacak Aynı anda her iki ilke etkinleştirmeyin.

OneDrive hesapları belirli kuruluşlar için eşitlemeyi engelleme   

Bu ilkesi izin listesini belirterek başka bir kuruluş için dosyaları karşıya kullanıcıların engelleyin Kiracı kimlikleri engellenen. Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar engellenmiştir kuruluşa ait hesap eklemeyi denerseniz bir hata iletisi alır. Bir kullanıcı hesabı zaten eklemişse dosyaları eşitlemeyi durdurun.

Seçenekler kutusunda, Kiracı kimliği girmek için Göster ' i tıklatın.

Bu ilke, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444'ü"

("1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliğinerede)

Bunun yerine izin verilen kuruluşların listesini belirtmek için "OneDrive hesapları yalnızca belirli kuruluşlar için eşitlemeyi izin ver" kullanın.

"Etkin izin ver eşitleme OneDrive hesapları için yalnızca belirli kuruluşların." ilkesi varsa, bu ayar çalışmaz. Aynı anda her iki ilke etkinleştirmeyin.

Etkinleştir OneDrive isteğe bağlı dosyalar   

Bu ilke, OneDrive dosyaları isteğe bağlı kuruluşunuz için etkin olup olmadığını denetlemenizi sağlar. Dosyaları isteğe bağlı depolama alanı kullanıcılarınızın bilgisayarlarda kaydedin ve eşitleme ağ etkisini en aza yardımcı olur. Windows 10 Sonbahar oluşturucularının güncelleştirme kullanan kullanıcılara özellik kullanılabilir. Hakkında OneDrive dosyalarını isteğe bağlı daha fazla bilgi edinin.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, eşitleme istemcisi ayarlama yeni kullanıcılar yalnızca çevrimiçi dosyalar varsayılan olarak indirin. Bu ayar devre dışı bırakırsanız, Windows 10 kullanıcıları kullanıcıların önceki sürümlerinden birinde aynı eşitleme davranışı olur ve OneDrive üzerinde talep dosyaları açmak kullanamazsınız. Bu ayar devre dışı bırakırsanız, OneDrive dosyaları isteğe bağlı kapatılabilir veya devre dışı kullanıcılar tarafından. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "FilesOnDemandEnabled"="dword: 00000001"

Önceden varolan ekip siteleri ile OneDrive dosyalarını isteğe bağlı geçirme   

Bu ilke, OneDrive dosyaları isteğe bağlı etkinleştirdiğinizde SharePoint eşitlenen dosyalar için yalnızca çevrimiçi dosyalar dönüştürme sağlar. Bu ilkeyi etkinleştirmek, aynı ekip sitesi eşitlemeyi birçok PC'ler varsa ağ trafiğini ve yerel depolama alanı kullanımı en aza yardımcı olur.

Bu kuralı etkinleştirirseniz, ekip siteleri eşitlemekte içinde dosyaları yalnızca çevrimiçi dosyalar için varsayılan olarak değişir. Daha sonra eklenen veya ekip sitesi güncelleştirme dosyaları de yalnızca çevrimiçi dosyalar yüklenir. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DehydrateSyncedTeamSites"="dword: 00000001"

Onedrive'a kullanıcı oturum açtığında kadar ağ trafiğine oluşturmadan OneDrive önleme   

Bu ilke veya yerel bilgisayarda dosyaları eşitlemeye başlar OneDrive için kullanıcı işaretleri kadar OneDrive eşitleme istemcisi (OneDrive.exe) şablonunuzda ağ trafiğini (denetimini güncelleştirmeleri, vb.) dan önlemek sağlar.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar OneDrive eşitleme istemcisi yerel bilgisayarda oturum açın, veya OneDrive veya SharePoint dosyalarını otomatik olarak başlayacak şekilde eşitleme istemci bilgisayara eşitlemek için seçmeniz gerekir.

