OneDrive İş ile temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

OneDrive İş ile temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Bilgisayarınızdaki OneDrive İş klasöründeki dosyaları depolamak ve paylaşmak için klavyenizi ve ekran okuyucuyu kullanın. Bu uygulamayı ekran okuyucusu ve JAWS ile sınadık, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve yönergelerini takip eden diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir. Çevrimiçi olduğunuzda, OneDrive İş depolanan dosyalar bu klasörle otomatik olarak eşitlenir.

Notlar: 

Bu konuda

OneDrive Iş 'i açma

OneDrive uygulaması Windows 10 yerleşik olarak bulunur ve Dosya Gezgininde OneDrive klasörü otomatik olarak görüntülenir.

Dosya Gezgini 'ni kullanarak OneDrive İş klasörünüze bağlanmak için, önce OneDrive bilgisayarınıza eşitlemeniz gerekir. OneDrive İş klasör adı, OneDrive-contoso veya OneDrive@Contoso.comgibi Microsoft 365 kuruluş adınızı içerir.

Daha fazla bilgi için, OneDrive iş 'i eşitlemek için ekran okuyucu kullanmakonusuna bakın.

Cortana 'Yı kullanarak OneDrive 'ı açma

 1. Cortana arama kutusuna gitmek için Windows logo tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "arama kutusu."

 2. OneDriveyazın. Şunu duyarsınız: "OneDrive, masaüstü uygulaması." Enter tuşuna basın.

OneDrive 'ı dosya Gezgini 'nden açma

 1. Dosya Gezgini’ni açmak için, Windows logo tuşu+E tuşlarına basın. Dosya Gezgini açılır ve odak Öğeler görünümünde olur.

 2. Gezinti Bölmesi 'ne gitmek için Shift + F6 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "ağaç görünümü."

 3. "OneDrive " sözlerini duyana kadar ok tuşlarına basın ve ENTER tuşuna basın.

OneDrive Iş 'te oturum açma

OneDrive ilk kez açtığınızda, oturum açmanız, bilgisayarınızdaki OneDrive klasörünüzün konumunu seçmeniz ve eşitlemek istediğiniz dosyaları ve klasörleri seçmeniz istenir.

 1. Yukarıda açıklandığı gibi Cortana arama veya dosya Gezgini 'ni kullanarak OneDrive açın.

 2. Şunu duyarsınız: "Microsoft OneDrive. E-posta adresinizi girin. " Odaklanma e-posta adresi alanıdır. Kuruluş adresinizi yazın ve ENTER tuşuna basın.

 3. OneDrive için hem kişisel hem de iş hesaplarınız varsa şunları duyarsınız: "Bu e-posta adresi hem OneDrive 'da hem de OneDrive Iş için kullanılır. Öncelikle hangi oturumu açmak istersiniz? " "Iş veya okul, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ara çubuğu 'Na basın.

 4. Kuruluşunuzun oturum açma iletişim kutusu açılır. Odaklanma parola alanıdır. Parolanızı yazın. İşiniz bittiğinde "oturum aç" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ara çubuğu 'Na basın.

 5. Bu, OneDrive klasörünüz iletişim kutusu açılır. Varsayılan olarak OneDrive klasörü C.. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli konumu kabul etmek ve devam etmek için "Ileri" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ara çubuğu 'Na basın.

  • klasör konumunu değiştirmek için, "Konumu Değiştir" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından ENTER tuşuna basın.

 6. OneDrive dosyalarınızı bu bilgisayarla eşitle iletişim kutusu açılır. Varsayılan olarak, OneDrive İş tüm dosyalar ve klasörler eşitlenmek üzere seçilmiştir. Tümünü eşitlemek istemiyorsanız, bu iletişim kutusunda dosya ve klasörleri seçebilirsiniz.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm OneDrive İş dosyalarınızı ve klasörlerinizi bilgisayarınızla eşitlemek için "Ileri" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  • Bilgisayarınızı eşitlemek için belirli OneDrive İş dosyaları ve klasörleri seçmek için, bu iletişim kutusunda dosyaları ve klasörleri tanımlayın. İletişim kutusundaki alanlar arasında gezinmek için SEKME tuşuna veya Shift + Sekme tuşlarına basın. OneDrive İş ilk öğeyi duyduğunuzda (örneğin, "klasörde olmayan dosyalar"), OneDrive İş klasör ve dosya listesine ulaştınız. Listede gezinmek için aşağı ok tuşuna basın. Bir öğeyi veya onay kutusunu seçmek veya seçimini kaldırmak için Ara Çubuğu’na basın. Seçimler bittiğinde, sekme tuşuna basarak sonraki düğmeye gidin ve ara çubuğu 'na basın.

  Artık OneDrive İş bağlısınız ve OneDrive 'A hoş geldiniz iletişim kutusu açılır.

 7. OneDrive İş eşitlemek ve açmak için önce hoş geldiniz iletişim kutusunda ilerleyin. Sekme tuşuna bir kez basın. Şunu duyarsınız: "Ileri." Sayfalarda gezinmek için üç kez ENTER tuşuna basın. Ardından Shift + Sekme tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "OneDrive klasörümi aç." Enter tuşuna basın. (Seçili) OneDrive İş klasörleri ve dosyalar eşitlenir ve OneDrive klasörünüz dosya Gezgini 'nde açılır.

OneDrive Iş 'te bir öğeyi açma

Dosya Gezgini 'nde, açmak istediğiniz öğeye göz atın, seçmek için ara çubuğu 'na basın ve açmak için ENTER tuşuna basın.

İpucu: Öğeyi açmak için kullanmak istediğiniz uygulamayı seçmek için, alt + H, P + E tuşlarına basın. Seçenekler listesinde gezinmek için aşağı ok tuşuna basın. İstediğiniz uygulamaya girdiğinizde ENTER tuşuna basın.

OneDrive Iş 'e öğe yükleme

Dosya veya klasörü dosya Gezgini 'nde OneDrive klasörünüze kopyalayarak veya taşıyarak ya da dosyayı doğrudan OneDrive İş ilgili Office uygulamasını kullanarak kaydederek OneDrive İş karşıya yükleyebilirsiniz.

