OneDrive eşitleme istemci ayarları denetlemek için Grup İlkesi kullanma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Son güncelleştirme: aralık 2017

Bu makalede, Active Directory etki alanı hizmetleri kullanan Windows Server enterprise ortamında OneDrive eşitleme istemcisini yönetme BT yöneticileri içindir.

Önemli: ADML ve ADMX dosyaları OneDrive yükleme dizininde %localappdata%\Microsoft\OneDrive\YapıNumarası\adm\ hazırdır.

( YapıNumarası sayı görüntülenen eşitlenmiş istemci ayarları hakkında sekmesindeki burada.)

Not: BT yöneticisi değilseniz, Windows yeni OneDrive eşitleme istemcisini ile çalışmaya başlamaOneDrive eşitleme ayarları hakkında bilgi için bakın. Eşitleme ayarlarını kuruluşunuzdaki denetlemek için OneDrive yönetim merkezini kullanma hakkında daha fazla bilgi için OneDrive Yönetim Merkezi'nebakın.

Aşağıdaki kullanıcı yapılandırması ilkeleri vardır:

Aşağıdaki bilgisayar yapılandırması ilkeleri vardır:

Grup İlkesi OneDrive ile kullanma

Grup İlkesi ile OneDrive yönetmek için OneDrive yükleyin ve OneDrive.admx ve OneDrive.adml dosyaları, Grup İlkesi merkezi deposuna %localappdata%\Microsoft\OneDrive\YapıNumarası\adm\ kopyalayın.

Bu ilkeler, etki alanınızdaki bilgisayarlarda OneDrive eşitleme istemcisinin (OneDrive.exe) tanıdığı kayıt defteri anahtarları ayarlanarak çalışır. Aşağıdaki bölümlerde her ilkenin ne yaptığı ve ilkeyi yapılandırmadığınız durumdaki varsayılan davranışı açıklanır.

Notlar:

  • Etkinleştirme ya da bir ilke devre dışı karşılık gelen kayıt defteri anahtarını etki alanınızdaki bilgisayarlarda güncelleştirilir. Daha sonra geri Yapılandırılmadıiçin ilkesini ayarlama, karşılık gelen kayıt defteri anahtarını değiştirilemez ve etkin ilke ayarı değişmez. Bu nedenle bir ilke yapılandırdıktan sonra o ilke ileriye dönük Etkin ve devre dışı ayarları kullanın.

  • Kayıt defteri anahtarlarını yazılacağı konumu güncelleştirildi. Son dağıtım paketi kullandığınızda, daha önce ayarladığınız kayıt defteri anahtarlarını silin.

Kullanıcı Yapılandırması ilkeleri

Kullanıcı Yapılandırması ilkeleri Kullanıcı Yapılandırması\İlkeler\Yönetim Şablonları\OneDrive altında bulunabilir.

Office dosyaları için birlikte yazma ve uygulama içinde paylaşma   

Bu ilke kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı işbirliği ve bunları Office 2016 ve Office 2103 Masaüstü uygulamalarından paylaşma olanak tanır. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword: 00000001

Bu ayarı etkinleştirirseniz, OneDrive eşitleme ayarlarında Office sekme görüntüler ve "Office 2016 için eşitleme Office dosyaları, ı Aç kullanın" varsayılan olarak seçer.

Yeni OneDrive iş eşitleme istemcisini ayarlarını Office sekmesinin Ekran görüntüsü

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, Office sekmesinin eşitleme istemcisinde gizlenir ve birlikte yazma ve Office dosyaları için uygulama içi paylaşımı devre dışı bırakılmıştır. Kullanıcıların Office dosyalarında çakışma nasıl ele alınacağını seçebilirsiniz ayarını devre dışı olarak görecek ve dosya çakışmaları durumunda, her iki kopya korunur. Eşitleme istemcisini kullanma hakkında daha fazla bilgi için açabilirim Office dosyalarını eşitlemek için kullanım Office 2016bakın.