Bu ayar etkin değilse, kullanıcılar Windows'da oturum açtığımda OneDrive eşitleme istemcisi otomatik olarak başlar. Etkinleştirme veya bu ayarı devre dışı bırakırsanız, bu ayar Yapılandırılmadı olarak döndürmez. Böylece yapılandırma değişmez ve son yapılandırılmış ayarı da geçerliliğini korur. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "PreventNetworkTrafficPreUserSignIn"="dword: 00000001"

OneDrive.exe’nin kullandığı karşıya yükleme bant genişliği yüzdesinin üst sınırını ayarlama   

Bu ilke OneDrive eşitleme istemcisi karşıya yüklemek için kullanabileceğiniz bir bilgisayarın kullanılabilir karşıya yükleme verimi en yüksek yüzdesini yapılandırmanıza olanak tanır. (OneDrive yalnızca bu bant genişliği dosyaları eşitlerken kullanır.) Bir bilgisayar için kullanılabilen bant genişliği yüzde tanımlama arttırır yanıt eşitleme istemcisini sağlar, böylece sürekli, değişir ve arka planda eşitleme sırasında bant genişliği kullanılabilirliğini azaltır.

Bir dosyayı karşıya gibi bu ayarı etkinleştirirseniz, OneDrive eşitleme istemcisi ne kadar İçeriğim yüklenen ve bunu 60 saniyede bir dönem için en büyük karşıya yükleme verimi hizmetine o anda tanımlamak için gereken süreyi ölçüleri. En büyük karşıya yükleme verimi tepe üzerinde dayalı verimi değeri ölçü aralıkta görülen.

İşlem hacmi hesaplama karşıya yükleme

Not: Elde edilen en yüksek üretim değeri bazen daha yüksek veya düşük Internet servis sağlayıcısı (ISS) kullanıyor olabileceğiniz mekanizmaları azaltmayı farklı trafik nedeniyle beklenenden olabilir.

Bu hesaplanan değeri (Kimden, 10-99) bant genişliği kutusunda seçtiğiniz yüzdeyle daha sonra çarpılan ve sonraki 10 dakika verimi başlık kullanılır. 10 dakika sonra eşitleme istemcisinin başka bir 60 saniyelik ölçü gerçekleştirme ve bu ölçü dönem için yeni en büyük karşıya yükleme verimi değeri sonuçlarına göre yeniden ayarlayın. Karşıya yükleme verimi 60 saniyelik ölçü aralığında daraltılan değil ve en yüksek kullanılabilir verimi karşıya yüklenecek dosyaları sağlar. Bu iki başlıca senaryolar sağlar. Eşitleme istemcisinin olası en yüksek hızı nerede ölçme zaman aralığını sığdırabilirsiniz çünkü ilk olarak, çok küçük bir dosya hızla karşıya. İkinci olarak, herhangi bir uzun süre çalışan karşıya yükleme için eşitleme karşıya yükleme hızı ayarlama bu ayardan yüzde değer başına en iyi duruma getirme tutmak.

Düşük yüzde ayarladığınız, uzun dosyaları karşıya yüklemek için eşitleme istemcisini sürecek. % 50 veya daha yüksek bir değer öneririz. Varsayılan en yüksek yüzde % 99 ' dir. Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcıların eşitleme istemci ayarları açarak karşıya yükleme hızını değiştirmek açamazsınız ve ağ sekmesini tıklatarak.

Aşağıdaki kayıt defteri değeri bu ilkeyi etkinleştirmek 10 99 arasında bir sayıya ayarlar. Örneğin:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage"="dword:000000 32"

Yukarıdaki kayıt defteri anahtarını karşıya yükleme verimi yüzdeyi 00000032 olduğu 50 için onaltılık değerini kullanarak %50 olarak ayarlar.

Eşitleme istemcisini ve kontrol eden eşitleme verimi için gereksinim duyduğunuz ağ bant genişliği tahmin etme hakkında bilgi almak için ağ kullanımı OneDrive eşitleme istemcisini planlamabakın.

Windows 10 veya etki alanı kimlik bilgilerini kullanarak OneDrive sessizce yapılandırma   

Önemli: ADAL şimdi otomatik olarak etkinleştirilir indirin ve ayrı ayrı etkinleştirmek zorunda kalmamak için ne zaman bu İlkesi veya kayıt defteri anahtarını kullanın.

Bu ilke, birincil Windows hesabı Windows 10 ve Windows 7 ve daha sonra etki alanı kimlik bilgilerini kullanarak sessiz OneDrive eşitleme istemcisi yapılandırmanıza olanak sağlar.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, OneDrive.exe bu kimlik bilgilerini kullanarak iş veya Okul hesabıyla oturum dener. Büyük değilse, OneDrive klasörlerine seçmek için istemleri ve kullanılabilir disk alanı eşitlemeden önce denetler. Kullanıcıdan istenir eşik DiskSpaceCheckThresholdMB kullanarak yapılandırılabilir. OneDrive bilgisayarda her bir hesapta oturum açma dener ve bu hesaba başarılı sonra artık sessiz yapılandırma çalışır.

