Onay kutularını, seçenek düğmelerini ve iki durumlu düğmeleri kullanarak Evet/Hayır değerlerini görüntüleme

Onay kutularını, seçenek düğmelerini ve iki durumlu düğmeleri kullanarak Evet/Hayır değerlerini görüntüleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Access'te, Evet/Hayır alanı yalnızca iki depolar değerleri: Evet veya Hayır Evet/Hayır alanı görüntülemek için bir metin kutusu kullanıyorsanız, Evet için -1 ve 0 için Hayır olarak değeri görüntüler Bu değerler çoğu kullanıcılar için çok anlamlı değildir onay kutularını, seçenek düğmeleri ve Evet/Hayır değerlerini girin ve görüntülemek için kullanabileceğiniz iki durumlu düğmeleri erişim sağlar. Bu denetimler Evet'i grafik bir temsilini sağlayan/değer yok, kullanımı kolay ve kolay okunur.

Bu makalede bu denetimlerin her birinin uygulamalarda açıklanır ve formlara ve raporlara eklemek nasıl değiştirebileceğiniz gösterilir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Hangi kullanılacağını denetleyen karar verme

Bağlı onay kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme oluşturma

Bir ilişkisiz onay kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme oluşturma

Seçenek grupları anlama

Seçenek grubu oluşturma

Yeni bir seçenek seçeneği var olan bir gruba ekleme

Hangi kullanılacağını denetleyen karar verme

Çoğu durumlar için onay kutusu Evet temsil etmek için en iyi denetimidir/değer yok. Evet/Hayır alanı bir form veya rapora eklediğinizde, oluşturulan denetimin varsayılan türüdür. Bunun aksine, seçenek düğmelerini ve iki durumlu düğmeleri çoğunlukla bir seçenek grubunun bir parçası olarak kullanılır. Seçenek grupları hakkında daha fazla bilgi için anlayın seçenek gruplarıbölümüne bakın.

Aşağıdaki çizimde üç denetimleri ve bunların nasıl Evet ve Hayır değerleri temsil gösterilir. Evet sütunu denetimi seçildiğinde görüntülenir ve yok sütunu kaldırıldığında göründüğü şekilde denetimi gösterir olarak gösterir.

Evet/Hayır denetimleri

Sayfanın Başı

Bağlı onay kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme oluşturma

Evet/Hayır alanı Alan listesi Bölmesi'nden form veya rapora sürükleyerek bir onay kutusu hızla oluşturabilirsiniz.

 1. Form veya raporu Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünden istediğiniz görünümü'nü tıklatarak Düzen görünümü veya Tasarım görünümünde açın.

 2. Alan listesi bölmesi zaten görüntülenmiyorsa, görüntülemek için ALT + F8 tuşlarına basın.

 3. Tablo listeleri, gerekiyorsa tablo adlarının yanındaki artı işaretini (+) tıklatarak genişletin.

 4. Evet/Hayır alanı form veya rapora Alan listesi bölmesinden sürükleyin.

  Alanın Görüntü denetimi özellik ayarını bağlı olarak, bir onay kutusu, metin kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturulur ve alanlara bağlı. Yeni bir oluşturduğunuzda Evet/Hayır alanı bir tabloda, varsayılan alanın Denetimi görüntüle özelliğini onay kutusunuayarıdır.

İsterseniz, onay kutusu denetimi seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme için değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için onay kutusunu sağ tıklatın, Değiştir üzerine için kısayol menüsünde gelin ve İki durumlu düğme Düğme resmi veya Seçenek düğmesi düğme resmi ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir ilişkisiz onay kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme oluşturma

Kullanıcı girişine kabul edin ve sonra o girdilerle eylem gerçekleştirmek için özel iletişim kutusunda bir ilişkisiz onay kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğmeyi kullanabilirsiniz.

 1. Form veya raporu Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatarak Tasarım görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda aracını tıklatın (onay kutusu Düğme resmi , Seçenek düğmesi düğme resmi veya İki durumlu düğme Düğme resmi ) denetim için istediğiniz.

 3. Form veya raporda denetimi yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

  Access formu veya raporu denetimi yerleştirir.

Zorunlu olmasa da, böylece daha anlamlı bir ad bulunur denetimi yeniden adlandırmak isteyebilirsiniz. Böylece denetimin yanında görüntülenen etiketi değişmiyorsa, ancak bunu, ifadeleri veya makrolar için başvurmak kolaylaştırabilir.

Denetimi yeniden adlandırma

 1. Denetimin seçili olduğundan emin olun.

 2. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 3. Denetim adı özellik kutusuna yeni bir ad yazın.

İsterseniz, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme için onay kutusunu değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için onay kutusunu sağ tıklatın, Değiştir üzerine için kısayol menüsünde gelin ve İki durumlu düğme Düğme resmi veya Seçenek düğmesi düğme resmi ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Seçenek grupları anlama

Tek tek onay kutusu, seçenek düğmesi veya iki durumlu düğme bağlı ilişkisiz veya veya bir seçenek grubu parçası olabilir. Alternatifler sınırlı bir dizi seçenek grubu görüntüler ve bir kerede yalnızca bir seçenek bir seçenek grubu içindeki seçilebilir. Bir seçenek grubu bir grup çerçevesinin ve onay kutuları, iki durumlu düğme veya seçenek düğmeleri kümesi oluşur.