Dosya Gezgini 'ni kullanarak öğeyi karşıya yükleme

 1. Dosya Gezgini’ni açmak için, Windows logo tuşu+E tuşlarına basın.

 2. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz klasöre veya dosyaya gidin OneDrive İş.

 3. Dosya veya klasörü kopyalamak için CTRL + C tuşlarına basın. Dosyayı veya klasörü kesmek için CTRL + X tuşlarına basın.

 4. Sekme tuşunu ve ok tuşlarını kullanarak istediğiniz konuma gidin ve ENTER tuşuna basın.

 5. Kopyalanan veya kesilen öğeyi yapıştırmak için CTRL + V tuşlarına basın. Öğe OneDrive İş yüklenir.

Dosyanızı doğrudan OneDrive Iş 'e kaydetme

Bir Office uygulamasında bir dosya üzerinde çalışırken, bunu doğrudan OneDrive İş 'e kaydedebilirsiniz, böylece bunları ayrı bir şekilde karşıya yüklemeniz gerekmez.

 1. İlgili Office uygulamasında dosya açıkken, alt + F, A tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "farklı kaydet."

 2. OneDrive İş seçmek için S tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "seçili, OneDrive" ve ardından kuruluşunuzun adı.

 3. Sağ ok tuşuna bir kez basın. Şunu duyarsınız: "klasör seçin." Dosya adı alanına gitmek için aşağı ok tuşuna basın. Gerekirse, dosyanın adını yazın veya değiştirin. Kaydetmek için şu seçeneklerden birini belirleyin:

  • Dosyayı ana OneDrive İş klasörünüze kaydetmek için, sekme tuşuna basarak Kaydet düğmesine gidin ve ENTER tuşuna basın.

  • Dosyayı OneDrive İş belirli bir alt klasöre kaydetmek için, "ada göre sırala" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın, dosyayı kaydetmek istediğiniz klasöre gidin ve ENTER tuşuna basın. Klasördeki ilk dosyanın adını duyduğunuzda (veya klasörde hiçbir dosya yoksa, "Kaydet, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın...

OneDrive Iş 'ten öğe indirme

Varsayılan olarak, OneDrive İş klasörünüzdeki tüm klasörler ve dosyalar bilgisayarınızda çevrimiçi ve çevrimdışı kullanılabilir, ancak Ayrıca öğeyi ayrı ayrı indirebilirsiniz.

 1. Dosya Gezgini 'nde, OneDrive İş indirmek istediğiniz öğeye gidin. Öğe ne zaman CTRL + C tuşlarına basın.

 2. Bilgisayarınızda öğeyi kaydetmek istediğiniz klasöre gidin ve yapıştırmak için CTRL + V tuşlarına basın.

OneDrive Iş 'ten öğe paylaşma

Öğeyi doğrudan OneDrive İş paylaşabilirsiniz. Paylaşımda bulunduğunuz insanlar OneDrive İş paylaşılan içeriği görüntülemek ve düzenlemek için bir e-posta daveti alır.

 1. Dosya Gezgini 'nde OneDrive İş klasörünüze gidin. Paylaşmak istediğiniz klasörü veya dosyayı seçin ve Shift + F10 tuşlarına basın.

 2. Bağlam menüsü açılır ve "bağlam menüsü" sözlerini duyarsınız. S tuşuna ve ardından ENTER tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "tarayıcı görünümü." JAWS ile "Paylaş", ardından dosyanın adını ve "tarayıcı görünümü" sözlerini duyarsınız. Bağlantı gönder iletişim kutusu açılır.

 3. Şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "paylaşılacak Insanlar." Enter tuşuna basın. Paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın ve ENTER tuşuna basın. Başka bir kişiyi davet etmek için, e-posta adresini yazın ve ENTER tuşuna basın.

 4. Davetle göndermek üzere bir not yazmak istiyorsanız, şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "ileti ekleme." JAWS ile: "düzenleme" sözlerini duyarsınız.

 5. Sekme tuşuna basarak Gönder düğmesine gidin ve bağlantıyı göndermek için ENTER tuşuna basın.

Öğeyi paylaşmayı durdurma

 1. Dosya Gezgini 'nde OneDrive İş klasörünüze gidin. Paylaşımını durdurmak istediğiniz öğeyi seçin.

 2. Alt + S, SS tuşlarına basın. Bir iletişim kutusu, bir iletişim kutusu paylaşımı durdurma seçeneğinden açılır. Herkesle paylaşmayı durdurmak için ENTER tuşuna basın.

OneDrive Iş eşitlemesini duraklatma

Bilgisayarınıza OneDrive İş eşitlemeyi geçici olarak durdurmak istiyorsanız, eşitlemeyi duraklatabilirsiniz ve seçilen süre sonunda devam edersiniz.

 1. Bilgisayarınızın masaüstünde, görev çubuğundaki OneDrive İş simgesine gidin. Simge, bilgisayar ekranınızın en altındaki çubukta sağ alt köşede yer alır. Görev çubuğuna gitmek için "bildirim şeridi" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından "OneDrive" sözlerini ve ardından kuruluşunuzun adını ve geçerli eşitleme durumunu duyana kadar sağ ok tuşuna basın.

  İpucu: Görev çubuğunda OneDrive İş simgesini bulamıyorsanız, bildirim menüsünde gizlenmiş olabilir. Menüyü açmak için, bildirimler çift ayraç düğmesini duyduğunuzda ENTER tuşuna basın ve menüdeki öğelerde gezinmek için ok tuşlarını kullanın.

 2. OneDrive İş menüsünü açmak için ENTER tuşuna basın. "Diğer, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından ENTER tuşuna basın.

 3. Seçenekler listesinde aşağı doğru gitmek için SEKME tuşuna basın. "Eşitlemeyi Duraklat" sözlerini duyduğunuzda ENTER tuşuna basın.