İkinci sürüm dalgasına kadar OneDrive.exe’yi güncelleştirmeyi geciktirme   

Biz OneDrive.exe için iki halkalar güncelleştirmeleri bırakın. İlk halka, "Üretim" varsayılan değerdir. Bir veya iki hafta tamamen bu çaldıracak şekilde çekime normalde sürer. Biz üretim çaldırma kayarak bitirdikten sonra ikinci zil "Kurumsal." biz bırakın. Kurumsal halka seçerek güncelleştirmeleri hazırlama ve kuruluşunuzdaki kişilerin dağıtım denetlemek için 60 gün sağlar. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword: 00000001

Bu ayarı etkinleştirirseniz, ikinci halka sırasında OneDrive eşitleme istemciler (Kişisel hesaplar eşitleme için kullanılan da dahil olmak üzere) etki alanınızdaki güncelleştirilir.

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, güncelleştirmeler sırasında ilk halka kullanılabilir olmaz OneDrive eşitleme istemciler güncelleştirilir.

Güncelleştirme halkalar ve eşitleme istemcisinin güncelleştirmeleri nasıl denetleyeceğini hakkında daha fazla bilgi için güncelleştirme işlemi OneDrive eşitleme istemcisinibakın.

Kullanıcıların kendi OneDrive klasör konumunu değiştirmesini önlemek   

Bu ilke, kullanıcıların kendi bilgisayarlarına OneDrive klasör konumunu değiştirmesini önlemek sağlar.

Bu ilkeyi kullanmak için Kiracı kimliği girin ve Grup İlkesi Düzenleyicisi bu ilkeyi etkinleştirmek istediğiniz yolu aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{Kiracı kimliği}" = dword: 00000001

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcıların kendi "OneDrive – {Kiracı ad}" konumunu değiştiremezsiniz Hoş Geldiniz OneDrive Sihirbazı sırasında klasör. Bu varsayılan konum kullanmalarını zorlar veya OneDrive klasörü için varsayılan konumu Ayarla ayarını ayarladıysanız, tüm kullanıcılar belirttiğiniz konuma yerel OneDrive klasörünüz sağlar.

Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar OneDrive’a Hoş Geldiniz sihirbazı sırasında eşitleme klasörlerinin konumunu değiştirebilirler.

Bu ilke Windows bilinen klasörleri (örneğin, Belgeler klasörü) Onedrive'a yönlendirme bir parçası olarak kullanma hakkında daha fazla bilgi için OneDrive iş bilinen klasörleri yeniden yönlendirmekonusuna bakın.

Kullanıcıların kişisel OneDrive hesaplarını eşitlemesini engelleme   

Kişisel bir Microsoft hesabı ile alırlar OneDrive depolama alanı dosyaları eşitleme kullanıcıların engelleyin bu İlkesi oluşturmanızı sağlar. Varsayılan olarak, kullanıcıların kişisel OneDrive hesapları eşitlemek için izin verilir. Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword: 00000001

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcıların kendi kişisel OneDrive hesap için bir eşitleme ilişkisi ayarlamasını engellenir. Bunlar daha önce bir kişisel OneDrive hesabı eşitlemeye, bunların hata eşitleme istemcisini başlayacakları, ancak bunların dosyaları bilgisayarda kalır gösterilir.

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcıların kişisel OneDrive hesapları eşitlemek için izin verilir.

OneDrive klasörü için varsayılan konum ayarlama   

Bu ilke, kullanıcılar için OneDrive Sihirbazı eşitleme istemcisi ayarlama Hoş gittiğinizde OneDrive klasörü varsayılan konumu olarak belirli bir yol ayarlama sağlar. Varsayılan olarak, % userprofile % altında bir yoludur.

Bu ilkeyi kullanmak için Kiracı kimliği ve istediğiniz varsayılan yolunu Grup İlkesi Düzenleyicisi'nde belirtmeniz gerekir. Bu ilke, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını dosya yolunu belirten dize için ayarlar.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{Kiracı kimliği}" = "{kullanıcı path}"

Bu ayarı etkinleştirirseniz, yerel OneDrive – <kiracı adı> klasörünün varsayılan konumu olarak OneDrive ADMX dosyasına belirttiğiniz yol kullanılır.

Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, yerel OneDrive – <kiracı adı> klasörünün varsayılan konumu olarak %userprofile% kullanılır.

