Office belgelerinde dış içeriği engelleme veya serbest bırakma

Güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumak için, Microsoft Office varsayılan olarak dış içeriği (resimler, bağlantılı medya, köprüler ve veri bağlantıları) engelleyecek şekilde yapılandırılmış şekilde yapılandırılmıştır. Dış içeriğin engellenmesi, Web işaretlerinin ve korsanların gizliliğini ve bir bilginiz olmadan veya izniniz olmadan kötü amaçlı kodu çalıştırmak için kullandığı Web işaretlerine ve diğer izin yöntemlerini engellemeye yardımcı olur.

Dış içerik nedir ve neden Web 'de olası bir tehdit var?

Dış içerik, Internet veya intranetten bir çalışma kitabına veya sunuya bağlanan içeriktir. Dış içeriğe örnek olarak resimler, bağlantılı medya, veri bağlantıları ve şablonlar gösterilebilir.

Saldırganlar dış içeriği web işaretleri olarak kullanabilir. Web işaretlerine, bilgisayarınızdan dış içeriği barındıran sunucuya geri gönderme veya işaret gönderme. Web işaretlerinin türleri aşağıdakileri içerir:

 • Görüntü     Bir korsan, resimler içeren ve gözden geçirmeniz için bir çalışma kitabı veya sunu gönderir. Dosyayı açtığınızda, resim indirilir ve dosya hakkındaki bilgiler dış sunucuya geri gönderilir.

 • Outlook e-posta iletilerindeki resimler     Microsoft Office 'in iletilerdeki dış içeriği engellemek için kendi mekanizması vardır. Bu, e-posta adresinizi yakalayabileceğiniz Web işaretlerine karşı korunmanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi için e-posta iletilerinde otomatik resim yüklemelerini engelleme veya engelini kaldırmakonusuna bakın.

 • Bağlı medya     Korsan size bir e-posta iletisine ek olarak sunu gönderir. Sunu, ses gibi bir dış sunucuya bağlanmış bir medya nesnesi içerir. Sunuyu Microsoft PowerPoint 'te açtığınızda, medya nesnesi yürütülür ve bilgisayarınızı en fazla kötü amaçlı bir komut dosyası çalıştıran kötü amaçlı bir komut dosyası çalıştırır.

 • Veri bağlantıları     Korsan bir çalışma kitabı oluşturur ve bunu size bir e-posta iletisine ek olarak gönderir. Çalışma kitabı, bir veritabanına veri çeken veya veritabanından verileri çeken kodu içerir. Korsan veritabanında izinleri yoktur, ancak bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla, çalışma kitabını Microsoft Excel 'de açtığınızda kod, kimlik bilgilerinizi kullanarak veritabanına erişir ve veritabanına erişir. Böylece, bilginiz veya izniniz olmadan verilere erişilebilir veya bu veriler değiştirilebilir.

Güven Merkezi, dış içerikten korunmanıza nasıl yardımcı olur?

Çalışma kitabınızda veya sununuzda bulunan dış veri bağlantıları varsa, dosyayı açtığınızda bir iş çubuğu dış içeriğin devre dışı bırakıldığını bildirir.

Dış veri bağlantıları devre dışı bırakıldı-etkinleştirilecek Içerik etkinleştir öğesini Işaretleyin.

Dış içeriğin engelini kaldırmak istiyorsanız iş çubuğunda Içeriği etkinleştir 'i tıklatın. Bir seçeneği tıklatmadan önce güvenli bir karar verme hakkında bilgi edinmek için sonraki bölüme bakın.

Dış içeriği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak isteyip istemediğinizi soran bir güvenlik uyarısı ne yapmalıyım?

Bir güvenlik iletişim kutusu görüntülendiğinde, dış içeriği etkinleştirme veya engellenmiş bırakma seçeneğiniz vardır. Dış içeriği yalnızca güvenilir bir kaynaktan geldiğinden eminseniz etkinleştirmelisiniz.

Microsoft Excel güvenlik uyarısı-Excel 'In olası bir güvenlik sorunu tanımladığı anlamına gelir. Kaynak dosya konumuna güveniyorsanız Etkinleştir 'i seçin, değilseniz devre dışı bırakın.

Önemli: Bir çalışma kitabındaki veya sunudaki dış içeriğin güvenilir olduğundan eminseniz ve bu belirli dış içerik hakkında bildirim almak istemiyorsanız, varsayılan Güven Merkezi ayarlarını daha güvenli bir güvenlik düzeyiyle değiştirmek yerine dosyayı güvenilir bir konumataşımak daha iyi olur. Güvenilir konumlardaki dosyaların, Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından işaretlenmeksizin çalışmasına izin verilir.

