Onay iş akışları hakkında her şey

Onay iş akışları hakkında her şey

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

SharePoint iş akışlarını daha tutarlı ve daha verimli yapma, iş süreçlerini otomatikleştirme yardımcı olabilir. Belgeleri ve diğer öğeleri SharePoint bir veya birden çok kişiye kendi onaya depolanan yönlendirme Onayı iş akışı sağlar.

Daha fazla bilgi için bkz. SharePoint'te bulunan iş akışları hakkında.

Önemli: Varsayılan olarak, onay iş akışı etkinleştirilmediğini ve iş akışı şablonu seçin liste kutusunda ilişkilendirme formunun listelenmeyen. Kullanım için kullanılabilir hale getirmek için bir site yöneticisi bunları site koleksiyonu düzeyinde etkinleştirmeniz gerekir. Site Ayarları > Site koleksiyonu özellikleri > Git iş akışları özelliğini etkinleştirin. Ayrıca, SharePoint 2013SharePoint 2010 Uyumluluk modunu dayalı bu iş akışı şablonlar sağlar. Benzer mantığı ile SharePoint 2013 dayalı iş akışı oluşturmak için SharePoint Designer 2013kullanın.

Tüm yapmanız gereken bir Onay iş akışı görevini tamamlamak ise    Yalnızca TAMAMLAMA kısmına kadar ilerleyip bu kısmı genişletin. Şu an için diğer kısımların hiçbiri size gerekli olmayabilir.

Elle işlem ve otomatik iş akışı karşılaştırması

SharePoint iş akışları:

 • Verimli ve tutarlı    Onay iş akışı belgeyi veya öğeyi otomatik olarak yönlendirir, inceleme görevlerini atar ve ilerleme durumlarını takip eder, gerektiğinde anımsatıcı ve bildirimleri gönderir. İş akışındaki etkinlik, merkezi durum sayfasından izlenebilir, düzenlenebilir ve iş akışı çalışmasındaki etkinliklerin geçmişi tamamlandıktan sonra 60 gün boyunca korunur.

 • Sizin için daha az çalışma    Onay iş akışı sizi ve iş arkadaşlarınızı zahmetten kurtarır ve zaman kazanmanızı sağlar, aynı zamanda onay sürecinizi kolaylaştırır ve standartlaştırır.

Onay iş akışının basit bir örneğinin diyagramı aşağıdaki gibidir.

Basit bir Onay iş akışı diyagramı

Bu makaledeki bilgiler, genişletilebilir özellikteki on kısım halinde sunulmaktadır.

Bu makaleden en iyi şekilde yararlanma hakkında birkaç ipucu için burayı tıklatın

Tüm yapmanız gereken bir Onay iş akışı görevini tamamlamak ise    Yalnızca TAMAMLAMA kısmına kadar ilerleyip bu kısmı genişletin. Şu an için diğer kısımların hiçbiri size gerekli olmayabilir.

Eklemek isterseniz, başlatmak, izlemek ve bakımını iş akışları    Zaten bu görevlerle bildiğiniz durumda değilse, yolunuzu kesimi göre ilk Bu, tasarım saat ve iş akışı ekleme kesimi, bu makalenin çalışmak kullanışlı olabilir. Bilgileri ve makale düzenini tanıyor sonra doğrudan herhangi bir dönüş ziyaretleri gereksinim duyduğunuz bölütü gitmek tümünden yararlanabilirsiniz.

İçerik onayı ve yayımlama onayı    Listeye erişimi olan kişilere görünür olmadan önce listelerinizdeki veya kitaplıklarınızdaki yeni öğelerin ve/veya geçerli öğelerin yeni sürümlerinin içerik doğrulukları veya biçim ve stillerinin uygunluğu açısından incelenmesini isteyebilirsiniz. Bu tür inceleme işlemine içerik onayı denir ve bir liste veya kitaplıkta içerik onayını denetlemek için Onay iş akışını kullanabilirsiniz. (Ayrıca Internet'te web siteleri yayımlayan SharePoint sitelerinde kullanım için özellikle oluşturulmuş benzer bir Yayımlama Onayı iş akışı vardır.)

Bu makalenin yazdırılmasıyla ilgili bir öneri    Bu, uzun bir makaledir. Sadece belirli kısımları yazdırmak isterseniz, yazdırırken yalnızca ilgili kısımların genişletildiğinden emin olun. (Ayrıca, yazdırdığınız kopyada grafiklerin eksiksiz olarak bulunmasını isterseniz, dikey yönde değil de yatay yönde yazdırın.)

Aramayla da ilgili bir öneri    Bu makalede herhangi bir metin veya terim aramadan önce, arama yapmak istediğiniz tüm kısımların genişletildiğinden emin olun.

Onay iş akışı, SharePoint listesinde veya kitaplığında depolanmış bir belgeyi veya öğeyi onay veya ret için bir veya birden çok kişiye yönlendiren SharePoint özelliğidir. İş akışını otomatikleştirir, kolaylaştırır ve tüm işlemi standartlaştırır.

Basit Onay iş akışı diyagramı

SharePoint ürünlerinde bulunan temel Onay iş akışı şablon olarak çalışır. Bu şablonu kullanarak, sitelerinize birden çok Onay iş akışı ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz her iş akışı, temel Onay iş akışının benzersiz bir sürümüdür ve eklediğinizde belirttiğiniz ayarlara göre her birinin özelleştirilmiş çalışma şekli vardır.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Onay iş akışı benim için neler yapabilir?

 2. Onay iş akışıneleri yapamaz?

 3. Bu iş akışı türünü kimler kullanabilir?

 4. Bu iş akışı türünü nasıl planlar, ekler, çalıştırır ve sürdürürsünüz?

1. Onay iş akışı benim için neler yapabilir?

 • Onay iş akışınızı listenize, kitaplığınıza veya site koleksiyonunuza ilk eklediğinizde, kaç katılımcıyı dahil edeceğinizi belirtebilir ve görevlerinin birbiri ardına mı (seri olarak) yoksa aynı anda mı (paralel olarak) atanacağını gösterebilirsiniz. Hatta katılımcıların görevlerini iki veya daha çok aşamaya bölebilir ve en son tarih ve/veya görevin tamamlanması için izin verilen zamanı belirleyebilirsiniz. Ayrıca bir iş akışını el ile başlattığınız her zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz.

 • İş akışı belirtilen her katılımcıya bir görev atar. Her katılımcı olası yanıtlar arasından seçim yapar: öğeyi onaylama veya reddetme, öğede değişiklik yapılmasını isteme, görevi yeniden atama veya görevi iptal etme veya silme.

 • İş akışı çalışırken, tek bir merkezi İş Akışı durumu sayfasından ilerleme durumunu izleyebilir ve ayarları yapabilirsiniz (gerekirse).

 • İş akışı tamamlandıktan sonra 60 gün boyunca, iş akışının bu çalışması (veya oluşumu) boyunca gerçekleşen tüm olayların listesi resmi olmayan başvuru olması açısından İş Akışı Durumu sayfasında halen bulunabilir.

Onay iş akışı, bir liste veya kitaplık için içerik onayı işlemini yönetmek için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin denetleme kısmına bakın.

2. Onay akışı neleri yapamaz?

Onay akışındaki katılımcılar genelde görüntülenen öğede değişiklik yapamazlar. Bunun yerine, katılımcılar iş akışı örneği sürecinde öğede değişiklik yapılmasını isteyebilirler. Katılımcıların yorum eklediği ve öğenin kendisinde değişiklikleri izleyebildiği bir iş akışı eklemek istiyorsanız Ayrıca Bkz. bölümünde Görüş Topla iş akışları hakkında her şey makalesine bakın.

Ayrıca, onay iş akışları İmzaları Topla üzere tasarlanmış değildir. İçin Microsoft Word belgesinde İmzaları Topla iş akışı kullanmak istiyorsanız, bir Microsoft Excel çalışma kitabı veya bir Microsoft InfoPath formu makaletüm imzaları Topla iş akışları hakkındaAyrıca bkz bölümüne bakın.

Kısmın başı

3. Bu iş akışı türünü kimler kullanabilir?

Bir iş akışı eklemek için    Varsayılan olarak, iş akışı eklemek için Listeleri Yönetme iznine sahip olmanız gerekir. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grubunun yapın.)

Bir iş akışı başlatmak için    Ayrıca varsayılan olarak, önceden eklenmiş olan bir iş akışı başlatmak için öğeleri Düzenle izniniz olmalıdır. (Üyeler grubunda ve sahipler grubunun öğeleri Düzenle izniniz varsayılan olarak her ikisi de var; ziyaretçiler grubunun desteklemez.)

Alternatif olarak, Sahipler belirli iş akışlarını yalnızca Sahipler grubunun üyeleri tarafından başlatılabilecek şekilde yapılandırmayı tercih edebilirler. (Bunun için, ilişkilendirme formunun ilk sayfasında Bu iş akışını başlatmak için Listeleri Yönetme İzinlerini gerekli kıl onay kutusunu seçin.)

Kısmın başı

4. Bu iş akışı türünü nasıl planlar, ekler, çalıştırır ve sürdürürsünüz?

Bunlar temel aşamalardır:

 • İş akışı çalışmadan önce (Planla, ekleme, Başlat)   
  İş akışı eklemeden önce bunu (tek bir liste veya kitaplık için veya tüm site koleksiyonu için) ve nasıl çalışacağını ayrıntılarını eklemek istediğiniz yere planlayın. Eklenen ve iş akışı yapılandırılmış sonra gerekli izinlere sahip herkes belirli bir öğe üzerinde iş akışını başlatabilir. İş akışı otomatik olarakçalışacak şekilde de ayarlanabilir. Otomatik çalıştırılır ya da veya her ikisi de iki tetikleyici olay dayalı şablonun etkinleştirilmesini: ne zaman herhangi bir öğeye eklenir veya bir liste veya kitaplıkta kendi oluşturduğunuz veya ne zaman herhangi bir liste veya kitaplıktaki öğe değiştirilir.

 • İş akışı çalıştığı sırada (tamamlamak, izleme, ayarlama)   
  İş akışı çalışırken, tek tek katılımcılar kendilerine atanan görevleri tamamlayın. Otomatik anımsatıcıları görev son tarihler karşılamak üzere başarısız katılımcılara gönderilir. Bu sırada, iş akışının ilerleme belirli örneklerini iş akışı için merkezi bir iş akışı durumu sayfasından izlenebilir. İş akışı çalışırken ayarlamalar o aynı sayfadan yapılabilir; ve, gerekirse, iş akışını iptal veya oradan sona erdirildi.

 • İş akışı çalıştıktan sonra (gözden geçir, rapor, Değiştir)   
  İş akışı tamamlandığında, 60 güne kadar iş akışı durumu sayfasında bu Çalıştır (veya örnek) tüm geçmişini gözden geçirilebilir. Aynı sayfada, bu iş akışı sürüm performansına istatistiksel raporlar oluşturulabilir. Son olarak, yoksa şimdiye kadar iş akışı işlevleri hakkında biçimini değiştirmek istediğiniz her şeyi, açın ve iş akışı ilk eklediğinizde, tamamladığınız ilişkilendirme formunu düzenleyin.

Aşağıdaki akış çizelgesinde bu aşamalar yeni bir iş akışı ekleyen kişinin bakış açısıyla resmedilmiştir.

İş Akışı Süreci

Bu kısımda, Onay iş akışının bir sürümünü eklemeden önce vermeniz gereken kararlar ve bir araya getirmeniz gereken bilgiler tanımlanmaktadır.

Bu tür iş akışları eklemeyi zaten biliyorsanız ve yalnızca belirli adımlar hakkında bir anımsatıcıya gerek duyuyorsanız, doğrudan bu makalenin ilgili EKLEME (Liste/Kitaplık veya Site koleksiyonu) kısmına gidebilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Şablonlar ve sürümler

 2. İlişkilendirme formunun tanıtımı

 3. Yanıtlanması gereken on iki soru

1. Şablonlar ve sürümler

SharePoint ürünleri işlevinde ana şablonlar olarak yer alan ve listelerinize, kitaplıklarınıza ve site koleksiyonunuza eklediğiniz ayrı ayrı özel iş akışları tarafından temel alınan iş akışları.

Onay iş akışı, eklediğiniz her zaman örneğin, aslında genel onay iş akışı şablonunun sürüm eklemekte olduğunuz. Her sürüm kendi adını ve o belirli sürümü eklediğinizde, ilişkilendirme formunda belirten kendi ayarlarını verin. Bu şekilde, birden çok iş akışları eklemenin, tüm sürümleri onayı iş akışı asıl şablonu temel, ancak her sürümünden adlı ve bunu kullanacağını belirli bir yolu için uyarlanan. Adlandırılmış sürümleri iş akışı örneklerida.

Kısmın başı

2. İlişkilendirme formunun tanıtımı

Eklenen iş akışı şablonlardan birini temel alan yeni bir iş akışı sürüm eklediğinizde, çalışmak için yeni bir örneğini istediğinizi belirtmek için bir ilişkilendirme formunu doldurun.