Birden fazla Kiracı için bu ayarın uygulanmasını gerekiyorsa, istediğiniz varsayılan yolu girdilere Grup İlkesi Düzenleyicisi'nde ek Kiracı kimliklerini girin.

Not: Grup İlkesi aracılığıyla % logonuser % ortam değişkeni çalışmaz. Bunun yerine % username % kullanmanızı öneririz.

Çakışan Office dosyalarının nasıl işleneceğini kullanıcılar seçebilir   

Bu ilke, eşitleme sırasında Office 2016 dosya sürümleri arasında çakışma olduğunda ne olacağını belirler. Varsayılan olarak, kullanıcıların izin verilmiştir bunlar değişiklikleri birleştirmek veya her iki kopyalarını tutmak isteyip istemediğinize karar verin. Kullanıcıların eşitleme istemcisini her zaman dosya fork ve her iki kopyalarını tutmak için de yapılandırabilirsiniz. (Bu seçenek yalnızca Office 2016için kullanılabilir. Önceki sürümleriyle Office, dosyayı her zaman çatallanmış ve her iki kopya tutulur.) Bu ilkeyi etkinleştirmek aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değerini 1 olarak ayarlar.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword: 00000001

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar bunlar değişiklikleri birleştirmek veya her iki kopyalarını tutmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Kullanıcıların eşitleme istemcisini her zaman dosya fork ve aşağıda gösterildiği gibi her iki kopyalarını tutmak için de yapılandırabilirsiniz.

Eşitleme Ayarları iletişim kutusunun Office sekmesi

Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, eşitleme çakışması olduğunda dosya her zaman çatallanır ve her iki kopya da korunur. Eşitleme istemcisinde yapılandırma ayarı devre dışı bırakılır.

Bu kuralı etkinleştirmek için "yazma ve uygulama içi Office dosyaları için paylaşımı" ilkesi etkinleştirmeniz gerekir. Eşitleme istemcisini kullanma hakkında daha fazla bilgi için açabilirim Office dosyalarını eşitlemek için kullanım Office 2016bakın.

OneDrive.exe kullanan en büyük karşıya yükleme verimi ayarlama   

Bu ilke, kilobayt (KB) cinsinden en büyük karşıya yükleme verimi ayarlama sağlar / sn OneDrive eşitleme istemcisini çalıştıran bilgisayarların. 50 KB/sn minimum oranıdır ve en fazla 100.000 KB/sn oranıdır. Düşük yapılandırdığınız karşıya yükleme verim oranı dosyaları karşıya yüklemek için OneDrive.exe çalıştıran bilgisayarları uzun zaman alır.

Varsayılan olarak, karşıya yükleme verimi sınırsız ve eşitleme istemcisinin doğrudan kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Bu ayarı etkinleştirirseniz, bu ilke tarafından etkilenen bilgisayarlara belirttiğiniz en büyük karşıya yükleme verimi kullanacağı ve kullanıcılar karşıya yükleme değiştirmeniz mümkün olmayacaktır oran eşitlenmiş istemci ayarları kendilerini. Bu ayarı belirtilen yapılandırmayla uygulamak için kullanıcıların cihazlarda yeniden başlatılması OneDrive.exe olduğuna dikkat edin. Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcıların bilgisayarlarına en büyük karşıya yükleme oranını eşitleme istemci ayarları açarak yapılandırabilirsiniz ve ağ sekmesini tıklatarak.

Bu ayar yalnızca katı trafiği kısıtlamaları, başlangıçta eşitleme istemcisini kuruluşunuzdaki dağıttığınız zaman gibi gerekli olduğu durumda kullanılan kullanmanızı öneririz. Bu eşitleme istemci performans azaltın ve kullanıcı deneyimini olumsuz çünkü bu ayarı sürekli kullanmanızı öneririz yoktur.

Aşağıdaki kayıt defteri değeri bu ilkeyi etkinleştirmek 50-100.000 sayıya ayarlar. Örneğin:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" dword:000000 32 =

Yukarıdaki kayıt defteri anahtarını karşıya yükleme verim oranı sınırı 50 KB/50 için 00000032 olduğu onaltılık değerini kullanarak saniye için ayarlar.

