Office veri bağlantılarına genel bakış

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir metin dosyası, çalışma kitabını veya veritabanı gibi bir dış veri kaynağından verileri programınızda gelebilir. Bu dış veri kaynağına programınızı bulmak için oturum açma açıklanır ve dış veri kaynağına erişim bilgileri kümesidir bir veri bağlantısı üzerinden bağlanır. Aşağıdaki bölümlerde dış veri bağlantıları çalışma, diğer uygulamaların ve kullanıcıların bağlantı bilgileri paylaşmak nasıl ve veri erişimi daha güvenli duruma getirme açıklanmaktadır.

Veri bağlantıları temellerini anlama

Dış verilere bağlanma ana yararı, düzenli aralıklarla bu veri art arda kopyalamadan analiz olur. Art arda verileri kopyalama, zaman alıcı ve hataya olabilir bir işlemdir.

Bağlantı bilgilerini bir çalışma kitabına veya bir bağlantı dosyası gibi bir Office veri bağlantısı (ODC) dosyası (.odc) veya bir veri kaynağı adını (DSN) dosyasında (.dsn) depolanabilir.

Programınıza dış veriler getirmek için verilere erişimi gerekir. Erişmek istediğiniz dış veri kaynağı yerel bilgisayarınızda değilse, parola, kullanıcı iznini veya diğer bağlantı bilgilerini için veritabanı yöneticisine başvurmanız gerekebilir. Veri kaynağı bir veritabanı ise, veritabanını özel kullanım modunda açık değil emin olun. Veri kaynağı bir metin dosyası veya çalışma kitabını, başka bir kullanıcının metin dosyası veya özel erişim için açık çalışma kitabı yok emin olun.

Birçok veri kaynakları, ayrıca bir ODBC sürücüsünü veya programınız, bağlantı dosyasını ve veri kaynağı arasında veri akışını koordine etmek için OLE DB sağlayıcısı gerektirir.

Aşağıdaki diyagramda, veri bağlantıları hakkında önemli noktalar özetlenmektedir.

Dış verilere bağlanma

1. vardır bağlanabileceğiniz veri kaynakları çeşitli: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel'de ve metin dosyaları.

2. Her veri kaynağının ilişkili bir ODBC sürücüsü veya OLE DB sağlayıcısı vardır.

3. Veri kaynağına erişmek ve oradan veri almak için gerek duyduğunuz bilgilerin tümü bir bağlantı dosyasında tanımlanır.

4. Bağlantı bilgileri, bağlantı dosyasından programınıza kopyalanır.

Bağlantı Paylaşımı

Bağlantı dosyaları tutarlı olarak bağlantılarını paylaşma, bağlantıları daha bulunabilir olmasını, güvenlik artırmaya yardımcı olmak ve veri kaynağı yönetimi kolaylaştıran için yararlıdır. Gibi bir ağ klasörüne veya SharePoint kitaplığı, burada kullanıcılar dosyayı okuyabilir, ancak yalnızca kullanıcılara atanan değiştirebilir bağlantı dosyaları paylaşmak için en iyi güvenli ve güvenilen bir konumda tutulacak yoludur.

Excel'i kullanarak veya yeni veri kaynaklarına bağlanmak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak Office veri bağlantısı (ODC) dosyaları (.odc) oluşturabilirsiniz. .Odc dosyasından özel HTML ve XML etiketleri bağlantı bilgilerini depolamak için kullanır. Kolayca görüntüleyebilir veya Excel'de dosyasının içeriğini düzenleyebilirsiniz.

Bağlantı dosyaları, bunları bir dış veri kaynağına aynı erişim vermek için diğer kullanıcılarla paylaşabilir. Diğer kullanıcıların bağlantı dosyasını açmak için bir veri kaynağını ayarlayın zorunda değildir, ancak ODBC sürücüsü veya kendi bilgisayarlarında dış verilere erişmek için gerekli OLE DB sağlayıcısı yüklemeniz gerekebilir.

Microsoft veri erişimi bileşenleri anlama

Windows Server 2003 ve Windows XP SP2 ve sonraki sürümlerinde Microsoft Data Access bileşenleri (MDAC) 2,8. MDAC ile bağlanmak ve çok çeşitli ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri kaynaklarından verileri kullanın. Açık veritabanı bağlantısı (ODBC) sürücüleri veya OLE DB sağlayıcılarını kullanarak birçok farklı veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Olmalı yerleşik ve Microsoft tarafından sevk veya çeşitli üçüncü taraflarca geliştirilmiştir. Microsoft Office yüklediğinizde, ek ODBC sürücüleri ve OLE DB sağlayıcısı bilgisayarınıza eklenir.