Aşağıdaki bölümde, sizi ilişkilendirme formunu doldurmaya hazırlayacak soruların bir listesini bulacaksınız. Ancak öncelikle, bir iki dakikanızı ayırıp forma ve alanlarına göz gezdirin.

İlişkilendirme formunun ilk sayfası

İlk başlatma formu

İlişkilendirme formunun ikinci sayfası

Çalışmaya özgü bilgileri girmek için form

Bu ikinci sayfada bulunan kırmızı kutudaki alanlar, iş akışı her elle başlatıldığında sunulan ve bu tek çalışmayı düzenlemek için kullanılabilen başlatma formunda da görünür.

Kısmın başı

3. Yanıtlanması gereken on iki soru

Bu kısımdaki sorunların tüm yanıtlarına ulaştığınızda, iş akışınızı eklemeye hazır olursunuz.

 1. Doğru işi akışı türü bu mu?

 2. Tek bir liste veya kitaplık mı; yoksa tüm site koleksiyonu mu?ve Tek bir içerik türü mü; yoksa tüm içerik türleri mi?

 3. İyi bir ad nasıl olmalı?

 4. Görev listeleri ve geçmiş listeleri: Varolan mı, yeni mi?

 5. Bu iş akışı nasıl (ve kim tarafından) başlatılabilir?

 6. Bundan devralınan içeri türleri bu iş akışını da alır mı?

 7. Katılımcılar: Hangi kişiler, hangi sırada?

 8. Katılımcıların ihtiyacı olan ek bilgiler nelerdir?

 9. Görevlerin süresi ne zaman dolar?

 10. Bu iş akışı ne zaman sona erer?

 11. Kimlerin bilgilendirilmesi gerekir?

 12. Bu iş akışı, içerik onayını denetleyecek mi?

01. Doğru işi akışı türü bu mu?

Word 'Onayı' adlarında sahip birkaç iş akışı şablonu vardır. Bu makalede menüsünde onay – SharePoint 2010olarak görüntülenen iş akışı şablonunu ilgilidir. Geri bu iş akışı türü sizin için en iyi seçenek olmadığından emin değilseniz, bu makalenin öğrenin kısmına bakın. Kullanılabilen diğer iş akışı şablonları hakkında daha fazla bilgi için SharePoint'te bulunan iş akışları hakkında, Ayrıca bkz bölümündeki makalesine bakın.

Kısmın başı

02. Tek bir liste veya kitaplık mı; yoksa tüm site koleksiyonu mu? (ve) Tek bir içerik türü mü; yoksa tüm içerik türleri mi?

Onay iş akışının yeni sürümünü kullanılabilir bir tek bir liste veya kitaplıkta yalnızca yapabileceğiniz ya da tüm site koleksiyonunda kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

 • İş akışını tek bir liste veya kitaplık için eklerseniz, tüm içerik türleri ya da yalnızca tek bir içerik türü üzerinde çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Ancak iş akışını tüm site koleksiyonu için eklerseniz, yalnızca tek bir site içeriği türü üzerinde çalışacak şekilde ayarlamanız gerekir.

3 ekleme yönteminin açıklandığı site koleksiyonu haritası

İçerik türü nedir?

Her belgeye veya diğer öğeye bir SharePoint liste veya kitaplıkta depolanan bir ya da başka bir içerik türüneait. Bir içerik türü gibi temel ve genel olarak Belge veya Excel elektronik tablosuveya olarak oldukça özel Yasal sözleşme veya Ürün tasarım belirtimolabilir. Varsayılan SharePoint ürünlerinde bazı içerik türleri kullanılabilir, ancak hem bunlar özelleştirebilir ve sizin oluşturduğunuz başkalarının ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz: Oluştur veya site içerik türü özelleştirme ve bir liste veya kitaplığa içerik türü ekleme.

Kısmın başı

03. İyi bir ad nasıl olmalı?

İş akışı sürümünüze şu nitelikleri taşıyan bir ad verin:

 • Kullanım amacını açıkça belirten

 • İlgili sürümü diğer iş akışlarından net bir şekilde ayıran

Bir örnek

Bir yazı işleri grubunun üyesi olduğunuzu varsayın. Grubunuz dış katılımcılardan belge gönderimlerini yönetmek için iki farklı Onay iş akışı kullanmak istiyor:

 • Düzenleme işlemi için kabul edip etmemeye karar vermek amacıyla ilk iş akışını gönderilen her belgede çalıştıracaksınız.

 • Gönderilmiş bir belgeyi kabul edip düzenledikten sonra, son olarak kabul edip etmemeye karar vermek için düzenlenmiş taslakta ikinci iş akışını çalıştıracaksınız.

İlk iş akışını adlandırabilirsiniz Kabul gönderimi onayı ve ikincisini de Son taslak onayı.

İpucu: Her zaman olduğu gibi, tutarlı adlandırma kuralları belirlemek ve iş akışlarınızla ilgilenen herkesin bu kuralları bilmesini sağlamak yararlı olur.

Kısmın başı

04. Görev listeleri ve geçmiş listeleri: Varolan mı, yeni mi?

Sitenin varsayılan Görevler listesini ve geçmiş listesini kullanmasını, görevler ve geçmiş olan diğer kullanın, iş akışınızı bulunabilir listeleri veya isteği yeni listeler yalnızca bu iş akışı.

 • Sitenizde çok sayıda iş akışı olacaksa veya bazı iş akışları çok sayıda görevi kapsayacaksa, her bir iş akışı için yeni listeler istemeyi düşünün. (Aşırı uzun listeleri yönetmek performansı düşürebilir. Çok uzun bir liste yerine birçok küçük listeyi tutmak sistem açısından daha hızlı ve daha kolaydır.)

 • Bu iş akışı için görevler ve geçmiş Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz türden duyarlı ve gizli verileri içeriyorsa, bu iş akışı için yeni, ayrı listeler istediğinizi kesinlikle belirtin. (İş akışını ekledikten sonra, yeni listeler için uygun izinlerin ayarlandığından emin olun.

Kısmın başı

05. Bu iş akışı nasıl (ve kim tarafından) başlatılabilir?

Bir iş akışı yalnızca elle, yalnızca otomatik olarak veya iki yolla da başlatılacak şekilde ayarlanabilir:

 • El ile onay iş akışı belirlenmiş bir belge veya öğe üzerinde başlattığınızda, başka bir form, Başlatma formunda, sunulur. Başlatma formundaki ayarların ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki çoğu içerir. İş akışını başlatan kişi (geçerli örneği için yalnızca) Bu ayarlardan herhangi birini değiştirmek isterse, Başlat' ı önce bu şekilde, bunlar bunu yapabilirsiniz. Liste > öğe bağlam menüsünü > iş akışları > Git'i el ile başlatmak için iş akışı seçin.

 • Şüphesiz, otomatik başlatma kullanılırken başlatma formu sunma olanağı yoktur; bu nedenle ilişkilendirme formunda belirtilen varsayılan ayarlar herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılır.

Aşağıdaki resimde, elle başlatma ile otomatik başlatma işlemleri arasındaki fark gösterilmektedir.

Elle başlatma ve otomatik başlatma formları karşılaştırması

Başlatma formunda yaptığınız tüm değişiklikler iş akışının yalnızca geçerli oluşumu sırasında uygulanır. İş akışının kalıcı, varsayılan ayarlarını değiştirmek için, özgün ilişkilendirme formunu bu makalenin DEĞİŞTİRME kısmında açıklandığı şekilde düzenlemeniz gerekir.

Elle başlatmalar

Elle başlatmalara izin verirseniz, gerekli izinlere sahip herkes istediği zaman herhangi bir elverişli öğe üzerinde iş akışını başlatabilir.

Elle başlatmanın avantajları, siz ve iş arkadaşlarınızın iş akışını yalnızca istediğiniz zamanlarda ve istemeniz halinde çalıştırabilmeniz ve her çalıştırdığınızda da başlatma formunu kullanarak bazı ayarları değiştirme şansınızın olmasıdır.

Hızlı bir örnek    Ekibiniz dışında bir yazan yazarı olduğu öğeler, iş akışı yalnızca çalıştırmak istiyorsanız, yalnızca el ile başlayarak ve ekip üyelerinizin tarafından yazılan öğeler üzerinde otomatik olarak çalışmasını ettirme. (Diğer bir çözüm: tek bir liste veya kitaplık için yazarları, ekibinizin ve ayrı liste veya kitaplık için tüm diğer yazarlardan gelen öğeler üzerinde öğelerden korumak. Bu şekilde, iş akışı otomatik olarak, ancak yalnızca dışına yazarları listeden çalıştırabilirsiniz. Başka bir çözüm: Eğer koşulu ekleyin ve Oluşturan belirli bir kişi için ayarlayın. İş akışı koşulları hızlı başvuru daha fazla bilgi için bkz.)

Elle başlatmaların en önemli dezavantajı, iş akışının çalışmasının uygun olduğu her durumda birinin bunu hatırlamasının gerekmesidir.

Otomatik başlatmalar

İş akışını, aşağıdaki olaylardan herhangi biriyle otomatik olarak başlatılacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

 • Birisi öğenin ana sürümünü yayımlamayı dener.

 • Liste veya kitaplıkta yeni bir öğe oluşturulur veya buralara yüklenir.

 • Zaten liste veya kitaplıkta depolanan bir öğe değiştirilir.

Otomatik başlatmanın avantajı, birilerinin iş akışını başlatmayı hatırlamak zorunda olmamasıdır. Her tetikleyici bir olay meydana geldiğinde çalışır.

Hızlı bir örnek    Listedeki öğelerin doğruluğundan ve uygunluğundan sorumluysanız, o listeye Onay iş akışını ekleyebilir ve kendisinizi tek katılımcı olarak belirtebilirsiniz. Listedeki bir öğe her değiştiğinde ve her yeni bir öğe eklendiğinde iş akışının otomatik olarak başlaması için ayarlayabilirsiniz. Böylece her zaman güncel kalmış olursunuz.

Otomatik başlatmanın iki dezavantajı:

 • Tetikleyici bir olay olduğunda iş akışının çalışmasını durduramazsınız.

 • Tek örneklerin başlangıcında ayarları değiştiremezsiniz.

Biri öğenin ana sürümünü yayımlamaya çalıştığında otomatik olarak Onay iş akışını çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin DENETLEME kısmına bakın.

Kısmın başı

06. Bundan devralınan içeri türleri bu iş akışını da alır mı?

Yalnızca tüm site koleksiyonu için içerik türüne bir iş akışı eklendiğinde iş akışını, iş akışına eklediğiniz içerik türünden devralan site koleksiyonundaki tüm diğer içerik türlerine ekleme seçeneğiniz de vardır.

Notlar

 • Fazladan eklemenin tümünü başaran işlemin tamamlanması uzun sürebilir.

 • Bu iş akışının devralınan içerik türlerine eklenmesini istediğiniz siteler veya alt siteler için devralma aksamışsa, bu işlemi çalıştırmadan önce söz konusu sitelerin veya alt sitelerin her birinde Sahipler grubunun bir üyesi olduğunuzdan emin olun.

Kısmın başı

07. Katılımcılar: Hangi kişiler, hangi sırada?

Gözden geçirme görevlerinin atanacağı her kişi için ad veya e-posta bilgilerini sağlamanız gerekecektir.

Tek aşama mı, birden çok aşama mı?    Gözden geçirme görevlerinde yalnızca bir aşama veya birden çok aşama olmasını tercih edebilirsiniz. Birden fazla aşamanız varsa, aşamalar birbiri ardına gerçekleştirilir.

Paralel gözden geçirme mi, yoksa seri gözden geçirme mi?    Herhangi tek bir aşamada katılımcılar için, gözden geçirme görevlerinin tümünün aynı anda atanmasını sağlamayı (paralel) ya da gözden geçirme görevlerinin sizin belirttiğiniz sırada birbiri ardına (seri halde) atanmasını sağlamayı tercih edebilirsiniz. Seri seçeneği örneğin, iş akışını ilk retten sonra bitecek şekilde ayarlıyorsanız veya katılımcıların, gözden geçirmeleri bağlamının bir parçası olarak daha önceki katılımcıların açıklamalarına da bakabilmelerini istiyorsanız yararlı olur.