Bu ayarı etkinleştirin ve kullanıcı önceki OneDrive iş eşitleme istemcisini kullanıyorsa, yeni eşitleme istemcisini eşitlemeyi üzerinden alma dener. Yeni eşitleme istemcisini kullanıcının eşitleme ayarlarını önceki eşitleme istemciden almayı dener.

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar otomatik olarak oturum OneDrive çalışmayacaktır. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "SilentAccountConfig"="dword: 00000001"

Bu ilke DefaultRootDir yanı sıra DiskSpaceCheckThresholdMB ile kullanılabilir.

Lütfen bu özellik hakkında geri bildirim sahip veya herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bize bildirin. Bildirim alanında OneDrive simgesini sağ tıklatın ve "bir sorun bildirme."'i tıklatın Böylece doğrudan bu özelliği çalışma mühendisler geri bildirim gönderilir Lütfen "SilentConfig" ile geribildirimi etiketleme.

Tüm dosyaları otomatik olarak indirmek için OneDrive boyutu üst sınırı yapılandırma   

Bu ayar SilentAccountConfig ile birlikte kullanılır. Dosyaları OneDrive eşitleme istemcisi (OneDrive.exe) yüklemeleri önce eşitlemek istediğiniz klasörleri seçin (MB) cinsinden belirtilen eşik değerinden büyük bir OneDrive olan tüm kullanıcıların istenir.

Seçenekleri kutusunda Kiracı No ve en büyük boyutunu MB cinsinden (Kimden 4294967295 0) girmek için Göster ' i tıklatın.

Bu ilkeyi etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB] "1111-2222-3333-4444'ü" dword:0005000 =

(bir eşiği 5000 MB ayarlar "1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliği ve 0005000 nerede)

Klasörleri OneDrive bilinen Windows taşımak için kullanıcılara sor   

Bu ayar, kullanıcıların kendi belgeleri, resimleri ve Masaüstü klasörleri onedrive'ınıza taşıma ister "önemli klasörlerin koruma ayarlama" penceresinde görüntülenir.

OneDrive klasörünü koruma başlangıç paneli

Bu ayarı etkinleştirirseniz ve Kiracı Kimliğinizi sağlamak, bunlar oturumunuz açıkken kendi OneDrive eşitleme kullanıcılar "Önemli klasörlerin koruma ayarlama" penceresini görürsünüz. Bunlar penceresini kapatırsanız, tüm üç bilinen klasörleri taşıyana bir anımsatıcı bildirim etkinliği ortasında görüntülenir. Bir kullanıcı kendi bilinen klasörler için farklı bir OneDrive hesabı yeniden yönlendirilmiş, klasörleri kuruluşunuzun (var olan dosyaları geride) hesabınıza yönlendirmek için istenir.

Devre dışı bırakma veya bu ayarı, "Önemli klasörlerin koruma ayarlama" Pencere kullanıcılarınız için otomatik olarak gösterilmez.

Bu ilkeyi etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını ayarlar:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMOptInWithWizard" = "1111-2222-3333-4444'ü"

("1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliğinerede)

Klasörleri OneDrive bilinen Windows sessizce yönlendirme   

Bu ayar kullanıcı etkileşimi olmadan OneDrive kullanıcılarınızın belgeleri, resimleri ve Masaüstü klasörleri yönlendirmek sağlar. Bu ilke bilinen tüm klasörleri boşken ve farklı OneDrive hesap için yeniden yönlendirilmiş klasörler üzerinde çalışır. Bu kuralı "OneDriveklasörlere bilinen Windows taşımak için komut istemi kullanıcıların." ile birlikte kullanmanızı öneririz

Bu ilkeyi etkinleştirdiğinizde, gelecek sürümlerde artık boş bilinen klasörler için işaretleyin. Bunun yerine, bilinen klasörleri yönlendirilir ve bunların içeriklerini taşınır.

