Office belgelerinde dış içeriği engelleme veya serbest bırakma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Güvenlik ve gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için Microsoft Office dış içeriği engelleme için varsayılan olarak yapılandırılır — bağlantılı resimler gibi verileri, köprüler ve medya bağlantılarını — çalışma kitaplarını ve sunuları. Dış içeriği engelleme Web işaretleri ve gizliliğinizi invade ve bilgisi veya onayı olmadan kötü amaçlı kodun çalışmasını içine yöneltmek için korsanlardan kullanan diğer izinsiz giriş yöntemleri önlemeye yardımcı olur.

Bu makalede

Dış içerik nedir ve neden Web işaretleri olası tehlike mu?

Güven Merkezi bana gelen dış içeriği korumaya nasıl yardımcı olur?

Güvenlik Uyarısı ben etkinleştirebilir veya devre dışı dış içerik isteyip istemediğinizi sorduğunda ne yapmalıyım?

Güven Merkezi'nde Excel dış içerik ayarlarını değiştirme

Dış içerik nedir ve neden Web işaretleri olası tehlike mu?

Dış içerik Internet ya da intranette bir çalışma kitabı veya sunu bağlantılı herhangi bir içeriğidir. Bazı örnekleri dış içeriği görüntüler, bağlantılı medya, veri bağlantıları ve şablonlar şunlardır.

Dış içerik korsanlardan Web işaretleri kullanabilirsiniz. Web işaretlerini yeniden gönderin veya işareti, bilgisayarınızdaki bilgileri dış içeriği barındıran sunucuda. Web işaretleri türleri şunları içerir:

 • Görüntüleri     Çalışma kitabını korsan gönderir veya sunu için gözden geçirmenizi resimleri içerir. Dosyayı açtığınızda, görüntü indirilir ve dosya hakkında bilgi dış sunucuya geri beaconed.

 • Outlook e-posta iletilerindeki resimler     Microsoft Office iletilerindeki dış içeriği engelleme için kendi düzeneği bulunur. Bu e-posta adresinizi aksi yakalama Web işaretlerine karşı korunmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için bkz: engelleme veya e-posta iletilerinde otomatik resim yüklemelerini serbest bırakma.

 • Bağlı medya     Bir korsan e-posta iletisinde ek olarak bir sunu gönderir. Sununun bir dış sunucuya bağlı olan bir ses gibi bir medya nesnesi içerir. Microsoft PowerPoint sunusu açtığınızda, medya nesneyi çalınıyor ve sırayla çalıştırır zarar verir bilgisayarınızda kötü amaçlı komut dosyası kodu yürütür.

 • Veri bağlantıları     Korsan bir çalışma kitabı oluşturur ve bunu size e-posta iletisinde ek olarak gönderir. Çalışma kitabını verilerinden çeker veya bir veritabanına veri iter kod içerir. Korsan veritabanına izinlere sahip değil, ancak siz yapın. Sonuç olarak, Microsoft Excel'de çalışma kitabını açtığınızda, kodu yürütür ve kimlik bilgilerinizi kullanarak veritabanına erişir. Veri erişilen veya bilginiz veya izniniz değiştirildi.

Sayfanın Başı

Güven Merkezi bana gelen dış içeriği korumaya nasıl yardımcı olur?

Varsa, çalışma kitabında veya sunuda, Sun dış içerik dosya açtığınızda ileti çubuğu, dış içerik engellenmiş bildirir.

İleti Çubuğu

İleti Çubuğu'nda Seçenekler ' i tıklatırsanız, dış içerik engellemesini kaldırmak için seçenek sağlayan bir güvenlik iletişim kutusu açılır. Bir seçenek tıklatmadan önce güvenli bir karar öğrenmek için sonraki bölüme bakın.

Sayfanın Başı

Güvenlik Uyarısı ben etkinleştirebilir veya devre dışı dış içerik isteyip istemediğinizi sorduğunda ne yapmalıyım?

Güvenlik iletişim kutusu görüntülendiğinde, dış içerik etkinleştirebilir veya engellenen bırakın seçeneğiniz vardır. Bir kaynaktan olduğundan eminseniz, dış içerik yalnızca etkinleştirmeniz gerekir.

Microsoft Office Güvenlik Seçenekleri

Önemli: Sunuyu veya çalışma kitabındaki dış içerik güvenilir olduğundan eminseniz ve daha az güvenli bir güvenlik düzeyi için varsayılan Güven Merkezi ayarlarını değiştirmek yerine hakkında belirli bu dış içerik yeniden bilgilendirilmek istemiyorsanız, daha iyi dosyayı Güvenilen konumataşıyın. Güvenilen Konumlar dosyalarında Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından denetlenen olmadan çalışmasına izin verilir.

Sayfanın Başı

Güven Merkezi'nde Excel dış içerik ayarlarını değiştirme

Dış içerik güvenlik ayarları Güven Merkezi'nde için Microsoft Excel yalnızca bulunur. Güven Merkezi'nde Microsoft PowerPoint için genel olarak dış içerik ayarları değiştiremezsiniz.

Bir kuruluşta çalışıyorsanız, sistem yöneticiniz zaten varsayılan ayarları değişmiş olabilir ve bu, herhangi bir ayarlarını değiştirmesini önlemek kendiniz.