Bir örnek

Bu basit senaryo, hem çok aşamalı hem de seri gözden geçirmelerin avantajlarından birkaçını göstermektedir:

Barış'ın yeni bir Onay iş akışı eklediğini düşünün. Kendi göz atmadan önce her öğeyi ilk olarak iş arkadaşları Gamze ve Haluk'un incelemesini istiyor. Ayrıca Gamze veya Haluk öğeyi reddederse iş akışının kendi incelemeden önce sona ermesini istiyor. Barış bunu iki şekilde ayarlayabilir:

 • Seri gözden geçirme kullanarak    Barış, Gamze ve Kemal ilk iki katılımcıların olduğu ve üçüncü he olan bir tek aşama seri gözden geçirme ayarlar; ve he ilk reddedildiğinde Sonlandır seçeneği seçer.
  Bu düzenlemede, Gamze öğeyi Kemal'ın görev atandığında ve Barış'ın göreve atanmış önce Kemal öğeyi sonra onaylaması gerekir önce onaylaması gerekir. Gamze öğeyi reddeden varsa, bir görev Kemal ne Barış atanır; ve, ancak iş akışını hala önce biter Kemal reddeden Gamze onaylar Barış'ın gözden geçirme görevi şimdiye kadar atanır.
  İşte nasıl Barış bildir tek aşama seri gözden ayarlar.
  Seri aşama için ayarlı form vurgulanmış
  İlk reddedildiğinde sonlardır seçeneği belirlenmiş

 • İki aşama kullanarak    Böylece Kemal bulduğundan başlamadan önce bitirmek, Gamze için beklemek zorunda değildir Barış Gamze ve Kemal geçirmeyi aynı anda, atanan isterse, he iki aşamalı iş akışı olarak ayarlayabilirsiniz: ilk Gamze ve Kemal'ın incelemeler için paralel aşama ve ayrı bir aşama ikinci yalnızca kendi gözden geçirme. Yine, ilk reddedildiğinde Sonlandır seçeneği seçer. İkinci aşama ilk Sahneyi tamamlanana dek başlatılmaz; Bu nedenle Gamze veya Haluk öğeyi reddeden varsa, Barış'ın gözden geçirme görevi hiç atanır.
  İşte nasıl Barış bildir iki aşama paralel gözden ayarlar.
  Paralel aşama için ayarlı form vurgulanmış
  İlk reddedildiğinde sonlardır seçeneği belirlenmiş

Her iki çözümün diyagramı aşağıdaki gibidir.

Seri iş akışı ve iki aşamalı iş akışı (yan yana)

Dış katılımcılar    SharePoint kuruluşunuzun üyesi olmayan katılımcıları içeren özel bir işlem vardır. Bu işlemde bir site üyesi dış katılımcı için yetkili olarak davranır.

Burada sürecin diyagramı verilmektedir:

Dış katılımcıyı içeren süreç akış çizelgesi

Her tüm gruba tek bir görev mi atansın, yoksa her grup üyesine bir görev mi atansın?    İş akışı katılımcılarınızın arasına bir grup adresi veya dağıtım listesi dahil ederseniz, iş akışının grubun her üyesinebir görev atamasını veyatüm gruba yalnızca bir görev atamasını (ancak yine de tek görevin bildirimini her üyeye göndermesini) sağlayabilirsiniz. Tüm gruba yalnızca bir görev atandığında, grubun herhangi bir üyesi o görevi sahiplenebilir ve tamamlayabilir. Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.)

Kısmın başı

08. Katılımcıların ihtiyacı olan ek bilgiler nelerdir?

İlişkilendirme formunda yönergeler, gereksinimler için ayrıntılar, kaynaklar vb. sağlayabileceğiniz bir metin alanı vardır.

Dahil edebileceğiniz iki şey var:

 • Katılımcıların zorluk yaşaması veya soruları olması durumunda kişi bilgileri.

 • Her gruba veya dağıtım listesine tek bir görev atarsanız, grubun tek bir üyesinin o görevi sahiplenmesi ve tamamlaması gerektiğini belirtin. Böylece diğer grup üyeleri aynı göreve başlayarak zaman kaybetmez. Grup görevini sahiplenmeyle ilgili ayrıntıları bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.

Kısmın başı

09. Görevlerin süresi ne zaman dolar?

İş akışı görevlerinin son tarihini belirtmek için şu iki yoldan birini veya her ikisini kullanabilirsiniz:

Takvim tarihine göre    Tüm görevlerin sona ereceği tek bir takvim tarihi belirtebilirsiniz.

 • İş akışınızı otomatik olarak başlayacak şekilde ayarladıysanız bu seçeneği kullanmamalısınız . Bunun nedeni, belirttiğiniz tarih değerinin iş akışı otomatik olarak her başladığındaki geçerli tarihle ilişkili olarak otomatik şekilde ayarlanamamasıdır.

Görev süresine göre    Görevin atandığı andan itibaren her bir görevin tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtebilirsiniz.

 • Takvim son tarihi, belirtilmiş görev süresini geçersiz kılar. Örneğin, bugün 10 Haziran ise ve üç günlük süresi olan bir göreve bugün atandıysam ancak ayrıca 11 Haziran takvim son tarihine sahipse, görevin son tarihi 13 Haziran (üç günlük süre sonu) değil 11 Haziran (takvim son tarihi) olur.

Kısmın başı

10. Bu iş akışı ne zaman sona erer?

Gereksiz gözden geçirmelerle zaman kaybetmemek için şu iki olaydan biri olduğunda iş akışının hemen sonlandırılmasını (belirtilen veya hesaplanan son tarihten önce) seçebilirsiniz:

 • Öğeyi reddeden herhangi bir katılımcı.

 • Herhangi bir şekilde değişen öğe.

Not:  O an kullanıma alınmış olan bir öğe üzerinde iş akışı başlayamaz. Bununla birlikte, iş akışı başladıktan sonra, değişikliğe uğramasını önlemek amacıyla gözden geçirme öğesi kullanıma alınabilir. (Ancak bu öğe yeniden iade edilene kadar üzerinde başka bir iş akışı başlayamaz.)

Kısmın başı

11. Kimlerin bilgilendirilmesi gerekir?

İlişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki Bilgi alanına, bu iş akışının her başladığında ve sonlandığında bilgilendirilmesi gereken kişilerin adların ve adreslerini girebilirsiniz.

 • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin bu kişiye atanmasını sağlamaz.

 • İş akışı el ile başlatıldığında, başlatan kişi bu alanda belirtmeye ihtiyaç olmadan başlangıç ve bitiş bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta ekleyen kişi bu alanda belirtmeye ihtiyaç olmadan başlangıç ve bitiş bildirimlerini alır.

Kısmın başı

12. Bu iş akışı, içerik onayını denetleyecek mi?

Listeye erişimi olan kişilere görünür olmadan önce listelerinizdeki veya kitaplıklarınızdaki yeni öğelerin ve/veya geçerli öğelerin yeni sürümlerinin içerik doğrulukları veya biçim ve stillerinin uygunluğu açısından incelenmesini isteyebilirsiniz. Bu tür gözden geçirme işlemine içerik onayı denir.

SharePoint ürünlerinde, içerik onaylama işlemini daha kolay ve verimli hale getirmek için Onay iş akışını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin İçerik onayını denetleme kısmına bakın.

Sırada ne var?

Yeni Onay iş akışınızı listenize, kitaplığınıza veya site koleksiyonunuza eklemeye hazırsanız, bu makalenin uygun EKLEME kısmına (Liste/Kitaplık veya Site koleksiyonu) gidin.

Listeye erişimi olan kişilere görünür olmadan önce listelerinizdeki ve kitaplıklarınızdaki yeni öğelerin ve/veya geçerli öğelerin yeni sürümlerinin içerik doğrulukları veya biçim ve stillerinin uygunluğu açısından incelenmesini isteyebilirsiniz. Bu tür gözden geçirme işlemine içerik onayı denir.

SharePoint ürünlerinde, iş akışı olmadan içerik onayını el ile denetleyebilirsiniz ancak SharePoint Onay iş akışı işlemi daha kolay ve daha verimli hale getirir.

SharePoint ürünlerinde sürüm oluşturma ve içerik onayı özelliklerini biliyorsanız aşağıdaki makalelere göz atarak başlamanızı öneririz:

Onay iş akışının içerik onayı işlemini denetlemesinin iki yolu vardır, her yol iş akışını ilk eklediğinizde doldurduğunuz ilişkilendirme formlarındaki tek bir denetimle ilişkilidir. İş akışınızı biriyle veya her ikisiyle kullanabilirsiniz.

Ana sürümlerin yayın denetimi

İlişkilendirme formunun ilk sayfasındaki Başlatma Seçenekleri alanında, Öğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneği vardır. Unutmamanız gereken birkaç nokta:

 • Bu seçenek yalnızca tek bir listede veya kitaplıktaki tüm içerik türlerinde çalışan Onay iş akışında kullanılabilir ve tek içerik türünün öğelerinde çalışan iş akışlarında kullanılmaz.

 • Bu seçeneğin kullanılabilir olması için, Sürüm Oluşturma Ayarları sayfasında liste veya kitaplık için içerik onayı etkinleştirilmelidir ve aynı sayfada Ana ve alt (taslak) sürümler oluştur seçeneği seçilmelidir.

 • Bu seçeneği belirlerseniz şu iki seçenek kullanılmaz hale gelir: Yeni öğe oluşturulduğunda bu iş akışını başlat ve Bir öğe değiştirildiğinde iş akışı başlat.

 • Bu seçeneği belirlerseniz, yalnızca birisi öğenin ana sürümünü yayınlamaya çalıştığında öğedeki iş akışınız otomatik olarak çalışır.

 • Bir liste ve kitaplıkta, ana sürümlerin yayımlarını onaylamak için kullanılmayan bir Onay iş akışı olabilir. Bu işlev için aynı liste veya kitaplıkta ikinci bir iş akışı atamaya çalışırsanız, birini veya diğerini seçmeniz istenir.

Sürüm oluşturmayı temel almayan denetleme

İlişkilendirme formunun ikinci sayfasında İçerik Onayını Etkinleştir alanında, Onay durumunu güncelleştir (içerik onayını denetlemek için bu iş akışını kullan) seçeneği vardır.

Listede veya kitaplıkta içerik onayı gerekli olsa da olmasa da, bu seçenek formda kullanılabilir. İki şekilde de öğe için Onay alanındaki değer iş akışının sonucuna göre güncelleştirilir.

Bu seçeneği kullanarak şunlardan birini yapabilirsiniz:

 • İş akışını her zaman elle çalıştırabilir veya

 • İlişkilendirme formunun ilk sayfasında otomatik başlatma seçeneklerinden birini veya fazlasını seçebilir veya

 • El ile ve otomatik başlatmaların ikisine de izin verebilirsiniz.

Web'de yayımlama siteleri için içerik denetimi

Web'de sayfa yayımlayan siteler için içerik denetimi özel bir işlemdir. Buna göre, özelleştirilmiş Yayımlama Onayı ve web üzerinde yayımlamada kullanmak için özelleştirilmiş iş akışının bir sürümünü içeren (İş Akışlı Yayımlama Sitesi adlı) bir site şablonu vardır.

Sırada ne var?

Yeni Onay iş akışınızı listenize, kitaplığınıza veya site koleksiyonunuza eklemeye hazırsanız, bu makalenin uygun EKLEME kısmına (Liste/Kitaplık veya Site koleksiyonu) gidin.

Henüz iş akışları eklemeyi iyi bilmiyorsanız, bu kısımdaki adımlara geçmeden önce bu makalenin hem ÖĞRENME kısmını hem de PLANLAMA kısmını gözden geçirmek işinize yarayabilir.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Başlamadan önce

 2. İş akışını ekleme

1. Başlamadan önce

İş akışı ekleyebilmeniz için önce iki konunun halledilmiş olması gerekir:

E-posta    E-posta bildirimleri ve anımsatıcılar göndermek iş akışı için sırayla e-posta SharePoint siteniz için etkinleştirilmiş olması gerekir. Bu önceden yapılmış olan olduğundan emin değilseniz, SharePoint yöneticinize danışın. Ayrıca bkz: SharePoint 2013 adım adım: Kurulum için giden e-posta ayarı.

İzinler    SharePoint'in varsayılan ayarları listeler, kitaplıklar veya site koleksiyonlarına ilişkin iş akışları eklemek için Listeleri Yönetme iznine sahip olmanızı gerektirir. (Sahipler grubu varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahiptir; Üyeler grubu ve Ziyaretçiler grubu ise bu izne sahip değildir. İzinler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin ÖĞRENME kısmına bakın.)

Kısmın başı

2. İş akışını ekleme

İzleyeceğiniz adımlar:

 1. İş akışını eklemek istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesine tıklayın.

  Not: Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, Bu türdeki iş akışı ilişkilendirmelerini göster'in altında, iş akışının bu belge, liste veya klasörde çalışmasını isteyip istemediğinizi belirtin ve İş akışı ekle'yi tıklatın.

 5. İlişkilendirme formunun ilk sayfasını doldurun.
  (Çizimde yönergeleri izleyin.)

  İş Akışı ekleme temel bilgileri; bölümler çizgilerle belirtilmiş

  Bir numaralı belirtme çizgisi

  İçerik türü

  İki numaralı belirtme çizgisi

  Şablon

  Onay – SharePoint 2010 şablonunu seçin.

  Not: Onay – SharePoint 2010 şablonu listede görünmüyorsa, site koleksiyonunuz veya çalışma alanınız için şablonun etkinleştirilmesini sağlamayı bulmak için SharePoint yöneticinize başvurun. Yönetici, Site Ayarları > Site koleksiyonu özellikleri > İş akışlarını etkinleştirme özelliği Git varsa.