Eşitleme istemcisini ve kontrol eden eşitleme verimi için gereksinim duyduğunuz ağ bant genişliği tahmin etme hakkında bilgi almak için ağ kullanımı OneDrive eşitleme istemcisini planlamabakın.

OneDrive.exe kullanan maksimum indirme verimi ayarlama   

Bu ilke, kilobayt (KB) cinsinden en fazla indirme verimi ayarlama sağlar / sn OneDrive eşitleme istemcisini çalıştıran bilgisayarların. 50 KB/sn minimum oranıdır ve en fazla 100.000 KB/sn oranıdır. Düşük yapılandırdığınız indirme verim oranı dosyaları indirmek için OneDrive.exe çalıştıran bilgisayarları uzun sürer.

Varsayılan olarak, indirme verimi sınırsız ve eşitleme istemcisinin doğrudan kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Bu ayarı etkinleştirirseniz, bu ilke tarafından etkilenen bilgisayarlara belirttiğiniz maksimum indirme verimi kullanacağı ve kullanıcılar indirme değiştirmeniz mümkün olmayacaktır oran eşitlenmiş istemci ayarları kendilerini. OneDrive.exe bu ayarı belirtilen yapılandırmayla uygulamak için kullanıcıların cihazlarda yeniden başlatılması gerektiğini unutmayın. Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcıların bilgisayarlarına için en fazla indirme hızını eşitleme istemci ayarları açarak yapılandırabilirsiniz ve ağ sekmesini tıklatarak.

Bu ayar durumlarda nerede dosyaları isteğe bağlı etkin değil ve katı trafiği kısıtlamaları, ne zaman, başlangıçta eşitleme istemcisini kuruluşunuza dağıtmadan veya ekip siteleri de eşitlemeyi etkinleştirme gibi gerekli nerede kullanmanızı öneririz. Bu eşitleme istemci performans azaltın ve kullanıcı deneyimini olumsuz çünkü bu ayarı sürekli kullanmanızı öneririz yoktur.

Aşağıdaki kayıt defteri değeri bu ilkeyi etkinleştirmek 50-100.000 sayıya ayarlar. Örneğin:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" dword:000000 32 =

Yukarıdaki kayıt defteri anahtarını indirme verim oranı sınırını 50 KB/50 için 00000032 olduğu onaltılık değerini kullanarak saniye için ayarlar.

Eşitleme istemcisini ve kontrol eden eşitleme verimi için gereksinim duyduğunuz ağ bant genişliği tahmin etme hakkında bilgi almak için ağ kullanımı OneDrive eşitleme istemcisini planlamabakın.

Bilgisayar Yapılandırması ilkeleri

Bilgisayar Yapılandırması ilkeleri Bilgisayar Yapılandırması\İlkeler\Yönetim Şablonları\OneDrive altında bulunabilir.

Karşıya yükleme verimi en yüksek yüzdesini OneDrive.exe için ayarlama   

Bu ilke OneDrive eşitleme istemcisini yüklemek için kullanabileceğiniz bir bilgisayarın kullanılabilir karşıya yükleme verimi en yüksek yüzdesini yapılandırmanıza olanak tanır. (OneDrive yalnızca bu bant genişliği dosyaları eşitlerken kullanır.) Bir bilgisayar için kullanılabilen bant genişliği yüzde tanımlama arttırır yanıt eşitleme istemcisini sağlar, böylece sürekli, değişir ve arka planda eşitleme sırasında bant genişliği kullanılabilirliğini azaltır.

Bir dosyayı karşıya gibi bu ayarı etkinleştirirseniz, ne kadar İçeriğim yüklenen OneDrive eşitleme istemcisini ölçüler ve bunu 60 saniyede bir dönem için en fazla tanımlamak için gereken süreyi verimi o anda hizmete yükleyin. En büyük karşıya yükleme verimi tepe üzerinde dayalı verimi değeri ölçü aralıkta görülen.