 4. Seçenekleri dinlemek için aşağı ok tuşuna basın. İstediğiniz seçeneğe girdiğinizde ENTER tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

OneDrive İş'i eşitlemek için ekran okuyucu kullanma

OneDrive Iş için klavye kısayolları

Microsoft 365 'de erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

OneDrive Iş 'te gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Bilgisayarınızda OneDrive İş klasörünüzdeki dosyaları depolamak ve paylaşmak için VoiceOver, yerleşik macOS ekran okuyucuyu ve klavye kısayollarını kullanın. Çevrimiçi olduğunuzda, OneDrive İş depolanan dosyalar bu klasörle otomatik olarak eşitlenir.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri, Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

Bu konuda

OneDrive 'ı açma ve OneDrive Iş 'i ayarlama

Yüklü değilse, App Store 'dan OneDrive uygulamasını indirin.

 1. Mac 'inizde OneDrive uygulamasına gidin ve uygulamayı açmak için Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 2. OneDrive 'ı ayarla iletişim kutusu açılır. Odaklanma e-posta adresi alanıdır. Kuruluş e-posta adresinizi yazın ve Return tuşuna basın.

 3. Hem OneDrive hem de OneDrive İş kullanıyorsanız, hesap seçim görünümü açılır ve şunu duyarsınız: "kişisel, varsayılan, düğme." Sekme tuşuna basarak iş veya okul düğmesine gidin ve Return tuşuna basın.

 4. Kuruluşunuzun oturum açma iletişim kutusu açılır. Odaklanma parola alanıdır. Parolanızı yazın ve oturum açmak için Return tuşuna basın.

 5. Bu, OneDrive klasörünüz iletişim kutusu açılır. Odaklanın OneDrive klasör konumunu Seç düğmesini seçin . Seçmek için Return tuşuna basın.

 6. Bulucu penceresi açılır. OneDrive İş klasörü eklemek istediğiniz konuma göz atmak için sekme ve ok tuşlarını kullanın. Konum seçildiğinde, "Bu konumu seçin, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna art arda basın ve Return tuşuna basın.

 7. Bulucu penceresi kapanır ve Bu OneDrive klasörünüz Iletişim kutunuza geri dönersiniz. Odak, İleri düğmesinde olur. Seçmek için Return tuşuna basın.

 8. OneDrive’ınızdaki dosyaları eşitleyin iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, Mac bilgisayarınızda OneDrive İş klasörünüze indirmek istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm OneDrive İş dosyalarınız ve klasörleriniz eşitlenmek üzere seçilir ve odaklanma sonraki düğmesinde.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm OneDrive İş dosyalarınızı ve klasörlerinizi Mac 'inize eşitlemek için Return tuşuna basın.

  • OneDrive İş dosyalarınızın ve klasörlerinizin Mac 'inize eşitlendiğini seçmek için, bu iletişim kutusunda dosyaları ve klasörleri tanımlayın. İletişim kutusundaki öğeler arasında gezinmek için, Control+Option+Sol veya Sağ ok tuşlarına basın. Tabloya girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. Bir öğeyi veya onay kutusunu seçmek veya seçimini kaldırmak için Ara Çubuğu’na basın. Tablodan çıkmak için Control+Option+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın. Seçimler yapıldığında Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve sonra da Return tuşuna basın.

 9. OneDrive size hazır iletişim kutusu açılır. Odaklanma OneDrive 'ımın aç düğmesinden ve "> kuruluşunuzun OneDrive <adını aç, varsayılan, düğme."

  İpucu: Bilgisayarınız açıkken dosyalarınızı otomatik olarak açmasını ve eşitlemesini OneDrive İş istiyorsanız, Control + Option + Sol ok tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "dosyalarımı otomatik olarak eşitlensin, işaretlenmemiş denetim kutusu." Denetim kutusunu seçmek için Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın. OneDrive 'ımın aç düğmesine dönmek için Control + Option + sağ ok tuşlarına basın.

  Dosyalarınızı ve klasörlerinizi Mac 'inize eşitlemek ve OneDrive İş klasörünüzü Finder 'da açmak için Return tuşuna basın.

OneDrive Iş 'te bir öğeyi açma

 1. Finder 'da, OneDrive İş klasörünüze gidin ve klasörü açmak için Command + aşağı ok tuşlarına basın.

 2. Klasör içeriğine gitmek için Control + Option + Shift + aşağı ok tuşlarına basın.

 3. Açmak istediğiniz öğeye gitmek için sağ veya sol ok tuşuna basın ve ardından Command + O tuşlarına basın.

OneDrive Iş 'e öğe yükleme

Dosyayı veya klasörü Finder 'daki OneDrive İş klasörünüze kopyalayarak veya taşıyarak ya da dosyayı doğrudan ilgili Microsoft Office uygulamasını kullanarak OneDrive İş kaydederek OneDrive İş karşıya yükleyebilirsiniz.

Bulucu kullanarak öğeyi karşıya yükleme

 1. Bulucu penceresini açın ve OneDrive İş karşıya yüklemek istediğiniz klasöre veya dosyaya gidin. Örneğin, giriş klasörünüzü Finder 'da açmak için Shift + Command + H tuşlarına basın veya belgeler klasörünü açmak için Shift + Command + O tuşlarına basın.

 2. Klasör veya dosya seçiliyken, kopyalamak için Command + C tuşlarına basın veya Command + X tuşlarına basın.

 3. Finder 'da, OneDrive İş klasörünüze gidin ve dosyayı veya klasörü yapıştırmak için Command + V tuşlarına basın. Öğe OneDrive İş 'e yüklenir.

Dosyanızı doğrudan OneDrive Iş 'e kaydetme

Microsoft Office uygulamasında bir dosya üzerinde çalışırken, bunu doğrudan karşıya yüklemek zorunda kalmamak için doğrudan OneDrive İş 'e kaydedebilirsiniz.

 1. İlgili Office uygulamasında dosya açıkken Shift + Command + S tuşlarına basın. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır.

 2. Odak, dosya adı alanındadır. Gerekirse, dosya adını eklemek veya değiştirmek için yazın.

 3. İşiniz bittiğinde, "Yerler, tablo, SharePoint." sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın. Doğru konuma gitmek için ok tuşlarını kullanın.

