OLAP PivotTable raporunda bir adlandırılmış küme oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Excel’de Çevrimiçi Analitik İşlem OLAP PivotTable’ını kullanırken adlandırılmış kümeler oluşturabilirsiniz. Bu, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan esnek bir özelliktir:

 • Yeniden kullanabileceğiniz sık kullanılan öğe kümelerini (bu kümeler verilerde yer almasa bile) gruplandırabilirsiniz.

 • Farklı hiyerarşilerden öğeleri önceki Excel sürümlerinde mümkün olmayan yöntemlerle bir araya getirebilirsiniz (çoğunlukla asimetrik raporlama olarak adlandırılır).

 • OLAP veritabanlarına yönelik bir sorgu dili olan ve çalışma sayfası formüllerine benzer bir hesaplama sözdizimi sağlayan özel Çok Boyutlu İfadeler’i (MDX) kullanarak adlandırılmış küme oluşturabilirsiniz.

Çok boyutlu ifadeler (MDX) sorgu dili bilmiyorsanız, öğeleri satırlar veya sütunlar halinde PivotTable raporunuzun temel aldığı Adlandırılmış küme oluşturabilirsiniz. MDX sorgu dili hakkında daha fazla bilgi için bkz: Çok boyutlu verileri Sorgulama.

MDX sorgu dilini kullanmayı biliyorsanız, adlandırılmış kümeyi MDX kullanarak oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Satır ve sütun öğeleri temelinde Adlandırılmış küme oluşturma

Adlandırılmış küme oluşturmak için MDX kullanma

Adlandırılmış kümeyi düzenleme veya silme

Satır ve sütun öğeleri temelinde adlandırılmış küme oluşturma

 1. Adlandırılmış bir küme oluşturmak istediğiniz OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

Bu, PivotTable Araçları’nı Seçenekler ve Tasarım sekmesi ekleyerek görüntüler.

 1. Seçenekler sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler, ve kümeler, tıklatın ve sonra veya Göre yeni küme oluştur sütun öğelerineGöre yeni küme oluştur satır öğelerine tıklayın.

PivotTable Araçları: Seçenekler sekmesindeki Hesaplamalar grubu

Yeni Küme iletişim kutusu görüntülenir. Gerekirse, iletişim kutusunun sağ alt köşesindeki boyutlandırma tutamacını sürükleyerek bu iletişim kutusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 1. Küme adı kutusuna küme için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 2. Adlandırılmış kümeye eklenmesini istediğiniz satırları seçmek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Öğeler listesinden bir satırı kaldırmak için seçmek istediğiniz satırın solundaki alanı tıklatın ve sonra da Satır Sil. tıklatın

  • Öğeler listesine yeni bir satır eklemek için yeni satırı eklemek istediğiniz yerin altındaki satırın solundaki alanı tıklattıktan sonra Satır Ekle’yi tıklatın.

  • Bir öğenin kopyasını oluşturmak için kopyalamak istediğiniz satırın solundaki alanı tıklattıktan sonra Satırı Kopyala’yı tıklatın.

  • Bir öğeyi başka bir yere taşımak için taşımak istediğiniz satırın solundaki alanı tıklattıktan sonra öğeyi uygun konuma taşımak için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.

 3. Varsayılan olarak, farklı düzeylerdeki öğeler hiyerarşide ayrı alanlarda gösterilir ve adlandırılmış küme satır veya sütun bölgesindeki geçerli alanların yerini alır.

  • Söz konusu öğeleri diğer öğelerle aynı alanda görüntülemek için Farklı düzeylerdeki öğeleri ayrı alanlarda görüntüle onay kutusunun işaretini kaldırın.

  • Satır veya sütun bölgesinde gösterilen geçerli alanları korumak için Satır alanında şu anda bulunan alanları yeni kümeyle değiştir kutusunun veya Şu anda sütun alanında bulunan alanları yeni kümeyle değiştir kutusunun işaretini kaldırın. Tamam’ı tıklattığınızda küme PivotTable’da gösterilmez, ancak PivotTable Alan Listesi’nde kullanılabilir durumda olur.

 4. Adlandırılmış kümeyi oluşturmak için Tamam’ı tıklatın.

  Not: 

 5. İletişim kutusunu kapattıktan sonra tüm eylemleri geri almak için Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Geri Al’ı tıklatın.

 6. Adlandırılmış kümelere hiçbir filtre işlemi uygulayamazsınız.

Sayfanın Başı

Adlandırılmış küme oluşturmak için MDX kullanma

Önemli:  Adlandırılmış küme oluşturmak veya var olan bir adlandırılmış kümenin MDX tanımını değiştirmek için MDX kullandığınızda, daha sonra yapılan değişiklikler de yalnızca MDX kullanılarak yapılabilir.

 1. Özel bir adlandırılmış küme oluşturmak istediğiniz OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

 2. Seçenekler sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler, ve kümeler, tıklatın ve ardından Kümeleri Yönet'itıklatın.

PivotTable Araçları: Seçenekler sekmesindeki Hesaplamalar grubu

Küme Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir. Gerekirse, iletişim kutusunun sağ alt köşesindeki boyutlandırma tutamacını sürükleyerek bu iletişim kutusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 1. Yeni’yi ve ardından MDX Kullanarak Küme Oluştur’u tıklatın.

 2. Küme adı kutusuna küme için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 3. Adlandırılmış kümenin MDX tanımını ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Küme tanımı kutusunda, MDX tanımını yazın veya kopyalanmış olan tanımı yapıştırın.

