Oluşturma veya bir sayı veya para birimi alanı silme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Satış ve gelir rakamlarını veya nüfus verileri gibi sayısal verileri depolamak gerektiğinde bir tabloya bir sayı veya para birimi alanı ekleyin. En iyi alan boyutunu ve diğer özelliklerini de dikkate alın (ondalık basamak, benzersizlik, gibi gerekli olup olmadığını ve) sayısal veri oluştururken.

Bu makalede

Sayı ve para birimi alanları anlama

Veri Sayfası görünümünde bir sayı veya para birimi alanı ekleme

Tasarım görünümünde bir sayı veya para birimi alanı ekleme

Sayı veya para birimi alan özelliklerini değiştirme veya ayarlama

Sayı veya para birimi alanı silme

Sayı ve para birimi alanı Özellik Başvurusu

Sayı ve para birimi alanları anlama

Sayı alanının para ve yüksek düzeyde doğruluk gerektiren olanlar dahil olmak üzere tüm matematiksel hesaplamalar için ya da yukarı veya aşağı yuvarlamak istemiyorsanız rakamları için kullanın. Bir sayı veya para birimi alanında depolama değerleri boyutunu Alan boyutu özelliğini nasıl ayarladığınıza bağlıdır. Örneğin, 1 bayt, 2 baytlık, 4 baytlık, 8 bayt içerecek şekilde alanları veya 16 baytlık değerleri, artı Yineleme Kimliği (benzersiz tanımlayıcı değerleri veya GUID) ve ondalık değerleri ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda her Alan boyutu ayarı içerebilir ve her boyutu ayarı kullanılacağı durumlar açıklar değerleri listeler.

Alan boyutunu ayarlama

Açıklama

Byte

0 ile 255 değerler içeren bir 1 baytlık tamsayı.

Tamsayı

+32,767 için 32,768 değerleri içeren bir 2 baytlık tamsayı.

Uzun Tamsayı

2,147,483,648 ile 2,147,483,647 değerleri içeren bir 4 baytlık tamsayı.

(Uygulanamıyor)

8 baytlık tamsayı içeren değerler -2 ^ 31 için 2 ^ 31-1

Single

Değerlerden-3.4 x 1038 +3.4 x 1038 için ve 7 anlamlı basamağa kadar içeren bir 4 baytlık tamsayı.

Double

Değerlerden-1.797 x 10308 arasında-+1.797 x 10308 arasında ve en fazla 15 basamağı içeren bir 8-bayt kayan nokta sayısı.

Çoğaltma Kimliği

Bir 16 baytlık genel benzersiz tanımlayıcı (GUID). Rasgele oluşturulan GUID üst üste büyük olasılıkla olmadıklarını yeterince. Bunları mal izleme gibi uygulamalar, çeşitli için kullanın.

Decimal

-1028 değerlerden +1028 için içerebilir tanımlı bir ondalık duyarlığını ile 12 baytlık bir tamsayı. Varsayılan duyarlılık 0'dır. Varsayılan ölçek (görüntülenen ondalık basamak sayısı) 18'dir. 28 kadar ölçeği ayarlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünde bir sayı veya para birimi alanı ekleme

Veri sayfasıgörünümünde yeni veya varolan bir tabloya bir sayı veya para birimi alanı ekleyebilirsiniz.

Varolan bir tabloya ekleme

 1. Tabloyu Veri sayfası görünümü' nde açın.

 2. Gerekirse, ilk boş alan için yatay kaydırma.

 3. Üstbilgi satırı çift tıklatın ve sonra yeni alan için bir ad yazın.

 4. Ekle'yi seçin ve sonra sayı, Büyük bir sayıveya para birimi listeden seçin.

 5. Yeni üstbilgi satırı çift tıklatın ve sonra yeni alan için anlamlı bir ad yazın.

 6. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya ekleme

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

 2. Kaydet' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 3. Ekle'yi seçin ve sonra sayı, Büyük bir sayıveya para birimi listeden seçin.

 4. Yeni üstbilgi satırı çift tıklatın ve sonra yeni alan için anlamlı bir ad yazın.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde bir sayı veya para birimi alanı ekleme

Tasarımgörünümünde yeni veya varolan bir tabloya bir sayı veya para birimi alanı ekleyebilirsiniz.

Varolan bir tabloya ekleme

 1. Tabloyu Tasarım görünümü' nde açın.

 2. Alan adı sütununda, ilk boş satırı seçin ve ardından alan için bir ad yazın.

 3. Veri türü sütununda bitişik hücreyi seçin ve sonra sayı, Büyük bir sayıveya para birimi listeden seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya ekleme

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

 2. Kaydet' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 3. Yeni tablo için belge sekmesini sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 4. Alan adı sütununda, ilk boş satırı seçin ve alan için bir ad yazın.

 5. Veri türü sütununda bitişik hücreyi seçin ve sonra sayı, Büyük bir sayıveya para birimi listeden seçin.

 6. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Sayı veya para birimi alan özelliklerini değiştirme veya ayarlama

Giriş maskesi veya Resim yazısıdahil olmak üzere, tüm kullanılabilir özellikler ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanma ancak bir alt kümesi gibi gerekli olup olmadığını veya benzersiz, alan özelliklerini ayarlamak için Veri sayfası görünümü kullanabilirsiniz.