Bilgisayarınızda yüklü OLE DB sağlayıcısı tam listesini görmek için bir veri bağlantısı dosyası'ndan Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunu görüntülemek ve ardından Sağlayıcı sekmesini tıklatın.

Bilgisayarınızda yüklü bir ODBC sürücüleri tam listesini görmek için ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunu görüntüleyin ve sonra sürücüleri sekmesini tıklatın.

ODBC ve OLE DB tabanları dahil olmak üzere Microsoft veri kaynakları dışında kaynaklardan bilgi almak için ODBC sürücüleri ve diğer üreticileri OLE DB sağlayıcılarından kullanabilirsiniz. Bu ODBC sürücüleri veya OLE DB Sağlayıcısı yükleme hakkında bilgi için veritabanı için belgeleri denetleyin veya veritabanı satıcınızla bağlantı kurun.

ODBC veri kaynaklarına bağlanmak için kullanma

Aşağıdaki bölümlerde açık veritabanı bağlantısı (ODBC) daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

ODBC mimarisi

ODBC mimarisinde, (örneğin, programınızı) bir uygulama için ODBC sürücüsü (örneğin, Microsoft SQL Server veritabanı) veri kaynağına bağlanmak için (örneğin, Microsoft SQL ODBC sürücüsü) belirli bir ODBC sürücüsünü sırayla kullanır Yöneticisi ' ni bağlanır.

Bağlantı bilgileri tanımlama

ODBC veri kaynaklarına bağlanmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Uygun ODBC sürücüsünü veri kaynağının bulunduğu bilgisayarda yüklü olduğundan emin olun.

  2. Windows kayıt ya da .dsn dosyası bağlantı bilgilerini depolamak için ya da ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi ' ni kullanarak veya bağlantı bilgilerini iletmek için Microsoft Visual Basic kodunda bağlantı dizesini kullanarak bir veri kaynağı adını (DSN) tanımlama doğrudan ODBC Sürücüsü Yöneticisi için.

    Denetim Masası'nı açın, veri kaynağını tanımlamak için tıklatın Sistem ve Güvenlik > ODBC veri kaynakları (32 bit) veya ODBC veri kaynakları (64-bit).

    Farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için her iletişim kutusundaki Yardım düğmesini tıklatın.

Makine veri kaynakları

Makine veri kaynağı bağlantı bilgilerini kullanıcı tanımlı bir ada sahip belirli bir bilgisayarda Windows kayıt defterinde depolanır. Makine veri kaynakları, üzerinde tanımlanan bilgisayarda kullanabilirsiniz. İki tür makine veri kaynakları vardır — kullanıcı ve sistem. Kullanıcı veri kaynaklarını yalnızca geçerli kullanıcı tarafından kullanılabilir ve yalnızca bu kullanıcı tarafından görülebilir. Sistem veri kaynakları bir bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve bilgisayardaki tüm kullanıcılar için görünür durumdadır. Ek güvenlik sağlamak için yardımcı olan oturum açan kullanıcılar makine veri kaynağı görüntüleyebilir ve makine veri kaynağı uzak bir kullanıcı tarafından başka bir bilgisayara kopyalanamaz emin olmak istediğiniz zaman bir makine veri kaynağı kullanışlıdır.

Dosya veri kaynakları

Dosya veri kaynakları (DSN dosyaları olarak da adlandırılır), Windows kayıt defterinde değil, metin dosyasına bağlantı bilgilerini depolamak ve makine veri kaynaklarından kullanmak için genellikle daha esnek. Örneğin, böylece uygulamanız için kullandığı tüm bilgisayarların tutarlı ve doğru bağlantı bilgileri sayfasında güvenebilirsiniz doğru ODBC sürücüsü olan herhangi bir bilgisayarda dosya veri kaynağı kopyalayabilirsiniz. Veya tek bir sunucuda dosya veri kaynağı getirin, bu ağdaki birçok bilgisayarlar arasında paylaşın ve kolayca bağlantı bilgilerini tek bir yerde tutmak.

Dosya veri kaynağı paylaşılmayan olabilir. Bir paylaşılmayan dosya veri kaynağı tek bir bilgisayarda bulunan ve makine veri kaynağına işaret eder. Dosya veri kaynaklarından varolan makine veri kaynaklarına erişmek için paylaşılmayan dosya veri kaynakları kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

OLE DB veri kaynaklarına bağlanmak için kullanma

Aşağıdaki bölümlerde, nesne bağlama ve katıştırma veritabanı (OLE DB) daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

OLE DB mimarisi

OLE DB mimarisinde verilere erişen uygulama veri tüketici (örneğin, Publisher) adı verilir ve verilere yerel erişim sağlayan program (Microsoft OLE DB sağlayıcısı SQL Server için gibi) bir veritabanı sağlayıcı adı verilir.

