Office 365 yönetici rolleri hakkında

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Son güncelleştirilen 1 Ağustos, 2018

Office 365’te, kuruluşunuzdaki kullanıcılara atayabileceğiniz bir yönetici rolleri kümesi bulunur. Her bir yönetici rolü, işletme ile ilgili genel işlevlere yöneliktir ve kuruluşunuzdaki kişilere, Office 365 yönetim merkezinde belirli görevler yapma izni verir.

Kullanılabilir roller ve bu rollere atanmış kişilerin yapabileceği görevler aşağıda açıklanmıştır.

İpucu: Bu rollerden her birinin yapabildiği ve yapamadığı görevlerin ve diğer Microsoft hizmetlerindeki rollerle çakışmalarının ayrıntılı bir listesi için Azure Activity Directory'de yönetici rolleri atama konusunun "Yönetici izinleri" bölümüne bakın.

Rol

Office 365’teki görevi

Genel yönetici

Genel yönetici

Planınızdaki tüm Office 365 hizmet paketlerinin (Skype Kurumsal dahil) yönetim özelliklerine erişebilir. Varsayılan olarak, Office 365’i satın almak için kaydolan kişi genel yönetici olur.

Yalnızca genel yöneticiler diğer yönetici rollerini atayabilir. Kuruluşunuzda birden çok genel yöneticiniz olabilir. En iyi yöntem olarak, şirketinizde az sayıda kişiye bu rolü vermenizi öneririz. Bu sayede işletmenize yönelik riskleri azaltabilirsiniz.

İpucu: Kuruluşunuzda genel yönetici olan herkesin kişi bilgilerinde cep telefonu numarası ve alternatif e-posta adresi bulunduğundan emin olun. Diğer ayrıntılar için bkz. Kuruluşunuzun adresini ve diğer profil bilgilerini değiştirme.

Kredi kartı

Faturalama yöneticisi

Satın alma işlemlerini yapar, abonelikleri ve destek biletlerini yönetir, hizmet durumunu izler.

 Exchange Online

Exchange yöneticisi

Exchange yönetim merkezini kullanarak işletmenizin posta kutusunu ve istenmeyen posta ilkelerini yönetir. Office 365 yönetim merkezinde etkinlik raporlarını görüntüleyebilir.

HEM Exchange yöneticisi rolüne HEM DE kullanıcı yönetimi rolüne sahip olan biri, Office 365 yönetim merkezinde Office 365 gruplarını oluşturabilir ve yönetebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Exchange Online yönetici rolü hakkında.

SharePoint yöneticisi

SharePoint yöneticisi

SharePoint Online ve OneDrive’da işletmenizin dosya depolama alanını yönetir. Bunu SharePoint yönetim merkezinde yapar. Ayrıca, başkalarını da site koleksiyonu yöneticisi ve terim deposu yöneticisi olarak atayabilir.

SharePoint sitelerine atanan izinler, Office 365 genel yönetici rolünden tamamen ayrıdır. Sizin tarafınızdan oluşturulmayan veya dahil olmadığınız bir SharePoint sitesinde, erişiminiz olmadan da genel yönetici olabilirsiniz.

Bu role sahip kişiler Office 365 yönetim merkezinde etkinlik raporlarını da görüntüleyebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. SharePoint yönetici rolü hakkında.

Anahtar, izinler

Parola yöneticisi

Parolaları sıfırlar, destek biletlerini yönetir ve hizmet durumunu izler. Parola yöneticilerinin görevi, kullanıcıların parolalarını sıfırlamayla sınırlıdır.

Skype Kurumsal Çevrimiçi

Skype Kurumsal yöneticisi

Kuruluşunuz için Skype Kurumsal’ı yapılandırır ve Office 365 yönetim merkezinde etkinlik raporlarını görüntüleyebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Skype Kurumsal yönetici rolü hakkında.

Kulaklık

Hizmet yöneticisi

Microsoft ile destek biletlerini açar, hizmet panosunu ve ileti merkezini görüntüler. Destek biletlerini açma ve okuma dışında “yalnızca görüntüleme” iznine sahiptir.

İpucu: Exchange Online, SharePoint Online ve Skype Kurumsal yönetici rollerine atanan kişiler, Hizmet yöneticisi rolüne de atanmış olmalıdır. Bu sayede, Office 365 yönetim merkezinde hizmet durumu, değişiklik ve sürüm bildirimleri gibi önemli bilgileri görebilirler.