Bu ayarı etkinleştirin ve Kiracı Kimliğinizi sağlamak istiyorsanız, klasörlerine yönlendirildiniz sonra bir bildirim kullanıcılara görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.

Onedrive koruma iletisi

Devre dışı bırakma veya bu ayarı, kullanıcılarınızın bilinen klasörleri sessizce OneDriveiçin yönlendirilecek değil.

Bu ilkeyi etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarını ayarlar:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMSilentOptIn" = "1111-2222-3333-4444'ü"

("1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliğinerede)

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMSilentOptInWithNotification

Bu değeri 1 olarak ayarlayıp sonra başarılı yeniden yönlendirme bir bildirim görüntüler.

Kullanıcıların kendi PC klasörlere bilinen kendi Windows yönlendirmelerini engelleyebilirsiniz   

Bu ayar, kullanıcıların kendi belgeleri, resimleri ve Masaüstü klasörleri Onedrive'a yönlendirilen tutmak için zorlar.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, "Önemli klasörlerin koruma ayarlama" penceresinde "koruma Durdur" düğmesinin devre dışı bırakılacak ve bilinen bir klasörü eşitlemeyi durdurmak çalışırsanız kullanıcıların hata iletisi alırsınız.

Devre dışı bırakma veya bu ayarı, kullanıcıların kendi PC'ye bilinen klasörlerine yönlendirmek seçebilirsiniz.

Bu ilkeyi etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını ayarlar:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMBlockOptOut"="dword: 00000001"

Kullanıcıların kendi Windows klasörleri OneDrive bilinen taşınmasını engelleme   

Bu ayar, OneDrive iş hesabında için kendi belgeleri, resimleri ve Masaüstü klasörleri taşımasını kullanıcılar önler.

Not: Kişisel OneDrive hesaplara bilinen klasörleri taşıma etki alanına katılmış bilgisayara zaten engellenmiştir.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar "önemli klasörlerin koruma ayarlama" penceresiyle istenmez ve "korumayı Başlat" komutu devre dışı bırakılacak. Kullanıcı zaten bilinen klasörlerine taşınmışsa, bu klasörlerdeki dosyalar OneDrivekalır. Bu ilke, etkinleştirilmişse etkin olmayacak "OneDriveklasörlere bilinen Windows taşımak için kullanıcılara sor" veya "Sessizce OneDriveklasörlere bilinen Windows yönlendirin."

Devre dışı bırakma veya bu ayarı, kullanıcıların kendi bilinen klasörlerine taşıyacak şekilde seçebilirsiniz.

Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMBlockOptIn"="dword: 00000001"

Kullanıcı Yapılandırması ilkeleri

Kullanıcı Yapılandırması ilkeleri Kullanıcı Yapılandırması\İlkeler\Yönetim Şablonları\OneDrive altında bulunabilir.

Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi'nde OneDrive ayarları

Aşağıdaki kullanıcı yapılandırması ilkeleri vardır:

OneDrive klasörü için varsayılan konum ayarlama   

Bu ilke, kullanıcılar için OneDrive Sihirbazı eşitleme istemcisi ayarlama Hoş gittiğinizde OneDrive klasörü varsayılan konumu olarak belirli bir yol ayarlama sağlar. Varsayılan olarak, % userprofile % altında bir yoludur.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, yerel OneDrive – < Kiracı ad > klasör konumunu belirttiğiniz yolunu varsayılan olacaktır. Kiracı Kimliğinizi ve yolu belirtmek için Gösterseçenekleri kutusunda tıklatmanız gerekir.

Bu ilke, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını dosya yolunu belirten dize için ayarlar.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "1111-2222-3333-4444'ü"{kullanıcı path} =""

("1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliği nerede)

Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, yerel OneDrive – <kiracı adı> klasörünün varsayılan konumu olarak %userprofile% kullanılır.

Not: Grup İlkesi aracılığıyla % logonuser % ortam değişkeni çalışmaz. Bunun yerine % username % kullanmanızı öneririz.

Kullanıcıların kendi OneDrive klasör konumunu değiştirmesini önlemek   

Bu ilke, kullanıcıların kendi bilgisayarlarına OneDrive klasör konumunu değiştirmesini önlemek sağlar.