  OneDrive İş konumunuzu duyamazsanız, ancak bunun yerine "çevrimiçi konumlar, düğme" OneDrive İş gitmek için şu adımları izleyin:

  1. "Çevrimiçi konumlar, düğme" sözlerini duyduğunuzda, konum listesini açmak için Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  2. Yerleştir bölümüne gitmek için Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve ardından tabloyu girmek için Control + Option + Shift + aşağı ok tuşlarına basın.

  3. Tablonun içinde, konumlarda gezinmek için ok tuşlarını kullanın. OneDrive İş klasörünüzde doğru konumu bulduğunuzda, Control + Option + ara çubuğu tuşlarına basın.

 4. "Kaydet, varsayılan, düğme" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve Return tuşuna basın. Dosya OneDrive İş klasörünüze kaydedilir ve Otomatik Kaydet seçeneği sağlanır. Dosyanın açık olduğu Office uygulamasına dönersiniz.

OneDrive Iş 'ten öğe indirme

Varsayılan olarak, OneDrive İş klasörünüzdeki tüm klasörler ve dosyalar bilgisayarınızda çevrimiçi ve çevrimdışı kullanılabilir, ancak Ayrıca öğeyi ayrı ayrı indirebilirsiniz.

 1. Finder 'da, OneDrive İş indirmek istediğiniz öğeye gidin. Öğe ne zaman Command + C tuşlarına basın.

 2. Bilgisayarınızda öğeyi kaydetmek istediğiniz klasöre gidin ve yapıştırmak için Command + V tuşlarına basın.

OneDrive Iş 'ten öğe paylaşma

E-posta, Iletiler veya AirDrop kullanarak bir öğeyi doğrudan OneDrive İş paylaşabilirsiniz. Öğeyi posta kullanarak ek olarak paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Finder 'da OneDrive İş klasörünüze gidin. Paylaşmak istediğiniz klasörü veya dosyayı seçin ve bağlam menüsünü açmak için Control + Option + Shift + M tuşlarına basın. Şu ifadeyi duyarsınız: "Menü, <öğe sayısı>."

 2. "Paylaş, alt menü" sözlerini duyana kadar aşağı ok tuşuna art arda basın ve sağ ok tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "paylaşma, alt menü <öğe>, posta."

 3. Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Yeni bir e-posta iletisi oluşturulur ve paylaşmak istediğiniz öğe eklenir. Şunu duyarsınız: "posta, yeni ileti, pencere, metni Düzenle." Bu, alıcının adresini yazabileceğiniz Kime alanıdır.

 4. Konu eklemek için, "konu, metni Düzenle" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve bir konu yazın.

 5. İleti eklemek için, "nesne değiştirme karakteri, metni Düzenle" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve Control + Option + Shift + aşağı ok tuşlarına basın. Bu bölüm, metin alanının ve ardından eklenen dosya veya klasörün başındadır. İleti metnini yazın.

 6. İşiniz bittiğinde, iletiyi göndermek için Command + Shift + D tuşlarına basın.

OneDrive Iş eşitlemesini duraklatma

Mac 'inize OneDrive İş eşitlemeyi geçici olarak durdurmak istiyorsanız, eşitlemeyi duraklatıp seçilen süre sonunda devam edersiniz.

 1. Mac 'inizde, menü çubuğunda ilk durum menüsüne gitmek için Control + Option + M + M tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "menü ekstraları, uygulama adı>, menü fazlası <." Gerekirse, "OneDrive" sözlerini duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın.

  İpucu: "OneDrive" sözlerini duyamıyorsanız, uygulama çalışmıyor olabilir ve önce başlatmanız gerekebilir.

 2. Menüyü açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. "OneDrive, <geçerli eşitleme durumunu> <kuruluşunuzun> adını duyarsınız.

 3. "Diğer seçenekler, düğme" sözlerini duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın ve Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. Bir menü açılır. "Eşitlemeyi Duraklat" sözlerini duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 5. Seçenekleri dinlemek için aşağı ok tuşuna basın. İstediğiniz seçenekle Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Seçili süre boyunca eşitleme duraklatıldı.

Ayrıca bkz.

OneDrive İş'i eşitlemek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365 'de erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

OneDrive Iş 'te gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

İPhone 'unuzda OneDrive İş dosyaları depolamak ve paylaşmak için, iOS 'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri, Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

OneDrive 'ı açın ve OneDrive Iş 'te oturum açın

Telefonunuzda henüz yüklü değilse, App Store 'dan Microsoft OneDrive uygulamasını indirin. OneDrive İş 'te oturum açmak ve içeriğinize erişmek için OneDrive uygulamasını kullanabilirsiniz.

 1. OneDrive uygulamasının olduğu giriş ekranına gidin. "OneDrive" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. Oturum aç penceresi açılır. Şunu duyarsınız: "OneDrive, Yardım düğmesi." "E-posta veya telefon, metin alanı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Ekran klavyesi açılır ve kuruluş e-posta adresinizi yazabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, "git" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Hem OneDrive hem de OneDrive İş kullanıyorsanız, hesap seçim görünümü açılır. Şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "OneDrive Iş 'te oturum açın, düğmesi" ve ekrana iki kez dokunun.

 5. "Iptal, düğme" sözlerini duyarsınız ve kuruluşunuzun oturum açma penceresi açılır. "Parola, güvenli metin alanı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Ekran klavyesi açılır ve parolanızı yazabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, "git" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  OneDrive İşdosyalar görünümünde açılır.

OneDrive Iş 'e dosya yükleme

İPhone 'unuzda yerel olarak depolanan Office dosyalarınız varsa, bunları güvenli bir OneDrive İş şekilde bilgisayarınıza yükleyebilir ve tüm cihazlardan kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, oluşturduğunuz veya telefonunuzda doğrudan OneDrive İş düzenleyebilirsiniz.

Telefonunuzda depolanan bir dosyayı karşıya yükleme

Yerel olarak depolanan bir Office dosyasını tüm cihazlardan kolay erişim için OneDrive İş taşıyabilirsiniz.

 1. OneDrive uygulamasında OneDrive İş açtığınızdan emin olun. Sonra dosyayı oluşturduğunuz uygulamayı Word, Excel veya PowerPoint gibi açın ve dosyaya gidin.