Bağlantı bilgileri tanımlama

Veri kaynağı OLE DB sağlayıcısını kullanarak veri kaynağına erişmek için bir veri tüketici kullanan bağlantı bilgilerini bir evrensel veri bağlantısı dosyası (.udl) içerir. Aşağıdakilerden birini yaparak bağlantı bilgilerini oluşturabilirsiniz:

  • Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunda bir veri bağlantısı için OLE DB sağlayıcısı tanımlamak için kullanın.

  • .Udl dosya türü ile boş metin dosyası oluşturun ve sonra Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunu görüntüler dosyayı düzenleyin.

Sayfanın Başı

Veri erişimi daha güvenli hale getirme

Bir dış veri kaynağına bağlanma veya verileri yenilediğinizde olası güvenlik konuları göz önünde bulundurmanız ve bu güvenlik sorunlarıyla yapabileceklerinizi öğrenmek için önemlidir. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için en iyi yöntemleri ve aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Veri bağlantıları güvenilen bir konumda depolama

Veri bağlantı dosyası genellikle bir veri kaynağı için bir veya daha fazla sorguları içerir. Bu dosya değiştirerek, kötü amaçlı eyleme sahip bir kullanıcı gizli bilgilere erişebilir ve diğer kullanıcılara dağıtmak veya diğer zararlı eylemler gerçekleştirmek için bir sorgu tasarlayabilirsiniz. Bu nedenle, aşağıdaki emin olmak önemlidir:

  • Bağlantı dosyası güvenilir bir kişi tarafından yazılmıştır.

  • Güvenli bağlantı dosyasını ve onun güvenilen bir konumdan gelir.

Güvenliğini artırmaya yardımcı olması için dış veri bağlantılarını bilgisayarınızda kullanılamıyor olabilir. Çalışma kitabını açtığınızda verilere bağlanmak için Güven Merkezi çubuğunu kullanarak veya çalışma kitabını güvenilen bir konuma yerleştirerek veri bağlantılarını etkinleştirmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz: ekleme, kaldırma veya güvenilen konumu değiştirme, ekleme, kaldırma veya güvenilir bir yayımcıyı görüntülemeve seçeneklerimi ve ayarlarımı Güven Merkezi'nde görüntüleme.

Kimlik bilgileri güvenli bir şekilde kullanma

Genellikle bir dış veri kaynağına erişim kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanılan kimlik bilgileri (örneğin, bir kullanıcı adınız ve parolanız) gereklidir. Bu kimlik bilgileri için güvenli bir biçimde sağlandığını ve, istemeden başkalarına bu kimlik bilgilerini ortaya değil olduğundan emin olun.

Büyük bir araya getirme güçlü parolalar ve küçük harf, sayı ve simgeleri kullanın. Zayıf parolalar bu öğeleri birlikte yüklemeyin. Güçlü bir parola Y6dh örneğidir! et5. Zayıf parola House27 örneğidir. Parolalar, 8 veya daha fazla karakter uzunluğunda olmalıdır. 14 veya daha fazla karakter kullanan bir seferde daha iyi tümcesidir.

Parolanızı hatırlamanız çok önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft parolayı geri getiremez. Bir yere not aldığınız parolaları, koruduğu bilgilerden uzakta bulunan güvenli bir yerde saklayın.

Oturum açma bilgileri veri kaynaklarına bağlanma kaydederken kaçının. Çalışma kitabını ve bağlantı dosyası düz metin olarak bu bilgileri depolanabilir ve kötü amaçlı bir kullanıcı veri kaynağının güvenliğini riske için bilgilere erişebilir.

Mümkünse, Windows (da güvenilen bir bağlantı adlandırılır), Windows kullanıcı hesabı SQL Server'a bağlanmak için kullandığı kimlik doğrulama kullanın. Bir kullanıcı bir Windows kullanıcı hesabı ile bağlandığında, SQL Server bilgi Windows işletim sisteminde hesap adını ve parolayı doğrulamak için kullanır. Windows kimlik doğrulamasını kullanmadan önce sunucu yöneticinizin bu kimlik doğrulama modunu kullanmak için SQL Server yapılandırmalısınız. Windows kimlik doğrulaması kullanılamıyorsa, kullanıcıların oturum açma bilgileri kaydetme kaçının. Kullanıcıların oturum açan her zaman oturum açma bilgilerini girmek daha güvenlidir.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Publisher'a veri almak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanma

Word'e veri almak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×