Bu ilkeyi kullanmak için Grup İlkesi Düzenleyicisi'nde, Kiracı kimliği girmeniz gerekir. Seçenekleri kutusunda, Kiracı Kimliğini girin ve ilke etkinleştirmek için 1 veya 0 devre dışı bırakmak girmek için Göster ' i tıklatın.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcıların kendi "OneDrive – {Kiracı ad}" konumunu değiştiremezsiniz Hoş Geldiniz OneDrive Sihirbazı sırasında klasör. Bu varsayılan konum kullanmalarını zorlar veya OneDrive klasörü için varsayılan konumu Ayarla ayarını ayarladıysanız, tüm kullanıcılar belirttiğiniz konuma yerel OneDrive klasörünüz sağlar.

Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "1111-2222-3333-4444'ü"="dword: 00000001"

("1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliği nerede)

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcıların kendi eşitleme klasör konumunu OneDrive Sihirbazı'na Hoş sırasında değiştirebilirsiniz.

Bu ilke OneDrive(örneğin, Belgeler klasörü) klasörlere bilinen Windows yönlendirerek bir parçası olarak kullanma hakkında daha fazla bilgi için OneDrive iş bilinen klasörleri yeniden yönlendirmekonusuna bakın.

Kullanıcıların kişisel OneDrive hesaplarını eşitlemesini engelleme   

Bu ilke Microsoft hesapla alırlar OneDrive depolama alanı kişisel dosyaları eşitleme kullanıcıların engelleyin oluşturmanızı sağlar. Varsayılan olarak, kullanıcıların kişisel OneDrive hesapları eşitlemek için izin verilir. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync"="dword: 00000001"

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcıların kendi kişisel OneDrive hesap için bir eşitleme ilişkisi ayarlamasını engellenir. Bunlar daha önce bir kişisel OneDrive hesabı eşitlemeye, bunların hata eşitleme istemcisini başlayacakları, ancak bunların dosyaları bilgisayarda kalır gösterilir.

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcıların kişisel OneDrive hesapları eşitlemek için izin verilir.

OneDrive.exe kullanan en büyük karşıya yükleme bant genişliği ayarlama   

Bu ilke, kilobayt (KB) cinsinden en büyük karşıya yükleme verimi ayarlama sağlar / sn OneDrive eşitleme istemcisiçalıştıran bilgisayarların. 50 KB/sn minimum oranıdır ve en fazla 100.000 KB/sn oranıdır. Düşük yapılandırdığınız karşıya yükleme verim oranı dosyaları karşıya yüklemek için OneDrive.exe çalıştıran bilgisayarları uzun zaman alır.

Varsayılan olarak, karşıya yükleme verimi sınırsız ve eşitleme istemcisinin doğrudan kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Bu ayarı etkinleştirirseniz, bu ilke tarafından etkilenen bilgisayarlara belirttiğiniz en büyük karşıya yükleme verimi kullanacağı ve kullanıcılar karşıya yükleme değiştirmeniz mümkün olmayacaktır oran eşitlenmiş istemci ayarları kendilerini. Bu ayarı belirtilen yapılandırmayla uygulamak için kullanıcıların cihazlarda yeniden başlatılması OneDrive.exe olduğuna dikkat edin. Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcıların bilgisayarlarına en büyük karşıya yükleme oranını eşitleme istemci ayarları açarak yapılandırabilirsiniz ve ağ sekmesini tıklatarak.

Bu ayar yalnızca katı trafiği kısıtlamaları, başlangıçta eşitleme istemcisini kuruluşunuzdaki dağıttığınız zaman gibi gerekli olduğu durumda kullanılan kullanmanızı öneririz. Bu eşitleme istemci performans azaltın ve kullanıcı deneyimini olumsuz çünkü bu ayarı sürekli kullanmanızı öneririz yoktur.

Bu ilkeyi etkinleştirdiğinizde, bant genişliği kutusuna bant genişliği (Kimden, 1 ile 100000) girmeniz gerekir.

Aşağıdaki kayıt defteri değeri bu ilkeyi etkinleştirmek 50-100.000 sayıya ayarlar. Örneğin:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit"="dword:000000 32"

Yukarıdaki kayıt defteri anahtarını karşıya yükleme verim oranı sınırı 50 KB/50 için 00000032 olduğu onaltılık değerini kullanarak saniye için ayarlar.

Eşitleme istemcisini ve kontrol eden eşitleme verimi için gereksinim duyduğunuz ağ bant genişliği tahmin etme hakkında bilgi almak için ağ kullanımı OneDrive eşitleme istemcisini planlamabakın.

