Onay kutularını, seçenek düğmelerini ve iki durumlu düğmeleri kullanarak Evet/Hayır değerlerini görüntüleme

Onay kutularını, seçenek düğmelerini ve iki durumlu düğmeleri kullanarak Evet/Hayır değerlerini görüntüleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Access 'Te, Evet/Hayır alanı yalnızca iki değeri depolar: Evet veya Hayır. Bir Evet/Hayır alanını görüntülemek için metin kutusu kullanırsanız, değer Evet için-1, hayır için 0 olarak görüntülenir. Bu değerler çoğu kullanıcı için çok anlamlı değildir, bu nedenle Access, Evet/Hayır değerleri görüntülemek ve girmek için kullanabileceğiniz denetleme kutuları, seçenek düğmeleri ve geçiş düğmeleri sağlar. Bu denetimler, hem kolay hem de kolay okunması kolay olan Evet/Hayır değerinin grafik gösterimini sağlar.

Bu makalede, bu denetimlerden her birinin uygulamaları açıklanmakta ve bunları formlarınıza ve raporlarınıza nasıl ekleyeceğinizi anlatılır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Hangi denetimin kullanılacağına karar verme

Bağlı bir denetim kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme oluşturma

İlişkisiz bir denetim kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme oluşturma

Seçenek gruplarını anlama

Seçenek grubu oluşturma

Var olan bir seçenek grubuna yeni bir seçenek ekleme

Hangi denetimin kullanılacağına karar verme

Çoğu durumda, Evet/Hayır değerini temsil eden en iyi denetim bir denetim kutusu olur. Bu, forma veya rapora Evet/Hayır alanı eklediğinizde oluşturulan varsayılan denetim türüdür. Buna karşın, seçenek düğmeleri ve iki durumlu düğmeler genellikle bir seçenek grubunun bir parçası olarak kullanılır. Seçenek grupları hakkında daha fazla bilgi Için, seçenek gruplarını anlamabölümüne bakın.

Aşağıdaki çizimde üç denetim ve bunların değerleri Evet ve Hayır değerleri gösterilmektedir. Evet sütununda, Denetim seçildiğinde görüntülendiği şekilde gösterilir ve Hayır sütununda, Temizlenmişken göründüğü şekilde görünür.

Evet/Hayır denetimleri

Sayfanın Başı

Bağlı bir denetim kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme oluşturma

Alan listesi bölmesinden Evet/Hayır alanını forma veya rapora sürükleyerek hemen bir denetim kutusu oluşturabilirsiniz.

 1. Formu veya raporu, gezinti bölmesinde sağ tıklatıp ardından kısayol menüsünde istediğiniz görünümü tıklatarak Düzen görünümünde veya Tasarım görünümünde açın.

 2. Alan listesi bölmesi henüz GÖRÜNTÜLENMEMIŞSE, alt + F8 tuşlarına basarak görüntüleyin.

 3. Gerekirse, tablo adlarının yanındaki artı işaretini (+) tıklatarak gerekirse Tablo listelerini genişletin.

 4. Alan listesi bölmesinden Evet/Hayır alanını forma veya rapora sürükleyin.

  Alanın görüntüleme denetimi özelliğinin ayarına bağlı olarak, bir denetim kutusu, metin kutusu veya Birleşik giriş kutusu oluşturulur ve alanla ilişkilidir. Tabloda yeni bir Evet/Hayır alanı oluşturduğunuzda, alanın görüntü denetimi özelliğinin varsayılan ayarı denetim kutusuolur.

İsterseniz, denetim kutusu denetimini bir seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme olarak değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak Için, denetim kutusuna sağ tıklayın, kısayol menüsünde Değiştir 'in üzerine gelin ve iki durumlu düğme Düğme görüntüsü veya seçenek düğmesi düğme resmi öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

İlişkisiz bir denetim kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme oluşturma

Özel iletişim kutusundaki ilişkisiz onay kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğmeyi kullanarak Kullanıcı girişini kabul edebilir ve ardından bu girişe dayalı bir eylem gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Formu veya raporu, gezinti bölmesinde sağ tıklatıp kısayol menüsünde Tasarım görünümü 'Nü tıklatarak Tasarım görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda istediğiniz denetimin aracına tıklayın (Denetimkutusu Düğme görüntüsü , seçenek düğmesi_Z/Z_veya iki durumlu düğme Düğme görüntüsü ).

 3. Denetimi yerleştirmek istediğiniz form veya rapora tıklayın.

  Access, denetimi forma veya rapora yerleştirir.

Gerekli olmamasına rağmen, denetimi daha anlamlı bir ada sahip olacak şekilde yeniden adlandırmak isteyebilirsiniz. Bu işlem, denetimin yanında görüntülenen etiketi değiştirmez, ancak ifadelerde veya makrolarda bu etikete başvurmanızı kolaylaştırır.

Denetimi yeniden adlandırma

 1. Denetimin seçili olduğundan emin olun.

 2. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 3. Denetimin ad özellik kutusuna yeni bir ad yazın.

İsterseniz, denetim kutusunu bir seçenek düğmesine veya iki durumlu düğmeye değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak Için, denetim kutusuna sağ tıklayın, kısayol menüsünde Değiştir 'in üzerine gelin ve iki durumlu düğme Düğme görüntüsü veya seçenek düğmesi düğme resmi öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Seçenek gruplarını anlama

Tek bir denetim kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme ilişkili veya ilişkisiz olabilir ya da bir seçenek grubunun parçası olabilir. Bir seçenek grubu sınırlı bir alternatif kümesini görüntüler ve bir seçenek grubunda tek bir seçenek seçilebilir. Bir seçenek grubu, Grup çerçevesiyle, iki durumlu düğmeler, iki durumlu düğmeler veya seçenek düğmesinden oluşur.