  İpucu: Kısa süre önce dosya üzerinde çalıştıysanız, bunu son görünümde bulabilirsiniz.

 2. Odağın karşıya yüklemek istediğiniz dosyanın üzerine geldiğinde sağa doğru çekin. Şunları duyarsınız: "dosya, düğme, kullanılabilir eylemler." Ekrana iki kez dokunun.

 3. Seçenekler menüsü açılır. "Buluta taşı, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun.

 4. Yerler iletişim kutusu açılır. Odaklanın. Kayıt konumu olarak OneDrive İş seçmek için, "OneDrive" ifadesini ve kuruluşunuzun adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun.

 5. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır. Odaklanın.

  Dosya adını değiştirmek isterseniz, ekran klavyesini kullanarak yeni bir ad yazın. İşiniz bittiğinde "bitti" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesi kapatılır.

  Geçerli dosya adı açıksa sonraki adıma geçin.

 6. Gezinmek için sağa doğru çekin. Bir klasörü açmak için ekrana iki kez dokunun. Kaydetmek istediğiniz konuma ulaştıysanız, "taşı, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Dosya OneDrive İş kaydedilir ve Office uygulamasında aynı görünüme dönersiniz.

Dosyayı doğrudan OneDrive Iş 'e kaydetme

Microsoft Office uygulamasında yeni bir dosya oluşturduğunuzda, bunu doğrudan karşıya yüklemek zorunda kalmamak için doğrudan OneDrive İş 'e kaydedebilirsiniz.

 1. OneDrive İş kaydetmek istediğiniz Word, Excel veya PowerPoint dosya üzerinde çalışmayı bitirdiğinizde, "dosyayı kapat, düğme" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. Şunu duyarsınız: "uyarı, <belge> adı "Kaydet, üç nokta, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır. Odaklanın.

  Dosya adını değiştirmek isterseniz, ekran klavyesini kullanarak yeni bir ad yazın. İşiniz bittiğinde "bitti" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesi kapatılır.

  Geçerli dosya adı açıksa sonraki adıma geçin.

 4. Gezinmek için sola veya sağa doğru çekin. Bir klasörü açmak için ekrana iki kez dokunun. Kaydetmek istediğiniz konuma ulaştıysanız, "Kaydet, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Dosya OneDrive İş kaydedilir ve uygulamadaki son görünüme dönersiniz.

OneDrive Iş 'ten dosya paylaşma

OneDrive İş depolanan dosyaları kuruluşunuzdaki diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

 1. Telefonunuzda OneDrive uygulamasında paylaşmak istediğiniz dosyaya gidin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. "Diğer eylemler, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. "Paylaş, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Paylaşım için kullanmak istediğiniz seçeneği duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Yaklaşan iletişim kutusu, seçilen paylaşım yöntemine bağlıdır. Gezinmek için sağa veya sola doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

Dosyayı paylaşmayı durdurma

 1. TelefonunuzdaOneDrive uygulamasında paylaşılan dosyaya gidin. Dosyaya geldiğinizde, VoiceOver dosyanın adını, zaman damgasını, dosyanın boyutunu ve paylaşım durumunu (Bu örnekte "paylaşılıyor") duyurur. Ekrana iki kez dokunun.

 2. "Diğer eylemler, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Açılan menüde, "Ayrıntılar, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ayrıntılar görünümü açılır.

 4. Sağa doğru çekin. "Paylaşılan ile paylaşıldı" sözlerini duyduğunuzda, dosyanın paylaşıldığı kişilerin listesine ulaştınız. Dosya paylaşımını durdurmak istediğiniz kişinin adını duyana kadar sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun.

 5. "Erişimi kaldır" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin. Paylaşımı durdurmak için ekrana iki kez dokunun.

OneDrive Iş oturumunu kapatma

 1. OneDrive uygulamasında "Ben, sekme, 5/5" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. "Bu hesap oturumunu kapat" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Not: Birden fazla hesabınız varsa, doğru hesaptan oturum açtığınızdan emin olun. Ben görünümündeki hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz. Hesap seçmek için, görünümün en üstündeki doğru hesaba ulaşana kadar art arda sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Oturumu Kapat iletişim kutusu açılır ve şunları duyarsınız: "uyarı, oturumu kapat." "Tamam, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve oturumu kapatma işlemini sonlandırmak için ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Microsoft 365 'de erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

OneDrive Iş 'te gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

OneDrive İş dosyaları depolamak ve paylaşmak için telefonunuzda, yerleşik Android Ekran okuyucusunu TalkBack 'i kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri, Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

OneDrive 'ı ilk kez açma ve OneDrive Iş hesabınızı ekleme

Telefonunuzda henüz yüklü değilse, Play Store 'dan Microsoft OneDrive uygulamasını indirin. OneDrive İş 'te oturum açmak ve içeriğinize erişmek için OneDrive uygulamasını kullanabilirsiniz.

 1. OneDrive uygulamasının olduğu giriş ekranına gidin. "OneDrive" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. "OneDrive" ifadesini duyarsınız ve hoş geldiniz ekranı açılır. "Oturum aç" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Premium Premium iletişim kutusunu kullanıyorsanız sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "yukarı git, düğme." Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "OneDrive temel nedir?" "temel kal, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Sonraki hoş geldiniz ekranında, bir kamera karşıya yüklemesini başlatmayı seçebilirsiniz. Şimdi değilsağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  OneDrivedosyalar görünümünde açılır.

 5. OneDrive İş açmak için, "hesap değiştirici, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 6. "Hesap Ekle, düğme" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 7. Oturum açma iletişim kutusu açılır. Odaklanma e-posta adresi alanıdır. Ekran klavyesini göstermek için ekrana iki kez dokunun ve kuruluş adresinizi yazın. İşiniz bittiğinde, sağa doğru sağa doğru Next çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 8. Kuruluşunuzun oturum açma sayfası açılır. "Parola, düzenleme kutusu" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak parolanızı yazın. İşiniz bittiğinde "oturum aç" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 9. Hesap değiştirici düğmesine sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 10. Kullanmak istediğiniz OneDrive İş hesabı duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  OneDrive İşdosyalar görünümünde açılır.