İşlem hacmi Calculation_C3_2017821163425 karşıya yükleme

Not: Edinilen en yüksek üretim değeri bazen daha yüksek veya düşük Internet servis sağlayıcısı (ISS) kullanıyor olabileceğiniz mekanizmaları azaltmayı farklı trafik nedeniyle beklenenden olabilir.

Bu hesaplanan değer daha sonra bu ayarı tanımlama yüzdeyle çarpılan ve sonraki 10 dakika verimi başlık kullanılır. 10 dakika sonra eşitleme istemcisinin başka bir 60 saniyelik ölçü gerçekleştirme ve bu ölçü dönem için yeni en büyük karşıya yükleme verimi değeri sonuçlarına göre yeniden ayarlayın. Karşıya yükleme verimi 60 saniyelik ölçü aralığında daraltılan değil ve en yüksek kullanılabilir verimi karşıya yüklenecek dosyaları sağlar. Bu iki başlıca senaryolar sağlar. Eşitleme istemcisinin olası en yüksek hızı nerede ölçme zaman aralığını sığdırabilirsiniz çünkü ilk olarak, çok küçük bir dosya hızla karşıya. İkinci olarak, herhangi bir uzun süre çalışan karşıya yükleme için eşitleme karşıya yükleme hızı ayarlama bu ayardan yüzde değer başına en iyi duruma getirme tutmak.

Aşağıdaki kayıt defteri değeri bu ilkeyi etkinleştirmek 10 99 arasında bir sayıya ayarlar. Örneğin:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" dword:000000 32 =

Yukarıdaki kayıt defteri anahtarını karşıya yükleme verimi yüzdeyi 00000032 olduğu 50 için onaltılık değerini kullanarak %50 olarak ayarlar.

Düşük yüzde ayarladığınız, uzun dosyaları karşıya yüklemek için eşitleme istemcisini sürecek. % 50 veya daha yüksek bir değer öneririz. Varsayılan en yüksek yüzde % 99 ' dir. Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcıların eşitleme istemci ayarları açarak karşıya yükleme hızını değiştirmek açamazsınız ve ağ sekmesini tıklatarak.

Eşitleme istemcisini ve kontrol eden eşitleme verimi için gereksinim duyduğunuz ağ bant genişliği tahmin etme hakkında bilgi almak için ağ kullanımı OneDrive eşitleme istemcisini planlamabakın.

Kullanıcıların bilgisayardaki dosyalara erişmek için uzaktan dosya getirme özelliğini kullanmalarını engelleme   

Bu ilke, sağlar engelleme kullanıcıların kendi OneDrive.exe için Microsoft hesabıyla oturum açtığınızda Getir özelliğini kullanma. Getir bu özellik şu anda çevrimiçi bir Windows bilgisayarda Onedrive.com'da seçin ve OneDrive eşitleme istemcisini çalıştırıp bu bilgisayardan tüm kişisel dosyalarınıza erişmek gitmek kullanıcıların sağlar. Varsayılan olarak, kullanıcıların Getir özelliğini kullanabilirsiniz.

İki ayarları - vardır biri 32 bit bilgisayarlar, diğeri 64-bit bilgisayarlar için. Bu ayarları etkinleştirme aşağıdaki kayıt defteri anahtar değerlerini 1 olarak ayarlar.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote erişim] "GPOEnabled" = dword: 00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote erişim] "GPOEnabled" = dword: 00000001

Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcıların getirme özelliğini kullanması engellenir.

Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar getirme özelliğini kullanabilir.

Yalnızca belirli kuruluşlar için OneDrive hesapları eşitlemeyi izin ver   

Bu ilke, izin verilen Kiracı kimlikleri listesini belirterek OneDrive hesapları yalnızca bazı kuruluşlar için eşitlemek kullanıcılara izin ver sağlar. Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar bir kuruluşun listede olmayan bir hesap eklemek çalışırsanız bir hata iletisi alır. Bir kullanıcı hesabı varsa, dosyaları eşitlemeyi durdurun.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444'ü"

("1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliği nerede)

Bunun yerine belirli kuruluşlar engellemek için "OneDrive hesapları belirli kuruluşlar için eşitlemeyi bloğu." kullanın.

