OLAP PivotTable raporunda bir adlandırılmış küme oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Excel'de bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) PivotTable ile çalışırken, adlandırılmış kümeleri için kullanabileceğiniz esnek bir özellik oluşturabilirsiniz:

 • Yeniden kullanabileceğiniz, sık kullanılan öğe kümelerini (bu kümeler verilerde yer almasa bile) gruplandırabilirsiniz.

 • Farklı hiyerarşilerden öğeleri Excel’in önceki sürümlerinde mümkün olmayan yollarla bir araya getirebilirsiniz (çoğunlukla asimetrik raporlama olarak adlandırılır).

 • OLAP veritabanları için bir sorgu dili olan ve çalışma sayfası formüllerine benzer bir hesaplama sözdizimi sağlayan özel Çok Boyutlu İfadeler’i (MDX) kullanarak adlandırılmış küme oluşturabilirsiniz.

MDX sorgu dilini kullanmayı bilmiyorsanız, öğeleri satırlar veya sütunlar halinde PivotTable raporunuzun temel alan bir adlandırılmış küme oluşturabilirsiniz. MDX sorgu dili hakkında daha fazla bilgi için Çok boyutlu verileri Sorgulamakonusuna bakın.

MDX sorgu dilini kullanmayı biliyorsanız, adlandırılmış kümeyi MDX kullanarak oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz.

Satır ve sütun öğeleri temelinde adlandırılmış küme oluşturma

 1. OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

 2. Çözümle sekmesinde Alanlar, Öğeler ve Kümeler > Satır Öğelerini Temel Alan Küme Oluştur’u veya Sütun Öğelerini Temel Alan Küme Oluştur’u tıklatın.

  Alanlar, Öğeler ve Kümeler

 3. Küme adı kutusuna küme için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 4. Adlandırılmış kümeye eklenmesini istediğiniz öğe satırlarını seçmek için, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Bir satırı kaldırmak için seçmek istediğiniz satırın solunu tıklatın ve Satır Sil. tıklatın

  • Yeni satır eklemek için, altına yeni satır eklemek istediğiniz satırın solunu tıklatın ve sonra da Satır Ekle’yi tıklatın.

  • Bir öğenin kopyasını oluşturmak için, kopyalamak istediğiniz satırın solunu tıklatın ve sonra da Satırı Kopyala’yı tıklatın.

  • Bir öğeyi taşımak için, taşımak istediğiniz satırın solunu tıklatın, sonra da Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.

 5. Farklı düzeylerdeki öğeler hiyerarşide ayrı alanlarda gösterilir ve satır veya sütun bölgesinde, adlandırılmış küme geçerli alanların yerini alır.

  • Söz konusu öğeleri diğer öğelerle aynı alanda göstermek için, Farklı düzeylerdeki öğeleri ayrı alanlarda görüntüle kutusunun işaretini kaldırın.

  • Satır veya sütun bölgesinde gösterilen geçerli alanları korumak için, Satır alanında şu anda bulunan alanları yeni kümeyle değiştir kutusunun veya Şu anda sütun alanında bulunan alanları yeni kümeyle değiştir kutusunun işaretini kaldırın. Tamam’ı tıklattığınızda küme PivotTable’da gösterilmez, ancak PivotTable Alan Listesi’nde kullanılabilir durumda olur.

 6. Adlandırılmış kümeyi oluşturmak için Tamam’ı tıklatın.

  Adlandırılmış kümelere filtre uygulayamayacağınızı unutmayın.

Adlandırılmış küme oluşturmak için MDX kullanma

Önemli:  Adlandırılmış küme oluşturmak veya var olan bir adlandırılmış kümenin MDX tanımını değiştirmek için MDX kullandığınızda, ek değişikliklerin tümü de yalnızca MDX kullanılarak yapılabilir.

 1. OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

 2. Çözümle sekmesinde Alanlar, Öğeler ve Kümeler > Kümeleri Yönet’i tıklatın.

  Alanlar, Öğeler ve Kümeler

 3. Yeni > MDX Kullanarak Küme Oluştur’u tıklatın.

 4. Küme adı kutusuna küme için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 5. Adlandırılmış kümenin MDX tanımını ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Küme tanımı kutusunda, MDX tanımını yazın veya kopyalanmış olan tanımı yapıştırın.

  • Alanlar ve Öğeler sekmesinde, eklemek istediğiniz alan listesi girdisini seçin ve Ekle’yi tıklatın.

   Ayrıca, bir alan listesi girdisini Küme tanımı kutusuna sürükleyebilir veya çift tıklatabilirsiniz.