Dosyayı OneDrive Iş 'e kaydetme

Telefonunuzda yerel olarak depolanan Office dosyalarını kullanıyorsanız veya telefonunuzda yeni dosyalar oluşturursanız, bunları güvenli bir şekilde OneDrive İş bilgisayarınıza kaydedin ve tüm cihazlardan kolay erişin.

 1. OneDrive uygulamasında OneDrive İş hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun. Sonra dosyayı oluşturduğunuz Office uygulamasında Word, Excel veya PowerPoint gibi dosyayı açın.

  İpucu: Kısa süre önce dosya üzerinde çalıştıysanız, bunu son görünümde bulabilirsiniz.

 2. "Dosyalar, düğme" "dosya, düğme" veya "menü" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Menü açılır.

 3. "Farklı kaydet, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır.

 4. OneDrive İş duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 5. OneDrive İş içinde gezinmek için, art arda sola doğru çekin. Klasörleri açmak için ekrana iki kez dokunun. İstediğiniz konumda, "Kaydet, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Dosya artık OneDrive İş seçtiğiniz konuma kaydedilir.

OneDrive Iş 'ten dosya indirme

 1. Telefonunuzda OneDrive uygulamasını açın ve OneDrive İş 'dan telefonunuza indirmek istediğiniz dosyaya göz atın. Dosya adını duyduğunuzda sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "dosya komutları, düğme." Menüyü açmak için ekrana iki kez dokunun.

 2. "Kaydet" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Varsayılan kaydetme konumu indirme klasörüdür. Kabul etmek için "Kaydet" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Başka bir konuma kaydetmek isterseniz, "yukarı git, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ardından, kaydetmek istediğiniz konumu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Kaydetmek için Kaydet düğmesine sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Dosya cihazınıza yüklenir.

OneDrive Iş 'ten dosya paylaşma

 1. Telefonunuzda OneDrive İş paylaşmak istediğiniz dosyaya göz atın. Dosya adını duyduğunuzda sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "dosya komutları, düğme." Menüyü açmak için ekrana iki kez dokunun.

 2. "Paylaş" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Seçenekleri içeren liste açılır. Seçenekleri duymak için sağa doğru çekin. Bir seçenek belirtmek için, ekrana iki kez dokunun.

  Yaklaşan iletişim kutusu, seçilen paylaşım yöntemine bağlıdır. Gezinmek için sağa veya sola doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

Dosyayı paylaşmayı durdurma

 1. OneDrive İş paylaşımını durdurmak istediğiniz dosyaya göz atın. Dosya adını duyduğunuzda sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "dosya komutları, düğme."

 2. "Ayrıntılar, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "paylaşıldı." Dosyaya şu anda paylaşılan kişilerin listesine ulaştınız. Listede gezinmek için sağa doğru çekin.

 4. Paylaşmayı durdurmak istediğiniz kişiyi duyduğunuzda, ekrana iki kez dokunun. Bir iletişim kutusu açılır. "Paylaşmayı Durdur" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. "Tamam, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Seçili kişiyle dosyayı paylaşmayı durdurdunuz.

OneDrive Iş oturumunu kapatma

 1. Telefonunuzun OneDrive uygulamasında, "Ben, pivot" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Not: OneDrive 'da birden fazla hesabınız varsa, oturum kapatma geçerli durumda oturum açtığınız hesaba uygulanır. Kullandığınız hesabı değiştirmek için, OneDrive, ekranın sol üst köşesindeki Hesap değiştirici düğmesine ulaşana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Hesapların listelendiği menü. Menüde gezinmek için sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. Ben menüsü açılır. "Oturumu Kapat" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Oturumu Kapat iletişim kutusu açılır. "Tamam, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve oturumu kapatma işlemini tamamlamak için ekrana iki kez dokunun. OneDrive İş oturumunuz açtınız ve dosyalar görünümüne geri dönersiniz.

Ayrıca bkz.

Microsoft 365 'de erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

OneDrive Iş 'te gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

OneDrive İş içeriği depolamak ve paylaşmak için telefonunuzda, Windows 'un yerleşik ekran okuyucusu 'nu kullanın.

Notlar: 

Bu konuda

OneDrive 'ı ilk kez açma ve OneDrive Iş hesabınızı ekleme

Telefonunuzda OneDrive uygulaması varsayılan olarak telefonunuzu ayarlamak için kullandığınız kişisel Microsoft hesabına bağlıdır. OneDrive İş içeriğinize erişmek için, OneDrive uygulamasına kuruluş hesabınızı ekleyin.

 1. Telefonunuzun giriş ekranında, Uygulama listesinegitmek için iki parmağınızla sola doğru çekin. Aramayı kullanmak için sola doğru çekin veya "OneDrive" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. Uygulama, tüm dosyalar görünümünde OneDrive içeriğinizin gösterildiği şekilde açılır. "Menü" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Menü açılır ve şunu duyarsınız: "hesap ve ayarlar menüsü." "Hesap ayarları" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin. Hesap ekleyin veya kaldırın "ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Kullanımda olan hesabı duyarsınız. "Hesap Ekle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "oturumunuz açık."

 5. Kullanılabilir hesapların listesi açılır. Listede gezinmek için sağa doğru çekin.

  Kuruluş hesabınızı bu telefona eklediyseniz, listeden seçebilirsiniz. Seçmek için, hesabı duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun. Ardından "devam" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. OneDrive İştüm dosyalar görünümünde açılır.

  Kuruluş hesabınızla henüz oturum açmadıysanız, aşağıdaki adımlara devam edin:

  1. "Iş veya okul hesabı" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin. Kuruluşunuz tarafından atanır. " Ekrana iki kez dokunun.

  2. "Devam" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "hesabınızda oturum açın."