  Üç numaralı belirtme çizgisi

  Ad

  Bu iş akışı için bir ad yazın. Yazdığınız ad, bu liste veya kitaplığın kullanıcılarına iş akışını tanımlayacaktır.

  İş akışınızı adlandırmayla ilgili öneriler için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Dört numaralı belirtme çizgisi

  Görev Listesi

  Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi seçin. Varolan bir görev listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için Yeni görev listesi'ni tıklatabilirsiniz.

  Yeni bir görev listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için (varolan birini tercih etmenin aksine) bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  5 numaralı belirtme çizgisi

  Geçmiş Listesi

  Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Varolan bir geçmiş listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için İş Akışı Geçmişi (yeni)'yi tıklatabilirsiniz.

  Yeni bir geçmiş listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için (varolan birini tercih etmenin aksine) bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Altı numaralı belirtme çizgisi

  Başlatma Seçenekleri

  Bu iş akışının ne şekilde başlatılabileceğini belirtin.

  Başlatma seçeneklerini belirleme hakkında bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  İş akışını içerik onayı denetlemek üzere (önemli sürümlerin yayınlanması dahil) kullanma hakkında bilgi için bu makalenin DENETLEME kısmına bakın.

  • Notolmayanöğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlatseçeneği yalnızca tek bir içerik türü için iş akışını ekleyeceğiniz varsa görüntülenir. 

  • Ayrıca Öğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneğini belirlediğinizde şu iki onay kutusu kullanılamaz hale gelir.

 6. Bu formdaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda İleri'yi tıklatın.

 7. İlişkilendirme formunun ikinci sayfasını doldurun.
  (Çizimde yönergeleri izleyin.)

  Not: İş akışını elle başlattığınız her seferinde SharePoint ürünleri, ilişkilendirme formunun bu ikinci sayfasındaki ilk birkaç seçeneği (aşağıdaki resimde bir ile yedi arası, yani Onaylayıcılar ile Bilgi arası) size sunar; böylece yalnızca ilgili tek oluşum için bu seçeneklerde değişiklikler yapabilirsiniz.

  Alanların belirtildiği İş Akışı Ekle varsayılan değerleri

  Bir numaralı belirtme çizgisi

  Atanacak Kişi

  İki numaralı belirtme çizgisi

  Sıra

  Görevlerin birer birer mi (seri olarak), yoksa tümünün aynı anda mı (paralel olarak) atanması gerektiğini belirtin.

  Seri düzeni ve paralel düzeni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Üç numaralı belirtme çizgisi

  Yeni aşama ekleme

  Az önce yapılandırdığınızın ötesinde istediğiniz diğer aşamaları ekleyin.

  • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

  Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Dört numaralı belirtme çizgisi

  Grupları genişlet

  • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

  • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir bütün gruba yalnızca tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu temizleyin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır, ancak bu tek görevi tüm grup adına herhangi tek bir üye sahiplenip tamamlayabilir. Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.)

  5 numaralı belirtme çizgisi

  İstek

  Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

  • İletişim bilgileri.

  • Uygunsa, bir bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan tek görevler hakkında bir not. Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.)

  Altı numaralı belirtme çizgisi

  Son tarihler ve görev süreleri

  İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

  • Gelecekte bu iş akışı otomatik olarak da başlayacaksa, genellikle Tüm Görevler İçin Son Tarih alanının boş bırakılması ve son tarihi denetlemek için iki süre alanının kullanılması akıllıca olur. İş akışını elle başlatacak olursanız, elle başlatırken başlatma formunda her zaman kesin bir son tarih sağlayabilirsiniz.

  Son tarihlerin kullanılması gereken durumlar ve görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Yeni numaralı belirtme çizgisi

  Bilgi

  İş akışı her başladığında veya sona erdiğinde bilgilendirilmesi gereken kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.

  • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin atanmasını sağlamaz.

  • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

  • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

  Sekiz numaralı belirtme çizgisi

  İş akışını sonlandırma

  Bu seçeneklerini hiçbirini seçmeyebilir veya birini ya da ikisini birden seçebilirsiniz.

  Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Dokuz numaralı belirtme çizgisi

  İçerik onayını etkinleştirme

  Bu iş akışını içerik onayını yönetmek için kullanacaksanız, bu onay kutusunu seçin.

  Ana sürümlerin yayın dahil olmak üzere içerik onayı denetlemek için iş akışını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin denetleme kısmına bakın.

 8. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

Henüz iş akışları eklemeyi iyi bilmiyorsanız, bu kısımdaki adımlara geçmeden önce bu makalenin hem ÖĞRENME kısmını hem de PLANLAMA kısmını gözden geçirmek işinize yarayabilir.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Başlamadan önce

 2. İş akışını ekleme

1. Başlamadan önce

İş akışı ekleyebilmeniz için önce iki konunun halledilmiş olması gerekir:

E-posta    E-posta bildirimleri ve anımsatıcılar göndermek iş akışı için sırayla e-posta, siteniz için etkinleştirilmiş olması gerekir. Bu önceden yapılmış olan olduğundan emin değilseniz, SharePoint yöneticinize danışın. Ayrıca bkz: SharePoint 2013 adım adım: Kurulum için giden e-posta ayarı.

İzinler    SharePoint'in varsayılan ayarları listeler, kitaplıklar veya site koleksiyonlarına ilişkin iş akışları eklemek için Listeleri Yönetme iznine sahip olmanızı gerektirir. (Sahipler grubu varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahiptir; Üyeler grubu ve Ziyaretçiler grubu ise bu izne sahip değildir. İzinler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin ÖĞRENME kısmına bakın.)

Kısmın başı

2. İş akışını ekleme

İzleyeceğiniz adımlar:

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasına gidin (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasına değil).

 2. Ayarlar simgesini ve sonra Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı Galerileri altında, Site İçerik Türleri öğesini tıklatın.

 4. Site İçerik Türleri sayfasında, iş akışı eklemek istediğiniz site içeriği türünün adını tıklatın.

  Not:  Yalnızca tek bir içerik türündeki öğeler için, site koleksiyonunun tamamına eklenen bir iş akışı eklenmelidir.

  Türün vurgulandığı Belge İçerik Türleri

  1. Seçili içerik türünün sayfasında, Ayarlar'ın altında İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

  2. İş Akışı Ayarları sayfasında İş akışı ekle bağlantısını tıklatın.

  3. İlişkilendirme formunun ilk sayfasını doldurun.
   (Çizimde yönergeleri izleyin.)

  İş akışı kurulum sayfası

  Bir numaralı belirtme çizgisi

  Şablon

  İki numaralı belirtme çizgisi

  Ad

  Bu iş akışı için bir ad yazın. Yazdığınız ad, bu site koleksiyonunun kullanıcılarına iş akışını tanımlayacaktır.

  İş akışınızı adlandırmayla ilgili öneriler için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Üç numaralı belirtme çizgisi

  Görev Listesi

  Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi seçin. Varolan bir görev listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için Yeni görev listesi'ni tıklatabilirsiniz.

  Yeni bir görev listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için (varolan birini tercih etmenin aksine) bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Dört numaralı belirtme çizgisi

  Geçmiş Listesi

  Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Varolan bir geçmiş listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için İş Akışı Geçmişi (yeni)'yi tıklatabilirsiniz.

  Yeni bir geçmiş listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için (varolan birini tercih etmenin aksine) bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  5 numaralı belirtme çizgisi

  Başlatma Seçenekleri

  Bu iş akışının ne şekilde başlatılabileceğini belirtin.

  Başlatma seçeneklerini belirleme hakkında bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Altı numaralı belirtme çizgisi

  Bu iş akışı alt içerik türlerine eklensin mi?

  Bu iş akışının, bu içerik türünden devralınan tüm diğer site ve liste içerik türlerine eklenmesi (bunlarla ilişkilendirilmesi) gerekip gerekmediğini belirtin.

  • Fazladan eklemenin tümünü başaran işlemin tamamlanması uzun sürebilir.

  • Bu iş akışının devralınan içerik türlerine eklenmesini istediğiniz siteler veya alt siteler için devralma aksamışsa, bu işlemi çalıştırmadan önce söz konusu sitelerin veya alt sitelerin her birinde Sahipler grubunun bir üyesi olduğunuzdan emin olun.

 5. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda İleri'yi tıklatın.

 6. İlişkilendirme formunun ikinci sayfasını doldurun.
  (Çizimde yönergeleri izleyin.)

  Not: İş akışını elle başlattığınız her seferinde SharePoint ürünleri, ilişkilendirme formunun bu ikinci sayfasındaki ilk birkaç seçeneği (aşağıdaki resimde bir ile yedi arası, yani Onaylayıcılar ile Bilgi arası) size sunar; böylece yalnızca ilgili tek oluşum için bu seçeneklerde değişiklikler yapabilirsiniz.

  Alanların belirtildiği İş Akışı Ekle varsayılan değerleri

  Bir numaralı belirtme çizgisi

  Atanacak Kişi

  İki numaralı belirtme çizgisi

  Sıra

  Görevlerin birer birer mi (seri olarak), yoksa tümünün aynı anda mı (paralel olarak) atanması gerektiğini belirtin.

  Seri düzeni ve paralel düzeni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Üç numaralı belirtme çizgisi

  Yeni aşama ekleme

  Az önce yapılandırdığınız dışında istediğiniz diğer aşamaları ekleyin.

  • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

  Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Dört numaralı belirtme çizgisi

  Grupları genişlet

  • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

  • Sağlamak için yalnızca bir göreve atanan bir tümgrubu bu onay kutusunu atama alanında temizleme girin. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

  5 numaralı belirtme çizgisi

  İstek

  Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

  • İletişim bilgileri.

  • Uygunsa, bir bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan tek görevler hakkında bir not. Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.)

  Altı numaralı belirtme çizgisi

  Son tarihler ve görev süreleri

  İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

  • Gelecekte bu iş akışı otomatik olarak da başlayacaksa, genellikle Tüm Görevler İçin Son Tarih alanının boş bırakılması ve son tarihi denetlemek için iki süre alanının kullanılması akıllıca olur. İş akışını elle başlatacak olursanız, elle başlatırken başlatma formunda her zaman kesin bir son tarih sağlayabilirsiniz.

  Son tarihlerin kullanılması gereken durumlar ve görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Yeni numaralı belirtme çizgisi

  Bilgi

  İş akışı her başladığında veya sona erdiğinde bilgilendirilmesi gereken kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.

  • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin atanmasını sağlamaz.

  • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

  • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

  Sekiz numaralı belirtme çizgisi

  İş akışını sonlandırma

  Bu seçeneklerini hiçbirini seçmeyebilir veya birini ya da ikisini birden seçebilirsiniz.

  Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Dokuz numaralı belirtme çizgisi

  İçerik onayını etkinleştirme

  Bu iş akışını içerik onayını yönetmek için kullanacaksanız, bu onay kutusunu seçin.

  Ana sürümlerin yayın dahil olmak üzere içerik onayı denetlemek için iş akışını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin denetleme kısmına bakın.

 7. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

Sırada ne var?

Hazırsanız, bu makalenin BAŞLATMA kısmına gidin ve yeni iş akışınızı sınamak için ilk oluşumunu başlatın.

Bir iş akışı yalnızca elle, yalnızca otomatik olarak veya iki yolla da başlatılacak şekilde ayarlanabilir:

 • Elle: İstendiği zaman, gerekli izinlere sahip kişi tarafından çalıştırılabilir.

 • Belirtilen tetikleyici bir olay olduğunda otomatik olarak . Öğe, liste veya kitaplığa eklendiğinde, başka bir deyişle, ve/veya bir öğeyi tıklattığınızda listesinde herhangi bir şekilde, biri öğenin ana sürümünü yayınlamaya çalıştığında ve/veya değişen).
  (Tetikleyici olay veya olaylarla ilişkilendirme formunun ilk sayfasında özgün ilişkilendirme ve iş akışı yapılandırması sırasında belirtilir. Daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.)

Not:  O an kullanıma alınmış olan bir öğe üzerinde iş akışı başlayamaz. Bununla birlikte, iş akışı başladıktan sonra, değişikliğe uğramasını önlemek amacıyla gözden geçirme öğesi kullanıma alınabilir. (Ancak bu öğe yeniden iade edilene kadar üzerinde başka bir iş akışı başlayamaz.)

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş akışını otomatik olarak başlatma

 2. İş akışını elle başlatma

 3. Listeden veya kitaplıktan elle başlatma

 4. Bir Microsoft Office programından elle başlatma

1. İş akışını otomatik olarak başlatma

İş akışı otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırılırsa, her tetikleyici bir olay meydana gelişinde, iş akışı kendisini tetikleyen olay üzerinde çalışır.

İş akışı başladığında, ilk görevi veya görevleri atar ve her atanan kişiye bir görev bildirimi gönderir. Bu sırada, başlangıçta iş akışını ekleyen kişiye ve ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki Bilgi alanında listelenen kişilere de başlama bildirimleri (görev bildirimlerinden ayrı olarak) gönderir.