Kredi kartı

Lisans Yöneticisi

Ekler, kaldırır, kullanıcıların Lisans atamalarını güncelleştirir, grupları (dayalı Grup lisans kullanarak) ve kullanıcılar kullanım yerinin yönetir.

Bu roldeki kişilere satın almak veya abonelikleri Yönet, oluşturma veya grupları yönetmek veya oluşturamaz veya kullanım konumu ötesinde kullanıcıları yönetme.

Kullanıcı

Kullanıcı yöneticisi

Parolaları sıfırlar, hizmet durumunu izler, kullanıcı hesaplarını ekler ve siler, destek biletlerini yönetir, Office 365 gruplarının üyelerini ekler ve kaldırır. Kullanıcı yönetimi yöneticisi; genel yöneticileri silemez, başka yönetici rolleri oluşturamaz veya genel yöneticiler, faturalama yöneticileri, Exchange yöneticileri, SharePoint yöneticileri, Uyumluluk yöneticileri ve Skype Kurumsal yöneticileri için parola sıfırlayamaz.

HEM Exchange yöneticisi rolüne HEM DE kullanıcı yönetimi rolüne sahip olan biri, Office 365 yönetim merkezinde Office 365 gruplarını oluşturabilir ve yönetebilir.

Rapor okuyucu yöneticisi

Rapor okuyucu

Office 365 yönetim merkezindeki tüm etkinlik raporlarını ve raporlama API’leri aracılığıyla sunulan raporları görüntüleyebilir.

Güvenlik ve Uyumluluk merkezi rolleri

Office 365 E3 veya E5 kurumsal aboneliğine sahipseniz aboneliğiniz güvenlik ve uyumluluk araçlarını da içerir. Bu durumda, şu ek rollere erişebilirsiniz: Uyumluluk yöneticisi, eKeşif Yöneticisi, Kuruluş yönetimi, İnceleyen, Güvenlik Yöneticisi, Güvenlik Okuyucusu, Hizmet Güvencesi Kullanıcısı, Gözetmen İncelemesi.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi'nde izinler.

Dynamics 365 Simgesi

Dynamics 365 (çevrimiçi)

Bir kişi Office 365 genel yöneticisi rolüne atandığında, otomatik olarak Dynamics 365 (çevrimiçi) üzerinde Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne de atanır.

Dynamics 365’te Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne atanan bir kişi, diğer kişilere Dynamics 365 güvenlik rolleri atayabilir. Sistem Yöneticisi güvenlik rolü sayesinde Dynamics 365’i tüm yönleriyle yönetebilirsiniz. Dynamics 365 güvenlik rolleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Abonelikleri, lisansları ve kullanıcı hesaplarını yönetme.

Dynamics 365 Simgesi

Dynamics 365 hizmet yöneticisi

Daha güçlü Office 365 genel yönetici ayrıcalıklarını atamak zorunda kalmadan, kullanıcıların Dynamics 365’i kiracı düzeyinde yönetmesi için bu yeni rolü kullanın. Dynamics 365 hizmet yöneticisi, örnekleri yönetmek için Dynamics 365 yönetim merkezinde oturum açabilir. Bu role sahip bir kişi kullanıcı hesaplarını yönetme, abonelikleri yönetme, Exchange veya SharePoint gibi Office 365 uygulamalarının ayarlarına erişme gibi yalnızca Office 365 genel yöneticisi ile sınırlı işlevleri gerçekleştiremez.

Daha fazla bilgi için bkz. Kiracınızı yönetmek için Dynamics 365 hizmet yöneticisi rolünü kullanma.

Power BI yöneticisi

Power BI yönetici rolüne atanan kişi, Office 365 Power BI kullanım ölçümlerine erişir. Ayrıca, kuruluşunuzun Power BI özelliklerini kullanımını da denetleyebilir. Power BI’yi yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kuruluşunuzda Power BI’yi yönetme.

Message Center okuyucu

Hizmetteki değişiklikleri izler ve Office 365 Message Center’a gelen tüm gönderileri görüntüleyebilir. Message Center gönderilerini e-posta yoluyla diğerleriyle paylaşır. Bu rolün atandığı kullanıcılar, bazı yönetim merkezi kaynaklarına (ör. kullanıcılar, gruplar, etki alanları ve abonelikler) salt okunur erişime de sahiptir.