   Kullanılabilir Alan Listesi girdileri

   Alan Listesi girdisi

   Adventure Works cube kullanılarak oluşturulmuş MDX örnekleri

   Boyut

   [Product]

   Öznitelik hiyerarşisi (Tüm üyeyi içerir)

   [Product].[Category]

   Öznitelik hiyerarşisi düzeyi (Tüm üyeyi içermez)

   [Product].[Category].[Category]

   Özniteliği hiyerarşisinden üye

   [Product].[Category].&[4]

   Kullanıcı hiyerarşisi

   [Product].[Product Categories]

   Kullanıcı hiyerarşi düzeyi

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Kullanıcı hiyerarşisinden üye

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Ölçüm

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Hesaplanan ölçüm

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Adlandırılmış küme

   [Core Product Group]

   KPI değeri

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   KPI hedefi

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   KPI durumu

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI eğilimi

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Kullanıcı hiyerarşisinden üye özelliği

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Öznitelik hiyerarşisinden üye özelliği

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • İşlevler sekmesinde, sağlanan MDX işlevleri arasından kullanmak istediğinizi seçin ve Ekle’yi tıklatın. MDX işlevleri Analysis Services tarafından desteklenir; bunlar, Excel VBA işlevlerini içermez.

   İşlev bağımsız değişkenleri köşeli çift ayraç karakterleri (<< >>) arasına yerleştirilir. Yer tutucu bağımsız değişkenleri tıklatarak ve kullanmak istediğiniz adları yazarak değiştirebilirsiniz.

   Bazı MDX işlevi örnekleri:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Set» )
   AGGREGATE( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Member» «Level» )
   ANCESTOR( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Level» )
   ASCENDANTS( «Member» )
   AVG( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   AXIS( «Numeric Expression» )
   BOTTOMNCOUNT( «Set», «Count»[, «Numeric Expression»] )
   BOTTOMPERCENT( «Set», «Percentage», «Numeric Expression» )
   BOTTOMSUM( «Set», «Value», «Numeric Expression» ) …

 6. Yeni MDX tanımını sınamak için Sına MDX öğesini tıklatın.

  Farklı düzeylerdeki öğeler hiyerarşide ayrı alanlarda gösterilir, alanlar sıralıdır, yinelenen girdiler otomatik olarak kaldırılır (çünkü kümeye HIERARCHIZE ve DISTINCT eklenir) ve adlandırılmış küme satır veya sütun bölgesindeki geçerli alanların yerini alır.

  • Söz konusu öğeleri diğer öğelerle aynı alanda göstermek için, Farklı düzeylerdeki öğeleri ayrı alanlarda görüntüle kutusunun işaretini kaldırın.

  • Varsayılan hiyerarşiyi değiştirmek ve yinelenen girdileri tutmak için, Otomatik olarak sırala ve yinelenenleri kümeden kaldır kutusunun işaretini kaldırın.

  • Satır veya sütun bölgesinde gösterilen geçerli alanları korumak için, Satır alanında şu anda bulunan alanları yeni kümeyle değiştir kutusunun veya Şu anda sütun alanında bulunan alanları yeni kümeyle değiştir kutusunun işaretini kaldırın. Tamam’ı tıklattığınızda küme PivotTable’da gösterilmez, ancak PivotTable Alan Listesi’nde kullanılabilir durumda olur.

  • SQL Server Analysis Services kübüne bağlıysanız, dinamik adlandırılmış küme oluşturulur. Bu adlandırılmış küme, her güncelleştirmede yeniden hesaplanır.

   Adlandırılmış kümenin her güncelleştirmede yeniden hesaplanmasını engellemek için, Her güncelleştirmede kümeyi yeniden hesapla kutusunun işaretini kaldırın.

 7. Adlandırılmış kümeyi oluşturmak için Tamam’ı tıklatın.

Not: Adlandırılmış kümelere filtre uygulayamayacağınızı unutmayın.

Adlandırılmış kümeyi düzenleme veya silme

 1. OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

 2. Çözümle sekmesinde Alanlar, Öğeler ve Kümeler’i ve ardından Kümeleri Yönet’i tıklatın.

  Alanlar, Öğeler ve Kümeler

 3. Düzenlemek veya silmek istediğiniz kümeyi seçin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adlandırılmış kümeyi düzenlemek için Düzenle’yi tıklatın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

  • Adlandırılmış kümeyi silmek için Sil’i tıklatın ve ardından Evet’i tıklatarak onaylayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×