Güven Merkezi 'nde Excel dış içerik ayarlarını değiştirme

Dış içerik güvenlik ayarları yalnızca Microsoft Excel için Güven Merkezi 'nde bulunur. Güven Merkezi 'nde Microsoft PowerPoint için genel olarak dış içerik ayarlarını değiştiremezsiniz.

Bir kuruluşta çalışıyorsanız, sistem yöneticiniz varsayılan ayarları değiştirmiş olabilir ve bu, tüm ayarları değiştirmenizi engelleyebilir. Güven Merkezi 'nde Excel için farklı dış içerik ayarları aşağıda verilmiştir.

Excel Seçenekleri > Güven Merkezi > veri bağlantıları, bağlantılar, veri türleri, dinamik veri değişimi (DDE) ve Microsoft Query dosyaları için güvenlik ayarları.

Veri bağlantıları için ayarları değiştirme

 1. Excel 'de, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler > güven merkezi > 'Netıklayın ve ardından dış içerik'e tıklayın.

 3. Veri bağlantıları Için güvenlik ayarlarıaltında istediğiniz seçeneği tıklatın:

  • Tüm veri bağlantılarını etkinleştir (önerilmez)      Dış veri bağlantıları içeren çalışma kitaplarını açmak ve güvenlik uyarılarını almadan geçerli çalışma kitabındaki dış verilere bağlantılar oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği tıklatın. Size tanıdık olmadığınız bir dış veri kaynağına yönelik bağlantıların zararlı olabileceğinden ve herhangi bir yerden herhangi bir çalışma kitabını açarken herhangi bir güvenlik uyarısı almadığınızdan bu seçeneği önermiyoruz. Bu seçeneği yalnızca dış veri bağlantılarının veri kaynaklarına güveniyorsanız kullanın. Bu seçeneği geçici olarak seçmek ve artık ihtiyaç kalmadığında varsayılan ayara dönmek isteyebilirsiniz.

  • Verileri veri bağlantıları hakkında sor      Bu, varsayılan seçenektir. Dış veri bağlantıları içeren bir çalışma kitabı açıldığında bir güvenlik uyarısı almak ve geçerli çalışma kitabında dış veri bağlantısı oluşturulduğunda, bu seçeneği tıklatın. Güvenlik uyarıları, tek yapmanız gereken her çalışma kitabı için veri bağlantılarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğini sunar.

  • Tüm veri bağlantılarını devre dışı bırakma      Geçerli çalışma kitabında dış veri bağlantılarının etkinleştirilmesini istemiyorsanız bu seçeneği tıklatın. Bu seçeneği belirlediğinizde, açtığınız herhangi bir çalışma kitabındaki veri bağlantısı yoktur. Çalışma kitabını açtıktan sonra yeni dış veri bağlantıları oluşturursanız, çalışma kitabını yeniden açtığınızda bu veri bağlantıları etkinleştirilmez. Bu çok kısıtlayıcı bir ayardır ve bazı işlevlerin beklendiği gibi çalışmamasına neden olabilir.

Çalışma kitabı bağlantılarının ayarlarını değiştirme

 1. Excel 'de, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler > güven merkezi > 'Netıklayın ve ardından dış içerik'e tıklayın.

 3. Çalışma kitabı bağlantılarının güvenlik ayarlarıaltında istediğiniz seçeneği tıklatın:

  • Tüm çalışma kitabı bağlantıları için otomatik güncelleştirmeyi etkinleştir (önerilmez)      Başka bir çalışma kitabındaki verilerin, güvenlik uyarısı almadan geçerli çalışma kitabında otomatik olarak güncelleştirilmesine yönelik bu seçeneği tıklatın. Bu seçeneği önermeyiz, çünkü bağlantıları bilmediğiniz, bu çalışma kitaplarındaki verilerin bağlantılarını otomatik olarak güncelleştirebiliriz. Bu seçeneği yalnızca verilerin bağlandığı çalışma kitaplarına güveniyorsanız kullanın. Bu seçeneği geçici olarak seçmek ve artık ihtiyaç kalmadığında varsayılan ayara dönmek isteyebilirsiniz.

  • Çalışma kitabı bağlantılarının otomatik güncelleştirmesinde kullanıcıya sor      Bu, varsayılan seçenektir. Geçerli çalışma kitabında otomatik güncelleştirmeler 'i her çalıştırdığınızda, başka bir çalışma kitabındaki verilerin bağlantılarını belirlemek için bu seçeneği tıklatın.