Not: Otomatik olarak başlatılacak bir iş akışı eklendiğinde, ilişkilendirme formundaki Tüm Görevler İçin Son Tarih alanı boş bırakılmalıdır, Bunun nedeni, her açık tarih değerinin iş akışı otomatik olarak her başladığındaki geçerli tarihle ilişkili olarak otomatik şekilde ayarlanamamasıdır. Daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

Kısmın başı

2. İş akışını elle başlatma

İzinler hakkında bir not    Normal olarak, bir iş akışını başlatmak için Öğeleri Düzenleme iznine sahip olmanız gerekir. (Varsayılan olarak, hem Üyeler grubu hem de Sahipler grubu bu izne sahiptir; ancak Ziyaretçiler grubu sahip değildir. Bununla birlikte bir Sahip, tek tek iş akışları temelinde iş akışını başlatan kişiler için Listeleri Yönetme iznini zorunlu tutmayı da tercih edebilir. Sahipler bu seçeneği kullanarak aslında, belirli bir iş akışını yalnızca kendilerinin ve diğer Sahiplerin başlatabileceğini belirtebilirler. Daha ayrıntılı bilgi için bu makalenin Öğrenme kısmına bakın.)

Başlatmak için iki yer

Aşağıdaki iki yerden iş akışını elle başlatabilirsiniz:

 • Listeden veya kitaplıktan: Öğenin depolandığı liste veya kitaplıktan.

 • Yalnızca öğenin kendi içinden :Oluşturulduğu Microsoft Office programından. (Bu yüklenmiş program olmalıdır, web uygulaması sürümü olamaz.)

Bu kısımdaki kalan iki bölümde her iki yönteme ilişkin yönergeler verilmektedir.

Kısmın başı

3. Listeden veya kitaplıktan elle başlatma

 1. İş akışını çalıştırmak istediğiniz öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğe adının yanındaki üç noktayı tıklatın ve sonra iletişim kutusunda üç noktayı tıklatarak menü öğesini açın ve açılan menüden İş Akışları'nı tıklatın.

 3. İş Akışları: Öğe Adı sayfasında, Yeni İş Akışı Başlat ifadesinin altında çalıştırmak istediğiniz iş akışını tıklatın.

 4. İş Akışını Değiştir sayfasında, başlatma formunda, iş akışının bu özel oluşumuna uygulamak istediğiniz tüm değişiklikleri yapın.

  Not:  Buradaki başlatma formunda yapılan değişiklikler, iş akışının yalnızca geçerli oluşumu sırasında kullanılır. İş akışı her çalıştığında uygulanacak değişiklikler yapmak isterseniz ya da bu formda görünmeyen iş akışı ayarlarını değiştirmek isterseniz, bu makalenin DEĞİŞTİRME kısmına bakın.

  Başlatma formu

  Bir numaralı belirtme çizgisi

  Atanacak Kişi

  İki numaralı belirtme çizgisi

  Sıra

  Görevlerin birer birer (seri olarak) ya da tümü aynı anda (paralel olarak) atanması gerektiğine ilişkin belirtimlerin istediğiniz gibi olduğundan emin olun.

  Seri düzeni ve paralel düzeni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Üç numaralı belirtme çizgisi

  Yeni aşama ekleme

  Geçerli durumda yapılandırılmış olan aşamanın veya aşamaların dışında istediğiniz bir aşama varsa ekleyin.

  • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

  Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Dört numaralı belirtme çizgisi

  Grupları genişlet

  • Atanmış bir görev için Ata'yı alanında seçin bu girdiğiniz her üye her grubunun onay kutusunu seçin. (Her grubunun üyesi görev bildirimi alır ve her üye tamamlamak için kendi görev gerekir.)

  • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir bütün gruba yalnızca tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu temizleyin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır, ancak bu tek görevi tüm grup adına herhangi tek bir üye sahiplenip tamamlayabilir. Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.)

  5 numaralı belirtme çizgisi

  İstek

  Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

  • Sorular ve sorunlar için kişi bilgileri

  • Uygunsa, bir bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan tek görevler hakkında bir not (Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.)

  Altı numaralı belirtme çizgisi

  Son tarihler ve görev süreleri

  İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

  Son tarihlerin kullanılması gereken durumlar ve görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

  Yeni numaralı belirtme çizgisi

  Bilgi

  İstediğiniz ekleme veya çıkarma işlemlerini yapın. Şunu unutmayın:

  • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin atanmasını sağlamaz.

  • İş akışını elle başlattığınızdan dolayı, bu alanda listelenmiş olmasanız da başlatma ve durdurma bildirimlerini alırsınız.

 5. Başlatma formundaki ayarların tümü istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını başlatmak için Başlat'ı tıklatın.

İş akışı ilk görevi ya da ilk görevleri atar ve bu sırada, size ve başlatma formunun Bilgi alanında listelenen herkese başlatma bildirimlerini gönderir.

Kısmın başı

 1. Öğeyi, bilgisayarınızda yüklü Office programında açın.

 2. Açık öğede sırasıyla Dosya sekmesini, Kaydet ve Gönder'i ve ardından öğe üzerinde çalıştırmak istediğiniz iş akışını tıklatın.

 3. İş akışı için dosyanın iade edilmesi gerektiğini bildiren aşağıdaki iletiyi görürseniz, İade Et düğmesini tıklatın.

 4. Büyük İş Akışını Başlat düğmesini tıklatın.

 5. İş Akışını Değiştir sayfasında, başlatma formunda, iş akışının bu özel oluşumuna uygulamak istediğiniz tüm değişiklikleri yapın.

  Not:  Buradaki başlatma formunda yapılan değişiklikler, iş akışının yalnızca geçerli oluşumu sırasında kullanılır. İş akışı her çalıştığında uygulanacak değişiklikler yapmak isterseniz ya da bu formda görünmeyen iş akışı ayarlarını değiştirmek isterseniz, bu makalenin DEĞİŞTİRME kısmına bakın.

  Başlatma formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Atanacak Kişi

İki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Görevlerin birer birer (seri olarak) ya da tümü aynı anda (paralel olarak) atanması gerektiğine ilişkin belirtimlerin istediğiniz gibi olduğundan emin olun.

Seri düzeni ve paralel düzeni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Geçerli durumda yapılandırılmış olan aşamanın veya aşamaların dışında istediğiniz bir aşama varsa ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir bütün gruba yalnızca tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu temizleyin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır, ancak bu tek görevi tüm grup adına herhangi tek bir üye sahiplenip tamamlayabilir. Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İstek

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • Sorular ve sorunlar için kişi bilgileri.

 • Uygunsa, bir bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan tek görevler hakkında bir not. (Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bu makalenin TAMAMLAMA kısmında bulabilirsiniz.)

Altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

Son tarihlerin kullanılması gereken durumlar ve görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

Yeni numaralı belirtme çizgisi

Bilgi

İstediğiniz ekleme veya çıkarma işlemlerini yapın. Şunu unutmayın:

 • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin atanmasını sağlamaz.

 • İş akışını elle başlattığınızdan dolayı, bu alanda listelenmiş olmasanız da başlatma ve durdurma bildirimlerini alırsınız.

 1. Başlatma formundaki ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını başlatmak için Başlat'ı tıklatın.

İş akışı ilk görevi ya da ilk görevleri atar ve bu sırada, size ve başlatma formunun Bilgi alanında listelenen herkese başlatma bildirimlerini gönderir.

Sırada ne var?

 • Bu iş akışını çalıştırma ilk kez buysa, diğer katılımcılar bilgi ve Yardım kendilerine atanan görevleri tamamlamak için gereksinim. (Bunlar bu makalenin Tamamlandı kısmına yararlı bulabilirsiniz.)

 • Ayrıca, katılımcıların e-posta bildirimlerini alıp almadıklarını ve özellikle de bildirimlerin önemsiz e-posta filtreleri tarafından yanlış yönlendirilmemesini denetlemek yararlı olur.

 • Ve tabi ki, sizin de kendi tamamlamanız gereken bir veya daha fazla iş akışı göreviniz olabilir. Nasıl tamamlanacağı hakkında ayrıntılar için bu makalenin TAMAMLAMA kısmına gidin.

 • Bu sırada, iş akışının geçerli oluşumlarının ilerleme durumunu nasıl izleyebileceğiniz hakkındaki bilgiler için bu makalenin İZLEME kısmına gidin.

Onay iş akışında ilk defa bir göreve atanıyorsanız, görevinizi tamamlamadan önce makalenin bu kısmının tamamını gözden geçirmek faydalı olacaktır. Böylece size açılabilecek seçeneklerden haberdar olursunuz.

Not: Size bir iş akışı görevi atandığını biliyorsanız, ancak bildirim iletisi henüz e-posta Gelen Kutunuzda görünmüyorsa, önemsiz e-posta filtrenizin bildirimi yanlış yönlendirmediğinden emin olun. Yanlış yönlendirmişse de, filtrenizin ayarlarını buna göre düzeltin.

Öncelikle, doğru makalede olduğunuzdan emin olun

Farklı türlerde iş akışları için farklı görev eylemleri gerekir.

Bu yüzden başlamadan önce, size atanan görevlerin diğer iş akışı türleri için değil de gerçekten Onay iş akışı için olduğundan emin olun.

Aşağıdaki konumlarda Lütfen onaylayın metnini arayın:

 • Görev bildirimindeki Konu satırında

 • İncelenecek bir öğedeki ileti çubuğunda

 • İş Akışı Durumu sayfasındaki görev başlığında

Lütfen onaylayın metnini bu konumlarda görmezseniz, iş akışının hangi şablonu temel aldığını veya özel bir iş akışı olup olmadığını öğrenmek için iş akışını başlatan veya ilk ekleyen kişiye danışın. Bu makalenin Ayrıca Bkz. kısmında, SharePoint ürünlerinde yer alan diğer iş akışlarının nasıl kullanıldığı hakkında makalelere bağlantılar bulacaksınız.

Ancak göreviniz Onay göreviyse okumaya devam edin!

Bu kısımdaki bölümler

 1. Sürece genel bakış

 2. Öğe ve görev formuna görev bildirim iletisinden ulaşma

 3. Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan ulaşma

 4. Öğeyi gözden geçirme

 5. Görev forumu tamamlama ve gönderme

 6. Süresi geçmiş bildirimler

 7. Grup görevini sahiplenme ve tamamlama (isteğe bağlı)

 8. Öğede değişiklik yapılmasını isteme (isteğe bağlı)

 9. Onay görevinizi bir başkasına yeniden atama (isteğe bağlı)

 10. Görevi bir dış katılımcı adına tamamlama (isteğe bağlı)

1. Sürece genel bakış

İş akışında size bir görev atandığında, bu görevi genellikle aşağıdaki üç yoldan biriyle öğrenirsiniz:

 • E-posta görev bildirimi alırsınız.

 • Bir Microsoft Office belgesini açtığınızda, ilgili bir görevin size atandığını bildiren bir ileti çubuğu görürsünüz.

 • SharePoint sitesini denetlediğinizde, geçerli durumda size atanmış bir veya daha fazla görev olduğunu görürsünüz.

Onay iş akışı görevine atandığınızda, genellikle iki şey yaparsınız:

 • Öğeyi gözden geçirme    Öğeyi geçerli durumunda onaylayıp onaylayamayacağınızı öğrenin.

 • Görevinizi tamamlama    Gözden geçirmenizin sonuçlarını göndermek için görev formunu kullanın.

Bu nedenle, çoğu zaman, aşağıdaki üç öğe görevi tamamlama sürecinizde rol oynar:

 • Bildirim iletisi (e-posta olarak aldığınız)

 • (Açtığınız ve gözden geçirdiğiniz) Onayınız için gönderilen öğe

 • Görev formu (açıp tamamladığınız ve gönderdiğiniz)

Bu üç öğe aşağıdaki gibi görünür.

Görev bildirim iletisi, gözden geçirme öğesi ve görev formu

Not: Görev bildirim iletisinde, Şerit'teki Bu Görevi Aç düğmesi yalnızca ileti tam yüklü Outlook sürümünde açıldığında görünür; Outlook Web Access web uygulamasında açıldığında görünmez.

Kısmın başı

2. Öğe ve görev formuna görev bildirim iletisinden ulaşma

Şu adımları izleyin:

 1. Görev bildirim iletisinde, Bu görevi tamamlamak için yönergelerinde öğenin bağlantısını tıklatın.

 2. Açık öğede, ileti çubuğundaki Bu görev aç düğmesini tıklatın.

Öğe ve görev formuna e-posta bildiriminden erişim sağlama

Not: Görev bildirim iletisinde, Şerit'teki Bu Görevi Aç düğmesi yalnızca ileti tam yüklü Outlook sürümünde açıldığında görünür; Outlook Web Access web uygulamasında açıldığında görünmez.