  3. Ekran klavyesini kullanarak kuruluş e-posta adresinizi yazın. İşiniz bittiğinde, klavyenin sağ alt köşesindeki ENTER tuşuna gitmek için sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  4. Şunları duyarsınız: "hesabınızda oturum açın. Parola girin. " Parolanızı yazmak için ekran klavyesini kullanın. İşiniz bittiğinde, klavyenin sağ alt köşesindeki ENTER tuşuna gitmek için sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

   "Hesap ekleme" sözlerini duyarsınız ve OneDrive İştüm dosyalar görünümünde açılır.

OneDrive Iş 'e dosya yükleme

Windows Phone 'unuzda yerel olarak depolanan Office dosyalarınız varsa, bunları güvenli bir OneDrive İş şekilde bilgisayarınıza yükleyebilir ve tüm cihazlardan kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, oluşturduğunuz veya telefonunuzda doğrudan OneDrive İş düzenleyebilirsiniz.

Telefonunuzda depolanan bir dosyayı karşıya yükleme

Yerel olarak depolanan bir Office dosyasını tüm cihazlardan kolay erişim için OneDrive İş taşıyabilirsiniz.

 1. OneDrive uygulamasında OneDrive İş hesabınızı kullandığınızdan emin olun. Ardından, Dosya Gezgini uygulamasını uygulama listesinden veya telefonunuzun giriş ekranından (sabitlenmişse) açın.

 2. "Bu cihaz" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Kısa bir süre önce dosya üzerinde çalıştıysanız, bunu son kullanılan sekmede de bulabilirsiniz.

 3. Klasörlerde ve dosyalarda gezinmek için sağa veya sola doğru çekin. Bir klasörü açmak için ekrana iki kez dokunun. Karşıya yüklemek istediğiniz öğeyi duyduğunuzda, iki parmağınızla ekrana iki kez dokunun. Bağlam menüsü açılır.

 4. "Paylaş" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun.

 5. Paylaş sayfası açılır. Kayıt konumu olarak OneDrive İş seçmek için, "OneDrive" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 6. OneDrive açılır. Odaklanma ilk içerik öğesidir. "Ekle, uygulama çubuğu düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Dosya OneDrive İş yüklenir.

Dosyayı doğrudan OneDrive Iş 'e kaydetme

OneDrive İş kaydetmeden önce telefonunuzda OneDrive İş oturum açtığınızdan emin olun.

 1. OneDrive İş kaydetmek istediğiniz Word, Excel veya PowerPoint dosyasını düzenlemeyi bitirdiğinizde, "hızlı erişim komutları, dosya" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. "Kaydet" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Kayıt görünümü açılır. Ne yapmak istediğinize bağlı olarak "Bu dosyanın kopyasını kaydet" veya "bu dosyayı dışarı aktar" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Uygulama görünümünü seçin açılır. OneDrive 'a sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 5. OneDrive uygulaması tüm dosyalar görünümünde açılır. Dosyayı kaydetmek istediğiniz konuma gidin. Ardından "Ileri" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Dosyayı aynı dosya adı ve dosya türüyle kaydetmek için, ekrana iki kez dokunun ve dosya kaydedilir. Dosya adını veya türünü değiştirmek için sonraki adıma geçin.

 7. Dosya adını değiştirmek için, "dosya adı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak yeni adı yazın.

  Dosya türünü değiştirmek için "dosya türü" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin, ardından geçerli dosya türü ve "Birleşik giriş kutusu" ve ekrana iki kez dokunun. Başka seçenekler varsa, listeyi aşağı doğru kaydırın. Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 8. İşiniz bittiğinde, "kopyasını kaydet" veya "dışarı aktar" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Dosya OneDrive İş kaydedilir.

OneDrive Iş 'ten dosya indirme

 1. Telefonunuzda OneDrive uygulamasını açın ve OneDrive İş 'dan telefonunuza indirmek istediğiniz dosyaya göz atın. Dosya adını duyduğunuzda, iki parmağınızla ekrana iki kez dokunun. Bağlam menüsü açılır.

 2. "Indir" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Dosya Gezgini açılacaktır. Klasörlerde gezinmek için sağa veya sola doğru çekin. Bir klasörü açmak için ekrana iki kez dokunun. Kaydetmek istediğiniz konumda, "bitti" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Dosya, telefonunuzda seçili konuma kaydedilir.

OneDrive Iş 'ten dosya paylaşma

 1. Telefonunuzda OneDrive uygulamasını açın ve OneDrive İş 'tan paylaşmak istediğiniz dosyaya gidin. Dosya adını duyduğunuzda, iki parmağınızla ekrana iki kez dokunun. Bağlam menüsü açılır.

 2. Şunu duyarsınız: "menü, açılır pencere, Paylaş." Ekrana iki kez dokunun. Seçenekleri içeren liste açılır. Seçenekleri duymak için sağa doğru çekin. Bir seçenek belirtmek için, ekrana iki kez dokunun.

  Yaklaşan iletişim kutusu, seçilen paylaşım yöntemine bağlıdır. Gezinmek için sağa veya sola doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

Dosyayı paylaşmayı durdurma

 1. Telefonunuzda OneDrive uygulamasını açın ve OneDrive İş paylaşımını durdurmak istediğiniz dosyaya göz atın. Dosya adını duyduğunuzda, iki parmağınızla ekrana iki kez dokunun. Bağlam menüsü açılır.

 2. Şunu duyarsınız: "menü, açılır pencere, Paylaş." Ekrana iki kez dokunun. Seçenekleri içeren liste açılır. "Paylaşılan kişilerin görünümü" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Dosyanın paylaşıldığı ilk kişinin adını ve geçerli izin düzeyini duyarsınız. Daha fazla insan varsa, sağa doğru kaydırarak listede gezinebilirsiniz. Paylaşımını durdurmak istediğiniz kişinin adını ve izin düzeyini duyduğunuzda, ekrana iki kez dokunun.

 4. "Seçilmedi, izni kaldır" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun. Sağa doğru çekin ve OK ardından ekrana iki kez dokunun. İzinler güncelleştirilir ve dosyayı seçilen kişiyle paylaşmayı durdurdunuz.