Bu ayar öncelik İlkesi "belirli kuruluşlar eşitleme OneDrive hesaplarında engelleyin." olur Aynı anda her iki ilke etkinleştirmeyin.

OneDrive hesapları belirli kuruluşlar için eşitlemeyi engelleme   

Bu ilkesi izin listesini belirterek başka bir kuruluş için dosyaları karşıya kullanıcıların engelleyin Kiracı kimlikleri engellenen. Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar engellenmiştir kuruluşa ait hesap eklemeyi denerseniz bir hata iletisi alır. Bir kullanıcı hesabı zaten eklemişse dosyaları eşitlemeyi durdurun.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444'ü"

("1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliği nerede)

Bunun yerine izin verilen kuruluşların listesini belirtmek için "OneDrive hesapları yalnızca belirli kuruluşlar için eşitlemeyi izin ver" kullanın.

"Etkin izin ver eşitleme OneDrive hesapları için yalnızca belirli kuruluşların." ilkesi varsa, bu ayar çalışmaz. Aynı anda her iki ilke etkinleştirmeyin.

(Önizleme sürümü) Windows 10 veya etki alanı kimlik bilgilerini kullanarak OneDrive sessizce yapılandırma   

Önemli: Bu ayar etkinleştirirseniz, ADAL etkinleştirilmelidir veya hesap yapılandırması başarısız olur. İndirin ve EnableADAL.reg ADAL etkinleştirme ve eşitleme istemcisini yeniden açın.

Bu ilke, birincil Windows hesabı Windows 10 ve Windows 7 ve daha sonra etki alanı kimlik bilgilerini kullanarak sessiz OneDrive eşitleme istemcisini yapılandırmanıza olanak sağlar.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, OneDrive.exe bu kimlik bilgilerini kullanarak iş veya Okul hesabıyla oturum dener. Büyük değilse, OneDrive klasörlerine seçmek için istemleri ve kullanılabilir disk alanı eşitlemeden önce denetler. Kullanıcıdan istenir eşik DiskSpaceCheckThresholdMB kullanarak yapılandırılabilir. OneDrive bilgisayarda her bir hesapta oturum açma dener ve bu hesaba başarılı sonra artık sessiz yapılandırma çalışır.

Bu ayarı etkinleştirin ve kullanıcı önceki OneDrive iş eşitleme istemcisini kullanıyorsa, yeni eşitleme istemcisini eşitlemeyi üzerinden alma dener. Yeni eşitleme istemcisini kullanıcının eşitleme ayarlarını önceki eşitleme istemciden almayı dener.

Bu ayar devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar otomatik olarak oturum OneDrive çalışmayacaktır.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = dword: 00000001

Bu ilke DefaultRootDir yanı sıra DiskSpaceCheckThresholdMB ile kullanılabilir.

Lütfen bu özellik hakkında geri bildirim sahip veya herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bize bildirin. Bildirim alanında OneDrive simgesini sağ tıklatın ve "bir sorun bildirme."'i tıklatın Böylece doğrudan bu özelliği çalışma mühendisler geri bildirim gönderilir Lütfen "SilentConfig" ile geribildirimi etiketleme.

(Önizleme sürümü) Tüm dosyaları otomatik olarak indirmek için OneDrive boyutu üst sınırı yapılandırma   

Bu ayar SilentAccountConfig ile birlikte kullanılır. Dosyaları OneDrive eşitleme istemcisini (OneDrive.exe) yüklemeleri önce eşitlemek istediğiniz klasörleri seçin (MB) cinsinden belirtilen eşik değerinden büyük bir OneDrive olan tüm kullanıcıların istenir.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Örnek: "1111-2222-3333-4444'ü" dword:0005000 =

(burada "1111-2222-3333-4444'ü" Kiracı kimliği ve bir eşiği 5000 MB 0005000 ayarlar)

İlgili Konular

Yeni OneDrive eşitleme istemcisini kuruluş ortamında dağıtma
eşitleme istemcisini yükleme kullanıcıların Engelle'yi
yalnızca belirli etki alanına katılmış bilgisayarlarda eşitlemeyi izin ver
bloğu belirli dosya eşitleme türleri

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×