Kısmın başı

3. Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan ulaşma

İzleyeceğiniz adımlar:

 1. Gözden geçirilecek öğenin depolandığı liste veya kitaplıkta, öğe ve iş akışı ile ilişkili Sürüyor bağlantısını tıklatın.

 2. İş Akışı Durumu sayfasında görevinizin başlığını tıklatın.

 3. Görev formunda, Bu iş akışı görevi şuna uygulanır: ileti çubuğunda öğenin bağlantısını tıklatın.

Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan erişim sağlama

Kısmın başı

4. Öğeyi gözden geçirme

Bu örnekte, öğe bir Microsoft Word belgesidir.

İpucu:  Bu bir grup göreviyse (tüm gruba veya dağıtım listesinde atanmış tek bir görev; tek bir grup üyesi görevi tüm grup için tamamlayabilir), o zaman öğeyi gözden geçirmeden önce sahiplenmek iyi olacaktır. Böylece grubun başka bir üyesinin de makaleyi gözden geçirme şansını azaltmış olursunuz. Yönergeler için, bu kısımda Bölüm 7'ye bakın:Grup görevini sahiplenme ve tamamlama.

Gözden geçirme için öğe; açık ve sarı çubuklarla gösterilmiş

Belgenin en üstündeki iki sarı iletiye dikkat edin:

 • Sunucu salt okunur    Bu belgeyi salt okunur modunda aç; yani, belgeyi okuyabilir, ancak herhangi bir belgede değişiklik yapamazsınız.
  (Onay iş akışı görevini tamamlanırken, genellikle doğrudan öğenin kendisinde değişiklik yoksa olduğunu unutmayın. Bunun yerine, görev formu tümüne yanıtlarınızı kaydetmek için kullandığınız.)

 • İş akışı görevi    Görev formunda yanıtınızı kaydettirmeye hazır olduğunuzda, Bu görevi aç düğmesini tıklatın.

Kısmın başı

5. Görev forumu tamamlama ve gönderme

Onay iş akışı görevi için görev formu şuna benzer.

İş akışı görev formu

İlk iki öğe (Öğe Sil ve Bu iş akışı görevi Öğe Başlığı belgesine uygulanır) gözden geçirme için içeriden açıldığında görev formunda görünmez.

Bir numaralı belirtme çizgisi

Öğe Sil

İki numaralı belirtme çizgisi

Bu iş akışı görevi Öğe Başlığı belgesine uygulanır

Gözden geçirilecek öğeyi açmak için buradaki bağlantıyı tıklatın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Durum, İsteyen, Birleştirilmiş Açıklamalar, Son Tarih

Bu dört alandaki girişleri düzenleyemez veya değiştiremezsiniz; ancak içlerindeki bilgileri yararlı bulabilirsiniz.

Birleştirilmiş Açıklamalarkutusu yalnızca görevinizi nasıl tamamlayacağınız hakkında ek yönergeleri içermez, aynı zamanda iş akışının aynı örneğinde görevlerini tamamlamış katılımcılar tarafından gönderilen tüm yorumları da içerir.

Aynı şekilde, kendi formunuzu gönderdikten sonra, Açıklamalar kutusuna (4) eklediğiniz yorumlar sonraki katılımcıların Birleştirilmiş Açıklamalar kutusunda da görünür.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Açıklamalar

Buraya girdiğiniz metin İş Akışı Geçmişi'ne kaydedilir ve ayrıca, sonraki katılımcılar için Birleştirilmiş Açıklamalar alanında (3) da görünür.

5 numaralı belirtme çizgisi

Onaylama

Öğeyi onaylamak için ilk olarak Açıklamalar alanında (4) katkıda bulunmak istediğiniz yorumları girin ve ardından bu düğmeyi tıklatın.

Altı numaralı belirtme çizgisi

Reddetme

Öğeyi reddetmek için ilk olarakYorumlar alanında (4) katkıda bulunmak istediğiniz yorumları girin ve ardından bu düğmeyi tıklatın.

Yeni numaralı belirtme çizgisi

İptal etme

Herhangi bir değişikliği veya yanıtı kaydetmeden görev formunu kapatmak için bu düğmeyi tıklatın. Görev tamamlanmamış ve size atanmış olarak kalır.

Sekiz numaralı belirtme çizgisi

Değişiklik İste

Gözden geçirdiğiniz öğede değişiklik yapılmasını istemek için bu düğmeyi tıklatın..

İsteğinizin ayrıntılarını gireceğiniz formun bir resmi ve daha ayrıntılı yönergeler için, bu kısmın 8. bölümündeki Öğede değişiklik yapılmasını isteme başlığına gidin.

Not: Bazı iş akışı görevleri için bu seçenek kapatılmış olabilir..

Dokuz numaralı belirtme çizgisi

Görevi Yeniden Ata

Onay görevini bir başkasına yeniden atamak için bu düğmeyi tıklatın.

Yeniden atamanın ayrıntılarını gireceğiniz sayfanın bir resmi ve daha ayrıntılı yönergeler için, bu kısmın 7.bölümündeki Onay görevini bir başkasına yeniden atama başlığına gidin.

Not: Bazı iş akışı görevleri için bu seçenek kapatılmış olabilir..

Kısmın başı

6. Süresi geçmiş bildirimler

Bir görevin ya da tüm bir çalışma akışı oluşumunun tamamlanma süresi geçerse, aşağıdaki kişilere otomatik olarak bildirim gönderilir:

 • Göreve atanmış kişi

 • İş akışını başlatan kişi (veya başlatma otomatikse, iş akışını ilk ekleyen kişi)

Kısmın başı

7. Grup görevini sahiplenme ve tamamlama (isteğe bağlı)

Sizin de üyesi olduğunuz tüm bir gruba yalnızca tek bir görev atanırsa, grubun herhangi bir üyesi bu tek görevi sahiplenebilir ve tüm grup adına tamamlayabilir.

Görevi, öğeyi gözden geçirmeden önce sahiplenin. Görevi sahiplendiğiniz anda ilgili görev size atanır ve grubun bir diğer üyesi bu görevi tamamlayamaz. (Bu sayede, gerekli görevi yalnızca bir kişi yapar.)

 1. İş Akışı Durumu sayfasında, grubunuza atanan görevin adının üzerine gelerek bir ok belirmesini bekleyin

 2. Oku tıklatın; Öğe Düzenle'yi tıklatın ve ardından görev forumunda Görev Üstlen düğmesini tıklatın.
  Bir grup görevini isteme

İş Akışı Durumu sayfası yenilendiğinde görevin artık gruba değil, özel olarak size atandığını görebilirsiniz.

Sonradan, görevi tamamlamaksızın yeniden gruba bırakmak isterseniz, görev formuna geri dönmek için aynı adımları kullanın; ancak bu kez Görevi Bırak düğmesini tıklatın.

Görev formundaki Görevi Bırak düğmesi

Kısmın başı

8. Öğede değişiklik yapılmasını isteme (isteğe bağlı)

Bu işleme başlamadan önce, öğeye değişiklik yapıldığında iş akışının hemen sonlandırılmaya ayarlanmış olabileceğini unutmayın. Değişiklik yapıldığında ve iş akışının o noktada sonlandığında sorun olmayacağından emin olmak için iş akışını başlatan veya ilk ekleyen kişiye danışın.

Değişiklik isteği seçeneğini sizlere bir senaryo içinde göstereceğiz:

Öncelikle adınızın Barış olduğunu varsayalım.

Ardından Gamze adlı iş arkadaşınızın kendi oluşturduğu bir belgede Onay iş akışı başlattığını düşünelim.

Gamze'nin yeni belgesini gözden geçirdiğinizde, Giriş bölümünün çok uzun olduğunu düşünüyorsunuz.

İş akışı görev formunun en altındaki Değişiklik İste düğmesini tıklatıyor ve ardından bu formu dolduruyorsunuz.

Öğede değişiklik istemek için kullanılan form

Bir numaralı belirtme çizgisi

Değişikliğin İstendiği Kişi

İki numaralı belirtme çizgisi

Yeni İstek

Yapmak istediğiniz değişikliği açıklayın ve değişikliği yapan kişinin ihtiyacı olacak bilgileri sağlayın. (Buraya girdiğiniz herhangi bir metin Birleştirilmiş Açıklamalar alanına eklenir.)

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni Süre

Aşağıdaki üç işlemden birini yapın:

 • Varolan son tarihi korumak için    Bu alanı boş bırakın.

 • Son tarihi tamamen kaldırmak için   0 sayısını girin.

 • Yeni bir son tarih belirtmek için    Buraya bir sayı girin ve sonra izleyen alanda süre birimlerini belirtin. Bu iki giriş birlikte, değiştirilen görevin süresi dolmadan önceki dönemi tanımlar.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Yeni Süre Birimleri

Yeni bir görev süresi belirtiyorsanız, görev süresinin dolmasından önceki dönemi tanımlamak için, bu alanı Yeni Süre alanıyla birlikte kullanın. (Örneğin: 3 Gün veya 1 Ay veya 2 hafta.)

Tüm form girdileriniz istediğiniz gibiyse Gönder'i tıklatın ve geçerli görevinizTamamlandı olarak işaretlenir. (Ancak daha işiniz bitmedi. Gamze değişim görevini tamamladıktan sonra onay görevine yeniden atanacaksınız).

Bu sırada, Gamze aşağıdaki e-posta bildirimini alır:

Öğede değişiklik istendiğinde gönderilen bildirim

Gamze Konu satırına (çizimde 1 numara) baktığında bunun sıradan bir Onay bildirimi olmadığını onun yerine öğede bir şey değiştirmek için bir istek olduğunu anlar. Metin için Değişiklik İstendi (2 numara) kısmında istenen belirtilmiş değişiklik hakkında bilgi edinir.

Gamze öğeyi denetler, istenen değişiklikleri yapar, ardından değişiklikleri kaydeder ve öğeyi yerine geri koyar.

Ardından İş Akışı Durumu sayfasına gider ve Görevler alanından değişiklik isteği görevini açar.


İstenen değişiklik tamamlandığında gönderilen form

Gamze istediği tüm bilgileri Açıklamalar alanına ekler ve ardından Yanıt Gönder'i tıklatır. İş akışı şu iki eylemi gerçekleştirir:

 • Gamze'nin değişiklik isteği görevini Tamamlandı olarak işaretler.

 • Yeni bir onay görevini (Birleştirilmiş Açıklamalar alanında Gamze'nin yorumları eklenmiş halde) size atar ve o görev hakkında bildirim gönderir.

Artık devam edebilir ve değiştirilen öğeyi gözden geçirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bu sırada tüm bu eylemler izlenir ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümünde görülebilir.

Değişiklik isteğindeki eylemleri gösteren İş Akışı Geçmişi

Tüm sürecin diyagramı aşağıdaki gibidir.

Değişiklik isteği için akış çizelgesi

Kısmın başı

9. Onay görevinizi bir başkasına yeniden atama (isteğe bağlı)

Size atanmış bir iş akışı görevini başka birinin tamamlamasını isterseniz, iş akışı görev formunda Görevi Yeniden Ata düğmesini tıklatın.

Bu form görüntülenir.

Görevi yeniden atama formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Görevi Yeniden Ata

İki numaralı belirtme çizgisi

Yeni İstek

Görevi atadığınız kişinin, görevi tamamlamak için gerek duyacağı bilgileri sağlayın. (Buraya girdiğiniz herhangi bir metin Birleştirilmiş Açıklamalar alanına eklenir.)

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni Süre

Aşağıdaki üç işlemden birini yapın:

 • Varolan son tarihi korumak için    Bu alanı boş bırakın.

 • Son tarihi tamamen kaldırmak için   0 sayısını girin.

 • Yeni bir son tarih belirtmek için    Buraya bir sayı girin ve sonra izleyen alanda süre birimlerini belirtin. Bu iki giriş birlikte, değiştirilen görevin süresi dolmadan önceki dönemi tanımlar.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Yeni Süre Birimleri

Yeni bir görev süresi belirtiyorsanız, görev süresinin dolmasından önceki dönemi tanımlamak için, bu alanı Yeni Süre alanıyla birlikte kullanın. (Örneğin: 3 Gün veya 1 Ay veya 2 hafta.)

Form tamamlandığında Gönder düğmesini tıklatın. Göreviniz Tamamlandı olarak işaretlenir; artık bu görevden sorumlu olan kişiye yeni bir görev atanır ve bir görev bildirimi gönderilir.

Sağladığınız tüm yeni bilgiler, yeni görev bildirimindeki ... kullanıcısına yetki verildi metnine eklenir (aşağıdaki resimde 1 numara).

Yeniden atanan görev için görev bildirimi

Bu sırada, tüm bu değişiklikler izlenir ve burada gösterildiği gibi, İş Akışı Durumu sayfasının Görevler ve Geçmiş bölümlerinde görülebilir.

Yeniden görev ataması için İş Akışı Durumu sayfasındaki Görevler ve Geçmiş alanları

Kısmın başı

10. Görevi bir dış katılımcı adına tamamlama (isteğe bağlı)

SharePoint kuruluşunuzun üyesi olmayan katılımcıları içeren özel bir işlem vardır. Bu işlemde bir site üyesi dış katılımcı için yetkili olarak davranır.