Veri bağlantıları için ayarları değiştirme

 1. Excel'de, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler ' i tıklatın > Güven Merkezi > Güven Merkezi Ayarlarıve Dış içerik' i tıklatın.

 3. Veri bağlantıları için güvenlik ayarları' nın altında istediğiniz seçeneği tıklatın:

  • (Önerilmez) tüm veri bağlantılarını etkinleştirme      Dış veri bağlantıları içeren çalışma kitaplarını açın ve güvenlik uyarılarını almadan geçerli çalışma kitabında dış veri bağlantılarını oluşturmak için isterseniz bu seçeneği tıklatın. Bu seçenek, çünkü tanıdık olmayan dış veri kaynağı bağlantıları zarar verebilir ve herhangi bir yerden herhangi bir çalışma kitabını açtığınızda, herhangi bir güvenlik uyarısı almazsınız çünkü önerilmez. Dış veri bağlantılarını veri kaynaklarını yalnızca güvendiğiniz bu seçeneği kullanın. Geçici olarak bu seçeneği belirleyin ve sonra artık gereksinim duyduğunuzda varsayılan ayara dönmek isteyebilirsiniz.

  • Veri bağlantıları için kullanıcıya sor      Varsayılan seçenek budur. Dış veri bağlantılarını içeren bir çalışma kitabını her açtığınızda bir güvenlik uyarısı almak istemiyorsanız ve her dış veri bağlantısını geçerli çalışma kitabında oluşturulduğunda bu seçeneği tıklatın. Güvenlik uyarılarını etkinleştirme veya bir olay temelinde açtığınız her çalışma kitabının veri bağlantıları devre dışı bırakma seçeneği sunar.

  • Tüm veri bağlantılarını devre dışı bırakma      Geçerli çalışma kitabında etkin olması için herhangi bir dış veri bağlantıları istemiyorsanız bu seçeneği tıklatın. Bu seçeneği seçtiğinizde, hiçbir veri bağlantısı açtığınız herhangi bir çalışma kitabındaki her zamankinden bağlanır. Çalışma kitabını açtıktan sonra yeni dış veri bağlantıları oluşturursanız, çalışma kitabını yeniden açtığınızda, söz konusu veri bağlantıları etkin değildir. Bu çok kısıtlayıcı olduğundan ve bazı işlevler beklendiği gibi çalışmıyor neden olabilir.

Çalışma kitabı bağlantılarını ayarlarını değiştirme

 1. Excel'de, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler ' i tıklatın > Güven Merkezi > Güven Merkezi Ayarlarıve Dış içerik' i tıklatın.

 3. Çalışma kitabı bağlantıları için güvenlik ayarları' nın altında istediğiniz seçeneği tıklatın:

  • Etkinleştir (önerilmez) tüm çalışma kitabı bağlantıları için otomatik güncelleştirme      Geçerli çalışma kitabında bir güvenlik uyarısı almadan otomatik olarak güncelleştirilmesi için başka bir çalışma kitabındaki verilere bağlanan isterseniz bu seçeneği tıklatın. Otomatik olarak verilere alışkın olduğunuz değil çalışma kitaplarının bağlantıları güncelleştirme zararlı olabilir çünkü bu seçenek, önermiyoruz. Verileri bağlantılı olduğu çalışma kitaplarını yalnızca güvendiğiniz bu seçeneği kullanın. Geçici olarak bu seçeneği belirleyin ve sonra artık gereksinim duyduğunuzda varsayılan ayara dönmek isteyebilirsiniz.

  • Çalışma kitabı bağlantıları için otomatik güncelleştirmeyi kullanıcıya sor      Varsayılan seçenek budur. Siz otomatik güncelleştirmeleri bağlantılar için geçerli çalışma kitabında başka bir çalışma kitabındaki verilere her çalıştırdığınızda güvenlik uyarısı almak istemiyorsanız bu seçeneği tıklatın.

  • Çalışma kitabı bağlantılarını otomatik olarak güncelleştirilmesini devre dışı bırakma      Geçerli çalışma kitabınızdaki verileri otomatik olarak güncelleştirilmesi için başka bir çalışma kitabındaki bağlantılar istemiyorsanız bu seçeneği tıklatın.

Dinamik veri değişimi ayarlarını değiştirme

Dinamik veri değişimi (DDE) uygulamaları arasında verileri aktarır eski bir Microsoft teknolojisidir.

 1. Excel'de, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler ' i tıklatın > Güven Merkezi > Güven Merkezi Ayarlarıve Dış içerik' i tıklatın.

 3. Dinamik veri değişimiiçin güvenlik ayarları altında istediğiniz seçeneği tıklatın:

 • Dinamik veri değişimi sunucu arama etkinleştirme Dinamik veri değişimi sunucu aramasını etkinleştirmek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu seçeneği işaretliyse, zaten çalıştıran sunucular DDE görünür ve yararlı olacaktır. Bu seçeneği varsayılan olarak seçilidir.

 • Etkinleştirme dinamik veri değişimi Server (önerilmez) Başlat Dinamik veri değişimi sunucu Başlat etkinleştirmek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu seçeneği işaretliyse, Excel'in zaten çalışan olmayan ve verileri Excel oturumunu gönderilmesine izin DDE sunucuları başlar. Güvenlik nedenleriyle, bu kutuyu boş bırakın önerilir. Varsayılan olarak, bu seçenek seçili değildir.

Dış içerik Excel Güven Merkezi Ayarları

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×