  • Alanlar ve Öğeler sekmesinde eklemek istediğiniz alan listesi girdisini seçin ve Ekle’yi tıklatın.

   Ayrıca, bir alan listesi girdisini Küme tanımı kutusuna sürükleyebilir veya çift tıklatabilirsiniz.

   Kullanılabilir Alan Listesi girdileri

   Alan Listesi girdisi

   Adventure Works cube kullanılarak oluşturulmuş MDX örnekleri

   Boyut

   [Product]

   Öznitelik hiyerarşisi (Tüm üyeyi içerir)

   [Product].[Category]

   Öznitelik hiyerarşisi düzeyi (Tüm üyeyi içermez)

   [Product].[Category].[Category]

   Özniteliği hiyerarşisinden üye

   [Product].[Category].&[4]

   Kullanıcı hiyerarşisi

   [Product].[Product Categories]

   Kullanıcı hiyerarşi düzeyi

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Kullanıcı hiyerarşisinden üye

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Ölçü

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Hesaplanan ölçüm

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Adlandırılmış küme

   [Core Product Group]

   KPI değeri

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   KPI hedefi

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   KPI durumu

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI eğilimi

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Kullanıcı hiyerarşisinden üye özelliği

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Öznitelik hiyerarşisinden üye özelliği

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • İşlevler sekmesinde, kullanılabilir MDX işlevleri arasından kullanmak istediğiniz işlevi veya işlevleri seçin ve Ekle’yi tıklatın. MDX işlevleri Analysis Services tarafından desteklenir; bunlar, Excel VBA işlevlerini içermez.

   İşlev bağımsız değişkenleri köşeli çift ayraç karakterleri (<< >>) arasına yerleştirilir. Yer tutucu bağımsız değişkenlerini tıklatarak ve kullanmak istediğiniz geçerli adları yazarak değiştirebilirsiniz.

   Bazı MDX işlevlerine ilişkin örnekler

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Set» )
   AGGREGATE( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Member» «Level» )
   ANCESTOR( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Level» )
   ASCENDANTS( «Member» )
   AVG( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   AXIS( «Numeric Expression» )
   BOTTOMNCOUNT( «Set», «Count»[, «Numeric Expression»] )
   BOTTOMPERCENT( «Set», «Percentage», «Numeric Expression» )
   BOTTOMSUM( «Set», «Value», «Numeric Expression» ) …

 4. Yeni MDX tanımını sınamak için Sına MDX öğesini tıklatın.

 5. Varsayılan olarak, farklı düzeylerdeki öğeler hiyerarşide ayrı alanlarda gösterilir, alanlar sıralıdır, yinelenen girdiler otomatik olarak kaldırılır (çünkü kümeye HIERARCHIZE ve DISTINCT eklenir) ve adlandırılmış küme satır veya sütun bölgesindeki geçerli alanların yerini alır.

  • Söz konusu öğeleri diğer öğelerle aynı alanda görüntülemek için Farklı düzeylerdeki öğeleri ayrı alanlarda görüntüle onay kutusunun işaretini kaldırın.

  • Varsayılan hiyerarşiyi değiştirmek ve yinelenen girdileri tutmak için Otomatik olarak sırala ve yinelenenleri kümeden kaldır kutusunun işaretini kaldırın.

  • Satır veya sütun bölgesinde gösterilen geçerli alanları korumak için Satır alanında şu anda bulunan alanları yeni kümeyle değiştir kutusunun veya Şu anda sütun alanında bulunan alanları yeni kümeyle değiştir kutusunun işaretini kaldırın. Tamam’ı tıklattığınızda küme PivotTable’da gösterilmez, ancak PivotTable Alan Listesi’nde kullanılabilir durumda olur.

 6. SQL Server 2008 Analysis Services kübüne bağlıysanız, dinamik adlandırılmış küme varsayılan olarak oluşturulur. Bu adlandırılmış küme her güncelleştirmede otomatik olarak yeniden hesaplanır.

  • Adlandırılmış kümenin her güncelleştirmede yeniden hesaplanmasını önlemek için Her güncelleştirmede kümeyi yeniden hesapla onay kutusunun işaretini kaldırın.

 7. Adlandırılmış kümeyi oluşturmak için Tamam’ı tıklatın.

  Not: 

 8. İletişim kutusunu kapattıktan sonra tüm eylemleri geri almak için Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Geri Al’ı tıklatın.

 9. Adlandırılmış kümelere hiçbir filtre işlemi uygulayamazsınız.

Sayfanın Başı

Adlandırılmış kümeyi düzenleme veya silme

 1. Düzenlemek veya silmek istediğiniz adlandırılmış kümeyi içeren OLAP PivotTable raporunu tıklatın.

 2. Seçenekler sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler, ve kümeler, tıklatın ve ardından Kümeleri Yönet'itıklatın.

PivotTable Araçları: Seçenekler sekmesindeki Hesaplamalar grubu

Küme Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir. Gerekirse, iletişim kutusunun sağ alt köşesindeki boyutlandırma tutamacını sürükleyerek bu iletişim kutusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 1. Düzenlemek veya silmek istediğiniz kümeyi seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçilen adlandırılmış kümeyi düzenlemek için Düzenle’yi tıklatıp istediğiniz değişiklikleri yapın.

  • Seçilen adlandırılmış kümeyi silmek için Sil’i tıklattıktan sonra onaylamak için Evet’i tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×