 1. Dış katılımcının e-posta adresini, ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki uygun Atanacak Kişi aşamasına ekleyin.

 2. İş akışı dış katılımcının görevini iş akışını başlatan site üyesine fiilen atanır  veya iş akışı otomatik olarak başlatılıyorsa, iş akışını ilk olarak ekleyen kişiye atanır. Görevin fiilen atandığı bu kişi dış katılımcı için yetkili olarak davranır.

 3. Bu site üyesi bir görev bildirimiyle birlikte gözden geçirilecek öğenin bir kopyasının dış katılımcıya gönderilmesine dair yönergeler alır. (Bu sırada, dış katılımcı da görev bildiriminin bir kopyasını alır ve bu durum yararlı bir uyarı veya dikkat çekme olarak işe yarayabilir.)

 4. Görevin fiili olarak atandığı site üyesi öğenin bir kopyasını dış katılımcıya gönderir.

 5. Dış katılımcı öğeyi gözden geçirir ve yanıtlarını site üyesine geri gönderir.

 6. Dış katılımcının yanıtı geldiğinde, site üyesi görevi dış katılımcı adına tamamlar.

Bu sürecin diyagramı aşağıdaki gibidir.

Dış katılımcıyı içeren süreç akış çizelgesi

Çalışan bir iş akışını izleyebileceğiniz, ayarlayabileceğiniz veya durdurabileceğiniz merkezi konum iş akışının ilgili oluşumuna ait İş Akışı Durumu sayfasıdır.

Öncelikle bu sayfaya nasıl ulaşacağınızı göstereceğiz; daha sonra orada bulacağınız seçenekleri ve bilgileri nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Son olarak da, ek izleme bilgilerine ulaşabileceğiniz diğer iki sayfayı göstereceğiz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş Akışı Durumu sayfasına ulaşma

 2. İş Akışı Durumu sayfasını kullanarak iş akışının ilerleme durumunu izleme

 3. Etkin görevleri (atanmış olan görevleri) değiştirme

 4. Gelecek görevleri (henüz atanmamış görevleri) değiştirme

 5. Bu iş akışı çalışmasını iptal etme veya sonlandırma

 6. Bir öğe üzerinde hangi iş akışlarının çalıştığını bulma

 7. Tüm site koleksiyonu için iş akışlarını izleme

1. İş Akışı Durumu sayfasına ulaşma

Öğenin bulunduğu liste veya kitaplıkta, istediğiniz öğeye ve iş akışına ilişkin Sürüyor bağlantısını tıklatın.

Bu örnekte öğe Asıl Taslak adlı belge ve iş akışı da Onay 3'tür.

İş akışı durumu bağlantısını tıklatma

İş Akışı Durumu sayfası açılır.

Notlar: 

 • Listeniz veya kitaplığınızda çok fazla sayıda öğe bulunuyorsa, aradığınız öğeyi daha hızlı bir şekilde bulmak için sıralama ve/veya filtrelemeyi kullanabilirsiniz. Sürekli aynı şekilde sıralama ve/veya filtreleme yaptığınızı fark ederseniz, bu özel düzenlemeyi otomatik hale getiren özel bir görünüm oluşturmak işinize yarayabilir.

 • İş Akışı Durumu sayfasına ulaşmak için, ilgilendiğiniz belirli bir oluşuma ilişkin "başladı" e-posta bildiriminde Bu iş akışının durumunu görüntüleyin bağlantısını veya "tamamlandı" e-posta bildiriminde İş akışı geçmişini görüntüleyin bağlantısını da tıklatabilirsiniz.

Kısmın başı

2. İş Akışı Durumu sayfasını kullanarak iş akışının ilerleme durumunu izleme

Burada, İş Akışı Durumu sayfasının her bir bölümüne ait resmin altında, ilgili bölümün yanıtladığı izleme sorularını bulabilirsiniz.

İş Akışı Bilgileri bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Bilgileri bölümü

Yanıtlanan sorular:

 • İş akışının bu oluşumunu kim başlattı?

 • Bu oluşum ne zaman başlatıldı?

 • Bu oluşumda en son eylem ne zaman gerçekleşti?

 • Bu oluşum hangi öğe üzerinde çalışıyor?

 • Bu oluşumun geçerli durumu nedir?

Görevler bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanı

Yanıtlanan sorular:

 • Hangi görevler oluşturulmuş ve atanmıştır ve bunları geçerli durumları nelerdir?

 • Hangi görevler tamamlanmıştır ve bu görevlerin her birinin sonucu ne olmuştur?

 • Oluşturulmuş ve atanmış durumdaki her bir görev için son tarih nedir?

Silinmiş görevler ve henüz atanmamış görevler bu bölümde görünmez.

İş Akışı Geçmişi bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümü

Yanıtlanan sorular:

 • İş akışının bu oluşumunda hangi olaylar meydana gelmiştir?

 • Süresi geçen görevlerin ve süresi geçen bildirimlerin bu alanda görünmediğine dikkat edin.

Kısmın başı

3. Etkin görevleri (atanmış olan görevleri) değiştirme

Atanmış olup henüz tamamlanmamış görevleri değiştirmenin iki yolu vardır:

 • Tek bir etkin görevi değiştirme

 • Tüm etkin görevleri değiştirme

Tek bir etkin görevi değiştirme

İzinleri    Kendinizi dışında bir kişiye atandığı tek bir görev için herhangi bir değişiklik yapmak için Listeleri Yönet izniniz olmalıdır. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın. Bu nedenle Örneğin, başka bir katılımcının göreve değişiklik ancak için bir iş akışı başlatmak izin veren izinlere sahip olmak için mümkündür.)

Gerekli izinlere sahipseniz:

 1. Görevler listesindeki görev başlığını tıklatın.
  Listede görev başlığını tıklatma

 2. Görevi tamamlamak, silmek veya yeniden atamayı için bu formu kullanın.

Görev formunu kullanma hakkında daha ayrıntılı yönergeler için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

Tüm etkin görevleri değiştirme

İzinleri    Aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dört listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında görünür. İlk üç bağlantıları iş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında görüntülenir, ancak Bu iş akışını sonlandırma bağlantısı olmayan o kişinin de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünür. (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

 1. İş Akışı Görsel Öğeleri alanının hemen altındaki alanda Etkin Onay görevlerini güncelleştir bağlantısını tıklatın.

 2. Açılan formda değişikliklerinizi yapın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Değişikliklerinizi yansıtan iletiler, bu çalışmada görev atanmış durumdaki kişilere gönderilir.

  • Tamamlanmış veya silinmiş görevler ile henüz atanmamış görevler, bu formda yaptığınız değişikliklerden etkilenmez.

  • Daha atanmamış görevlerde değişiklik yapmak isterseniz şu bölüme bakın: Gelecek görevleri değiştirme.

Etkin görevler için değişiklik formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Görev Başına Süre, Süre Birimleri

İki numaralı belirtme çizgisi

İstek

 • İstek metnini değiştirmek    için:    Metin kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Formdaki tüm alanlar istediğiniz gibi olduğunda Tamam'ı tıklatın.

Geçerli örnekte tüm etkin görevler günceldir.

Kısmın başı

4. Gelecek görevleri (henüz atanmamış görevleri) değiştirme

İzinleri    Aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dört listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında görünür. İlk üç bağlantıları iş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında görüntülenir, ancak bu kişi de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünmesini Şimdi bu iş akışını sonlandırın bağlantısını değildir . (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

 1. İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Onay'ı onaylayan ekle veya güncelleştir bağlantısını tıklatın.

 2. Açılan formda değişikliklerinizi yapın ve sonra Güncelleştir'i tıklatın.

  Not:  Oluşturulmuş ve atanmış görevler, bu formda yaptığınız değişikliklerden etkilenmez.

Gelecek görevler için değişiklik formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Katılımcılar, Sıra, Grupları Genişlet

İki numaralı belirtme çizgisi

İstek

 • İstek metnini değiştirmek    için:    Metin kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Tüm Görevler için Son Tarih, Görev Başına Süre, Süre Birimleri

 • Takvim son tarihini değiştirmek veya kaldırmak için    Varolan tarihi silin ve sonra yeni bir tarih verin ya da belirli son tarihi tümüyle kaldırmak için alanı boş bırakın. (Bu alana sıfır girmeyin. Bu alan bir takvim tarih değeri içermeli ya da boş olmalıdır.)

 • Varolan süreyi korumak    için:    Görev Başına Süre'yi boş bırakın ve Süre Birimleri'nde de bir değişiklik yapmayın.

 • Süreyi kaldırarak süre olmamasını sağlamak    için:    Görev Başına Süre alanına 0 girin.

 • Görev süresini uzatmak    için:    Süreyi uzatmak istediğiniz birimlerin türünü ve sayısını belirtmek için iki süre alanını da kullanın. Son tarihler ve süreler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına bakın.

 1. Formdaki tüm alanlar istediğiniz gibi olduğunda Tamam'ı tıklatın.

Geçerli örnekteki tüm gelecek görevler değişikliklerinizi yansıtır.

Kısmın başı

5. Bu iş akışı çalışmasını iptal etme veya sonlandırma

Çalışan bir iş akışını tamamlanmadan önce durdurmanın iki yolu vardır:

 • İş akışını iptal etme    Tüm görevler iptal edilir, ancak İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanında tutulmaya devam edilir.

 • İş akışını sonlandırma    Tüm görevler iptal edilir ve İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanından silinirler. (Ancak yine de İş Akışı Geçmişi alanına yansıtılırlar.)

Her iki yönteme ilişkin yönergeler.

İptal etme (tüm görevler iptal edilir, ancak hem Görevler listesinde hem de Geçmiş alanında tutulur)

İzinleri    Aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dört listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında görünür. İlk üç bağlantıları iş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında görüntülenir, ancak bu kişi de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünmesini iş akışını sonlandırma bağlantı değildir . (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

İş akışının geçerli oluşumuna artık gerek yoksa, bu oluşum durdurulabilir.

 • İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Tüm iş akışlarını iptal et bağlantısını tıklatın.

 • Onaylamak için Evet'i tıklatın.

Tüm iş akışlarını iptal et bağlantısı

Tüm geçerli görevler iptal edilir ve iş akışının sonunda İptal Edildi durumu belirtilir. İptal edilen görevler hem Görevler alanında hem de İş Akışı Geçmişi alanında listelenmeye devam eder.

Sonlandırma (tüm görevler Görevler listesinden silinir, ancak Geçmiş alanında tutulur)

İzinleri    Aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dört listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında görünür. İlk üç bağlantıları iş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında görüntülenir, ancak Bu iş akışını sonlandırma bağlantısı olmayan o kişinin de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünür. (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

Bir hata olursa veya iş akışı yanıt vermeyi durdurursa ya da yanıt veremezse, sonlandırılabilir.

İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Bu iş akışını sonlandırın'ı tıklatın ve sonra doğrulamak için Evet'i tıklatın.

İş akışı tarafından oluşturulan tüm görevler iptal edilir ve İş Akışı Durumu sayfasındaki Görevler alanından silinir, ancak İş Akışı Geçmişi alanına yansıtılmaya devam edilir. İş akışının sonunda İş Akışı İptal Edildi durumu belirtilir.

Kısmın başı

6. Bir öğe üzerinde hangi iş akışlarının çalıştığını bulma

Herhangi bir öğeye ait İş Akışları sayfasında, bu öğe üzerinde geçerli durumda çalışan iş akışlarının listesini bulabilirsiniz.

 1. Öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğenin adının üzerine gelin, beliren oku tıklatın ve ardından açılan menüden İş Akışları'nı tıklatın.

 3. İş Akışları: Öğe adı sayfasında, Çalışan İş Akışları'nın altında öğe üzerinde geçerli durumda çalışan oluşumların listesini bulacaksınız.

Not:  Tek bir iş akışı sürümünün birden çok oluşumu aynı öğede aynı anda çalışamaz. Örnek: ikisi de Onay şablonuna dayalı iki iş akışı eklenir. Birinin adı Plan Onayı, diğerinin adı da Bütçe Onayıdır. Herhangi bir zamanda herhangi bir öğede Plan Onayının ve Bütçe Onayının her biri çalışabilir ancak her bir iş akışının ikioluşumu çalışamaz.

Kısmın başı

7. Tüm site koleksiyonu için iş akışlarını izleme

Site koleksiyonu yöneticileri ilk bakışta şu bilgileri görebilirler:

 • Site koleksiyonunda o anda her bir iş akışı şablonunu temel alan kaç iş akışı olduğu.

 • Site koleksiyonunda her bir iş akışı şablonunun o anda etkin olup olmadığı.

 • Site koleksiyonunda o anda her bir iş akışı şablonunu temel alan kaç iş akışı sürümü oluşumunun çalıştığı.

