OLAP PivotTable raporunda bir adlandırılmış küme oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Excel'de bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) PivotTable ile çalışırken, adlandırılmış kümeleri için kullanabileceğiniz esnek bir özellik oluşturabilirsiniz:

 • Yeniden kullanabileceğiniz, sık kullanılan öğe kümelerini (bu kümeler verilerde yer almasa bile) gruplandırabilirsiniz.

 • Farklı hiyerarşilerden öğeleri Excel’in önceki sürümlerinde mümkün olmayan yollarla bir araya getirebilirsiniz (çoğunlukla asimetrik raporlama olarak adlandırılır).

 • OLAP veritabanları için bir sorgu dili olan ve çalışma sayfası formüllerine benzer bir hesaplama sözdizimi sağlayan özel Çok Boyutlu İfadeler’i (MDX) kullanarak adlandırılmış küme oluşturabilirsiniz.

MDX sorgu dilini kullanmayı bilmiyorsanız, öğeleri satırlar veya sütunlar halinde PivotTable raporunuzun temel alan bir adlandırılmış küme oluşturabilirsiniz. MDX sorgu dili hakkında daha fazla bilgi için Çok boyutlu verileri Sorgulamakonusuna bakın.

MDX sorgu dilini kullanmayı biliyorsanız, adlandırılmış kümeyi MDX kullanarak oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz.

Satır ve sütun öğeleri temelinde adlandırılmış küme oluşturma

 1. OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

 2. Çözümle sekmesinde alanlar, öğeler ve kümeler'i tıklatın > veya Göre yeni küme oluştur sütun öğelerineGöre yeni küme oluştur satır öğelerine .

  Alanlar, Öğeler ve Kümeler

 3. Ayarlama adı kutusuna küme için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 4. Adlandırılmış kümeye eklenmesini istediğiniz öğe satırlarını seçmek için, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Bir satırı kaldırmak için seçmek istediğiniz satırın solunu tıklatın ve Satır Sil. tıklatın

  • Yeni bir satır eklemek için altına yeni satır eklemek istediğiniz satırın solundaki tıklatın ve Satır Ekle'yitıklatın.

  • Bir öğenin kopyasını oluşturmak için kopyalamak istediğiniz satırın solunu tıklatın ve Satırı Kopyala'ıtıklatın.

  • Bir öğeyi taşımak için taşımak istediğiniz satırın solunu tıklatın ve Yukarı ve Aşağı okları kullanın.

 5. Farklı düzeylerdeki öğeler hiyerarşide ayrı alanlarda gösterilir ve satır veya sütun bölgesinde, adlandırılmış küme geçerli alanların yerini alır.

  • Söz konusu öğeleri diğer öğelerle aynı alanda göstermek için ayrı alanlarda farklı düzeylerdeki öğeleri görüntüle kutusunun işaretini kaldırın.

  • Satır veya sütun alanında gösterilen geçerli alanların tutmak için şu anda yeni satır bölümündeki alanlara Değiştir kutusunu veya Yeni sütun bölgesindeki geçerli alanların Değiştir kutusunun işaretini kaldırın. Kümeyi PivotTable'da Tamam' ı tıklatın, ancak PivotTable alan Listesi'nikullanılabilir olduğunda gösterilmez.

 6. Adlandırılmış küme oluşturmak için Tamam ' ı tıklatın.

  Adlandırılmış kümelere filtre uygulayamayacağınızı unutmayın.

Adlandırılmış küme oluşturmak için MDX kullanma

Önemli:  Adlandırılmış küme oluşturmak veya var olan bir adlandırılmış kümenin MDX tanımını değiştirmek için MDX kullandığınızda, ek değişikliklerin tümü de yalnızca MDX kullanılarak yapılabilir.

 1. OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

 2. Çözümle sekmesinde alanlar, öğeler ve kümeler'i tıklatın > Kümeleri Yönet.

  Alanlar, Öğeler ve Kümeler

 3. Yeni > MDX kullanarak küme oluştur.

 4. Ayarlama adı kutusuna küme için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 5. Adlandırılmış kümenin MDX tanımını ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tanım Ayarla kutusunda yazın veya kopyalanmış bir MDX tanımını yapıştırın.

  • Alanlar ve öğeler sekmesinde, eklemek istediğiniz alan listesi girdisini seçin ve Ekle' yi tıklatın.

   Alan listesi girdisini tanımını ayarlamak kutuya sürükleyin veya bir alan listesi girdisini çift tıklatın.