Bir seçenek grubu bir alanla ilişkiliyse, çerçevenin içindeki denetimlere değil, yalnızca Grup çerçevesinin kendisi alana bağlıdır. Seçenek grubundaki her denetim için denetim kaynağı özelliğini ayarlamak yerine, her denetimin seçenek değeri özelliğini, Grup çerçevesinin bağlı olduğu alana anlamlı bir sayıyla ayarlarsınız. Seçenek grubunda bir seçenek belirlediğinizde, Access, seçenek grubunun, seçili seçeneğin seçenek değeri özelliğinin değerine bağlandığı alanın değerini ayarlar.

Bir seçenek grubunun değeri metin değil yalnızca sayı olabilir. Access bu numarayı temel alınan tabloda depolar. Bir seçenek grubu bir ifadeye ayarlanabilir veya ilişkisiz olabilir. Özel iletişim kutusundaki ilişkisiz bir seçenek grubunu kullanarak Kullanıcı girişini kabul edebilir ve ardından bu girişe dayalı bir eylem gerçekleştirebilirsiniz.

Evet/Hayır alanları ve seçenek düğmeleri veya seçenek grupları için iki durumlu düğme kullanma Ancak bu yalnızca bir öneridir ve üç denetimlerden herhangi birini amaç için kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Seçenek grubu oluşturma

Seçenek grubu sihirbazını kullanarak hızlı bir şekilde seçenek grubu oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce, seçenek değerinin tabloda depolanmasını isteyip istemediğinize karar verin. Öyleyse, bu amaç için tasarlanmış sayı veri türünde bir alanı olmalıdır.

Tabloya alan ekleme hakkında daha fazla bilgi Için tablo oluşturma ve alan eklememakalesine bakın.

 1. Formu, gezinti bölmesi 'nde sağ tıklatıp Tasarım görünümü Düğme görüntüsü öğesini tıklatarak Tasarım görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda Denetim Sihirbazları Düğme görüntüsü seçili olduğundan emin olun. Düğme görüntüsü

 3. Aynı grupta, Grup Düğme görüntüsü seçeneğini tıklatın.

 4. Formda, seçenek grubunu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

 5. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Son sayfada Son'a tıklayın.

  Access seçenek grubunu forma yerleştirir.

Seçenek grubunu yeniden adlandırma    Gerekli olmamasına rağmen, seçenek grubunu daha anlamlı bir ad verecek şekilde yeniden adlandırmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak, seçenek grubunun yanında görüntülenen etiketi değiştirmez, ancak ifadelerde veya makrolarda denetime başvurmanızı kolaylaştırabilir.

 1. Grubun çerçevesini tıklatarak seçenek grubunun seçili olduğundan emin olun.

 2. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 3. Seçenek grubunun ad özellik kutusuna yeni bir ad yazın.

Sayfanın Başı

Var olan bir seçenek grubuna yeni bir seçenek ekleme

Gereksinimler değiştikçe, bir seçenek grubuna yeni seçenek denetimleri ekleyebilirsiniz. Grupta yeni bir denetim oluşturabilir veya var olan bir denetimi formdan başka bir yerden kesip gruba yapıştırabilirsiniz.

 1. Formu, gezinti bölmesi 'nde sağ tıklatıp Tasarım görünümü Düğme görüntüsü öğesini tıklatarak Tasarım görünümünde açın.

 2. Seçenek grubunun çerçevesini tıklatarak seçin ve ardından çerçevenin boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyerek yeni seçenek denetimine yer açın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grupta yeni bir denetim oluşturma    

   1. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda eklemek istediğiniz denetim türüne yönelik araca tıklayın (Denetimkutusu Düğme görüntüsü , seçenek düğmesi düğme resmi veya iki durumlu düğme Düğme görüntüsü ).

   2. İşaretçiyi, seçenek grubunun çerçevesinin içine yerleştirilmelidir şekilde taşıyın. Çerçeve, yeni denetimin seçenek grubunun bir parçası olacağını belirtmek için rengi değiştirir.

   3. Denetimi gruba yerleştirmek için öğesine tıklayın.

  • Var olan denetimi gruba taşıma    

   Bir denetimi yalnızca bir seçenek grubuna sürüklemek, grubun parçası yapmaz. Bir seçenek olması için denetimi kesip grubuna yapıştırın.

   1. Seçenek grubuna taşımak istediğiniz denetimi seçin.

   2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Kes'i tıklatın. Düğme görüntüsü

   3. Grubu çevreleyen çerçeveyi tıklatarak seçenek grubunu seçin.

   4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'a tıklayın. Düğme görüntüsü

    Access denetimi gruba ekler.

 4. Büyük olasılıkla denetimi ve etiketini, varolan denetimler ve etiketlerle hizalamak için taşımanız gerekir.

 5. Yeni eklenmiş denetimi seçin ve sonra da F4 tuşuna basarak denetimin özellik sayfasını açın.

 6. Yeni ek denetimin seçenek değeri özelliğinin değerini not alın. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, bu değeri Access 'in önerdiği veya farklı bir değerle değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×