Müşteri kasa erişim onaylayan

Müşteri kasa erişim onaylayan

Kuruluşunuzdaki Müşteri kasa isteklerini yönetir. Bunlar, müşteri kasa istekleri için e-posta bildirimleri alma ve Onayla/isteklerini Microsoft 365 Yönetim merkezinden reddedebilirsiniz. Bunlar da müşteri kasa özelliğini açma/kapama kapatabilirsiniz.

Bu role atanan kişilerin yalnızca genel Yöneticiler sıfırlayabilir.

Rollerin ne yapıp ne yapamayacağı hakkında daha fazla bilgi mi gerekiyor?

Bu rollerden her birinin yapabildiği ve yapamadığı görevlerin ayrıntılı listesi için, Azure Activity Directory'de yönetici rolleri atama konusunun "Yönetici izinleri" bölümüne bakın.

Peki ya Azure Active Directory rolleri?

Büyük bir işletmeniz varsa, rolleri Azure Active Directory’de de ayarlamak isteyebilirsiniz. Kendisine yönetici rolü atanan bir kullanıcı, rol ister Office 365 yönetim merkezinde, ister Azure klasik portalında, ister Windows PowerShell için Azure AD modülü kullanılarak atanmış olsun, kuruluşunuzun abone olduğu bulut hizmetlerinin tümünde aynı izinlere sahip olacaktır.

Tüm Azure Active Directory rollerinin listesi ve açıklaması için bkz. Azure Activity Directory’de yönetici rolleri atama.

Office 365 yönetici rolleriyle Exchange Online, SharePoint Online ve Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm’de neler yapılabilir?

Office 365’teki bazı rollerin Exchange Online, SharePoint Online, ve Skype Kurumsal Çevrimiçi’da karşılıkları vardır. Aşağıdaki tabloda bu Office 365 yönetici rollerinin farklı Office 365 hizmetlerindeki rollere nasıl karşılık geldiği açıklanır.

Office 365 yönetici rolü

Exchange Online’da buna dönüştürür …

SharePoint Online’da buna dönüştürür …

Skype Kurumsal Çevrimiçi’da buna dönüştürür.....

Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi içinde buna dönüştürür.

genel yönetici

Exchange Online yöneticisi

Şirket yöneticisi

SharePoint Online yöneticisi

Skype Kurumsal yöneticisi

Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi yöneticisi (OrganizationManagement rol grubunun üyesi)

faturalama yöneticisi

Yok

Yok

Yok

Yok

parola yöneticisi

Yardım Masası yöneticisi*

Yok

Yardım masası yöneticisi

Yok

hizmet yöneticisi

Yok

Yok

Yok

Yok

kullanıcı yönetimi yöneticisi

Yok

Yok

Skype Kurumsal yöneticisi

Yok

Exchange yöneticisi

Exchange Online yöneticisi

Yok

Yok

Yok

SharePoint yöneticisi

Yok

SharePoint Online yöneticisi

Yok

Yok

Skype Kurumsal yöneticisi

Yok

Yok

Skype Kurumsal yöneticisi

Yok

Uyumluluk yöneticisi

Kuruluş Yönetimi

Yok

Yok

Uyumluluk yöneticisi

*Parola yöneticisi rolüne sahip olan kişiler, Exchange Yardım Masası rolüne sahip olan kişilerle aynı görevleri yapabilir, ancak ileti izleyemezler.

Temsilci ile yönetim

Bir Microsoft iş ortağıyla çalışıyorsanız, iş ortağınız için yönetici rolleri atayabilirsiniz. İş ortağınız da sizin şirketinizdeki ya da kendi şirketindeki kullanıcılara yönetici rolleri atayabilir. Örneğin, Office 365’i sizin için ayarlayıp yönetecekse iş ortağınıza yönetici rolü atayabilirsiniz.

Bir iş ortağı şu rolleri atayabilir:

  • Genel yöneticiyle eşdeğer ayrıcalıklara sahip tam yönetim.

  • Parola yöneticisiyle eşdeğer ayrıcalıklara sahip sınırlı yönetim.

İş ortağının kullanıcılara bu rolleri atayabilmesi için öncelikle iş ortağını Office 365 hesabına yönetici temsilcisi olarak eklemeniz gerekir. Bu süreç, yetkili bir iş ortağı tarafından başlatılır. İş ortağı size bir e-posta göndererek, kendisine yönetici temsilcisi olarak görev yapma izni vermek isteyip istemediğinizi sorar. Yönergeler için bkz. İş ortağı ilişkilerini yetkilendirme veya kaldırma.

İlgili makaleler

Office 365'te yönetici rolleri atama
Office 365 yönetim merkezinde etkinlik raporları

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×