 1. Tabloyu Tasarım görünümü' nde açın.

 2. Tablo Tasarımcısının Alan özellikleri' nin altında alt bölümündeki Genel sekmesinde, değiştirmek istediğiniz özelliği bulun.

 3. Özellik adının yanındaki alanı seçin. Özellik bağlı olarak (örneğin, varsayılan metni veya giriş maskesi) veri girmek, 'i tıklatarak İfade Oluşturucusu'nu başlatmak veya listeden bir seçenek belirleyin.

  Her alan özelliğini kullanma hakkında bilgi için özellik'i seçin ve F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Sayı veya para birimi alanı silme

Önemli    Veri içeren bir sayı alanı sildiğinizde, bu veriler kalıcı olarak kaybolur; silme işlemini geri alamazsınız. Bu nedenle, herhangi bir tablo alanları veya diğer veritabanı bileşenleri silmeden önce veritabanınızı yedeklemeniz.

Veri Sayfası görünümünde silme

 1. Tabloyu Veri sayfası görünümü' nde açın.

 2. Sayı alanı bulun, üstbilgi satırı (alan adı) sağ tıklatın ve Sütun Sil'itıklatın.

 3. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Tasarım görünümünde silme

 1. Tabloyu Tasarım görünümü' nde açın.

 2. Sayı alanının yanındaki (boş kare) satır seçicisini tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın veya satır seçicisini sağ tıklatın ve sonra da Satır Sil'itıklatın.

 3. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayı ve para birimi alanı Özellik Başvurusu

Bir sayı veya para birimi alanı bir tabloya eklemek için Tasarım görünümünü kullandığınızda, ayarlayın ve birkaç alan özelliklerini değiştirin. Bu tabloda listelenmekte ve sayı ve para birimi alanı özellikleri açıklanır ve etkileri ayarlama veya bunları değiştirme verilmektedir.

Özellik

Kullanım

Alan Boyutu

Değeri girin ve alanında depolama boyutunu denetler.

Biçim

Görüntüleme biçimi tanımlamak için özel biçimlendirme karakterlerini girersiniz. Burada tanımlanan biçimleri veri sayfaları, formlar ve raporlar içinde görünür.

Ondalık Basamaklar

Alanındaki değerleri için ondalık basamak sayısını ayarlar. Varsayılan değer: Otomatik. 0 ile 15diğer olası değerler arasında.

Giriş Maskesi

Kullanıcıların alan veri giriş denetlemek gerektiğinde giriş maskesi tanımlayın.

Giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için alanı girmek veya belirli bir biçimde değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmamakalesine bakın.

Resim Yazısı

Metin alanınız adını belirtir. Bu özellik, en çok 2.048 karakter kabul eder. Resim yazısı belirtmezseniz, Access varsayılan alan adı uygular.

Varsayılan Değer

Yeni bir kayıt oluşturduğunuzda, otomatik olarak bir alanda görünen değer belirtir.

Geçerlilik Kuralı

Tüm kayıt, tek bir alanı veya bir denetim girilen veri gereksinimlerini belirtir. Kullanıcıların kuralını ihlal veri girdiğinizde, sonuçta elde edilen hata iletisi belirtmek için Geçerlilik metni özelliğine kullanabilirsiniz. Uzunluk üst sınırı: 2.048 karakter.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Geçerlilik Metni

Kullanıcıların bir geçerlilik kuralını ihlal edildiğinde görüntülenen hata iletisinde metni belirtir. Uzunluk üst sınırı: 255 karakter.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Gerekli

Bu özelliği Evetolarak ayarlandığında, bir değer alanına veya alanına bağlı olan denetimler girmeniz gerekir. Ayrıca, değer boş olamaz.

Dizinli

Sıralama, sorguları hızlandırmak için dizin kullanın ve büyük miktarda veriyi karşı gruplandırma işlemleri çalıştırın. Kullanıcılar yinelenen değer girmesini önlemek için dizinler de kullanabilirsiniz. Seçimleri:

 • Hayır     Dizin oluşturma (varsayılan) devre dışı bırakır.

 • Evet (Yineleme var)     Dizinler alan ve yinelenen değerler verir. Örneğin, yinelenen ilk ve son adlar olabilir.

 • Evet (yineleme yok)     Alan dizinler ve yinelenen değerler izin vermiyorsa, tüm değerleri benzersiz.

Akıllı Etiketler

Yalnızca Access 2010'da, bir veya daha fazla alan için akıllı etiketler ve alanına bağlı olan denetimler belirtebilirsiniz. Akıllı etiketler, bir alandaki verileri türlerini tanımak ve bu türüne göre eyleme olanak bileşenleri şunlardır. Örneğin, bir e-posta adresi alanında, akıllı etiket yeni posta iletisi oluşturabilir veya adresi kişi listesine ekleyin.

Kullanılabilir Akıllı Etiketler listesini görmek için oluşturma (...) tıklatın.

Metin Hizala

Veri hizalamasını belirler:

 • Genel     Metni sola, sayıları ve tarihleri (varsayılan ayar) sağa hizalar.

 • Sol     Tüm metin, tarihler ve sayılar sola hizalar.

 • Sağ     Tüm metin, tarihler ve sayıları sağa hizalar.

 • Ortaya hizalama     Tüm metin, tarihler ve sayıları ortalar.

 • Dağıtma     Tüm metin, tarihler ve sayıları alan veya metin kutusunda her iki tarafına karşı eşit olarak hizalar.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×