OneDrive Iş oturumunu kapatma

 1. Telefonunuzda OneDrive uygulamasını açın. "Menü" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. Menü açılır ve "hesap ve ayarlar menüsü" ifadesini ve ardından oturum açtığınız hesabı duyarsınız. Birden fazla hesapla oturum açtıysanız, hesap sayısını duyarsınız. "Hesap ayarları" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin. Hesap ekleyin veya kaldırın "ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Odakta oturum açtığınız hesaptır. Birkaç hesapla oturum açtıysanız, bu ilk hesapdır.

  İlk hesapta oturumu açmak için sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "Oturumu kapat." Ekrana iki kez dokunun.

  Başka bir hesapta oturumu açmak için, hesap adını duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "Oturumu kapat." Ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

OneDrive Iş 'te gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

OneDrive İş dosyalarınızı depolamak ve paylaşmak için klavyenizi ve ekran okuyucuyu kullanın. Bu uygulamayı ekran okuyucusu 'yla sınıyoruz, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve yönergelerini izledikleri sürece diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri, Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Web tarayıcınızda OneDrive İş kullandığınızda, klavye kısayolları Masaüstü kullanımlarından farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (yardım) ve CTRL + O (Aç) gibi genel kısayollar Web tarayıcısına uygulanır; OneDrive İş değil.

Bu konuda

OneDrive Iş 'i açma

 1. Tarayıcınızda, Office oturum açma sayfasına gidin ve kuruluş kimlik bilgilerinizle oturum açın.

 2. "Uygulamalar, OneDrive Iş 'e git" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın. OneDrive İş yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır.

OneDrive Iş 'te bir öğeyi açma

 1. OneDrive İş, şunları duyana kadar SEKME tuşuna basın: "klasör ve dosya listesi". Açmak istediğiniz öğeye gitmek için sekme tuşunu ve yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın.

 2. Öğenin adını duyduğunuzda, açmak için ENTER tuşuna basın.

OneDrive Iş 'e öğe yükleme

OneDrive İş için bilgisayarınızdan bir dosya veya klasörü karşıya yükleyin.

 1. OneDrive İş, öğeyi karşıya yüklemek istediğiniz konuma gidin.

 2. Şunu duyana kadar SHIFT + SEKME tuşlarına basın: "komutlar." "Karşıya yükle" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 3. Bir menü açılır ve "menü" veya "karşıya yükle" ifadesini duyarsınız. Öğeler arasında gezinmek için aşağı ok tuşuna basın. Karşıya yüklemek istediğiniz öğe türünü duyduğunuzda ENTER tuşuna basın.

 4. Dosya Gezgini penceresi açılır. Odak, Dosya adı alanındadır. Sekme ve ok tuşlarını kullanarak karşıya yüklemek istediğiniz dosyaya gidin veya dosyanın adını alana yazın (dosya halen açık olan klasörde bulunuyorsa). Karşıya yüklemek için ENTER tuşuna basın. Dosya Gezgini penceresi kapanır ve dosya OneDrive İş yüklenir.

OneDrive Iş 'ten öğe indirme

OneDrive İş bir dosya veya klasörü bilgisayarınıza indirin.

 1. OneDrive İş, indirmek istediğiniz öğeye gidin ve daha önce seçilmemişse öğeyi seçmek için ENTER tuşuna basın.

 2. Şunu duyana kadar SHIFT + SEKME tuşlarına basın: "komutlar." "Indir" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 3. İndirdiğiniz öğeyle ne yapmanız gerektiğini seçmenizi tetikleyen bir bildirim metni duyarsınız. "Kaydet" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 4. Öğe bilgisayarınıza indirilir. Öğeyi veya klasör konumunu açmak için, istediğiniz seçeneği duyana kadar SHIFT + SEKME tuşlarına basın ve ENTER tuşuna basın.

OneDrive Iş 'ten öğe paylaşma

OneDrive İş depolanan dosyaları ve klasörleri kuruluşunuzdaki diğer kişilerle paylaşabilirsiniz; Örneğin, doğrudan OneDrive İş 'tan öğeye bağlantı gönderin. Bağlantı e-posta ile gönderilir.

 1. OneDrive İş, paylaşmak istediğiniz öğeye gidin ve seçili değilse, öğeyi seçmek için ENTER tuşuna basın.

 2. Şunu duyana kadar SHIFT + SEKME tuşlarına basın: "komutlar." İlk komut paylaşımdır, ENTER tuşuna basın. İlk komut başka bir şey ise, "Paylaş" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 3. Bağlantı gönder iletişim kutusu açılır. Odaklanma e-posta adresi alanıdır. Paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın ve ENTER tuşuna basın. Başkalarını davet etmek istiyorsanız, başka bir e-posta adresi yazın ve ENTER tuşuna basın.

 4. Bağlantıyla göndermek üzere bir ileti eklemek için, "ileti Ekle, isteğe bağlı" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın. İletinizi yazın. İşiniz bittiğinde, Gönder düğmesine gitmek için SEKME tuşuna basın. Göndermek için ENTER tuşuna basın.

Öğeyi paylaşmayı durdurma

 1. OneDrive İş, paylaşımını durdurmak istediğiniz öğeye gidin ve seçili değilse, öğeyi seçmek için ENTER tuşuna basın.

 2. "Düğme, paylaşım sütunu, paylaşılan sütun üst bilgisi paylaşımı" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 3. Ayrıntılar bölmesi açılır. "İzinleri görüntüle" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 4. Erişimi yönet iletişim kutusu açılır. "Paylaşmayı Durdur" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 5. Paylaşımı Durdur? iletişim kutusu açılır. Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "paylaşmayı durdur." Paylaşımı seçmek ve durdurmak için ENTER tuşuna basın. Erişimi yönet iletişim kutusunu kapatmak için ESC tuşuna basın.

OneDrive Iş oturumunu kapatma

OneDrive İş oturumunuzu kapattığınızda Microsoft 365 Hesabınızda oturumunuz açtınız.

 1. OneDrive İş, şunları duyana kadar SEKME tuşuna veya Shift + Sekme tuşlarına basın: "Kullanıcı ayarları." Enter tuşuna basın.

 2. Hesabım bölmesi açılır. "Oturumu Kapat" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

OneDrive Iş için klavye kısayolları

OneDrive Iş 'te gezinmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×