Bir alan için bir seçenek grubu bağlıysa, yalnızca Grup çerçevesinin kendisini değil çerçevenin içinde yer alan denetimleri bu alanın ilişkilidir. Seçenek grubunda her bir denetimin Denetim Kaynağı özelliğini ayarlamanın yerine, her kontrolün Seçeneği değer özelliğini, Grup çerçevesinin bağlı olduğu alan için anlamlı bir sayıya ayarlayın. Seçenek grubunda bir seçenek belirlediğinizde, Access belirlenen seçeneğin Seçeneği değer özelliğinin değeri için seçenek grubu, bağlı olduğu alan değerini ayarlar.

Bir seçenek grubu değerini yalnızca olabilir bir sayı, metin değil. Access bu numarayı alttaki tabloda depolar. Bir seçenek grubu ifade için de ayarlanabilir veya ilişkisiz olabilir. Kullanıcı girişine kabul edin ve sonra o girdilerle eylem gerçekleştirmek için özel iletişim kutusunda ilişkisiz seçenek grubu kullanabilirsiniz.

Evet/Hayır alanları ve seçenek düğmeleri veya iki durumlu düğmeleri için seçenek grupları için onay kutularını kullanmak için standart bir uygulamadır. Bununla birlikte, yalnızca bir öneri budur ve üç denetimleri ya da amaçla kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Seçenek grubu oluşturma

Seçenek grubu Sihirbazı'nı kullanarak, seçenek grupları hızla oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce bir tabloda depolanmaya seçenek değeri isteyip istemediğinize karar verin. Bu durumda, bu amaçla tayin sayı veri türü alanı olması gerekir.

Tabloya alan ekleme hakkında daha fazla bilgi için bir tablo oluşturun ve alanları eklemebaşlıklı makaleye bakın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp ardından Düğme resmi Tasarım görünümü' nü tıklatarak formu Tasarım görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda Düğme resmi Denetim Sihirbazları Kullan öğesininseçildiğinden emin olun. Düğme resmi

 3. Seçenek grubu Düğme resmi aynı grubunda öğesini tıklatın.

 4. Formda seçenek grubu eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 5. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Son sayfada Son'a tıklayın.

  Access seçenek grubu formda yerleştirir.

Seçenek grubu yeniden adlandırma    Zorunlu olmasa da, böylece daha anlamlı bir ad bulunur seçenek grubu yeniden adlandırmak isteyebilirsiniz. Böylece seçenek grubu yanında görüntülenen etiketi değişmiyorsa, ancak, bu makroları veya ifadeler denetimde başvurmak kolaylaştırabilir.

 1. Çerçevedeki grubunun tıklatarak seçenek grubu seçili olduğundan emin olun.

 2. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 3. Seçenek grubu adı özellik kutusuna yeni bir ad yazın.

Sayfanın Başı

Yeni bir seçenek seçeneği var olan bir gruba ekleme

Gereksinimleriniz değiştikçe, seçenek grubu için yeni seçenek denetimleri ekleyebilirsiniz. Yeni bir denetim grubu oluşturabilirsiniz veya varolan bir kesme denetlemek gelen başka bir yerde formda ve gruba yapıştırın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp ardından Düğme resmi Tasarım görünümü' nü tıklatarak formu Tasarım görünümünde açın.

 2. Seçenek grubu seçin ve sonra yeni seçeneği denetimi yer açmak için çerçevenin boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin çerçevesini tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir denetim grubu oluşturma    

   1. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda (onay kutusu Düğme resmi , Seçenek düğmesi düğme resmi veya İki durumlu düğme Düğme resmi ) eklemek istediğiniz denetim türünü aracını tıklatın.

   2. İşaretçiyi hareket, böylece seçenek grubunun çerçevenin içinde konumlandırılır. Çerçeveyi yeni denetimi seçenek grubunun bir parçası haline gelir belirtmek için rengini değiştirir.

   3. Grubunda denetimi yerleştirmek için tıklatın.

  • Varolan bir denetim grubuna taşıma    

   Sadece bir denetim için bir seçenek grubu sürükleme yapmaz bu grubun bir parçası. Kesme ve denetimi bir seçenek olmak üzere grubuna için bunu yapıştırmanız gerekir.

   1. Seçenek grubuna taşımak istediğiniz denetimi seçin.

   2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Kes'i tıklatın. Düğme resmi

   3. Seçenek grubu Grup çevreleyen çerçeveyi tıklatarak seçin.

   4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'a tıklayın. Düğme resmi

    Access denetim grubuna ekler.

 4. Varolan denetimleri ve etiketleri ile aynı hizaya gelecek şekilde denetimi ve etiketini taşıma gerekecektir.

 5. Yeni eklenen denetimini seçin ve ardından denetimi için özellik sayfasını açmak için F4 tuşuna basın.

 6. Yeni eklenen denetimin Seçenek değeri özelliğinin değeri dikkat edin. Gereksinimlerinize bağlı olarak Access öneren değerinde bırakın veya başka bir değerle değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×