Office dosyaları için birlikte yazma ve uygulama içinde paylaşma   

Bu ilke kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı işbirliği ve bunları Office 2016 ve Office 2103 Masaüstü uygulamalarından paylaşma olanak tanır. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients"="dword: 00000001"

Bu ayarı etkinleştirirseniz, Office sekme OneDrive eşitleme ayarlarında görüntüler ve "Office 2016 için eşitleme Office dosyaları, ı Aç kullanın" varsayılan olarak seçer.

Yeni OneDrive iş eşitleme istemcisini ayarlarını Office sekmesinin Ekran görüntüsü

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, Office sekmesinin eşitleme istemcisinde gizlenir ve birlikte yazma ve Office dosyaları için uygulama içi paylaşımı devre dışı bırakılmıştır. Kullanıcıların Office dosyalarında çakışma nasıl ele alınacağını seçebilirsiniz ayarını devre dışı olarak görecek ve dosya çakışmaları durumunda, her iki kopya korunur. Eşitleme istemcisini kullanma hakkında daha fazla bilgi için açabilirim Office dosyalarını eşitlemek için kullanım Office 2016bakın.

İkinci sürüm dalgasına kadar OneDrive.exe’yi güncelleştirmeyi geciktirme   

Biz OneDrive.exe için iki halkalar güncelleştirmeleri bırakın. İlk halka, "Üretim" varsayılan değerdir. Bir veya iki hafta tamamen bu çaldıracak şekilde çekime normalde sürer. Biz üretim çaldırma kayarak bitirdikten sonra ikinci zil "Kurumsal." biz bırakın. Kurumsal halka seçerek güncelleştirmeleri hazırlama ve kuruluşunuzdaki kişilerin dağıtım denetlemek için 60 gün sağlar. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate"="dword: 00000001"

Bu ayarı etkinleştirirseniz, ikinci halka sırasında OneDrive eşitleme istemciler (Kişisel hesaplar eşitleme için kullanılan da dahil olmak üzere) etki alanınızdaki güncelleştirilir.

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, güncelleştirmeler sırasında ilk halka kullanılabilir olmaz OneDrive eşitleme istemciler güncelleştirilir.

Güncelleştirme halkalar ve eşitleme istemcisinin güncelleştirmeleri nasıl denetleyeceğini hakkında daha fazla bilgi için güncelleştirme işlemi OneDrive eşitleme istemcisinibakın.

Çakışan Office dosyalarının nasıl işleneceğini kullanıcılar seçebilir   

Bu ilke, eşitleme sırasında Office 2016 dosya sürümleri arasında çakışma olduğunda ne olacağını belirler. Varsayılan olarak, kullanıcıların izin verilmiştir bunlar değişiklikleri birleştirmek veya her iki kopyalarını tutmak isteyip istemediğinize karar verin. Kullanıcıların eşitleme istemcisini her zaman dosya fork ve her iki kopyalarını tutmak için de yapılandırabilirsiniz. (Bu seçenek yalnızca Office 2016için kullanılabilir. Önceki sürümleriyle Office, dosyayı her zaman çatallanmış ve her iki kopya tutulur.) Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile"="dword: 00000001"

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar bunlar değişiklikleri birleştirmek veya her iki kopyalarını tutmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Kullanıcıların eşitleme istemcisini her zaman dosya fork ve aşağıda gösterildiği gibi her iki kopyalarını tutmak için de yapılandırabilirsiniz.

Eşitleme Ayarları iletişim kutusunun Office sekmesi

Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, eşitleme çakışması olduğunda dosya her zaman çatallanır ve her iki kopya da korunur. Eşitleme istemcisinde yapılandırma ayarı devre dışı bırakılır.

Bu kuralı etkinleştirmek için "yazma ve uygulama içi Office dosyaları için paylaşımı" ilkesi etkinleştirmeniz gerekir. Eşitleme istemcisini kullanma hakkında daha fazla bilgi için açabilirim Office dosyalarını eşitlemek için kullanım Office 2016bakın.