   Kullanılabilir alan listesi girdileri

   Alan Listesi girdisi

   Adventure Works cube kullanılarak oluşturulmuş MDX örnekleri

   Boyut

   [Product]

   Öznitelik hiyerarşisi (Tüm üyeyi içerir)

   [Product].[Category]

   Öznitelik hiyerarşisi düzeyi (Tüm üyeyi içermez)

   [Product].[Category].[Category]

   Özniteliği hiyerarşisinden üye

   [Product].[Category].&[4]

   Kullanıcı hiyerarşisi

   [Product].[Product Categories]

   Kullanıcı hiyerarşi düzeyi

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Kullanıcı hiyerarşisinden üye

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Ölçüm

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Hesaplanan ölçüm

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Adlandırılmış küme

   [Core Product Group]

   KPI değeri

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   KPI hedefi

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   KPI durumu

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI eğilimi

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Kullanıcı hiyerarşisinden üye özelliği

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Öznitelik hiyerarşisinden üye özelliği

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • İşlevleri sekmesinde, kullanmak istediğiniz kullanılabilir MDX işlevlerden seçin ve Ekle' yi tıklatın. MDX işlevlerine Analysis Services tarafından desteklenir; Excel VBA işlevleri dahil etmeyin.

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them and typing the names you want to use.

   Bazı MDX işlevi örnekleri:

   ADDCALCULATEDMEMBERS («Kümesi»)
   Toplama («Ayarlama» [, «Sayısal ifade»])
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   Ata («üye» «Düzeyi»)
   Ata («Üye», «Uzaklığı»)
   Öncüleri («Üye», «Uzaklığı»)
   Öncüleri («Üye», «Düzeyi»)
   ÖNCÜLLERİ («Üye»)
   AVG («Ayarlama» [, «Sayısal ifade»])
   EKSEN («Sayısal ifade»)
   BOTTOMNCOUNT («Ayarlanmış», «Say» [, «Sayısal ifade»])
   BOTTOMPERCENT (««Yüzde», «Sayısal ifade» ayarlama,»)
   BOTTOMSUM (««Değeri», «Sayısal ifade» ayarlama,»)...

 6. Yeni MDX tanımını sınamak için Sına MDXöğesini tıklatın.

  Farklı düzeylerdeki öğeler hiyerarşide ayrı alanlarda gösterilir, alanlar sıralıdır, yinelenen girdiler otomatik olarak kaldırılır (çünkü kümeye HIERARCHIZE ve DISTINCT eklenir) ve adlandırılmış küme satır veya sütun bölgesindeki geçerli alanların yerini alır.

  • Söz konusu öğeleri diğer öğelerle aynı alanda göstermek için ayrı alanlarda farklı düzeylerdeki öğeleri görüntüle kutusunun işaretini kaldırın.

  • Varsayılan hiyerarşiyi değiştirmek ve yinelenen girdileri tutmak için otomatik olarak Sırala ve yinelenenleri kümeden kaldır kutusunun işaretini kaldırın.

  • Satır veya sütun alanında gösterilen geçerli alanların tutmak için şu anda yeni satır bölümündeki alanlara Değiştir kutusunu veya Yeni sütun bölgesindeki geçerli alanların Değiştir kutusunun işaretini kaldırın. Kümeyi PivotTable'da Tamam' ı tıklatın, ancak PivotTable alan Listesi'nikullanılabilir olduğunda gösterilmez.

  • SQL Server Analysis Services kübüne bağlıysanız, dinamik adlandırılmış küme oluşturulur. Bu adlandırılmış küme, her güncelleştirmede yeniden hesaplanır.

   Adlandırılmış kümenin her güncelleştirmede yeniden hesaplanmasını engellemek için her güncelleştirme kümesiyle yeniden hesapla kutusunun işaretini kaldırın.

 7. Adlandırılmış küme oluşturmak için Tamam ' ı tıklatın.

Not: Adlandırılmış kümelere filtre uygulayamayacağınızı unutmayın.

Adlandırılmış kümeyi düzenleme veya silme

 1. OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

 2. Çözümle sekmesinde alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve ardından Kümeleri Yönet'itıklatın.

  Alanlar, Öğeler ve Kümeler

 3. Düzenlemek veya silmek istediğiniz kümeyi seçin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adlandırılmış kümeyi düzenlemek için Düzenle' yi tıklatın, ardından istediğiniz değişiklikleri yapın.

  • Adlandırılmış kümeyi silmek için Sil' i tıklatın ve onaylamak için Evet'i tıklatın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×