Şu şekilde yapılır:

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. Ayarlar simgesini ve sonra Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Site Yönetimi altında, İş Akışları'nı tıklatın.

İş Akışları sayfası açılarak bilgiler görüntülenir.

Sırada ne var?

Bu iş akışı sürümü ilk kez çalışıyorsa, oluşumdaki olayları görüntülemek ve iş akışının istediğiniz gibi işleyip işlemediğini öğrenmek için bu makalenin GÖZDEN GEÇİRME kısmındaki yönergeleri kullanmak isteyebilirsiniz.

İş akışı oluşumunuz tamamlandıktan sonra, geçmiş alanında kayıtlı olayları gözden geçirebilirsiniz. (Herhangi bir oluşumun kaydına, oluşum tamamlandıktan sonra 60 gün boyunca erişim sağlayabilirsiniz.)

Önemli:  İş akışı geçmişinin yalnızca resmi olmayan başvuru olması açısından sağlandığına dikkat edin. Resmi denetimler için veya diğer yasal ve ispatlama amaçlarına yönelik olarak kullanılamaz.

Oluşumlar genelinde iş akışının genel performansı hakkında raporlar da çalıştırabilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. En son oluşumdaki olayları gözden geçirme

 2. Oluşum geçmişine 60 güne kadar erişim sağlama

 3. İş akışı performans raporları oluşturma

1. En son oluşumdaki olayları gözden geçirme

Öğe aynı liste veya kitaplıkta kaldığı sürece ve aynı öğe üzerinde aynı iş akışı yeniden çalıştırılıncaya kadar, liste veya kitaplıktan en son oluşuma erişilebilir.

Herhangi bir öğe üzerinde çalıştırılan bir iş akışının en son oluşumuna ilişkin İş Akışı Durumu sayfasını görüntülemek için:

 • Öğenin bulunduğu liste veya kitaplıkta, istediğiniz öğeye ve iş akışına ilişkin durum bağlantısını tıklatın.

Bu örnekte öğe Asıl taslak adlı belge ve iş akışı da Yeni Belge Onayı'dır.

İş akışı durumu bağlantısını tıklatma

İş Akışı Durumu sayfasında, İş Akışı Geçmişi bölümü en alta yakın bir yerdedir.

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümü

Kısmın başı

2. Oluşum geçmişine 60 güne kadar erişim sağlama

Aynı öğe üzerinde aynı iş akışını yeniden çalıştırdıktan sonra bir oluşumun geçmişini gözden geçirmek isterseniz ne olacak?

Aslında, bunu 60 güne kadar iki giriş noktasından biriyle yapabilirsiniz: liste veya kitaplık ya da iş akışı tamamlanma bildirimi.

Liste veya kitaplıktan

 1. Öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğenin adının üzerine gelin, beliren oku tıklatın ve ardından açılan menüden İş Akışları'nı tıklatın.

 3. İş akışları: öğe adı sayfasında, Tamamlanan iş akışlarıaltında ad veya gözden geçirmek istediğiniz iş akışı örneği durumunu tıklayın.
  Öğeye yönelik İş Akışları sayfasındaki Tamamlanan İş Akışları
  Bu örnek için iş akışı durumu sayfası açılır.

İş akışı tamamlanma bildiriminden

 • Gözden geçirmek istediğiniz öğeye ait iş akışı tamamlanma bildirimini açın ve sonra İş akışı geçmişini görüntüleyin bağlantısını tıklatın.


Bu oluşuma ilişkin İş Akışı Durumu sayfası açılır.

Tüm tamamlanma bildirimlerinizi elinizde tutmak için bir Outlook kuralı oluşturmak isteyebilirsiniz. Konu satırında tarihinde tamamlandı metni bulunan tüm gelen iletileri kendi ayrı klasörüne kopyalayacak bir kural oluşturun. (Outlook kuralınızın gelen iletileri kopyaladığından emin olun; yalnızca ilgili klasöre taşırsa Gelen Kutunuzda görünmezler.)

Kısmın başı

3. İş akışı performans raporları oluşturma

İş akışı sürümlerinizden birinin zaman içinde ve birçok oluşum genelinde nasıl bir performans sergilediği hakkında bilgi edinmek için önceden tanımlı iki rapordan birini veya her ikisini oluşturabilirsiniz:

 • Etkinlik Süresi Raporu    Bir iş akışı dahilinde her bir etkinliğin tamamlanmasının ortalama ne kadar sürdüğünün yanı sıra bu iş akışının her bir tam çalışma veya oluşumunun tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü görmek için bu raporu kullanın.

 • İptal ve Hata Raporu    Bir iş akışının tamamlanmadan önce sık sık iptal edilip edilmediğini veya sorunlarla karşılaşılıp karşılaşılmadığını görmek için bu raporu kullanın.

İş akışı için kullanılabilir raporları oluşturma

 1. Liste veya kitaplıkta, ilgili iş akışına ait Durum sütununda herhangi bir durum bilgisi bağlantısını tıklatın.

 2. İş Akışı Durumu sayfasında, İş Akışı Geçmişi'nin altında İş akışı raporlarını görüntüle'yi tıklatın.

 3. Hakkında rapor görüntülemek istediğiniz iş akışını bulun ve sonra görüntülemek istediğiniz raporun adını tıklatın.

 4. Özelleştir sayfasında, devam veya nerede rapor dosyası oluşturulur ve Tamam' ı konumu değiştirin.
  Dosya kaydetme konumunda Tamam'ı tıklatma
  Rapor oluşturulur ve belirtilen konuma kaydedilir.

 5. Rapor tamamlandığında, aşağıdaki resimde gösterilen bağlantıyı tıklatarak raporu görüntüleyebilirsiniz. Aksi takdirde, işlemi bitirmek ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın. (Daha sonra raporu görüntülemeye hazır olduğunuzda, önceki adımda belirttiğiniz konumda raporu bulabilirsiniz.)

Sırada ne var?

İş akışı tam istediğiniz gibi işlevini yerine getiriyorsa, kullanmaya başlamak için tamamen hazır demektir.

Çalışma şekliyle ilgili değiştirmek istediğiniz bir şeyler olursa, bu makalenin DEĞİŞTİRME kısmına bakın.

Yeni Onay iş akışının ilk oluşumunu çalıştırdıktan ve sonuçları gözden geçirdikten sonra, iş akışının yapılandırma şekline bir veya daha fazla değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca, gelecekte değişik zamanlarda yapılandırmaya yönelik başka değişiklikler yapmak da isteyebilirsiniz.

Son olarak, bir noktada iş akışını kısa veya uzun bir süreyle durdurmak isteyebilir, ancak kaldırmak istemeyebilir ya  da gerçekten tümüyle kaldırmayı isteyebilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş akışının kalıcı ayarlarını değiştirme

 2. İş akışını devre dışı bırakma veya kaldırma

1. İş akışının kalıcı ayarlarını değiştirme

Var olan bir iş akışının ayarlarında kalıcı değişiklikler yapmak isterseniz, ilk başta iş akışını eklemek için kullandığınız ilişkilendirme formunu açıp düzenleyin.

İş akışı yalnızca bir listede veya kitaplıkta çalışıyorsa

 1. İş akışının çalıştığı listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şerit'te Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Not: Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışı Adı (ayarları değiştirmek için tıklatın) seçeneğinin altında, ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.

  Not:  Onay iş akışı listede görünmezse, yalnızca bir içerik türüyle ilişkilendirilmiş olabilir. Hangi iş akışlarının listede göründüğü, listenin hemen altında bulunan Bu iş akışları bu tür öğelerde çalışmak için yapılandırılmıştır denetimi tarafından denetlenir. (Çizime bakın.) Açılan menüde hangisinin istediğiniz iş akışını görüntülediğini keşfetmek için içerik türü seçenekleri tıklatarak ilerleyin. İstediğiniz iş akışı listede göründüğünde adını tıklatın.

 5. Başlangıçta iş akışını eklemek için kullanılan ilişkilendirme formunun aynı iki sayfasında, istediğiniz değişiklikleri yapıp kaydedin.

  İlişkilendirme formundaki alanlar ve denetimler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına ve uygun EKLEME kısmına (Liste/Kitaplık veya Site koleksiyonu) bakın.

İş akışı site koleksiyonundaki tüm listeler ve kitaplıklarda çalışıyorsa

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. Ayarlar simgesini ve sonra Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı Galerileri altında, Site İçerik Türleri öğesini tıklatın.

 4. Site İçerik Türleri sayfasında, iş akışının üzerinde çalıştığı site içerik türünün adını tıklatın.

 5. Seçili içerik türünün sayfasında, Ayarlar'ın altında İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 6. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışı Adı (ayarları değiştirmek için tıklatın) seçeneğinin altında, ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.

 7. Başlangıçta iş akışını eklemek için kullanılan ilişkilendirme formunun aynı iki sayfasında, istediğiniz değişiklikleri yapıp kaydedin.

  İlişkilendirme formundaki alanlar ve denetimler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin PLANLAMA kısmına ve uygun EKLEME kısmına (Liste/Kitaplık veya Site koleksiyonu) bakın.

Kısmın başı

2. İş akışını devre dışı bırakma veya kaldırma

İş akışı yalnızca bir listede veya kitaplıkta çalışıyorsa

 1. İş akışının çalıştığı listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şerit'te Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Not: Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışını Kaldır, Engelle veya Geri Yükle bağlantısını tıklatın.

 5. İş akışlarını devre dışı bırakmak, yeniden etkinleştirmek veya kaldırmak için İş Akışlarını Kaldır sayfasındaki formu kullanın.
  İş Akışlarını Kaldır sayfasındaki form

Formda beş sütun vardır:

 • İş akışı    İş akışının adı.

 • Oluşumlar    Geçerli durumda öğeler üzerinde çalışan iş akışı oluşumlarının sayısı.

 • İzin Ver    İş akışının normal çalışmaya devam etmesini sağlayan seçenek.

 • Yeni Örnek Yok    İş akışının o anda çalışan tüm oluşumlarının tamamlanmasına izin veren, ancak yeni oluşumlar çalıştırmak için kullanılamaz yaparak iş akışını devre dışı bırakan seçenek. (Bu eylem tersine çevrilebilir. İş akışını sonradan tekrar etkinleştirmek için bu sayfaya geri dönün ve İzin Ver'i seçin.)

 • Kaldırma    İş akışını listeden veya kitaplıktan bütünüyle kaldıran seçenek. Tüm çalışan oluşumlar hemen sonlandırılır ve bu iş akışına ait sütun, liste veya kitaplık sayfasında bir daha görünmez. (Bu eylem tersine çevrilemez.)

İş akışı site koleksiyonundaki tüm listeler ve kitaplıklarda çalışıyorsa

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. Ayarlar simgesini ve sonra Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Galeriler'in altında Site İçerik Türleri'ni tıklatın.

 4. Site İçerik Türleri sayfasında, iş akışının üzerinde çalıştığı site içerik türünün adını tıklatın.

 5. Seçili içerik türüne ait sayfada, Ayarlar'ın altında, İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 6. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışını Kaldır, Engelle veya Geri Yükle bağlantısını tıklatın.

 7. İş akışlarını devre dışı bırakmak, yeniden etkinleştirmek veya kaldırmak için İş Akışlarını Kaldır sayfasındaki formu kullanın.
  İş Akışlarını Kaldır sayfasındaki form

Formda beş sütun vardır:

 • İş akışı    İş akışının adı.

 • Oluşumlar    Geçerli durumda öğeler üzerinde çalışan iş akışı oluşumlarının sayısı.

 • İzin Ver    İş akışının normal çalışmaya devam etmesini sağlayan seçenek.

 • Yeni Örnek Yok    İş akışının o anda çalışan tüm oluşumlarının tamamlanmasına izin veren, ancak yeni oluşumlar çalıştırmak için kullanılamaz yaparak iş akışını devre dışı bırakan seçenek. (Bu eylem tersine çevrilebilir. İş akışını sonradan tekrar etkinleştirmek için bu sayfaya geri dönün ve İzin Ver'i seçin.)

 • Kaldırma    İş akışını site koleksiyonundan bütünüyle kaldıran seçenek. Tüm çalışan oluşumlar hemen sonlandırılır ve bu iş akışına ait sütun, liste veya kitaplık sayfasında bir daha görünmez. (Bu eylem tersine çevrilemez.)

Sırada ne var?

Herhangi bir değişiklik yaptıysanız, değişikliklerin etkisini iki kez kontrol etmek için iş akışının bir sınama oluşumunu çalıştırın.

İleri düzeyde özelleştirme

SharePoint ürünlerinde bulunan iş akışlarını daha ileri düzeyde özelleştirmek için çok farklı yollar vardır.

Kendiniz sıfırdan özel iş akışları bile oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki programlardan istediğinizi veya tümünü kullanabilirsiniz:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    İş akışı formlarını, eylemleri ve davranışları özelleştirin.

 • Microsoft Visual Studio    Kendi özel iş akışı eylemlerinizi oluşturun.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Software Developer Network (MSDN) Yardım sistemine bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×