Kullanıcıların bilgisayardaki dosyalara erişmek için uzaktan dosya getirme özelliğini kullanmalarını engelleme   

Bu ilke, sağlar engelleme kullanıcıların kendi OneDrive.exe için Microsoft hesabıyla oturum açtığınızda Getir özelliğini kullanma. Onedrive.com'da gitmek kullanıcıların Getir özelliği sağlar şu anda çevrimiçi bir Windows bilgisayarda seçin OneDrive eşitleme istemcisiçalıştığını ve bu bilgisayardan tüm kişisel dosyalarınıza erişebilirsiniz. Varsayılan olarak, kullanıcıların Getir özelliğini kullanabilirsiniz.

İki ayarları - vardır biri 32 bit bilgisayarlar, diğeri 64-bit bilgisayarlar için. Bu ayarları etkinleştirme aşağıdaki kayıt defteri anahtar değerlerini 1 olarak ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\Remote erişim] "GPOEnabled"="dword: 00000001"

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote erişim] "GPOEnabled"="dword: 00000001"

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcıların getirme özelliğini kullanması engellenir.

Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar getirme özelliğini kullanabilir.

OneDrive.exe kullanan indirme en fazla bant genişliğini ayarlamak   

Bu ilke, kilobayt (KB) cinsinden en fazla indirme verimi ayarlama sağlar / sn OneDrive eşitleme istemcisiçalıştıran bilgisayarların. 50 KB/sn minimum oranıdır ve en fazla 100.000 KB/sn oranıdır. Düşük yapılandırdığınız indirme verim oranı dosyaları indirmek için OneDrive.exe çalıştıran bilgisayarları uzun sürer.

Varsayılan olarak, indirme verimi sınırsız ve eşitleme istemcisinin doğrudan kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Bu ayarı etkinleştirirseniz, bu ilke tarafından etkilenen bilgisayarlara belirttiğiniz maksimum indirme verimi kullanacağı ve kullanıcılar indirme değiştirmeniz mümkün olmayacaktır oran eşitlenmiş istemci ayarları kendilerini. OneDrive.exe bu ayarı belirtilen yapılandırmayla uygulamak için kullanıcıların cihazlarda yeniden başlatılması gerektiğini unutmayın. Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcıların bilgisayarlarına için en fazla indirme hızını eşitleme istemci ayarları açarak yapılandırabilirsiniz ve ağ sekmesini tıklatarak.

Bu ayar durumlarda nerede dosyaları isteğe bağlı etkin değil ve katı trafiği kısıtlamaları, ne zaman, başlangıçta eşitleme istemcisini kuruluşunuza dağıtmadan veya ekip siteleri de eşitlemeyi etkinleştirme gibi gerekli nerede kullanmanızı öneririz. Bu eşitleme istemci performans azaltın ve kullanıcı deneyimini olumsuz çünkü bu ayarı sürekli kullanmanızı öneririz yoktur.

Bu ilkeyi etkinleştirdiğinizde, bant genişliği kutusuna bant genişliği (Kimden, 1 ile 100000) girmeniz gerekir.

Aşağıdaki kayıt defteri değeri bu ilkeyi etkinleştirmek 50-100.000 sayıya ayarlar. Örneğin:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit dword:000000 32" = ""

Yukarıdaki kayıt defteri anahtarını indirme verim oranı sınırını 50 KB/50 için 00000032 olduğu onaltılık değerini kullanarak saniye için ayarlar.

Eşitleme istemcisini ve kontrol eden eşitleme verimi için gereksinim duyduğunuz ağ bant genişliği tahmin etme hakkında bilgi almak için ağ kullanımı OneDrive eşitleme istemcisini planlamabakın.

OneDrive oturum açma deneyimini öğreticide görmemesi kullanıcılar   

Bu ayar, kullanıcıların web tabanlı öğreticiyi ilk çalıştırma deneyimi OneDrive sonundaki başlatmasını engellemek sağlar. Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar hesaplarıyla ayarlamayı bitirdiğinizde öğreticiyi görmez. Devre dışı bırakma veya bu ayarı, öğretici görünür.

Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisableTutorial"="dword: 00000001"

Ayrıca Bkz:

Yeni OneDrive eşitleme istemcisini kuruluş ortamında dağıtma

Eşitleme istemcisini yükleme kullanıcıların Engelle'yi

Yalnızca belirli etki alanına katılmış bilgisayarlarda eşitlemeyi izin ver

Belirli bir dosya türlerini eşitlemeyi engelleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×