  • Çalışma kitabı bağlantılarının otomatik güncelleştirilmesini devre dışı bırakma      Geçerli çalışma kitabındaki bağlantıların başka bir çalışma kitabındaki verilere otomatik olarak güncelleştirilmesine istemezseniz bu seçeneği tıklatın.

Bağlı veri türlerinin ayarlarını değiştirme

Bağlantılı veri türlerioluşturduğunuzda, Excel bir çevrimiçi veri kaynağına bağlanır ve şirket kuponları veya coğrafi lıkları gibi belirli değerlerle ilgili ayrıntılı bilgileri döndürür. Örneğin, Microsoft sözcüğünü bağlantılı veri türüne dönüştürmek, Microsoft Corporation hakkında konum, çalışan sayısı, hisse senedi fiyatı gibi bilgileri döndürür.

 1. Excel 'de, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler > güven merkezi > 'Netıklayın ve ardından dış içerik'e tıklayın.

 3. Bağlı veri türleri Için güvenlik ayarlarıaltında istediğiniz seçeneği tıklatın:

  • Tüm bağlı veri türlerini etkinleştir (önerilmez)      Bir güvenlik uyarısı almadan bağlantılı veri türleri oluşturmak isterseniz bu seçeneği tıklatın. Bağlantılı veri türlerinin verileri şu anda Microsoft tarafından sağlanmaktadır, ancak tüm dış verilerle birlikte, veri kaynağına güveniyorsanız yalnızca bu seçeneği belirlemelisiniz. Bu seçeneği geçici olarak seçmek ve artık ihtiyaç kalmadığında varsayılan ayara dönmek isteyebilirsiniz.

  • Bağlı veri türleri için kullanıcıya sor      Bu, varsayılan seçenektir. Bağlı veri türleri oluşturduğunuzda güvenlik uyarısı almak istiyorsanız bu seçeneğe tıklayın.

  • Bağlantılı veri türlerinin otomatik güncelleştirmesini devre dışı bırakma      Bağlantılı veri türlerini etkinleştirmek istemiyorsanız bu seçeneğe tıklayın.

Dinamik veri değişimi ayarlarını değiştirme

Dinamik veri değişimi (DDE) uygulamalar arasında veri aktaran eski bir Microsoft teknolojisidir.

 1. Excel 'de, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler>güven merkezi > 'Netıklayın ve ardından dış içerik'e tıklayın.

 3. Dinamik veri alışverişiiçin güvenlik ayarları altında istediğiniz seçeneği tıklatın:

 • Dinamik verileri etkinleştirme Exchange Server araması Dinamik veri Exchange Server aramasını etkinleştirmek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu seçenek işaretliyse, zaten çalışmakta olan DDE sunucuları görünür ve kullanılabilir olacaktır. Varsayılan olarak bu seçenek işaretlidir.

 • Dinamik veri Exchange Server başlatma (önerilmez) Dinamik veri Exchange Server başlatmayı etkinleştirmek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu seçenek işaretliyse, Excel henüz çalışmayan DDE sunucularını başlatır ve verilerin Excel 'den gönderilmesine olanak tanır. Güvenlik nedenleriyle bu kutuyu işaretlenmemiş olarak bırakmanız önerilir. Varsayılan olarak bu seçenek işaretli değildir.

Güvenilir olmayan bir kaynaktan Microsoft Query dosyalarını (. iqy,. oqy,. dqy ve. RQY) açmaya yönelik ayarları değiştirme

Microsoft Querykullanarak dış veri kaynaklarına bağlanabilir, bu dış kaynaklardaki verileri seçebilir, bu verileri çalışma sayfanıza aktarabilir ve çalışma sayfası verilerinizin dış kaynaklardaki verilerle eşitlenmesini sağlamak için verileri yenileyebilirsiniz.

 1. Excel 'de, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler>güven merkezi > 'Netıklayın ve ardından dış içerik'e tıklayın.

 3. Yalnızca bir seçenek vardır:

 • Güvenilir olmayan Microsoft sorgu dosyalarının (. iqy,. oqy,. dqy ve. RQY) bağlantısını her zaman engelleyin Microsoft Query dosyaları bağlantılarını engellemek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Excel teknoloji topluluğu'nda her zaman uzman sorabilir, yanıtlar topluluğu'Nda destek alabilir veya Excel Kullanıcı sesindenyeni bir özellik ya da gelişme önerin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×